Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.2.2.

Profilul de formare, prezentat părinților (180 min)

Pornind de la profilul de formare prezentat în suportul de curs, Tema 1.2, realizați un suport informativ pentru o
prezentare pe care sa o folosiți la prima întâlnire cu părinții elevilor care au intrat în clasa pregătitoare.

Prezentați în activitățile online sincron (webinar) ideile dumneavoastră prin care ajutați părinții să înțeleagă
competențele pe care copiii lor le vor dezvolta până la finalul clasei a IV-a.

Trecerea de la grădinița la școală reprezintă un moment de tranziție esențial către viitorul parcurs al unei tinere/unui
tânăr, fiind o etapă a descoperirii propriilor interese și abilități.

Alături de achizițiile din învățământul preșcolar, învățământul primar oferă o bază pentru alegerile ulterioare în plan
educațional și profesional.

Astfel, elevul, încă din clasa pregătitoare până la sfârșitul clasei a IV-a va achiziționa și dezvolta o serie de capacități,
atitudini și valori, ceea ce noi numim ,,profilul absolventului de clasa a IV-a”. Toate acestea se vor dezvolta în timp, pe parcursul
celor 5 ani, în mod diferit la fiecare copil, în funcție și de particularitățile individuale și de vârstă ale fiecăruia.

Părinții vor fi informați despre periodizarea învățării în clasele primare pe două etape:

1. Ciclul Achiziţiilor fundamentale (clasa pregătitoare şi clasele I şi a II-a) - are ca obiectiv major acomodarea la cerinţele
sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială.

2. Ciclul de Dezvoltare (clasele a III-a - a VI-a) are ca obiectiv major formarea capacităţilor de bază necesare pentru continuarea
studiilor.

Profilul absolventului descrie setul de competențe pe care elevul trebuie să le aibă, în aceste etape ale formării sale,
pentru a face față diferitelor situații din afara spațiului școlar.

Astfel, părintele trebuie să știe la ce se referă fiecare competență din profilul de formare al absolventului de clasa a IV-a:

1.Comunicarea în limba maternă

- comunicarea, exprimarea părerilor/emoțiilor în limba maternă, în scris și oral, în diverse situații și sub diferite forme;

- căutarea informațiilor și utilizarea lor în funcție de anumite cerințe;

- folosirea limbajul într-o manieră responsabilă;

2. Comunicarea în limbi străine

-înțelegerea, inițierea și încheierea unor conversații în limba străină studiată;

- înțelegerea și producerea unor texte scrise în diverse situații de comunicare;

3. Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii

- înțelegerea și utilizarea unor termeni, concepte și metode matematice în diverse situații de învățare dar și în viața reală, cu
scopul rezolvării unor probleme în situații familiare;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
-conştientizarea unor provocări ale căror răspunsuri le poate furniza matematica

4. Competenţa digitală

- Respectarea unor reguli de bază privind siguranţa în utilizarea telefoanelor mobile, a tabletelor, a aplicaţiilor, a internetului, a
rețelelor de socializare;

- cunoaşterea şi folosirea tehnologiilor întâlnite în viaţa cotidiană ca instrumente de comunicare dar și pentru căutarea și
selectarea informațiilor necesare;

5. A învăța să înveți

- motivaţia şi încrederea pentru a continua învăţarea pe parcursul întregii vieţi;

-organizarea propriei învăţări, evaluarea propriei munci, solicitarea de informaţii şi sprijin când este cazul;

6. Competențe sociale şi civice

- promovarea diversităţii sociale, a toleranței, a solidarității, a respectului pentru valorile şi viaţa personală a celorlalţi;

- participarea activă, în colaborare cu ceilalţi, la viaţa publică;

7. Spirit de inițiativă şi antreprenoriat

- iniţiativă, independenţă şi creativitate în viaţa socială, profesională şi personală;

8. Sensibilizare şi exprimare culturală

- cunoştinţe de bază referitoare la produse culturale majore;

- participare la viața culturală;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020