Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT TEMATIC

Tema anuală de studiu: „Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?”

Tema proiectului independent: „Din lumea necuvântătoarelor”


Subteme: „Animale din ograda bunicii”
„Animale din pădure”
Grupa: mare
Durata: 2 săptămâni

Dimensiuni ale dezvoltării:


A.Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
B. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
C.Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)Autocontrol și expresivitate
emoțională
D.Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute
E. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat

Comportamente vizate:
A 1.1.Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice
vârstei
A 1.2.Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
B.2.3.Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate
B.2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
D.2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții
proprii (comunicare expresivă)
D.3.2. Discriminează/diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere
E. 1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind
instrumente şi metode specific
2.1.Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor

Resurse:

Materiale: cărţi, albume, imagini, planşe, atlase, pliante, jetoane, puzzle, joc de masă, mozaic,
foi colorate, creioane colorate, planşe poveşti, CD cu cântece, lipici, fişe de lucru, truse de
construcţii, animale domestice din plastic, animale sălbatice din plastic.
Umane: copii, părinţi, educatoare
De timp: 2 săptămâni

Metode şi procedee: conversația, brainstorming, jocul, observarea spontană şi dirijată,


conversaţia euristică şi spontană, povestirea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire,
problematizarea, demonstraţia, explicaţia etc.
Descrierea proiectului (o schemă mentală în care se parcurg toți pașii propuși)
În cadrul acestui proiect ne propunem să îi familiarizăm pe copii cu cunoştinţe legate de animale
domestice și animale sălbatice. Vom discuta despre cum este alcătuit corpul lor, despre hrana lor
și locul unde se adăpostesc. De asemenea, vom discuta despre foloasele pe care animalele le dau
oameniilor,dar și despre cum pot oamenii să le ajute.

Eveniment de închidere: expoziţie cu lucrările copiilor


Inventar de probleme:

Ce ştiu copiii? Ce nu ştiu şi doresc să afle?


 Care sunt animalele  Cum se hrănesc animalele?
domestice/sălbatice;  Cum se numesc adăposturile lor?
 Animalele domestice  De ce oamenii îngrijesc şi
trăiesc pe lângă casa omului; ocrotesc animalele?
 În pădure trăiesc multe  Cum pot contribui oamenii şi
vieţuitoare sălbatice;
copiii la protejarea animalelor şi
 Cum se numesc puii
a mediului?
animalelor;
 Ce înseamnă animale ierbivore,
 Jungla este un loc
sălbatic; carnivore, omnivore?
 Ce animale sălbatice trăiesc la
noi în țară?

Scrisoare către părinţi:


,, Dragi părinţi, Grupa Mare C deruleză, în perioada.03.02.-16.02.2020 un proiect cu tema „Din lumea necuvanatoarelor””. Această
temă o vom aborda pentru a ajuta copiii să-şi imbogăţească cunoştinţele despre animale domestice si animale salbatice. De aceea, vă
rugăm să discutaţi cu copiii despre acest subiect, să le dați informaţii corecte, pe care să le împărtășească şi celorlalţi copii din grupă
şi să ne sprijiniți cu diverse materiale: cărți, reviste, enciclopedii, filmuleţe, fotografii şi tot ce credeţi că ne-ar putea fi de folos.
Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor!
Educatoarea şi copiii grupei.”
Harta proiectului

„Din lumea
necuvântătoarelor”

“Animale din “Animale din


ograda bunicii” pădure”

S-ar putea să vă placă și