Sunteți pe pagina 1din 11

CAPITOLUL 4

REZULTATELE CERCETĂRII

Comerțul global dinamic determină industriile să adopte tehnologii moderne și emergente


pentru a deveni mai agile și inovatoare. În prezent, industria textilă și a îmbrăcămintei a fost
influențată de schimbările auxiliare critice din lumea tendințelor de fabricație și comerț. Astfel,
comerțul internațional devine din ce în ce mai complex, cu unități de industrie funcțională
dispersate, care necesită o analiză internă și externă de date a textilelor și îmbrăcămintei, pentru
distribuirea eficientă și la timp a produselor și serviciilor. Integrarea substanțială a sistemelor și
tehnologiilor este vitală nu numai pentru o comunicare eficientă între diferitele sisteme
informaționale și tehnologii emergente, ci și semnificativă pentru îmbunătățirea gestionării
stocurilor, livrării de produse, prognozei, planificării producției și fabricării industriei textile și a
îmbrăcămintei. Merită să identificăm semnificația tehnologiilor moderne în industrie care să
conducă la generarea structurii și a datelor nestructurate exponențial. Companiile trebuie să
acceseze și să analizeze seturile de date uriașe pentru a lua decizii de afaceri înțelepte pentru a
înțelege piețele de afaceri competitive.
4.1. Revizuirea literaturii
Industria textilă și a îmbrăcămintei este una dintre cele mai vechi și mai vechi industrii
din lume. Piața în schimbare rapidă este caracteristica industriei textile și de îmbrăcăminte.
Majoritatea produselor textile și de îmbrăcăminte au un caracter sezonier, iar gusturile
consumatorilor se schimbă la baze dese. Clienților li se cere îmbrăcăminte cu un stil, design,
potrivire, culoare și imprimare personalizate. De-a lungul acestor linii, companiile din industria
textilă și de modă pot pierde o sumă considerabilă de numerar din cauza stocului excesiv, care se
termină cu îmbrăcăminte învechită din cauza schimbărilor dinamice. În lumea competitivă,
fiecare întreprindere de afaceri, mare sau mică are nevoie de informații autentice și precise
pentru luarea deciziilor. Lumea de astăzi a social media și multimedia, datele sunt generate
exponențial de activitățile de afaceri de zi cu zi. Această mare creștere a datelor creează
provocări și oportunități atât pentru persoane, cât și pentru organizații. Această generație de date
este denumită date mari. Utilizarea de date mari pentru luarea deciziilor a atras atenția
practicienilor din industrie pentru adoptarea sistemelor BI.
Sistemele BI beneficiază de conceptele de luare a deciziilor în diferite sectoare ale
industriei textile și a îmbrăcămintei, care este unicul motiv pentru a câștiga atenția experților din
industrie pentru a adopta și implementa această inovație în companiile textile și de îmbrăcăminte.
Unele avantaje importante ale sistemului BI sunt următoarele:
1. Fabricarea și managementul producției: sistemele BI permit conducătorilor și
managerilor să identifice informații economice și tehnice pe diferite niveluri de
fabricare și producție. Sistemele BI reduc timpul de producție, îmbunătățesc
calitatea produselor prin analiza consumului de materiale

1
2. Planificarea și controlul producției: sistemele BI produc indicatori cheie de
performanță (KPI) și valori pentru a analiza și monitoriza planurile de producție și
factorii de control prin alerte automatizate, ori de câte ori apare o situație critică.
Deciziile rapide sunt luate cu încredere deplină și problemele critice sunt
rezolvate înainte de a se agrava
3. Finanțe: industria textilă și a îmbrăcămintei poate îmbunătăți raportarea
financiară și luarea deciziilor prin analizarea datelor financiare din depozitul de
date (DW). Sistemele BI suportă bugetarea prin metode bine stabilite de analiză a
costurilor și modele analitice care se compară cu provizioanele, costul real al
campaniilor promoționale și cheltuielile de evaluare a riscurilor.
4. Vânzări și distribuții: instrumentele BI pot analiza istoricul proceselor și
rezultatelor vânzărilor vânzătorilor și canalelor de distribuție din industria textilă
și a îmbrăcămintei. Instrumentele BI permit conducătorilor din industrie să
compare rezultatele activităților diferitelor canale și să efectueze analiza
produselor și vânzătorilor. Drept urmare, activitățile pot fi urmărite cu ușurință
pentru a lua decizii rapide și precise.
5. Gestionarea stocurilor: sistemele BI pot îmbunătăți gestionarea stocurilor.
Sistemele BI ajută, de asemenea, marfa și administratorii de inventar să scadă
stocurile învechite și nevândute și să ofere produse la cerere de materiale textile și
îmbrăcăminte. Managerii de inventar pot fi conștienți de operațiunile critice
precum retururi, comenzile și deficitul de stoc datorită analizei de optimizare a
depozitului fizic și selectarea locației

4.1.1 Activarea tehnologiilor pentru adoptarea sistemelor BI


Introducerea textilelor inteligente și integrarea tehnologiilor emergente în industria textilă
și a articolelor de îmbrăcăminte generează cantități uriașe de date pe baze de zi care se numesc
date mari. Implică o adunare extinsă de structuri (numere, text, înregistrări, documente, date
financiare, date personale etc.) sau date nestructurate (mesaje text, audio și videoclipuri, locație
geografică, fotografii, modele 3D, simulări etc.) care este generat și transmis pe internet, astfel
cum este exemplificat prin colectarea de date de pe social media, o gamă gigantică de senzori de
la scară mai mică (atomică) până la scară mai mare (la nivel mondial). Cercetătorii cred că Ii
consideră că integrarea sistemelor de date mari și a sistemelor de BI este calea de la idei la
valoare și exercită presiuni asupra companiilor pentru a adopta sisteme BI. Aplicarea identificării
prin radiofrecvență (RFID), Internet of Things (IoT), tehnologia mobilă și tehnologia cloud
devine o parte esențială a lumii de date mari. Adoptarea acestor tehnologii emergente în
companiile textile și de îmbrăcăminte dă naștere procesării datelor pentru luarea deciziilor și
susține adoptarea sistemelor BI.
1. RFID (identificare radio-frecvență): Tehnologia RFID este utilizată în
industria textilă și a îmbrăcămintei pentru fabricarea, depozitarea, distribuția,
controlul inventarului, logistică, urmărirea automată a articolelor și gestionarea
lanțului de aprovizionare. Pentru analizarea cantității mari de date generate de
adoptarea sistemelor RFID cu alte aplicații, întreprinderile trebuie să adopte

2
tehnici de sisteme BI pentru a înțelege adevărata valoare economică a
sistemelor RFID
2. Cloud Technology: Tehnologia cloud emergentă este una dintre cele mai
semnificative tehnologii inovatoare, care are un potențial puternic de a
îmbunătăți eficiența strategică, de management și operațională a industriilor de
fabricație. Întrucât industria textilă și a îmbrăcămintei este predispusă să adopte
diferite tehnologii emergente prin serviciul cloud PaaS. Sistemele BI bazate pe
cloud elimină problemele de obsolescență a tehnologiei în adoptarea de
costisitoare BI în termeni de sisteme de întreținere și actualizare
3. Tehnologie mobilă: o aplicație mobilă a devenit o tendință populară și a luat
lumea de îmbrăcăminte de o furtună de tehnologii emergente. Urmărirea și
monitorizarea proceselor de îmbrăcăminte, inclusiv fabricarea, devin ușoare cu
aplicarea tehnologiei NFC și RFID. Utilizarea mobilă a atins în sfârșit
obiectivul în care pot satisface nevoia diferită a utilizatorilor sistemelor BI în
termeni de colaborare și comoditate
4. Internet of Things (IoT): Orașele inteligente, fabricile inteligente,
dispozitivele inteligente și îmbrăcămintea inteligentă sunt cuvinte zemoase în
aceste zile. Infrastructura IoT constă din numeroase tehnologii. Această
interconectare a tehnologiilor face posibilă monitorizarea modernă,
trasabilitatea, coordonarea și luarea deciziilor în colaborare între partenerii de
afaceri. O cantitate uriașă de date este colectată pe baze de zi de către
dispozitive inteligente, conectate în magazin sau în afara echipamentelor
dispersate geografic. Astfel, este foarte important să convertim datele brute în
informații cunoscute. Drept urmare, companiile conduc să adopte sisteme BI
pentru o mai bună analiză predictivă și luarea deciziilor.

4.1.2.Sisteme BI în industria textilă și a îmbrăcămintei


Un sondaj realizat pe BI Data Analytics a relevat faptul că piața este copleșită de soluții
de proprietate BI și de analiza BI Data. Gartner și alții, pe baza cercetărilor efectuate de Dresner
Advisory Services, au confirmat că selecția furnizorilor pot conduce către un succes mai mare al
adopției sistemului BI. Drept urmare, unele sisteme BI adoptate și puse în aplicare cu
funcționalități și companii furnizoare din industria textilă și a îmbrăcămintei sunt sintetizate în
tabelul următor.

Nume Descriere
Oracle Sistemele Oracle BI sunt pre-construite soluții complete care
www.oracle.com acceptă informații intuitive bazate pe rol în întreaga companie.
Arhitectura sa centrală furnizează și generează informații
partenerilor de afaceri, angajaților și clienților. Fabricile textile de
broderie Chaudhary și fabricile textile Kohinoor folosesc soluții
Oracle
Trade Gecko Soluțiile TradeGecko BI sunt o platformă de gestionare a
www.tradegecko.com stocurilor bazată pe bloud pentru angrosiști și comercianți cu
amănuntul. Îmbunătățește gestionarea stocurilor, operațiunile de
vânzare cu amănuntul și operațiunile de afaceri online. Zara,
H&M și Pink Boutique folosesc soluțiile TradeGecko

3
Dematic Soluțiile dematice îmbunătățesc performanța companiei în ceea ce
www.dematic.com privește productivitatea, să răspundă cerințelor pieței, activelor,
utilizării spațiului și schimbărilor de forță de muncă. În
continuare, Gap Inc și Adidas folosesc soluțiile Dematic BI
pentru gestionarea lanțului de aprovizionare
SAP BW/4HANA
www.altivate.com Tehnologia de memorie SAP HANA depinde de un singur
depozit de date pentru instrumente de analiză de afaceri. Soluțiile
SAP pot integra baze de date Hadoop, senzori, nestructurate și
terțe părți. SAP bazat pe cloud oferă procesare de date cu volum
mare în timp real la viteză mare și administrare simplificată și
modelare de date. Adidas și Kayseria folosesc soluții SAP
Micro strategy Analiza microStrategy este utilizată ca front end a sistemelor BI.
www.microstrategy.com Companiile au integrat instrumentele de micro-strategie cu
sistemele de BI care funcționează pe SAP HANA pentru a ajuta
personalul, oferind livrări rapide de informații clienților cu grupul
de afaceri. Mai multe case independente de dateware pot fi
consolidate într-o singură platformă bazată pe baza de date în
memoria HANA. Adidas beneficiază de MicroStrategy
TIBCO spotfire Soluțiile TIBCO au permis analistilor companiei să realizeze
www.tibco.com mashup surse de date, depozit de date, fișă de calcul, baze de date
Hadoop fără a avea nevoie de asistență IT. Mark & Spencer
beneficiază de TIBCO Spotfire
Tableau Soluțiile TIBCO au permis analistilor companiei să realizeze
www.tableau.com mashup surse de date, depozit de date, fișă de calcul, baze de date
Hadoop fără a avea nevoie de asistență IT. Mark & Spencer
beneficiază de TIBCO Spotfire

4.1.3 Unele bariere majore pentru adoptarea sistemelor BI


 Costurile și complexitatea sunt considerate barierele majore ale experților din
industrie în ceea ce privește adoptarea sistemelor BI. Majoritatea furnizorilor nu
pot demonstra bugetul exact și beneficiile reale ale utilizării sistemelor BI.
 Liderii, care se bazează în mare parte doar pe experiență și predispuși la luarea
deciziilor bazate pe instinct, mai degrabă decât în analize, sunt direct afectați de
adoptarea slabă a sistemelor de BI în companii. Majoritatea conducătorilor de
bătrânețe nu știu cât este de necesară modernizarea strategiei organizaționale.
 Gestionarea schimbărilor este o altă barieră semnificativă. Angajații rezistă la
adoptarea unei noi tehnologii, frica de interpretarea greșită a datelor a rezultat în
utilizarea tehnologiei vechi de calcul.
 Adesea este greu de demonstrat succesul adoptării BI în termeni de rentabilitate a
investițiilor (ROI) în avans și a dus la dezinvestire pentru proiectul de BI și lipsa
finanțării de către companie.
 Cea mai mare barieră tehnologică este lipsa integrării instrumentelor BI cu baza
de date terță parte și sistemele moștenite. Integrarea gadgeturilor de la diverși
furnizori de hardware, diversitatea protocoalelor de comunicare, niveluri diferite

4
de deschidere a echipamentelor și standarde inteligente distinctive sunt o barieră
majoră. Sistemele BI care rulează pe o singură bază de date oferă beneficii
limitate organizațiilor. Aceasta duce la adoptarea slabă a sistemelor BI.
 Companiile au uneori o strategie BI solidă și sisteme BI adecvate, cu cerințe ale
companiei, dar rămân în pregătirea tehnică și abilități, cum ar fi sprijinirea,
proiectarea, construirea și menținerea soluțiilor BI.

4.1.4 Factorii critici de succes pentru adoptarea sistemelor BI


 Calitatea datelor poate face sau rupe orice succes al sistemelor BI. Calitatea
datelor ar trebui să fie prioritatea maximă a companiei pentru a obține rezultatele
potențiale maxime din adoptarea sistemelor BI.
 Sunt esențiale selecția sistemelor BI, arhitectură agilă și flexibilă, inclusiv
aplicația încorporată care poate satisface cerințele schimbătoare ale utilizatorului /
companiei care oferă cea mai bună experiență a utilizatorului în ceea ce privește
prețul, valoarea, performanța, abordările, preferințele și politicile.
 Organizațiile abordează nivelul superior de adoptare a sistemelor strategice de BI
dacă integrează împreună sistemele și tehnologiile deja existente. Rezultă în
realizarea unei analize și raportări în timp real a companiei.
 Instrumentele interactive și sistemele de autoservire BI din mâna utilizatorilor
non-tehnici conduc spre adoptarea sistemelor BI.
4.2. ZARA-INDITEX
Zara este considerat cel mai inovator retailer din lume, cu peste 1770 de puncte de
vânzare din întreaga lume. Zara a implementat IS avansate, inclusiv sisteme BI care includ
tehnologii, colectare, analiză și informații prezente pentru luarea deciziilor în afaceri în mai
multe domenii ale companiei. Compania are sisteme BI bine adoptate în principal pentru
managementul distribuției, controlul reîncărcării, gestionarea lanțului de aprovizionare.
Compania a redus timpul de livrare cu succes în diferite puncte de vânzare din întreaga lume.
Prin urmare, a redus costul logistic al lanțului de aprovizionare. Aceasta a avut un succes mare
pentru companie. principalul obiectiv al adoptării sistemelor BI este de a sprijini o mai bună
luare a deciziilor în afaceri.
Primele activități ale acestui grup se găsesc în orașul A Coruna, la începutul anilor '60,
într-o companie textilă modestă, Confecciones Goa, creată de Amancio Ortega. Linia de afaceri a
acestei exploatații este în prezent un accent manual în studiile la școlile de afaceri, ca exemplu al
posibilităților de integrare verticală. Adică, firma întruchipează toate procesele necesare pentru
ca consumatorul final să poarte un produs la modă, deoarece acestea sunt realizate în interiorul
Inditex. Aceasta, de la prelucrarea de bază a materiei prime și transformarea ulterioară a acesteia
în produse textile, până la sosirea lor la magazinele Zara și alte sucursale comerciale diferite,
Inditex este sub control. În acest fel, Inditex menține o competență totală în ceea ce privește
activitățile care stau la baza prezenței sale pe piață, cu o filozofie care a reușit să reușesc într-un
mod minuțios în Spania și în fiecare țară în care a fost implantat.
La doisprezece ani după ce Confecciones Goa a intrat pentru prima oară în producție,
Amancio Ortega a decis să deschidă primul său spațiu comercial în centrul A Coruna și l-a numit
Zara. Exploatarea Inditex Spania a luat naștere în 1979, dezvăluind primele dovezi despre ceea
ce urma să devină o viitoare extindere națională majoră a acestei companii prin lanțul de
magazine Zara, care a apelat imediat la consumatorii spanioli. Zara a reprezentat în Spania o
îndepărtare radicală de la conceptul vestimentar anterior, deoarece din aceste magazine haine

5
accesibile pentru majoritatea buzunarelor și cu designul inovator au fost disponibile publicului.
Până în acel moment, produsele textile intensiv de proiectare diferite de cele provenite din
producția industrială în masă erau accesibile doar clienților cu putere mare de cumpărare. Astfel,
un motiv pentru care venirea lui Zara pe piață a constituit un adevărat „eveniment” a fost că
acesta poate fi și a fost definit de Grupul Inditex drept o „democratizare a modei”. Acest concept
merge împreună cu un alt care explică într-un mod decisiv acest fenomen de afaceri: acesta
vizează caracterul interactiv al creațiilor Inditex, deoarece fiecare punct de vânzare devine un loc
pentru analizarea gusturilor consumatorilor pentru transmiterea ulterioară în zona de proiectare a
grupului, unde rezultatul obținut este interpretat și tradus într-un articol nou, care este ulterior
trimis pe piețe.
Această dorință de a satisface o gamă completă de gusturi pentru consumatori se reflectă
în sfera comercială a Grupului, deoarece odată crearea unei lanțuri Zara complet, Inditex creează
alte lanțuri dedicate satisfacerii cererii de la fiecare dintre segmentele rămase ale pieței modei.
Astfel, în timp ce Zara include moda în mod generalist, Pull & Bear este un lanț estimat pentru
un public masculin tânăr. Cu toate acestea, sediul Massimo Dutti este orientat către consumatorul
cu cerere de cea mai înaltă calitate, iar lanțul Kiddy Class a fost orientat către copii urmând un
concept de calitate. În cele din urmă, Brettos este un lanț de magazine pentru femei tinere cu
caracteristici urbane și moderne.
Structura Inditex dezvăluie divizarea exploatației în două grupuri mari, unul care
operează în Spania și celălalt în străinătate, cu birourile sale centrale în Olanda. Filiala spaniolă
este responsabilă de 22 de companii de producție și de șase companii de distribuție. Pe lângă
acestea, putem găsi și în această rețea productivă o companie chineză înființată la Beijing a cărei
misiune este furnizarea de materii prime, mătase și bumbac, printre țările din Orientul Îndepărtat.
Exploatația străină implică companiile care administrează Inditex în fiecare dintre diferitele țări
în care își desfășoară activitatea. În prezent, Grupul este prezent în Italia, Belgia, Luxemburg,
Portugalia, Franța, SUA, Grecia, Mexic, U.K, Germania, Israel și Japonia.
Funcționarea acestui grup de companii este complexă, deoarece Inditex a căutat
distribuția organizației de afaceri tradiționale pentru a realiza o abordare inovatoare și de succes
a managementului. În acest fel, structurile rigide au fost respinse în favoarea unei adaptări
continue la cerințele pieței. Aceasta a fost percepută a fi singura modalitate de a coordona
activitatea a peste 8.000 de persoane care se angajează într-o multitudine de activități diferite în
multe țări diferite, dar a căror sarcină trebuie să se coreleze coerent pentru a atinge obiectivele
corporative îndeplinite de extinderea pieței globale și satisfacția clienților.
Trebuie, de asemenea, să luăm în considerare faptul că Inditex încearcă să-și reducă
stocul de producție la minimum, un curs de acțiune care a impus instituirea unui sistem global de
fabricație la timp. Acest lucru necesită instituirea unui sistem complet de comunicare integrat
între punctele de vânzare și oficiile centrale cu scopul de a defini cererea la fiecare unitate și de a
o transpune în programele de producție ale fabricilor.
Procesul începe cu recepția de materii prime și prelucrare, acest grup are în parcul
industrial Sabon, în municipiul Arteixo (A Coruna). De aici bucățile de țesătură tăiate sunt
subcontractate companiilor furnizoare unde sunt cusute pentru întoarcerea lor în fabrică, unde
primesc finisajul final și sunt trecute prin controlul calității. Aceste companii furnizoare de
subcontracte sunt răspândite în mai multe locații.
Înțelegerea succesului obținut de Grupul Inditex nu constă într-o explicație unică, dar
există motive diferite pentru creșterea sa spectaculoasă. În primul rând, creșterea sa depindea de
o analiză adecvată a tendințelor pieței, bazată pe cunoașterea aproape perfectă a preferințelor

6
cererii clienților, Inditex operează o dublă strategie de urmărire și control al evoluției tendințelor
pieței. Pe de o parte, aceasta implică o echipă mobilă de designeri care călătorește periodic în
capitalele modei, păstrând cu atenție inovația în design. Acest lucru permite în special
dobândirea de cunoștințe tacite cu privire la preferințele de proiectare ale principalilor designeri
internaționali. Pe de altă parte, și aceasta este o inovație, informațiile furnizate de clienții din
magazine sunt procesate și produc cunoștințe codificate care sunt utilizate pentru prognoza
modei. Înarmat cu acest amestec de informații structurate, departamentul de design stabilește
culorile, țesăturile și formele noilor articole. Drept urmare, cererea clientului este anticipată, iar
clientul poate cumpăra exact ceea ce dorește.

4.2.1 Resurse, competențe și capacitate

Designul Zara este conceput ca un proces strâns legat de client. Magazinele transmit
direct echipelor creative, formate din peste 200 de profesioniști, preocupările și cerințele
publicului. Echipa de proiectare Zara a transcend designul, de asemenea, urmărește preferințele
clienților, utilizează bazele potențiale de vânzare și analiza ciclurilor de viață ale produsului.
Două treimi din modele sunt provenite din Europa și Africa de Nord, o treime este cea
din Asia. Jumătate dintre ele sunt achiziționate într-o culoare gri pentru a facilita actualizarea
pe timp de sezon cu flexibilitate maximă. Cele mai la modă articole sunt produse în loturi mici,
în timp ce articolele de bază, care sunt mai sensibile la preț, sunt externalizate în Asia.
Fabricarea internă este împărțită între 20 fabrici deținute integral, 18 dintre acestea fiind
situate în sediul Arteixo și în jurul lui Zara.
Zara are propriul sistem de distribuție centralizat. Este format dintr-o instalație de 40,00
metri pătrați situată în Arteixo, la care se adaugă câteva centre de sateliți mai mici din Argentina,
Brazilia, Mexic, care consolidează transporturile din Arteixo. Comenzile sunt primite de două ori
pe săptămână (în perioada regulată) în centrul de distribuție (Arteixo). Directorul de logistică
mută mărfurile către alte persoane. În ianuarie 2000, Zara a început să planifice expedieri după
fusul orar. Transportul se face de două ori pe săptămână, 75% dintre ele sunt expediate cu
camionul, 25% la sută prin KLM sau DHL. Produsele sunt livrate în 24-36 de ore către
magazinele europene, în 24-48 de ore magazinelor situate în afara Europei. În 2003, Zara a
înființat un al doilea centru de distribuție în Zaragoza.
Producțiile sunt limitate și stocurile sunt strict controlate. Politicile de merchandising
subliniază linii largi de produse în schimbare rapidă. Zara are trei linii de produse: femei, bărbați
și copii. Linia de femei este segmentată în trei seturi de oferte: prețuri, conținut de modă și ținte
de vârstă. Articolele care se vând lent să se întoarcă la centrul de distribuție care sunt expediate și
vândute în alte magazine Zara. Magazinele sunt deținute parțial, în parte închiriate pe termen
lung. Ele sunt relocate ocazional ca răspuns la evoluția districtelor de transport maritim și a
modelelor de trafic.

4.2.2 Așteptări și scop

 Creștere versus rentabilitate


 Pe termen scurt versus investiții
 Control versus manageri profesioniști
 Proprietate versus finanțare

7
 Proprietate versus răspundere
 Eficiență versus locuri de muncă
 Apel masiv versus calitate

Strenghts Weaknesses
Logistică Serviciu clienți
Tehnologie
Proiecta
Intensitatea investiției
Opportunities Threats
Creștere pe piețele nete manufactură
Internet
Baze de date pentru clienți
(analiza SWOT ZARA-INDITEX)

4.2.3 Plan la comandă pentru success

Cu mult înainte ca noua economie să creeze cuvinte cheie de viteză, personalizare,


gestionarea lanțului de aprovizionare și schimbul de informații, retailerul de haine spaniol Zara a
avut o revoluție proprie. Prin traducerea ultimelor tendințe într-un design care este fabricat în
mai puțin de 15 zile - și livrându-le în magazinele sale de două ori pe săptămână - Zara a fost
pionier într-un nou tip de vânzare cu amănuntul rapid, la comandă, care a transformat retailerul
cu profil relativ scăzut într-un centrală globală Nimeni altcineva nu poate obține un design nou în
magazine la fel de rapid, spune Keith Wills, analist european-retail la Goldman Sachs.
Nu numai că Zara - magazinul principal al companiei textile private Inditex - s-a distins
prin integrarea strânsă a sistemelor sale de proiectare și fabricație, dar îmbrăcămintea sa a umplut
o nișă neexploatată. „Armani la prețuri moderate”, spune analistul Goldman Sach. Formula pare
să plătească: Zara, care este responsabil pentru aproape 80% din veniturile Inditex, și-a deschis
primul magazin în 1975 și de atunci s-a extins la peste 400 de magazine din 25 de țări. Deși nu
generează la fel de mult în venituri ca H&M-ul Gap sau suvețian H&M.
Zara obține avantajul său competitiv dintr-o utilizare uluitoare a informației și a
tehnologiei. Toate magazinele sale sunt conectate electronic la sediul companiei de lângă La
Coruna, un oraș medianizat de pe coasta de nord-vest a Spaniei. Managerii magazinelor
monitorizează modul în care mărfurile vând și transmit aceste informații, precum și solicitările
clienților, către sediu. Împreună cu trend-spotter-urile care călătoresc pe glob în căutarea de
modă nouă, managerii magazinelor se asigură că designerii lor au acces la informații în timp real
atunci când decid cu echipa comercială asupra materialului, croiala și punctele de preț ale unei
haine noi.
În plus, sistemul de producție al Inditex diferențiază cu adevărat Zara de concurența sa. În
timp ce Gap și H&M externalizează cea mai mare parte a producției lor, Zara produce 60% din
mărfurile sale interne. Țesătura - care provine din localități ca Spania, Estul Gras, India și Maroc
- este tăiată și colorată la fabrica de ultimă generație a companiei. apoi, folosind informațiile
culese din magazine, managerii de producție decid câte piese de îmbrăcăminte să facă și ce
magazine le vor primi. În cele din urmă, materialul este trimis în magazinele locale pentru a fi
asamblate înainte de a fi expediate în întreaga lume. Această combinație de schimb de informații

8
în timp real și producție internalizată înseamnă că Zara poate lucra aproape fără stocuri și are
încă un design nou în magazin de două ori pe săptămână, spre deosebire de cele șase săptămâni
pe care le ia în mod tradițional majoritatea concurenților.
Întrebarea de acum este cât de departe poate ajunge Zara, care nu are aproape nicio
publicitate în afara vânzărilor sale bianale în toată magazinele, cu conceptul de vânzare cu
amănuntul de design la cerere. Lanțul este binecunoscut în America de Sud și Europa, unde se
extinde în prezent în Germania. (Vânzările internaționale au reprezentat aproape 50% din totalul
său.) Este mai puțin cunoscut în SUA, are doar șase magazine în zona orașului New York. Dar
nu subestima acest gigant spaniol. Inditex a anunțat recent că explorează o ofertă publică și este
probabil doar o chestiune de timp înainte de a trimite Zara pentru a cuceri Lumea Nouă.

4.2.4 Preluarea conducerii in fast-fashion


Cu logo-ul H&M de culoare roșu strălucitor din 1.200 de magazine, retailerul suedez
Hennes & Mauritz a fost de mult timp liderul mondial în materie de îmbrăcăminte ieftină. Nu
mai. Pe 29 martie, grupul spaniol de retail Inditex - cel mai cunoscut pentru magazinele Zara din
Europa - a raportat o creștere a vânzărilor de 21% în 2005, la 8,15 miliarde. Acest lucru îl
plasează pe Inditex înainte de H&M, care a înregistrat vânzări de 7,87 miliarde în 2005.
Secretul lui Zara? Se mișcă repede. Cu o echipă de proiectare internă cu sediul în La
Coruna, Spania și cu o rețea de fabrică și distribuție strict controlată, compania spune că poate
lua un design de la tablă de desen până la raftul magazinului în doar două săptămâni. Acest lucru
permite Zara să introducă articole noi în fiecare săptămână, ceea ce menține clienții să se
întoarcă, din nou și din nou, pentru a vedea cele mai noi stiluri.
Succesul lui Zara este cu atât mai surprinzător, deoarece cel puțin jumătate din fabricile
sale sunt în Europa, unde salariile sunt de multe ori mai mari decât în Asia și Africa. Dar pentru
a-și menține cifra de afaceri rapidă de inventar, compania trebuie să reducă timpul de expediere
la minimum. Abordarea fast-fashion ajută, de asemenea, Zara să-și reducă expunerea la moda
faux pas. Compania produce loturi de îmbrăcăminte în cantități atât de mici încât, chiar dacă
scoate la iveală un design pe care nimeni nu îl va cumpăra - ceea ce s-a întâmplat în toamna
nespus de caldă în 2003 - își poate reduce rapid pierderile și poate trece la o altă tendință.
Ritmul rapid al lui Zara înseamnă că unele articole populare apar și dispar într-o
săptămână, creând o imagine a penuriei pe care mulți cumpărători o consideră irezistibilă.
H&M folosește o strategie ușor diferită. Aproximativ un sfert din stocul său este alcătuit
din articole de modă rapidă, concepute în casă și distribuite fabricilor independente. Ca și la
Zara, obiectele lor se mișcă rapid prin magazine și sunt înlocuite adesea cu un design nou. Dar
H&M păstrează, de asemenea, un mare inventar de articole de bază, cotidiene, provenite din
fabrici asiatice ieftine.
Nu este de mirare că firmele fast-fashion, precum H&M, Zara sau Mango, sunt printre
cele mai strălucite starturi în peisajul de retail din Europa. Un studiu Bain & Co din 20004 a
constatat că magazinele de modă rapidă din Spania și Marea Britanie au înregistrat o creștere
medie a vânzărilor cu două cifre, comparativ cu creșterea de 4% a vânzărilor cu amănuntul în
general în aceste țări.
În magazinele Zara, clienții pot găsi întotdeauna produse noi. Un astfel de concept de
vânzare cu amănuntul depinde de crearea regulată și reumplerea rapidă a loturilor mici de bunuri
noi. Designerii Zara creează anual aproximativ 40.000 de proiecte noi, dintre care 10.000 sunt
selectate pentru producție. Unele dintre ele seamănă cu cele mai recente creații couture. Dar Zara
adesea bate pe piață case de înaltă moda și oferă aproape aceleași produse, realizate cu țesături

9
mai puțin scumpe, la prețuri mult mai mici. Întrucât majoritatea articolelor de îmbrăcăminte au
cinci până la șase culori și cinci până la șapte dimensiuni, sistemul Zara trebuie să se ocupe cu
ceva din 300.000 de unități noi de păstrare a stocurilor, în medie, în fiecare an.
Acest sistem fast-fashion depinde de un schimb constant de informații pe fiecare parte a
lanțului de aprovizionare Zara - de la clienți la manageri de magazine, de la manageri de
magazine până la specialiști de piață și designeri, de la designeri până la personal de producție,
de la cumpărători la subcontractanți, de la manageri de depozite până la distribuitori și așa mai
departe. Majoritatea companiilor introduc straturi de birocrație care pot îngreuna comunicarea
între departamente. Organizarea, procedura operațională, măsurile de performanță și chiar
design-urile lui Butt Zara sunt concepute pentru a facilita transferul informațiilor.
Centrul unic de proiectare și producție centralizat al Zara este atașat la sediul Inditex din
La Coruna. Este format din săli spațioase. Spre deosebire de majoritatea companiilor, care
încearcă să acceseze munca redundantă pentru a reduce costurile, Zara are un punct de a derula
trei familii de produse paralele, dar operaționale distincte. În consecință, personalul de
proiectare, vânzări și achiziții și planificare a producției sunt dedicate fiecărei linii de
îmbrăcăminte. Un magazin poate primi trei apeluri diferite de la La Coruna într-o săptămână de
la un specialist de piață din fiecare canal, o fabrică care confecționează cămăși se poate ocupa
simultan cu doi manageri Zara, unul pentru cămăși pentru bărbați și altul pentru cămăși pentru
copii. Deși este mai scump să funcționezi trei canale, fluxul de informații pentru fiecare canal
este rapid, direct și neîncărcat de problemele din alte canale - ceea ce face ca rețeaua de
aprovizionare generală să fie mai receptivă.
În fiecare hală, ferestrele de la podea la tavan cu vedere la mediul spaniol întăresc un
sentiment de informare și deschidere veselă. Spre deosebire de companiile care sechestrează
personalul de proiectare, cadrul de 200 de designeri din Zara se află chiar în mijlocul procesului
de producție. Împărțit între cele trei linii, trei mai ales douăzeci și ceva de proiectanți - angajați
datorită entuziasmului și talentului lor, nu au permis prima donnas - să lucreze alături de
specialistul de piață și de partenerii de achiziții și producție. Mese circulare mari joacă hos la
întâlniri improvizate. Multe dintre cele mai recente reviste și cataloage de modă umplu pereții. În
colțul fiecărei săli a fost amenajat un mic magazin de prototipuri, care încurajează pe toți să
comenteze haine noi pe măsură ce evoluează.
Apropierea fizică și organizațională a celor trei grupuri crește atât viteza, cât și calitatea
procesului de proiectare. Proiectanții pot verifica rapid și informal schițele inițiale cu colegii.
Specialiștii de pe piață, care sunt în continuă legătură cu administratorii de magazine (și mulți
dintre ei înșiși au fost manageri de magazine), oferă feedback rapid despre aspectul noului design
(stil, culoare, țesătură etc.) și sugerează posibile puncte de preț pe piață. . Planificatorii de
achiziții și producție fac estimări preliminare, dar cruciale, ale costurilor de fabricație și
capacității disponibile. Echipele inter-funcționale pot examina prototipurile din sală, pot alege un
design și pot angaja resurse pentru producerea și introducerea acestuia în câteva ore, dacă este
necesar.
Zara este atent la modul în care implementează cele mai noi instrumente de tehnologie
informațională pentru a facilita aceste schimburi informale. Calculatoarele portabile
personalizate acceptă conexiunea dintre magazinele de retail și La Coruna.
Odată ce echipa selectează un prototip pentru producție, designerii rafinează culorile și texturile
pe un sistem de proiectare asistat de computer. În cazul în care articolul va fi fabricat într-una din
fabricile Zara, acestea transmit specificațiile direct la mașinile de tăiat relevante și alte sisteme
din fabrica respectivă. Codurile de bare urmăresc piesele tăiate pe măsură ce sunt transformate în

10
articole de îmbrăcăminte prin diferitele etape implicate în producție (inclusiv operațiunile de
cusut efectuate de obicei de subcontractanți), distribuție și livrare în magazine, unde a început
ciclul de comunicare.
Fluxul constant de date actualizate atenuează așa-numitele afectări ale bullwhip - tendința
lanțurilor de aprovizionare (și a tuturor sistemelor de informații cu buclă deschisă) de a amplifica
tulburările mici. O mică modificare a comenzilor de vânzare cu amănuntul, de exemplu, poate
duce la fluctuații mari ale comenzilor din fabrică după ce este transmisă prin intermediul
angrosiștilor pentru a schimba maximum 20% din comenzile lor odată ce începe sezonul, Zara le
permite să ajusteze 40 până la 50%. În acest fel, Zara evită supraproducția costisitoare și
vânzările și reducerile ulterioare prevalente în industrie.
Introducerea fără încetare a noilor produse în cantități mici, reduce ironic costurile obișnuite
asociate cu epuizarea oricărui articol. Într-adevăr, Zara face o virtute a blocajelor. Rafturile goale
nu conduc clienții către alte magazine, deoarece cumpărătorii au întotdeauna lucruri noi din care
să aleagă. Fiind stocat într-un articol ajută la vânzarea altui, deoarece oamenii sunt adesea fericiți
să smulgă ce pot. De fapt, Zara are o politică informală de mutare a articolelor vândute după
două sau trei săptămâni. Aceasta poate fi o practică scumpă pentru un magazin tipic, dar, din
moment ce magazinele Zara primesc transporturi mici și realizează puține stocuri, riscurile sunt
mici, articolele nevândute reprezintă mai puțin de 10 la sută din stoc, comparativ cu media
industriei între 17 și 20%.

11