Sunteți pe pagina 1din 7

1

Infra Solutions & Technical Support Department


Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

BREVIAR DE CALCUL
STRUCTURI RUTIERE SEMIRIGIDE

Beneficiar: S.C. GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEMS ROMANIA S.R.L.


Antreprenor geneal: S.C Geiger Transilvania S.R.L
Obiectiv: Centru logistic de sortare colete – GLS Romania; Parc
Industrial Selibar, jud. Sibiu.
2
Infra Solutions & Technical Support Department
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Dimensionarea straturilor sistemului rutier


(sistem rutier suplu și semirigid cu traficul de calcul Nc=0.105 m.o.s )

Dimensionarea sistemului rutier rigid se va face conform normativului PD177-2001, pe baza


următoarelor ipoteze:
- Deformația specifică de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase
- Deformația specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului drumului
- Pământurile ce carcaterizează terenul de fundare sunt alcătuite din argile, argile
prăfoase foarte sensibile la fenomenul de îngheț-dezgheț de tip P5 conform STAS
1709/2-90.
- Perioada de perspectivă pp este de 10 ani.
- Regim climateric II

a) Stabilirea traficului de calcul.


Traficul de calcul este numarul de osii standard cu sarcina de 115 kN pe banda de circulație
cea mai solicitată, echivalentul vehiculelor care vor circula pe drum pe perioada de
perspectivă.
Osia standard de 115 kN prezintă următoarele caracteristici:
- Sarcina pe roțile duble : 57,5 kN
- Presiunea de contact : 0,625Mpa
- Raza suprafeței de contact pneu-drum: 0,171 m
Perioada de perspectivă este perioada de timp, exprimată în ai pentru care se stabilește
traficul de calcul al structurii rutiere. Perioada de perspectivă pentru stabilirea traficului de
calcul este de 10 de ani clasa tehnică V . Impreuna cu evaluarea traficului efectuata de
beneficiar va rezulta
𝑝𝑘𝑟 +𝑝𝑘𝑓
NC= 365 ∗ 10−6 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑐𝑟𝑡 ∗ ∑5𝑘=1 𝑛𝑘𝑖 ∗ ∗ 𝑓𝑒𝑘 =0,105(m.o.s)
2
3
Infra Solutions & Technical Support Department
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Stabilirea capacității portante la nivelul patului drumului

Suportul sistemului rutier este constituit din pământuri de fundare,în conformitate cu


prevederile STAS 2914 și strat de formă, în conformitate cu prevederile STAS 12253 și este
caracterizat în vederea dimensionării prin caracteristici de deformabilitate: modul de
elasticitate dinamic, si coeficientul lui Poisson.
În urma testelor de laborator în care pământul aflat în stratul de formă este carcaterizat de
un Indice de plasticitate Ip> 35%, procentul de argila 58%, praf 26,6%, nisip 13,7% ceea ce,
conform STAS 1243, tabelul I încadreaza pământul în categoria P5, cea mai defavorabilă.
Conform tabelului 2 din normativ PD 177-2001 stratul de formă nestabilizat se încadrează la
un modul de elasticitate dinamic de Es.f. 70 MPa și un coeficient poisson de 0,42.
Îmbunătățirea capacității portante la nivelul patului drumului se poate face prin prevederea
unui strat de formă de material coeziv stabilizat cu lianți hidraulici rutieri, în conformitate cu
prevederile STAS 12253.
Astfel conform table 3, normativ PD177-2001, pentru pământuri stabilizate cu lianți
hidraulici rutieri rezultă o valoare a modulului de elasticitate dinamic Es.f. de 300Mpa și un
coeficient poisson de 0.27, valori net superioare.
Conform tabelului 6, normativ PD177-2001, variante minim constructive pentru straturi de
alcătuire a structurii rutiere semirigide în stratul de bază este recomandată folosirea
macadamului sau a pietrei sparte împănate cu split bitumat pentru a atinge un modul de
elasticitate dinamic de 1000MPa. Pentru eficientizarea costurilor si pentru atingerea
modulului dinamic de 1000MPa am optat pentru stratul de agregate natural stabilizate cu
lianți hidraulici ce atinge valoare modulului dinamic cerut( E=1000Mpa) si un coefficient
Poisson de 0,25
Variante de alcătuire a sistemului rutier semirigid
Strat de fundație – argilă stabilizată 4% Soilfix100 40 de cm
Strat de bază – Agregate naturale stabilizate 3% Roadmix 20- 25 de cm
Îmbrăcăinte bituminoasă- 8cm.

Denumirea materialului Varianta 1 Varianta 2 E,Mpa µ


din strat H,cm
Beton asfaltic pentru 4 4 3600 0,35
strat de uzură
Beton asfaltic pentru 4 4 3000 0,35
strat de legătură
Balast stabilizat 20 25 1000 0,25
Pămân de fundare 40 40 300 0,27
stabilizat
4
Infra Solutions & Technical Support Department
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Calculul structurii rutiere semirigide cu ajutorul programului


Calderom2000
Cazul A. Grosime balast stabilizat 25 de cm
Parametrii problemei sunt:
- Sarcina : 57,50kN
- Presiunea pneului: 0,625Mpa
- Raza cercului: 17,11cm

Stratul 1: Modulul 3600Mpa, Coeficient Poisson 0,35, Grosimea 4cm


Stratul 2: Modulul 3000Mpa, Coeficient Poisson 0,35, Grosime 4cm
Stratul 3: Modulul 1000Mpa, Coeficient Poisson 0,25, Grosimea 25cm
Stratul 4: Modulul 300Mpa, Coeficient Poisson 0,27 Grosimea 40cm
Stratul 5: Modulul 65Mpa, Coeficient Poisson 0,42 Semifinit
Rezultate:

R Z Deformație Deformație
radială verticală
cm cm er ep
0 -8.00 0.833E+02 -0.196E+03
0 8.00 0.833E+02 -0.408E+03
0 -73.00 0.105e+03 -0.120E+03
0 73.00 0.105e+03 -0.247e+03

Cazul B. Grosime balast stabilizat 20 de cm


Stratul 1: Modulul 3600Mpa, Coeficient Poisson 0,35, Grosimea 4cm
Stratul 2: Modulul 3000Mpa, Coeficient Poisson 0,35, Grosime 4cm
Stratul 3: Modulul 1000Mpa, Coeficient Poisson 0,25, Grosimea 20cm
Stratul 4: Modulul 300Mpa, Coeficient Poisson 0,27 Grosimea 40cm
Stratul 5: Modulul 65Mpa, Coeficient Poisson 0,42 Semifinit

R Z Deformație Deformație
radială verticală
cm cm er ep
0 -8.00 0.731E+02 -0.182E+03
0 8.00 0.731E+02 -0.462E+03
0 -68.00 0.121e+03 -0.138E+03
0 68.00 0.121e+03 -0.285e+03
5
Infra Solutions & Technical Support Department
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier


Aceste verificări au drept scop compararea valorilor deformațiilor specific și tensiunilor
calculate,admisibile

CAZUL A

1. Criteriul deformației specific de întindere admisibile la baza straturilor bituminoase

RDO= Nc/Nadm= 0.105/5,6=0,018< RDOadm(0,95)

Nadm= 24,5 ∗ 108 ∗ 𝜀𝑟 −3,97=24,5*108*73,1-3.97= 5,6 m.o.s


 RDO<RDOadm verifica

2. Criteriul deformației specifice verticale admisibile la nivelul pamântului de fundare

ez < ezadm
ezadm=600*Nc-0.28= 600* 0,105-0.28=1102 microdeformații
ez=247 microdeformații
 εz < εzadm verifică

CAZUL B
1. Criteriul deformației specific de întindere admisibile la baza straturilor
bituminoase

RDO= Nc/Nadm= 0.105/4,2=0,025< RDOadm(0,95)

Nadm= 24,5 ∗ 108 ∗ 𝜀𝑟 −3,97=24,5*108*73,1-3.97= 4,2 m.o.s


 RDO<RDOadm verifica

2. Criteriul deformației specifice verticale admisibile la nivelul pamântului de


fundare

ez < ezadm
ezadm=600*Nc-0.28= 600* 0,105-0.28=1102 microdeformații
ez=285 microdeformații
 εz < εzadm verifică
6
Infra Solutions & Technical Support Department
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

Verificare structurii rutiere la Îngheţ -Dezgheţ

Grosimea totală a structurii rutiere: Cazul A:73cm , Cazul B: 68 cm

Calculul gradului de asigurare la pătrunderea înghețului în complexul rutier(k) și verificarea


rezistenței structurii rutiere la îngheț-dezgheț se efectuează conform STAS 1709-90
Zcr= Z+ΔZ
ΔZ= HSR-He
HSR= 68cm
Z=80 cm – Pământuri P5, tip climateric II defavorabil, sistem rutier semirigid , pentru clasele tehnica
V

Stratul H,cm ct H*ct


Beton asfaltic pentru 4 0,5 2
strat de uzura
Beton asfaltic pentru 4 0,5 2
strat de legatura
Balast stabilizat 20cm 1.10 22
Argilă stabilizată 40 cm 1 40
HSR 68 He= 64

Stratul H,cm ct H*ct


Beton asfaltic pentru 4 0,5 2
strat de uzura
Beton asfaltic pentru 4 0,5 2
strat de legatura
Balast stabilizat 25cm 1,1 27,5
Argilă stabilizată 40 cm 1 40
HSR He= 71,5
73

ΔZ= HSR-He
HSR= 68cm
He= 64cm
ΔZ= 68 -64=4cm
Zcr=80+4cm=84cm
Kef=He/Zcr=0.76
Kadm=0,50
7
Infra Solutions & Technical Support Department
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti

ΔZ= HSR-He
HSR= 73cm
He= 71,5cm
ΔZ= 73-71,5=2,5cm
Zcr=80+2,5cm=82,5cm
Kef=He/Zcr=0.86
Kadm=0,50

Valoarea de calcul a gradului de asigurare la înghet pentru structura rutieră propusă este
k=0.86>0.50 respectiv k=0,76>0.50 deci structura rezistă la acţiunea fenomenului de îngheţ-
dezgheţ.

Concluzii
- Criteriul de dimensionare este respectat, deci structurile proiectate vor rezista solicitarilor din trafic.
Alegerea sistemului rutier s-a realizat calculand diverse structuri cu ajutorul programului CALDEROM
2000, anexa la normativul PD 177-2001.
- Structurile rutiere alese fac parte din categoria “Structuri rutiere semirigide” corespund prevederilor din
normativul PD 177 / 2001.

Întocmit,
Ing.dipl. Arion Dan
Infra Solutions & Technical Support Manager