Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC – CONSILIERE DE GRUP

Eu, unic și valoros

Consilier școlar,

Prof. psihopedagog Blaj Alina

Cerc pedagogic, Gîrbou, 2017

Nivel gimnazial

Durata:50 minute

Modul: Autocunoaștere și dezvoltare personală

Subiectul lecției: Eu,unic și valoros

Tipul lecției: consiliere de grup

Obiectiv cadru Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine ca persoană unică și valoroasă

Obiective

O1-să-și identifice propriile capacități și propriile limite

O2: să enumere cel puțin cinci motive pentru care o persoana este valoroasă;

O3:să argumenteze unicitatea fiecărei persoane

O4:să identifice gândurile nesănătoase/sănătoase în procesul acceptării necondiționate

Strategii didactice:

Resurse procedurale (metode și procedee didactice): exercițiul, jocul de rol, autoreflecția,


demonstrația, observația, conversația, expunerea, explicația, problematizare, reprezentare grafică

Resurse materiale (materiale și mijloace de învățământ): tablă, marker, videoproiector, fișe,


marker, coli mari cartonate

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual

Bibliografie:
http://toppsy.ro/wordpress/wpcontent/uploads/2012/07/controlul_emotiilor_3_pasi.pdf

Ann Vernon, Ce, cum, când, în terapia copilului și adolescentului, ed. RTS
Prezentarea activității

1.Moment organizatoric:

Salutul; Verificarea prezenței elevilor; Asigurarea climatului psihopedagogic necesar desfăşurării în


condiţii optime a activităţii didactice. Se face un semicerc din scaune pentru elevi și consilierii școlari.

Prezentarea regulilor de comunicare în cadrul grupului

Fiecare părere trebuie ascultată

Nimeni nu este întrerupt

Toate întrebările au rostul lor

Nimeni nu este criticat

Fiecare are dreptul să fie ascultat

Nimeni nu râde de colegul lui

1.Exercițiu de spargere a gheții

Joc:

Fiecare elev și consilier se va prezenta rostind prenumele și va completa propozițiile Pot să… și Nu
pot să…

Sunt lucruri pe care oamenii le pot face sau nu, nu înseamnă că dacă nu pot face ceva, este rău sau
incompetent, asta înseamnă numai că el nu poate face anumite lucruri.

2.Captarea atenției:

Consilierul școlar le prezintă elevilor o cutie pe care scrie Valoros și capabil, în cutie este o oglinda.
Fiecare elev se uită în cutie pentru a descoperi obiectul valoros.

3. Anunțarea temei și a obiectivelor

4. Activitatea nr.1

VALOROS: Elevii vor scrie pe postituri motivul pentru care se simt valoroși.

Le vor lipi în copacul acceptării necondiționate.

Se va interpreta conceptul de acceptare necondiționată

Conceptul de acceptare necondiționată implică faptul că toți oamenii au atât calități, aptutidini,
precum au și defecte sau limite, că oamenii sunt complecși și mereu într-un proces de schimbare și
de aceea este imposibil de a face o singură evaluare globală-bun sau rău.

Ce faci nu te reprezintă cine ești (comportamentul tău nu te definește ca și persoană)


Ești valoros prin simplu fapt că exiști, grație faptului că Dumnezeu te-a creat deși îți cunoștea limitele,
greșelile, păcatele. Atât de mult te-a iubit încât a ales să-ți dea viață.

Viața ta este un dar a lui Dumnezeu, iar tu Îl poți recompensa prețuindu-o, dându-i valoare prin ceea
ce faci și prin modul în care conlucrezi cu El pentru transfigurarea ta continuă.

A greși este normal, important este să învățăm din greșeli. Dumnezeu iartă orice greșeală, important
este să ne iertăm și noi.

Activitatea nr.2

Elevii și consilierii școlari vor scrie pe postituri motivele pentru care se simt unici și valoroși, apoi le
vor lipi în copacul acceptării necondiționate.

Activitatea nr.3

În grup va intra o eleva care va avea legată la gât o foaie pe care scrie Valoros și capabil. Consilierul
citeste următorul text :

Ana a uitat să își pună alarma pentru a se trezi și a merge la școală așa că tatăl ei a țipat la ea
să se trezească-Nu poți fi responsabilă măcar o dată și să îți setezi alarma? De 15 ani ar fi trebuit să
știi asta!, a spus tatăl. Ana s-a ridicat din pat simtindu-se prost (eleva rupe o parte din coală). Ea a
făcut repede duș și s-a îmbrăcat . Mama i-a strigat că: NU uita că ai pian după școală. Nu pot să merg
deoarece am repetiție la teatru, spune Ana. Mama îi răspunde Nu ar fi trebuit să-ți pui două lucruri în
aceeași zi? Nu te gândești niciodată înainte de a face ceva! (eleva rupe o bucata din coală)

Ana a mers până la autobuz simțindu-se mai rău ca niciodată și a văzut că prietena cu care
stătea de obicei stătea cu altcineva. Ele au ignorată și Ana s-a simțit ca un nimeni (eleva rupe o
bucata din coală)

Ana a ajuns la școală și la algebră au făcut recapitulare , dar nu a răspuns bine și s-a simțit
foarte jenată. (eleva rupe o bucata din coală)

La masa de prânz a fost exclusă din grupul cu care mânca de obicei și ea s-a simțit invizibilă
(eleva rupe o bucata din coală) . Când a ieșit din sala de mese s-a împiedicat și un grup de băieți a
început să strige (eleva rupe o bucata din coală) . Ana se simțea foarte rău și nu s-a putut concentra
în timpul orei de română , când profesoara a întrebat-o ceva, iar Ana avut o privire pierdută, Dacă
nu te concentrezi o să rămâi corigentă (eleva rupe o bucata din coală) .

Acasă, mama era foarte furioasă pentru că nu era responsabilă Nu ești niciodată responsabilă
(eleva rupe ultima bucată din coală)

Dezbatere: Care au fost factorii care au contribuit la eliminarea sentimentului Anei de a fi capabilă și
valoroasă?

Consilierul introduce ideea unui dialog interior rațional pentru a preveni aceste sentimente pe viitor.
De exemplu, când tatăl și mama au certat-o , ea ar fi putut spune Ar fi fost mai bine să-mi setez
alarma, dar nu înseamnă că sunt iresponabilă. Atunci când s-a simțit respinsă de prietenele ei ea și-
ar fi putut spune -Numai pentru că nu sunt atente la mine, asta nu înseamnă că nu mă plac sau că
sunt o persoană care nu poate fi plăcută de alte fete.

Activitatea 4

Elevii și consilierii școlari vor fi împărțiți pe echipe

Echipa nr.1, 2 și 3

Va realiza un colaj cu titlul Sunt valoros

Echipele nr.4,5 și 6 Vor realiza un colaj cu titlul sunt unic.

Feedback

Elevii vor înconjura omuletul din copacul emoțiilor, care definește cel mai bine cea ce simte la
încheierea activității.