Sunteți pe pagina 1din 2

UAIC, FSSP, Asistență Socială Giurgea Gabriela-Elena

Anul III, Grupa 2

ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL DIN CADRUL

CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ

Serviciul de cazare Centrul de primire a copilului în regim de urgență asigură accesul


copiilor aflați în dificultate, la informare, protecție pe perioadă determinată, educație, consiliere
socială și psihologică, promovarea relațiilor sociale (socializare), promovare și cooperare socială,
socializare și petrecere a timpului liber, servicii de bază pentru activitățile zilnice, servicii de
suport pentru activitățile instrumentale de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei și suplimentelor
nutritive, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor de criză, integrare/reintegrare familială
și comunitară, accesul către alte forme de protecție special prevăzute de lege, alte servicii de
suport pentru diferite situații de dificultate.

Serviciul social Centrul de primire a copilului în regim de urgență se organizează și


funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență
socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute
în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege în celelalte acte
internationale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate
aplicabile.

Asistentul social al Centrului de primire în regim de urgență se asigură să pună în


aplicare decizia de urgență emisă de DGASPC / instanța judecătorească privind admiterea
copilului în cadrul centrului implicându-se în următoarele activități:

 stabilește o întâlnire cu specialiștii DGASPC (managerul de caz) pentru transferul


de informații respectiv dosarul social al copilului, ocazie cu care se întocmește și
un proces verbal de predare-primire;
 verifică dosarul și se asigură de existența următoarelor documente:
 decizia / sentința de plasament în regim de urgență privind admiterea
copilului în cadrul Centrului de primire a copilului în regim de urgență;
 fișa de semnalare a situației de abuz / neglijare sau exploatare;
UAIC, FSSP, Asistență Socială Giurgea Gabriela-Elena
Anul III, Grupa 2

 raportul de evaluare inițială în baza căruia s-a emis dispoziția / sentință;


 copii ale actelor de stare civilă și de identitate pentru copil / părinți și
ceilalți membrii ai familiei;
 decizia de numire a managerului de caz
 asigură primirea copilului în centru, explicându-i acestuia într-un limbaj
pe care acesta îl întelege, motivele pentru care va fi găzduit în unitatea
noastră.

Asistentul social al centrului care este responsabil de caz urmărește cu prioritate:

 evaluarea nevoilor copilului;


 stabilirea priorităților de intervenție;
 evaluarea resurselor disponibile ce pot fi mobilizate pentru procesul de asistență a
copilului;
 inventarierea serviciilor acreditate din rețeaua locală /regională care pot raspunde
nevoilor copilului
 elaborarea planului individualizat de protecție;
 furnizarea serviciilor;
 monitorizarea progresivă a intervenției;
 evaluarea rezultatelor intervenției
 închiderea cazului
 monitorizare post — intervenție.