Sunteți pe pagina 1din 58

PRINCIPII DE

ANTIBIOTERAPIE PRACTICĂ

Clinica de Boli Infecţioase Iaşi

1
CLASIFICAREA ANTIBIOTICELOR
Betalactamine
PENICILINE NATURALE – grup G şi V
DCI CRA DOZA
PENICILINA G IM, IV (la 6 ore) Adulţi Copii
1 – 50 MU/zi 50 – 150.000 U/kg/zi
maxim – 20 MU/zi
PENICILINA V PO (la 6 – 8 ore) 2 – 4 MU/zi 100 – 200.000 U/kg/zi

BENZATIN-PENICILINA IM ( la 7 - 15 zile) 1,2 – 2,4 MU 600.000 /7(15) zile


(MOLDAMIN, 1.200.000/lună pentru
EXTENCILLINE Extencilline
Spectru de activitate antibacteriană (SAAB) Farmacocinetică
 Streptococ, Pneumococ - difuzie în LCR (Pen. G)
 Meningococ, Gonococ, B. Difteric - eliminare urinară
 B.Anthracis
 Inactivă pe Stafilococ Efecte secundare
- alergii
- convulsii (doze mari +
insuficienţa renală

2
PENICILINE GRUP M

DCI CRA DOZA


Adulţi Copii
OXACILINA IM, IV, PO (la 6 – 8 ore) 100 – 200 mg/kg/zi 100 – 200 mg/kg/zi
Cloxacilina Idem 50 – 70 mg/kg/zi 50 – 100 mg/kg/zi
Dicloxacilina Idem 50 – 70 mg/kg/zi 50 – 100 mg/kg/zi

SAAB FARMACOCINETICA
 Stafilococ - cloxacilina şi dicloxacilina
 NB.stafilococ rezistent la au o absorbţie digestivă
betalactamine mai bună decât oxacilina
 60% din tulpinile de streptococ - nu penetrează bariera H-E
sunt rezistente la oxacilină REACŢII ADVERSE
- alergii, reacţii încrucişate cu
celelalte
betalactamine

3
PENICILINE DE GRUP A - AMINOPENICILINE
DCI CRA DOZA
ADULŢI COPII
AMPICILINA IM, IV – la 6 – 8 ore 2 – 12 g/zi 5 – 250 mg/zi
AMPICILINA + SULBACTAM IM, IV - la 8 ore 3 g/zi
(UNASYN) PO - la 12 ore 750 – 1500 mg/zi
DERIVAŢI DE AMPICILINĂ
METAMPICILINA
PIVAMPICILINA
BACAMPICILINA
ANALOGI AI AMPICILINA
AMOXICILINA PO, IM, IV - la 6 – 8 ore 2g – 8 g/zi 50 – 200 mg/kg/zi
AMOXICILINA + PO, IV – la 8 ore 1 – 6 g/zi 50 – 200 mg/kg/zi
ACID CLAVULANIC
(AUGMENTIN)
SAAB FARMACOCINETICA
 E coli, Shigella, Salmonella (rezistenţă 20 – 40%) - absorbţie digestivă relativ bună
 Streptococ, pneumococ, enterococ - difuziune biliară - +++
 Meingococ, Gonococ, Listeria - difuziune meningeeană - +
 Ampi + sulbactam / ac clavulanic EFECTE SECUNDARE
 BGN producători de betalactamaze - alergii, erupţii (+++ MNI)
 Inactive pe stafilococ - dismicrobism

4
CARBOXI, UREIDO ŞI AMIDINOPENICILINE
DCI CRA DOZA
Adulţi Copii
1.CARBENICILINA IV, IM– la 8 ore 200 – 400 mg/kg/zi 200 mg/kg/zi
2.TTICARCILINA + IV – la 8 ore 150 mg/kg/zi 75 mg/kg/zi
ACID CLAVULANIC
3.AZLOCILINA Idem 150 – 250 mg/kg/zi 200 mg/kg/zi
4.MEZLOCILINA Idem Idem Idem
5.PIPERACILIN + Idem Idem Idem
TAZOBACTAM
6.FURAZLOCILINA Idem Idem Idem
7.PIVMECILINAM Po la 12 ore 600 – 800 mg/zi 10 – 15 mg/zi
(3 – 4 cp/zi)
SAAB FARMACOCINETICA
 1. - P aeruginosa, Proteus (A – rezistent) - nu penetrează LCR
 2 - Spectru A + Klebsiella, Proteus, P aeruginosa
 3 - Spectru Mez + Bacteroides + Pseudomonas EFECTE ADVERSE
 7. – Infecţii urinare cu BGN (asocierea cu inhibitori de betalactamaze) - cf. Peniciline A
stafilococ + BGN

5
PENEME - CARBAPENEME
DCI CRA DOZA
ADULŢI COPII
IMIPENEM – CILASTATIN IV – la 6 – 8 ore 1,5 – 3 g/zi
MEROPENEM
ERTAPENEM
SAAB EFECTE ADVERSE
 Coci Gram + (excepţie Staf Oxa – R) - cf. peniciline
 BGN (Pseudomonas, Acinetobacter)
 Anaerobi Gram + şi Gram –
 Infecţii nosocomiale (TI) – 30% rezist
 MEROPENEM - MENINGITE
MONOBACTAMI
DCI CRA DOZA
ADULŢI COPII

SAAB
AZTREONAM IM, IV – la 6 – 8 ore Kg/zi1 – 8 g/zi 60 – 90 mg/
EFECTE ADVERSE
- BGN – aerob - cf. alte peniciline
- Enterobacter, P aeruginosa, H influenzae
- Gonococ

6
CLASIFICAREA CEFALOSPORINELOR

GENERAŢIA I GENERAŢIA II GENERAŢIA III GENERAŢIA IV

CEFALOTIN CEFUROXIME CEFOTAXIM CEFEPIME


CEFALORIDINE CEFFOXITIN LATAMOFEX CEFPIROME
CEFAPIRIN CEFACLOR CEFTIZOXIME CEFELIDIN
CEFRALEXIN CEFONOCID CEFTRIAXONA CEFOZOPRANŢ
CEFRADINE CEFORANIDE CEFTAZIDIME CEFQUINOME
CEFRASOXINE CEFOTETAN CEFMENOXIME CEFLUPRENAM
CEFTEZOLE CEFOTIAM CEFTIOLLENE Bo –
CEFACETRIL CEFMETAZOLE 1236
CEFAZEDONE CEFATRIXINE CEFOPERAZONE
CEFAZAFLUR CAFRODAXINE CEFOSELIS
CEFPROZIL CEFMINOX CEFPIRAMIDE
CEFUZONAM CEFTIBUTEN CEFPODOXIME
CEFTETRAM CEFETAMET
CEFPIMIZOLE CEFIXIME
CEFSOLUDINE

7
CEFALOSPORINE gen I - a
DCI CRA DOZA
ADULT COPII
CEFALOTINA IM, IV – la 6 – 8 ore 2 – 8 g/zi 50 – 150 mg/kg/zi
CEFALORIDINA Idem 1 – 2 g/zi (max 4 g) 20 – 50 mg/kg/zi
CEFALEXINA PO – la 6 – 8 ore 1 – 4 g/zi 50 – 100 mg/kg/zi
CEFAZOLINA IM, IV – la 8 – 12 ore 2 – 6 g/zi Idem
CEFRADINA PO – la 6 – 8 ore 2 g/zi Idem
CEFADROXIL PO – la 6 – 8 ore 2 – 4 g/zi Idem
CEFACLOR PO – la 8 ore 750 mg/kg/zi 20 – 40 mg/kg/zi
CEFATRIZINA PO – la 12 ore 1 g/zi 15 – 25 mg/kg/zi
SAAB FARMACOCINETICĂ
 Stafilococ - difuzie meningeeană slabă
 Streptococ, pneumococ - eliminare renală
 Meningococ EFECTE ADEVERSE
 Gonococ - toxicitate renală (cefaloridina)
- alergie încrucişată cu penicilinele
10%

8
CEFALOSPORINE gen II – a şi CEFAMICINE
DCI CRA DOZA
ADULT COPII

CEFAMANDOL IM, IV - la 6 – 8 ore 3 – 6 g/zi


CEFOTIAM Idem 1 – 2 g/zi 50 – 100 mg/kg/zi
CEFUROXIM – Zinacef Idem 2 – 6 g/zi
CEFUROXIM AXETIL – Zinnat PO 500 – 1000 mg/zi
CEFAMICINE
CEFOXITINA IM, IV – la 6 – 8 ore 3 – 6 g/zi 30 – 60 mg/kg/zi
CEFOTETAN 2 – 4 g/zi Idem
SAAB FARMACOCINETICA
- BGN – betalactamazo + - formele orale nu se administrează
- CEFAMICINE > idem + Bacteroides în infecţiile severe
- eliminare renală
- concentraţie biliară bună pentru
Cefamandol
- difuziune insuficientă în LCR
REACŢII ADVERSE
- încrucişate cu Penicilinele – 5 – 10%

9
CEFALOSPORINE gen III – a
DCI CRA DOZA
ADULT COPII
CEFOTAXIMA (Claforan) IM, IV – la 6 – 8 ore 2 – 6 g/zi 50 – 100 mg/kg/zi
LATAMOXE (Moxolactam) Idem Idem Idem
CEFOPERAZONA (Cefobis) Idem Idem Idem
CEFTRIAXONA (Rocephine) IM, IV – la 24 ore Idem Idem
SNC – la 8 ore
CEFTAZIDIMA (Fortum) IM, IV – la 6 – 8 ore Idem Idem
CEFSOLUDINA (Piocefal) Idem Idem Idem

SAAB FARMACOCINETICA
 BGN – betalactamazo + - difuziune meningeeană scăzută
 Iden + anaerobi > latamofex
 Idem + Pseudomonas + Acinetobacter >Ceftazidima
 Pseudomonas – Cefsoludina

Ceftobiprol – o nouă cefalosporină recomandată pentru tratamentul infecţiilor grave cauzate de patogeni
gram pozitiv (inclusiv MRSA) şi gram negativ
Profilul microbiologic – este o cefalosporină distinctă, care acţionează ca un inhibitor potent al receptorilor
PBPs (PBP2’) şi PBP2x pentru S pneumoniae rezistent la penicilina.
Doze – infecţii cu gram pozitiv 500 mg x 2/zi (la 12 h) iv perfuzie de 1h; infecţii cu gram negativ – 500 mg
10
x 3/zi (la8 h) iv (perfuzie cu durata de 2h)
Schema “in vitro” de acţiune antibacteriană a
cefalosporinelor

ACTIVITATEA ANTIBACTERIANĂ
GENERAŢIA GRAM POZITIV GRAM NEGATIV
GENERAŢIA I – a ++++ +
GENERAŢIA II – a +++ ++
GENERAŢIA III – a + +++
GENERAŢIA IV – a ++ ++++
GENERATIE ? ++++ ++++
Ceftobiprol

11
Prevalenţa S aureus Oxa-R izolat din
hemoculturi (Lancet 2005)

12
AMINOGLICOZIDE
DCI CRA DOZA
ADULT COPII
NEOMICINA PO la 6 – 8 ore 1 – 2 g/zi 30 – 50 mg/kg/zi
STREPTOMICINA IM – la 24 de ore 1 – 1,5 g/zi 30 – 50 mg/kg/zi
KANAMICINA IM, IV, evtl local la 12 . 24 ore 1g la 24 ore 10 – 20 mg/kg/zi
AMIKACINA IM, IV la 12 – 24 de ore 15 mg/kg/zi 15 mg/kg/zi
GENTAMICINA IM, IV evtl local la 12 –24 ore 3 mg/kg/zi 3 – 5 mg/kg/zi
TOBRAMICINA IM, IV, evtl local la 12 – 24 ore 3 mg/kg/zi 3 – 5 mg/kg/zi
NETILMICINA IM, IV la 12 – 24 de ore 4 – 6 mg/kg/zi 6 –7,5 mg/kg/zi
ISEPAMICINA IM, IV la 12 – 24 de ore 15 mg/kg/zi
SPECTINOMICINA IM la 24 ore 4 g doză unică în tratamentul gonoreei
SAAB FARMACOCINETICĂ
 Stafilococ betalactamazo + - nu penetrează în LCR
 Enterobacterii EFECTE ADVERSE
 Pseudomonas – Tobra, Amika - oto şi nefrotoxicitate
 BK – Strepto, Kana - în IRA doza se ajustează în
funcţie de clearence-ul Creatininei

13
MACROLIDE

14 lanţuri 16 lanţuri

Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV

(naturale) (semisintetice) (naturale)


(semisinteză)

Eritromicina Josamycina Myocamicina


Oleandomicina Mydecamicina Rokitamicina

II A II B II C
(15 lanţuri) Ketolide

Roxitromicina Azitromicina Telitromicina


Claritromicina
Dirithromicina
Flurithromicina
14
Davericina Briskiev – 1999
MACROLIDE ŞI DERIVATE
DCI CRA DOZA
ADULT COPII
MACROLIDE PROPRIU-ZISE
ERITROMICINA PO – la 8 ore 25 – 50 mg/kg/zi 25 – 50 mg/kg/zi
PROPIOCINE
ABIOTICINE – Eritrhroram
ERITROMICINA LACTOBIONAT IV – la 8 ore 2 – 3 g/zi 20 – 40 mg/zi
SPIRAMICINA – Rovamycine PO, IV la 12 ore 6 MU/zi 0,15 MU/kg/zi
JOSAMICINA – Josacine PO
ROXITROMICINA – Rulid PO, IV la 12 ore 30 mg/kg/zi
CLARITROMICINA – Daclar PO, IV la 12 ore
SINERGISTINE
PRISTINAMICINA – Pyostacine PO la 8 ore 50 – 75 mg/kg/zi
VIRGINAMICINA - Staphylomicina PO la 8 ore

LINCOSAMIDE PO, IV, IM PO 20 – 40 mg/kg/zi 25 – 50 mg/kg/zi


LINCOMICINA – Lincocine IV – 10 – 30 mg/kg/zi - adulţi şi copii
CLINDAMICINA – Dalacine
SAAB
Stafilococ, Bordetella pertussis, Pasteurella, Mycoplasma, Chlamidia, Legionella
Gonococ, Listeria, Bacil difteric
Clindamicina – anaerobi
Spiramicina – Toxoplasma
Claritromicina – Mycobacterii atipice, lepra, Chlamidia trachomatis 15
TETRACICLINE

Grupa I Grupa II
Ribosom – bacteriostatice Membrana – bactericide

Clortetraciclina Chelocardina
Oxitetraciclina Anhidrotetraciclina
Tetraciclina Anhidroclortetraciclina
Methaciclina
Doxiciclina
Minociclina
Glicilciclina

16
TETRACICLINE DE GENERAŢIA I
DCI CRA DOZA
ADULT COPII
TETRACICLINA PO la 6 – 12 ore 20 – 30 mg/kg/zi

ROLITETRACICLINA IM, IV la 12 ore 20 mg/kg/zi

OXITETRACICLINA
TERRAMICINA PO la 6 – 12 ore 25 – 50 mg/kg/zi
TERRAMICINA SOLURETARD IM la 24 ore 250 – 500 mg/kg/zi
TETRACICLINE DE GENERATIA II

DCI CRA DOZA


ADULT COPII
METACICLINA PO la 12 ore 10 mg/kg/zi
LIMECILINA PO la 12 ore 6oo mg/kg/zi

TETRACICLINE DE GENERAŢIA III

DCI CRA ADULTI DOZA COPII


DOXYCICLINA PO la 12 ore 200 mg/kg/zi
VIBRAMICINA
MINOCICLINA IV la 12 ore 200 mg/kg/zi
MYNOCINE-MESTACINE IM, IV la 12 ore 200 mg/kg/zi
TIGECICLINA - antistafilococcic
SAAB
Brucella, Pasteurella, Yersinia,
Leptospira, Borellia, Listeria, Anaerobi gram pozitiv, Stafilococ (unele tulpini)
NB. TETRACICLINELE SUNT CONTRAINDICATE LA COPII SUB 8 ANI ŞI LA GRAVIDE
17
ACŢIUNEA CICLINELOR ASUPRA E coli

TIP DE ACTIVITATE
CMI (mg/ml)
BACTERIOSTATIC BACTERICID
TEATRACICLINA 0,25 +
CLORTETRACICLINA 1,0 +
MINOCILCINA 0,25 +
DOXICICLINA 1,0 +
ANHIDROTETRACICLINA 2,0 +
ANHIDROCLORTETRACICLINA 8,0 +
CHELOCARDINA 0,25 +
GLICILCICLINA +

18
RIFAMPICINE

DCI CRA DOZA


ADULT COPII
RIFOCINE IM, IV – la 12 ore 1 – 2 g/zi 10 – 25 mg/kg/zi
RIFAMPICINA – Rifadine PO, IV 10 – 20 mg/kg/zi 10 – 20 mg/kg/zi
RIMACTAM PO 10 – 20 mg/kg/szi 10 – 20 mg/kg/zi

SAAB
- Stafilococ, pneumococ,
- Meningococ, gonococ, listeria
- Enterobacterii, bacil Koch, Brucella, Legionella, Lepra

19
ANTIBIOTICELE POLIPEPTIDE
DCI CRA DOZA
Adulti Copii
POLIMIXINA E – Colistin PO – numai în infecţii 150.000 – 200.000 u/kg/zi
(Colimicina) digestive
Parenteral 50.000 – 100.000 U/Kg/zi

LIPOPEPTIDE
- Daptomicina
LIPOGLICOPEPTIDE ÎN INFECŢII CU MRSA
- Telavancin
- Dalbavancin

SAAB FARMACOCINETICĂ
Proteus, E coli, Shigella - nu penetrează bariera H - E
Salmonella, Pseudomonas EFECTE ADVERSE
- nefrotoxicitatate

20
CLASIFICAREA CHINOLONELOR
CHINOLONE VECHI CHINOLONE NOI – FLOUOROCHINOLONE

MONOFLUOROCHINOLNE DIFLUOROCHINOLONE TRIFLUOROCHINOLONE

Acid nalidixic Norfloxacina Difloxacina Fleroxacina


Acid oxolinic Enoxacina Lomefloxacina Temafloxacina
Acid pipemidinic Ofloxacina Sparfloxacina Tosufloxacina
Acid piromodinic Rufloxacina Alţi derivaţi în studiu Moxifloxacina
Cinexacina Pefloxacina
Irofloxacina
Amifloxacina
Ciprofloxacina

21
CHINOLONE SISTEMICE
DCI CRA DOZA
ADULŢI COPII
PEFLOXACINA – Peflacine PO, IV la 12 ore 800 mg/zi
OFLOXACINA – Oflocet PO, IV la 12 ore 400 mg/zi
CIPROFLOXACINA – Ciflox PO, IV la 12 ore 1 – 1,5 g/zi PO
400 mg/zi IV
ROSOXACINA – Eracine PO doză unică 30 mg în gonococie

SAAB
“Urinare” – Enterobacterii (infecţii urinare neparenchipamatoase – excepţie norfloxacina)
“Sistemice” – Enterobacterii, Piocianic, Stafilococic, Gonococ, Chlamidia, Mycoplasme,
Ricketsia, Legionella, Brucella
Infecţii respiratorii – MOXIFLOXACINA – Avelox

22
CHINOLONE “URINARE”
DCI CRA DOZA
ADULŢI COPII
ACID NALIDIXIC - Negram PO la 12 ore 30 mg/kg/zi 30 mg/kg/zi
IV – la 24 ore
ACID OXOLINIC - Urotrate PO la 12 de ore 25 mg/kg/zi
ACID PIPEMIDINIC - Pipram PO la 24 de ore 800 mg/kg/zi
FLUMEQUIN – Apurone PO la 8 ore 1200 mg/kg/zi
NORFLOXACIN – Noroxine PO la 12 ore 800 mg/zi

23
GLICOPEPTIDE
DCI CRA DOZA

VANCOMICINA PO, IV la 6 – 8 ore ADULŢI COPII


(VANCOCINE) 25 – 30 mg/kg/zi 25 – 30
mg/kg/zi
DAPTOMICINA
TEICOPLANINE IM, IV la 12 – 24 de Iniţial 400 – 800 mg/kg/zi apoi 200
(TARGOCID) ore mg/zi

SAAB
- Stafilococ penicilinazo pozitiv sau negativ
- Streptococ, pneumococ, enterococ
- Listeria
- Clostridii şi Corynebacterii pentru glicpeptide

FARMACOCINETICĂ
VANCOMICINA – penetrează bine bariera hematoencefalică
EFECTE ADVERSE
- “red men syndrome”

24
OXAZOLIDINONE
DCI CRA DOZA
ADULŢI COPII
LINEZOLID IV 750 – 1200 mg/zi

SAAB
Coci gram pozitiv
Pneumococ rezistent la Penicilină
Streptococ rezistent la macrolide
Rezervat pentru infecţii severe cu Gram +

STREPTOGRAMINE
QUINUPRISTIN – DALFOPRISTIN – (Sinercid)

SAAB
Stafilococ rezistent la betalactamine
Pneumococ rezistent la penicilină
Enterococ rezistent la vancomicină
Coci anaerobi

25
IMIDAZOLI

DCI CRA DOZA


ADULŢI COPII
METRONIDAZOL – Flagyl, PO, IV la 8 ore 1 – 2 g/zi 20 – 40 mg/kg/zi
Metronidazol
OMIDAZOL – Tiberal, PO la 8 – 12 ore 1 – 1,5 g/zi 20 – 30 mg/kg/zi
Omidazol
TINIDAZOL – Fasygin PO la 24 de ore 1,5 g/kg/zi – 5 zile 30mg/kg/zi – 5 zile
Se poate administra în doză unică
SECNIDAZOL – Flagentyl PO la 8 – 24 ore 1,5 g/zi 30 mg/kg/zi

SAAB
bacterii strict anaerobe nesporulate
Sunt active şi faţă de amibe, lamblia, trichomonas
Formele injectabile IV sunt rezervate pentru infecţiile cu anaerobi
NB Tendinţă de utilzare excesivă

26
SULFAMIDE ŞI ASOCIERI
DCI CRA ADULŢI DOZA COPII
SULFADIAZINA – Adrizine PO – la 46 de ore 100 mg/kg/zi 100 – 200 mg/kg/zi
SULFAMETHIZOL – Rafol PO – la 8 ore 600 mg/zi
SULFAZALAZINA – PO – la 4 – 8 ore 4 – 6 g/zi
Salazopirina
TRIMETOPRIM – PO, IM, IV – la 12 ore 2 – 4 cp/zi 6 – 8 mg/kg/zi
SULFAMETOXAZOL TMP
Cotrimoxazol, Bactrim,
Biseptol
TRIMETOPRIM – PO – la 12 ore 3 cp în prima zi 4 mg/kg/zi - TMP
SULFAMEXAL apoi 2 cp/zi

SULFADOXINE + PO, IV IM – o dată pe


PIRIMETAMINE - Fansidar săptămână
SAAB
- Enterobacterii, H influenzae, Listeria, Pneumococ, Streptococ (fără Enterococ)
- Brucella, V. Holeric
- Nocardia, Toxoplasma, Pneumocystis – 20 mg/kg/zi

27
ALTE SUBSTANŢE ANTIBACTERIENE DE SINTEZĂ
DCI CRA DOZA
ADULŢI COPII
TRIMETHOPRIME – Wellcoprim PO – la 12 – 24 ore 300 – 400 mg/zi
Nitrofurani
HIDROXIMETILNITROFURAN PO la 24 de ore 150 mg/zi
FURANTOIN – Urfadyn PO – la 8 ore 160 mg/zi
NIFUROXAZID – Ercefuryl PO – la 8 ore 800 mg/zi 200 – 600 mg/zi
NIRFUZIDE – Ricridene PO – LA 8 ore 450 mg/zi 10 mg/kg/zi
Derivaţi de oxichinoleine
NITROXOLIN – Nibiol PO – la 12 ore 6 – 8 g/zi
METHENAMINE – Endelamine PO – la 24 ore 4 cp/zi

SAAB
infecţii urinare necomplicate şi neparenchimatoase cu enterobacterii
Infecţii digestive (BDA) pentru Nitrofurani

28
UTILIZAREA ANTIBIOTICELOR LA GRAVIDE

Efectele dăunătoare al antibioticelor


 Risc teratogen şi carginogen
 Toxicitate fetală
 Efecte nedorite asupra mamei

Relaţia antibiotic – gravidă


 Antibiotice utilizabile fără pericol la femeia gravidă
 Antibiotice utilizabile cu precauţie - dacă indicaţia este imperativă şi nici
unul din antibioticele din prima categorie nu este activ
 Antibiotice stric contraindicate

29
ANTIBIOTICE FĂRĂ PERICOL LA FEMEIA GRAVIDĂ

Penicilinele
Cefalosporinele
Macrolidele – propriu zise
Sinergistine
Lincosamide
Polipeptide orale
Oxichinoleine
Nitrofurani – în trim I şi II
Isoniazida – a se utiliza cu prudenţă
Etambutol – a se utiliza cu prudenţă
Fosfomicina – a se utiliza cu prudenţă

30
ANTIBIOTICE UTILIZABILE CU PRECAUŢIE
Aminoside
 Atingere cohleovestibulară
 Oto şi nefrotoxicitate maternal
Rifampicina – în trim II şi III
 Hepatotoxicitate maternă
 Hemoragie postnatală precoce la nou născut şi la mamă prin
hipovitaminoza K
Imidazolul – în trim II şi III
 Efect teratogen şi cancerigen (?)
Sulfamide – în trim II şi III
 Efect citostatic în perioada embrionară
 Alergie maternală
Fenicolii – Cloramfenicol – în trim I şi II
 Toxicitate hematologică
Glicopeptide
 Oto şi nefrotoxicitate la mamă
 La făt - efecte adverse nedorite

31
ANTIBIOTICE STRICT CONTRAINDICATE

CHINOLONE
 Acidoză metabolică
 Hipertensiune intracraniană
 Icter nuclear
 Atingere cartilaginoasă şi osoasă - fluorochinolone
TRIMETHOPRIM
 Risc teratogen
 Risc matern de anemie megaloblastică

32
ANTIBIOTICE – REGULI DE UTILIZARE
Decizia utilizării antibioticului
 Diagnostic corect de boală infecţioasă bacteriană BACTERIE
Alegerea antibioticului
 Criteriu bacteriologic – etiologic
 Determinarea bacteriei în cauză
 Prelevări de produse patologice înaintea SENSIBILITATE
administrării antibioticului PROBABILĂ
• evaluarea informaţiilor clinice pentru
diagnosticul etiologic şi sensibilitatea germenului
• Iniţierea unei antibioterapii de primo-intenţie (empirice)
• Utilizarea unui antibiotic în funcţie de sensibilitatea bacteriei
• Date bacteriologice generale asupra agentului în cauză
• Datele bacteriologice generale asupra ecologiei bacteriologice locale
• Adaptarea antibioterapiei la forma clinică de boală
• Antibioterapia adaptată – în funcţie de sensibilitatea SENSIBILITATE
la antibiotic a germenului în cauză DETERMINATĂ

33
Criteriul farmacologic
 Absorbţia – ex. digestivă
 Difuziunea – în ţesuturi, umori, intracelular
 Biotransformarea
 Eliminarea

Criteriul individual – vârsta, gravitatea, alergia, imunodepresia


Criteriu toxicologic
Criteriul ecologic – ecologia intestinală
Criteriul economic

34
MODALITĂŢI DE APLICARE A ANTIBIOTERAPIEI
Monoterapie sau asociere ?
 Monoterapia – regula de bază
 Asocierea – scop
 Efect sinergic
 Lărgirea spectrului – în caz de infecţie nedocumentată sau polimicrobiană
 Diminuarea apariţiei rezistenţei (ex. Rifampicina, acid fusidic)
 Indicaţiile asocierii sunt în funcţie de:
 Germene – Brucella, Pseudomonas, enterobacter, Mycobacterium
 Sediul infecţiei şi gravitatea sa: sepsis, endocardita, bronhopneumonii, infecţii pelvine,
pelvine, peritoneale, nosocomiale
Doza, calea şi ritmul de administrare
Durata tratamentului
 Adesea empirică unoeri optimă – febră tifoidă, pneumonii cu pneumococ, meningită
meningococică, angină streptococică , endocardită, bruceloză
Supravegherea şi adaptarea tratamentului
 Evaluarea după 48 – 72 h
 Controlul răspunsului pe baze clinice
 Control bacteriologic şi/sau farmacologic
 Determinarea CMI, CMB, NEI, raport CMI/AUIC
 Evaluare contină a eficacităţii şi toxicităţii

35
REALŢIA PK/PD – (farmacokinetică/farmacodinamie) ÎN
ANTIBIOTERAPIE
VARIAŢIA ÎN TIMP
EFECT
A CONCENTRAŢIEI
FARMACOLOGIC
TISULARE
SAU TOXIC
ŞI ÎN UMORI

CONCNTRAŢIA
DOZA
SERICĂ
ADMINISTRATĂ
ÎN TIMP

ABSORBŢIE VARIAŢIA ÎN TIMP VARIAŢIA ÎN TIMP


DISTRIBUŢIE A CONCENTRAŢIEI A EFECTULUI
ELIMINARE LA SEDIUL INFECŢIEI ANTIMICROBIAN

PHARMACOKINETICĂ PHARAMACODINAMIE
farmacocinetică farmacodinamie

36
37
Mecanisme de rezistenţă
antimicrobiană
Agent Mecanism de Mecanism de Agenţi patogeni
antimicrobian acţiune rezistenţă
Beta-lactamine Inhibă sinteza Beta lactamaze S aureus, BGN
-Peniciline peretelui bacterian N gonorrhoeae
-Cefalosporine H influenzae
-Carbapeneme Enterococi
-Monobactami Modificarea PBP S aureus OXA-R
S pneumoniae
Scăderea P aeruginosa
permeabilităţii E cloacae
Glicopeptide Inhibă sinteza Alterarea ţintei Enterococi
-Vancomicina peretelui bacterian
-Teicoplanina

Fluorochinolone Inhibă sinteza ADN Alterarea ADN S aureus, BGN


-Ciprofloxacin bacterian girazei M tuberculosis
-Ofloxacin
Eflux S aureus
-Levofloxacin
BGN
-Sparfloxacin

38
Agent Mecanism de Mecanism de Agenţi patogeni
antimicrobian acţiune rezistenţă
Rifampicina Inhibă sinteza ARN Alterarea ARN M tuberculosis
polimerazei
Aminoglicozide Inhibă sinteza Modificări ale Enterococi
-Gentamicina proteică bacteriană enzimelor BGN
-Tobramicina Alterarea ţintei M tuberculosis
-Streptomicina ribozomale
-Kanamicina
Scăderea P aeruginosa
-Amikacina
permeabilităţii
Macrolide Inhibă sinteza Alterarea ţintei S pneumoniae
-Eritromicina proteică bacteriană ribozomale
-Claritromicina
-Azitromicina

Tetracicline Inhibă sinteza Alterarea ţintei N gonorrhoeae


-Tetraciclina proteică bacteriană ribozomale S aureus
-Doxiciclina Eflux S aureus, BGN
Inhibitori ai folaţilor Inhibă sinteza Noi ţinte enzimatice BGN
-Tripetoprim acidului folic
-Sulfonamide

39
Factori predictivi
pentru plurirezistenţa
la antibiotice în relaţie
cu terapia

40
Proporţia de tulpini de E coli rezistente la fluorochinolone în Europa –
EARSS 2004
Rezistenţa la antibiotice este o problemă importantă si în creştere –
poate duce la:
 Dificultate în alegerea tratamentului
 Insuccesul terapiei 41
Creşterea frecvenţei tulpinilor de E coli izolate din sange în Anglia si
USA între 1995 – 2002. Incidenţa în creştere a tulpinilor de BGN
producătoare de ESBL (betalactamaze cu spectru extins) -
Pseudomonas, Enterobacter, E coli, Klebsiella spp, Proteus spp – este
variabilă cu zona geografică
 America de Nord si Europa de Nord (12 – 16%)
 America de Sud şi Europa de Sud (> 50%)

42
Fig 3

Susceptibilitatea a 1030 de tulpini de E coli şi


Klebsiella producătoare de ESBL
43
Impactul terapiei antibiotice corespunzatoare
(adecvate) în infecţii sistemice cu BGN

44
Clasificarea riscului în funcţie de gradul de
contact al pacientului cu sistemul de îngrijire
medicală, terapia anterioară cu antibiotice şi
caracteristicile pacientului (dupa J Carmelli)
45
Fig 8

Efectul ertapenemului asupra tulpinilor de


BGN. Rezistenţa la piperacilina-tazobactam
sau ceftriaxona
46
47
Antibiotico-profilaxia

Principii

48
Antibiotico-profilaxia
chirurgicală
1/3 – ½ din antibioticele folosite în spital sunt pentru
profilaxia chirurgicala
30 – 90% sunt folosite necorespunzător din punct de
vedere al coordonării (momentului) şi duratei
administrării

49
Definiţie
 Utilizarea antibioticelor pentru a preveni infecţia la
locul intervenţiei
Indicaţii
 Existenţa unui risc major de infecţie (ex rezecţie de
colon)
 Risc de infecţie postoperatorie ( chiar puţin
probabilă) cu consecinţe severe (asociată unui
implant protetic)

50
Limite
 Profilaxia cu antibiotice nu poate înlocui
dezechilibre majore (diabet, distrugeri
tisulare, tehnică chirurgicală deficitară)
 măsuri de asepsie şi antisepsie
corespunzătoare

51
Relaţia agent infecţios –
alegerea antibioticului
În general antibioticele se administrează împotriva unui(or) agent(i)
infectiosi probabili
Totuşi un regim profilactic sau un tratament precoce efectuat, nu includ
obligatoriu antibiotice active pentru fiecare agent patogen potenţial
Scheme care numai reduc numărul total de germeni pot creşte răspunsul
imun şi preveni infecţia
Numeroase infecţii postchirurgicale sunt cauzate de microbii proprii
pacientului
La pacienţii spitalizaţi agenţii infecţioşi pot fi multirezistenţi
modificarea schemei
De aceea trebuie luat în considerare:
 Germenii care produc infecţii într-o unitate
 Comportamentul lor faţă de antibioticele uzuale
 Presiunea de selecţie a antibioticelor folosite
 Evitarea cefalosporinelor III
 Atenţie la infecţia cu MRSA

52
Metodologie
Calea, momentul şi durata administrării profilactice
trebuie alese atent pentru a obţine o concentraţie
plasmatică şi tisulară eficientă în timpul şi imediat
după intervenţie (contaminare bacteriana mare)
Calea de administrare
 De obicei IV sau IM (mai rar rectal sau po)
 Nu se administrează topic (excepţie: preparate
oftalmologice şi arsuri întinse
Momentul administrării
 Coordonare cu anestezistul
 Diferă în funcţie de afecţiune şi calea de administrare

53
Durata
 Perioada critică ce trebuie acoperită este
de 4 ore, ce urmează contaminării şi
colonizării unei plăgi
 În general, o singură doză parenterală este
suficientă

 PROTOCOL !!!

54
Antibiotico-profilaxia
medicală
Reumatism articular acut
Endocardita infecţioasă
Proteze şi implanturi
Meningita

55
Endocardita infecţioasă

56
57
58