Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.1.

Disciplina Istorie și profilul absolventului


Noul curriculum național își propune să reglementeze modalitățile prin care școala
poate asigura atingerea finalităților educaționale oferind astfel fiecărui elev șanse egale
pentru dezvoltarea personală și pentru inserția socială.
Competenţele – cheie reprezintă finalităţileeducaţionale ale învăţământului
obligatoriu șitrebuie să reprezinte baza educaţiei permanente.
Competențele generale și specifice elaborate pentru disciplina Istorie răspund direct
elementelor care definesc profilul de formare al absolventului de gimnaziu, elemente ce au la
bază competențele cheie stabilite la nivel european. Cu o singură excepție, competența de
comunicare în limbi străine, toate competențele cheie sunt luate în considerare de către
competențele generale formulate pentru disciplina istorie.Capacitatea de a învăţa, a acţiona şi
a judeca constituie temelia competenţelor specifice, care sunt 4 la număr.
Programele de istorie pentru gimnaziu contribuie la formarea elevilor în spiritul
idealului educațional formulat în Legea nr.1/2011: dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă
a individualității umane, formarea personalității autonome, asumarea unui sistem de valori,
dezvoltarea spiritului antreprenorial, participare cetățenească activă.
Profilul de formare al absolventului din perspective disciplinei Istorie își propune:
1 să formeze la elevi inițiativa și capacitatea de a lua decizii, de a comunica liber
2 independența în gândire și în acțiune pentru a avea disponibilitatea de a aborda și rezolva
situații variate, demonstrând înţelegerea continuităţii şi schimbării în istorie
3 capacitatea de a analiza critic informaţii din diferite surse pornind de la cultura istorică,
manifestând poziţia cetăţeanului activ şi responsabil;
4. valorificarea trecutului istoric şi a patrimoniului cultural, manifestând respect fată de ţară şi
de neam, dar și toleranță și respect pentru diversitate culturală.

„Curriculum relevant, educațiedeschisăpentrutoți” - CRED


Proiectcofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020
„Curriculum relevant, educațiedeschisăpentrutoți” - CRED
Proiectcofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și