Sunteți pe pagina 1din 3

Studiu de caz

AtekPC

1. Care este scopul și misiunea implementării unui PMO?

 Misiunea PMO-ului a început să evolueze gradual de la conceperea acestuia


în 2006. În primăvara anului 2007, nu exista un consens complet referitor la
scopul, responsabilitățile și autoritatea acestuia. Cum nu existau documente
formale și nici planuri, primul scop era să se înființeze biroul și să își
demonstreze valoarea. Consensul general era că scopul PMO-ului era să
realizeze beneficiile derivate din practicile proiectelor. Deși nu era clar
specificat sau măsurabil la acel timp, aceste beneficii erau exprimate într-o
varietate de termeni, pornind de la îmbunătățirile IT în performanța
proiectelor, eficiență și utilizarea resurselor pentru îmbunătățirile companiei
în managemetul costului și capabilitatea de a lansa produse.

2. Care sunt provocările și obstacolele implementării unui PMO?

 O provocare pentru implementarea unui PMO a fost reducerea costutului


deoarece acestia nu isi permiteau să fie neglijenți si trebuia să fie mult mai
atenți in legatura cu folosirea viitoarelor resurse.

 Implementarea PMO-ului într-un mediu non-management de proiect a fost o


provocare, pentru că a mers împotriva culturii organizaționale. Mulți oameni
din AtekPC au văzut managementul de proiect ca pe ceva administrativ – ceva
care inevitabil ar putea interveni în modul în care se face treaba reală.
 Un obstacol observant in implementarea unui PMO a fost problema autorității
din companie, intrucat Strider a recunoscut că implementarea acestor noi
practici de proiect au cerut o autoritate formală și el era pregătit să asigure asta
doar când PMO-ul s-ar fi dovedit în fața afacerii și în fața IT-ului. Pentru
eforturile timpurii, Nelson lucra sub beneficiul unei autorități care era general
conștientizată de către schimbarea direcțiilor de management. Cu toate
acestea, pentru că nu toți seniorii erau entuziasmați în mod egal legat de
conceptul PMO, autoritatea a fost dezvoltată de jos în sus prin valoarea
serviciilor PMO. Chiar și acest aspect a fost limitat la acele arii funcționale și
la ariile IT. Nu exista un plan curent pentru a întări utilizarea nivelului
companiei.

3. Care sunt factorii organizaționali care influențează succesul implementării


PMO?

 Cei mai importanti factori care au influentat succesul au fost adaptabilitatea si


implementarea , unde AtekPC era implicat într-o provocare dificilă prin
încercarea de a implementa metode standart într-o organizație care nu era
obișnuită cu procesele disciplinare și standardizate. Managementul de IT a
realizat că în viitor ei vor depinde de standarte și de procese consistente pentru
a gestiona proiectele lor. Cu toate acestea, implementarea PMO-ului într-un
mediu non-management de proiect a fost o provocare, pentru că a mers
împotriva culturii organizaționale. Astfel ca strategia de implementare a
PMO-ului la AtekPC era să se plieze pe cultură și să dezvolte forțe care să
promoveze PMO-ul și să depășească rezistența culturii. Forțele de susținere
includeau mentoringul, coachingul și trainingul care erau oferite de echipa
PMO. Compania era clar sub presiune să schimbe modul în care făcea afaceri,
dar nu exista un consens între managerii seniori în ceea ce privește gradul în
care PMO-ul era integral procesului de schimbare.
4. Propuneți trei măsuri prin care să se îmbunătățească implementarea PMO la
AtekPC.

S-ar putea să vă placă și