Sunteți pe pagina 1din 112

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE

MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU”


DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de Ortodonție

Teste de evaluare pentru examenul de promovare la

disciplina Ortodonție

pentru studenții Facultății de Stomatologie, anul V, semestrul IX

1. CS Indicați termenul de erupție al molarului unu temporar:


a) 6 luni
b) 12 luni
c) 18 luni
d) 24 luni
e) 30 luni

2. CS Marcați distanța după care se calculează indicele facial:


a) Of- Gn şi Au- Au
b) N- Gn şi Go- Go
c) Of- Pg şi Au- Au
d) Tr- Gn şi Zy- Zy
e) N- Gn şi Zy- Zy

3. CS Indicați punctele cutanate ce determină etajele feţei:


a) Tr- Of; Of- Sn; Sn- Pg
b) Tr- N; N- Sn; Sn- Pg
c) Tr- Of; Of- Sn; Sn- Gn
d) Tr- N; N- Sn; Sn- Gn
e) Tr- Of; Of- St; St- Gn

4. CS Numiți vârsta când se termină creşterea condiliană reziduală:


a) 8-9 ani
b) 10-12 ani
c) 12-14 ani
d) 14-16 ani
e) 18-21 ani

5. CS Indicați la ce vârstă se manifestă deglutiţia infantilă:


a) 0-6 luni
b) 4-6 ani
c) 5-6 ani
d) 6-9 ani
e) 12-14 ani
6. CS Numiți varietatea de malocluzie când e necesar testul de retropulsie a
mandibulei:
a) retrognaţie mandibulară
b) prognaţie mandibulară
c) laterognaţie mandibulară
d) ocluzie adîncă adevărată
e) endognaţie maxilară

7. CS Indicați malocluzia când apare hipotonicitatea muşchilor pterigoidieni externi:


a) ocluzia distalizată
b) ocluzia deschisă
c) ocluzia mezializată
d) laterodeviaţia mandibulară
e) ocluzia inversă bilaterală

8. CS Precizați vârsta după care se instalează deglutiţia de tip adult:


a) 6 luni
b) 18 luni
c) 1 an
d) 2-3 ani
e) 7 ani

9. CS Indicați când șanțul labio-mentonier este accentuat:


a) ocluzia deschisă
b) etajul inferior al feţei micşorat
c) angrenajul invers frontal
d) etajul inferior al feţei mărit
e) asimetriile faciale

10. CS Precizați varietatea de anomalie dento-maxilară, în care apare treapta labială


inversată:
a) acoperire incisivă inversă
b) inocluzie verticală
c) laterognație
d) transpoziție dentară
e) înghesiure incizivo-canină

11. CS Marcați varietatea de anomalie dento-maxilară în care apare faciesul


adenoidian:
a) clasa a I-a
b) clasa a III-a anatomică
c) clasa a II-a/1
d) clasa a III-a funcţională
e) clasa a II-a/2

12. CS Indicați cum se apreciază clinic simetria maxilară:


a) cheia lui Angle
b) linia frenului buzei inferioare
c) linia frenului lingual
d) linia frenurilor labiale
e) adâncimea vestibuluilui cavității bucale

13. CS Numiți anomalia dento- maxilar în care profilul facial este convex:
a) clasa II/2
b) clasa II/1
c) clasa III-a, forma gnatică
d) clasa I Angle
e) clasa III-a, forma dento-alveolară

14. CS Numiți ce se amprentează mai întâi la copii:


a) arcada superioară
b) bolta palatină
c) arcada inferioară
d) hemiarcada dreaptă
e) hemiarcada stânga

15. CS Numiți preparatul care se adaugă pentru a prelungi timpul de priză a ghipsului:
a) citrat de sodiu
b) sulfat de sodiu
c) sare de bucătărie
d) sulfat de potasiu
e) eozină

16. CS Indicați după cât timp apare fenomenul de sinereză a alginatului:


a) 1 min
b) 5 min
c) 10 min
d) 40 min
e) 60 min

17. CS Numiți până la ce vârstă sutura medio-palatină este activă:


a) 12 ani
b) 15 ani
c) 18 ani
d) 21 ani
e) 30 ani

18. CS Indicați în ce perioadă mugurele molarului de şase ani începe să se dezvolte:


a) în săptămâna 8-a a perioadei intrauterine
b) în săptămâna 10-a a perioadei intrauterine
c) în luna a 4-a a vieţii intrauterine
d) în primul an de viaţă
e) la vârsta de 3-5 ani

19. CS Marcați câți metri se rezervează pentru o instalație unit în secţia de ortodonţie:
a) 5 m²
b) 7 m²
c) 10 m²
d) 12 m²
e) 14 m²

20. CS Numiți care este regimul de sterilizare a instrumentelor în cabinetul de


ortodonţie:
a) t 120º - 2 ore
b) t 100º - 2,5 ore
c) t 180º - 60 min
d) t 200º - 30 min
e) t 180º - 30 min

21. CS Indicați ce perioadă de timp ocupă organogeneza:


a) primele 2 săptămîni de viaţă intrauterină
b) primele 3 luni ale vieţii intrauterine
c) prima lună de viaţă extrauterină
d) prima săptămînă de viaţă extrauterină
e) prima lună de viaţă intrauterină

22. CS Indicați ce perioadă de timp ocupă morfogeneza:


a) de la 2, pînă la 6 luni de viaţă intrauterină
b) de la 1 lună de viaţă intrauterină, pînă la maturitate
c) de la 2 săptămîni, pînă la 9 luni de viaţă intrauterină
d) de la naştere, pînă la 12 ani de viaţă
e) de la 3 luni de viaţă intrauterină, pînă la maturitate

23. CS Numiţi varietatea de ocluzie fiziologică din cele enumerate:


a) ocluzie mezializată
b) inocluzie verticală
c) ocluzie ortognatică
d) ocluzie distalizată
e) ocluzie încrucisată

24. CS Numiți malocluzia cea mai frecvent întâlnită:


a) malocluzia de clasa II/2 Angle
b) ocluzia adîncă
c) malocluzia de clasa II/1 Angle
d) laterodeviația mandibulară
e) inocluzia verticală

25. CS Marcați care poate fi cauza recesiunii gingivale:


a) respiraţia bucală
b) deglutiţia atipică
c) inserţie înaltă a frenului buzei inferioare
d) obiceiurile vicioase
e) igiena incorectă a cavităţii bucale

26. CS Indicați care este metoda ce determină studiul diametrelor transversale a


maxilarelor:
a) Snaghina
b) Van der Linder
c) Tweed- Merifeld analiza spaţiului total
d) Korkhaus
e) Pont

27. CS Marcați varietatea de profil facial în malocluzia de clasa II/1, forma gnatică:
a) profil convex
b) profil concav
c) profil rectiliniu
d) profil puţin concav
e) profil puţin convex

28. CS Numiți ce studiază electromiografia:


a) este o metoda de studiu a mișcării mandibulei în timpul masticatiei
b) studiul stării articulației temporo-mandibulare
c) studiul stării circulatiei sanguine a ATM
d) metoda de înregistrarea biopotențialului mușchilor în timpul contracției
e) este o metoda de studiu al stării mușchilor masticatori

29. CS Numiți definiția transpoziţiei:


a) rotaţia dintelui în jurul axului longitudinal
b) deplasarea mezială a unui dinte
c) deplasarea mezială a grupului lateral de dinţi
d) dereglare de erupţie dentară
e) schimbarea dinţilor vecini cu locul său pe arcada dentară

30. CS Ce este hipodonţia:


a) prezenţa dinţilor supranumerari
b) anomalie de formă a dintelui
c) reducerea numerică a dinţilor de pe arcada dentară
d) anomalia de ocluzie
e) anomalia grupului de dinți

31. CS Numiți criteriul de determinare a macrodonţiei:


a) suma mezio-distală a 4 incisivi superiori de la 28 pănă la 32 mm
b) suma mezio–distală a 4 incisivi superiori de la 32 mm şi mai mult
c) suma mezio–distală a 4 incisivi inferiori pănă la 35 mm
d) corelaţia dintre incisivii superiori şi cei inferiori
e) suma mezio-distală a 4 incisivi superiori mai puţin de 28 mm

32. CS Indicați când este utilizat regulatorul funcţiei Frenкel, tip ІІІ:
a) malocluzia de clasa І Angle
b) malocluzia de clasa ІІI-a Angle
c) malocluzia de clasa ІІ/ 2 Angle
d) malocluzia de clasa ІІ/ 1 Angle
e) laterognație

33. CS Numiți indicațiile utilizării bionatorului Balters, tip ІІ:


a) malocluzia de clasa ІІ /1 Angle
b) laterognație
c) inocluzia verticală
d) ocluzia adîncă
e) malocluzia de clasa ІІІ-a Angle

34. CS Numiți definiția aparatelor de contenţie:


a) menţinătoare de spaţiu
b) aparate folosite în tratamentul malocluziilor
c) aparate ce previn formarea anomaliilor dento-maxilare
d) aparate de înlăturare a deprinderilor vicioase
e) aparate folosite la stabilizarea rezultatelor obţinute

35. CS Numiți ce este o mişcare de pivot în jurul axului radicular:


a) mişcare de versiune
b) gresiune
c) ingresie
d) rotaţie
e) deplasare corporală

36. CS Numiți ce este deplasarea rădăcinii dintelui în plan vestibulo-oral:


a) mişcarea de torgue
b) rotaţie
c) deplasare corporală
d) gresiune
e) intruzie

37. CS Numiți elementul ce se foloseşte la înclinarea orală a grupului incisiv:


a) arcul vestibular de retracţie
b) arcul Coffin
c) șurubul ortodontic
d) gutiere ocluzale
e) croşete

38. CS Ce numim recidivă:


a) perioda de stabilizare a rezultatelor tratamentului ortodontic activ
b) complicaţie în perioda tratamentulu ortodontic activ
c) apariţia mobilităţii patologice a dinţilor
d) dezechilibrul dintre formă şi funcţie apărut după finalizarea tratamentului ortodontic
e) dereglare funcţională

39. CS Indicați aparatele ortodontice utilizate în tratamentul laterognaţiei mandibulare:


a) mobilizabile cu acţiune mecanică
b) mobilizabile cu plan înclinat în regiunea laterală
c) scutul vestibular
d) bionatorul Balters tip ІІІ
e) reglatorul Fränkel tip ІІ
40. CS Numiți elementul aparatului ortodontic mobilizabil care posedă funcţie de
ancorare și de retruzie a dinților:
a) arcul vestibular
b) arcul de protruzie
c) arcul în „ciupercă”
d) croşetul Adams
e) croșetul Stahl

41. CS Indicați părțile componente ale arcului vestibular:


a) ansa, bucla, zona de retenţie
b) bucla în ,,S” și zona de retenţie
c) curbura centrală, două bucle
d) curbura centrală, zone de retenţie
e) curbura centrală, două bucle, zone de retenţie

42. CS Numiți indicația de utilizare a reglatorului funcțional Frankel, tip III:


a) clasa I Angle
b) clasa II/1 Angle
c) clasa II/2 Angle
d) clasa III Angle
e) ocluzia încrucișată

43. CS Care dintre elementele reglatorului funcţional Frankel va stimula creşterea


sagitală a arcadelor dento-alveolare:
a) arcul vestibular
b) arcurile de pe canini
c) arcul palatal
d) pelotele labiale
e) scuturile laterale

44. CS Marcați tipul de acțiune al aparatului ortodontic fix:


a) funcţional
b) intermitent
c) mecanic
d) mixt
e) pasiv

45. CS Indicați raportul căror dinți împarte malocluzia de Clasa a II-a Angle în două
subdiviziuni:
a) incisivi
b) canini
c) premolari
d) molari unu permanenți
e) molari doi temporari

46. CS Ce se evidențiază în etiologia malocluziei de Clasa II/2 Angle:


a) caracterul ereditar al patologiei
b) rahitismul
c) deglutiţia infantilă
d) respirațiа orală
e) pierderea precoce a dinţilor temporari

47. CS Marcați tipul de malocluzie care poate fi însoțit de inocluzie sagitală negativă:
a) clasa II/1 Angle
b) clasa II/2 Angle
c) clasa III Angle, forma adevărată
d) ocluzia încrucișată
e) inocluzia verticală

48. CS Precizați sarcina tratamentului malocluziei de Clasa III-a Angle, forma funcţională :
a) expansiunea transversală a ardcadei dentare superioare
b) stimularea creşterii arcadei dentare superioare
c) stimularea creşterii arcadei dentare inferioare
d) propulsarea mandibulei
e) retropulsarea mandibulei, în poziţie corectă

49. CS Numiți tipul tratamentului malocluziei de Clasa III-a Angle, forma adevărată,
dentiția permanentă:
a) ortodontic, cu aparat funcţional
b) ortodontic, cu aparat mecanic
c) ortodontic, cu aparat extraoral
d) complex, ortodontic-chirurgical
e) miofuncțional

50. CS Precizați care dintre malocluziile sagitale poate recidiva frecvent:


a) clasa I Angle
b) clasa II/1 Angle
c) clasa II/2 Angle
d) clasa III Angle, forma falsă
e) clasa III Angle, forma funcţională

51. CS Precizați indicația către tratamentul protetic la copii:


a) macrodenție
b) microdenţie
c) hiperdenție
d) anodenţie parţială sau totală
e) erupţie dentară precoce

52. CS Precizați frecvența schimbului protezelor parțial mobilizabile la copii:


a) la 2 luni
b) la 6-8 luni
c) la 1,5 ani
d) la 2 ani
e) la 2,5 ani

53. CS Care etapă în cursul tratamentului anomaliilor dento-maxilare o numim de


contenție:
a) profilactică
b) terapeutică
c) chirurgicală
d) ortodontică activă
e) postortodontică,de stabilizare

54. CS Indicați durata perioadei de contenţie în cazul tratamentului ortodontic cu


aparat fix:
a) 6 luni
b) 10 luni
c) 12 luni
d) ½ din cea ortodontică
e) identică cu cea ortodontică

55. CS Indicați durata contenţiei în cazul tratamentului ortodontic cu aparat


mobilizabil:
a) 1 an
b) 2 ani
c) 3 ani
d) ½ din cea ortodontică
e) identică cu cea ortodontică

56. CS Precizați tipul de malocluzie provocat la copii de viciul de poziție la somn cu


capul în extensie:
a) mezializată
b) distalizată
c) supraocluzie
d) infraocluzie
e) ocluzie încrucişată

57. CS Cum se numește rotația dintelui în jurul axei longitudinale:


a) vestibuloversie
b) palatoversie
c) mezioversie
d) distoversie
e) tortoanomalie

58. CS Marcați cum se numește deplasarea dintelui pe verticală, de la planul ocluzal:


a) extruzie
b) intruzie
c) protruzie
d) retruzie
e) entopie

59. CS Numiți elementul aparatului mobilizabil care provoacă retruzia dinților


anteriori:
a) arcul vestibular
b) arcul Coffin
c) arcul de protracție
d) gutiera ortodontică
e) șurubul ortodontic

60. CS Cum se califică apariția mobilității dentare patologice după tratamentul


ortodontic:
a) complicație
b) eroare
c) recidivă
d) remisie
e) retenție

61. CS În ce patologii e mărit unghiul SNB:


a) retrognaţia mandibulară
b) prognaţia maxilară
c) prognaţia mandibulară
d) retrognaţia bimaxilară
e) micrognaţia mandibulară

62. CS Ce fenomen reflectă prezența diastemelor şi tremelor de pînă la 2 mm la copii de


4-5 ani:
a) creşterea fiziologică în sens sagital
b) anomalie de dezvoltare a dinţilor
c) distalizarea dinţilor anteriori
d) mezializarea dinţilor laterali
e) factor de risc

63. CS Prognosticul formării cărei ocluzii patologice este prezența planului postlacteal în
treaptă dreaptă la vârsta de 6 ani:
a) distalizată
b) mezializată
c) deschisă
d) adâncă
e) încrucişată

64. CS Ce varietate a planului postlacteal stabilizează o relaţie molară de clasa I Angle:


a) în treaptă dreaptă
b) în treaptă distală de 2mm
c) în treaptă mezială de 2mm
d) în treaptă mezializată mai mare de 2mm
e) în treaptă distală de 5mm

65. CS Ce varietate a planului postlacteal stabilizează o relaţie molară mezială:


a) în treaptă dreaptă
b) în treaptă distală
c) în treaptă mezială-2mm
d) în treaptă mezializată marcată
e) în treaptă distală marcată

66. CS În ce perioadă a dentiției, fiecare dinte contactează cu 2 antagonişti în afară de


incisivul inferior central şi ultimul molar superior:
a) temporară formată
b) mixtă, prima perioadă
c) permanentă, perioadă finală
d) mixtă, perioada a doua
e) temporară, la etapa de formare

67. CS Care din afirmațiile de mai jos poate fi aplicată în caracterizarea anodonţiei
unilaterale de incisiv lateral superior:
a) dinţii temporari persistă timp îndelungat pe arcadă
b) este indicată extracţia dinţilor temporari cît mai devreme
c) migrarea mezială se poate realizează la orce vîrstă
d) nu este obligatorie extracţia incisivului lateral de partea opusă
e) se recomandă extracţii dirijate în scop ortodontic

68. CS Ce schimbări pot determina dinţii supranumerari:


a) tulburări nervoase senzitive de tip nevralgiform
b) tulburări nervoase motorii sau vegetative (vasomotorii)
c) tulburări de erupţie
d) tulburări de dezvoltare
e) formaţiuni tumorale maligne

69. CS Ce varietate de anomalie este meziodensul:


a) de poziţie
b) de număr
c) de formă
d) de dimensiuni
e) de ocluzie

70. CS Care este cauza formei false a malocluziei de clasa III Angle:
a) deplasarea mandibulei spre anterior
b) subdezvoltarea maxilarului superior
c) subdezvoltarea maxilarului inferior
d) dezvoltare în exces a maxilei
e) dezvoltare în exces a mandibulei

71. CS Marcați semnele formei funcţionale a malocluziei de clasa III Angle:


a) dezvoltarea în exces a mandibulei
b) dezvoltarea în exces a maxilei
c) subdezvoltarea maxilarului inferior
d) subdezvoltarea maxilarului superior
e) deplasarea mandibulei spre anterior

72. CS Specificați criteriul de divizare a malocluziilor de clasa II Angle în două subdiviziuni:


a) raportul caninilor
b) raportul dinţilor frontali
c) raportul molarilor de şase ani
d) raportul molarilor de lapte
e) raportul premolarilor în plan transversal

73. CS Precizați cauza dezvoltării malocluziei de clasa II/2 Angle:


a) dereglări respiratorii
b) rahitizm
c) deglutiţie infantilă
d) pierdere precoce a dinţilor de lapte
e) caracter ereditar al patologiei

74. CS Marcați malocluzia cu fantă sagitală negativă:


a) malocluzia de clasa III Angle, forma adevărată
b) malocluzia de clasa II/2 Angle
c) maloluziile trasversale
d) inocluzia verticală
e) malocluzia de clasa II/1 Angle

75. CS Care este una din sarcinile tratamentului malocluziei de clasa III Angle, forma
funcţională:
a) stimularea creşterii arcadei dentare superioare
b) expansiunea ardcadei superioare
c) deplasarea mandibulei spre posterior
d) stimularea creşterii arcadei inferioare
e) deplasarea mandibulei spre anterior

76. CS Selectați malocluzia sagitală care cel mai des recidivează posttratament:
a) de clasa II/1 Angle
b) malocluzia II/2 Angle
c) de clasa III Angle, forma falsă
d) de clasa III Angle, forma funcţională
e) de clasa I Angle

77. CS În care perioadă de vârstă e indicat tratamentul cu bionatorul Balters:


a) dentiţie temporară
b) dentiţie mixtă timpurie
c) dentiţie mixtă tardivă
d) dentiţie permanentă
e) la nou-născut
78. CS În tratamentul cărei malocluzii e indicat reglatorul Frankel, tip I:
a) de clasa II/2
b) de clasa II/1
c) ocluzie mezializată
d) ocluzie încrucişată
e) ocluzie dreaptă

79. CS Care sunt indicaţiile utilizării reglatorului de funcție Frankel, tip II:
a) malocluzie de clasa II/2
b) malocluzie de clasa II/1
c) ocluzie mezializată
d) ocluzie încrucişată
e) ocluzie dreaptă

80. CS În care patologie se utilizează reglatorul Frankel de funcție, tip III:


a) malocluzie de clasa II/2
b) malocluzie de clasa II/1
c) malocluzie de clasa III
d) ocluzie încrucişată
e) ocluzie deschisă

81. CS Indicați locul plasării pelotelor laterale la reglatorul de funcţie Frankel, tip I:
a) se întind la procesele alveolare superior şi inferior în zonele laterale
b) se întind la procesele alveolare superior şi ocolesc procesul alveolar inferior
c) se întind la procesele alveolare inferior şi ocolesc procesul alveolar superoir
d) ocolesc ambele procese alveolare
e) se extend în zona frontală inferioară

82. CS Marcați indicaţia utilizării bionatorului Balters, tip I:


a) raport distalizat
b) inocluzie verticală
c) ocluzie mezializată
d) ocluzie încrucişată
e) ocluzie dreaptă

83. CS Precizați indicaţiile utilizării bionatorului Balters, tip III:


a) raport distalizat
b) raport distalizat cu protruzia incisivilor superiori
c) ocluzie mezializată
d) ocluzie încrucişată
e) inocluzie verticală
84. CS Numiți grupa de aparate ortodontice la care se referă activatorul Andresen-
Haupl :
a) aparate mecanice
b) aparate funcţionale
c) aparate funcţionale de direcţie
d) aparate exobucale
e) monobloc cu acţiune mixtă

85. CS Precizați mecanismul de acțiune a activatorului Andresen-Haupl:


a) în plan sagital
b) în plan transversal
c) în plan vertical
d) în trei planuri
e) în două planuri

86. CS Precizați caracteristicile reglatorului de funcţie Franкel, tipul ІІІ:


a) se utilizează în detiția permanentă, după terminarea creșterii
b) e indicat în malocluzia de clasa ІІI Angle
c) are pelote labiale la arcada inferioară
d) arcul vestibular e plasat în sectorul frontal superior
e) nu poate fi utilizat in dentiția mixtă

87. CS Care din elementele de mai jos fac parte din construcția bionatorului Balters, tip
ІІ:
a) pelote labiale
b) scut lingual acrilic
c) scuturi acrilice laterale
d) arcuri linguale
e) șurub ortodontic

88. CS Masivul facial se dezvoltă din:


a) din foița ectodermală
b) din stomodeum
c) din muguri maxilari superiori
d) din țesut conjuctiv
e) din mesoderm

89. CS La ce vârstă are loc trecerea deglutiției infantile la cea de adult:


a) 6 ani
b) 12 ani
c) 18 luni
d) 9 ani
e) 18 ani
90. CS Lipsa mugurilor dentari poartă denumirea de:
a) anodonție dobândită
b) extracții dentare precoce
c) anodonție primară
d) lipsa dintelui în arcada dentară
e) anodonție secundară

91. CS Stomodeumul reprezintă:


a) cavitatea bucală a nou născutului
b) cavitatea bucală a adultului
c) cavitatea bucală la 2 ani
d) cavitatea bucală primitivă
e) cavitatea bucală la 3 luni după naștere

92. CS Numiți cele două părți ale limbii:


a) anterioară și posterioară
b) laterală dreaptă și stânga
c) orală (corpul) și faringiană (baza)
d) superioară și inferioară
e) limba are o singură parte

93. CS În ce săptămână de dezvoltare apare partea cefalică:


a) 3 luni de dezvoltare intrauterină
b) în săptămâna a 4-a dezvoltare intrauterină
c) în săptămâna 36
d) în trimestrul II de sarcină
e) în trimestrul III de sarcină

94. CS Planul poslacteal poate fi:


a) plan postlacteal în treapta anterioară
b) plan postlacteal în treapta posterioară
c) plan postlacteal în treaptă mezializată
d) plan postlacteal în treaptă superioară
e) plan postlacteal în treaptă inferioară

95. CS Care este prima perioadă de înălțare fiziologică din dentiția permanentă:
a) erupția caninilor temporari
b) erupția caninilor permanenți
c) erupția molarului 1 permanent
d) eruptia premolarilor
e) erupția molarilor permanenți

96. CS Ce formă au arcadele dentare în dentiția temporară:


a) hiperbolă
b) formă de ”V”
c) trapez
d) semicerc
e) semielipsă

97. CS La ce vârstă începe erupția dentiției temporare:


a) 6 luni
b) 10 luni
c) 24 luni
d) 3 ani
e) 6 ani

98. CS Indicați valoarea unghiului SNB în retrognatismul mandibular:


a) 76o
b) 80o
c) 85o
d) 90o
e) 101o

99. CS Care sunt primii centri de osificare ale oaselor carpiene:


a) osul piramidal
b) osul mare și osul cu cârlig
c) osul trapez și semilunar
d) osul scafoid
e) osul pisiform și osul cu cârlig

100. CS Incidențele pentru executarea teleradiografiei:


a) frontală, de profil, axială
b) sagitală, transversală, verticală
c) frontală, sagitală, axială
d) verticală, transversală, axială
e) de profil, frontală, transversală

101. CS Valoarea cărui unghi stabilește tipul de creștere al pacientului:


a) IMPA
b) SNA
c) FMA
d) ANB
e) SNB

102. CS În ce patologii e mărit unghiul SNA:


a) retrognaţia mandibulară
b) prognaţia maxilară
c) prognaţia mandibulară
d) retrognaţia bimaxilară
e) micrognaţia mandibulară

103. CS Valorile unghiului IMPA se măresc în cazul:


a) vestibuloversiei incisivilor inferiori
b) vestibuloversiei incisivilor superiori
c) retruzia incisivilor inferiori
d) retruzia incisivilor superiori
e) intruzia incisivilor inferiori

104. CS La pacienții cu tipar de creștere hiperdivergent,valoarea unghiului FMA:


a) se mărește
b) se micșorează
c) nu se modifică
d) nu se ia în considerație
e) ramâne constantă

105. CS La pacienți cu prognație mandibulară adevarată, valoarea unghiului SNB:


a) se micșorează
b) se marește
c) nu se modifică
d) este negativă
e) nu este informativă pentru stabilirea diagnosticului

106. CS La pacienți cu inocluzie verticală, valoarea unghiului FMA:


a) se micșorează
b) nu se modifică
c) se marește
d) nu este informativă
e) ramâne constantă

107. CS Unghiul ANB reprezintă:


a) relațiile antero-posterioare ale maxilarelor
b) diferența între ung. SNA și ung. SNB
c) poziția incisivilor inferiori
d) poziția maxilei față de baza craniului
e) poziția mandibulei față de baza craniului

108. CS Valorile unghiului ANB se măresc în:


a) malocluzii de clasa III Angle
b) ocluzii deschise
c) malocluzii de clasa II Angle
d) ocluzii adânci
e) malocluzii de clasa I Angle

109. CS La ce distanță față de focarul de emisie a rezelor X se poziționează pacientul


pentru realizarea teleradiografiei:
a) 1m
b) 8m
c) 3-5m
d) 6m
e) 5-8m

110. CS Planul orizontal Frankfurt reprezintă o linie ce unește punctele:


a) Go-Gn
b) SNP- SNA
c) Po-Or
d) N-Gn
e) Se-Gn

111. CS Planul mandibular se formează prin unirea punctelor:


a) Go-Gn
b) Se-N
c) N-Ba
d) N-Pog
e) SNP-SNA

112. CS Unghiul facial se formează la intersecția:


a) pl. Frankfurt - pl. mandibular
b) pl. Frankfurt - pl. facial
c) pl. Frankfurt - ung. axei Y
d) pl. Frankfurt - NA
e) pl. Frankfurt - NB

113. CS Unghiul Z reprezintă punctul de intersecție a:


a) pl. Frankfurt - pl. mandibular
b) pl. Frankfurt - NA
c) pl. Frankfurt - ung. axei Y
d) pl. Frankfurt - linia ce unește mentonul cutanat și buza cea mai proeminentă
e) pl. Frankfurt - pl. facial

114. CS Care sunt indicațiile către realizarea teleradiografiei în norma frontală:


a) patologii în sens sagital
b) patologii în sens transversal
c) patologii în sens vertical
d) patologii în sens vertical și transversal
e) anomalii de poziție

115. CS La ce vârsta apar primii centri de osificare a oaselor carpiene:


a) 2-4 ani
b) 3-5 ani
c) luna a 4-a de viață
d) 5-6 ani
e) 8-11 ani

116. CS Valoarea cărui unghi se micșorează, în ocluzia adânca:


a) SNA
b) IMPA
c) ANB
d) AoBo
e) FMA

117. CS Indicați aparatul ortodontic utilizat în tratamentul laterognaţiei


mandibulare:
a) mobilizabil cu acţiune mecanică
b) mobilizabil cu plan înclinat în regiunea laterală
c) scutul vestibular
d) bionatorul Balters tip ІІІ
e) reglatorul Fränkel tip ІІ

118. CS Care element al aparatului ortodontic mobilizabil posedă funcţie de ancorare


și de retruzie a dinților:
a) arcul vestibular
b) arcul în „S”
c) arcul în „ciupercă”
d) croşetul Adams
e) croșetul Stahl

119. CS Selectați tipul de acțiune al aparatului ortodontic fix:


a) funcţional
b) intermitent
c) mecanic
d) mixt
e) pasiv

120. CS Indicați sarcina tratamentului malocluziei de Clasa a III-a Angle, forma funcţională
:
a) expansiunea transversală a ardcadei dentare superioare
b) stimularea creşterii arcadei dentare superioare
c) stimularea creşterii arcadei dentare inferioare
d) propulsarea mandibulei
e) retropulsarea mandibulei, în poziţie corectă

121. CS Numiți tipul tratamentului malocluziei de Clasa a III-a Angle, forma adevărată:
a) ortodontic, cu aparat funcţional
b) ortodontic, cu aparat mecanic
c) ortodontic, cu aparat extraoral
d) complex, ortodontic-chirurgical
e) miofuncțional

122. CS Selectați frecvența schimbului protezelor parțial mobilizabile la copii:


a) la 2 luni
b) la 6-8 luni
c) la 1,5 ani
d) la 2 ani
e) la 2,5 ani

123. CS Cum se numește deplasarea dintelui pe verticală, de la planul ocluzal:


a) extruzie
b) intruzie
c) protruzie
d) retruzie
e) entopie

124. CS Numiți ce dinți erup între 9 şi 10 ani:


a) caninii inferiori şi superiori
b) incisivii centrali superiori
c) premolarii unu inferiori şi doi superiori
d) caninii inferiori şi premolarii unu superiori
e) premolarul unu inferiori şi caninii superiori

125. CS Precizați pe baza cărui examen se stabilește diagnosticul de prognaţie:


a) clinic
b) fotografic
c) extraoral
d) ortopantomografic
e) teleradiografic

126. CS Indicați materialul de elecţie pentru amprentare folosit în ortodonţie:


a) ghipsul
b) alginatul
c) pasta de oxid de Zn
d) elastomerul de sinteză
e) stents-ul

127. CS Indicați suma diamentrelor mezio-distale ale celor 4 incisivi superiori în


microdentiţie:
a) sub 28 mm
b) sub 30 mm
c) peste 32 mm
d) peste 35 mm
e) sub 36 mm

128. CS Indicați vîrsta dentară, dacă într-o dentiţie mixtă sunt prezenţi pe arcadă
4MI; 4Iinf; permanenţi şi 1Isup în erupţie:
a) 24 luni
b) 6-7 ani
c) 7 ani
d) 8 ani
e) 9 ani

129. CS Stabiliți ce indică în prognatismul maxilar fotografia de profil:


a) buza superioară în poziţie transfrontală
b) pogonion în poziţie transfrontală
c) buza superioară în poziţie cisfrontală
d) şanţ labio-mentonier în 1/3 anterioară
e) şanţ labio-mentonier în 1/3 mijlocie
130. CS În ocluzia adâncă adevărată, etajul inferior al feţei este:
a) mărit
b) egal cu etajul mijlociu
c) micşorat
d) normal
e) mai mare ca etajul mijlociu

131. CS Precizați cărei școli aparține metoda fotografică a “sectoarelor circulare”:


a) Franceze
b) Anglo-saxone
c) Italiene
d) Americane
e) Germane

132. CS Indicați în ce anomalie valoarea unghiului Tweed se micşorează:


a) ocluzia deschisă frontală
b) prognaţia mandibulară
c) retrognaţia mandibulară
d) retroalveolia inferioară
e) ocluzia adâncă adevărată

133. CS Indicați intervalul de timp cînd se execută la un copil ortopantomografia:


a) 2 luni
b) 6 luni
c) 8 luni
d) 1 an
e) 2 ani

134. CS Indicați valoarea unghiul SNB în prognatismul mandibular:


a) micşorat
b) de 80º
c) de 85 º
d) de 78º
e) normal

135. CS Precizați definirea punctului A Down:


a) punctul cel mai anterior de pe procesul alveolar superior
b) punctul cel mai retras de pe procesul alveolar inferior
c) punctul cel mai anterior de pe procesul alveolar inferior
d) punctul cel mai retras de pe procesul alveolar superior
e) punctul cel mai inferior de pe procesul alveolar superior

136. CS Indicați ce înțelegem prin normosom:


a) dezvoltat aproape normal
b) foarte înalt
c) dezvoltare generală proporţională cu vârsta cronologică
d) scund, dar solid
e) înalt şi slab
137. CS Stabiliți o dată la cât timp se activează şurubul la un aparat ortodontic
mecanic:
a) 1 săptămână
b) 2 săptămâni
c) 3 săptămâni
d) 1 lună
e) 2 luni

138. CS La 10 rotiri de 360 şurubul ortodontic depărtează plăcile unui aparat


mecanic cu:
a) 0,08 mm
b) 0,16 mm
c) 0,65 mm
d) 1 cm
e) 6,4 cm

139. CS Indicați vârsta când se produce a doua mezializare a mandibulei:


a) 2,6-3 ani
b) 4-6 ani
c) 9-10 ani
d) 10-11 ani
e) 12-14 ani

140. CS Testul “mustăţii de vată” se face pentru explorarea funcţiei:


a) respiratorie
b) de deglutiţie
c) de masticaţie
d) fizionomice
e) fonatorie

141. CS Tehnica de amprentare ortodontică se încadrează în categoria amprentelor:


a) mucostatice
b) mucodinamice
c) compresive
d) de despovărare
e) compuse

142. CS Indicați materialul utilizat pentru amprentarea copiilor cu despicături labio-


maxilo-palatine la nou-născut:
a) Optosilul
b) Xantoprenul
c) Stents-ul
d) Kerr-ul
e) Alginatul

143. CS Erupţia dentară patologică se apreciază după concordanţa dintre:


a) vârsta dentară şi vârsta civilă
b) vârsta civilă şi vârsta biologică
c) vârsta osoasă şi vârsta civilă
d) vârsta biologică şi vârsta civilă
e) vârsta cronologică de erupţie a dinţilor

144. CS Numiți vârsta dentară, dacă într-o dentiţie temporară sunt prezenţi pe arcadă
4Iinf; 4Isup şi 3MI:
a) 12 luni
b) 24 luni
c) 30 luni
d) 1 ½ ani
e) 2 ½ ani

145. CS Stabiliți pentru ce anomalie este caracteristic profilul convex:


a) prognatismului mandibular
b) ocluziei adânci adevărate
c) retrognatismului mandibular
d) pseudoprognatismului mandibular
e) laterodeviaţiei mandibulare

146. CS Indicați distanța de la aparat, necesară pentru fotografierea feţei pacientului:


a) 30 mm
b) 60 mm
c) 30 cm
d) 60 cm
e) 6 m

147. CS Indicați vârsta de formare completă a rădăcinilor d. 52 şi 62:


a) 2,6 luni
b) 3 luni
c) 3,6 luni
d) 1,6 ani
e) 2 ani

148. CS Enumerați poziția mugurilor dentari inferiori, la un pacient cu acromegalie


juvenilă, pe ortopantomografie:
a) spaţiaţi
b) unul lângă altul
c) înghesuiţi
d) cu anomalii de formă
e) cu anomalii de sediu

149. CS Stabiliți în ce caz valoarea unghiului Pr.AF se micşorează:


a) prodenţia superioară
b) retroalveolia superioară
c) retrodenţia superioară
d) proalveolia inferioară
e) proalveolia superioară

150. CS Lama epitelială primitivă dentară dă naştere:


a) dinţilor temporari
b) dinţilor permanenţi
c) vestibulului cavităţii bucale
d) ambelor dentiţii
e) mugurilor faciali

151. CS Stabiliți tabloul clinic cînd raportul canin este distalizat:


a) vârful caninului inferior este deplasat anterior faţă de reperul superior
b) vârful caninului inferior este deplasat posterior faţă de reperul superior
c) reperul superior este deplasat anterior
d) reperul superior este deplasat posterior
e) caninul inferior se găseşte în dreptul incisivului lateral superior

152. CS Stabiliți dimensiunea pe secțiune a arcului vestibular:


a) 0,6 mm
b) 0,7 mm
c) 0,8 mm
d) 0,9 mm
e) 1,0 mm

153. CS Determinați ce mişcare face un dinte, dacă pe el se aplică două forţe egale cu
aceeaşi direcţie, dar de sens opus:
a) gresie
b) translaţie
c) versie
d) nu face nici o mişcare
e) rotaţie

154. CS Indicați ce element este planul înclinat al aparatului ortodontic :


a) pasiv
b) de menţinere a unei situaţii clinice
c) activ
d) mecanic
e) funcţional

155. CS Prima înălţare de ocluzie se face odata cu:


a) erupţia incisivilor inferiori temporari
b) erupţia incisivilor inferiori permanenţi
c) erupţia molarilor temporari
d) erupţia molarilor doi permanenţi
e) erupţia molarilor unu permanenţi

156. CS Calificativul de hiposom se pune unui copil:


a) gigant
b) supraponderal
c) nanic
d) cu faţa lungă
e) slăbuţ
157. CS Care este componenta chimică a ghipsului:
a) clorura de magneziu
b) oxidul de Zn
c) fosfatul trisodic
d) sulfatul de calciu semihidratat
e) uleiul de parafină

158. CS Planul Simon se trasează de la:


a) Orbitale
b) Auriculare
c) Glabelare
d) Nasion
e) Ofrion

159. CS Metoda fotografică compozită se utilizează în:


a) ocluzia deschisă dismetabolică
b) prognatismul mandibular
c) ocluzia adâncă adevărată
d) asimetrii faciale
e) pseudoprognatismul mandibular

160. CS Rădăcinile dinților 16 şi 26 sunt complet formate la vârsta de:


a) 1 an
b) 4-5 ani
c) 7 ani
d) 8 ani
e) 9-10 ani

161. CS În retrognatismul mandibular unghiul NAPg este:


a) mărit
b) de 180º
c) micşorat
d) de 170º
e) normal

162. CS Valoarea unghiului IF se măreşte în:


a) prodenţia inferioară
b) retrodenţia inferioară
c) prodenţia superioară
d) proalveolia superioară
e) retrognaţia superioară

163. CS În care din următoarele situaţii putem vorbi despre macrodonţie relativă:
a) când suma incisivă este mai mare de 35 mm
b) când valoarea mezio-distală a unui incisiv central superior e mai mare de 10 mm
c) când suma incisivă reprezintă mai puţin de 1/3 din diametrul bizigomatic
d) când suma incisivă este de la 32mm pînă la 35mm
e) când apare neconcordanţă între suportul dentar şi cel osos
164. CS Dinţii temporari se formează din:
a) lama epitelială primitivă
b) lama epitelială vestibulară
c) lama dentară primară
d) lama dentară secundară
e) cordonul epitelial

165. CS Ce perioadă de vârstă, în normă, e caracteristică pentru dentiția mixtă:


a) 4-8 ani
b) 5-12 ani
c) 6-11 ani
d) 6-13 ani
e) 7-14 ani

166. CS Planul Dreyfuss este planul:


a) Nazo-fronto-lacrimal
b) Bizigomatic
c) Preauricular
d) Antegoniac
e) Nazo-frontal

167. CS Disjuncţia intermaxilară este indicată în:


a) îngustare foarte mare a arcadei superioare şi a bolţii palatine
b) arcada inferioară dezvoltată normal
c) la pacienţii tineri, între 18-21 ani, cu compresie de maxilar
d) compresia de maxilar, forma cu protruzie şi spaţiere dentară accentuată
e) pacienţi care necesită terapie rapidă

168. CS Pentru a scurta timpul de priză al alginatului se utilizează:


a) sare de bucătărie
b) apă caldă
c) albastru de metilen
d) apă rece
e) borax

169. CS Simetria transversală a arcadelor dentare se apreciază cu:


a) compasul obişnuit
b) șublerul
c) simetroscopul
d) compasul Korkhaus
e) echerul

170. CS Dacă vârsta civilă a pacientului este de 7 ani şi vârsta dentară de 10 ani şi 4 luni,
erupţia dentară este:
a) precoce cu 1 an şi 4 luni
b) precoce cu 2 ani
c) întârziată cu 2 ani şi 4 luni
d) întârziată cu 3 ani
e) precoce cu 3 ani şi 4 luni
171. CS Planul Dreyfuss se trasează de la:
a) Trichion
b) Nasion
c) Zygion
d) Porion
e) Orbitale

172. CS În prognatismul mandibular unghiul tangentei gurii este:


a) de valoare negativă
b) de 9°
c) peste 10°
d) sub 15°
e) sub 10°

173. CS Semnele radiologice ale dintelui supranumerar sunt:


a) forma şi dimensiunea modificată a unui mugure dentar
b) poziţia aberantă a unui mugure dentar
c) gradul de dezvoltare diferită a rădăcinii unui mugure dentar
d) prezenţa unui mugure dentar peste numărul normal de muguri
e) apexul închis al unui mugure dentar

174. CS Rădăcinile dinților 13 şi 23 sunt complet formate la vârsta de:


a) 6-7 ani
b) 7-8 ani
c) 9-10 ani
d) 10-11 ani
e) 13-15 ani

175. CS Unghiul format de axa Y şi planul Frankfurt se măreşte în:


a) endognaţia maxilară
b) ocluzia adâncă adevărată
c) rotaţia anterioară a mandibulei
d) rotaţia posterioară a mandibulei
e) prognaţia maxilară

176. CS Planul vertical de creştere se trasează de la:


a) Selle la Gnation
b) Nasion la Gonion
c) Selle la Pogonion
d) Selle la Gonion
e) Selle la Basion

177. CS Spaţierile frontale inferioare în dentiţia temporară la vârsta de 6 ani:


a) impun tratament ortodontic de frânare a potenţialului de creştere
b) necesită radiografierea zonei pentru decelarea dinţilor supranumerari sau a altor fenomene
patologice
c) poate sugera o tendinţă de dezvoltare a unei prognaţii mandibulare
d) nu prezintă nici o importanţă pentru că sunt dinţi temporari
e) este fiziologică pentru că pregătesc dezvoltarea arcadelor pentru dinţii permanenţi

178. In retrodentie, axa incisivului superior formeaza un unghi mai mic de 107° cu:
a) planul bispinos
b) planul Frankfurt
c) planul de ocluzie
d) planul Camper
e) planul bazei craniului

179. CS Planul Simon este o dreaptă:


a) oblică în nazion pe planul Nazion-Sellae
b) perpendiculară din Nazion pe orizontala Frankfurt
c) perpendiculară din Orbitale pe orizontala Franckfurt
d) perpendiculară din Pogonion pe planul mandibular
e) perpendiculară din Orbitale pe planul mandibular

180. CS Adaptarea protezelor mobilizabile se face la:


a) 2 săptămâni
b) 1 lună
c) 6 luni
d) 1 an
e) 2 ani

181. CS Palatul primar se formează prin coalescenţă:


a) mugurelui nazal intern cu mugurele nazal extern şi cel maxilar
b) mugurelui nazal extern cu mugurele maxilar
c) mugurelui nazal intern cu mugurele nazal extern
d) mugurelui nazal intern cu mugurele maxilar
e) mugurelui nazal intern bilateral

182. CS În ectopia de canin cu lipsă mare de spaţiu se recomandă:


a) extracţia caninului ectopic, pentru că este în malpoziţie şi nu are spaţiu
b) extracţia primului premolar, pentru că este cel mai aproape de focarul de ectopie şi este un
dinte de valoare protetică redusă
c) extracţia incisivului lateral, pentru că este aproape de focarul de incongruenţă şi are
valoare protetică redusă
d) extracţia este dictată de axa şi poziţtia caninului de necesarul de spaţiu şi de integritatea
odontală
e) extracţia premolarului 2, pentru că este apropiat de focarul de incongruenţă şi nu se
observă spaţiul restant postterapeutic

183. CS Planul postlacteal este un plan imaginar trasat pe faţa distală a:


a) molarilor doi temporari
b) molarilor doi permanenţi
c) molarilor unu temporari
d) molarilor unu permanenţi
e) molarilor doi permanenţi

184. CS Precizați cînd se stabilește diagnosticul de ocluzie inversă:


a) doi dinţi angrenează invers
b) patru dinţi angrenează invers
c) trei dinţi angrenează invers
d) un dinte angrenează invers
e) un dinte este ectopic

185. CS Indicați ce anestezie se utilizează la amprentarea copiilor:


a) xilina
b) lidocaina
c) azofluranul
d) nu se utilizează anestezice
e) halotanul

186. CS Precizați vârsta dentară, dacă într-o dentiţie simplă sunt prezenţi pe arcadă 4
MI; 2 Ic sup; 2 I c inf şi 2 IL inf permanenţi:
a) 30 luni
b) 6 ani
c) 7 ani
d) 8 ani
e) 9 ani

187. CS Dacă vârsta civilă a pacientului este de 13 ani şi 9 luni, iar vârsta dentară este de
9 ani, erupţia dentară este:
a) precoce cu 2 ani şi 9 luni
b) întârziată cu 4 ani şi 9 luni
c) întârziată cu 2 ani şi 9 luni
d) precoce cu 3 ani şi 9 luni
e) întârziată cu 1 ani şi 9luni

188. CS Tangenta gurii se trasează între:


a) Nasion-Pogonion
b) Nasion-Gnation
c) Orbitale-Gnation
d) Subnasale-Gnation
e) Subnasale-Pogonion

189. CS Mărimea spaţiului periodontal se apreciază corect pe:


a) radiografia retroalveolară
b) radiografia panoramică
c) ortopantomografie
d) radiografia cu “film muşcat”
e) teleradiografia de profil

190. CS La copil, versantul tuberculului articular şi al condilului mandibular se


conturează în jurul vârstei de:
a) 3-4 ani
b) 9 ani
c) 8-10 ani
d) 10 ani
e) 16 ani

191. CS Indicați în ce caz unghiul Gonion şi Kondilion se măreşte:


a) retrognaţia mandibulară
b) prognaţia mandibulară
c) proalveolia superioară
d) ocluzia adâncă adevărată
e) prognaţia maxilară

192. CS În retrodenţie axul incisivului superior face un unghi mai mare de 70° cu:
a) planul Franckfurt
b) planul bazal maxilar
c) perpendiculara dusă pe planul de ocluzie
d) planul Camper
e) planul ocluzal

193. CS Specificați ce se observă în timpul articulării fonetice normale:


a) sprijinul limbii pe suprafaţa palatinală a incisivilor superiori
b) interpoziţia limbii între incisivi
c) limba nu se interpune niciodata între dinţi
d) interpoziţia limbii între premolari
e) sprijinul limbii pe faţa linguală a incisivilor inferiori

194. CS Determinați care dintre următoarele situaţii se traduce ca o consecinţă a


ritmicităţii procesului de mineralizare a smalţului:
a) existenţa spaţiilor Czermack
b) displaziile dentare
c) striaţiile Retzius
d) hipoplaziile dentare
e) nanismul dentar

195. CS Stabiliți când este mezializat raportul canin în plan sagital:


a) vârful caninului inferior articulează cu caninul superior
b) vârful caninului inferior articulează mezial de reperul superior
c) reperul superior este deplasat anterior (mezial) de reperul inferior
d) între cele 2 repere există un decalaj mai mare de 2 mm
e) reperul inferior este deplasat posterior faţă de cel superior

196. CS Determinați locul tuberculului Carabelli:


a) se află pe premolarul doi superior
b) se află pe primul molar superior temporar
c) se află pe primul molar superior permanent
d) se află pe molarul doi superior permanent
e) se află pe molarul trei superior permanent

197. CS Stabiliți ce denotă amplitudinea deschiderii gurii de 20-40 mm:


a) normalitate
b) normalitate cu limitare
c) limitata
d) blocaj
e) blocaj şi limitare

198. CS Stabiliți perioada de timp cînd se rotește filetul ortodontic, ca element


component al unui aparat funcţional:
a) 5 zile
b) 1 săptămână
c) 3 săptămâni
d) 2 luni
e) 3 luni

199. CS Despicăturile palatului primar apare prin lipsa de coalescenţă a:


a) mugurilor nazali interni cu mugurii maxilari
b) mugurilor nazali interni bilateral
c) mugurilor nazali interni, nazali externi şi cei maxilari
d) mugurilor nazali externi cu cei maxilari
e) mugurilor nazali interni cu nazali externi

200. CM Enumerați anomaliile dento-maxilare în care dinamica mandibulară este


blocată:
a) angrenaje inverse frontale
b) angrenaje inverse laterale
c) ocluzia deschisă frontală
d) ocluzia inversă frontală
e) inocluzia sagitală pozitivă

201. CM Indicați când pot apărea interferenţele ocluzale:


a) obturaţii ocluzale defectuoase
b) erupţia anormală a dinţilor
c) blocări ale dinamicii mandibulare
d) erupția tardivă a dinților temporali
e) nonatriţia caninilor temporali

202. CM Indicați ce mase de amprentare se utilizează la amprentarea copiilor:


a) ghips
b) termoplastice
c) siliconice
d) alginate
e) gutaperca

203. CM Indicați hotarele amprentei de la maxilarul superior:


a) frenul buzei superioare
b) şanţul vestibular
c) bolta palatină
d) şanţul paralingual
e) arcada dentară superioară

204. CM Enumerați disfuncțiile și dizarmoniile apărute în malocluzia de clasa II/1 Angle:


a) subdezvoltarea muşchiului orbicular
b) subdezvoltarea muşchiului maseter
c) hipotonusul muşchilor mentonieri
d) dezvoltarea în exces a mușchiului orbicular
e) protruzia incisivilor superiori cu prezenţa tremelor

205. CM Enumerați factorii etiologici în apariția malocluziei de clasa III-a Angle:


a) respirația orală
b) nonatriția cuspizilor caninilor temporali
c) inserție joasă a frenului buzei superioare
d) inserție înaltă a frenului buzei inferioare
e) obicei de sugere a buzei superioare

206. CM Numiți malocluzia în care este prezentă înghesuirea incizivo-canină superioară:


a) malocluzia clasa III-a Angle, forma gnatică
b) malocluzia clasa I Angle
c) malocluzia clasa II/1 cu spațiere interdentare
d) malocluzia clasa II/2 Angle
e) ocluzia adâncă, forma “în acoperiș”

207. CM Precizați în ce varietate de malocluzie este prezentă inocluzia sagitală:


a) malocluziei de clasa III Angle, forma adevărată
b) malocluziei de clasa II/2 Angle
c) laterodeviația mandibulară
d) inocluzia verticală
e) malocluzia de clasa II/1 Angle

208. CM Numiți formele arcadei dentare în malocluzia de clasa II/1, II/2 Angle:
a) arcada asimetrică superioară
b) în forma de "V"
c) forma trapez
d) în litera"M"
e) arcada asimetrică inferioară

209. CM Enumerați cauzele contactelor premature a dinţilor:


a) nonatriția cuspizilor a caninilor temporari
b) abraziunea patologică uniformă a dinţilor
c) proteze dentare confecţionate incorect
d) obturaţii dentare modelate incorect
e) anomalii de poziţie a dinţilor izolați

210. CM Enumerați semnele clinice ale malocluziei de clasa III Angle, forma gnatică:
a) prezenţa înghesuirii dentare la arcada inferioară
b) înclinaţia orală a dinţilor frontali inferiori
c) treme şi diastemă la arcada inferioară
d) macroglosie
e) profil facial convex

211. CM Numiți obiectivele de tratament din cadrul malocluziei de clasa III-a Angle:
a) plastia frenului scurt al limbii
b) şlefuirea cuspizilor neabraziați a caninilor temporari
c) inhibarea creşterii maxilarului superior
d) efectuarea saltului articular (acoperii incisive)
e) stimularea creșterii maxilarului inferior

212. CM Selectați care sunt valorile studiului unghiular în prognatismul mandibular:


a) ung.SNA=82
b) ung.SNB> 80
c) ung.IMPA=86
d) ung.ANB<0
e) ung.FMA >28

213. CM Marcați sălile de bază a laboratorului de tehnică dentară:


a) sala de modelare
b) garderoba
c) baia
d) sala de sudare
e) sala de gipsare

214. CM Indicați cauzele apariţiei diastemei superioare:


a) inserţia joasă a frenului buzei superioare
b) meziodensul
c) macrodonţie
d) dereglări de respiraţie
e) deglutiţie infantilă

215. CM Enumerați obiectivele de tratament a diastemei superioare:


a) frenuloplastia buzei superioare
b) extracţia dinţilor 14 şi 24
c) expansiunea maxilarului superior
d) înlăturarea dintelui supranumerar
e) alungirea segmentului incisiv

216. CM Indicați aparatele ortodontice utilizate în tratamentul diastemei:


a) aparat ortodontic fix
b) aparat mobilizabil cu arcuri” în diapazon”
c) regulatorul funcţiilor Frankel,tip I
d) bionatorul Balters, tip II
e) aparat mobilizabil cu arcuri de protracție

217. CM Enumeraţi perioadele de înălţare fiziologică a ocluziei:


a) după erupţia incizivilor temporari
b) după erupţia caninilor temporari
c) după erupţia molarilor temporari
d) după erupţia molarului de şase ani
e) după erupţia caninului şi molarului doi permanent

218. CM Enumerați metodele biometrice utilizate în depistarea compresiunii de


maxilar:
a) metoda Linder –Harth
b) metoda Gherlach
c) indicele Bolton
d) metoda Pont
e) metoda Korkhaus

219. CM Numiți metodele radiologice folosite în malocluziile sagitale:


a) ortopantomografia
b) tomografia ATM
c) cefalometria de profil
d) radiografia în film muşcat
e) reografia

220. CM Numiți parametrii cefalometrici în malocluzia de clasa II/1:


a) creşterea facială de tip anterior
b) micşorarea înălţimii posterioare a feţei
c) unghi goniac micşorat
d) unghi SNB micşorat
e) unghi SNA micşorat

221. CM Enumerați semnele clinice caracteristice în respiraţia orală:


a) în repaos buzele formează o fantă deschisă
b) buze uscate şi fisurate
c) maxilarul inferior ocupă o retropoziţie
d) deglutiţie infantilă
e) fren scurt lingual

222. CM Numiți semnele clinice caracteristice hipofuncției muşchiului orbicular:


a) fanta labială interdeschisă în repaos
b) cuplarea buzelor forţată
c) plica nazo-labială exprimată
d) plica mentonieră nivelată
e) deglutiţie infantilă

223. CM Numiți premizele apariției a malocluziei de clasa III-a Angle:


a) cuspizii neabraziaţi a caninilor temporari
b) inserţie înaltă al frenului buzei inferioare
c) pierderea precoce a dinţilor laterali
d) proteze confecţionate incorecte ce cauzează alunecarea anterioară a mandibulei
e) dereglări de fonaţie

224. CM Enumerați aparatele ortodontice folosite în tratamentul malocluziei de clasa


III-a Angle:
a) aparatul Bruckl-Reichenbach
b) regulatorul funcției Frankel, tip III
c) arcul transpalatin Quad-Helix
d) regulatorul funcţiei Frenkel, tip II
e) menţinător de spaţiu
225. CM Enumerați metodele de creare a spaţiului în arcada dentară:
a) deplasări mezio-distale a dinţilor
b) extracții dentare în cazul deficitului de spațiu<4mm
c) expansiune de maxilar
d) extracţii dentare în cazul deficitului de spaţiu > 4 mm
e) miogimnastica

226. CM Enumerați dereglările procesului de erupţie:


a) macrodonţia
b) vestibuloversia
c) incluzia dentară
d) dinţi natali
e) hipodonţia

227. CM Enumeraţi anomaliile de dezvoltare a dinţilor izolați:


a) transpoziţie
b) macrodonţie
c) anodonţie
d) ectopie dentară
e) entopie dentară

228. CM Numiți manoperele de tratament în cazul pierderii precoce a dinţilor


temporari:
a) menţinătoare de spațiu
b) proteză mobilă parţială cu dinţi artificiali
c) punţi protetice demontabile
d) punţi protetice fixe
e) tehnica adezivă fixă

229. CM Enumerați semnele clinice caracteristice pentru ectopia de canini superiori:


a) deficit de spaţiu pentru dinţii 13 şi 23 pe arcada dentară
b) dereglări de deglutiţie
c) inserţie joasă a frenului buzei superioare
d) nivelarea plicei nazo-labiale
e) localizarea dinţilor 13 şi 23 în afara arcadei dentare

230. CM Enumerați semnele clinice caracteristice în malocluzia de clasa ІІ/ 1 Angle:


a) compresiune de maxilar
b) protruzia grupului frontal
c) relaţia molară mezială
d) mărirea etajului inferior
e) prezența unui overget pozitiv

231. CM Indicați aparatele ortodontice utilizate în tratamentul malocluziei ІІ /1 Angle:


a) menținător de spațiu
b) aparate ortodontice mobilizabile
c) activatorul Аnderezen-Haupl
d) reglatorul funcţiei Frankel, tip III
e) tehnica adezivă fixă
232. CM Selectaţi factorii etiologici care pot interveni în apariţia malocluziei de clasa
ІІІ Angle:
a) ereditatea
b) dezvoltarea în exces a maxilarului inferior
c) hipoplazia maxilarului superior
d) rahitismul- tulburarea metabolismului calciului
e) tulburările de dezvoltarea primului arc bronhial

233. CM Enumerați semnele clinice caracteristice pentru malocluzia de clasa ІІІ Angle:
a) relaţia molară mezializată
b) profilul feţei convex
c) profilul concav, treapta buzelor inversată
d) relaţia inversă frontală
e) relaţia molară neutră

234. CM Selectaţi metodele de diagnostic în anomaliile de ocluzie în sens sagital:


a) ortopantomografia maxilarelor
b) teleradiografia de profil
c) teleradiografia în face
d) teleradiografia axială
e) examenul biometric al modelelor de gips (metoda Pont, Korkhaauz, Gherlach)

235. CM Numiți metodele de tratament utilizate în malocluzia de clasa ІІІ Angle,


dentiția permanentă:
a) aplicarea aparatelor ortodontice mobilizabile cu acţiune mecanică
b) aparatul Bruckl-Reichenbach
c) dispozitiv exofacial de tip Delaire
d) tehnica adezivă fixă
e) miogimnastica

236. CM Selectați sinonimele sindromului de ocluzie adîncă :


a) laterodeviație mandibulară
b) termenii de ,,over bite,, şi ,,deep bite,,
c) sindromul progenic
d) laterognaţia mandibulară
e) supraalveolodonţie incisivă şi infraalveolie molară

237. CM Selectaţi factorii etiologici care pot interveni în apariţia sindromului de ocluzie
adâncă:
a) factorul genetic
b) obiceiuri vicioase
c) caria dentară şi consecinţele ei, în special edentaţia în zonele leterale
d) macroglosia
e) macrognaţia maxilarului inferior

238. CM Care din cauzele date pot interveni în apariția ocluziei adânci, forma ” în
acoperiş”:
a) factorul genetic
b) obiceiuri vicioase (respiraţie orală, deglutiţie infantilă, sugerea limbii)
c) dezvoltarea în exces a maxilarului inferior
d) prognaţia maxilarului inferior
e) caria dentară şi consecinţele ei

239. CM Alegeţi metodele de diagnostic pentru studiul sindromului de ocluzie adîncă:


a) ortopantomografia maxilarelor
b) teleradiografia în profil
c) studiul biometric al modelelor de gips
d) spirometria
e) radiografia cu ,,film muşcat,,

240. CM Indicaţi tratamentul sindromului de ocluzie adîncă, dentiţia permanentă:


a) miogimnastica
b) regulatorul funcţiilor Frankel, tip ІІ
c) aparate ortodontice fixe
d) aparatul Brukl-Reicheinbah
e) aparate ortodontice mobile cu platou retroincisival

241. CM Numiți semnele clinice caracteristice pentru inocluzia verticală:


a) relaţia molară neutră
b) incompentență labială
c) profilul feţei rectiliniu
d) etajul inferior micşorat
e) acoperirea incisivă 1/3 cu prezența contractului incisivo-tuberal

242. CM Selectați care este suma incisivă pentru aprecierea dezvoltării transversale a
arcadelor:
a) suma celor 4 incisivi superiori în dentiţia temporară
b) suma celor 4 incisivi superiori în dentiţia permanentă
c) nu poate fi făcută cînd nu sunt toţi incisivii pe arcadă
d) este în limite normale între 28-32 mm
e) la arcada inferioară suma celor 4 incisivi

243. CM Enumerați semnele clinice în sindromul de inocluzie verticală, forma


adevărată:
a) dezvoltarea în exces a maxilarului inferior
b) scurtarea dento-alveolară în regiunea frontală
c) alungirea dento-alveolară în regiunea laterală
d) profilul feţei rectiliniu
e) prezența fantei verticale, cuplarea forţată a buzelor

244. CM Selectaţi metodele de diagnostic aplicate în cazul sindromului de inocluzie


verticală:
a) studiul antropometric
b) studiul biometric al modelelor de gips
c) ortopantomografia maxilarelor
d) teleradiografia facială
e) teleradiografia de profil
245. CM Selectaţi varietăţile de anomalii de ocluzie în sens transversal:
a) malocluzia de clasa ІІІ-a Angle
b) laterodeviaţia mandibulară
c) laterognaţie
d) sindromul de ocluzie adîncă
e) sindromul de inocluzie deschisă

246. CM Selectaţi factorii etiologici a anomaliilor de ocluzie în sens transversal:


a) dezvoltarea neconcordantă a celor două hemiarcade
b) malpoziţii dentare izolate
c) dezvoltarea în exces unilaterală a mandibulei
d) deglutiţia atipică
e) respiraţia orală

247. CM Selectați semnele clinice caracteristice în laterognaţie:


a) asimetria facială cu devierea mentonului
b) proeminarea plicii labio-mentonieră
c) relaţia molară neutră
d) deviaţia liniei frenurilor şi a liniei interincizive
e) subdezvoltarea a unei jumătăţi a mandibulei

248. CM Numiți metodele de diagnostic aplicate în studiul anomaliilor de ocluzie în sens


transversal:
a) ortopantomografia maxilarelor
b) teleradiografia (în face) facială
c) teleradiografia axială
d) radiografia cu film ,,muşcat,,
e) studiul antropometric

249. CM Numiți elementele de ancorare a aparatelor ortodontice mobilizabile:


a) arcul Coffin
b) croşetul Adams
c) gutiere
d) croşetul Ştahl
e) croşetul Schwarz

250. CM Selectați elementele de expansiune maxilară:


a) şurubul ortodontic
b) arcul Coffin
c) arcul vestibular de retractie
d) arcul în forma de ciuperca
e) arcul în diapazon

251. CM Selectaţi aparatele ortodontice folosite în cazul malocluziilor în sens sagital:


a) tehnica adezivă fixă
b) reglatorul funcţiilor Frankel, tip II
c) bionatorul Balters, tip II
d) menţinătore de spaţiu
e) aparate ortodontice mobilizabile

252. CM Selectaţi părţile componente ale protezelor mobile parțiale:


a) brăcketul
b) baza din acrilat
c) dinţi artificiali
d) gutiere ocluzale
e) croşete

253. CM Numiți aparatele utilizate în tratamentul anodonţiei secundare parţiale,


dentiţia mixtă:
a) protezele mobile totale
b) dinţi cu pivot
c) proteze mobile parţiale
d) menţinătoare de spaţiu
e) aparate ortodontice fixe

254. CM Numiți cînd sunt utilizate protezele mobile parţiale:


a) pierderea precoce a dinţilor temporari
b) menținerea spațiului pentru dinţii permanenţi
c) restabilitarea ocluziei patologice
d) normalizarea curbei ocluzale Spee
e) anodonţii parţiale

255. CM Enumeraţi complicaţiile întâlnite în urma aplicării forţelor excesive:


a) stabilirea incorectă a diagnozei
b) apariţia mobilităţii patologice dentare
c) rezorbţii radiculare
d) stabilirea incorectă a planului de tratament
e) afecţiuni ale periodonţiului

256. CM Precizați eventualele complicaţii în cursul tratamentului ortodontic:


a) rezorbţii radiculare apicale
b) rezorbţii radiculare laterale
c) rezorbţii radiculare ale dinţilor temporari
d) hipercementoze
e) curburi radiculare

257. CM Indicați remodelările tisulare în tratamentul compresiunii maxilarului


superior:
a) deplasarea în plan transversal a dinţilor laterali
b) deplasarea dinţilor frontali inferiori
c) întinderea şi aplatizarea bolţii palatine
d) lărgirea suturii palatine
e) redresarea articulației temporo-mandibulare

258. CM Care sunt elementele de ancorare ale aparatelor mobilizabile:


a) arcul Coffin
b) gutiera ortodontică
c) croşetul Adams
d) croșetul Schwarz
e) croșetul Stahl

259. CM Indicați părțile componente ale activatorului Andresen-Häupl:


a) arc vestibular
b) arcul în ,,ciupercă”
c) masa acrilică interocluzală
d) placa palatină
e) placa linguală

260. CM Identificați dezavantajele activatorului Andresen-Häupl:


a) aparat voluminos și incomod
b) costisitor
c) nu acţionează la nivelul bazelor osoase
d) nu permite exercitarea funcţiilor de masticație, fonație
e) nu necesită îngrijire sanitaro-igienică

261. CM Selectați aparatul funcţional ce se utilizează în tratamentul malocluziei de


clasa ІІ Angle:
a) activatorul Andresen-Häupl
b) bionatorul Baltres tip ІІ
c) reglatorul Frankel tip І
d) reglatorul Frankel tip ІІ
e) reglatorul Franкel tip ІІІ

262. CM Numiți elementele reglatorului de funcție Frankel care vor stimula creşterea
transversală a arcadelor dento-alveolare:
a) arcul vestibular
b) arcul palatal
c) arcul de protruzie
d) pelotele labiale
e) scuturile laterale

263. CM Numiți indicațiile de utilizare a protezelor parțial mobilizabile la copii:


a) discromie dentară
b) hipoplazie dentară
c) anodenţie parţială sau totală
d) erupție dentară tardivă
e) extracţie precoce a dinţilor temporari

264. CM Indicați tratamentul anodonției reduse:


a) terapeutic, restaurativ
b) chirurgical
c) ortodontic
d) protetic
e) asociat, ortodontic - protetic

265. CM Selectați eventualele complicaţii în cursul tratamentului ortodontic:


a) hipoplazie dentară
b) hipercementoză
c) resorbție radiculară apicală
d) resorbție radiculară marginală
e) mortificare a pulpei dentare

266. CM Selectați caracteristicile sindromului de compresiune maxilară cu înghesuire


dentară:
a) diametrul premolar și molar redus
b) raport molar distalizat
c) raport molar neutru
d) retrodenție cu supraacoperire incisivă
e) inocluzie verticală

267. CM Indicați situațiile cînd respiraţia orală este obicei vicios:


a) aparat dento-maxilar și respirator funcțional
b) pasaj aerian naso-faringian penetrabil
c) organe ORL asanate
d) anomalii de dezvoltare ale organelor ORL
e) vegetații adenoide

268. CM Selectați factorii cu acţiune nocivă în perioada prenatală:


a) anomalii de dezvoltare a dinţilor, maxilarelor
b) anomalii congenitale
c) vicii de sistem
d) dereglări de fonație
e) dereglări de respiraţie

269. CM Marcați tipul de anomalie provocat de frenul lingual scurt:


a) vestibuloversia incisivilor inferiori
b) linguoversia incisivilor inferiori
c) alungirea arcadei dento-alveolare inferioare
d) scurtarea arcadei dento-alveolare inferioare
e) propulsia mandibulei

270. CM Care sunt anomaliile dento-maxilare provocate de deglutiţia infantilă:


a) ocluzie adîncă
b) inocluzie verticală
c) protruzie incisivă
d) palatoversie dentară
e) transpoziţie dentară

271. CM Precizați situațiile clinice de indicare a miogimnasticii muşchilor propulsori a


mandibulei:
a) compresiune maxilară
b) laterognație mandibulară
c) retrognație superioară
d) retrognație inferioară
e) ocluzie adîncă asociată cu hipoplazie mandibulară
272. CM Marcați situațiile de utilizare a aparatelor ortodontice cu scop profilactic:
a) prevenirea apariției anomaliilor dento-maxilare
b) pierderea precoce a dinţilor temporari – menținător de spațiu
c) tratamentul interceptiv al anomaliilor dento-maxilare
d) tratamentul curativ al anomaliilor dento-maxilare
e) perioada de contenție

273. CM Care sunt elementele aparatului mobilizabil care provoacă expansiune


transversală a maxilarelor:
a) arcul vestibular
b) arcul Coffin
c) croșetul
d) baza acrilică
e) șurubul ortodontic bilateral

274. CM Selectați elementele aparatului fix care se colează la smalț:


a) arcul ortodontic
b) bracket-ul
c) butonul
d) ligatura metalică
e) tubul ortodontic

275. CM Selectaţi aparatele ortodontice utilizate în tratamentul ectopiilor dentare:


a) profilactice
b) mobilizabile
c) mobile funcţionale
d) fixe
e) bărbița și capelina

276. CM Care sunt aparatele utilizate în tratamentul malocluziilor sagitale:


a) profilactice
b) bionatorul Balters tip II
c) reglatorul Fränkel tip II
d) mobilizabile
e) tehnica adezivă fixă

277. CM Marcați părțile componente ale protezei parțial mobilizabile:


a) baza acrilică
b) bracket-uri
c) dinți artificiali
d) croșete
e) tuburi

278. СM Care sunt construcțiile utilizate în anodonția secundară în perioada ocluziei


mixte:
a) proteza parțial mobilizabilă
b) proteza totală
c) proteza fixă
d) menținătoare de spațiu
e) dinți cu pivot

279. CM Selectați elementele componente a aparatului ortodontic mobilizabil:


a) baza acrilică
b) carcasa
c) elemente active
d) elemente pasive
e) elemente de ancorare

280. CM Precizați metodele de diagnostic a anodonţiilor reduse:


a) studiul fotostatic
b) studiul biometric de model
c) radiografia retroalveolară
d) ortopantomografia
e) teleradiografia axială

281. CM Precizați metodele de diagnostic a anomaliilor de ocluzie:


a) examenul exo-, endooral
b) studiul fotostatic
c) periotestometria
d) teleradiografia de profil
e) teleradiografia de față

282. CM Marcați avantajele extracției dentare în ortodonție:


a) oferă stabilitate rezultatului obținut
b) evoluție favorabilă pentru molarul trei
c) învinge înghesuirea dento-alveolară primară
d) provoacă biprotruzie
e) provoacă dereglări funcţionale

283. CM Enumerați eventualele complicații la utilizarea în tratament a forțelor


ortodontice în exces:
a) carie dentară
b) resorbție radiculară
c) mobilitate patologică
d) necroză pulpară
e) parodontopatie

284. CM Numiți semnele clinice ale ocluziei distalizate:


a) centrul estetic deviat
b) plica labio-mentonieră ștearsă
c) profil facial convex
d) punctul Sn înaintea liniei N-Pg
e) inocluzie sagitală pozitivă

285. CM Precizați indicațiile extracției dentare în ortodonție:


a) anodenție întinsă
b) arcade dentare cu spațieri
c) endoalveolie cu deficit de spațiu de 5-6 mm
d) extracția dinților supranumerari
e) extracția de echilibru

286. CM Care sunt mijloacele de profilaxie a compresiunii maxilare:


a) asigurarea alimentaţiei raţionale a mamei în timpul sarcinii
b) diversificarea precoce a alimentaţiei în primul an de viaţă
c) decondiţionarea tuturor obiceiurilor vicioase
d) eliberarea pasajului aerian nazo-faringian
e) prevenirea cariei dentare

287. CM Caracterizați disjuncţia intermaxilară:


a) desfacerea suturii medio-palatine
b) provoacă creștere transversală și hiperactivitate a suturilor perimaxilare
c) se realizează la nivelul arcadei superioare
d) se realizează la nivelul ambelor maxilare
e) se utilizează forţe ortodontice medii şi mari

288. CM Precizați indicațiile disjuncţiei intermaxilare:


a) anomalia dinților izolați
b) exoalveolia superioară
c) îngustarea severă a arcadei superioare, cu boltă ogivală
d) compresiunea maxilarului superior
e) ocluzia inversă uni sau bilaterală

289. CM Selectați elementele aparatelor mobile care stimulează extruzia dinților


laterali permanenți în dentiția mixtă:
a) scutul lingual
b) croşetul Scwartz
c) platoul retroincisiv
d) gutiera unilaterală în zona dinților temporari
e) gutierele bilaterale în zona dinților temporari

290. CM Numiți măsurile de tratament profilactic al anomaliilor din grupa


prognaţiilor mandibulare:
a) prevenirea apariţiei şi înlăturarea contactelor premature ocluzale
b) dispenzarizarea copiilor ce provin din familii cu prognaţii mandibulare
c) saltul articular
d) frenuloplastia buzei superioare
e) decondiţionarea tipului de propulsie

291. CM În ce situații planul postlacteal este patologic:


a) în treaptă distalizată
b) în treapta dreaptă
c) în treaptă mezială accentuatăîn prima fază a erupţiei molarilor de 6 ani
d) în treapta uşor mezială
e) în treapta dreaptă la vârsta de 3 ani
292. CM Ce varietate a planului postlacteal stabilizează o relaţie molară de clasa II
Angle:
a) în treaptă dreaptă la 3 ani
b) în treaptă distală la 6 ani
c) în treaptă mezială - 2mm
d) în treaptă mezializată marcată
e) în treaptă distală marcată

293. CM În ce malocluzii este redusă dimensiunea etajului inferior a feței:


a) ocluzia adîncă în acoperiş
b) ocluzia аdîncă prăbuşută
c) ocluzia inversă laterală
d) ocluzia lingualizată bilaterală
e) supraacoperirea frontală 2/3

294. CM Selectați semnele orale ale prognaţiei mandibulare cu macrognaţie:


a) diasteme mari în dentiţia temporară la arcada inferioară
b) disociere a ritmului de erupţie între dinţii superiori şi inferiori
c) dinţii inferiori erup mai greu
d) distanţe mari între germenii dinţilor succesionali inferiori
e) baza alveolară la nivelul arcadei inferioare micşorată în sens sagital

295. CM Ce semne patologice pot fi prezente în retrognaţie superioară:


a) profil concav
b) subnazale posterior planului nazo-frontal
c) subnazale mezial planului nazo-frontal
d) procheilie superioară
e) etaj inferior mărit

296. CM Selectați varietățile raportului dinților frontali în plan vertical:


a) inocluzie sagitală
b) supraacoperire incisivă 1/3
c) inocluzie verticală
d) devierea centrului estetic
e) cap la cap

297. CM Care din afirmațiile de mai jos caracterizează anodonţia de incisiv:


a) de cele mai multe ori simetrică
b) se însoţeşte de nanismul dintelui omolog
c) se transmite întotdeauna ereditar
d) se însoţeşte de modificări de volum ale celorlalţi dinţi
e) se întălneşte doar la dinţii temporari
298. CM Selectați varietățile raportului dinților frontali în plan transversal:
a) inocluzie sagitală
b) inocluzie verticală
c) devierea liniei interincisivale inferioare
d) ocluzie inversă
e) devierea liniei interincisivale superioare

299. CM Selectați varietățile raportului dinților frontali în plan sagital:


a) inocluzie sagitală
b) inocluzie verticală
c) devierea centrului estetic
d) ocluzie inversă
e) supraacoperire frontală

300. CM Ce varietăți de malocluzii pot însoți ocluzia distalizată:


a) compresiunea de maxilar
b) pseudoprognaţia mandibulară
c) retrognaţia maxilară
d) ocluzia adîncă acoperită
e) retrognaţia mandibulară

301. CM Numiți măsurile de tratament curativ în prognaţia mandibulară:


a) frînarea creşterii mandibulare
b) stimularea dezvoltării ambelor maxilare
c) deplasarea mandibulei distal
d) efectuarea saltului articular
e) micșorarea acoperirii incisivale

302. CМ Care din afirmațiile de mai jos caracterizează dezvoltarea dinţilor


supranumerari:
a) ca formaţiuni total independente
b) са un dinte din seria normală
c) doar în dentiţia temporară
d) doar în dentiţia permanentă
e) pot fi întîlniți în ambele dentiţii

303. CM Care din afirmațiile de mai jos caracterizează metoda de determinare a


dezvoltării diametrelor transversale a arcadelor dentare:
a) suma a patru incisivi superiori în dentiția temporară
b) suma a patru incisivi superiori în dentiția permanentă
c) e imposibil de determinat când lipsește un incisiv
d) suma a patru incisivi superiori în normă este de 28-32 mm
e) suma a patru incisivi inferiori
304. CM Marcați patologiile în care întâlnim majorarea unghiurilor SNA,SNB:
a) retrognaţia mandibulară
b) prognaţia maxilară
c) prognaţia mandibulară
d) retrognaţia maxilară
e) micrognaţie mandibulară

305. CM Marcați cauzele contactelor premature a dinţilor:


a) cuspizi neabraziați a caninilor
b) abraziunea patologică uniformă a dinţilor
c) proteze dentare confecţionate incorect
d) obturaţii prost modelate
e) anomalii de poziţie a dinţilor

306. CM Selectați semnele clinice al malocuziei de clasa III Angle, forma adevărată:
a) prezenţa înghesuirii dentare la arcada superioară
b) înclinaţie orală a dinţilor frontali inferiori
c) treme şi diastemă la arcada inferioară
d) macroglosie
e) diastemă superioară

307. CM Evidențiați măsurile curative în tratamentul malocluziei de clasa III Angle, formă
funcţională:
a) plastia frenului scurt al limbii
b) şlefuirea cuspizilor neabraziați a caninilor
c) stimularea creşterii maxilarului superior
d) remodelarea obturaţiilor incorecte
e) plastia frenului buzei superioare

308. CM Enumerați patologiile însoțite de diametre transversale a arcadelor dentare


micșorate:
a) malocluziei de clasa III Angle, forma adevărată
b) malocluziei de clasa III Angle, forma falsă
c) maloziei de clasa III Angle, forma funcţională
d) malocluziei de clasa II/1 Angle
e) inocluzia verticală

309. CM Marcați obiectivele tratamentului malocluziei de clasa III Angle, forma falsă:
a) frenuloplastia limbii
b) şlefuirea cuspizilor neabrazia şi a caninilor temporari
c) stimularea creşterii maxilarului superior
d) remodelarea obturaţiilor incorecte
e) normalizarea respirației nazale
310. CM Numiți sarcinile tratamentului malocluziei II/1 Angle:
a) stimularea creşterii maxilarului superior
b) normalizarea respiraţiei nazale
c) miogimnastică pentru stimularea dezvoltării muşchiului orbicular al buzelor
d) extracţie dirijată după Hotz
e) instalarea mandibulei în raport de clasa I

311. CM Selectați afirmațiile care caracterizează particularitățile constructive ale


reglatorului
funcției Frankel, tip III:
a) pelotele labiale sunt plasate la arcada superioară
b) arcul vestibular se află la arcada inferioară
c) arcul oral se află la arcada inferioară
d) pentru expansiunea arcadelor se utilizează șurubul
e) pelotele labiale sunt plasate la arcada inferioară

312. CM Marcați dezavantajele activatorului Andrezen-Haupl:


a) este un aparat voluminos
b) nu permite exercitatea funcţiilor de bază
c) nu acţionează la nivelul bazelor osoase
d) este foarte scump
e) necesită o igienă foarte riguroasă a cavităţii bucale

313. CM Marcați din ce este reprezentat tubul neural la începutul dezvoltării:


a) proencefal
b) mezencefal
c) rombencefal
d) talamus
e) cerebelul

314. CM Numiți muguri faciali:


a) un mugur frontal
b) doi muguri nazali interni
c) doi muguri nazali externi
d) doi muguri maxilari superiori
e) doi muguri maxilari inferiori

315. CM Din mugurii nazali externi se vor forma:


a) palatul primar
b) partea superioară a orbitei
c) palatul secundar
d) partea internă a orbitei
e) părțile laterale ale nasului
316. CM Din mugurii maxilari superiori se va forma:
a) palatul secundar
b) septul nazal
c) palatul primar
d) usul incisiv
e) buza inferioară

317. CM Numiți grupele de mușchi de la nivelul masivului facial:


a) mușchii masticatori
b) mușchii mimici
c) limbei
d) mușchiul temporal
e) mușchiul pterigoidian extern

318. CM Etapele de dezvoltare a sistemului dentar sunt:


a) creșterea și diferențierea celulară
b) mineralizarea țesuturilor dentare
c) schimbul întârziat al dentiției
d) erupția dentară
e) schimbul fiziologic al dentiției

319. CM Numiți ciclul erupției și uzurii dinților după Schaur și Massler:


a) erupția intraosoasă
b) erupția extraosoasă
c) perforarea mucoasei
d) ocluzie completă și începutul uzurii
e) erupția continuă și uzură progresivă

320. CM Numiți etiologia respirației orale:


a) obstrucția nazală
b) cavitatea nazală îngustă
c) vegetații adenoide
d) erupție tardiva
e) frenul scurt al limbii

321. CM Care sunt efectele extracției precoce a dinților temporari:


a) defecte de dicție
b) modificarea erupției dinților permanenți
c) reducerea spațiului restant pentru dinții permanenți
d) defect estetic
e) oprirea în dezvoltare a osului alveolar și a maxilarelor

322. CM Care sunt stadiile de dezvoltare dentară:


a) stadiul intraalveolar
b) stadiul de erupție
c) stadiul de inițiere
d) stadiul de proliferare
e) stadiul de histodiferențiere

323. CM Determinați care sunt valorile studiului unghiular în prognatismul


mandibular:
a) ung. SNA=82
b) ung. SNB> 80
c) ung. IMPA=86
d) ung. ANB<0
e) ung. FMA >28

324. CM Selectați metodele radiologice folosite în malocluziile sagitale:


a) ortopantomografia
b) tomografia ATM
c) cefalometria de profil
d) radiografia în film muşcat
e) ultrasonografia

325. CM Selectați parametrii cefalometrici în malocluzia de clasa II/1:


a) creşterea facială de tip anterior
b) micşorarea înălţimii posterioare a feţei
c) unghi goniac micşorat
d) unghi SNB micşorat
e) unghi SNA micşorat

326. CM Enumerați indicațiile radiografiei cu film mușcat(Simpson):


a) aprecierea localizării dinților distopici
b) aprecierea de ansamblu a arcadelor dentare
c) estimarea raportului dintre dinți și formațiunile anatomice învecinate
d) aprecierea stării oaselor maxilare
e) masurarea diametrelor meziodistale ale dinților neerupți

327. CM În care patologii se întâlnește majorarea unghiurilor SNA, SNB:


a) retrognaţia mandibulară
b) prognaţia maxilară
c) prognaţia mandibulară
d) retrognaţia maxilară
e) micrognaţie mandibulară

328. CM La analiza ortopantomografiei putem depista:


a) prezenţa sau absenţa dinţilor temporari şi definitivi pe arcade dentare
b) prezența mugurilor dinţilor neerupţi
c) gradul de resorbţie a dinţilor temporari
d) tipul ocluziei
e) poziţia în ansamblu a masivului facial faţă de baza craniului

329. CM Avantajele ortopantomografiei:


a) prețul redus
b) simplitatea folosirii
c) claritatea imaginii cu posibilități mai bune de diagnostic
d) confortul în timpul execuției
e) economia de timp

330. CM Enumerați recomandările pentru limitarea iradierii:


a) limitarea strictă a fascicolului de radiație pe regiunea interesată
b) acoperirea cu material de protecție a zonelor înconjurătoare
c) limitarea examenului radiologic
d) utilizarea tehnicii de precizie pentru a nu repeta examenul
e) micșorarea dozei de radiație

331. CM Analiza teleradiografiei oferă informații despre:


a) poziția în ansamblu a masivului facial față de baza craniului
b) rapoartele maxilarelor între ele și față de baza craniului
c) vârsta pacientului
d) rapoartele parților moi cu scheletul osos subiacent
e) simetria feței

332. CM Reguli de poziționare a pacientului pentru efectuarea teleradiografiei de


profil:
a) capul menținut în cefalostat
b) planul Frankfurt să fie paralel cu podeaua
c) arcadele dentare să fie în ocluzie centrică
d) fanta labială să fie închisă și buzele relaxate
e) arcadele dentare să fie în poziție de postură

333. CM Analiza ortopantomografiei permite aprecierea:


a) vârstei exacte a pacientului
b) prezența elementelor de patologie dentară apicală
c) traumatisme dento-alveolare
d) calitatea tratamentelor apicale
e) gradul de resorbție a dinților temporari

334. CM Care sunt metodele de interpretare a teleradiografiei de profil:


a) Steiner
b) Ricketts
c) Angle
d) Downs
e) Tweed

335. CM Care sunt planurile ce delimitează triunghiul lui Tweed:


a) axa incisivului central inferior
b) planul orizontal de la Frankfurt
c) planul facial
d) planul ocluzal
e) planul mandibular

336. CM Analiza estetică a țesuturilor moi dupa Tweed include:


a) măsurarea grosimii buzei superioare
b) estetica zâmbetului
c) simetria feței
d) măsurarea grosimii mentonului
e) determinarea unghiului Z

337. CM Determinați care sunt valorile studiului unghiular în retrognatism maxilar:


a) ung. SNA<82
b) ung. SNB>80
c) ung. IMPA=90
d) ung. ANB<0
e) ung. FMA>28

338. CM Care sunt metodele examenului radiologic utilizate în ortodonție:


a) ortopantomografia
b) teleradiografia
c) tomografia computerizată
d) examenul fotografic
e) radiografia retroalveolară izometrică ortoradială

339. CM Cefalometria în norma frontală oferă informații despre:


a) patologia în sens sagiatal
b) forma și marimea craniului
c) patologii în sens transversal și vertical
d) densitatea osoasă
e) prezența sinostozelor precoce

340. CM Care sunt valorile studiului unghiular în retrognatismul mandibular:


a) ung. SNA=82
b) ung. SNB<80
c) ung. IMPA=86
d) ung. ANB>0
e) ung. FMA>28

341. CM Ce modificări cefalometrice se depistează în malocluzii de clasa II Angle:


a) ung. SNA=82
b) ung. SNB<80
c) ung. ANB>2
d) ung. AoBo>2
e) ung. SNB>80

342. CM Enumerați patologiile în care se indică realizarea teleradiografiei frontale:


a) ocluzii distalizate
b) ocluzii incrucișate
c) ocluzie deschisă
d) asimetrii faciale și dento-alveolare
e) laterodeviații

343. CM Enumerați schimbările cefalometrice în malocluzii de clasa III Angle:


a) ung. ANB<0
b) ung. SNB>80
c) ung. SNA<80
d) ung. FMA>25
e) ung. SNB<80

344. CM În prognația mandibulară falsă, se observă următoarele modificări


cefalometrice:
a) ung. IMPA=90
b) ung. SNA<80
c) ung. SNA>80
d) ung. Goniac - nemodificat
e) ung. SNB>80

345. CM Ce modificări a parametrilor cefalometrici se depistează în ocluzia deschisă:


a) ung. Goniac<120
b) ung. Goniac>120
c) ung. Condilian>137
d) ung. FMA>27
e) ung. FMA<27

346. CM În care tipuri de anomalii se indică realizarea cefalometriei frontale:


a) malocluzii sagiatale
b) patologii de dezvoltare în plan vertical
c) patologii de dezvoltare în plan transversal
d) patologii de dezvoltare în plan vertical și transversal
e) toate enumerate mai sus

347. CM Unghiul goniac reprezintă:


a) valoarea lui se micșorează în prognație mandibulară
b) se formează la intersecția pl. mandibular și tangentă la cel mai anterior punct din
adâncitura ramului vertical al mandibulei
c) în normă are o valoare de 120
d) valaorea lui crește în retrognații mandibulare anatomice
e) se formează la intersecția pl. facial și pl. mandibular

348. CM În care patologii se întâlnește micșorarea unghiurilor SNA, SNB:


a) retrognaţia mandibulară
b) prognaţia maxilară
c) prognaţia mandibulară
d) retrognaţia maxilară
e) micrognaţie mandibulară

349. CM Determinați care sunt valorile studiului unghiular în prognatismul maxilar:


a) ung. SNA>82
b) ung. SNB>80
c) ung. IMPA=86
d) ung. ANB>0
e) ung. FMA>28

350. CM Enumerați caracteristicile indicelui facial:


a) influențează forma feței
b) analizează țesuturile moi
c) în normă are o valoare de 0,65-0,75
d) valoarea indicelui se micșorează în rotația posterioară a mandibulei
e) valoarea indicelui se marește în rotatia posterioară a mandibulei

351. CM Care este însemnătatea realizării radiografiei pumnului și a mâinii:


a) depistarea patologiilor ortodontice
b) aprecierea vârstei biologice a pacientului
c) compararea stadiei de dezvoltare dento-maxilare și a creșterii somatice a copilului
d) evoluarea vârstei osoase
e) determinarea sexului pacientului

352. CM Selectați dezavantajele ortopantomografiei:


a) este costisitoare
b) tehnica de realizare complicată
c) se execută doar în incidență orizontală
d) nu permite nici o incidență verticală
e) prezența unui ușor efect de creștere asupra dimensiunii arcadei

353. CM Indicați eventualele complicaţii în cursul tratamentului ortodontic:


a) rezorbţii radiculare apicale
b) rezorbţii radiculare laterale
c) rezorbţii radiculare ale dinţilor temporari
d) hipercementoze
e) displazii dentare

354. CM Selectați ce remodelări tisulare însoțesc tratamentul compresiunii


maxilarului superior:
a) deplasarea în plan transversal a dinţilor laterali
b) deplasarea dinţilor frontali inferiori
c) întinderea şi aplatizarea bolţii palatine
d) lărgirea suturii palatine
e) redresarea articulației temporo-mandibulare

355. CM Enumerați elementele de ancorare ale aparatelor mobilizabile:


a) arcul Coffin
b) gutiera ortodontică
c) croşetul Adams
d) croșetul Schwarz
e) croșetul Stahl

356. CM Indicați elementele constitutive ale activatorului Andresen-Häupl:


a) arc vestibular
b) arcul în ,,ciupercă”
c) masa acrilică interocluzală
d) placa palatină
e) placa linguală

357. CM Care aparat funcţional se utilizează în tratamentul malocluziei de clasa a ІІ-a


Angle:
a) activatorul Andresen-Häupl
b) bionatorul Baltres tip ІІ
c) reglatorul Fränkel tip І
d) reglatorul Fränkel tip ІІ
e) reglatorul Fränкel tip ІІІ

358. CM Care dintre elementele reglatorului funcţional Fränkel vor stimula creşterea
transversală a arcadelor dento-alveolare:
a) arcul vestibular
b) arcul palatal
c) arcul lingual
d) pelotele labiale
e) scuturile laterale

359. CM Enumerați indicațiile de utilizare a protezelor parțial mobilizabile la copii:


a) dinți supranumerari
b) hipoplazie dentară
c) anodenţie parţială sau totală
d) erupție dentară tardivă
e) extracţie precoce a dinţilor temporari

360. CM Caracterizați sindromul de compresiune maxilară cu înghesuire dentară:


a) diametru premolar și molar redus
b) raport molar distalizat
c) raport molar mezializat
d) retrodenție cu supraacoperire incisivă
e) inocluzie verticală

361. CM Ce poate provoca acţiunea nocivă în perioada prenatală:


a) anomalii de dezvoltare a dinţilor, maxilarelor
b) anomalii congenitale
c) vicii de sistem
d) dereglări de deglutiţie
e) dereglări de respiraţie

362. CM Indicați anomaliile dento-maxilare provocate de deglutiţia infantilă:


a) ocluzie adîncă
b) inocluzie verticală
c) protruzie incisivă
d) tortopoziţie dentară
e) transpoziţie dentară

363. CM Care sunt situațiile de utilizare a aparatelor ortodontice cu scop profilactic:


a) prevenirea apariției anomaliilor dento-maxilare
b) pierderea precoce a dinţilor temporari – menținător de spațiu
c) tratamentul interceptiv al anomaliilor dento-maxilare
d) tratamentul curativ al anomaliilor dento-maxilare
e) contenția rezultatelor

364. CM Numiți elementele aparatului mobilizabil care provoacă expansiune


transversală a maxilarelor:
a) arcul vestibular
b) arcul Coffin
c) arcul în diapazon
d) baza acrilică
e) șurubul ortodontic bilateral

365. CM Numiți elementele aparatului fix care se colează la smalț:


a) arcul ortodontic
b) bracket-ul
c) butonul
d) ligatura metalică
e) tubul ortodontic

366. CM Enumerați aparatele ortodontice utilizate în tratamentul ectopiilor dentare:


a) profilactice
b) mobilizabile
c) mobile funcţionale
d) fixe
e) bărbița și capelina

367. CM Numiți aparatele utilizate în tratamentul malocluziilor sagitale:


a) profilactice
b) bionatorul Balters tip II
c) reglatorul Fränkel tip II
d) mobilizabile
e) fixe cu bracket-uri

368. CM Enumerați părțile componente ale protezei parțial mobilizabile:


a) baza acrilică
b) bracket-uri
c) dinți artificiali
d) croșete
e) masa acrilică interocluzală

369. СM Numiți construcțiile utilizate în anodenția secundară în perioada ocluziei


mixte:
a) proteza parțial mobilizabilă
b) proteza totală
c) proteza fixă
d) menținătorul de spațiu
e) dinte cu pivot
370. CM Numiți elementele componente ale aparatului ortodontic mobilizabil:
a) baza acrilică
b) carcasa
c) elemente active
d) elemente pasive
e) elemente de ancorare

371. CM Indicați metodele de diagnostic ale anodonţiilor reduse:


a) studiul fotostatic
b) studiul biometric de model
c) radiografia retroalveolară
d) ortopantomografia
e) teleradiografia axială

372. CM Indicați metodele de diagnostic ale anomaliilor de ocluzie:


a) examenul exo-, endooral
b) studiul fotostatic
c) periotestometria
d) teleradiografia de profil
e) teleradiografia de față

373. CM Enumerați avantajele extracției dentare în ortodonție:


a) stabilitatea rezultatului obținut
b) evoluție favorabilă pentru molarul trei
c) învinge înghesuirea dento-alveolară primară
d) provoacă biprotruzie
e) provoacă dereglări funcţionale

374. CM Indicați semnele clinice ale ocluziei distalizate:


a) centrul estetic deviat
b) plica labio-mentonieră ștearsă
c) profil facial convex
d) punctul Sn înaintea liniei N-Pg
e) inocluzie sagitală pozitivă

375. CM Enumerați indicațiile extracției dentare în ortodonție:


a) anodenție întinsă
b) arcade dentare cu spațieri
c) endoalveolie cu deficit de spațiu de 5-6 mm
d) extracția dinților supranumerari
e) extracția de echilibru

376. CM Indicați mijloacele de profilaxie a compresiunii maxilare:


a) asigurarea alimentaţiei raţionale a mamei în timpul sarcinii
b) diversificarea precoce a alimentaţiei în primul an de viaţă
c) decondiţionarea tuturor obiceiurilor vicioase
d) eliberarea pasajului aerian nazo-faringian
e) prevenirea cariei dentare
377. CM Numiți condiţiile pentru obţinerea relaţiei de postură a mandibulei:
a) pacient aşezat
b) cap sprijinit de tetieră
c) imediat dupa efectuarea actului de deglutitie
d) contacte dentare multiple
e) cap nesprijinit de tetieră

378. CM Indicați cum se pregătește portamprenta în dependență de situaţia clinică:


a) spălând portamprenta
b) îmbrăcând marginile cu leucoplast
c) uscând portamprenta
d) aşezând butoni de Stents sau Kerr
e) modificând marginile cu cleştele

379. CM Enumerați etapele tehnicii de amprentare mandibulară:


a) introducerea portamprentei în cavitatea orală cu o ramură, apoi cu cealaltă ramură
b) propulsarea limbii
c) refularea surplusului de material în vestibulul anterior
d) introducerea surplusului de material în şanţurile paralinguale
e) centrarea portamprentei

380. CM Indicați punctele de reper a lăţimii arcadei dento-alveolare:


a) faţa palatinală a MIsup drept şi stâng
b) ectomolare la ectomolare
c) șanţul intercuspidian al PMIinf drept şi stâng
d) cuspidul centro-vestibular al MIsup drept şi stâng
e) foseta centrală a MIsup drept şi stâng

381. CM Precizați în care anomalie etajul inferior al feţei se măreşte:


a) ocluzia deschisă frontală
b) angrenajul invers lateral
c) ocluzia deschisă laterală
d) prognatismul mandibular
e) ocluzia lingualizată

382. CM Indicați semnele radiologice apărute prin prezenţa dinţilor supranumerari


incluşi:
a) rizaliza patologică a rădăcinii unui dinte din seria normală
b) incluzia unui dinte din seria normală
c) sensul de erupţie aberant al unui mugure dentar
d) apexul închis al mugurului supranumerar
e) apexul deschis al mugurului supranumerar

383. CM Stabiliți ce apreciem pe ortopantomografie:


a) tipul de rotaţie mandibulară
b) morfologia articulaţiei temporo-mandibulare
c) conţinutul maxilarelor
d) vârsta osoasă
e) vârsta dentară

384. CM Identificați ce alți termeni ai anodonţiei se mai utilizează:


a) hipodonţie
b) agenezie
c) atrofie
d) oligodonţie
e) aplazie

385. CM Indicați în ce cazuri se micșorează unghiul bazei craniului:


a) prognaţia maxilară
b) prognaţia mandibulară
c) sindromul Klinefelter
d) retrognație maxilară
e) condrodistrofia

386. CM Stabiliți situațiile clinice când TRG de profil furnizează date esenţiale:
a) prognaţia anatomică
b) ectopia bilaterală de canin
c) ocluzia deschisă
d) incluziile dentare multiple
e) ocluzia adâncă acoperită

387. CM Numiți elementele ce definesc stadiul de folicul dentar:


a) sac folicular
b) stratum intermedium
c) organul smalţului
d) pulpa smalţului
e) organul dentinei

388. CM Indicii de dezvoltare ai arcadelor sunt orientativi în:


a) dentiţia temporară
b) dentiţia permanentă incomplet eruptă
c) microdenţie
d) migrări distale ale grupurilor laterale
e) macrodonţie

389. CM Determinați în ce situații clinice se întâlnește micşorarea diferenţei dintre


unghiurile SNA şi SNB:
a) prognaţia cu macrognaţie
b) retrognaţia maxilarului inferior
c) pseudoprognaţia prin poziţionare anterioară mandibulei
d) prognaţia maxilarului superior
e) angrenajele inverse

390. CM Numiți ce amprente se folosesc în ortodonţie:


a) totale
b) parţiale pentru reparaţii
c) luate numai cu linguri individuale
d) luate cu 2-3 materiale de amprentă succesiv
e) din ghips

391. CM Indicați în care situații clinice indicii lui Pont nu au valoare reală:
a) microdenţie
b) migrări verticale ale dinţilor laterali
c) macrodenţie
d) migrări meziale de grup lateral
e) ectopia dinţilor la nivelul cărora se fac măsurătorile

392. CM Procesul de mineralizare la nivelul smalţului se realizează:


a) de la nivelul cuspizilor spre colet
b) limitat în timp
c) din exterior către interior
d) prin depunerea masivă de săruri minerale
e) după terminarea mineralizării dentiţiei

393. CM Precizați când incisivii inferiori se află în retrodenţie:


a) unghiul pe care-l formează cu planul Frankfurt este mai mare de 107°
b) unghiul pe care-l formează cu perpendiculara la planul de ocluzie este mai mic de 15°
c) unghiul pe care-l formează cu planul palatal este mai mare de 70°
d) unghiul pe care-l formează cu planul bazei maxilarului superior este mai mic de 70°
e) unghiul pe care-l formează cu planul de ocluzie este mai mare de 105°

394. CM Stabiliți care din următoarele situaţii nu se întâlnesc în plan vertical, în zona
laterală, ca posibile modificări de ocluzie:
a) inocluzie verticală
b) ocluzie lingualizată
c) ocluzie inversă
d) ocluzie mezializată
e) ocluzie distalizată

395. CM Stabiliți cum se apreciază simetria arcadelor:


a) doar în plan sagital
b) doar în plan transversal
c) în plan transversal şi sagital
d) în funcţie de maxilarul antagonist
e) în funcţie de linia mediană

396. CM Numiți structurile anatomice ale mandibulei:


a) canal şi şanţ infraorbital
b) apofiza zigomatică
c) unghi şi menton
d) sutura pterigo-maxilară
e) gaura mentonieră

397. CM Stabiliți ce apreciem la examenul palpatoriu al ganglionilor:


a) mărimea
b) grosimea părţilor moi şi consistenţa
c) grosimea ţesutului subcutanat înconjurător
d) mobilitatea
e) consistența

398. CM Evidențiați ce structuri nu participă la formarea dinţilor temporari:


a) lama dentară primară
b) lama epitelială primitivă
c) lama dentară primitivă
d) lama dentară secundară
e) cordonul epitelial

399. CM Numiți cauzele reducerii sau absenţei spaţiului de erupţie al unui dinte
permanent:
a) macrodenţie
b) dezvoltarea insuficientă a arcadelor alveolare
c) dinţii supranumerari incluşi
d) abraziunea dinţilor temporari
e) meziopoziţie generalizată

400. CM Numiți rapoartele patologice ale ocluziei în sens transversal:


a) ocluzia lingualizată
b) ocluzia adâncă
c) raportul vestibularizat
d) angrenajul invers lateral
e) ocluzia inversă laterală

401. CM Enumerați ordinea de desprindere a amprentei, după priză, la pacient cu


retroalveodenţie:
a) mai întâi din zona anterioară
b) mai întâi distal
c) apăsând pe mânerul portamprentei
d) apoi din zona distală
e) inițial din zona laterală

402. CM Stabiliți spaţiul existent între portamprentă şi arcada dento-alveolară:


a) de 2-3 mm
b) de 2-5 mm
c) de 4-5 mm
d) de 2-3 cm
e) de 4-5 cm

403. CM Simetria sagitală a arcadei nu se apreciază după:


a) planul medio-sagital superior
b) foseta centrală a MIinf
c) planul medio-sagital inferior
d) cuspidul centro-vestibular al MIsup
e) tangenta la faţa mezială a MIsup
404. CM Numiți forma arcadei dentare, când valorile diferenţelor reale şi ideale de
lăţime şi lungime sunt negative:
a) alungite
b) îngustate
c) scurtate
d) lărgite
e) normale

405. CM Numiți afecțiunile însoțite de asimetria facială marcată:


a) hipertrofia monoepifizară
b) laterodeviaţia mandibulară
c) boala Römberg
d) disostoza mandibulo-facială
e) laterognaţia mandibulo-facială

406. CM Precizați ce indică fotografia de profil în malocluzia clasa II/1 Angle:


a) unghiul tangentei gurii peste 10°
b) un profil convex
c) buza superioară în poziţie transfrontală
d) buza superioară în poziţie cisfrontală
e) pogonion în poziţie cisfrontală

407. CM Stabiliți semnele radiologice asociate cu cele clinice în erupţia dentară


întârziată:
a) absenţa mugurilor dinţilor permanenţi
b) rădăcinile mugurilor dinţilor permanenţi în diferite stadii de dezvoltare
c) un singur mugure dentar cu apexul închis
d) grupuri de muguri dentari cu apexuri închise
e) prezenţa dinţilor temporari pe arcadă peste termenul normal de exfoliere

408. CM Ortopantomografia este indicată pentru depistarea:


a) prezenţa mugurilor supranumerari
b) anodonţiilor
c) poziţiei mugurilor dentari
d) chisturilor naso-palatine
e) unei linii de fractură radiculară

409. CM Stabiliți ce planuri de referință se trasează pentru analiza teleradiografiei de


profil:
a) a bazei craniului
b) bispinos
c) ocluzal
d) mandibular
e) orbito-frontal

410. CM Enumerați principalele stadii de histodiferenţiere:


a) formarea folicului dentar
b) formarea ameloblastelor
c) formarea odontoblastelor
d) formarea smalţului
e) formarea dentinei

411. CM Depunerea dentinei se face:


a) de la vârful cuspizilor la molari
b) de la marginea incizală la incisivi şi canini
c) în straturi concentrice spre interior şi excentrice spre exterior
d) spre interior, duce la micşorarea doar a camerei pulpare coronare
e) lent, toată viaţa

412. CM În proalveolia superioară, axul incisivilor superiori (I.F.) cu orizontala de la


Frankfurt poate fi:
a) totdeauna modificat paralel cu procesul alveolar
b) mai mare de 1120
c) mai mic de 1020
d) poate să nu fie modificat
e) poate prezenta toate modificările

413. CM Indicați unghiurile ce sunt mărite în caz de prognaţia mandibulară


adevărată:
a) unghiul format de baza craniului cu planul mandibulei
b) unghiul format de baza craniului cu planul spinalelor
c) unghiul format de planul mandibulei cu planul Frankfurt
d) unghiul B (al bazelor)
e) unghiul mandibular

414. CM Definiți punctul orbitale:


a) punct tegumentar lateral maxilar
b) punct osos situat aproape de conductul auditiv extern
c) punct osos pe marginea inferioară a orbitei
d) punct cartilaginos al arcadei zigomatice
e) util în trasarea planului Dreyfuss

415. CM Formarea smalţului este:


a) primul proces de formare a ţesuturilor dure dentare
b) debutează după formarea primului strat de dentină
c) un proces ritmic
d) un proces permanent
e) perioada în care apar displaziile dentare

416. CM Indicați când se consideră macrodonţie absolută:


a) dinţii sunt mari în raport cu diametrul bizigomatic osos
b) incisivul central superior este mai mare de 1 cm
c) când suma incisivă este mai mare de 35 mm
d) când există înghesuiri dentare
e) când suma incisivă reprezintă 1/3 din diametrul bizigomatic osos

417. CM Numiți planurile faciale verticale:


a) planul bispinos
b) planul orbito-frontal
c) planul Camper
d) planul Dreyfuss
e) planul bazei craniului

418. CM Indicați punctele de reper a liniei mediane la maxilarul superior:


a) linia între cei doi incisivi centrali
b) frenul buzei superioare
c) jumătatea distanţei dintre a II-a pereche de rugi palatine
d) spina nazală posterioară
e) spina nazală anterioară

419. CM Indicați formele arcadelor în sindromul de compresie:


a) îngustate simetric
b) lărgite anterior
c) alungite
d) scurtate
e) îngustate asimetric

420. CM Planul median în ortodonţie este considerat ca fiind determinat de:


a) Pogonion
b) Orbitale şi Trichion
c) Subnazale şi Pogonion
d) Trichion şi Nazion
e) Nazion şi Subnazale

421. CM Excursia “în baionetă” a mentonului:


a) este normală
b) este anormală
c) nu pune probleme deosebite
d) reprezintă o mişcare diferită în deschidere şi închidere a gurii
e) denotă suferinţa articulaţiei temporo-mandibulare

422. CM Radiografia panoramică:


a) utilizează două filme
b) utilizează trei filme
c) utilizează un singur film
d) deformează inegal dinţii anteriori şi cei laterali
e) aprecierea tipului de ocluzie

423. CM Enumerați cartilajele secundare:


a) cartilajul condilian
b) cartilajul coronoidian
c) cartilajul Meckel
d) cartilajul angular
e) cartilajul Reichert

424. CM Numiți straturile periferiei organului smalţian:


a) epiteliul adamantin extern pluristratificat
b) epiteliul adamantin extern cu celule rotunjite sau cuboide
c) epiteliul adamantin extern cu celule plate și stelate
d) epiteliul adamantin intern
e) pulpa smalţului

425. CM Ocluzia terminală:


a) se examinează din norma laterală
b) se examinează din norma frontală
c) este determinată de pantele cuspidiene
d) normal este distalizată
e) verticala este la limita între normal şi patologic

426. CM Indicați cauzele ce pot determina rotaţia dentară:


a) tulburări în perioada de formare a dintelui
b) dinte supranumerar
c) persistenţa dintelui temporar
d) microdonție
e) despicături labio-maxilo-palatine

427. CM Stabiliți tratamentul ortodontic curativ în ocluzia deschisă:


a) nu se instituie la pacienţii cu tendinţă la reducerea spontană
b) se începe cât mai devreme
c) se temporizează până la 12-14 ani
d) se asociază cu tracţiune vertex-menton
e) cuprinde şi exerciţii de reeducare a deglutiţie de tip infantil

428. CM Stabiliți rapoartele patologice ale ocluziei dentare în sens sagital:


a) ocluzia inversă frontală
b) inocluzia sagitală pozitivă
c) ocluzia cap la cap
d) inocluzia sagitală negativă
e) angrenaje inverse frontale

429. CM Care sunt contraindicațiile pentru amprentare a copiilor:


a) dentiție temporară
b) dereglări de ocluzie
c) retentivitatea crescută
d) reflexul de vomă pronunţat
e) tulburările respiratorii

430. CM Enumerați etapele de amprentare maxilară:


a) centrarea portamprentei
b) apăsarea postamprentei dispre mezial spre distal
c) apăsarea porttamprentei dinspre distal spre mezial
d) împingerea surplusului de material în vestibulul anterior
e) manevra Valsalva

431. CM Lungimea arcadei alveolare se măsoară pe model de la:


a) Prostion la Alveolum
b) Prostion la Distomolare
c) Incizale la Alveolum
d) Prostion la un plan ce trece prin şanţul intercuspidian al PM1
e) Incizale la un plan ce trece prin faţa distală a MI permanent

432. CM Planurile medio-sagitale ale modelelor se trasează de la:


a) frenul buzei superioare
b) frenul buzei inferioare la frenul lingual
c) frenul lingual
d) cele două perechi de rugi palatine pe rafeul median
e) plicile labiale

433. CM Precizați în care din următoarele situaţii clinice nu se pot stabili indicii Pont:
a) absenţa M1 temporari
b) suma incisivă de 35 mm
c) absenţa 4Isup permaneţi
d) entopia PM1
e) absenţa PM2inf

434. CM În câmpul facial de profil se găsesc următoarele elemente:


a) urechea
b) buza superioară
c) ochiul
d) mentonul
e) nasul

435. CM Diagnosticul de vârstă dentară se apreciază după:


a) teleradiografia de profil
b) radiografia endo-orală simplă
c) ortopantomografie
d) examenul clinic
e) examenul modelelor de ghips

436. CM Bilanţul dentar radiologic constă în analiza:


a) dinţilor incluşi
b) mugurilor supranumerari
c) înghesuirii germenilor dentari
d) anodonţiilor
e) ocluziei dentare

437. CM În prognatismul mandibular sunt mărite valorile unghiurilor:


a) SNA
b) SNB
c) NAPg
d) id.M
e) Go

438. CM Arcadele dentare temporare perfect aliniate şi fără spaţii la vârsta de 6 ani
presupun:
a) prognostic bun pentru alinierea dinţilor permanenţi
b) dezvoltarea normală a arcadelor datorită contactelor aproximale
c) potenţial mare de creştere
d) iminenţa apariţiei incongruenţei frontale la dinţii permanenţi
e) indică necesitatea aplicării de aparat ortodontic pentru prevenirea incongruenţei

439. CM Care din următoarele elemente aparţin smalţului:


a) striaţiile Retius
b) fibrele Corff
c) membrana Nassmith
d) calcosferitele Beltrami
e) liniile de contur Owen

440. CM Pediculul mugurelui dentar dispare:


a) prin liză
b) în timpul erupţiei intraosoase a dintelui
c) abia după erupţia în cavitatea bucală
d) în stadiul de clopot dentar
e) prin mezodermizare

441. CM Mineralizarea matricii smalţului se face:


a) ritmic, toată viaţa
b) prin retragerea apei şi a unei părţi din substanţa organică
c) prin depunere masivă de săruri minerale
d) prin cristalizarea sărurilor minerale depuse
e) de la vârful cuspizilor şi din şanţuri, în acelaşi timp

442. CM Suma incisivă în cazul indicilor Pont, nu se măsoară:


a) în dentiţia mixtă
b) în dentiţia temporară
c) la arcada inferioară
d) când au erupt doar incisivii centrali permanenţi superiori
e) când pe arcadă e prezent doar un singur incisiv

443. CM Dinţii permanenţi care determină înălţări ale ocluziei sunt:


a) molarii de 6 ani (raportul feţelor ocluzale)
b) incisivii (raport pe cingulum)
c) primii premolari (erup în moment critic ocluzal)
d) molarii de 12 ani (asemănător molarilor de 6 ani)
e) caninii

444. CM Principalele stadii ale histodiferenţierii sunt:


a) formarea folicului dentar
b) formarea ameloblastelor
c) formarea odontoblastelor
d) formarea smalţului
e) formarea palatului secundar

445. CM Unghiul ANB poate fi mărit în:


a) retrognaţia mandibulară
b) prognaţia maxilară
c) prognaţia bimaxilară
d) retrognaţia maxilară
e) micrognaţie mandibulară

446. CM Pe ortopantomogramă se observă de cele mai multe ori:


a) arcadele dentare
b) jumătatea inferioară a sinusurilor maxilare
c) baza mandibulei
d) punctul Sella
e) condilii mandibulei

447. CM Alimentaţia artificială prezintă unele inconveniente ca:


a) împiedică mişcările de propulsie ale mandibulei
b) determină creşterea secreţiei salivare
c) reduce efortul muscular
d) întârzierea erupţiei dentare
e) aerofagie

448. CM În plan sagital, în zona laterală, ocluzia se analizează:


a) la nivelul premolarilor
b) la nivelul molarului de 6 ani
c) la nivelul molarilor II temporari
d) la nivelul tuturor dinţilor din zona laterală
e) doar în dentiţia permanentă

449. CM Suturile pot fi:


a) armonice
b) dizarmonice
c) dinţate
d) scuamoase
e) de îmbucare

450. CM Stadiul de clopot:


a) sunt procese accentuate de histodiferenţiere la nivelul formaţiunii epiteliale
b) sunt procese accentuate de histodiferenţiere la nivelul ţesutului conjunctiv
c) formaţiunea epitelială acoperă foarte puţin ţesut mezenchimatos
d) partea epitelială devine organul smalţului
e) ţesutul conjunctivo-vascular subiacent devine papilă dentară

451. CM Forţele declanşate de aparatele ortodontice intraorale sunt:


a) subliminare cu acţiune continuă
b) reduse cu acţiune continuă
c) medii cu acţiune continuă
d) medii cu acţiune intermitentă
e) mari cu acţiune intermitentă

452. CM Aparatele ortodontice mecanice produc deplasări dentare de tipul:


a) versiunii
b) mișcării de torque
c) egresiunii
d) rotaţiei
e) ingresiunii

453. CM La pacientul cu ocluzie adâncă:


a) etajul inferior este micşorat
b) unghiul mandibular este mărit
c) este prezentă procheilia superioară
d) şanţul labio-mentonier este şters
e) mentonul este uneori proeminent

454. CM Semnele faciale ale laterodeviaţiei mandibulare sunt:


a) asimetrie facială
b) devierea mentonului spre stânga
c) accentuarea şanţului labio-mentonier
d) asimetrie facială în etajul inferior al feţei
e) devierea mentonului spre dreapta

455. CM Pregătirea pacientului pentru amprentare constă în:


a) anestezia bolţii palatine
b) explicarea tehnicii
c) presarea bolţii palatine cu indexul
d) clătirea cavităţii bucale înainte de amprentare
e) presarea cu indexul în şanţurile paralinguale

456. CM Ocluzia în ceară se utilizează pentru:


a) soclarea corectă a modelelor pe ghips
b) montarea modelelor în articulator
c) construirea ocluziei eugnate
d) construcţia aparatelor ortodontice
e) testul de deglutiţie

457. CM Punctele antropometrice alveolare pe model sunt:


a) Prostion
b) Infradentale
c) B Down
d) Distomolare
e) Incizale

458. CM Stabiliți în care din următoarele situații clinice nu se pot stabili indicii Pont:
a) suma incisivă de 28 mm
b) distrucţia coronară a M1 inf permanent
c) incluzia PM1 inf
d) mezializarea accentuată a M1 sup permanent
e) ectopia Cinf

459. CM Ortopantomograma este un examen complementar:


a) indicat în absolut toate anomaliile dento-maxilare
b) de elecţie pentru incluzia dentară izolată
c) în anomaliile dentare de număr
d) în incluziile dentare multiple
e) în anomaliile de erupţie

460. CM În retrognatismul maxilarului superior sunt micşorate valorile unghiurilor:


a) SNA
b) SNB
c) NAPg
d) PrAF
e) NSBa

461. CM Mineralizarea comparativă a smalţului şi dentinei constă în:


a) ambele încep de la nivelul cuspizilor
b) începe mai întâi în smalţ şi apoi se depun în dentină
c) concentraţia în săruri minerale este mult mai mare în smalţ
d) în ritm lent, continuă toată viaţa
e) la ambele este precedată de etapa de formare a tramei organice

462. CM Enumerați formele de arcade îngustate:


a) arcada în “U”
b) arcada asimetrică transversal
c) arcada în “V”
d) arcada în “W”
e) arcada în “omega”

463. CM Mineralizarea matricei smalţului se face:


a) prin retragerea apei
b) începând din zona coletului
c) ca un proces ritmic
d) prin retragerea unei părţi din substanţa organică
e) prin depunerea sărurilor minerale

464. CM Incisivii superiori se află în prodenţie când:


a) unghiul pe care-l fac cu planul de ocluzie este mai mare de 103-105°
b) unghiul pe care-l fac cu planul Frankfurt este mai mare de 107°
c) unghiul pe care-l fac cu planul bazei maxilarului superior este mai mic de 70°
d) unghiul pe care-l fac cu perpendiculara la planul de ocluzie este mai mic de 15°
e) unghiul pe care-l fac cu planul spinelor este mai mare de 70°

465. CM Suma interincisivă pentru indicii Pont, reprezintă:


a) suma lăţimilor maxime a celor 4 incisivi, permanenţi sau temporari
b) suma lăţimilor maxime a celor 4 incisivi superior permanenţi
c) suma lăţimilor maxime a celor 4 incisivi inferior permanenţi
d) suma lăţimilor maxime a celor 4 incisivi superiori sau inferiori permanenţi, în funcţie de
arcada măsurată
e) un etalon pentru indicii arcadă/dinţi

466. CM Dinţii natali:


a) în primele 3-4 săptămâni de la naştere
b) după 2 luni
c) la vîrsta de 4 luni
d) la vîrsta de 12 luni
e) pînă la vîrsta de 2 luni

467. CM Respiraţia orală intervine asupra dezvoltării aparatului dento-maxilar prin:


a) lipsa stimulilor naturali de creştere la nivelul ansamblului nazal
b) hipertonia limbii cu acţiune nefavorabilă pe pereţii laterali ai bolţii palatine
c) acţiunea musculaturii obrazului pe pereţii laterali ai maxilarului superior
d) acţiune directă a aerului inspirat asupra bolţii palatine
e) prin modificări ce favorizează poziţia anterioară a mandibulei şi limbii

468. CM Care dintre următoarele elemente nu aparţin dentinei:


a) fibrele Korff
b) striaţiile Retzius
c) fibrele Sharpey
d) liniile de contur Owen
e) spaţiile Czermack

469. CM Etajele feţei se pot analiza şi măsura:


a) numai din normă laterală
b) numai din normă frontală
c) din ambele norme
d) folosind aceleaşi repere şi tehnici
e) cu tehnici şi repere diferite în funcţie de norma laterală sau frontală

470. CM Dinţii permanenţi nu se formează din:


a) lama dentară primară
b) lama dentară primitivă
c) lama dentară secundară
d) lama epitelială primitivă
e) lama epitelială vestibulară

471. CM La nivelul caninului, în plan sagital, putem întâlni următoarele situaţii:


a) rapoartele vestibularizate
b) angrenaje inverse
c) raport mezializat
d) raport distalizat
e) raport lingualizat

472. CM Caninul superior permanent, în normă, erupe la:


a) 8 ani
b) 9 ani
c) 10 ani
d) 11 ani
e) poate erupe după molarul de 12 ani

473. CM Modelele în ortodonţie:


a) reprezintă o hemiarcadă
b) reprezintă integral ambele arcade dento-alveolare
c) reprezintă un document medico-legal
d) au valoare strict orientativă
e) sunt necesar numai pentru analiza ocluziei

474. CM Punctele de osificare ale maxilarului superior sunt:


a) nazal intern
b) nazal extern
c) incisiv
d) palatin
e) os malar

475. CM Deplasările dentare se produc cînd raportul dintre forţă (F), rezistenţă stabila
(S) şi mobilă (M) este:
a) S>F>M
b) S<F<M
c) F<(S+M)
d) F>(S+M)
e) F<(S-M)

476. CM Menţinătoarele de spaţiu pot fi aparate ortodontice:


a) fixe
b) mobilizabile
c) pasive
d) active
e) mobile

477. CM Numiți dezavantajele alimentaţiei sugarului cu biberonul:


a) nu produce prima înălţare de ocluzie
b) scade secreţia salivară
c) nu produce prima mezializare a mandibulei
d) produce hipertonicitatea buzei superioare
e) favorizează retropulsia mandibulei

478. CM Deglutiţia infantila determină:


a) hipertonicitatea muşchilor suprahioidieni
b) nedezvoltarea maxilarului
c) stimularea creşterii mandibulare
d) anchiloglosia
e) hipertonicitatea muşchiului orbicularis oris

479. CM Amprentele se trimit în laborator pregătite astfel:


a) spălate
b) într-un tifon umed
c) uscate
d) într-un bol de apă
e) desprinse din portamprentă
480. CM Indicați dimensiunile cînd bolta palatină este considerată adâncă:
a) 4-6 mm
b) 6-9 mm
c) 9-11 mm
d) 10 mm
e) 12 mm

481. CM Indicați reperele dentare utilizate pe modelul de studiu:


a) vârful caninilor dreapta-stânga
b) foseta centrală a MI sup dreapta-stângă
c) foseta centrală a MI inf dreapta-stângă
d) faţa mezială a MI inf dreapta-stânga
e) punctul interpremolar superior dreapta-stânga

482. CM Precizați ce indică fotografia de profil în retrognatismul maxilar:


a) un profil convex
b) un profil concav
c) o treaptă labială inversată
d) unghiul tangentei gurii sub 10°
e) Subnazale înapoia planului Dreyfuss

483. CM Precizați prin ce puncte se trasează linia mediană a feţei:


a) Trichion
b) Orbitale
c) Auriculare
d) Nasion
e) Pogonion

484. CM Precizați în ce cazuri valoarea unghiului Tweed se măreşte:


a) prognaţia mandibulară
b) ocluzia deschisă frontală
c) ocluzia adâncă adevărată
d) retrognaţia mandibulară
e) retrognaţia maxilară

485. CM Precizați care sunt semnele radiologice asociate cu cele clinice în incluzia
dentară:
a) absenţa dintelui pe arcadă, după timpul normal de erupţie
b) persistenţa dintelui temporal pe arcada dentară peste termenul normal de exfoliere
c) apexul închis al mugurelui dentar
d) apexul deschis al mugurelui dentar
e) bombare osoasă vestibulară sau orală

486. CM Determinați când se indică radiografia pumnului:


a) neconcordanţă dintre vârsta dentară şi vârsta cronologică
b) dezvoltare îngreunată a maxilarelor
c) dezvoltare osoasă îngreunată
d) anomalie dento-maxilară scheletală
e) condensare osoasă
487. CM Marcați unghiul ce-și modifică valoarea în caz de ocluzia inversă frontală:
a) SNA
b) SNB
c) ANB
d) IF
e) IMPA

488. CM Determinați la ce nivel se analizează ocluzia în plan transversal:


a) la nivelul molarului de 6 ani
b) la nivelul premolarilor
c) la nivelul zonei frontale
d) la nivelul grupului lateral
e) la nivelul molarilor de minte

489. CM Indicați situațiile când indicele Pont nu este valabil:


a) macro sau microdenţia premolarilor
b) dentiţie mixtă
c) ectopia incisivilor laterali superiori
d) mezializări de grup
e) ectopia primilor premolari şi a molarilor de 6 ani

490. CM Indicați în care situaţii clinice nu se poate stabili indicele Pont:


a) suma incisivă de 28 mm
b) distrucţia coronară a dintelui 36
c) incluzia dintelui 46
d) mezializarea accentuată a dinților 16;26
e) ectopia caninului inferior

491. CM În plan transversal, în zona laterală rapoartele de ocluzie pot fi:


a) “cap la cap”
b) parţial lingualizate
c) total lingualizate
d) inverse
e) ocluzie prăbuşită

492. CM Maxilarului superior i se descriu:


a) sutura mentonieră
b) apofiza coronoidă
c) sutura incisivo-canină
d) baza maxilară şi procesul alveolar
e) canalul mandibular

493. CM Formarea rădăcinii dintelui:


a) începe după ce a străpuns mucoasa cavităţii bucale
b) începe după ce coroana a atins dimensiunile sale definitive
c) începe după formarea parţială a coroanei
d) începe la baza clopotului dentar
e) începe odată cu formarea coroanei dintelui
494. CM Ortodonţia se ocupă de:
a) corectarea anomaliilor de poziţie a dinţilor
b) corectarea anomaliilor oaselor maxilare
c) corectarea anomaliilor de poziţie a proceselor alveolare
d) corectarea anomaliilor de structură a dinţilor
e) corectarea defectelor de dezvoltare a oaselor maxilare

495. CM Pentru un profil considerat normal:


a) Subnazale se află în planul Dreyfuss
b) Subnazale se află în planul Simon
c) Gnation se află în planul Simon
d) Gnation se află în planul Dreyfuss
e) Gnation se află în planul Frankfurt

496. CM Determinați ce denotă apariția diastemelor și tremei la vîrsta de 4-5 ani denotă:
a) creşterea în exces a proceselor alveolare
b) creşterea în exces a bazelor maxilare
c) dezvoltarea normală a arcadelor
d) dimensiunea prea mică a dinţilor temporari
e) parţial posibilitatea celei de-a doua lunecări meziale a mandibulei

497. CM Indicați tipul de creştere transversală a maxilarului superior:


a) suturală
b) encondrală
c) prin resorbţie şi apoziţie
d) prin pneumatizare
e) datorită diasteminizării

498. CM Foliculul dentar este definit:


a) sac folicular
b) organul smalţului
c) pulpa smalţului
d) organul dentinei
e) stratul intermediar

499. CM Stabiliți ce forţe declanşează aparatele ortodontice mixte:


a) ortodontice cu acţiune continuă
b) funcţionale
c) nu declanşează forţe
d) ortodontice cu acţiune intermitentă
e) extraorale

500. CM Caracterizați ocluzia adîncă acoperită:


a) etajul inferior este micşorat
b) punctul nazo-spinal e situat posterior
c) buza superioară proemină
d) şanţul labio-mentonier este şters
e) unghiul mandibular e micşorat
501. CM Determinați complicațiile dinţilor supranumerari:
a) tulburări nervoase senzitive de tip nevralgiform
b) tulburări nervoase vasomotorii
c) formaţiuni tumorale maligne
d) formaţiuni tumorale chistice
e) tulburări ocluzale

502. CM Indicați factorii incriminaţi în recidivă


a) tipologia morfogenetică
b) reorganizarea ţesuturilor paradontale
c) creşterea postortodontică
d) matricele musculare funcţionale
e) cefalee

503. CM Numiți ce reprezintă electromiografia:


a) este o metodă de studiere a mișcării mandibulei în timpul funcției de masticație
b) studierea stării articulației după sunetele ce apar în timpul unei funcții
c) metodă de studiu a tonusului muscular în timpul contracției
d) este înregistrarea biopotențialului mușchilor în timpul contracției
e) este o metodă de studiu a stării mușchilor masticatori

504. CM Precizați care pot fi cauzele malocluziei de clasa III, forma falsă:
a) cuspizii neabraziaţi ai caninilor temporari
b) inserţie înaltă a frenului buzei inferioare
c) pierderea precoce a dinţilor laterali
d) proteze confecţionate incorect
e) dereglări de fonaţie

505. CM Indicați metode de creare a spaţiului în arcada dentară în cazul malocluziei de


clasa I Angle:
a) deplasări mezio-distale a dinţilor
b) şlefuirea selectivă a cuspizilor neabraziaţi
c) expansiune de maxilar
d) extracţii dentare în cazul insuficienţei de spaţiu pănă la 4mm
e) miogimnastica

506. CM Indicați tratamentul malocluziei ІІ /1 Angle în dentiţia permanentă:


a) tratamentul profilactic
b) aplicarea aparatelor mobilizabile cu acţiune funcţională
c) activatorul Andresen-Haupl
d) regulatorul funcţional Frenkel, tip III
e) aplicarea tehnicii fixe moderne

507. CM Indicați la ce niveluri se analizează ocluzia în plan transversal:


a) la nivelul molarului de 6 ani
b) la nivelul premolarilor
c) la nivelul de incisiv cu devierea centrului estetic
d) la nivelul grupului lateral
e) la nivelul molarilor de minte
508. CM Indicați aparatele ortodontice aplicate în cazul malocluziei de clasa ІІІ Angle,
dentiţia permanentă:
a) aparate ortodontice mobilizabile cu acţiune mecanică
b) aparatul Bruckl-Reichenbach
c) dispozitiv exofacial de tip Delaire
d) aparat ortodontic fix bimaxilar
e) miogimnastica

509. CM Determinați semnele clinice caracterictice pentru sindromul de inocluzie


deschisă, forma adevărată:
a) prezența inocluziei verticale, cuplarea forțată a buzelor
b) scurtarea dento-alveolară în regiunea frontală
c) alungirea dento-alveolară în regiunea laterală
d) profilul feţei drept
e) dezvoltarea în exces a maxilarului inferior

510. CM Indicați aparatele ortodontice folosite în tratamentul ocluziei deschise:


a) regulatorul funcțiilor Frenkel, tip II
b) aparate ortodontice mobilizabile cu gutieră ocluzală
c) aparate ortodontice fixe
d) bionatorul Balters, tip ІІ
e) bionatorul Balters, tip І

511. CM. Numiți factorii de bază în creșterea și formarea scheletului facial:


a) factorul fizionomic
b) factorul funcțional
c) potențialul biologic de creștere
d) procesul de erupție dentară
e) procesul de periaj dentar

512. CM. Definiți noțiunea de profilaxie a anomaliilor dento-maxilare:


a) act medical complex
b) act social complex
c) act medico-social complex
d) ansamblu al rigorilor de stat
e) ansamblu al rigoriilor internaționale

513. CM. Indicați perioadele dezvoltării ontogenetice a aparatului dento-maxilar:


a) anteprenatală
b) antepreșcolară
c) prenatală
d) preșcolară
e) postnatală

514. CS. Precizați scopul profilaxiei prenatale:


a) acordarea concediului medical la naștere
b) asigurarea dezvoltării intrauterine
c) asigurarea dezvoltării sugarului
d) regim fizic încărcat al gravidei
e) regim dietetic glucidic al gravidei
515. CM. Marcați acțiunile de profilaxie a anomaliilor dento-maxilare în actul de
naștere:
a) evitarea travaliului îndelungat
b) evitarea aplicării forcepsului
c) întreținerea travaliului îndelungat
d) aprecierea dezvoltării psihice a nou-născutului
e) aprecierea gradului de retrogenie fiziologică

516. CM. Indicați acțiunile de profilaxie postnatală a anomaliilor dento-maxilare:


a) alimentația artificială a sugarului
b) alimentația naturală a sugarului
c) asigurarea funcțiilor aparatului dento-maxilar
D. asigurarea integrității arcadelor dentare
e) asigurarea medicală a mamei

517. CM. Precizați procesele favorizate de alimentația naturală a copilului sugar:


a) prima etapă de mezializare a mandibulei
b) prima înălțare a ocluziei
c) etapa a doua de mezializare a mandibulei
d) dezvoltarea echilibrată a câmpurilor musculare
e) dezvoltarea neechilibrată a copilului

518. CS. Indicați conceptul dezvoltării armonioase a componentelor aparatului dento-


maxilar:
a) atitudinea determină forma
b) forma determină funcția
c) forma apreciază fizionomia
d) funcția determină forma
e) mama determină funcția
519. CM. Notați acțiunile nefaste ale pierderii precoce a dinților temporari:
a) extruzia dinților antagoniști
b) intruzia dinților antagoniști
c) încetinirea ritmului de creștere
d) înclinarea dinților limitrofi breșei
e) pierderea spațiului dinților succesori

520. CM. Care dintre afirmații se atribuie noțiunii de aberație cromozomială:


a) absența cromozomilor
b) dereglarea sistemului cromozomial
c) dereglarea sistemului imun
d) modificarea structurii cromozomilor
e) restructurarea genetică

521. CS. Precizați definiția de trisomie ca formă de aberație cromozomială:


a) absența unui cromozom
b) anomalie gonosomială prin supradoză
c) anomalie gonosomială prin deleție
d) anomalie gonosomială prin gene anormale
e) prezența unui cromozom suplimentar

522. CM. Marcați caracteristicile epidemiologice ale sindromului Langdon Down:


a) frecvență în creștere simultan cu vârsta mamei
b) incidență în creștere
c) incidență în descreștere
d) preponderență în Occident
e) preponderență în Orient

523. CM. Precizați simptomatologia întâlnită în cadrul sindromului Langdon Down:


a) erupție dentară precoce
b) hipertonie musculară
c) hipotonie musculară
d) microretrognație superioară
e) prognație mandibulară

524. CS. Numiți sindromul cromozomial întâlnit numai la persoane de sex feminin:
a) Edward
b) Klinefelter
c) Langdon Down
d) Patau
e) Turner

525. CM. Precizați simptomatologia întâlnită în cadrul sindromului displazic


ectodermal:
a) absența glandelor sudoripare
b) anodonții extinse
c) arcade alveolare subdezvoltate
d) dinți supranumerari
e) dinți hipoplazici

526. CS. Precizați etiologia anomaliilor dento-maxilare:


a) endogenă
b) exogenă
c) mixtă
d) monofactorială
e) plurifactorială
527. CM. Numiți factorii etiologici generali ai anomaliilor dento-maxilare:
a) alergici
b) endocrini
c) ereditari
d) filogenetici
e) metabolici
528. CM. Care dintre factorii enumerați sunt loco-regionali în apariția anomaliilor
dento-maxilare:
a) funcționali
b) medicamentoși
c) obiceiuri vicioase
d) ontogenetici
e) toxici

529. CM. Indicați tendințele filogenetice ale aparatului dento-maxilar:


a) modificare a raportului neurocraniu / viscerocraniu
b) creștere a dimensiunii maxilarelor
c) parodonțiu slab structurat
d) reducere a dimensiunii dinților
e) reducere a numărului de dinți
530. CM. Numiți etapele ontogenetice ale aparatului dento-maxilar:
a) amelogeneza
b) dentinogeneza
c) organogeneza
d) morfogeneza
e) modelarea
531. CS. Precizați intervalul de timp al organogenezei aparatului dento-maxilar:
a) 0 – 2 săptămâni intrauterine
b) 0 – 12 săptămâni intrauterine
c) 4 luni intrauterine – naștere
d) 4 luni intrauterine – 16 ani postnatal
e) 16 – 21 de ani
532. CM. Care dintre entități sunt determinate de acțiuni nocive în perioada de
morfogeneză a aparatului dento-maxilar:
a) anodonții
b) anomalii de formă a maxilarelor
c) dinți supranumerari
d) distrofii dentare
e) ocluzii deschise
533. CM. Numiți anomalii dento-maxilare cu transmitere ereditară:
a) anomalia numărului de dinți
b) hipoplazia dentară
c) ocluzia adâncă acoperită
d) ocluzia adâncă în acoperiș
e) prognatismul mandibular anatomic
534. CM. Marcați etapele de dezvoltare ale aparatului dento-maxilar influențate de
activitatea glandelor endocrine:
a) organogeneza
b) histodiferențierea dinților
c) morfodiferențierea dinților
d) erupția dinților
e) modelarea aparatului dento-maxilar
535 CM. Indicați procesele patologice determinate de hipersecreția hormonului
somatotrop:
a) erupție dentară precoce
b) erupție dentară tardivă
c) exces de creștere a mandibulei
d) înghesuire dentară primară
e) spațiere dentară
536 CM. Numiți procesele patologice determinate de hiposecreția hormonului
somatotrop:
a) erupție dentară precoce
b) erupție dentară tardivă
c) hipodezvoltare a maxilarelor
d) incluzie dentară
e) înghesuire dentară primară
537. CM. Precizați procesele patologice determinate de hipersecreția tiroxinei:
a) cariorezistență scăzută
b) erupție dentară tardivă
c) osificare tardivă
d) parodontită gravă
e) rezorbție osteoclazică a osului alveolar
538. CS. Hipersecreția cărui hormon provoacă mobilizarea calciului din oase și dinți:
a) cortizonul
b) parathormonul
c) serotonina
d) somatotrop
e) tiroxina

539 CM. Enumerați tulburările provocate de rahitism:


a) creșterea rezistenței osoase
b) deformarea scheletului
c) micșorarea rezistenței osoase
d) subdezvoltarea bazelor maxilare
e) supradezvoltarea bazelor maxilare

540 CM. Indicați efectele provocate de pierderea precoce a dinților temporari:


a) accelerarea creșterii osoase
b) dezechilibrarea creșterii aparatului dento-maxilar
c) extruzii dento-alveolare
d) mezioversii dentare
e) prăbușiri ocluzale

541 CM. Precizați efectele nefaste în cazul anomaliei de inserție a frenurilor labiale:
a) hipoplazii dentare
b) înghesuiri dentare
c) spațieri dentare
d) hiperplazii gingivale
e) rezorbții gingivo-alveolare.
1. CS Identificați tipul de profil facial din imagine:
a) drept
b) convex
c) concav
d) rectangular
e) oval

2. CS Identificați tipul de profil facial din imagine:


a) drept
b) convex
c) concav
d) rectangular
e) oval
3. CS Identificați tipul de profil facial din imagine:
a) drept
b) convex
c) concav
d) rectangular
e) oval

4. CS Identificați tipul de profil facial din imagine:


a) drept
b) convex
c) concav
d) rectangular
e) oval

5. CS Identificați tipul de aparat ortodontic din imagine:


a) fix
b) mobilizabil
c) funcțional
d) mixt
e) individual

6. CS Identificați tipul de aparat ortodontic din imagine:


a) fix
b) mobilizabil
c) funcțional
d) mixt
e) individual
7. CS Identificați tipul de aparat ortodontic din imagine:
a) fix
b) mobilizabil
c) funcțional
d) mixt
e) individual

8. CS Indicați tipul de dentiție din imagine:


a) temporară
b) mixtă
c) permanentă
d) senilă
e) adultă

9. CS Indicați tipul de dentiție din imagine:


a) temporară
b) mixtă
c) permanentă
d) senilă
e) adultă

10. CS Indicați tipul de dentiție din imagine:


a) temporară
b) mixtă
c) permanentă
d) adultă
e) senilă

11. CS Indicați tipul de creștere conform datelor cefalometriei:


a) hipodivergent
b) normodivergent
c) hiperdivergent
d) leptoprosop
e) mezoprosop

12. CS Indicați tipul de creștere conform datelor cefalometriei:


a) hipodivergent
b) normodivergent
c) hiperdivergent
d) leptoprosop
e) mezoprosop

13. CS Indicați tipul de creștere conform datelor cefalometriei:


a) hipodivergent
b) normodivergent
c) *hiperdivergent
d) leptoprosop
e) mezoprosop

14. CS Determinați tipul de malocluzie sagitală conform datelor cefalometrice:


a) *clasa I Angle
b) clasa II/1 Angle
c) clasa II/2 Angle
d) clasa III Angle
e) ectopia caninilor superiori

15. CS Determinați tipul de malocluzie sagitală conform datelor cefalometrice:


a) clasa I Angle
b) clasa II/1 Angle
c) clasa II/2 Angle
d) *clasa III Angle
e) ectopia caninilor superiori

16. CS Determinați tipul de malocluzie sagitală conform datelor cefalometrice:


a) clasa I Angle
b) clasa III Angle
c) *clasa II Angle
d) clasa III Angle, forma funcțională
e) ectopia caninilor superiori
17. CS Indicați semnul clinic în plan transversal din imagine:
a) *devierea liniei mediane
b) acoperire de 1/3 a incisivilor inferiori
c) inocluzie verticală
d) inocluzie sagitală
e) angrenaj invers frontal
18. CS Indicați semnul clinic în plan vertical din imagine:
a) devierea liniei mediane
b) *acoperire de 1/3 a incisivilor inferiori
c) inocluzie verticală
d) inocluzie sagitală
e) angrenaj invers frontal

19. CS Indicați semnul clinic în plan vertical din imagine:


a) devierea liniei mediane
b) acoperire de 1/3 a incisivilor inferiori
c) *inocluzie verticală
d) inocluzie sagitală
e) angrenaj invers frontal
20. CS Indicați semnul clinic în plan sagital din imagine:
a) devierea liniei mediane
b) acoperire de 1/3 a incisivilor inferiori
c) inocluzie verticală
d) inocluzie sagitală
e) *ocluzie inversă frontală

21. CS Indicați semnul clinic în plan sagital din imagine:


a) devierea liniei mediane
b) acoperire de 1/3 a incisivilor inferiori
c) inocluzie verticală
d) inocluzie sagitală
e) *ocluzie inversă frontală
22. CS Indicați semnul clinic în plan sagital din imagine:
a) devierea liniei mediane
b) acoperire de 1/3 a incisivilor inferiori
c) inocluzie verticală
d) inocluzie sagitală
e) *angrenaj invers

23. CS Indicați semnul clinic în plan sagital din imagine:


a) devierea liniei mediane
b) acoperire de 1/3 a incisivilor inferiori
c) ocluzie adâncă
d) *inocluzie sagitală
e) raport canin distalizat
24. CS Indicați semnul clinic în plan vertical din imagine:
a) devierea liniei mediane
b) inocluzie sagitală
c) inocluzie verticală
d) *ocluzie adâncă
e) raport molar neutru

25. CS Indicați anomalia dentară de număr din imagine:


a) *anodonție incisiv lateral
b) anodonție premolari inferiori
c) dinți supranumerari
d) macrodonție
e) hipoplazie
26. CS Indicați anomalia dentară de număr din imagine:
a) anodonție incisiv lateral
b) anodonție premolari inferiori
c) *dinte supranumerar
d) macrodonție
e) hipoplazie

27. CS Selectați din variantele de mai jos anomalia dentară de erupție prezentă în
imagine:
a) transpoziție
b) anodonție
c) dinți natali
d) *incluzie dentară
e) diastemă
28. CS Selectați care sunt valorile studiului unghiular ce indică retrognatism maxilar
în datele cefalometriei:
a) *SNA – 77,9
b) SNB – 81,2
c) IMPA – 84,8
d) ANB – -3,3
e) FMA – 28,1

29. CS Selectați care sunt valorile studiului unghiular ce indică retrognatism


mandibular în datele cefalometriei:
a) SNA – 78
b) *SNB – 73,4
c) ANB – 4,6
d) IMPA – 107,3
e) FMA – 21
30. CM Selectați semnele clinice din imagine caracteristice pentru ocluzia distalizată:
a) *raport molar distalizat
b) *raport canin distalizat
c) inocluzie sagitală
d) inocluzie verticală
e) raport molar neutru

31. CM Selectați semnele clinice din imagine caracteristice pentru ocluzia


mezializată:
a) *raport molar mezializat
b) *raport canin mezializat
c) *ocluzie inversă
d) raport canin distalizat
e) inocluzie verticală
32. CM Selectați semnele clinice din imagine caracteristice pentru ocluzia distalizată:
a) *raport molar distalizat
b) *raport canin distalizat
c) *inocluzie sagitală
d) inocluzie verticală
e) raport molar neutru

33. CM Selectați metodele radiologice necesare pentru stabilirea diagnosticului


definitiv pacientului din imagine:
a) *ortopantomografia
b) tomografia ATM
c) *teleradiografie de profil
d) angiografia
e) ultrasonografia
34. CM Selectați metodele radiologice necesare pentru stabilirea diagnosticului
definitiv pacientului din imagine:
a) *ortopantomografia
b) tomografia ATM
c) *teleradiografie de profil
d) angiografia
e) ultrasonografia

35. CM Selectați metodele radiologice necesare pentru stabilirea diagnosticului


definitiv pacientului din imagine:
a) *ortopantomografia
b) tomografia ATM
c) *teleradiografie de profil
d) angiografia
e) ultrasonografia
36. CM Ce depistăm la analiza ortopantomografiei din imagine:
a) meziodens
b) *dentiție mixtă
c) dentiție temporară
d) *anodonție de incisiv lateral
e) dinte inclus

37. CM Ce depistăm la analiza ortopantomografiei din imagine:


a) meziodens
b) *dentiție mixtă
c) dentiție temporară
d) anodonție de incisiv lateral
e) *dinte inclus
38. CM Ce depistăm la analiza ortopantomografiei din imagine:
a) meziodens
b) dentiție mixtă
c) *dentiție permanentă
d) anodonție de incisiv lateral
e) *dinte supranumerar

39. CM Ce elemente de ancorare prezintă aparatul ortodontic din imagine:


a) *croșet Adams
b) *croșet Stahl
c) gutiera
d) șurub ortodontic
e) plan înclinat
40. CS Identificați varietatea de malocluzie sagitală din imagine:
a) clasa I Angle
b) *clasa II/1 Angle
c) clasa II/2 Angle
d) clasa III Angle
e) laterognație

41. CS Identificați varietatea de malocluzie sagitală din imagine:


a) clasa I Angle
b) clasa II/1 Angle
c) *clasa II/2 Angle
d) clasa III Angle
e) laterodeviație
42. CS Identificați varietatea de malocluzie sagitală din imagine:
a) clasa I Angle
b) clasa II/1 Angle
c) clasa II/2 Angle
d) *clasa III Angle
e) laterognație

43. CS. Identificați varietatea de malocluzie sagitală din imagine:


a) clasa I Angle
b) clasa II/1 Angle
c) clasa II/2 Angle
d) *clasa III Angle
e) ocluzie adâncă
44. CM Care sunt metodele de interpretare ale teleradiografiei de profil utilizate în
imagine:
a) *Steiner
b) Johnson
c) Angle
d) Downs
e) *Tweed

45. CS Indicați semnul clinic în plan transversal din imagine:


a) inocluzie sagitală
b) acoperire 1/3 a incisivilor inferiori
c) raport molar neutru
d) *ocluzie încrucișată laterală
e) inocluzie verticală
46. CM Indicați elementele active ale aparatului mobilizabil din imagine:
a) *șurub ortodontic
b) arcul Coffin
c) croșet Stahl
d) croșet Adams
e) *arc vestibular

47. CS Indicați pentru care malocluzie sagitală este specific profilul facial din
imagine:
a) clasa I Angle
b) *clasa III Angle
c) clasa II Angle
d) ocluzie adâncă
e) inocluzie verticală
48. CS Indicați pentru care malocluzie sagitală este specific profilul facial din
imagine:
a) clasa I Angle
b) *clasa II Angle
c) clasa III Angle
d) ocluzie adâncă
e) inocluzie verticală

49. CS Indicați pentru care malocluzie sagitală este specific profilul facial din
imagine:
a) *clasa I Angle
b) clasa II Angle
c) clasa III Angle
d) ocluzie adâncă
e) inocluzie verticală
50. CS Indicați pentru care malocluzie sagitală este specific profilul facial din
imagine:
a) clasa I Angle
b) *clasa II Angle
c) clasa III Angle
d) ocluzie adâncă
e) inocluzie verticală

51. CM Selectați rapoartele de ocluzie în plan sagital corespunzătoare imaginii:


a) *raport molar neutru
b) *raport canin neutru
c) raport molar distalizat
d) inocluzie sagitală
e) inocluzie verticală
52. CM Selectați rapoartele de ocluzie în plan sagital corespunzătoare imaginii:
a) *raport molar neutru
b) *raport canin neutru
c) raport molar distalizat
d) inocluzie sagitală
e) inocluzie verticală

53. CM Selectați rapoartele de ocluzie în plan sagital corespunzătoare imaginii:


a) *raport molar distalizat
b) *raport canin distalizat
c) ocluzie adâncă
d) inocluzie sagitală
e) raport canin mezializat
54. CM Selectați rapoartele de ocluzie în plan sagital corespunzătoare imaginii:
a) *raport molar mezializat
b) *raport canin mezializat
c) ocluzie adâncă
d) inocluzie sagitală
e) raport canin distalizat

55. CM Selectați rapoartele de ocluzie în plan sagital corespunzătoare imaginii:


a) *raport molar distalizat
b) *raport canin distalizat
c) raport molar neutru
d) raport canin mezializat
e) *inocluzie sagitală
56. CS Identificați anomalia dentară de număr prezentă în imagine:
a) transpoziție
b) meziodens
c) dinte inclus
d) *anodonție de incisiv lateral
e) dinte natal

57. CM Ce depistăm la analiza ortopantomografiei din imagine:


a) *dentiție permanentă
b) *anodonție de incisiv lateral
c) transpoziție
d) dinte inclus
e) hipoplazie dentară
58. CM Identificați rapoartele ocluzale în plan sagital corespunzătoare imaginii:
a) *raport canin distalizat
b) *raport molar distalizat
c) raport canin mezializat
d) raport molar neutru
e) inocluzie verticală

59. CS Identificați metoda complementară de diagnostic reprezentată în imagine:


a) *studiul biometric al modelelor
b) ortopantomografia
c) teleradiografia
d) tomografia
e) radiografia retroalveolară

60. CM Selectați semnele clinice în plan transversal reprezentate în imagine:


a) inocluzie verticală
b) inocluzie sagitală
c) *ocluzie încrucișată
d) raport molar neutru
e) *devierea liniei mediane

S-ar putea să vă placă și