Sunteți pe pagina 1din 5

Ciclul Deming (MRSC)

1.12 Elementele sistemului de management al calității


Ciclul PDCA lui W.E Deming

În general, managementul calității prezintă un sistem care include elaborări, acțiuni și


control în ceea ce privește formarea calității. Managementul calității este un sistem dinamic
compus din mai multe elemente aflate în interacțiune.

În cadrul celor opt principii ale managementului calității, definite pentru prima dată în
standardul internațional ISO 9000: 2000, s-a inclus conceptul al lui Edwards Deming numit
ciclul PDCA.

PLAN
Planifică

Transformarea DO
ACT Execută
într-o calitate
Acționează mai bună

CHECK
Verifică

Fig. 1.14. Ciclul PDCA al lui W.E. Deming și W.A. Shewhart

Se utilizează conceptul lui Deming în activitatea care urmărește relațiile cauze – efect de care
depinde calitatea. Ciclul PDCA lui Deming confirmă faptul că procesul de îmbunătățire a
calității trebuie abordată ca un ciclu fără sfârșit. Referindu-se la importanța acestui ciclu și la
necesitatea aplicații continue a acestuia se poate de afirmat că în realitate nu există nici o
tehnologie, nici un proces tehnologic excelent, ideal, fără neajunsuri, care ar asigura obținerea
calității definitive. Istoria dezvoltării civilizației, inclusiv istoria dezvoltării și perfecționării
producerii alimentelor, alimentației, afirmă aceasta tendință care reprezintă o lege
fundamentală.
Aceasta este posibil urmărind așa numitul ciclu P. D. C. A. sau Roata lui DEMING:
1. Plan (engleză) - Planifică, argumentează ce trebuie să faci;
2 . Do (engleză) - Execută, realizează;
3. Check (engleză) - Verifică;
4. Act (engleză) - Acționează, acțiunea de îmbunătățire, creștere de calitate.
Pasul 1. PLAN – PLANIFICĂ

În cadrul acestui pas se stabilește ceea ce urmează a fi obținut și cum va fi obținut. Pentru
realizare acestui pas trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
- Care sunt obiectivele specifice?
- Care sunt membrii echipei?
- Când își va face planul efectiv?
- De ce va nevoie pentru realizarea planului?
- Ce date sunt deja disponibile?
- Ce date mai trebuie de cules?
- De care instrumente statistice avem nevoie pentru a interpreta rezultatele ?
Pe această bază, se întocmește un plan de rezolvare a problemei cu o documentație clară,
astfel încât posibilitățile de neînțelegere și de concepție greșită să fie redusă.

Pasul 2. DO - EXECUTĂ
În acest pas, activitățile sunt desfășurate – executate conform planului stabilit. În acest sens pot
fi utilizate diferite tehnici de activitate. Pasul “Execută” permite îmbogățirea cunoștințelor
actuale cu idei noi. De asemenea, acest pas permite implementarea planului la o anumită scară,
pentru a cunoaște eficacitatea sa. De exemplu, pentru a testa un produs nou se poate utiliza un
mic grup de consumători sau un segment pe piață îngust. Pe baza rezultatelor experimentului
pilot se poate apoi determina cum poate fi utilizat planul pe scară largă.
Pasul 3. CHECK - VERIFICĂ
Este cunoscut că, în general, nu poate fi obținută nici o performanță fără cunoașterea nivelului
curent al obiectului. În acest pas se realizează o verificare a rezultatelor planului în urma
aplicării lui. Întrebările corespunzătoare pentru acest pas sunt:

- Cât de bine poate să satisfacă planul și obiectivele specificate?


- Ce nivel de abateri a fost observat?
- Este acceptabilă abaterea?
- Poate fi extrapolată încercarea în întreagă desfășurare?
- Planul poate fi replicat pentru alte procese.
Un aspect important în pasul “Verifică” constă în determinarea care măsurători sunt necesare
pentru a permite evaluarea procesului. Pentru a se asigura că sunt obținute concluziile exacte,
trebuie să fie măsurate variabilele corespunzătoare.
Pasul 4. ACT - ACȚIONEAZĂ
Planificarea, executarea și verificarea preced acțiunea, adică luarea măsurilor care se impun.

În acest pas se realizează acțiunile care se impun pe baza verificării rezultatelor obținute din
pasul verifică. Pentru aceasta, se confruntă proiectul cu rezultatele obținute în urma aplicării
acestuia.
Astfel, dacă ipotezele stabilite inițial a fost corectă, se trece la planul următor, iar dacă acest
lucru nu se constată se reia ciclul, luând măsurile pentru analiză și corectare activității
precedente.

Când rezultatele sunt negative, pașii trebuie analizați pentru a identifica greșelile făcute și se
fie evitate în viitor.

Pentru planificarea cu scopul de rezolvarea problemelor la un nivel programat, se recomandă


ca ciclul PDCA să fie repetat.

Astfel, efortul de îmbunătățire calității devine o activitate permanentă. În conformitate cu


conceptul lui Deming, procesul de îmbunătățire a calității poate fi comparat cu o “călătorie fără
sfârșit”

Un exemplu care afirmă că ciclul Deming prezintă un sistem de îmbunătățire calității este
dezvoltarea și perfecționarea metodelor de fabricare a produselor alimentare conservate. De
fapt, îmbunătățire calității produselor conservate reprezintă un ciclu fără sfârșit. Inițial, pentru
a păstra calitatea alimentelor au fost utilizate metode simple - uscarea sau sărarea alimentelor.
Următoarea metodă care a permis de îmbunătățit calitatea a fost metoda de sterilizare termică a
alimentelor.

În continuare, cu aplicarea metodelor bazate pe principiul ciclul Deming, îmbunătățire calității


alimentelor s-a realizat în felul următor: pasteurizarea alimentelor, sterilizare la temperaturi
140 – 150 0C, sterilizarea în flux continuu, conservarea aseptică, sterilizarea alimentelor cu
izotopi radioactivi. Activitatea asupra îmbunătățirii alimentelor conservate continuă

Pentru rezolvarea oricărei probleme, activitățile care trebuie realizate în cei patru pași ciclului
PDCA lui Deming include următoarele activități sub formă de patru pași:

PLANIFICĂ
- Identificare și formularea problemei;
- Culegerea de date , în vederea cunoașterii problemei;
- Analiza și stabilirea cauzelor reale;
- Definirea obiectivelor și a limitelor;
- Stabilirea unor ipoteze de rezolvare;
- Elaborarea proiectului de rezolvare a problemei.

DO - EXECUTĂ
- Pregătirea pentru desfășurarea lucrului asupra proiectului;
- Aplicarea practică a proiectului;
- Înregistrarea rezultatelor obținute.
CHECK - VERIFICĂ

- Verificarea rezultatelor obținute;


- Compararea rezultatelor cu obiectivele proiectului.

ACT - ACȚIONEAZĂ

- Stabilirea deciziilor, de confirmare a ipotezelor sau de reluare ciclului;


- Standardizarea soluțiilor;
- Realizarea condițiilor pentru menținerea rezultatelor;
- Pregătirea reluării ciclului.

Aria de aplicabilității a ciclului PDCA lui Deming și a seriei de standarde ISO 9000.
În domeniul producției materialelor – în toate tipurile de industrii, inclusiv:

- Electronica;
- Construcții de mașini;
- Produse Alimentare;
- Farmaceutica;
- Textilă etc.
În domeniul serviciilor, respectiv:

- Financiare
- Învățământ , sănătate
- Administrare, juridic etc.

1.13. Recomandări privind folosirea ciclul PDCA

♦ Ciclul PDCA este una dintre metode efective pentru îmbunătățirea continua a calității.

♦ La etapa inițială a unui nou proiect de îmbunătățire a calității.

♦ Îmbunătățirea al unui proces sau produs nou;

♦ Când apare necesitatea de îmbunătățire activității de planificare, colectare si analizare de


date, cu scopul de a perfecționa sistemul de management tehnologic;
Ciclul de învățare conform Ciclului PDCA al lui W.E. Deming

1. Identificarea problemei /Ipotezei


PLAN 2. Specificarea rezultatului așteptat
3. Aranjarea priorităților interne și externe
DO Colectarea și analiza datelor
De efectuat lucrul / experiment
CHECK Confirmarea efectului obținut
Standardizarea procesului ( dacă realizat )
ACT Planificarea următorilor pași (ciclului de învățare)

Bibliografie
1.Guidance for Industry. PAT - A Framework for Innovative Pharmaceutical Development,
Manufacturing, and Quality Assurance. http://www.fda.gov/cder/OPS/PAT.htm

2.Juran J.M, The Quality Trilogy. A Universal Approach to Managing for Quality. Paper
presented at the ASQC 40th Annual Quality Congress in Anaheim, California, May 20,1986

2. MacGregor J., Kourti Th. Statistical process Control of Multivariate Processes. Control
Engineering Practice, 3, 403, 1995.