Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

ȘI GESTIUNEA AFACERILOR

CLUJ-NAPOCA

Strategii de promovare a produselor agroalimentare


Studiu de caz- SC Napolact SA

Proiect realizat de către: Tupiță Flaviu


Disciplina: Strategii de agromarketing
Specializarea: Agrobusiness
Corelarea cantitativă şi calitativă a producţiei alimentare cu
cererea consumatorilor constituie imperativul major al civilizaţiei contemporane. Conform
acestui deziderat este necesar să fie cunoscută specificitatea cererii alimentare, care este însă
determinată de trebuinţele efective ale consumatorului.

Pornind de la ideea că nevoia este acel factor care în anumite condiţii declanşează
comportamentul individului, se doreşte o abordare fundamentală, cu implicaţii profunde asupra
eficientizării promovării produselor agroalimentare

Varietatea mare a formelor, metodelor, tehnicilor şi mijloacelor de promovare este un atu


important al acestei componente a marketingului, dar în acelaşi timp impune luarea lor în
considerare cu mult discernământ atunci când se elaborează şi se adoptă o anumită politică de
promovare de către o agenţie de publicitate sau de către departamentul de marketing al unei
firme.

Promovarea produselor agricole şi agroalimentare presupune utilizarea unui ansamblu de


acţiuni şi mijloace de informare a consumatorilor, atât în vederea satisfacerii cât mai complete a
nevoilor de consum, prin cumpărarea produselor, creșterea poziției pe piață, crearea unei imagini
pozitive a produsului, crearea unui climat favorabil pentru vânzărie viitoare, educarea și
informarea pieței, cât și prin creșterea vânzărilor și profitului firmei.

Potrivit Comisiei Europene, politica de promovare a produselor agroalimentare are


următoarele obiective principale:

Obiective specifice principale:

 „creșterea gradului de conștientizare cu privire la calităţile produselor


agricole ale Uniunii şi standardele înalte impuse metodelor de producţie în Uniune;
 creșterea competitivității produselor agricole şi a anumitor produse
alimentare din Uniune, a consumului acestor produse, precum şi a vizibilităţii lor atât în
Uniune, cât şi în afara sa;
 creşterea nivelului de cunoaştere şi recunoaştere a sistemelor de calitate
ale Uniunii;
 creşterea cotei de piaţă a produselor agricole şi a anumitor produse
alimentare din Uniune, acordându-se o atenţie deosebită pieţelor din ţările terţe cu cel mai
mare potenţial de creştere.” ( Sursa: https://www.madr.ro/promovare-produselor-
agroalimentare.html )

Studiu de caz- SC Napolact SA

Societatea Comercială Napolact SA a luat ființă în anul 1990 prin transformarea


integrală a Întreprinderii de Industrializare a Laptelui Cluj.

Obiectul de activitate al societății îl constituie: colectarea, transportul, prelucrarea,


depozitarea, conservarea si comercializarea laptelui, produselor lactate si a inghetatei, operatiuni
de import-export in activitatea proprie.

Situată în inima Transilvaniei, Napolact este continuatoarea unei tradiții vechi de un


secol în domeniul procesării laptelui. Firma mamă este atestată documentar in 1905 – atelierul
Vlad unde se fabricau unt și branză de vacă . Firma Vlad fabrica pentru prima dată în zonă și
introducea pe piața Clujului produsul iaurt. Începând cu anul 1936, produce brânzeturi
fermentate și topite pe care le exportă în diferite țări, printre care și S.U.A. În urma naționalizării
din 1948, firma Vlad se transformă în Întreprinderea de Industrializare a Laptelui Cluj care, la
rândul ei, se transformă în 1990 în SC Napolact SA.

Societatea Napolact are sediul în Cluj-Napoca și fabrici în principalele localități ale


județului Cluj. Fabrica de produse lactate se află în comuna Baiu, fabrica de brânzeturi
fermentate și frământate, în Dej, fabrica de brânzeturi de la Țaga. Societatea deține cinci
magazine de desfacere proprii în Cluj-Napoca, și în majoritatea orașelor din țară.

Pentru a ține pasul cu tehnologia la nivel mondial, compania investește și modernizează


în permanență fabricile pe care le deține.

În prezent societatea este leader pe piața internă a lactatelor, având o varietate de produse
în portofoliu, o mare parte dintre acestea făcând parte din gama produselor ecologice. Gama de
produse Napolact cuprinde toate sortimentele specifice industriei laptelui:
 lactate proaspete: lapte proaspăt, iaurt, sana, chefir, lapte bătut, unt,
smântână;
 brânzeturi: fermentate, specialități, cașcaval, telemea, brânză proaspătă de
vaci;
 de asemenea în portofoliul societății Napolact, sub brandul Napoca există
și o gamă diversificată de înghețată, compania fiind printre cei mai mari
producători de înghețată din România;

Promovarea produselor Napolact


Prin politica promoţională şi mijloacele ce o concretizează, întreprinderea urmăreşte o
difuzare cât mai amplă a unor informaţii despre activitatea, produsele şi serviciile sale, dar şi
recepţionarea modului cum acestea sunt primite şi apreciate de destinatari. Privită din acest punct
de vedere, întreprinderea se constituie într-un sistem, deschis spre mediul său extern şi, în acelaşi
timp, o sursă de mesaje al căror obiectiv principal vizează întărirea imaginii şi a prestigiului
produselor şi serviciilor sale pe piaţa pe care acţionează. Astfel societatea Napolact își
promovează produsele prin intermediul mai multor acțiuni promoționale precum:
 Acţiuni promoţionale bazate pe produs: calitatea, designul, ambalajul,
marca, preţurile promoţionale, marchandisingul ;
 Acţiunile prin mass-media: publicitate scrisă, publicitate vorbită, filmele,
diapozitivele etc.;
 Acţiuni promoţionale prin intermediul personalului firmei;
 Acţiuni promoţionale în procesul distribuţiei.

Pe lângă strategiile de promovare menționate mai sus, compania apelează și la alte


tehnici, cum ar fi: promovarea vânzărilor, manifestări promoționale, utilizarea mărcii, relația cu
publicul:

 Acțiuni publicitare/publicitatea- este o formă de comunicare în masă, cu efecte pe


termen lung, care cuprinde totalitatea acţiunilor şi mijloacelor folosite de
întreprindere pentru a face cunoscute şi apreciate de către consumatori produsele şi
serviciile oferite spre vânzare;
 Promovarea vânzărilor- poate fi definită ca un mod de acţiune comercială, bazat pe
folosirea mijloacelor şi tehnicilor de stimulare/impulsionare a creşterii vânzărilor de
bunuri şi servicii care formează oferta întreprinderilor;
 Relațiile publice- pot fi definite ca un ansamblu de programe diverse menite să
promoveze sau să protejeze pe piaţă imaginea firmei sau a produselor ei;
 Utilizarea mărcilor- vizează în esenţă individualizarea produselor întreprinderii de cele
ale concurenţei, prin anumite semne, simboluri, identificarea rapidă a mărfurilor de o
anumită calitate, garantată de prestigiul firmei;
 Manifestări promoționale- utilizarea pe perioade de timp determinate, a unei întregi
game de tehnici şi acţiuni promoţionale (de ex.: participarea la târguri şi expoziţii)
imediate şi de lungă durată.

Referitor la relația cu publicul, compania este foarte atentă să crească imaginea brand-
ului său, astfel desfășoară diverse programe cu scop caritabil. În parteneriat cu UNICEF
România, Napolact a desfășurat o campanie caritabilă timp de șase luni, prin care a donat 5% din
totalul vânzărilor de lapte din această perioadă, către centre de plasament din Cluj- Napoca, Alba
Iulia, Satu Mare și Târgu Mureș.
Dupa cum se obervă, acţiunile promoţionale sunt indispensabile pentru producători şi
utile pentru cumpărători, astfel încât, problema care se pune este legată în special de
perfecţionarea lor, de îmbinarea şi alegerea celor mai adecvate mijloace şi momente de
transmitere către public.
Promovarea se impune ca o necesitate pentru fiecare produs, însă diferă atât în funcţie de
natura acestuia, cât şi în funcţie de piaţa pe care urmează a se vinde. Ea poate influenţa asupra
imaginii produsului pe piaţă şi asupra volumului de vânzări a produselor promovate. Promovarea
produselor este o activitate vitală ce antrenează creşterea vânzărilor şi prelungirea ciclului de
viaţă a produsului.