Sunteți pe pagina 1din 4

Tipuri de itemi utilizați în redactarea testelor, examenelor

și concursurilor la limba și literatura română

I. itemi obiectivi

1. itemi cu răspuns dual (alegere duală);


2. itemi tip alegere multiplă;
3. itemi de asociere (tip pereche).

II. itemi semiobiectivi

1. cu răspuns scurt:
2. de completare (de tip lacunar);
3. întrebări structurate.

III. itemi subiectivi (cu răspuns deschis)

1. rezolvarea de probleme;
2. eseu structurat (restrâns, extins);
3. eseu liber (restrâns, extins).

Clasa a VIII-a
Probă de evaluare finală/sumativă care conține:
A. trei itemi, câte unul la alegere, dintre următoarele tipuri: cu alegere duală, cu un
răspuns scurt; întrebare structurată, eseu structurat.

1) Itemi cu alegere duală (itemi obiectivi)


Precizați adevărul/falsitatea următoarelor enunțuri prin indicarea simbolului A (pentru
adevăr) și F (pentru fals):
a) Genul liric se caracterizează prin modalitatea directă a exprimării sentimentelor
autorului, obiectul formându-l stările afective și emoțiile și se caracterizează prin
subiectivitate A F
b) Virgula poate despărți un subiect de predicat între care se intercalează alte părți de
propoziție A F
c) Atributul poate determina un verb, o locuțiune verbală sau o interjecție A F
2) Itemi cu un răspuns scurt (itemi semiobiectivi):
a) Partea principală de propoziție care arată ce face, cine este, ce este sau cum este
subiectul se numește……………..
b) Adjectivul din enunțul: ”Omul cel mai harnic era părintele” se află la
gradul………………..
c) Propoziția care are ca element regent un verb reflexiv impersonal sau o expresie verbală
impersonală este………………
3) Itemi cu întrebări structurate (itemi semiobiectivi):
Complementul circumstanțial de mod:
a) La ce întrebări răspunde?
b) Ce părți de vorbire determină?
c) Prin ce părți de vorbire poate fi exprimat?
Barem:
1)
a) Adevărat 10 p.
b) Adevărat 10 p.
c) Fals 10 p.
2)
a) Predicat 10 p.
b) Superlativ relativ de superioritate 10 p. (un răspuns corect 3p.; răspuns parțial 6p.; răspuns
integral 10 p.)
c) Subiectivă 10 p.
3)
a) Cum? În ce fel? Cât? 10 p. (un răspuns corect 3p.; răspuns parțial 6p.; răspuns integral 10
p.)
b) Un verb (vorbește încet), o locuțiune verbală (și-a dat seama cu greutate), o interjecție (Hai
repede!), un adverb (suficient de repede), un adjectiv (destul de interesantă) 10 p. (un răspuns
corect 3p.; răspuns parțial 6p.; răspuns integral 10 p.)
c) Adverb de mod (vorbește încet), locuțiune adverbială de mod (și-a dat seama cu greutate),
substantiv (și-a dat seama cu durere), numeral (cu valoare substantivală și adverbială) (este
mai iute decât cei trei) (a deschis ușa de două ori); pronume (este mai inteligent decât ea),
verb la modul infinitiv (a plecat fără a mai spune un cuvânt) sau gerunziu (mergea
șchiopătând), interjecție (ceasul mergea tic-tac), locuțiune interjecțională (a ieșit valvârtej) 10
p. (un răspuns corect 3p.; răspuns parțial 6p.; răspuns integral 10 p.)

10 p. oficiu

4)Exemple de itemi subiectivi (eseuri structurate restrânse sau extinse):


1) Demonstrează într-o compunere de cel puțin o pagină că poezia ”Mărțișor” de I.
Pillat este un pastel (sau aparține genului liric) (clasa a aVI-a)
2) Demonstrează într-o compunere de cel puțin o pagină că poezia ”Lacul” aparține
genului liric (sau este o idilă în versuri) (clasa a VIII-a)
3) Demonstrează într-o compunere de cel puțin o pagină că ”D-l Goe” este o schiță (sau
aparține genului epic) (clasa a VI-a)
4) Argumentează într-o compunere de cel puțin o pagină că ”Două loturi” este o nuvelă
(sau aparține genului epic) (clasa a VII-a)
5) Demonstrează într-o compunere de cel puțin o pagină că ”O scrisoare pierdută” este
o comedie (sau aparține genului dramatic) (clasa a VIII-a)
6) Realizează într-o compunere de cel puțin o pagină portretul (fizic și moral) al
Vitoriei Lipan din romanul ”Baltagul” de Mihail Sadoveanu (clasa a VIII-a)
7) Relatează într-o compunere de cel puțin jumătate de pagină expozițiunea din
narațiunea ”Sobieski și românii” de Costache Negruzzi (clasa a VI-a)
8) Relatează într-o compunere de cel puțin jumătate de pagină desfășurarea acțiunii din
”D-l Goe” de I.L. Caragiale (clasa a VI-a)
9) Relatează într-o compunere de cel puțin jumătate de pagină intriga din nuvela ”Două
loturi” de I.L.Caragiale (clasa a VII-a)
10) Relatează într-o compunere de cel puțin jumătate de pagină deznodământul din
narațiunea ”Sobieski și românii” (clasa a VI-a) sau ”O scrisoare pierdută” sau
”Baltagul” de Mihail Sadoveanu (clasa a VIII-a) etc.
11) Realizează într-o compunere de cel puțin o pagină portretul lui Lefter Popescu din
nuvela ”Două loturi”, folosind atât mijloace de caracterizare directă, cât și indirectă
ale personajului (clasa a VII-a)
12) Realizează într-o compunere de cel puțin o pagină portretul domnului Trandafir din
povestirea cu același titlu de M. Sadoveanu, folosind atât mijloace de caracterizare
directă, cât și indirectă ale personajului (clasa a V-a)
13) Argumentează într-o compunere de cel puțin (circa) 20 de rânduri că fragmentul de
mai sus este o descriere (literară), (o narațiune sau un dialog)
14) Argumentează într-o compunere de cel puțin 15 rânduri că fragmentul de mai sus
aparține genului liric (epic sau dramatic) sau speciei literare pastel (schiță, nuvelă
etc.)
15) Înfățișează într-o compunere de circa 15-20 de rânduri portretul unei persoane pe
care o admiri. În alcătuirea compunerii vei avea în vedere:
a) enumerarea a două trăsături fizice și ilustrarea lor cu exemple
corespunzătoare din text;
b) enumerarea a două trăsături morale și ilustrarea lor cu exemple sugestive
din text;
c) utilizarea ca mod de expunere predominant a descrierii literare;
d) utilizarea a cel puțin trei figuri de stil sau imagini artistice;
e) formularea unei concluzii personale cu privirea la motivația alegerii făcute.
16) Realizează o compunere de circa 15-20 de rânduri în care să motivezi apartenența la
genul liric a unei opere studiate. În redactarea lucrării vei avea în vedere următoarele
repere de conținut:
a) formularea a două trăsături ale genului liric și ilustrarea lor cu exemple din
text;
b) identificarea unor mărci ale eului liric (cel puțin două) prezente în text;
c) identificarea temei abordate de scriitor în opera literară și numirea a două
motive literare;
d) utilizarea mijloacelor de expresivitate artistică;
e) formularea unei opinii/păreri personale cu privire la mesajul operei.
17) Redactează, în 80-150 de cuvinte, o scurtă narațiune în care să evoci impresia
deosebită pe care ți-a lăsat-o citirea unei cărți. În compunerea ta vei porni de la
următoarele puncte de reper:
a) Aserțiunea că ”și cărțile au suflet” formulată de scriitorul Nicolae Manolescu;
b) Ce te-a impresionat mai mult, firul acțiunii sau un personaj anume? Argumentează-ți
opinia printr-un exemplu sugestiv;
c) Ce părere ai despre talentul de narator al scriitorului? Argumentează-ți opinia;
d) Dacă ți s-ar oferi prilejul peste o perioadă de timp, ai reciti-o? Dacă da, de ce?
e) Simți o afinitate cu scriitorul respectiv? Dacă ți s-ar oferi prilejul, ai scrie? Dacă da,
care ar fi aria ta de interes?....

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 1 p.; coerența
ideilor – 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p.;
ortografia – 3 p.; punctuația – 2 p.; așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)

B.Exemple de itemi subiectivi (eseuri libere):


18) Redactează o compunere de circa o pagină și jumătate, având ca titlu ”Frumusețea
naturii, o poartă spre misterele universului”.
19) Redactează o compunere de circa o pagină și jumătate cu titlul ”Prietenul meu din
copilărie”.
20) Redactează o compunere de circa o pagină și jumătate cu titlul ”La bunici”.
21) Redactează o compunere de circa două pagini cu titlul ”Mărțișorul din suflet este
primăvara din suflet”.
22) Redactează o compunere de circa două pagini cu titlul ”Putem fi mereu tineri în
suflet?”
23) Redactează o compunere de circa o pagină cu titlul ”O întâmplare stranie”.
24) Redactează o compunere de circa două pagini cu titlul ”De ce iubesc copacii?... Au
oare copacii suflet?”
25) Redactează o compunere de circa trei pagini cu titlul ”O vacanță într-o țară exotică”.
26) Redactează o compunere de circa două pagini cu titlul ”Oamenii vârstnici sunt copiii
de lângă noi.”
28) Redactează o compunere de circa trei pagini cu titlul ”Chipul mamei în literatura
română”.
29) Redactează o compunere de circa trei pagini cu titlul ”Vacanța de vară – o poartă
spre un tărâm minunat”.
30) Redactează o compunere de circa trei pagini cu titlul ”Lumea magică a poveștilor”.
31) Redactează o compunere de circa trei pagini cu titlul ”Cele trei lucruri importante pe
care le-am învățat de la tata”.
32) Redactează o compunere de circa două pagini cu titlul ”Lectura basmelor și a
poveștilor ne ajută să fim mai buni”.
33) Redactează o compunere de circa trei pagini cu titlul ”Datinile și credințele
populare”.
34) Redactează o compunere de circa trei pagini cu titlul ”De ce e bine să păstrăm și să
ducem mai departe tradiția?”
35) Redactează o compunere de circa trei pagini cu titlul ”Pildele, proverbele și
zicătorile românești – o punte spre o lume miraculoasă”.
36) Redactează un eseu de circa trei pagini, având ca titlu ” Sfaturile din bătrâni, o cale
spre cunoașterea de sine””.
37) Redactează un eseu de circa trei pagini cu titlul ”Copilăria – o poartă spre paradis
sau spre infern”.
38) Redactați un eseu de circa trei pagini, având ca titlu cugetarea lui C.G.Jung,
”Cunoașterea propriei întunecimi este cea mai bună metodă de a cunoaște întunecimile
celorlalți oameni”, ilustrându-vă demersul eseistic cu exemple din literatură.
39) Redactează un eseu de circa trei pagini cu titlul ”Frumusețea înnobilează chiar și
când e un strigăt de disperare”.
40) Redactează un eseu de circa 3-4 pagini, având ca titlu aforismul lui Octavian Paler:
”Nu există viață mai pustie decât una care n-a iubit nimic, știind că într-o zi va pierde
totul”.
41) Redactează un eseu de circa trei pagini, având ca titlu ”Apologia virilității”.
42) Redactează un eseu de circa 3-4 pagini, având ca titlu ”Despre ridicol”.
43) Redactează o compunere de circa trei pagini, cu titlul ” Arborele vieții, un simbol
mereu viu”.

Notă! Abordarea originală a temei va fi notată corespunzător, în concordanță cu conținutul și


forma lucrării.