Sunteți pe pagina 1din 30

MODULUL III

Organizaţia Atlanticului de Nord şi


securitatea euroatlantică.
Rolul României ca furnizor de securitate

Gl(r)conf.univ.dr.ing Gheorghe SAVU


gh.savu@yahoo.com
0745 11 11 92

1
CONŢINUT:
1. Generalităţi
2. Obiectivele și sarcinile NATO
3. Rolul actual al NATO
4. Misiunile fundamentale ale NATO
5. Funcţionarea NATO
6. Parteneriate și cooperarea cu F. Rusă şi Ucraina
7. Structura politică şi militară a Alianţei
8. Eficienţa NATO ca instituţie de securitate
9. Principalele contribuţii ale României la NATO
2
04/11/20 MODULUL III Organizaţia Atlanticului de Nord şi securitatea euroatlantică. Rolul României ca furnizor de securitate
1. GENERALITĂŢI:
Istoric:
- 1949: semnarea Tratatul Atlanticului de Nord:
- NATO - organizaţie guvernamentală în care SM îşi păstrează
suveranitatea şi independenţa;

- NATO - alianţă bazată pe cooperare politică şi militară între SM;


- NATO - legătura transatlantică prin care securitatea Americii de
Nord este permanent legată de securitatea Europei;

3
04/11/20 MODULUL III Organizaţia Atlanticului de Nord şi securitatea euroatlantică. Rolul României ca furnizor de securitate
1. GENERALITĂŢI:
Istoric (cont):
-
- 1997: - Actul Fondator al Relaţiilor dintre NATO şi RUS;
- Carta NATO-Ucraina
- 2001: NATO a invocat pt prima dată în istoria sa art. 5 al TW
- 2002: Consiliul NATO-RUS
- 2010: Conceptul Strategic al Alianţei - angajare activă, apărare modernă
- 2014: - înteruperea relaţiilor cu F. Rusă ca urmare anexării Crimeei;
- adaptarea Alianței la amenințările din E si S (RAP)

4
04/11/20 MODULUL III Organizaţia Atlanticului de Nord şi securitatea euroatlantică. Rolul României ca furnizor de securitate
1. GENERALITĂŢI:
Motivaţia reală a creerii NATO:
- răspuns la ameninţarea militară sovietică;
- descurajarea expansiunii;
- prevenirea renaşterii naţionalismului militarist în
Europa;
- eliminarea potenţialului de conflict militar între statele
vest-europene;
- încurajarea integrării politice europene;
- promovarea principiilor democratice şi ale respectării
legalităţii pe continentul european.
5
04/11/20 MODULUL III Organizaţia Atlanticului de Nord şi securitatea euroatlantică. Rolul României ca furnizor de securitate
2. Obiectivele și sarcinile NATO

6
04/11/20 MODULUL III Organizaţia Atlanticului de Nord şi securitatea euroatlantică. Rolul României ca furnizor de securitate
3. Rolul actual al NATO
Întărirea securității şi stabilității EA prin:
- păstrarea legăturii transatlantice;

- menţinerea unor capabilităţi militare pt descurajare şi apărare ;

- continuarea procesului de deschidere faţă de noi membri;

- urmărirea constantă a relaţiilor de parteneriat, cooperare şi


dialog cu celelalte ţări

7
04/11/20 MODULUL III Organizaţia Atlanticului de Nord şi securitatea euroatlantică. Rolul României ca furnizor de securitate
4. Misiunile fundamentale ale Alianţei:

a. Apărarea colectivă: Art. 5/TW


a. Gestionare crize
b. Securitate prin cooperare

8
04/11/20 MODULUL III Organizaţia Atlanticului de Nord şi securitatea euroatlantică. Rolul României ca furnizor de securitate
5. Funcţionarea NATO
Procesul decizional și consultările
1. Consensul
Originea principiului
• Consensul este acceptat ca unica modalitate de luare a deciziilor de
la crearea Aliantei (in 1949)

Cum se aplica?
• Principiul consensului se aplica intregului NATO
• Luarea deciziilor prin consens inseamna ca nu exista procedura
votului la NATO. Pana se ajunge la o decizie acceptabila tuturor
statelor, au loc consultari (formale și informale)
• Nevoia ca statele membre sa fie de acord ca nu sunt de acord
(agree to disagree) pe un anumit subiect
• Facilitarea procesului de consultari este una dintre sarcinile
principale ale SecGen si CMC
04/11/20
6. Parteneriate si cooperarea cu F. Rusă şi Ucraina
PARTENERIATE
Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic (1997, pr. regionale, controlul arm., mentinerea
pacii. Are 29 de state membre NATO și 22 de parteneri PfP)

Programul Parteneriatul pentru Pace (1994, 22 parteneri)

Relatia NATO-Russia (1997 - Actul Fondator, 2002 - NRC)

Relatia NATO-Ukraina (1997 – Carta privind parteneriatul distinct, NUC)


Dialogul Mediteranean (1994, Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Morocco, Mauritania, Tunisia)

Initiativa de Cooperare de la Istanbul (2004, Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE)

Cooperare cu alte organizatii (ONU, UE, UA, OSCE, CE)

04/11/20
Securitatea naţională a României în
04/11/20 11
contextul securităţii euroatlantice
6. Parteneriate si cooperarea cu F. Rusă şi Ucraina

04/11/20
PARTNERSHIPS
7. Structura politica si militara a Aliantei
NATO – organizatie politico-militara
Politic:

04/11/20
7. Structura politica si militara a Aliantei
NATO – organizatie politico-militara
Militar:

04/11/20
7. Structura politica si militara a Aliantei

Structura civilă - NAC


 Cartierul General al NATO (+ Secretariatul Internațional)
 Reprezentanţi permanenţi şi delegaţii naţionale
 Secretariatul Internaţional

Structura
Structuramilitară
militară--CM
CM
 Comitetul
ComitetulMilitar
MilitaralalNATO
NATO(+(+Statul
StatulMajor
MajorMilitar
MilitarInternaţional)
Internaţional)
 Structura
Structurade
decomandă
comandăaaNATO
NATO
 Structura
Structurade
deforţe
forţeaaNATO
NATO

Organizaţii
Organizaţiişişiagenţii
agenţiiNATO
NATO
 Agenţii
AgenţiişişiOrganizaţii
OrganizaţiiNATO
NATO(Ex.
(Ex.NCIA)
NCIA)
 Instituţii de învăţământ şi facilităţi instruire (Colegiul
Instituţii de învăţământ şi facilităţi instruire (Colegiul
NATO
NATOde delalaRoma)
Roma)
 Centre
Centrededeexcelenţă
excelenţă(HCoE
(HCoEOradea)
Oradea)
04/11/20
7. Structura politica si militara a Aliantei

Consiliul Atlanticului de Nord - Summit

04/11/20 16
7. Structura politica si militara a Aliantei

Reprezentanţii permanenţi (Perm Reps)


şi delegaţiile naţionale

• 29 state membre
- Reprezentanţi Permanenţi (PermReps);
- Reprezentanţii guvernelor proprii, cu statut de ambasadori;

- Functii: - reprezinta statele de care apartin;


- contribuie la procesul de consultari;

- Delegaţiile nationale cuprind personal din diferite ministere, servicii de


informații și alte instituţii.

04/11/20
7. Structura politica si militara a Aliantei

Comitetul
Comitetul Militar
Militaral
al NATO
NATO (MC)
(MC) Reprezentanţi
militari
- -Transformă
Transformăorientările
orientărilepolitice
politiceînîndirecţii
direcţiimilitare
militarede
deacţiune
acţiune [MilReps]
SACEUR + SACT
- -Emite
Emiterecomandări
recomandărişişiopţiuni
opţiunimilitare
militarepentru
pentruNAC/NPG
NAC/NPGşişiSecGen
SecGen Reps

Statul Major Militar Internaţional Grupuri de lucru la nivel experţi militari


(IMS) Structuri de sprijin şi elaborare documente
Structură executivă şi de sprijin

Structura militară de Comandă Structura de Forţe a NATO


a NATO (NCS) (NFS)

Structura
Structuramilitară
militarăintegrată
integratăaliată
aliată

04/11/20
7. Structura politică și militară a NATO (cont. 1)
Structura militară de comandă a NATO (NCS)
- Comandamente de nivel strategic -

Comandamentul Aliat pentru Operaţii


ACO - Mons, BEL
General General Tod D. Wolters (USA
AF) SACEUR

General André Lanata (FRA AF) SACT

Comandamentul Aliat pentru


Transformare
ACT - Norfolk, USA
04/11/20
7. Structura politica si militara a Aliantei
Comandamentul Aliat pentru Transformare

ROU

Misiunile ACT – să fie în măsură să:


HUMINT
- Conduca procesul de transformare;
Oradea
- Menţină / îmbunătăţească capabilităţile militare;
- Sprijinul operaţiilor / misiunilor conduse de NATO
04/11/20
7. Structura politica si militara a Aliantei
Structura de forţe a NATO / NFS

Forţe aeriene Forţe terestre Forţe maritime


(GBR şi DEU) (Corpuri de reacţie) (GBR, ESP, ITA, FRA)

Comandamente cu Comandamente cu
capacitate HRF capacitate LRF

NRDC - TUR ARRC - GBR


NRDC - TUR ARRC - GBR
NDC - GRC MNC-NE – POL
NDC - GRC MNC-NE – POL
NRDC - DEU/NLD NRDC - ITA
NRDC - DEU/NLD NRDC - ITA RRC - FRA MND-SE – ROU
RRC - FRA MND-SE – ROU
NRDC - ESP
NRDC - ESP
EUROCORP
EUROCORP

• •HRF
HRF- -forţe
forţecu
cunivel
nivelridicat
ridicatalalcapacităţii
capacităţiioperaţionale,
operaţionale,apte
aptede
deacţiune
acţiuneînîn55––90
90zile;
zile;
• •LRF
LRF - forţele cu nivel scăzut al capacităţii operaţionale, apte de acţiune în 91 – 180zile.
- forţele cu nivel scăzut al capacităţii operaţionale, apte de acţiune în 91 – 180 zile.
04/11/20
8. Eficienţa NATO ca instituţie de securitate

Securitatea Euro – Atlantică


Ameninţările curente: dinspre E şi S; complexe; naturi diferite; dinamice;
simultane.

BELARUS

CZECH
SLOVAKIA
RUS
AUSTRIA
HUNGARY UZBEKISTAN

CROATIA
B -H

ciu
SERBIA&
BULGARIA GEORGIA
MONTENEGRO

jlo
FYROM AZERBAIJAN
ALBANIA

Mi
AGHANISTAN

tul
ien
Nord A
fri ca

Or
04/11/20
8. Eficienţa NATO ca instituţie de securitate
Securitatea aliată –– principiul
Securitatea aliată principiul apărării
apărării colective
colective
 Articolul 5 / Tratatul de la Washington

“Un atac armat asupra unuia sau mai multor membri


este considerat ca fiind un atac împotriva tuturor membrilor.”

 NATO duce operaţii când şi unde este necesar

04/11/20
8. Eficienţa NATO ca instituţie de securitate
Securitatea Alianţei:
- este esenţa formării şi existenţei Alianţei;
- vizează teritoriul şi populaţia SM (TW, CS) ;
- se realizează prin mijloace politice şi militare
- se asigură prin 3C: Collective defence; Crisis management; Cooperative security;

- Impune preocuparea permanentă pentru adaptare.

04/11/20
8. Eficienţa NATO ca instituţie de securitate
RAP -- Readiness
RAP Readiness Action
Action Plan
Plan

Asigurare Adaptare
(prezenţă şi activităţi militare pe flancul estic (schimbarea posturii şi capabilităţilor Alianţei, pe
termen lung)
pentru asigurarea aliaţilor şi descurajare)
• Reorganizarea NRF – crearea Grupării
Întrunite de Forţe cu Nivel de Reacţie
• creşterea numărului aeronavelor pentru Foarte Ridicat - VJTF;
Poliţie Aeriană; • Entităţi multinaţionale permanente de C2;
• supravegherea teritoriului cu AWACS; • Creşterea nivelului operaţional al unor
• patrulare maritimă intensificată - SNMG comandamente (MNC-NE Polonia);
(Marile Baltică, Mediterana şi Neagră); • Înființare comandamente (MND-SE) și
• dislocarea de trupe (instruire şi exerciţii); brigăzi (MNBG-SE)
• exerciţii NATO şi naţionale; • Pre-poziţionarea de echipamente şi
materiale;
• Revigorarea infrastructurii naţionale la
dispoziţia Alianţei (porturi şi aeroporturi);
• Actualizarea planurilor de apărare;

04/11/20
04/11/20 26
CONCLUZII:
• NATO este compus din structuri politice si militare

• Deciziile se iau la nivel politic

• La nivel militar se adopta documente cu caracter


consultativ (advising) pt NAC și de executie pt
comandamente (tasking)

• Instrumentul militar se utilizeaza cand diplomatia esueaza

• Consensul este singurul instrument decizional

• Cooperarea civ-mil se desfasoara in toate procesele

• Alianta este construita ca un sistem integrat


04/11/20
CONCLUZII:
• Alianta este intr-un proces continuu de adaptare si
transformare

• Alianta reia in atentie apararea colectiva ca urmare a


amenintarii militare din est

• Promovarea descurajarii fara escaladare conflicte

• Romania – membru activ, furnizor de securitate

• Exista importante structuri NATO pe teritoriul ROU

Coeziunea și solidaritatea SM – esența NATO


04/11/20
Noul sediu NATO

04/11/20
MODULUL III

Organizaţia Atlanticului de Nord şi securitatea


euroatlantică.
Rolul României ca furnizor de securitate

30
Gl.lt.dr.ing.conf.univ. Gheorghe SAVU

S-ar putea să vă placă și