Sunteți pe pagina 1din 39

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE NECLASIFICAT

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I” Exemplarul nr.1


Şcoala Doctorală
Nr. _________ din ___________

Locotenent-colonel BALAN Costel - Sorin, Doctorand în Ştiinţe Militare

Rezumat teză doctorat

TEMA: Consideraţii actuale privind rolul mijloacelor


antiblindate în confruntările militare specifice războiului
hibrid

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:
Gl.bg.(r) prof. univ. dr.
Viorel BUŢA

Teză elaborată în vederea obţinerii


titlului de DOCTOR în Ştiinţe Militare

BUCUREŞTI, 2018
NECLASIFICAT

Pagină albă

2 din 39
NECLASIFICAT

CUPRINS

INTRODUCERE ................................................................................................................................................. 4
CAPITOLUL 1 CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND RĂZBOIUL HIBRID ............................................................ 12
1.1. Poziţionarea conceptului de război hibrid în actualitatea militară ............................................ 13
1.1.1. Delimitări conceptuale privind războiul hibrid ....................................................................... 14
1.1.2. Elementele și caracteristicile noului concept de război hibrid .............................................. 17
1.1.3. Acțiunile cinetice din perspectiva conflictului hibrid ............................................................. 23
1.2. Strategia folosită în acţiunile hibride din perspectiva (în concepția) SUA ............................................. 32
1.2.1. Designul operațiilor hibride în viziunea Statelor Unite ale Americii ...................................... 33
1.2.2. Tipuri de acţiuni ale actorilor ce desfăşoară acţiuni hibride .................................................. 38
1.2.3. Aplicarea principiilor operațiilor în contextul războiului hibrid ............................................. 43
1.3. Utilizarea instrumentelor puterii de stat în contracararea acţiunilor hibride în Europa ................... 48
1.3.1. Acţiuni hibride în Ucraina ....................................................................................................... 49
1.3.2. Modalități de abordare ale actiunilor hibride ale Federației Ruse. ....................................... 53
1.3.3. Opțiuni de răspuns la amenințările hibride ale Federaţiei Ruse ............................................ 56
CAPITOLUL 2 UTILIZAREA BLINDATELOR ÎN RĂZBOIUL HIBRID .................................................................... 60
2.1. Întrebuinţarea blindatelor în conflictele ultimelor decenii ................................................................... 61
2.1.1. Tendințe și influențe ale platformelor blindate asupra fizionomiei conflictelor viitoare ...... 62
2.1.2. Studii de caz ............................................................................................................................ 66
2.2. Provocări ale blindatelor în conflictele hibride ...................................................................................... 79
2.2.1. Amenințări ale blindatelor în războiul hibrid ........................................................................ 80
2.2.2. Rolul blindatelor de la convențional la hibrid. ...................................................................... 85
2.3. Adaptarea platformelor blindate la provocările războiului hibrid ..................................................... 93
2.3.1. Tipuri de blindate ................................................................................................................... 93
2.3.2 Clasificarea celor mai renumite blindate din perspectiva neutralizării amenințărilor hibride
98
CAPITOLUL 3 MIJLOACELE ANTIBLINDATE - ARMAMENTUL PRINCIPAL (PREFERAT) AL ACTORILOR
ACŢIUNILOR HIBRIDE .................................................................................................................................. 110
3.1. Stabilirea rolului mijloacelor de luptă antiblindate în contextul războiului hibrid. ............................. 112

3 din 39
NECLASIFICAT

3.1.1. Analiza comparativă a conceptelor existente de întrebuinţare a mijloacelor antiblindate în


luptă 113
3.1.2. Principii de întrebuinţare în luptă a sistemelor blindate ...................................................... 120
3.2. Caracteristicile (particularităţile) luptei antiblindate specifice războiului hibrid ............................. 123
3.2.1. Acţiunea descentralizată, discontinuă şi aleatorie a sistemelor antiblindate în războiul hibrid
125
3.2.2. Mijloacele antiblindate şi social media ................................................................................ 126
3.2.3. Adaptarea misiunilor antiblindate la condiţiile războiului hibrid ......................................... 128
3.3. Clasificare a mijloacelor antiblindate din perspectiva războiului hibrid .............................................. 131
3.3.1. Puştile antiblindate ............................................................................................................... 133
3.3.2. Lansatoarele de grenade antiblindate / arme fără recul...................................................... 137
3.3.3. Rachetele dirijate .................................................................................................................. 141
CONCLUZII ŞI PROPUNERI ........................................................................................................................... 148
LISTA CU ABREVIERI ŞI ACRONIME.............................................................................................................. 154
BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................................... 158
LISTA CU ANEXELE ............................................................................................................................... 166

4 din 39
NECLASIFICAT

CUVINTE CHEIE
Antiblindate, antitanc, binomul blindat-antiblindat, ameninţări hibride,
mediul operaţional volatil incert complex şi ambiguu, mediul populat, ameninţări
complexe, sistem de protecţie activ, blindaj, rachete dirijate, trage şi uită, puşcă
antiblindate, aruncătoare de grenade, angajare ţinte.
INTRODUCERE
Arhitectura de securitate mondială se află într-un proces major de
transformare. Redefinirea sferelor de influenţă, este prezentă acum pe foaia de
parcurs politică a tuturor marilor puteri, care au pierdut cândva din acestea.
Tranziţia de la lumea bipolară, manifestată prin echilibrul menţinut prin
intermediul „războiului rece”, la cea a centrelor de putere majore multiple, care îşi
doresc să influenţeze politica mondială, se realizează prin capacitatea actorilor
implicaţi de a reacţiona prompt şi eficient la o gamă largă de ameninţări.
De la atentatele teroriste, executate de entităţi non-statale ca Daesh, Al
Qaida sau prin intermediul rebelilor Houthi din Yemen sau organizaţii ca Bokko
Harram din Nigeria, la escaladarea luptei prin intermediari dintre Iranul şiit şi
Arabia Saudită sunită şi posibila reorientare a SUA în Orientul Mijlociu, toate
aceste acţiuni prefigurează conturarea unui nou mediu de securitate la nivel global.
Încercările Federaţiei Ruse de a destrăma unitatea Uniunii Europene, prin
sprijinirea, chiar sponsorizarea clandestină a unor partide extremiste din ţări ca
Ungaria (Jobbik), Italia (Liga Nordului), Franţa (Frontul Naţional) sau Grecia
(Zorii Aurii), prin oferte economice avantajoase în special energetice şi militare
unor state unde sprijinul pentru Uniunea Europeană este fragil, precum şi ocuparea,
şi anexarea unor teritorii (vezi estul Ucrainei şi Crimeea), confirmă intenţiile
acesteia de a nu lăsa să-i scape printre degete oportunitatea de a-şi relua rolul de
decident în fosta sa sferă de influenţă. Aplicarea „doctrinei „maskirovka”, care

5 din 39
NECLASIFICAT

implică propaganda, subversiunea, dezinformarea”1, concomitent sau corelate cu


acţiuni cinetice, pentru îndeplinirea scopurilor, se înscrie în caracteristicile
războiului hibrid. Maskirova în limba rusă semnifică ceva mascat, este o tactică
care nu este pentru prima dată folosită de către Rusia.
Tranziţia de la condiţiile inacceptabile într-un moment, la cele acceptabile,
este în strânsă dependenţă de justificarea costurilor necesare procesului de
schimbare. Multitudinea liniilor de operaţii întrebuinţate pentru atingerea şi
influenţarea centrului de greutate advers, precum şi interdependenţa dintre acestea,
presupun o abordare complexă şi comprehensivă, fapt ce presupune uneori costuri
inacceptabile. Abordările hibride vor folosi o varietate de forţe „convenţionale şi
neconvenţionale, echipament şi tactici în continuă schimbare pentru a crea multiple
dileme.”2
Concentraţi pe acţiunile asimetrice de mică intensitate combinate cu cele de
reconstrucţie din zone precum Irak şi Afganistan, liderii forţelor militare
occidentale au fost surprinşi de acţiunile din estul Ucrainei, de la începutul anului
2014, care au avut ca rezultat aproape fulger, anexarea peninsulei Crimeea şi
apaiţia unui nou conflict îngheţat la graniţa dintre Ucraina şi Federaţia Rusă.
Coroborat oarecum, considerăm noi şi cu experienţele războiului din
Georgia din 2008, deşi unele acţiuni, considerate astăzi definitorii pentru termenul
de război hibrid, au fost identificate încă din 2006 cu ocazia războiului din Liban,
abia la summitul NATO din 2014 din Ţara Galilor, liderii occidentali au definit
aceste acţiuni ca reprezentând o ameninţare. „Este esenţial ca Alianţa să dispună de
instrumentele şi procedurile necesare pentru a descuraja şi răspunde eficient

1
***Academia de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, Elemente conceptuale pentru fundamentarea noii
strategii naţionale de apărare a ţării, 2015,p.28
2
Training Circular 7-100, Hybrid threat , november 2010, chapter 1, p.1-2
6 din 39
NECLASIFICAT

ameninţărilor războiului hibrid, precum şi de capacităţile de întărire a forţelor


naţionale.”3
Din acel moment literatura de specialitate a abordat diferit sintagma de
război hibrid, opiniile specialiştilor baleind de la definirea unui nou tip de război
până la explicarea acestui nou termen doar ca o armonizare a războiului
contemporan la dezvoltările tehnologice actuale.
Prin urmare am demarat prezentul studiu de cercetare pornind de la existenţa
unor numeroase definiţii ale sintagmei de război hibrid, aflate într-un moment
intens de dezbatere, dar mai ales de la nevoia, în opinia noastră de reconsiderare a
rolului acţiunilor militare cinetice în confruntările contemporane.
Conflictele din Ucraina şi din Siria au readus în atenţia specialiştilor militari
ciocnirile militare violente cu întrebuinţarea pe o scară destul de largă a
echipamentelor militare esenţiale precum artileria terestră şi antiblindată şi nu în
ultimul rând tancurile.
Astfel primul obiectiv al cercetării a urmărit analiza sintagmei de război
hibrid, explicarea, definirea şi delimitarea acestei sintagme într-o încercare de a
stabili dacă ea reprezintă definirea unui nou tip de război, sau doar o abordare
diferită a clasicului război care include întrebuinţarea tuturor mijloacelor la
dispoziţie pentru atingerea scopurilor propuse. De asemenea acest obiectiv ar putea
avea ca rezultat, în opinia noastră şi oferirea unei opţiuni suplimentare în demersul
de elucidare a sintagmei.
Pentru cel de-al doilea obiectiv, am considerat oportun pentru demersul
nostru ştiinţific clarificarea actualităţii şi eficienţei utilizării mijloacelor blindate în
mediul nou de desfăşurare acţiunilor militare circumscrise războiului hibrid, un
mediu care este definit ca fiind volatil, incert, complex şi ambiguu.

3
Declaraţia Summitului din Ţara Galilor,pct.13, 4-5 septembrie 2014, pe site-ul https://www.mae.ro/node/28465,
13 feb 2018
7 din 39
NECLASIFICAT

Cel de-al treilea obiectiv al cercetării şi care a reprezentat şi motivaţia


alegerii temei de cercetare pentru întreaga lucrare a constat în încercarea de
stabilirea a rolului mijloacelor antiblindate în contextul războiului hibrid.
Lupta împotriva blindatelor de către mijloacele antiblindate, deşi reprezintă
o prezenţă constantă în realităţile zonelor de conflict în desfăşurare (Siria,
Ucraina,etc.), nu a fost suficient de analizată, considerăm noi, poate şi datorită unei
abordări tributare implicării în acţiunile de mică intensitate, care a presupus că
nimic nu s-a schimbat în ultimul timp în interiorul binomului blindat-antiblindat
privind eficienţa blindatelor în astfel de confruntări.

Stabilirea tendinţelor şi a provocărilor mijloacelor antiblindate şi a modului


de acţiune a acestora, poate suscita interesul şi datorită trecerii unor structuri
militare printr-o perioadă de reformă conceptuală şi implicit tehnică. Astfel, armate
care au avut o anumită abordare a luptei antiblindate sunt în proces de identificare
a unei noi abordări care să determine fundamentarea cât mai aproape de realitate a
unei decizii de schimbare a strategiei luptei antiblindatelor. O analiză de cercetare
corespunzătoare şi detaliată poate avea implicaţii asupra unor politici de achiziţie a
unor astfel de sisteme în domeniul militar.
Formularea problemei (Ipoteză)
Prin urmare, prin prezentul demers ştiinţific am încercat să abordăm
acţiunile mijloacelor antiblindate în contextul războiului hibrid şi să identificăm în
ce măsură reprezintă acestea o ameninţare pentru blindate. Folosind acţiunile
militare curente din Siria, în special am încercat să analizăm modul de
întrebuinţare a mijloacelor antiblindate, de către actorii hibrizi, pentru a identifica
dacă acestea reprezintă sau nu o ameninţare consistentă şi considerabilă pentru
forţele militare convenţionale implicate în acţiuni militare desfăşurate în sfera
războiului numit hibrid.

8 din 39
NECLASIFICAT

Am încercat să stabilim rolul mijloacelor de luptă antiblindate în desfăşurarea


acţiunilor militare hibride, să examinăm sistemele şi echipamentele militare ce
sunt, sau vor putea fi, întrebuinţate împotriva blindatelor şi nu în ultimul rând să
abordăm provocările la adresa mijloacelor antiblindate determinate de
particularităţile războiului hibrid.
Apelând la conflictul din Siria, ca studiu de caz, am incercat să analizăm modul de
întrebuinţare a mijloacelor antiblindate de către actorii hibrizi, pentru a identifica
dacă structurile antiblindate reprezintă, în contextul războiului hibrid, forţe de
manevră sau de sprijin.
În prezent, majoritatea forţelor antiblindate este considerată ca fiind forţă de sprijin
a trupelor de manevră.
Ipoteza pe care am încercat să o validăm prin prezentul demers este
următoarea: provocările actuale ale războiului hibrid transformă structurile şi
mijloacele antiblindate în forţa principală şi preferată de luptă a actorilor hibrizi,
reprezentând cea mai consistentă şi considerabilă ameninţare pentru forţele militare
implicate.
Pentru documentare şi argumentarea ideilor prezentate am folosit diferite
metode, tehnici şi procedee de cercetare. Astfel am apelat la metoda
comparativă pentru analiza unor strategii sau tehnici, tactici şi proceduri din
armata SUA şi cea a României. De asemenea am studiat cazurile recentelor acţiuni
militare unde blindatele şi antiblindatele s-au confruntat.
În eforturile noastre de desluşire şi clarificare a problemei supusă demersului
ştiinţific am recurs şi la metoda cercetării documentare, pentru care am apelat la o
serie de lucrări mai vechi sau mai recente, care conţin noţiuni generale din cadrul
domeniilor abordate, precum şi la o serie de articole apărute în publicaţii ştiinţifice
de specialitate. În cursul cercetării documentare, am constatat existenţa a puţine
surse de informaţii în cadrul literaturii de specialitate (reviste şi publicaţii militare)

9 din 39
NECLASIFICAT

privind întrebuinţarea mijloacelor antiblindate în confruntările militare


circumscrise războiului hibrid.
Am apelat, pe parcursul demersului nostru şi la metoda observaţiei. Chiar
dacă observaţia în condiţii naturale pentru domeniul militar este rezervată în
principal participanţilor în mod direct la confruntările militare, tehnologia actuală
permite anumite incursiuni în intimitatea desfăşurării conflictelor chiar dacă sunt
evident marcate de subiectivism. Astfel, site-uri ca WarLeaks-Daily Military
Defense Videos & Combat Footage4 postează imagini şi filmări video din zone de
conflict, precum Siria, care permit oarecum realizarea unei cercetări operaţionale,
grevată bineînţeles, de o multitudine de factori subiectivi, dar care reprezintă o
bază de date necesară analizei şi observaţiilor. De altfel, nici relatările scrise, mai
vechi, din zonele de conflict nu puteau fi considerate total obiective. Ba, chiar mai
mult, studiind produsele media publicate on-line,un ochi antrenat poate desluşi mai
mult adevăr şi informaţie decât lecturarea unor jurnale sau corespondenţe de
război, uneori chiar mai mult decât ar dori autorul să prezinte.
Prin urmare, efectuarea unui studiu de caz a acţiunilor mijloacelor antiblindate din
Siria, inclusiv pe baza produselor media publicate on-line, poate reprezenta,
considerăm noi, o soluţie de documentare, chiar dacă nu cea mai bună şi
reprezentativă din punct de vedere ştiinţific.
Studierea produselor video coroborate cu corespondenţele şi articolele scrise
despre acţiunile din acest teatru de operaţii, unde există un melanj de acţiuni şi
actori hibrizi, unde fiecare se reprezintă pe sine ca organizaţie, dar este în aceeaşi
măsură şi un intermediar pentru sponsor şi interesele acestuia, studierea unor astfel
de filmări poate reprezenta o metodă de cercetare „la faţa locului”, în condiţiile
specifice domeniului militar. Deloc de neglijat aici şi informaţiile furnizate, chiar şi
în scop justificativ sau informaţional-propagandistic, de către actorii statali,

4
https://plus.google.com/+WarLeaker
10 din 39
NECLASIFICAT

puternici, ce deţin tehnică şi tehnologie de înregistrare şi transmitere cu ajutorul


sistemelor fără pilot, nedetectabile.
Am integrat şi concretizat în această teză demersul ştiinţific în totalitatea sa
repartizând pentru fiecare obiectiv de cercetare menţionat câte un capitol, teza
fiind structurată pe trei capitole.
Primul capitol, intitulat ” Consideraţii generale privind războiul hibrid”
analizează elementele şi caracteristicile specifice războiului hibrid pentru a realiza
o integrare sau o delimitare conceptuală a acestuia în contextul dezbaterilor de
specialitate actuale. De asemenea acest capitol evidenţiază, considerăm noi,
importanţa acţiunilor militare cinetice în confruntările circumscrise războiului
hibrid şi prezintă unele opţiuni de răspuns la unele ameninţări hibride.

Al doilea capitol „Utilizarea blindatelor în războiul hibrid” este dedicat


resurecţiei blindatelor în conflictele contemporane şi adaptarea acestora la noul
mediu de luptă care a revenit, în opinia noastră, în zonele populate. Tot în acest
capitol am insistat asupra tendinţelor de dezvoltare a sistemelor de potecţie
împotriva mijloacelor blindate.
În capitolul al treilea intitulat „Mijloacele antiblindate - armamentul
principal (preferat) al actorilor acţiunilor hibride”, am prezentat modul în care
mijloacele antiblindate au devenit, în opinia noastră, o ameninţare cheie pentru
combatanţi, precum şi considerentele pentru care acestea sunt preferat de actorii, în
special non statali, implicaţii în conflictele integrate în războiul hibrid.
În final am încercat să sintetizăm, ideile reprezentative din conţinutul tezei
de doctorat şi să formulăm unele propuneri ce vizează atât anumite moduri de
răspuns la acţiunile mijloacelor antiblindate folosite de actorii implicaţi în războiul
hibrid, cât şi direcţii de optimizare a efectului luptei împotriva unor astfel de
beligernaţi. Vom încerca în continuare să le evidențiem în continuare pe cele pe
care le considerăm mai relevante.

11 din 39
NECLASIFICAT

O primă concluzie rezultată în urma analizei noastre, este că războiul hibrid nu


poate fi considerat un nou tip de război care să impună o abordare cu totul nouă și
diferită de abordarea războaielor de până acum. Apariția noilor sisteme de
armament care folosesc tehnologie avansată și potențarea instrumentului cibernetic
solicită însă o cooperare interagenții și interinstituțională mult mai strânsă și
comprehensivă, dar acest fapt nu înseamnă că avem de abordat un altfel de război.
Războiul a reprezentat dintotdeauna utilizarea tuturor instrumentelor disponibile
aplicate sub toate formele și în toate locurile posibile.
Dacă mediul actual de desfășurare a confruntărilor este unul total nedefinit,
integrat de cele mai multe ori în zone urbane, în mijlocul populației, de multe ori
proprii, asta nu poate fi considerat un element nou definitoriu care să justifice
apariția unui nou tip de război.
În ceea ce privește întrebuințarea blindatelor în recentele conflicte putem
concluziona ca acestea au fost întrebuințate atât într-o concepție manevrieră cât și
izolat și dispersat, în unele cazuri pentru atingerea unor obiective. Astfel tancul
renunță la locul 1 în topul blindatelor utilizate, făcând loc în contextul războiului
hibrid, celorlalte mijloace blindate mult mai adaptate la lupta în mediul urban
specific conflictelor contemporane. Își păstrează însă, așa cum ne-a demonstrat
conflictul din 2014 dintre Israel și Hamas, un mijloc de descurajare impunător,
care poate aduce beneficii majore chiar și într-un astfel de mediu impropriu,
precum este cel urban.
Din analiza desfășurată în prezenta teză de doctorat, am concluzionat că la
acest moment, capabilitatea blindatelor, cea mai adaptată la mediul confuz, fluid,
continuu și complex, în care se desfășoară acțiunile militare, o reprezintă existența
unui sistem de protecție activă.
Considerăm în concluzie că viitorul aparține într-adevăr dronelor blindate
multirol, protejate inteligent, probabil humanoide, foarte tehnologizate, cu o
12 din 39
NECLASIFICAT

capacitate mare de detecție și selecție a țintelor, cu o gamă complexă de sisteme de


armament de la cele letale la cele neletale. Deși timide, cu rezultate fragile, astfel
de platforme sunt în diferite stadii de cercetare. Dar până la o nouă revoluție
tehnologică în domeniul militar, drumul trece prin adaptarea și îmbunătățirea
sistemelor blindate existente.
Prin urmare putem concluziona că vremea blindatelor nu a trecut, conflictele
viitoare, specifice războiului hibrid, vor recurge în continuare la utilizarea
platformelor blindate, dezvoltând rolul, certificat al blindatelor în conflictele
ultimelor decenii, dar cu siguranță vor căuta noi moduri de exprimare a
importanței și potenței blindatelor.
Din analiza noastră putem concluziona că armele antiblindate au devenit
mult mai importante în contextul războiului hibrid, acestea migrând de la rolul de
sprijin la cel de categorie principală de armament. Armele antiblindate portabile
permit angajarea unei game variate de ţinte de la personal, tehnică de luptă blindată
sau nu şi până la structuri şi clădiri fortificate din diferite poziţii. Versatilitatea
acestora le conferă titlul de „vedetă” a armelor dorite și utilizate de către actorii
implicat în conflictele hibride.
Intuitivitatea în utilizare precum şi viitorul aproape vizibil de întrebuinţare a
acestor sisteme antitanc în interiorul unei reţele integrate le va face şi mai dorite de
toţi actorii implicaţi în conflictele hibride, rolul şi importanţa lor va creşte, în
opinia noastră, simţitor, devenind probabil armele cele mai căutate şi în acelaşi
timp la îndemână.
Prin urmare, în războiul hibrid, structurile de luptă împotriva blindatelor, de
sine stătătoare, dotate cu diferite tipuri de tunuri antitanc vor deveni, relativ curând,
istorie.
Armele antiblindate portabile de ultimă generaţie integrează eficient noile
tehnologii apărute şi sunt foarte aproape de a fi integrate în reţea, previzionând

13 din 39
NECLASIFICAT

oarecum soldaţii robotizaţi, poate chiar autonomi cu o putere de foc mare şi


precisă.
Prin urmare, concluzionăm că nivelul ridicat de automatizare al armelor
antiblindate de nouă generație combinat cu efectul precis şi distrugător, le
recomandă ca fiind principalul mijloc de luptă în mediul de confruntare al
viitoarelor războaie ce se doreşte a fi unul al dronelor integrate.
În urma cercetării și a conluziilor prezentate, am avansat propunerile
următoare, în legătură cu cele trei direcții de cercetare abordate: războiul hibrid,
blindatele și mijloacele antiblindate în contextul războiului hibrid.
Acțiunile Alianței Nord Atlantice să se adapteze astfel încât principiul
proporționalității, să admită folosirea omuleților albaștri, împotriva celor verzi,
sau desfășurarea de acțiuni legale în spațiile internaționale, dar oarecum
incomode, în contrapartidă la astfel de acțiuni desfășurate de Federația Rusă sau
alţi actori.
Realizarea unei analize a blindatelor românești din punct de vedere al
adaptării acestora la provocările războiului hibrid. Ar fi foarte important de știut
câte dintre ele (și dacă) pot fi îmbunătățite și dotate cu kit-uri de protecție
modulare care să le permită ducerea acțiunilor militare în condițiile conflictelor
moderne. Dacă, probabil, achiziționarea unor module de blindaj reactiv care ar
crește gradul de protecție ar putea fi realizată relativ repede, nu același lucru se
poate afirma despre implementarea și integrarea unor sisteme automatizate
moderne de conducere a focului și de management al spațiului de luptă.
Analizarea posibilităților de a integrare a unui sistem de protecție activă
pentru blindatele aparținând Forțelor Terestre Române. Inexistența unui astfel de
sistem, în condițiile actuale de confruntare militară specifice războiului hibrid, le
reduce în mod semnificativ eficiența. Dacă acest deziderat nu poate fi atins, atunci
poate că dotarea cu alte sisteme blindate ar fi o soluție.
14 din 39
NECLASIFICAT

Deși un nou tip de blindat se află în acest moment în fază de concept,


considerat de mulți futuristic, analiza achiziționării de către Forțele Terestre a unui
blindat modern care să corespundă cerințelor actuale de ducere a luptei, ar trebui să
fie considerată oportună. Nefiind una dintre cele mai de invidiat puteri economice,
globale, cred că ar trebui să gândim achiziționarea unor sisteme blindate moderne,
care să ne ofere un avantaj, cel puțin din punct de vedere al descurajării.
Reanalizarea dotării structurilor de manevră din forțele terestre proprii, cu
mijloace antiblindate de ultimă generație de genul SPIKE, ca mijloace
suplimentare. Ele trebuie cu siguranță să fie alocate la forțele de manvră, dar
considerăm că este nevoie de utilzatori speciali instruiți și destinați și nu
repartizate aceluiași trăgător de pe mașinile de luptă. Acestea vor trebui să fie
utilizate în cele mai multe situații, simultan și integrat cu armamentul principal de
pe mașina de luptă, fapt ce nu poate fi realizat de același trăgător.
Propunem de asemenea, regândirea doctrinară a intervențiilor împotriva
blindatelor la nivelul eșaloanelor din cadrul forțelor terestre, în sensul introducerii
elicopterelor antiblindate în cadrul acestei categorii de forțe. Acestea pot îndeplini
cu succes și ușurință sarcini de însoțire a formațiilor de blindate, în contextul unor
confruntări cu fronturi delimitate, dar pot foarte bine acționa cu succes și punctual,
în anumite condiții și în lupta în localități, împotriva vehiculelor tehnice sau a
blindatelor improvizate, specifice războiului hibrid.
Achiziționarea de rachete antiblindate pentru eșaloanele de tip divizie, de
ultimă generație de genul NLOS (Non Light Of Sight), cu bătaie mărită, care pot
acționa rapid în momentele importante ale luptei pe baza datelor primite de la
forțele de la angajare.
Promovarea unor direcţii de cercetare care să ia în considerare tehnologiile
laser (vezi LAWS – Laser Weapon System deja aflat în teste la forţele navale

15 din 39
NECLASIFICAT

americane) sau cele care folosesc undele electromagnetice sau energia pe


microunde, pentru a fi integrate şi dezvoltate la actualele arme antiblindate,
deoarece ele vor deveni probabil armele conflictelor viitoare, hibride sau nu.
Teza nu se doreşte a fi una exhaustivă, dar încearcă o abordare contextuală a
modului de întrebuinţare a mijloacelor antiblindate reprezentând, sperăm noi o
provocare pentru direcţii de cercetare viitoare.
Sursele bibliografice studiate reprezintă lucrări relevante şi de notorietate,
cuprinzând, cu precădere surse recente, care dovedesc interesul crescut față de
domeniul abordat.

16 din 39
NECLASIFICAT

Pagină albă

17 din 39
NECLASIFICAT

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
I. LEGI, ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. Constituţia României, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 767,


Bucureşti, 2003, cota 71363.

II. REGULAMENTE ŞI INSTRUCŢIUNI MILITARE ROMÂNEŞTI

2.Strategia de Transformare a Armatei României, Statul Major General,


Bucureşti, 2007, fondul de carte al Bibliotecii Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”, cota inf. 567.

3. Doctrina Armatei României, Statul Major General, 2011.

III. REGULAMENTE ŞI INSTRUCŢIUNI MILITARE STRĂINE

4. Training Circular 7-100, Hybrid Threat, 2010.


5. Joint Vision 2020, Washington DC, June 2000.
6. FM 3-21.9,Tactical enployment of antiarmor platoons and companies,
Washington DC, November 2002

IV. LUCRĂRI DE AUTORI ROMÂNI

7. Viorel Buta, Valentin Vasile, Războiul de tip nou: perspectiva rusă,


Centrul tehnic editorial al Armatei, Gândirea Militară Românească,nr
2/2015
8. Mihail Popescu, Viorel Buţa, Acţiunile militare împotriva blindatelor,
Bucureşti, 1999.

18 din 39
NECLASIFICAT

9. Viorela Buţa, Valentin Vasile, Perspective asupra influenţei conceptului


de război hibrid, Gândirea Militară Românească,nr.3,4/2015
10. Petrică-Lucian Foca Vasile Cerbu, Războiul hibrid – „războiul din
umbră“ al începutului de secol, Gândirea Militară Românească,nr.4/2014
11. Iulian Chifu, Monica Oproiu, Narciz Bălăşoiu, Rãzboiul Ruso-Georgian
Reacţiile decidenţilor în timpul crizei, Editura Curtea Veche, Bucureşti,
2010.
12. Iulian Chifu, Războiul hibrid şi frontierele.Ucraina ca şi caz şcoală
pentru viitorul conflictelor.http://adevarul.ro/internațional/europa.
13. Viorel Buţa, Gelu Alexandrescu, Daniel Dumitru, Elemente dinamice ale
câmpului de luptă modern, Editura UNAp, București 2004
14.Vasile Radu, Realităţi şi perspective privind întrebuinţarea mijloacelor
blindate şi antiblindate de către armatele moderne, Editura UNAp,
Bucureşti 2006

V. LUCRĂRI DE AUTORI STRĂINI

15. Maxim Trudolyobov, Russia’s Hybrid War, www.nnytimes.com

16. Damien Van Puyvelde, Hybrid war- Does it even exist?NATO Review,
www.nato.int/docu/review/2015/

17. Antony H. Cordesman, Israel and Syria: The military balance and
prospects of war, Center for Strategic and International Studies Arleigh A.
Burke Chair in Strategy, Washington DC, 2007, varianta online
VI. SURSE WEB

30. Michael B. Kim, The Uncertain Role of the Tank in Modern War:
Lessons from the Israeli Experience in Hybrid Warfare, The Institute of
Land Warfare, Arlignton 2016, http//www.arcic.army.mil.LPD
31. Alexander Hawlet, Armour Tactics at the Battle of 73 Easting, 26
February 1991, https//air.spacehistorian.com/

19 din 39
NECLASIFICAT

32.Gabi Siboni şi AG, Military lessons for Hamas from Operation Protective
Edge, pe site-ul https://www.files.ethz.ch/
33.Yakoov Katz, Mid-air blast tank shell winner of defense prize, pe site-ul
www.jpost.com/
34. Gil Ronen, New tank cartridge made for urban warfare, pe site-ul http://
www.israelnationalnews.com/
35. Marjorie Censer, The end of the tank? The Army says it doesn’t need it,
but the industry wants to keep building it, pe site-ul
https://www.washingtonpst.com/
36.Joseph Holiday, The Syrian Army doctrinal order of battle, pe site
www.understandingwar.org/
37. Dennis A Lowe, Employing armor against the Islamic State: the
inevitable urban combined armed fight, pe site https://www.
google.ro/url?sa=t&rct
38. Brian Kalman, US Army armored vehicle developments in the 21st
century (military analysis), pe site-ul https://southfront.org/
39. di Matteo Latorraca - ,Technicals: the vehicles that changed the
asymmetric conflicts, http://www.geopolitica.info/technicals/
40.Kris OSBORNE, Army tanks to get vehicle- mounted vehicle developed
active protection sustems to detect, tracd and destroy E, pe site-ul
http://www.drs.com/
41.Tyler ROGOWAY, Is Poland’s stealthy PL-01 the tank of the future, pe
site-ul https://foxtrotalpha.jalopnik.com/
42. New Polish tank Anders unlikely to become ”killer” of russian Armata/
pe site-ul: https://sputnil.com/miltary
43.Christelle Pigual, Armed groups and guided light weapons,2014 Update
with MENA FOCUS, decembrie 2014, pe site-ul: https://

20 din 39
NECLASIFICAT

www.researchgate.net/publication/270896951_Armed_groups_and_guide
d_light_weapons_2014.
44.Yeev Schif, Hezbollah, Anti-tank fire cousing most IDF casualties in
Lebanon,, august 2006 pe site-ul www.haarety.com/news/hezbollah-
antitank-fire-causing-most-IDF-casualties-in -lebanon-1.194.

VII. REVISTE

45. Gândirea Militară Românească.

46. Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

47. Revista Forţelor Terestre.

48. Revista Impact Strategic.

49. Magazinul Străjer în calea furtunilor, numărul 18/ 2015.

50. Revista Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale

51. Eva Galambos, Israel-Hamas:războiul împotriva terorii și a teroriștilor,


ediția online a ziarului Realitatea Evreiască nr.432-433, iulie 2014.

VIII. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

52. Dicţionar enciclopedic ilustrat, Editura Codex 2000 SRL, Bucureşti,

1999, Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, cota 69195.

21 din 39
NECLASIFICAT

Pagină albă

22 din 39
NECLASIFICAT

LISTA CU ANEXELE

Anexa nr.1- Folosirea instrumentelor de putere de către actorii implicați în războiul


hibrid din Europa………………………………………………………………174
Arhitectura FCS (Future Combat System /Sistemului de Luptă al Viitorului)..175
Caracteristici ale blindatelor specifice războiului hibrid………………………176
Aruncătorul de grenade RPG 30……………………………………………….177
Pușca Carl Gustav/M3A1 MAAWS(Multiple-role Anti-armor Anti-tank Weapon
System)…………………………………………………………………………178
Analiză comparativă rachete dirijate de tipul ”Fire and forget”………………..179

23 din 39
NECLASIFICAT

Pagină albă

24 din 39
NECLASIFICAT

25 din 39
NECLASIFICAT

Anexa nr.1

Folosirea instrumentelor de putere de către actorii implicaţi în războiul hibrid din Europa

Instrumente Federaţia Rusă Uniunea Europeană, NATO


/Actori

Diplomatic/ Refuzul dialogului în ”cazul Crimeea” Promovarea necesităţii unui dialog în cazul Crimeea
cu accent imperativ pe returnarea acesteia
Politic
Decizia de a înființa un număr suplimentar de Decizia de asigurare a prezenţei rotaţionale de forţe
NATO pe graniţa de est.
brigăzi (40).
Necesitatea asigurării a minim 2% din PIB de către
statele membre.
Normalizarea situaţie conform status-quo Neacceptarea status-quo prezent şi revenirea la cel
prezent (conflict în Donbas, Crimeea parte a anterior
Federaţiei Ruse).
Decizia şi determinarea de a acţiona pe termen lung

26 din 39
NECLASIFICAT

Informaţional Discreditarea liderilor europeni Contracararea acţiunilor de discreditare

Contraatac informaţional( discreditare liderilor FR)


Neviabilitatea/ nefuncţionalitate UE Promovarea valorilor occidentale în mass media
rusofonă
Exploatarea slăbiciunilor sistemului de valori Prezentarea efectelor devastatoare ale unui conflict
occidental nuclear.
Încurajarea acţiunilor iredentiste şi secesioniste
Retorica ameninţării cu forţa
Militar Folosirea forţelor convenţionale pentru Folosirea forţelor convenţionale pentru descurajare
intimidare şi asigurare
Controlul instituţiilor importante prin folosirea Apărarea instituţiilor importante prin pregătirea şi
omuleţilor verzi folosirea omuleţilor albaştri
Acţiuni militare provocatoare Reacţii militare în oglindă, legale
şantaj nuclear Demonstrarea capacităţii de răspuns nuclear
Economic Embargou asupra importurilor Continuarea cu fermitate a sancţiunilor economice
şantaj energetic Realizarea pieţei energetice comune a UE

27 din 39
NECLASIFICAT

Specularea problemelor economice ale unor Sancţionare/sprijinirea statelor membre care nu


state membre UE respectă deciziile consensuale
Retorica pierderilor economice ale UE în urma
sancţiunilor
Sursa: autorul

28 din 39
NECLASIFICAT

Pagina albă

29 din 39
NECLASIFICAT

Anexa nr. 2

Arhitectura FCS (Future Combat System)


(Sistemului de Luptă al Viitorului)

Sursa:http://www.defenseindustrydaily.com/M1203-NLOS-C-Future-Combat-
Systems-Howitzer-04835

30 din 39
NECLASIFICAT

Anexa nr. 3

Caracteristici ale blindatelor specifice războiului hibrid

Blindat Armament Muniţie Protecţie APS‫٭٭‬ SACF‫٭٭٭‬ Probat în Cost/unit


combat
Tară Rachete POU‫٭‬ Unităţi
dirijate construite

Leopard 2A7+ 1x120mm lis Rachete 2A4M CAN NU DA Afganistan 5,7 mil $
LAHAT
Germania Siria 3840 buc

K-2 1x120mm lis F&F NU KAPS DA NU 8,5 mil$

Coreea de Sud încărcare automată (Fire&For 100 buc


get)

M1A2 SEP 1x120mm lis NU TUSK NU DA Afganistan 8 mil $

SUA Irak 10000

31 din 39
NECLASIFICAT

ISIS buc

Yemen

Challenger 2 1x120mm ghintuită NU NU NU DA Irak

Marea Britanie

Merkava IV 1x120mm lis Rachete NU Trophy DA Liban 360 buc


LAHAT
Israel Intifada

Gaza Ops

Protective
Edge

Type 10 1x120mm lis NU NU NU DA NU 8,4 mil $

Japonia încărcare automata 80 buc

32 din 39
NECLASIFICAT

AMX-56 1x120mm lis NU NU AZUR DA Yemen 2015 4,9 mil $


Leclerc
încărcare automata 862 buc
Franţa

T-84 Oplot 1x125mm lis NU NU ZOSLAN DA ?? Donbas

Ucraina

T-90 1x125mm lis 9M119M NU ARENA DA Siria 4,5 mil $

Federaţia Rusă încărcare automată 3200 buc

Type 99 1x125mm lis ATGM NU NU DA NU 814 buc

China încărcare automată

‫ ٭‬POU- Pachet Operare Urbană

‫٭٭‬APS – Active Protection System (Sistem de Protecție Activă)

‫ ٭٭٭‬SACF – Sistem Automat de Conducere a Focului

Sursa: autorul
33 din 39
NECLASIFICAT

Anexa nr. 4

Aruncătorul de grenade RPG 30

Producător Bazalt/Rusia

În serviciu Rusia/ 2008

Calibru 105mm

Penetrare blindaj 650 RHA

Distanţă 305m

Viteză iniţială 274m/s

Principiu funcţionare Lovitură precursoare

Sursa:https://www.militaryfactory.com/smallarms/detail.asp?smallarms_id=644

Sursa:https://www.wired.com/2008/11/russiaunveils

34 din 39
NECLASIFICAT

Sursa:http://militaryanalysis.blogspot.ro/2012/08/rpg-30.html

35 din 39
NECLASIFICAT

Anexa nr.5

Puşca Carl Gustav/M3A1

MAAWS(Multiple-role Anti-armor Anti-tank Weapon System)

Producător Saab Bofors Dynamics/ Suedia

În serviciu Slovacia din 2015

Calibru 84mm

Penetrare blindaj 500mm RHA cu ERA

Distanţă Până la 1000m

Viteză iniţială 230-255m/s

Principiu funcţionare ţeavă ghintuită cu închizător

Sursa: http://www.military-today.com/firearms/carl_gustaf_m4.htm

Sursa: http://www.thefirearmblog.com/blog/2014/10/17/saabs-latest-recoilless-rifle/

36 din 39
NECLASIFICAT

Denumită şi ”one man artillery”, datorită gamei diverse de muniţii pe care o


întrebuinţează de la cea antiblindate sau antipersonal la cea specializată în
neutralizarea adversarului din interiorul clădirilor sau cea de iluminare sau
fumizare.

Sursa: http://www.military-today.com/firearms/carl_gustaf_m4_l5.jpg

37 din 39
NECLASIFICAT

Anexa nr.6

Analiză comparativă rachete dirijate de tipul ”Fire and forget”

Nume FGM 148 Javelin PARS 3 LR Kornet 9M133 SPIKE

Producător Raytheon and PARSYS KBP Rafael Advanced


Locheed Martin Defence System
Germania Instrument Design
SUA Bureau Israel

Rusia

În serviciu Din 1996 Din 2011 Din 1998 Din 1981

Distanță 75-2500m Până la 7000m 150-8000m 400-8000m (ER)


din elicopter sau până la 25 km
cu NLOS

Muniție Antitanc Antitanc Antitanc cumulativă Antitanc


cumulativă

Penetrare 600-800mm RHA 1000mm RHA 1100-1300mm RHA 700mm RHA with
blindaj with ERA with ERA ERA
with ERA

Sistem Infraroșu Căutare Rază laser Căutare infraroșu


ghidare infraroșu

Sursa: autorul

38 din 39
NECLASIFICAT

Pagină albă

39 din 39