Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Date generale
1
Unitatea de învățământ:
Profesor:
Clasa:
Efectiv: 28 de elevi (14 fete și 14 băieți)
Data:
Loc de desfășurare: sala de sport
Durata: 50 de minute
Materiale și instalații: 4 saltele de gimnastică, 4 bănci de gimnastică, 6 jaloane, 6 cercuri.
Metode și procedee: Explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, observația, corectarea, aprecierea.
Teme și obiective: 1. Dezvoltarea capacității coordinative generale
2. Gimnastică – Rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit
Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
- să parcurgă traseul aplicativ în cel mai scurt timp;
- să descrie parcurgerea traseului aplicativ;
- să execute corect rostogolirea înapoi din ghemuit în ghemuit;
- să descrie terminologic procedeele tehnice folosite în lecție;
- să coopereze cu colegii în realizarea sarcinilor motrice;
- să-și încurajeze colegii și să adopte o atitudine de fairplay;

Demersul didactic

2
Veriga și Conținutul învățării Dozare Formații de lucru / Observații
durata ei Indicații metodice
1. Adunarea și alinierea; 1minut În linie pe un rând!
Organizarea Salutul, prezența, verificarea ținutei și a stării de
colectivului de sănătate; 1minut
elevi Anunțarea temelor lecției;
În linie pe un rând elevii execută comanda
(3minute) Joc de atenție “Comanda inversă”. 1minut
inversă celei auzite. De exemplu: “La
dreapta, marș!” elevii trebuie să execute la
stânga. Drepți – Pe loc repaus; Un pas
înainte – Un pas înapoi; Un pas la dreapta –
Un pas la stânga.
2. Variante de mers și alergare În coloană câte unul!
Pregătirea Mers obișnuit 1L Spatele drept!Privirea înainte!
organismului Mers pe vârfuri cu brațele sus 1L
pentru efort Mers pe călcâie de mâini apucat la spate ½L Brațele ridicate cu palmele spre interior!
(6 minute) Mers ghemuit cu palmele pe genunchi ½L Tragem de umeri înapoi!
Mers cu rotări de brațe spre înainte, spre înapoi 1L
Palmele pe genunchi! Privirea înainte!
Alergare ușoară 1L
Alergare cu joc de glezne 1L
Alergare cu genunchii sus 1 diagon.
Alergare cu pendularea gambei înapoi 1 diagon.
Alergare cu pas săltat 1L
Alergare cu pas sărit 1L
3. În cerc!
Influențarea Exercițiul Nr.1 4x8t
selectivă a P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold
aparatului T1-4: Rotări ale capului în patru timpi spre stânga Mișcarea amplă o execută doar capul!
locomotor T5-8: Rotări ale capului în patru timpi spre dreapta Spatele drept!
(8 minute)

Exercițiul Nr.2 4x8t


3
P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold Mișcarea o execută doar capul!
T1-2: Aplecarea capului cu arcuire Poziția se menține pe toată durata execuției!
T3-4: Extensia capului cu arcuire
T5-6: Îndoirea capului spre stânga cu arcuire
T7-8: Îndoirea capului spre dreapta cu arcuire

Exercițiul Nr.3 4x8t


P.I. Stând
T1: Ridicarea brațelor înainte Brațele perfect întinse!
T2: Ducerea brațelor lateral
T3: Ridicarea brațelor sus
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.4 4x8t


P.I. Stând depărtat
T1: Îndoirea brațelor, palmele pe șold Brațele perfect întinse!
T2: Întinderea brațelor lateral
T3: Ridicarea brațelor sus
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.5 4x8t


P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold
T1: Răsucirea trunchiului lateral stânga Tragem de coate!
T2: Revenire Spatele drept!
T3: Răsucirea trunchiului lateral dreapta Privim spre înapoi!
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.6 4x8t

4
P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold Spatele drept!
T1: Îndoirea trunchiului lateral stânga Pieptul înainte!
T2: Revenire Mișcări ample!
T3: Îndoirea trunchiului lateral dreapta
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.7 4x8t


P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold
T1: Aplecarea trunchiului înainte
T2: Revenire
T3: Extensia trunchiului
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.8 4x8t


P.I. Stând depărtat
T1-2: Ridicarea brațelor sus cu arcuire
T3-4: Aplecarea trunchiului înainte cu coborârea
brațelor lateral cu arcuire
T5-6: Ridicarea brațelor sus cu arcuire
T7-8: Îndoirea trunchiului înainte cu palmele pe sol
cu arcuire

Exercițiul Nr.9 4x8t

5
P.I. Stând
T1: Îndoirea genunchiului stâng la piept cu
ridicarea brațelor lateral
T2: Revenire
T3: Îndoirea genunchiului drept la piept cu ridicarea
brațelor lateral
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.10 4x8t


P.I. Stând depărtat
T1: Fandare lateral stânga
T2: Revenire
T3: Fandare lateral dreapta
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.11 4x8t


P.I. Stând depărtat
T1-4: Ridicarea brațelor prin lateral sus cu
inspirație
T5-8: Coborârea brațelor prin lateral jos cu
expirație

4.
Dezvoltarea Traseu aplicativ x4 Se

6
capacității Se amenajează două circuite identice, fiecare cu amenajează
coordinative câte 6 stații, în următoarea ordine de-a lungul sălii: | 2 circuite
generale - mers șerpuit printre jaloane; | identice,
(10 minute) - săritură pe câte un picior în 3 cercuri dispuse | fiecare cu
liniar; câte 6 stații.
- târâre din culcat facial pe lungimea unei
bănci de gimnastică;
- rostogolire înainte pe saltea;
- alergare pe cea de a doua bancă de
gimnastică;
- rostogolire înainte pe saltea;
- alergare pe mijlocul sălii la coada propriului
șir.

5.
Gimnastică Descriere tehnică: din poziţia stând cu braţele sus se

7
Învățarea trece în sprijin ghemuit, cu spatele rotunjit şi
rostogolirii capul aplecat înainte, urmează o
înapoi din dezechilibrare înapoi, cu împingere din braţe
ghemuit în şi picioare în aceeaşi direcţie şi rulare înapoi.
ghemuit Braţele se îndoaie din coate la nivelul cefei şi se
(18 minute) aşază pe sol cu faţa palmară. În continuare,
se efectuează o împingere cu mâinile pe
sol, pentru a putea ridica capul şi se trece peste cap
în sprijin ghemuit. Prin întinderea picioarelor şi
ridicarea braţelor (prin înainte sus) corpul ajunge în
poziţia stând cu braţele sus.
Exerciții
1. sprijin culcat facial cu picioarele pe un plan
mai ridicat: flotări; 2 minute

2. sprijin ghemuit: rulare înapoi cu așezarea


palmelor pe sol în dreptul capului și atingerea 3 minute
solului cu vârful picioarelor;
Se păstrează gruparea!
3.     rostogolire înapoi pe un plan înclinat; 3 minute Mâinile se așează corect pe sol!
Ajutorul se acordă din lateral, apucând
4. rostogolire înapoi cu și fără ajutor; 4 minute executantul de mijloc sau de bazin,
ridicându-l ușor în sus și înapoi, pentru
5.     legarea a trei rostogoliri înapoi în ritm 6 minute ușurarea lucrului brațelor și ridicării capului.
convenabil;
6. În coloană câte unul!
Revenirea Alergare ușoară. 1 tur de
organismului Exerciții de respirație din mers. sală
după efort Mers cu scuturarea brațelor și picioarelor. 1L
(3 minute)

7. În linie pe un rând!
Aprecieri, Adunarea și alinierea. 2 minute

8
concluzii, Aprecieri generale și individuale.
recomandări Evidențieri pozitive.
(2 minute) Recomandări pentru activitatea independentă.
Salutul!