Sunteți pe pagina 1din 4

Angheluţă Ionela, M. II, SEM.

II, Facultatea de Istorie, Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

Proiect de lecţie

Din acesta voi prezenta o secvenţă de lecţie

Unitatea şcolară: Colegiul Naţional Pedagogic Ştefan cel Mare, Bacău

Profesor: Angheluţă Ionela

Disciplina: istorie

Clasa: a XI- a

Data: 3. 05. 2020

Unitatea de învăţare: Statele în perioada contemporană

Lecţia: România de la statul totalitar la statul de drept

Tipul lecţiei: mixtă

Timp: 50 minute

Strategii didactice:

 Metode şi procedee didactice: explicaţia, expunerea, conversaţia, exerciţiul,


descoperirea;
 Material didactic: manual de clasa a XI-a, fişe de lucru;
 Forme de recapitulare la începutul lecţiei: întrebări referitoare la cauzele
adoptării regimului comunist în România şi perioada;

Competenţe:

1
Angheluţă Ionela, M. II, SEM. II, Facultatea de Istorie, Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

I. Competenţe generale:
 Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate
 Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice
 Aplicarea principiilor şi metodelor adecvate în abordarea surselor
 istorice
 Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă
II. Competenţe specifice:
 Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare
 Folosirea strategiilor de negociere şi cooperare civică
 Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor diferite asupra
evenimentelor şi proceselor istorice
 Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie

Instrumente de evaluare: verificarea frontală, observarea sistematică a activităţii


şi comportamentul elevilor, fişă de lucru individuală

Forme de organizare a a activităţii: frontală, individuală

Loc de desfăşurare: sala de clasă

Desfăşurarea lecţiei:

MOMENTELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE ŞI TIMP


LECŢIEI PROFESORULUI ELEVILOR MIJLOACE
DIDACTICE
1.Moment 1.organizează materialele -răspund cerinţelor -conversaţia 3 min.
organizatoric 2.realizează un climat profesorului -prezentarea
cooperant -pregătesc materialele

2
Angheluţă Ionela, M. II, SEM. II, Facultatea de Istorie, Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

3. prezenţa, necesare desfăşurării


4. Comunică tema de orei
conţinut şi aspectele
fundamentale ale acesteia;

2.Evaluarea 1. prezintă conceptul de -îşi expun ideile cu -expunere 10-15


cunoştinţelor regim politic şi pe cel de privire la ce înseamnă -discuţii min.
anterioare totalitarism, regim politic şi reactualizarea
2.reactualizează comunismul cunoştinţelor
cunoştinţele despre -urmăresc expunerea
impunerea comunismului în şi identifică la ce face
România referire noua lecţie
3. formulează întrebări -elaborează răspunsuri
4. evaluează răspunsurile -completează
5.încurajează elevii să răspunsurile celorlaţi
răspundă colegi
-pun întrebări
3.Predarea noilor -precizează timpul şi spaţiul -elevii notează în -conversaţia 15-20
conţinuturi la care face referire lecţia, caiete -explicaţia min.
Epoca contemporană (1945- -răspund la întrebări -descoperirea
1989), în România -formulează opinii şi -prezentarea
-expune date despre regimul adresează întrebări
comunist din timpul lui -îşi expun părerile şi
Gheorghe Gheorghiu Dej, nelămuririle
-adresează întrebări elevilor -iau notiţe
-explică elevilor cum a -elevii îşi expun
ajuns Nicolae Ceauşescu la părerea despre cum a
conducerea statului şi ce decurs lecţia,
măsuri a luat până în 1989
-clarifică eventualele
nelămuriri ale elevilor
-verifică dacă elevii şi-au

3
Angheluţă Ionela, M. II, SEM. II, Facultatea de Istorie, Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

notat în caiete

4.Fixarea -adresează întrebări despre -răspund la întrebări -fişă de lucru 8min.


cunoştinţelor ce s-a discutat pe parcursul -rezolvă cerinţele
orei pentru a verifica dacă
elevii au înţeles ce s-a
discutat pe parcursul orei
-le dă elevilor o fişă de
lucru
5.Evaluarea -îndrumătorul precizează ce -elevii notează în 4 min.
cunoştinţelor temă au elevii pentru acasă caiete

S-ar putea să vă placă și