Sunteți pe pagina 1din 8

NUMELE ELEVEI/ ŞCOALA SANITARĂ Instituţia medicală/ Data internării

ELEVULUI CARE A POSTLICEALĂ Spitalul/ Secţia pacientului/ Data


ALCĂTUIT FOAIA PIATRA-NEAMŢ externării

FOAIE DE ÎNGRIJIRI NURSING/ PLAN DE ÎNGRIJIRE


model orientativ pentru elevii şcolilor postliceale sanitare

I. DATE DE IDENTIFICARE A PACIENTULUI, SCREENING NURSING INIŢIAL &


DIAGNOSTICUL CLINIC

Numele şi prenumele pacientului/ pacientei (iniţialele, pentru confidenţialitate):


Sexul: Vârsta:

Diagnosticul/diagnosticele clinic(e) la internare; se preia(u) din foaia de observaţie clinică:

Nr. F.O.:

Locul naşterii :
Domiciliul:

Situaţia socio-profesională a pacientului:


profesie:
stare civilă:
copii:
ocupaţii/hobby-uri:
Stil de viaţă (mişcare, obiceiuri alimentare, consum de alcool, fumat etc.):

Alergic(ă) la:
Alte observaţii relevante pentru identificarea diagnosticelor nursing:

Evaluarea unor funcţii vitale la internare:


respiraţie: puls: TA: temperatură:
Înălţime: Greutate:

Pagina 1 din 8 / Foaie de îngrijiri nursing (model)/ © Vasile Baghiu 2018


II. CULEGERE DE DATE SAU EVALUARE NURSING INIŢIALĂ ÎN VEDEREA
IDENTIFICĂRII DIAGNOSTICELOR NURSING NANDA-I

Date istorice/ Antecedente clinice şi de nursing (boli, accidente, internări, îngrijiri la domiciliu
etc.)

Date actuale/ Semne şi simptome subiective (semnalate de pacient):

Date actuale/ Semne şi simptome obiective (identificate de asistenta medicală/ asistentul


medical):

Date actuale/ Rezultate critice ale unor analize iniţiale care ar trebui raportate echipei
medicale şi care pot fi relevante pentru identificarea diagnosticelor nursing:

Pagina 2 din 8 / Foaie de îngrijiri nursing (model)/ © Vasile Baghiu 2018


III. DIAGNOSTICE NURSING NANDA-I IDENTIFICATE*

(P) Diagnosticul nursing/ (E) Cauzat(ă) (S) Manifestat(ă) Domeniul Nevoia care
Problema de... prin... NANDA-I ar putea fi
afectată
(opţional)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

*Identificarea diagnosticelor nursing NANDA-I se face în etapa culegerii de date şi pe parcursul procesului de
îngrijire, pe baza diagnosticului clinic, a semnelor şi simptomelor, a interviului profesional şi a consultării
documentelor medicale şi utilizând lista de diagnostice nursing NANDA-I ca pe un instrument de lucru
permanent la dispoziţia elevilor.
*Lista poate fi consultată în lucrarea „Teoria şi practica nursing” de Vasile Baghiu: vol. I, II, III, Cartea
Medicală, 2017/2018/2019, Anexe. Manual avizat M.E.N.

Pagina 3 din 8 / Foaie de îngrijiri nursing (model)/ © Vasile Baghiu 2018


IV.1. ALCĂTUIREA ŞI APLICAREA PLANURILOR DE ÎNGRIJIRE SPECIFICE
FIECĂRUI DIAGNOSTIC NURSING NANDA-I IDENTIFICAT (obiective, intervenţii,
evaluări)

1. (P) Diagnosticul nursing NANDA-I/problema:


(E) cauzat(ă) de
(S) manifestat(ă) prin

Obiectiv(e) Intervenţii (NIC*) specifice şi data efectuării lor Evaluări (rezultate


(NOC*) obţinute)/Observaţii

2. (P) Diagnosticul nursing NANDA-I/problema:


(E) cauzat(ă) de:
(S) manifestat(ă) prin:

Obiectiv(e) Intervenţii (NIC*) specifice şi data efectuării lor Evaluări (rezultate


(NOC*) obţinute)/Observaţii

NOC reprezintă iniţialele pentru denumirea standard internaţională a obiectivelor (Nursing Outcomes Classification)
NIC reprezintă iniţialele pentru denumirea standard internaţională a intervenţiilor (Nursing Interventions Classification)

Pagina 4 din 8 / Foaie de îngrijiri nursing (model)/ © Vasile Baghiu 2018


IV.2. ALCĂTUIREA ŞI APLICAREA PLANURILOR DE ÎNGRIJIRE SPECIFICE
FIECĂRUI DIAGNOSTIC NURSING NANDA-I IDENTIFICAT (obiective, intervenţii,
evaluări)

3. (P) Diagnosticul nursing NANDA-I/problema:


(E) cauzat(ă) de:
(S) manifestat(ă) prin:

Obiectiv(e) Intervenţii (NIC*) specifice şi data efectuării lor Evaluări (rezultate


(NOC*) obţinute)/Observaţii

4. (P) Diagnosticul nursing NANDA-I/problema:


(E) cauzat(ă) de
(S) manifestat(ă) prin

Obiectiv(e) Intervenţii (NIC*) specifice şi data efectuării lor Evaluări (rezultate


(NOC) obţinute)/Observaţii

NOC reprezintă iniţialele pentru denumirea standard internaţională a obiectivelor (Nursing Outcomes Classification)
NIC reprezintă iniţialele pentru denumirea standard internaţională a intervenţiilor (Nursing Interventions Classification)

Pagina 5 din 8 / Foaie de îngrijiri nursing (model)/ © Vasile Baghiu 2018


IV.3. ALCĂTUIREA ŞI APLICAREA PLANURILOR DE ÎNGRIJIRE SPECIFICE
FIECĂRUI DIAGNOSTIC NURSING NANDA-I IDENTIFICAT (obiective, intervenţii,
evaluări)

5. (P) Diagnosticul nursing NANDA-I/problema:


(E) cauzat(ă) de
(S) manifestat(ă) prin

Obiectiv(e) Intervenţii (NIC*) şi data efectuării lor Evaluări (rezultate


(NOC*) obţinute)/Observaţii

6. (P) Diagnosticul nursing NANDA-I/problema:


(E) cauzat(ă) de
(S) manifestat(ă) prin

Obiectiv(e) Intervenţii (NIC) specifice şi data efectuării lor Evaluări (rezultate


(NOC) obţinute)/Observaţii

NOC reprezintă iniţialele pentru denumirea standard internaţională a obiectivelor (Nursing Outcomes Classification)
NIC reprezintă iniţialele pentru denumirea standard internaţională a intervenţiilor (Nursing Interventions Classification)

Pagina 6 din 8 / Foaie de îngrijiri nursing (model)/ © Vasile Baghiu 2018


IV.4. ALCĂTUIREA ŞI APLICAREA PLANURILOR DE ÎNGRIJIRE SPECIFICE
FIECĂRUI DIAGNOSTIC NURSING NANDA-I IDENTIFICAT (obiective, intervenţii,
evaluări)

7. (P) Diagnosticul nursing NANDA-I/problema:


(E) cauzat(ă) de
(S) manifestat(ă) prin

Obiectiv(e) Intervenţii (NIC*) şi data efectuării lor Evaluări (rezultate


(NOC*) obţinute)/Observaţii

8. (P) Diagnosticul nursing NANDA-I/problema:


(E) cauzat(ă) de
(S) manifestat(ă) prin

Obiectiv(e) Intervenţii (NIC) şi data efectuării lor Evaluări (rezultate


(NOC) obţinute)/Observaţii

NOC reprezintă iniţialele pentru denumirea standard internaţională a obiectivelor (Nursing Outcomes Classification)
NIC reprezintă iniţialele pentru denumirea standard internaţională a intervenţiilor (Nursing Interventions Classification)

Pagina 7 din 8 / Foaie de îngrijiri nursing (model)/ © Vasile Baghiu 2018


VI. INTERVENŢII DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE SPECIFICE BOLII
(informaţii şi recomandări oferite pacientului de asistenta medicală/ asistentul medical/
elev/elevă, atât pe parcursul îngrijirilor, cât şi la externare)

Intervenţii de educaţie pentru sănătate (informaţii privind boala, Răspunsul/ Data


tratamentul, stilul de viaţă sau recomandarea oferită) atitudinea
pacientului
(cooperare/lipsă
de cooperare
etc.)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

V. EVALUAREA FINALĂ A ÎNGRIJIRILOR/CONCLUZII (obiective neatinse,


obiective rezolvate parţial, probleme/diagnostice de îngrijire rămase nerezolvate, deces,
alte observaţii)

Pagina 8 din 8 / Foaie de îngrijiri nursing (model)/ © Vasile Baghiu 2018