Sunteți pe pagina 1din 1

Dezlegând corect rebusul de mai jos, veţi descoperi în coloana de la A la B tema abordată în cadrul lecţiei:

A
1. Modul de expunere dominant în opera dramatică este ...............
2. Procedeu stilistic ce constă în reluarea unui temen ..................
3. Persoana care participă la acţiunea unei opere se numeşte...........
4. Specie epică în care se satirizează defecte umane prin intermediul
animalelor personificate.
5. Momentul subiectului în care se declanşează acţiunea este..........
6. „Personaj de hârtie”, vocea autorului în textul epic se numeşte...
7. Modul de expunere dominant în opera lirică se numeşte............
8. Termenul ..................... este un sinonim pentru povestire.
9. Indicaţiile scenice dintre paranteze se numesc............................
10.Potrivirea sunetelor de la finalul versurilor se numeşte................
B

S-ar putea să vă placă și