Sunteți pe pagina 1din 7
1
1

Infra Solutions & Technical Support Department Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti BREVIAR DE CALCUL STRUCTURI RUTIERE SEMIRIGIDE Beneficiar:

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURI RUTIERE SEMIRIGIDE

Beneficiar: S.C. GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEMS ROMANIA S.R.L.

Antreprenor geneal: S.C Geiger Transilvania S.R.L

Obiectiv: Centru logistic de sortare colete GLS Romania; Parc Industrial Selibar, jud. Sibiu.

2
2

Infra Solutions & Technical Support Department Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti Dimensionarea straturilor sistemului rutier (sistem rutier

Dimensionarea straturilor sistemului rutier (sistem rutier suplu și semirigid cu traficul de calcul Nc=0.105 m.o.s )

Dimensionarea sistemului rutier rigid se va face conform normativului PD177-2001, pe baza următoarelor ipoteze:

- Deformația specifică de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase

- Deformația specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului drumului

- Pământurile ce carcaterizează terenul de fundare sunt alcătuite din argile, argile prăfoase foarte sensibile la fenomenul de îngheț-dezgheț de tip P5 conform STAS

1709/2-90.

- Perioada de perspectivă p p este de 10 ani.

- Regim climateric II

a) Stabilirea traficului de calcul.

Traficul de calcul este numarul de osii standard cu sarcina de 115 kN pe banda de circulație cea mai solicitată, echivalentul vehiculelor care vor circula pe drum pe perioada de perspectivă.

Osia standard de 115 kN prezintă următoarele caracteristici:

- Sarcina pe roțile duble : 57,5 kN

- Presiunea de contact : 0,625Mpa

- Raza suprafeței de contact pneu-drum: 0,171 m

Perioada de perspectivă este perioada de timp, exprimată în ai pentru care se stabilește traficul de calcul al structurii rutiere. Perioada de perspectivă pentru stabilirea traficului de calcul este de 10 de ani clasa tehnică V . Impreuna cu evaluarea traficului efectuata de beneficiar va rezulta

N C = 365 ∗ 10 6 ∗∑

5

=1

+

2

=0,105(m.o.s)

3
3

Infra Solutions & Technical Support Department Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti Stabilirea capacității portante la nivelul patului drumulu

Stabilirea capacității portante la nivelul patului drumului

capacității portante la nivelul patului drumulu i Suportul sistemului rutier este constituit din pământuri

Suportul sistemului rutier este constituit din pământuri de fundare,în conformitate cu prevederile STAS 2914 și strat de formă, în conformitate cu prevederile STAS 12253 și este caracterizat în vederea dimensionării prin caracteristici de deformabilitate: modul de elasticitate dinamic, si coeficientul lui Poisson.

În urma testelor de laborator în care pământul aflat în stratul de formă este carcaterizat de un Indice de plasticitate I p > 35%, procentul de argila 58%, praf 26,6%, nisip 13,7% ceea ce, conform STAS 1243, tabelul I încadreaza pământul în categoria P5, cea mai defavorabilă.

Conform tabelului 2 din normativ PD 177-2001 stratul de formă nestabilizat se încadrează la un modul de elasticitate dinamic de E s.f. 70 MPa și un coeficient poisson de 0,42.

Îmbunătățirea capacității portante la nivelul patului drumului se poate face prin prevederea unui strat de formă de material coeziv stabilizat cu lianți hidraulici rutieri, în conformitate cu prevederile STAS 12253.

Astfel conform table 3, normativ PD177-2001, pentru pământuri stabilizate cu lianți hidraulici rutieri rezultă o valoare a modulului de elasticitate dinamic E s.f. de 300Mpa și un coeficient poisson de 0.27, valori net superioare.

Conform tabelului 6, normativ PD177-2001, variante minim constructive pentru straturi de alcătuire a structurii rutiere semirigide în stratul de bază este recomandată folosirea macadamului sau a pietrei sparte împănate cu split bitumat pentru a atinge un modul de elasticitate dinamic de 1000MPa. Pentru eficientizarea costurilor si pentru atingerea modulului dinamic de 1000MPa am optat pentru stratul de agregate natural stabilizate cu lianți hidraulici ce atinge valoare modulului dinamic cerut( E=1000Mpa) si un coefficient Poisson de 0,25

Variante de alcătuire a sistemului rutier semirigid

Strat de fundație – argilă stabilizată 4% Soilfix100 40 de cm

Strat de bază – Agregate naturale stabilizate 3% Roadmix 20- 25 de cm

Îmbrăcăinte bituminoasă- 8cm.

Denumirea materialului din strat

Varianta 1

Varianta 2

E,Mpa

µ

H,cm

Beton asfaltic pentru strat de uzură

4

4

3600

0,35

Beton asfaltic pentru strat de legătură

4

4

3000

0,35

Balast stabilizat

20

25

1000

0,25

Pămân de fundare stabilizat

40

40

300

0,27

4
4

Infra Solutions & Technical Support Department Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti Calculul structurii rutiere semirigide cu ajutorul

Calculul structurii rutiere semirigide cu ajutorul programului

Calderom2000

Cazul A. Grosime balast stabilizat 25 de cm

Parametrii problemei sunt:

- Sarcina : 57,50kN

- Presiunea pneului: 0,625Mpa

- Raza cercului: 17,11cm

Stratul 1: Modulul 3600Mpa, Coeficient Poisson 0,35, Grosimea 4cm Stratul 2: Modulul 3000Mpa, Coeficient Poisson 0,35, Grosime 4cm

Stratul 3: Modulul 1000Mpa, Coeficient Poisson 0,25, Grosimea 25cm

300Mpa, Coeficient Poisson 0,27 Grosimea 40cm

Stratul 4: Modulul Stratul 5: Modulul

65Mpa,

Coeficient Poisson 0,42

Semifinit

Rezultate:

R

Z

Deformație

Deformație

radială

verticală

cm

cm

e

r

e

p

0

-8.00

0.833E+02

-0.196E+03

0

8.00

0.833E+02

-0.408E+03

0

-73.00

0.105e+03

-0.120E+03

0

73.00

0.105e+03

-0.247e+03

Cazul B. Grosime balast stabilizat 20 de cm

Stratul 1: Modulul 3600Mpa, Coeficient Poisson 0,35, Grosimea 4cm Stratul 2: Modulul 3000Mpa, Coeficient Poisson 0,35, Grosime 4cm

Stratul 3: Modulul 1000Mpa, Coeficient Poisson 0,25, Grosimea 20cm

300Mpa, Coeficient Poisson 0,27 Grosimea 40cm

Stratul 4: Modulul Stratul 5: Modulul

65Mpa,

Coeficient Poisson 0,42

Semifinit

R

Z

Deformație

Deformație

radială

verticală

cm

cm

e

r

e

p

0

-8.00

0.731E+02

-0.182E+03

0

8.00

0.731E+02

-0.462E+03

0

-68.00

0.121e+03

-0.138E+03

0

68.00

0.121e+03

-0.285e+03

5
5

Infra Solutions & Technical Support Department Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier

Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier

Aceste verificări au drept scop compararea valorilor deformațiilor specific și tensiunilor calculate,admisibile

CAZUL A

1. Criteriul deformației specific de întindere admisibile la baza straturilor bituminoase

RDO= N c /N adm = 0.105/5,6=0,018< RDO adm (0,95)

N adm = 24,5 ∗ 10 8 3,97 =24,5*10 8 *73,1 -3.97 = 5,6

RDO<RDO adm

verifica
verifica

m.o.s

2. Criteriul deformației specifice verticale admisibile la nivelul pamântului de fundare

e z <

e zadm =600*N c -0.28 = 600* 0,105 -0.28 =1102 microdeformații e z =247 microdeformații

e zadm

ε z < ε zadm

verifică
verifică

CAZUL B

1. Criteriul deformației specific de întindere admisibile la baza straturilor bituminoase

RDO= N c /N adm = 0.105/4,2=0,025< RDO adm (0,95)

N adm = 24,5 ∗ 10 8 3,97 =24,5*10 8 *73,1 -3.97 = 4,2 m.o.s

RDO<RDO adm

verifica
verifica

2.

Criteriul deformației specifice verticale admisibile la nivelul pamântului de fundare

e z <

e zadm =600*N c -0.28 = 600* 0,105 -0.28 =1102 microdeformații e z =285 microdeformații

e zadm

ε z < ε zadm

verifică
verifică
6
6

Infra Solutions & Technical Support Department Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Verificare structurii rutiere la Îngheţ -Dezgheţ

Grosimea totală a structurii rutiere: Cazul A:73cm , Cazul B: 68 cm

totală a structurii rutiere: Cazul A:73cm , Cazul B: 68 cm Calculul gradului de asigurare la

Calculul gradului de asigurare la pătrunderea înghețului în complexul rutier(k) și verificarea rezistenței structurii rutiere la îngheț-dezgheț se efectuează conform STAS 1709-90 Z cr = Z+ΔZ ΔZ= HSR-He HSR= 68cm

Z=80 cm – Pământuri P5, tip climateric II defavorabil, sistem rutier semirigid , pentru clasele tehnica

V

Stratul

H,cm

ct

H*ct

Beton asfaltic pentru strat de uzura

4

0,5

2

Beton asfaltic pentru strat de legatura

4

0,5

2

Balast stabilizat

20cm

1.10

22

Argilă stabilizată

40

cm

1

40

HSR

68

He=

64

Stratul

H,cm

ct

H*ct

Beton asfaltic pentru strat de uzura

4

0,5

2

Beton asfaltic pentru strat de legatura

4

0,5

2

Balast stabilizat

25cm

1,1

27,5

Argilă stabilizată

40

cm

1

40

HSR

73

He=

71,5

ΔZ= HSR-He HSR= 68cm He= 64cm ΔZ= 68 -64=4cm Z cr =80+4cm=84cm

K ef =He/Zcr=0.76

K adm =0,50

7
7

ΔZ= HSR-He HSR= 73cm He= 71,5cm ΔZ= 73-71,5=2,5cm

Z cr =80+2,5cm=82,5cm

K

ef =He/Zcr=0.86

K

adm =0,50

Infra Solutions & Technical Support Department Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti Valoarea de calcul a gradului de asigurare

Valoarea de calcul a gradului de asigurare la înghet pentru structura rutieră propusă este k=0.86>0.50 respectiv k=0,76>0.50 deci structura rezistă la acţiunea fenomenului de îngheţ- dezgheţ.

Concluzii - Criteriul de dimensionare este respectat, deci structurile proiectate vor rezista solicitarilor din trafic. Alegerea sistemului rutier s-a realizat calculand diverse structuri cu ajutorul programului CALDEROM 2000, anexa la normativul PD 177-2001. - Structurile rutiere alese fac parte din categoria Structuri rutiere semirigidecorespund prevederilor din normativul PD 177 / 2001.

Întocmit, Ing.dipl. Arion Dan Infra Solutions & Technical Support Manager