Sunteți pe pagina 1din 19

NIVELUL I

ELEV:

ANUL UNIVERSITAR 2019

Cuprins:

1.Proiect de lecție
2.Competențele psihopedagogice ale cadrului didactic – analiza autoreflexivă.
3.Test de evaluare
I. PROIECT DE LECȚIE

Clasa: a II – a
Durata lecţiei: 50 de minute
Aria curriculară: Consiliere şi orientare
Disciplină: Dezvoltare personală
Unitatea de învăţare: Tărâmul inimii
Subiectul lecţiei: „Emoţiile”
Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştiinţe
Scopul lecţiei: dezvoltarea emoţională şi socială în raporturile de interacţiune dintre copil şi lumea
înconjurătoare prin formarea unor atitudini pozitive faţă de oamenii şi obiectele din jur.

 Obiective de referinţă:
-exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi,
-exprimarea emoţiilor de bază, în situaţii variate,
-explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi,
-exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine,
-prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate,
-identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate.

 Obiective operaţionale:
Pentru întreg colectivul de elevi:
O1. Să-şi identifice propriile emoţii produse de povestea ascultată.
O2. Să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale.
O3. Să descopere şi să retrăiască o atitudine pozitivă sau negativă.
O4. Să descrie situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională.
O5. Să rezolve corect rebusul.
O6. Să exprime dorinţe/temeri personale. Obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii vor enumera
cel puţin o dorinţă/teamă personală.

 Strategii didactice
a). Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, lectura model, dezbaterea,
discuţia de grup, reflecţia personală, problematizarea.
b). Mijloace didactice: fişe de lucru cu exerciţii, videoproiector, fişe cu textul pentru lectură, fişe
emoticoane, cartonaşe, poze.
c). Forme de organizare: frontală, individuală, pe echipe.
d). Forme de evaluare: aprecieri verbale, evaluare scrisă, observare sistematică.

Nume:
Fişa nr. 1 – Rebus

Răspunde la cerinţele următoare și astfel vei descoperi soluția rebusului:

1. Un animal numit cel mai bun prieten al omului ........................


2. Acum suntem în anotimpul ......................
3. Un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvântul arbore ...................
4. În luna decembrie copiii primesc .........................
5. Ne dăm cu ea când este zăpadă afară .........................
6.Un loc de unde putem împrumuta cărţi .........................
7. La sfârşitul fiecărui capitol avem .............................
8. Copiii care merg la şcoală se numesc ........................
A
1

Fişa nr. 2

Împărăţia Emoţiilor

„Ne prefacem că dormim. Staţi cu ochii închişi, respiraţi uşor, lăsaţi corpul să se
relaxeze, să fie moale. Eu am să vă povestesc ce visăm. În timp ce eu povestesc, voi vă
imaginaţi visul:
A sosit vacanţa de vară. Ne adunăm şi plecăm în călătorie prin Împărăţia Emoţiilor.
Ajungem în Ţinutul Bucuriei. Aici, soarele străluceşte neîncetat pe bolta cerului. Acest ţinut
are doar două anotimpuri: primăvara şi vara. Câmpiile sunt pline de flori multicolore, una mai
frumoasă decât cealaltă, fluturaşii zboară veseli, iar din pădure se aude ciripitul păsărelelor, dar
şi strigăte de bucurie. Atât stăpâna acestor ţinuturi, cât şi vieţuitoarele şi plantele de aici sunt
tot timpul vesele. Nu renunţă la chipul şi zâmbetul lor luminos nici măcar atunci când lucrurile
nu se întâmplă aşa cum ar dori ele.
Ne continuăm călătoria. Ajungem în Ţinutul Tristeţii. Ţinutul Tristeţii este un ţinut al
anotimpului toamna; un ţinut unde soarele stă tot timpul ascuns după nori, un ţinut unde plouă
foarte mult şi este foarte frig. Din pădurile acestui ţinut se aud cântece triste şi uneori plânsete.
Vieţuitoarele şi plantele de aici sunt tot timpul triste. La fel şi stăpâna acestui ţinut. Chipul ei
este tot timpul trist, iar ochii înlăcrimaţi.
Ne continuam călătoria imaginară şi ajungem în Ţinutul Furiei şi al Fricii. Ţinutul
Furiei şi al Fricii este un ţinut în care natura se dezlănţuie: vântul bate cu o viteză foarte mare,
tunetele bubuie cu putere, fulgerele luminează cerul ca un foc de artificii, plouă foarte mult.
Atât Furia şi Frica, stăpânele acestui ţinut, cât şi vieţuitoarele de aici sunt tot timpul furioase şi
fricoase: ţipă, se ceartă, plâng...
Deoarece soarele este către asfinţit şi începe să se lase seara, ne întoarcem acasă, unde e
cald şi bine şi suntem înconjuraţi de cei dragi.
Este timpul să ne trezim. Deschidem ochii, întindem braţele şi picioarele. Ne-am trezit!
V-a plăcut visul?”

Fişa nr. 3
Fericit
Fricos
Supărat
Furios

Fişa nr. 4
Fericit Trist
Fişa nr. 5
III. EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR

 Încercuieşte varianta care ţi se potriveşte:

Ȋmi pare rău atunci când fac o faptǎ bunǎ. DA NU


Sunt fericit atunci când mama mǎ laudǎ. DA NU
Ȋmi cer iertare atunci când greşesc. DA NU
Sunt invidios pe colegul de bancǎ. DA NU
Iubesc animalele. DA NU

 Realizeazǎ un copac vesel şi unul trist.

II. COMPETENȚELE PSIHOPEDAGOGICE ALE CADRULUI


DIDACTIC - ANALIZA AUTOREFLEXIVĂ
A fi profesor te învaţă mai presus de toate să fii om, atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari. Cu
toţii ştim că geniile se nasc în şcoala în care se predă, cel ce se dăruieşte pe sine , având ca rezultate minţi
sclipitoare de elevi ce nu îl vor da uitării, iar cunoştinţele acumulate le vor fi de folos în viaţă. Stilul meu
de predare va fi aşadar unul centrat pe elev, pe o interacţionare permanentă cu aceştia.
Consider că scopul final al educaţiei nu este acela de a încărca creierul elevului cu informaţii
inutile, ci acela de a-l înobila mental prin cunoştinţe cu care să opereze, prin valori şi modele adecvate,
care să-l ridice la condiţia de fiinţă socială civilizată şi să-i facă atât lui ca individ, cât şi semenilor lui,
viaţa mai bună.
A fi profesor este un vis al copilăriei mele. Acum în viața de adult, prin prisma propriei experiențe
de viață, am înțeles mai bine cât de important este omul care te învață ceva și mai ales, cât de important
este modul în care te învață . Consider că un profesor trebuie să știe să se facă plăcut atât ca om, cât și c a
educator la casă: ca om prin atitudine, ca educator, prin siguranța de sine, deci prin pregătire.
Cred în puterea mea de muncă, cred în caracterul meu personal, cred în mine că am puterea de a
modela caractere, oameni care la rândul lor vor reuși să schimbe lumea. Condsider că reușita lor va fi la
un moment dat reușita mea personală.
Mi-am ales meseria de profesor în ideea de a da dovadă de talent,răbdare, iscusință și multă daruire,
mizând pe dragostea față de copii, pe munca în echipă, pe oameni, pe colegi deeosebiți pe care mă voi
putea baza mereu și de la care voi putea învăța continu, deoarece vor fi la fel de dornici ca și mine să
împărtășească ceea ce știu.
Consider că ingredientul cel mai important în a fi profesor este cunoașterea de sine , a propriilor
limite, de a-ți cunoaște posibilitatea de a fi pus în situații limită, cum ar fi cle de a te modela după fiecare
elev în parte. Nu aș putea să omit încurajarea gândurilor, a preocupărilor elevilor fără a-l eticheta și nu în
ultimul rând valorificarea fiecărui tip de inteligență, a fiecărui elev.
De cele mai multe ori motivația meseriei de profesor este intrinsecă, deoarece simți că vrei să fii
pentru alții ceea ce au fost profesorii pentru tine. De asemenea, apare și satisfacția profesională atunci
când reușesti ce ți-ai propus. Așa cum am mai menționat principala mea motivație în alegerea meseriei de
profesor este dorința mea de a-mi aduce aportul la schimbarea acestei lumi, prin intermediul oamenilor pe
care-i voi educa.
Demersul didactic
Ob. Metoda Mijloc Forma de Forma de
Etapele lecţiei Timp Conţinut instructiv - educativ
Operaţ. didactică didactic organizare evaluare
Se pregătesc materialele necesare lecţiei, se
1). Moment
1’ - asigură disciplina si ordinea în clasă, se notează conversaţia - frontală -
organizatoric
absenţii, dacă sunt.

Le împart copiilor nişte fişe de lucru pe care se


află un rebus.(fişa nr.1.) Le explic elevilor: dacă
veţi scrie în spaţiile din tabel, cuvintele potrivite
pentru fiecare cerinţă în parte, veţi descoperi pe
verticală, titlul lecţiei de azi (EMOŢIILE). Numesc
câte un elev pe rând, îl rog să citească cerinţa şi să
răspundă la ea. Elevii scriu pe fişă, iar eu scriu
aprecieri
cuvintele pe tablă unul sub altul. Raspunsuri
O5 verbale
rebus: 1.Câine, 2. Toamna, 3. Copac, 4. Vacanţă,
fişe de lucru
5. Sanie, 6. Bibliotecă, 7. Evaluare, 8. Elevi. La conversaţia
2). Captarea pentru elevi
6’ final, am descoperit soluţia rebusului: Emoţiile. explicaţia frontală
atenţiei (nr.1)
exercitiul
1 C A I N E

2 T O A M N A

O
3 C P A C
observare
4 V A C A N T A
sistematică
5 S A N I E

6 B I B L I O T E C A

7 E V A L U A R E

8 E L E V I
Anunţ elevii: pe parcursul orei vă voi citi un
3). Anunţarea
text numit „Împărăţia emoţiilor”, iar mai apoi vom
obiectivelor 1’ - explicaţia - frontală -
face cateva exerciţii şi jocuri pentru a înţelege mai
operaţionale
bine ce sunt emoţiile.
Spun copiilor: titlul lecţiei de azi este: Emoţiile,
4). Anunţarea şi îl scriu pe tablă. Le spun copiilor că: emoţiile
1’ - conversaţia tabla frontală -
titlului lecţiei sunt felul sau modul în care oamenii arată ceea ce
simt.
5). Dirijarea 6’
învăţării O1 Anunţ copiii: Acum urmează să ne jucăm un mic
joculeţ de imaginaţie. Vă invit pe toţi într-o
călătorie în Împărăţia Emoţiilor:
„Ne prefacem că dormim. Staţi cu ochii
închişi, respiraţi uşor, lăsaţi corpul să se relaxeze, frontală observare
O3 să fie moale. Eu am să vă povestesc ce visăm. În sistematică
timp ce eu povestesc, voi vă imaginaţi visul:
A sosit vacanţa de vară. Ne adunăm şi Lectura
plecăm în călătorie prin Împărăţia Emoţiilor. model
Ajungem în Ţinutul Bucuriei. Aici, soarele fişa cu
străluceşte neîncetat pe bolta cerului. Acest ţinut textul (2)
are doar două anotimpuri: primăvara şi vara.
Câmpiile sunt pline de flori multicolore, una mai
frumoasă decât cealaltă, fluturaşii zboară veseli,
iar din pădure se aude ciripitul păsărelelor, dar şi
strigăte de bucurie. Atât stăpâna acestor ţinuturi, Reflecţia
cât şi vieţuitoarele şi plantele de aici sunt tot timpul personală
vesele... nu renunţă la chipul şi zâmbetul lor
luminos nici măcar atunci când lucrurile nu se
întâmplă aşa cum ar dori ele.
Ne continuăm călătoria. Ajungem în Ţinutul
Tristeţii. Ţinutul Tristeţii este un ţinut al
anotimpului toamna; un ţinut unde soarele stă tot
timpul ascuns după nori, un ţinut unde plouă foarte
mult şi este foarte frig. Din pădurile acestui ţinut se
aud cântece triste şi uneori plânsete. Vieţuitoarele
şi plantele de aici sunt tot timpul triste. La fel şi
stăpâna acestui ţinut. Chipul ei este tot timpul trist,
iar ochii înlăcrimaţi.
Ne continuam călătoria imaginară şi
ajungem în Ţinutul Furiei şi al Fricii. Ţinutul
Furiei şi al Fricii este un ţinut în care natura se
dezlănţuie: vântul bate cu o viteză foarte mare,
tunetele bubuie cu putere, fulgerele luminează cerul
ca un foc de artificii, plouă foarte mult. Atât Furia
şi Frica, stăpânele acestui ţinut, cât şi vieţuitoarele explicaţia
de aici sunt tot timpul furioase şi fricoase: ţipă, se
ceartă, plâng...
Deoarece soarele este către asfinţit şi
începe să se lase seara, ne întoarcem acasă, unde e
cald şi bine şi suntem înconjuraţi de cei dragi.
Este timpul să ne trezim. Deschidem ochii, exerciţiul
întindem braţele şi picioarele. Ne-am trezit! V-a oral
plăcut visul?”
Aştept răspunsurile elevilor.
5). Dirijarea 4’ O1 Le explic copiilor: Atunci când facem fapte
învăţării bune, ne simţim bine, adică suntem bucuroşi. Când explicaţia Observarea
facem lucruri mai puţin bune, ne simţim vinovaţi frontală sistematică
sau ruşinaţi, sau altfel. Faptele noastre sunt legate
într-un mod magic de ceea ce simţim, de emoţiile
noastre.
O2 Toţi avem momente nenumărate când suntem veseli,
trişti, furioşi sau speriaţi. Toate aceste trăiri se
O3 numesc emoţii si sunt naturale şi obişnuite pentru
toată lumea. Uneori, aceeaşi situaţie ne face pe
fiecare dintre noi să avem emoţii diferite. Alteori, în
momente speciale, aceeaşi emoţie este exprimată
diferit, pentru fiecare dintre noi. Este loc suficient
pentru toate emoţiile pe Tărâmul Inimii.

5). Dirijarea În continuare, vom face un joc de mimă, fisa nr.3 pe grupe de aprecieri orale,
învăţării numit „Copilul şi oglinda”. Cei care sunteţi câte 2 câte 2 elevi
in bancă, vă întoarceţi unul spre altul, iar ceilalţi
5’ vă întoarceţi la colegul din spatele vostru. În acest observare
fel veţi forma perechi, şi unul veţi avea rolul conversaţia frontal sistematică
O2 oglinzii, iar celălalt rolul copilului. Copilul va
mima o emoţie – bucurie, tristeţe, frică sau furie, exercitiul
iar oglinda va imita şi va denumi emoţia. Le spun oral
copiilor ca voi chema 3 perechi in faţă pentru a
arăta jocul lor.
Le împart copiilor cele 4 fişe mici cu cele 4 - jocul
emotii: bucurie, tristeţe, frică, furie. (fişa nr. 3) didactic
4’ Acum ne vom mai juca un joc, în care voi va
O6 trebui să închideţi iar ochii, iar când vă spun eu, să
îi deschideţi şi să ridicaţi una din cele 4 fişe care
arată emoţia potrivită pentru fiecare imagine ce o
veţi vedea pe ecran. Pun pe videoproiector cele 6-8
3’ imagini cu cele 4 stari emoţionale.
În concluzie putem spune că în faţa unor situaţii explicaţia
sau imagini avem anumite reacţii, ne bucurăm, ne
este frică, teamă, sau suntem furioşi. Care dintre
cele 4 emoţii credeţi că sunt pozitive? Dar jocul
negative? E omenesc să simţim toate emoţiile, atât didactic
pozitive cât şi negative, dar este important să ne
controlăm emoţiile negative astfel încât ele să nu ne
afecteze comportamentul şi relaţiile cu cei din jur.
Trebuie să învăţăm să ne controlăm furia, pentru a
nu-i răni pe cei dragi, şi trebuie să băgăm de
seamă că frica ne ajută să ştim cum să ne apărăm
de ceea ce este periculos.

În continuare vă voi citi niste propoziţii , iar voi


după ce le auziţi pe fiecare în parte va trebui să
ridicaţi foaia cu una din cele 4 emoţii date,
potrivită situaţiei. Propoziţiile sunt: 1. Ai primit
cadou un tort de ciocolată. (bucurie), 2.Doamna
O2
învăţătoare îţi dă multe teme. (tristeţe), 3. Ai căzut conversaţia aprecieri
5). Dirijarea
8’ şi te doare foarte tare piciorul.(furie), 4. Îţi serbezi verbale
învăţării frontală
ziua de naştere într-un loc de joacă.(fericire), 5. exerciţiul
Mâine mergi în excursie la mare.(fericire),6. Te-a oral observare
O6
certat mama pentru ca ai umblat cu pantofii sistematică
murdari prin casa.(trist), 7. Ai primit un FB la
matematică.(fericit), 8. Tocmai te-ai trezit după ce
ai visat că te urmăreşte Baba Cloanţa.(speriat).

6). Fixarea şi O2 Le spun copiilor: Emotiile le simţim în fisa nr. 4 frontală


consolidarea cămăruţa sufletului. Dacă avem bucurii în suflet, pe
cunoştiinţelor O3 chipul nostru se vede bucuria, iar daca suntem
2’ supăraţi, pe chipul nostru se vede tristeţea. În conversaţia observare
continuare, pentru a încheia lecţia de azi despre individuală sistematică
emoţii vom juca un ultim joc numit: Cutia Pentru
Bucurii – Cutia Pentru Supărări.
Scot în faţa clasei două cutii, una albă
pentru bucurii si una roşie pentru supărări. Le spun
copiilor: Fiecare dintre voi trebuie să vă gândiţi la
o bucurie pe care aţi vrea s-o împărtăşiţi cu colegii
7’ voştri sau, la o supărare pe care aţi trăit-o si de
O6 care aţi vrea să nu vă mai amintiţi niciodată. Pe explicaţia
foaia primită, aveţi desenate două feţe (emoticoane, aprecieri
fişa nr. 4), daca vă gândiţi la ceva ce vă bucură, conversaţia verbale
puneţi un X în căsuţa de sub faţa zâmbitoare, iar
dacă vă gandiţi la ceva trist, puneţi un X sub faţa
tristă. După aceea, voi trece pe la fiecare cu cele 2
cutii, iar voi veţi pune bileţelele în ele, iar la urmă
voi număra câte feţe zâmbitoare sunt şi câte sunt
triste.
jocul
Dacă simtim tristeţe, pe faţa noastră se
didactic
vede tristeţe, de aceea eu cred că trebuie să facem
în aşa fel încât în cămăruţa sufetului să avem
numai bunătate, iar când avem câte o emoţie mai
puţin plăcută să facem în aşa fel s-o îndepărtăm.

Învăţătorul face aprecieri verbale asupra conversaţia


7). Evaluarea 1’ gradului de participare activă a elevilor la lecţie. fişă de lucru aprecieri
- frontală
performanţelor (nr. 5) verbale
1’ Li se dă sarcină sa rezolve fişa nr. 5. explicaţia

S-ar putea să vă placă și