Sunteți pe pagina 1din 2

Nume prenume___________________________________________________

Evaluare inițiala

Limba si literatură româna - clasa a VII- a

I.Citește cu atenție textul dat pentru a rezolva cerințele de mai jos:

De la arat un plug
Venea încet spre casă
Şi, la un bou pe jug,
O muscă se-aşezase.
Iar ei, spre-ntâmpinare,
O altă muscă-n zbor
Îi face întrebare:
– De unde, dragă sor’?
– Şi mai întrebi de unde!
Ei musca îi răspunde
C-un aer supărat.

Au nu pricepi ce facem?
Nu vezi că noi ne-ntoarcem
Din câmp, de la arat!

Spre laudă deşartă


Mulţi zic: noi am lucrat,
Când ei lucrează-n faptă,
Ca musca la arat.
Alecu Donici, Musca

1.Precizează care sunt modurile de expunere identificabile in text;.
2.Precizează genul literar căruia ii aparține textul dat;
3. Selectează din text o comparație;
4. Precizează felul rimei  din ultimul catren;
5.Indică un sinonim și un antonim al cuvântului , din text, încet;
6.Selectează , din text, o propoziție simplă.
7.Scrie doi termeni din familia lexicală a cuvântului  casă;
8.Precizează modul verbelor: a face____________, zicând______________
scris_________________, de calculat_____________________
8.Rezumă conținutul textului;
9.Scrie un text  de 10-15 rânduri cu titlul Un  apus de soare în baza imaginii.