Sunteți pe pagina 1din 1

Tematica pentru cursul Inocuitatea produselor alimentare sesiunea ianuarie – februarie 2018

Inocuitatea alimentelor: Definirea conceptului; Alimentul - factor benefic pentru sănătatea omului;
Alimentul – factor ce poate afecta sănătatea omului; Modalităţi de gestionare a pericolelor; Reacţia
organismului la actiunea pericolelor; Factori care influenţează efectul substanţelor nocive asupra
organismelor;

Toxiinfecţia alimentară: Definirea noţiunii; Pericole implicate în producerea de toxiinfecţii;


(Bacterii; Virusuri; Paraziţi; Prioni); Patogeneza şi simptomatologie; Forme de manifestare; Infecţii
invazive; Infectii non invazive; Mecanisme de aparare; Principalele toxiinfecţii alimentare: Produse
de bacterii (Salmonella; Shigella; Listeria monocytogenes); Produse de virusuri; (Virusul hepatitei
A; Norovirusuri; Rotavirusuri); Produse de paraziţi (Toxoplasma; Taenia; Trichinella spp.; Prioni).

Intoxicaţia alimentară: Generalităţi; Noţiune; Tipuri de toxice implicate; Expunere; Doza toxică;
Patogeneza; Forme de manifestare; Toxice alimentare: Alcaloizi; Glicozizi cianogenici;
Fitoestrogeni; Ficotoxine; Micotoxine; (Aflatoxine, Patulina); Metale grele (Mercur; Cadmiu;
Plumb); Bifenili policloruraţi; Dioxine şi Furani; Pesticide; Nitraţi şi Nitriţi; Radionuclizi; Reziduuri
(Antibiotice; Hormoni; Substanţe anabolizante); Toxice formate în timpul procesării; (Hidrocarburi
policilice aromate ; Nitrozaminele; Aminele biogene).

Alergia alimentară: Definire; Alergeni şi alimente implicate; Mecanism de producere; Mecanisme


de aparare; Forme de manifestare; Simptomele alergiilor alimentare; Prevenire şi combatere.

Alte forme de manifestare a efectelor adverse: Intoleranţa alimentară; Idiosincrazia; Reacţii


farmacologice; Tulburări de alimentaţie.