Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA: 18. 01. 2014


CLASA: a IV-a
PROPUNĂTOR: Szitkó Klára Tünde, PIPP. IFR, An: II.
LOCUL: sala de sport
ARIA CURRICULARĂ: Educaţie fizică şi sport
DISCIPLINA: Educaţie fizică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente acrobatice
TEMA LECȚIEI: cumpăna pe un picior
TIPUL LECȚIEI: de învățare
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1. să execute rapid și corect mişcările şi deprinderile învăţate
2. să execute complexe de exerciţii pentru dezvoltarea fizică
3. să-şi însuşească elementul acrobatic învățat
4. să manifeste spirit de colaborare în relaţia cu elevii
STRATEGII DIDACTICE: demonstraţia, explicaţia, exersarea, corectarea
greşelilor de execuţie
MIJLOACE DIDACTICE SPECIFICE: exerciţiul fizic
BIBLIOGRAFIE: M.E.C., Curriculum naţional, Educaţie fizică la clasele I-IV, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
ETAPELE LECŢIEI CONŢINUTUL ESENŢIAL INDICAŢII METODICE OBSER
(Structuri motrice) (formaţii de lucru) VAŢII

Veriga 1. - adunarea Copiii sunt aşezaţi în linie pe un


1. Momentul organizatoric - alinierea rând.
- verificarea prezenței
- verificarea ţinutei
- comunicarea temei

2. EXERCIŢII: Formaţia de lucru: în linie pe un


2. Pregătirea organismului ACŢIUNI DE PE LOC rând.
pentru efort -poziţia “drepţi”
-„pe loc repaus”
- întoarceri – spre stânga
- spre dreapta
-se vor executa în doi timpi
ACŢIUNI DIN DEPLASARE
MERS ŞI VARIANTE DE MERS
- mers şi variante de mers
- oprire din mers la semnalul sonor
- mers cu schimbarea sensului la
- braţele întinse în sus
semnalul sonor
- mâinile pe genunchi
- mers pe vârfuri
- mâinile pe şolduri
- mers pe călcâie
- - cu mâini la ceafă
Exerciţii de relaxare a membrelor -brațele la spate
- scuturarea membrelor şi picioarelor

ALERGARE ŞI VARIANTE DE
ALERGARE -se aleargă pe vârfuri, cu
- alergare uşoară mişcarea braţelor pe lângă corp
- alergare cu genunchii la piept
- alergare cu pendularea gambei înapoi -să fie atins şezutul, trunchiul
- trecerea din alergare uşoară în alergare uşor înclinat spre înainte
accelerată
- alergare elastică, pe vârfuri, cu
mişcarea braţelor pe lângă corp

3. Complexul de exerciţii pentru dezvoltarea Se execută pe 4 coloane:


Influenţarea selectivă a fizică armonioasă x x x x
aparatului locomotor x x x x
EXERCIŢIUL nr. 1 x x x x
Stând depărtat, mâinile pe şolduri ∆
– rotirea capului spre stânga
– rotirea capului spre dreapta -mişcarea se execută cu
amplitudine mare
EXERCIŢIUL nr. 2
Stând depărtat, mâinile îndoite la piept
- arcuirea braţelor îndoite la piept
– extensia braţelor lateral

EXERCIŢIUL nr. 3
Stând depărtat, mâinile pe şolduri
– răsucirea trunchiului spre stânga cu arcuire
– răsucirea trunchiului spre dreapta cu -răsucirea energică a trunchiului
arcuire

EXERCIŢIUL nr. 4
Stând depărtat -braţele întinse, picioarele
– ridicarea braţelor sus cu arcuire întinse
– îndoirea trunchiului înainte, cu atingerea
solului cu degetele

EXERCIŢIUL nr. 5
Stând, mâinile întinse orizontal
– ridicarea piciorului stâng la braţul -picioarele întinse
drept
– ridicarea piciorului drept la braţul
stâng

EXERCIŢIUL nr. 6 -picioarele apropiate, desprin-


Stând, mâinile pe şolduri dere energică de pe sol
– săritura ca mingea pe loc
– ghemuire

EXERCIŢIUL nr. 7
Stând
– ridicarea braţelor sus, timp în care se
inspiră aer adânc pe nas
– coborârea braţelor în poziţia iniţială,
timp în care se expiră aerul pe gură

4. Ce este cumpăna pe un picior?


PARTEA Cumpăna este o pozi ție cu caracter de
FUNDAMENTALĂ A echilibru în care executanul se g ăsește în
LECŢIEI sprijin pe un picior, cu trunchiul la orizontal ă
Învăţarea deprinderilor (sau mai sus) în plan sagital, capul în extensie.
motrice noi În momentul în care pici orul se ridic ă,
trunchiul coboar ă înainte, p ăstrând extensia,
oprindu-se deasupra orizontalei. Piciorul liber
se men ține peste orizontal ă. Se men ține
poziția câteva secunde, în care linia șoldurilor
și umerilor r ămâne paralelă cu solul, piciorul
de bază rămâne pe toată talpa.
Metodica învățării:
-stând cu fața la scară fixă, cu trunchiul
aplecat la nivelul șoldului (90°), balansări Colectivul este împărțit în două
alternative de picioare, cu corpul extins grupe.
(bratele sus de sipca apucat:- balansul unui Vârful piciorului care lucrează
picior înapoi spre punctul de amplitudine este întins.
maximă) Capul este susținut în extensie.

-aceeași poziție: balansări alternative cu


oprirea piciorului sus, menținerea unui picior Piciorul liber care execută
ridicat înapoi la punctul maxim balansarea este perfect întins.

-stând cu spatele la bară fixă, mâinile


sprijinite pe sol: ridicarea piciorului cât mai Vârfurile picioarelor sunt perfect
sus, sprijinit pe sipcă și ridicări în cumpănă întinse.

-stând, cumpănă cu sprijinirea piciorului la Se lucreaza cu partener.


scara fixă, desprinderea piciorului de pe scară, Partenerul amplifică treptat
menținere și revenire ridicarea piciorului aflat înapoi.
Se lucrează cu ambele picioare.
-cumpănă cu întindere pasiv ă, cu ajutorul Se menține poziția 5-6 secunde.
partenerului, ajutorul se acord ă din lateral, cu
o mână la genunchiul piciorulu i ridicat iar cu Mâinile se mențin: înainte sau
cealaltă la piept înapoi.

5. -mers liniştit
PARTEA DE -exerciţii de relaxare a braţelor şi a picioarelor -în coloană câte doi
ÎNCHEIERE -exerciţii de respiraţie dirijată
Revenirea organismului
spre normal
6. -evidenţierea aspectelor pozitive şi negative Formaţia de lucru: în linie pe un
APRECIERI ȘI din lecţie rând.
RECOMANDĂRI -recomandări privind practicarea indepen-
dentă, acasă, a anumitor exerciţii fizice
-salutul