Sunteți pe pagina 1din 4

Ş coala Gimnaziala “Petre Ghelmez”, Sectorul 2, Bucureşti, Str.Pescă ruşului nr.

124
tel./fax 021/3245135 e-mail: scoala58@yahoo.com

TEMA 1.3.2

PROIECTAREA UNEI PROGRAME DE OPȚIONAL LA DISCIPLINA COMUNICARE ÎN


LIMBA ROMÂNĂ CLASA I

DURATA: 1 AN ȘCOLAR

TITLUL OPȚIONALULUI: CUFĂRUL CU POVEȘTI

Competența generală:

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic
3. Dezvoltarea capacității imaginative și creative
4. Dezvoltarea motivaţiei și a interesului pentru lectură
COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral

1.1. Sesizarea semnificației globale a mesajului oral din textul literar

- formularea de răspunsuri la întrebări despre conținutul unui text audiat;


- stabilirea succesiunii întâmplărilor și a momentului cel mai captivant;
- realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în mesaj.

1.2. Desprinderea semnificației globale a mesajului literar din lecturarea


imaginilor
- formularea de răspunsuri scurte, evidențiind semnificația globală a mesajului literar;
- exerciţii de formulare de propoziţii.

1.3. Identificarea caracteristicilor unui personaj din textele literare audiate


- jocuri de simulare;
- exerciții de identificare a personajelor;
- jocuri de rol.
1.4. Manifestarea curiozității față de receptarea semnificației mesajelor orale
- exerciţii de ascultare activă a interlocutorului;
- izionarea unor filme pentru copii;
- audierea unor povești citite sau înregistrate.

TĂNĂSESCU ELENA
Ş coala Gimnaziala “Petre Ghelmez”, Sectorul 2, Bucureşti, Str.Pescă ruşului nr. 124
tel./fax 021/3245135 e-mail: scoala58@yahoo.com

2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj


artistic
2.1. Redarea conţinutului textului într-o formulare proprie, care să cuprindă
momentele semnificative
- exerciţii de povestire a întâmplărilor din text;
- exerciţii de delimitare a momentelor unei acţiuni;
- desprinderea mesajului poeziei cu ajutorul învățătorului;
- redarea conținutului textului prin intermediul desenului.
2.2 Exprimarea de idei, trăiri personale prin intermediul limbajului artistic
- exprimarea răspunsului la anumite întrebări, cu ajutorul desenului sau prin
simboluri;
- confecționarea unei mini-cărți cu imagini din poveștile audiate;
- crearea de povestiri în grup, spuse și ilustrate de copii.
2.3. Asocierea unor elemente simple de exprimare prin intermediul
artelor vizuale, cu alte forme de exprimare: muzică și literatură
- realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente de exprimare plastică, cu alte
forme de exprimare artistică (ex.: ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen);
- realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti);
- realizarea unor lucrări în perechi / grup, cu utilitate pentru toţi membrii grupului: puzzle,
cărţi de joc, loto cu imagini etc.
2.4. Manifestarea iniţiativei în comunicare față de situaţii prezentate în textul
literar
- exerciţii de interpretare a textului literar, exprimând propriile păreri, idei, sentimente;
- discuţii și dezbateri în grup.

3. Dezvoltarea capacității imaginative și creative

3.1. Imaginarea unor întâmplări și fapte prezentate în textele literare


- conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a unei imagini;
- crearea de povești imaginare, pornind de la idei sau imagini create de copii.

3.2. Exprimarea trăirilor interioare ale personajelor din textul literar


- jocuri de rol;
- jocuri de simulare;
- interpretarea unui rol în mai multe variante;
- audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții ce conține textul și observarea
imaginilor.

3.3. Deosebirea însușirilor obişnuite de cele neobişnuite


- exerciţii de diferenţiere a însușirilor obişnuite de cele neobişnuite;
- exerciţii de atribuire a unor însușiri obişnuite și/sau neobişnuite unor obiecte.

TĂNĂSESCU ELENA
Ş coala Gimnaziala “Petre Ghelmez”, Sectorul 2, Bucureşti, Str.Pescă ruşului nr. 124
tel./fax 021/3245135 e-mail: scoala58@yahoo.com

3.4. Crearea de mesaje și compoziţii artistice


- exerciţii de completare sau modificare a secvenţelor textului;

- exerciţii de alcătuire a unor compoziţii după model sau libere.

4. Dezvoltarea motivației și a interesului pentru lectură

4.1. Manifestarea interesului pentru lectura unor texte literare variate

- audierea unor povești citite, înregistrate sau povestite de adulți;


- exerciţii de organizare a unei biblioteci a clasei.

4.2. Formarea deprinderilor și atitudinilor pozitive față de actul lecturii

- conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a unei imagini;
- crearea de povești imaginare, pornind de la idei sau imagini create de copii.

4.3. Valorificarea in activitatea cotidiană a informaţiilor dobândite din texte


literare
- exerciţii de comparare a unor întâmplari din textele citite, cu situaţii din viața
cotidiană;
- exerciţii de recitare a unor poezii;
- exerciţii de folosire a unor proverbe și zicători.

4.2.Manifestarea curiozităţii faţă de mesajele literare transmise prin limbaj


artistic

- exerciţii de exemplificare a creaţiilor literare cu tematica asemănătoare textului


studiat;
-vizionarea de fragmente din filme de desene animate, cu caracter educativ;
- vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi, adecvate vârstei.

CONȚINUTURI:

 Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate particularitaţilor de


vârsta ale elevilor
 Jocuri didactice ce îmbină tehnici variate, în funcţie de materialele folosite:
dactilopictură, amprentare pe pânză; desen pe nisip; colaj; lucru cu materiale din
natură
 Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o
persoană, a cere și a da informații despre textul lecturat, a formula o idee, a recunoaște
personajele pozitive și negative

TĂNĂSESCU ELENA
Ş coala Gimnaziala “Petre Ghelmez”, Sectorul 2, Bucureşti, Str.Pescă ruşului nr. 124
tel./fax 021/3245135 e-mail: scoala58@yahoo.com

 Elemente de construcție a comunicării


 Texte literare pentru copii (texte de mică întindere): basme, poveşti, poezii, fabule,
povestiri
 Dramatizări audio şi video a unor texte literare pentru copii
 Prezentări Power Point a unor poveşti ilustrate

TĂNĂSESCU ELENA

S-ar putea să vă placă și