Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 1:Aspecte conceptuale a cursului ,,Servirea Consumatorilor”

1.1 Istoricul și evoluția dezvoltării privind servirea consumatorilor

1.2Importanța bunei serviri a consumatorilor.


Servirea consumatorilor constituie un element de valoare a gradului de civilizație a unei societăți.
Asigurarea unei baze trimis-omateriale permite realizarea unei producții diverse care sa satisfacă cele
mai exigente gusturi ale populației apoi aplicarea alimentației raționale ,respectarea normelor igienico
sanitare,crearea timpului liber.Prin servirea consumatorilor se înțelege un ansamblu de metode ,sisteme
de servire,prezentarea și servirea preparatele culinare și băuturilor.

Caracteristica operațiunilor de servire depind de factorii:

1.Natura si particularități preparatelor si băuturilor servite

2.Numărul si cererea consumatorilor

3.Tipul si forma mobilierului si utilajului

4.Timpul rezervat consumarii hranei

5.Calificarea personalului pentru îndeplinirea corectă a acestor factori au fost elaborate reguli stricte
privind aplicarea corecta a metodelor de servire .

Avantajele create pentru consumatorii:

-consumarea bucatelor într-o ambianta plăcută

-timpul redus consumarii bucatelor

-stimularea opțiunii de a apela la serviciile UAP pentru organizarea unui eveniment

Avantajele create pentru personalul UAP

-Ușurarea la minim efort depus prin utilizarea obiectelor de servire

-Evidențierea nivelului de pregătire profesională

-Reducerea timpului pentru efectuarea operațiilor de pregătire a sălii de consum

Particularitățile activității de producție și servire se află în strînsă legatura cu evoluția cererii si ofertei.

In dependenta de referințele economice de preparare si servire se caracterizează prin:

-crearea noilor sortimente culinare

-asigura in continuare procesul de producție prin transferarea preparatelor din sfera de producție în
sfera de consum

-realizeaza relații economice cu agenți economici pentru a procura utilaje

-contribuie la ridicarea productivității muncii


-oferă posibilitatea de a servi bucate in conditii igienico sanitare respectate .

-asigura hrană diferențiată în funcție de vîrsta,gen,efort fizic –

organizează diferite manifestări culturale

-educa oamenii in sensul modului corect de alimentație prin structura meniului

Volumul,cultura si complexitatea operațiilor impun ca UAP sa fie amenajate în forme speciale si


optime folosinduse mai multe încăperi utilaje instalații. Încăperile pentru servirea consumatorilor este
spațiul cel mai important deoarece aici se desfășoară operațiunile de prezentare,servire,si consumare a
bucatelor.
1.2Importanța bunei serviri a consumatorilor.

Servirea clientilor cu preparate culinare si bauturi in unitatile de alimentatie publica, cantine sau alte
unitati de consum colectiv, constituie un element de evaluare a gradului de civilizatie a unei societati.
Asigurarea unei baze tehnico-materiale, necesare pregatirii si serviri hranei in unitatile specializate
permite realizarea unei productii culinare diversificate, care sa satisfaca cele mai exigente gusturi ale
consumatorilor aplicarea principiilor unei alimentari cat mai rationale stiintific determinate,
respectarea normelor igienico-sanitare si ceea ce este mai edificator, creeaza timp liber membrilor
societatii, pe care sa-l foloseasca in scopuri cultural-educative, social politice sau de odihna, pentru
mentinerea sau refacerea sanatatii.

Gradul de civilizatie a unei tari poate fi demonstrat si de numarul persoanelor care apeleaza la
serviciile din unitatile de alimentatie publica, de volumul si structura operatiunilor care se executa
pentru pregatirea si servirea preparatelor culinare si a bauturilor, de marimea timpului astfel castigat
pentru a fi folosit de membrii societatii respective pentru culturalizare sau alte activitati.

In cadrul unei economii nationale, sectorul de activitate caruia ii revin aceste sarcini are un caracter
profund economic (productie-servire) si social. 

Prin alimentatie publica se intelege activitatea economica ce se ocupa cu producerea unei game variate
de preparate culinare ce se servesc consumatorilor, impreuna cu alte produse agroalimentare, consumul
acestora facandu-se in unitati proprii, special amenajate.

In contextul general al activitatii de alimentatie publica, servirea consumatorilor constituie factorul


determinant, care caracterizeaza nivelul atins de aceasta activitate intr-o tara, intr-o regiune, localitate
sau unitate.Prin servirea consumatorilor se intelege ansamblul de metode, sisteme si mijloace folosite
pentru transportul, prezentarea si oferirea spre consum a preparatelor culinare si a bauturilor intr-una
din unitatile de alimentatie publica.

Volumul, structura si caracteristicile operatiilor de servire sunt diferite, fiind influentate de natura si
particularitatea preparatelor sau bauturilor servite, numarul si cererea consumatorilor, forma si tipul
mobilierului din unitate, dimensiunile timpului rezervat consumarii hranei, gradul de pregatire
profesionala al personalului care le efectueaza etc.

Gradul de cunoastere, insusire, formare a principiilor si a deprinderilor pentru aplicarea si respectarea


acestor reguli definesc in mare masura, potentialul si nivelul de servire in efectuarea operatiilor de
manipulare a obiectelor de servire folosite la prezentarea si servirea preparatelor culinare si a
bauturilor intr-o unitate de alimentatie publica, creeaza unele avantaje atat pentru clienti cat si pentru
personalul unitatii.

Avantajele create pentru consumator sunt urmatoarele:

1)timpul destinat consumarii hranei poate fi redus la nivelul dorintelor fiecaruia;

2)consumarea meniurilor dorite se face intr-o atmosfera de respect, destindere si ambianta cat mai
placuta;

3)stimuleaza optiunea de a se apela la serviciile oferite din unitatile de alimentatie publica pentru a-si
asigura hrana cotidiana sau pentru sarbatorirea unui eveniment mai deosebit din viata unei persoane
sau colectivitati.
Avantajele pentru personalul unitatii sunt:

1)usurarea la minimum a efortului depus in manipularea obiectelor de servire folosite la transportul,


prezentarea si servirea preparatelor sau a bauturilor;

2)posibilitatea ca fiecare lucrator sa-si dovedeasca calitatile fizice si morale de care dispune in relatiile
cu consumatorul.

Pentru realizarea unei bune serviri a consumatorului, in toate unitatile de alimentatie publica sau alte
unitati de consum colectiv au fost create, ca forme de pregatire profesionala, cursuri de scurta durata,
scoli profesionale speciale, in cadrul carora lucratorii isi insusesc notiuni etico-profesionale specifice
actului de servire, isi formeaza deprinderile necesare aplicarii regulilor de tehnica a servirii
consumatorilor. Concomitent sunt organizate forme de perfectionare continua a pregatirii profesionale
distincte pe functii.