Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA “ȘTIINȚE ECONOMICE”

DEPARTAMENTUL „ECONOMIE , MARKETING ȘI TURISM”

Proiect de investigație
la disciplina
Servicii Turistice

Tema: Prezentarea Complexului Mitropolitan “Nașterea Domnului” din


Chișinău

A realizat:
Draguțan Marcela, SHTA 1902
Leva Andrei , SHTA-1901

Coordonator :
Guja Anatol , drd.lect.univ.

CHIŞINĂU, 2020

1
Cuprins

Capitolul I. Catedrala Mitropolitană “Nașterea Domnului”........................................... p.3-4


Capitolul II. Clopotnița și clopotele catedralei ....................................................................... p.4
Capitolul III. Porțile Sfinte (Arcul de Triumf ).................................................................... p.5

Concluzii..................................................................................................................................... p.6
Bibliografie................................................................................................................................ p.6

Capitolul I. Catedrala Mitropolitană “Nașterea Domnului”


2
Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” este un monument de arhitectură de însemnătate
naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură al Chişinăului, ansamblul
arhitectural regăsindu-se şi în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.Se află
în centrul Chișinăului și se bucură de o atenție sporită din partea cetățenilor. Unii o vizitează zilnic
sau ocazional, alții o văd în treacăt, fiind atrași mai ales de porumbei. Între timp, istoria acestei
biserici este la fel de turbulentă și interesantă ca și istoria Chișinăului.
Totul a început în 1812, când Basarabia, parte a Principatului Moldovei, a trecut la Imperiul
Rus. În 1813, episcopia Chișinăului a fost deschisă pe noul teritoriu, primul arhiepiscop al cărui
mitropolit era moldo-muntean Gavril Bănulescu Bodoni. Realizarea construcţiei propriu-zise are
loc pe timpul arhiepiscopului Dumitru Sulima (1821-1844). Catedrala Naşterea Domnului din
Chişinău a fost edificată în 1836. La 15 octombrie 1836 are loc sfinţirea Bisericii Catedralei şi a
Clopotniţei.Autorul proiectului este Abraam Melnikov, arhitect, profesor la Academia Imperială
de Arte, maestru al stilului empire rus.
După moartea lui Gavriil Bănulescu-Bodoni, ideea respectivă a fost preluată şi realizată de
arhiepiscopul Dimitrie (Sulima). În anul 1826, el s-a adresat lui M.S. Voronţov, guvernator al
Basarabiei şi Novorossiei, cu rugămintea de a-l susţine în „construirea Soborului, aşa cum, pînă
la amplasarea Catedralei, pentru înfăptuirea ceremoniei de slujbă era indicată Biserica
Arhanghelul Mihail (Soborul Vechi), care era foarte mică şi se afla în partea veche a oraşului, un
loc nu prea potrivit pentru rugăciuni ceremoniale”. Voronţov 1-a invitat la Chişinău pe A.
Melnikov, profesor de arhitectură la Academia Imperială de Arte din Petersburg, pentru a
elabora proiectul Catedralei şi Clopotniţei. Conform proiectului elaborat, Frapoli, arhitectul
oraşului Odesa, a alcătuit devizul, care constituia aproximativ 194 000 ruble.
Eparhia chişinăuiană nu dispunea de aceste mijloace financiare de aceea, graful Voronţov a
permis de a folosi banii destinaţi construcţiei şi reparaţiei obiectivelor cu menire religioasă şi
clădirilor administrative orăşeneşti.
Ansamblul catedralei, alcătuit din biserică, o clopotniţă cu patru niveluri şi de Porţile Sfinte.
Lucrările edilitare scot în evidenţă preocuparea pentru crearea centrului urban, un rol deosebit în
care trebuia să-l joace în compoziţia sa arhitectural-spaţială – catedrala oraşului. În planul din
1817 în centrul oraşului era deja indicată amplasarea catedralei, cu un plan cruciform.
Arhitectura este în stil neoclasic târziu, numit şi empir, cu folosirea pentru coloane a formelor
elene antice. Catedrala a fost construită în stil eclectic, o combinare a planului bizantin cruce
greacă înscrisă cu principiile renascentiste de tip central. În plan reprezintă un pătat cu latura de
27 m, prin alipirea la corpul cubic a patru porticuri a câte şase coloane dorice, fiind obţinut un

3
plan cruciform, cu faţadele soluţionate identic.Are trei altare, unul central şi două laterale.
Altarul Central este închinat Naşterii Domnului, celelalte două altare – voievodului Ştefan cel
Mare şi Adormirii Maicii Domnului (sărbătoare la care oraşul Chişinău îşi are hramul – 14
octombrie).
La sărbătorirea a 100 de ani de la anexarea Basarabiei , s-a întemeiat reparația Bisericii
Mitropolitane , au fost reînoite iconostasul și icoanele , totodată turla bisericii a fost acoperită cu
aluminiu. A venit anul 1941 și războiul a venit pe meleagurile noastre .Catedrala se numără
printre numeroasele monumente distruse de război, Catedrala a ars și a fost distrusă în interior .

Capitolul II. Clopotnița și clopotele catedralei

Clopotnița fost construită concomitent cu catedrala, amplasată la 40 m distanţă de ea, simetric


cu catedrala şi faţă de centrul geometric al cartierului catedralei. Are patru niveluri, trei prismatice,
cu latura în retragere succesivă, iar al patrulea sub forma unui foişor circular în plan, pentru camera
clopotelor, acoperit cu o cupolă. La primul nivel se afla o capelă, intrarea în care avea loc printr-
un portic cu două coloane, amplasat în latura sudică. Porticuri identice împodobeau fiecare faţadă
a clopotniţei, realizându-se o repetare, la o scară micşorată a compoziţiei catedralei, armonizând
cu aceasta şi prin forma cupolelor.
În anul 1833, arhiepiscopul Dimitrie îi solicită guvernatorului general al Novorossiei şi
Basarabiei, cneazul Voronţov, să facă un demers pe lîngă instanţele imperiale, cerînd permisiunea
de a turna clopotele de aramă din armament vechi turcesc. Demersul lui M. Voronţov către
ministrul militar şi ţarul Rusiei s-a bucurat de susţinere. Nikolae I a dat învoire pentru turnarea
clopotelor din tunurile capturate de la turci în timpul războiului ruso-turc şi care fuseseră aduse
din Silistria în Ismail. Urma să se aleagă locul unde acestea vor fi turnate. Din cele 1000 puduri de
aramă, cît cîntăreau tunurile, urmau a fi turnate 5 clopote: primul – cu greutatea de 400 puduri (6,4
tone), al doilea – de 200 puduri (3, 2 tone), al treilea – de 100 puduri (1,6 tone), al patrulea – de
50 puduri (800 kg) şi al cincilea – de 25 puduri (400 kg).La sugestia guvernatorului civil şi militar
al Basarabiei – Pavel Fiodorov, s-a decis ca acestea să fie turnate în Ismail, unde urmau a fi turnate
şi clopotele pentru catedrala din localitate. Pentru transportarea clopotelor la Chişinău, topografii
militari au elaborat o rută specială, pe a cărei distanţă a fost reparat terasamentul. În vara anului
1838, clopotele au fost aduse, în căruţe speciale, la Chişinău.
In decembrie 1962, la dis­poziţia autorităţilor regimului comu­nist a fost aruncată în aer
Clopotniţa, Catedrala fiind transformată în sală de expoziţii. Edificiul a fost retroce­dat Bisericii
în 1991.
Capitolul III. Porțile Sfinte (Arcul de Triumf )
4
Arcul de Triumf din Chișinău, numit anterior "Porțile Sfinte", iar pe timpul regimului sovietic
"Arcul Victoriei" sau "Arcul Biruinței", este un monument de arhitectură, construit între ani 1840
și 1841, pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pentru a comemora victoria armatei Imperiului Rus asupra
armatei Imperiului Otoman, în timpul conflictului ruso-turc (1828-1829).
Când au fost livrate clopotele pentru catedrala mitropolitană , s-a descoperit că mărimea unuia
dintre acestea, care cântărea 6.4 tone, nu i-a permis să fie plasat în clopotnița catedralei, deoarece
era prea mare. S-a decis atunci să se construiască un alt element arhitectural, o clopotniță specială,
capabilă de a-l găzdui și care ar servi și ca poartă solemnă spre Catedrală dinspre Mitropolie.
Construcția a fost încredințată arhitectului-șef al Chișinăului, Luca Zaușkevici, iar clopotul a fost
plasat la al doilea nivel al Arcului de Triumf.
În 1945, pe pereții Arcului au fost instalate plăci comemorative din marmură, pentru a
comemora luptătorii armatei sovietice și cetățenii Moldovei, care au luptat pe teritoriul Basarabiei
în cel de-Al Doilea Război Mondial, și au primit distincția de "Erou al Uniunii Sovietice". Plăcile
au fost înlăturate în 1991, după Independență.
Arcul are o formă pătrată, două nivele, pentru o înălțime, care nu depășește 3 metri: baza clădirii
are patru stâlpi masivi, în stil corintic, suprapuși de o arhitravă în stil clasic, deasupra căreia se află
arca, ceva neobișnuit, care î-l diferențiază de celelalte tipuri, prezente în întreaga lume. În unul
dintre stâlpi există o scară metalică, care duce până la al doilea nivel din față, unde este montat
ceasul mecanic, iluminat în timpul nopții.
Orologiul pentru Arcul de Triumf a fost cumpărat din Austria de către guvernatorul civil şi
militar al Basarabiei Pavel Ivanovici Fiodorov. Primul ceas instalat în Arcul de Triumf a fost adus
de la Odesa şi instalat în 1839. În 1880 orologiul a fost înlocuit cu un alt ceasornic fabricat în
Germania. Acesta bătea la fiecare sfert de oră. Pe parcursul mai multor ani, monumentul a purtat
diverse denumiri: Arcul de Triumf, Arcul Victoriei, Porţile Sfinte.

Concluzii

5
În urma efectuării acestui studiu individual , am cercetat aspectele istorice și arhitecturale ale
Catedralei Mitropolitane “Nașterea Domnului ” , a Clopotniței și a Arcului de Triumf. Cu referire
la videoul care însoțește acest studiu individual , putem menționa că a fost o experiență foarte
interesantă, deoarece inițial am făcut scenariul pentru filmări , apoi însuși acest proces de filmări
într-o perioadă mai rece a anului , ne-a făcut pe cît de mult să „înghețăm” , pe atît de mult să avem
o experiență unică. În procesul intervievării am făcut cunoștință cu persoane extraordinare , care
au fost deacord să ne răspundă la întrebări , dar și cu persoane care nu doreau să ne ofere careva
răspunsuri din motive că nu cunoșteau nimic despre Complexul Catedralei Mitropolitane , fapt
care ne-a făcut să conteplăm asupra ideei că majoritatea populației băștinașe nu prea cunosc
informații despre ceea ce este în Chișinău.
Pentru a face filmări ăn interiorul Catedralei , a fost nevoie să telefonăm Preotul Vadim Cheibaș ,
care ne-a dat binecuvîntarea de a ne realiza această parte din proiect.
Nu spunem că a fost ușor , deoarece să realizezi un videou necesită timp , efort , căci pe pielea
noastră am simțit că profesia de actor este complicată , lucru realizat prin sumedeniile de duble
nereușite . Montarea videoului a ivit în noi talentele de programiști sofisticați , iar rezultatul cu
care s-a încununat munca noastră , poate nu este unul dintre cele mai perfecte , însă este al nostru
și suntem foarte satisfăcuți de ceea ce puteți urmări și voi.

Bibliografie

1. ro.wikipedia.org ;
2. www.descoperamoldova.md ; [accesat 10 noiembrie 2020 ] ;
3. www.ziarulnational.md ; [accesat 10 noiembrie 2020 ] ;
4. www.ortodox.md ; [accesat 10 noiembrie 2020] ;
5. www.orasulmeuchisinau.wordpress.com ; [accesat 11 noiembrie 2020] ;
6. www.oldchisinau.com ; [accesat 11 noiembrie 2020 ] ;