Sunteți pe pagina 1din 3

Avantajele și dezavantajele comunicării verbale la locul de muncă

Comunicarea a fost percepută ca element fundamental al existenţei umane încă din


antichitate. In fapt, însăși etimologia termenului sugerează acest lucru; cuvântul “comunicare”
provine din limba latina “communis” care înseamnă “a pune de acord”, “a fi in legătura cu”
sau “a fi in relație”, deși termenul circula in vocabularul anticilor cu sensul de “a transmite si
celorlalți”, “a împărtăși ceva celorlalți”.
Exista trei semnificații, trei explicații date de Dicționarul Explicativ al Limbii Române
pentru termenul comunicare:
1. înștiințare, aducere la cunoștință;
2. contacte verbale in interiorul unui grup sau colectivități;
3. prezentare sau ocazie care favorizează schimbul de idei sau relații spirituale.
Din multitudinea de definiții date comunicării putem aminti:
- “procesul prin care o persoană (sau un grup) transmite un conţinut conceptual (o
atitudine, o stare emoţională, o dorinţă etc.) unei alte persoane sau unui alt grup”
- “arta transmiterii informațiilor, ideilor și atitudinilor de la o persoană la alta”
- “a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a înştiinţa, a spune”
Orice acţiune umană este determinată, printre altele, de nevoi şi scopuri. Putem
distinge următoarele scopuri şi nevoi ale comunicării:
 Comunicăm ca să supravieţuim şi să ne satisfacem trebuinţele personale.
 Comunicarea face posibilă cooperarea.
 Comunicăm să formăm şi să menţinem relaţii interpersonale.
 Comunicăm să convingem pe alţi oameni să gândească la fel ca noi sau să acţioneze
cum acţionăm noi.
 Comunicăm ca să câştigăm sau să exercităm putere asupra altor oameni.
 Comunicăm pentru a menţine atât societatea cât şi organizaţiile noastre laolaltă.
 Folosim comunicarea ca să dăm un sens lumii, trăirilor şi experienţelor noastre în ea.
 Comunicăm ca să prezentăm imaginea noastră şi pe noi înşine altor oameni.
Comunicarea verbală este cea mai des utilizată în firmă şi îmbracă forma comunicării
faţă în faţă sau la telefon. Prin intermediul acestui tip de comunicare se realizează formularea,
transmiterea şi stocarea conţinuturilor, cu variate grade de dificultate.

1
Principii pe baza cărora se realizează comunicarea orală/verbală sunt:
- comunicarea orală presupune un mesaj; mesajul trebuie să includă elemente de
structură ,elemente de actualitate, interes şi motivaţie pentru ascultător, elemente de
feedback, elemente de legătură între părţile sale principale, claritate şi coerenţă internă
etc.;
- comunicarea orală presupune oferirea unor suporturi multiple de înţelegere a acestui
mesaj;
- comunicarea orală este circulară şi permisivă, în sensul că  permite reveniri asupra
unor informaţii, detalieri care nu au fost prevăzute atunci când a fost conceput
mesajul;
- comunicarea orală este puternic influenţată de situaţie şi de ocazie (acelaşi mesaj poate
fi receptat diferit de aceiaşi receptori, în funcţie de dispoziţia motivaţională, factori de
stres şi oboseală);
- comunicarea orală este puternic influenţată de caracteristicile individuale.
Comunicarea verbala este folosita in viața de zi cu zi dar și în relațiile interumane din
cadrul unei organizații, unde se întâlnesc următoarele forme ale comunicării verbale:
- comunicări verbale ierarhice, respectiv comunicări cu superiori și subordonații;
- comunicări colegiale, între persoane angajate pe același nivel ierarhic;
- comunicări verbale apărute în exercitarea atribuțiilor de serviciu: comunicarea cu
clienți, furnizorii, reprezentanți ale organelor și organismelor legislative, etc.
Indiferent de forma de comunicare verbală, existentă la locul de muncă la care ne
referim, ierarhică, colegială, etc., aceasta prezintă o serie de avantaje și mai ales dezavantaje.
În ceea ce privește avantajele comunicării verbale la locul de muncă putem aminti:
- comunicarea orală este mai rapidă decât orice altă formă de comunicare;
- permite obţinerea unui feedback instantaneu;
- permite corectarea mesajului, ca şi sublinierea sau accentuarea lui;
- comunicarea verbală ocupa un loc principal în predarea-verificarea cunoştinţelor;
- comunicarea verbală are un început şi un sfârşit clar delimitate de cuvintele folosite;
- comunicarea verbală foloseşte o singură modalitate de dezvoltare, cuvântul;
- comunicarea verbală este controlată aproape total, prin tonalitate, inflexiuni ale vocii,
etc.;
- comunicarea verbală este cel mai des folosită la motivarea angajaților;
- prin comunicarea verbală se creează legături interpersonale ce pot dăinui peste timp;
- etc.

2
Dacă ne referim la dezavantajele comunicării verbale la locul de muncă putem
enumera:
- nu rămân dovezi, în majoritatea cazurilor, ale realizării sale;
- nu se poate transmite o cantitate mare de informații importante, vitale pentru
companie;
- prin modul de comunicare folosit, tonalitate, cuvinte folosite, etc., se pot produce mai
multe pagube decât beneficii;
- modul de comunicare și eficiența comunicării verbale este mult influențată de
ambientul în care se desfășoară (zgomot, liniște, petreceri, etc.);
- de multe ori prin comunicarea verbală se pierde timp prețios, irecuperabil;
- în majoritatea cazurilor trebuie comunicate aceleași informații/ordine/dispoziții de mai
multe ori pentru a fi înțelese și duse la îndeplinire;
- pentru a fi eficientă ambele personaje ale comunicării verbale trebuie să folosească
același limbaj și să confere cuvintelor același sens;
- comunicarea orală este puternic influenţată de situaţie şi de ocazie;
- comunicarea orală este puternic influenţată de caracteristicile individuale;
- etc.