Sunteți pe pagina 1din 12

GHID PENTRU PREVENIREA, INTERVENȚIA ȘI COMBATEREA BULLYING-ULUI

DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR


Repartizare CJRAE/CMBRAE

CJRAE BIHOR

Prof. consilier școlar: Bar Andreea Prof. consilier școlar: Dogar Stan Andrada

Titlul
ÎMPREUNĂ PENTRU O ȘCOALĂ SIGURĂ
programului

Tipul de program Prevenire și intervenție

Grup ţintă Elevii claselor V-VIII

Profesor Profesor consilier școlar

Prevenirea și informarea cu privire la modalități de gestionare a


Scop situațiilor de tip bullying, precum și prezentarea aspectelor
relevante ale acestui fenomen.
- să identifice principalele cauze, caracteristici și forme ale
fenomenului de bullying
-să conștientizeze pericolele mediului online
-să identifice acțiuni pro și contra siguranței în mediul online
-să identifice caracteristicile actorilor implicați în fenomen
Obiective
-să conștientizeze trăirile emoționale din prisma agresorului,
victimei și martorului
- să experimenteze sentimente de grijă și compasiune
-să exemplifice prin artă viziunea personală despre fenomen

Resurse Conversația, explicația, problematizarea, demonstrația, jocul de


procedurale rol, observația, turul galeriei
Resurse de timp 7 ședințe

Descrierea programului:
Când devin elevi, copiii sunt puși în fața încercării de a-și găsi locul în noua lume a
mediului școlar, cu toate structurile și regulile sale. Ei trebuie să învețe cum să construiască
relații și să-și formeze un simț al apartenenței la spațiul său intern și la conviețuirea în
comunitate împreună cu grupuri și indivizi diverși. Copiii trebuie să învețe cum să se adapteze
unul la altul, să accepte și să respecte regulile, să dea naștere și să pună în aplicare propriile idei
într-un mod corespunzător, să fie capabili să gestioneze dezamăgirile și constrângerile.(Despre
Bullying, broșură Salvați Copiii)
Școala este un spațiu pentru învățare și relații sociale, la un loc. Poate opera cu succes
doar ca o operă completă: „Școala ar trebui să fie un mediu educațional sigur și pozitiv”
(Olweus et al., 2010).
Programul conceput de noi își propune să aducă un plus de idei și resurse care să
faciliteze munca colegilor noștri profesori cu acest fenomen care este din ce în ce mai pregnant
prezent în context școlar. Activitățile sunt gândite astfel încât să oferim atât informații și lămuriri
cu privire la bullying cât și atragerea atenției asupra fenomenului de cyberbullying, care datorită
situației în care s-a aflat școala în ultima perioadă, face din ce în ce mai multe victime în mediul
online. Acest lucru ne confirmă faptul că elevii noștri nu dispun de soluții viabile care să le ofere
siguranță în spațiul virtual.
Programul debutează cu activități de informare, oferire de informații și clarificarea
conceptelor care se află sub umbrela bullying-ului astfel încât elevii să fie capabili să identifice și
să exploreze toate implicațiile pe care le are o situație de violență asupra actorilor implicați.
Resursele folosite sunt diverse, de la videoclipuri informative, jocuri online și offline, până la
activități prin care fenomenul de bullying este expus într-un scenariu de film.
Descoperim treptat care sunt actorii implicați și identificăm profilul acestora în funcție de
câteva caracteristici. Expunerea, conversația și problematizarea sunt metode ce îi ajută pe elevi
să fie implicați în activități și îi provoacă înspre a avea o gândire critică și totodată creativă.
Creativitatea este dezvoltată prin punerea în scenă a unor situații de bullying, interpretând fiecare
actor, punându-se în pielea personajelor precum și înțelegerea perspectivei celorlalte persoane
implicate. Privind din afară, fenomenul este mai ușor de înțeles.
Dezvoltarea empatiei și a acceptării diversității dintre noi este o premisă esențială expusă
în cadrul unei activități, care ne ajută să nu ne implicăm în conflicte și să nu îi agresăm pe cei
din jur pe motive de diferențe de opinii, gen, rasă, religie ș.a.
Pentru că munca trebuie răsplătită și bogăția informațiilor descoperite trebuie transmise
către comunitate, programul se încheie cu o expoziție de afișe. Elevii sunt provocați să ilustreze
prin artă (desene, compuneri, poezii) cele mai prețioase informații pe care le-au descoperit în
cadrul acestui program, precum și sugestii și modalități de gestionare și stopare a
comportamentelor de tip bullying.

Prezentarea activităților:

Nr.
Tema/denumirea activității Obiective
crt.
-să identifice principalele cauze,
caracteristici și forme ale fenomenului de
bullying
-să exemplifice situații în care au întâlnit
1. Ce este bullying-ul?
cazuri de bullying
-să identifice valoarea de adevăr a
afirmațiilor prezentate

2. Despre cyberbullying -să conștientizeze pericolele mediului


online
-să identifice acțiuni pro și contra
siguranței în mediul online
-să descopere modalități de prevenire a
fenomenului de cyberbullying
Nr.
Tema/denumirea activității Obiective
crt.

-să conștientizeze amploarea fenomenului


bullying in context școlar
3. The Wonder
-să identifice caracteristicile actorilor
implicați în fenomen
-să dezbată acțiunea filmului
-să identifice prin intermediul
4. Cine sunt actorii bullying-ului?
videoclipului componentele fenomenului
de bullying
-să interpreteze din perspectiva actorilor
scenariile propuse
5. În pielea personajelor -să conștientizeze trăirile emoționale din
prisma agresorului, victimei și martorului

- să exemplifice modul în care aversiunea


îi afectează pe cei din jurul lor
- să experimenteze sentimente de grijă și
6. Păpușa compasiune
- să devină conștienți de sentimentele
altor oameni

-să exemplifice prin artă viziunea


personală despre fenomen
-să surprindă cele mai relevante
7. STOP Bullying! caracteristici ale fenomenului bullying
-să promoveze comportamente prosociale
în relația cu colegii

CJRAE BIHOR
PROGRAMUL ,,ÎMPREUNĂ PENTRU O ȘCOALĂ SIGURĂ”
Tema/denumireaactivități
1.Ce este bullyingul?
i

Tipul de activitate Comunicare de noi cunoștințe

Grupţintă Elevi de gimnaziu

Profesor Profesor consilier școlar

Înţelegerea conceptului de „bullying”, identificare formelor și


Scop conştientizarea cauzelor care pot determina comportamente de tip
bullying
-să identifice principalele cauze, caracteristici și forme ale
fenomenului de bullying
Obiective -să exemplifice situații în care au întâlnit cazuri de bullying
-să identifice valoarea de adevăr a afirmațiilor prezentate

Resurse procedurale Conversația, problematizarea


1 oră
Resurse de timp

Descrierea activității (scenariul):


Activitatea debutează cu vizionarea videoclipului realizat de către ISJ Bihor alături de alți
parteneri.
https://www.youtube.com/watch?v=TiYpvKKN1sk
Extragem împreună cu elevii caracteristicile fenomenului. Identificăm posibile cauze și
modul în care au acționat actorii implicați. De asemenea, elevii sunt rugați să identifice situații
,din școală sau dacă au auzit din alte surse, în care au avut loc incidente de acest gen.
Conștientizăm împreună comportamentele care au dus la violență și ce au făcut cei implicați.
Ulterior, le vom prezenta un joc prin intermediul căruia să verificăm informațiile
obținute. Sarcina elevilor este de a identifica valoarea de adevăr a afirmațiilor prezentate.
https://learningapps.org/display?v=pebmx3hxa20

Tema/denumireaactivități 2.Despre cyberbullying


i
Tipul de activitate Comunicare de noi cunoștințe

Grup ţintă Elevi de gimnaziu

Profesor Profesor consilier școlar

Scop Dezvoltarea unor principii sănătoase de utilizare a internetului.

-să conștientizeze pericolele mediului online


-să identifice acțiuni pro și contra siguranței în mediul online
Obiective -să descopere modalități de prevenire a fenomenului de
cyberbullying

Resurseprocedurale
Conversația, problematizarea
1 oră
Resurse de timp

Descrierea activității (scenariul):


Vizualizăm broșura Smartphone realizată de Asociația Salvați Copiii.
https://oradenet.ro/docs/brosura_smartphone2.pdf
Descoperim împreună care sunt modalitățile prin care putem să ne asigurăm de o
navigare în siguranță în mediul online. Elevii descoperă faptul că ceea ce postăm în mediul
online, discuțiile noastre, comentariile, rămân precum o amprentă care poate fi accesată de
oricine. Discutăm pe baza materialului, identificând experiențe personale din care elevii au
învățat cum să facă față provocărilor mediului online.
Ne jucăm Jocul ,,Semaforul cibernetic” . Fiecare elev primește o hartie de culoare verde
sau roșu. Sarcina elevilor diferă în funcție de culoarea hârtiei. Elevii care au primit culoare verde
trebuie să menționeze situații care ne ajută să ne păstrăm siguranța în mediul online. Cei care
primesc culoarea roșu au sarcina de a identifica situații/acțiuni care sunt periculoase și sunt de
evitat în utilizarea tehnologiei.
Vizualizăm împreună care sunt cele mai bune modalități de a fi în siguranță în mediul
online, mai précis pe rețelele sociale.
https://youtu.be/wmedWkJFq6Y
Tema/denumireaactivități
i 3.The Wonder (2017)

Tipul de activitate Consolidare

Grupţintă Elevi de gimnaziu

Profesor Profesor consilier școlar

Scop Urmărirea fenomenului de bullying într-un scenariu de film.

-să conștientizeze amploarea fenomenului bullying in context


Obiective școlar
-să identifice caracteristicile actorilor implicați în fenomen
Resurse procedurale Observația
1 oră jumătate
Resurse de timp

Descrierea activității (scenariul):


https://vezionline.net/wonder-minunea-2017.html
Urmărim filmul The Wonder. Minunea este povestea unui băieţel (Auggie, jucat de Jacob
Tremblay), cu o diformitate severă a feţei din cauza sindromului genetic Treacher Collins, băiețel
în clasa a cincea, care încearcă să se integreze într-o şcoală americană obişnuită. Din cauza
înfăţişării lui diferite, majoritatea colegilor ar putea să se poarte nepotrivit cu el. Ceea ce se va și
întâmpla.
Concluzia cu care rămâi după film este că interacțiunea cu o persoana precum Auggie
vorbește mai acut decât în cazul altor interacțiuni umane despre noi cei care ne raportăm într-un
mod sau altul la un „caz” similar.
Evident, aşa cum era de aşteptat, micul Auggie reuşeşte în cele din urmă să se integreze
la școală, nu uşor, ci cu ajutorul colegilor binevoitori şi al profesorilor, iar colegul care îl teroriza
ajunge să devină el însuşi cel exclus. Owen Wilson, în rolul tatălui, aduce umor și optimism
poveștii, salvând-o de la a deveni prea dramatică, iar Julia Roberts e din nou actrița extraordinară
pe care o știam. Izabela Vidovic, în rolul surorii lui Auggie, aduce multă maturitate
interpretativă, deși adolescentă fiind.
Tema/denumirea 4.Cine sunt actorii bullyingului? (denumire, caracteristici, ce
activității pot face?

Tipul de
Consolidare
activitate
Grupţintă Elevi de gimnaziu

Profesor Profesor consilier școlar

Dezbaterea filmului și identificarea principalilor actori implicați în


Scop fenomen.

-să dezbată acțiunea filmului


Obiective -să identifice prin intermediul videoclipului componentele
fenomenului de bullying
Resurse Studiu de caz, conversația, problematizarea
procedurale
1 oră
Resurse de timp

Descrierea activității (scenariul):


Să găsească profilul actorilor implicați și modalități de gestionare a posibilelor situații.

Vom împărți elevii în 4 grupe, fiecare primește o foaie de flipchart pe care trebuie să
realizeze profilul victimei, agresorului și martorului, iar cea de-a patra grupă să găsească
modalități de gestionare a situațiilor de bullying.
Vizionăm videoclipul care prezintă caracteristicile victimei și a agresorului,
posibilele efecte ale bullying-ului și modalități de gestionare a situațiilor de bullying din prisma
actorilor. https://www.youtube.com/watch?
v=KewwS_MCZLw&feature=youtu.be&ab_channel=StanAndrada
Dacă timpul ne permite, putem la final să le oferim elevilor un rebus online cu
privire la tema discutată sau să-l oferim ca temă de casă.
https://wordwall.net/play/7702/948/705
Tema/denumirea
activității 5.În pielea personajelor

Tipul de activitate Aplicații

Grupţintă Elevi de gimnaziu

Profesor Profesor consilier școlar

Identificarea strategiilor funcționale și dezadaptative în gestionarea


Scop fenomenului de bullying

-să interpreteze din perspectiva actorilor scenariile propuse


-să conștientizeze trăirile emoționale din prisma agresorului,
Obiective
victimei și martorului

Resurseprocedurale Conversația, problematizarea, observația, jocul de rol


1 oră
Resurse de timp

Descrierea activității (scenariul):


Activitatea își propune conștientizarea emoțiilor și reacțiilor actorilor implicați în
fenomenul de bullying. Împărțim elevii în grupe de câte trei. Sarcina lor este de a interpreta
scenariile din postura de agresor, victimă, martor. Elevii implicați pot primi sugestii de la colegi
cu privire la comportamentul lor și ce ar trebui să zică sau să improvizeze ceea ce cred ei că ar
zice sau ar face personajele pe care le interpretează.
https://wordwall.net/resource/7131570/scenarii-bullying
Anexa 1 : Fișă de lucru Scenarii bullying
Tema/denumirea
6.Păpușa
activității

Tipul de activitate Aplicații

Grupţintă Elevi de gimnaziu

Profesor Profesor consilier școlar


Formarea deprinderilor de exprimare a comportamentelor ce
Scop reflectă empatie și a celor de acceptare a diversității dintre
oameni
- să exemplifice modul în care aversiunea îi afectează pe cei
din jurul lor

Obiective - să experimenteze sentimente de grijă și compasiune


- să devină conștienți de sentimentele altor oameni

Resurse procedurale Conversația, problematizarea, demonstrația


1 oră
Resurse de timp

Descrierea activității (scenariul):


https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM
Aducem în discuție diversitatea persoanelor și nevoia fiecăruia dintre noi de a fi acceptat
de cei din jur indiferent de particularitățile care ne diferențiază pe fiecare. Subliniem modul în
care comportamentul negativ, jignirile, reproșurile, judecățile noastre cu privire la alte persoane
pot să producă urme adânci în sufletele lor.
Vom realiza jocul ,,Păpușa”.
Scopul acestei activițăți este de a ajuta participanții să înțeleagă efectele comportamentului lor
negativ asupra altor persoane precum și importanța acceptării și compasiunii față de ceilalți.
Pregătire și facilitare:
Împărțim elevii în două grupuri.
Ambele grupe vor primi o foaie mare de hârtie și markere colorate. Împreună  vor crea și vor da
viață unei ființe pe care o vor îmbrăca cu ajutorul culorilor. La final îi vor da și o identitate
(nume) și o poveste. Apoi păpușile vor fi puse pe un scaun în fața elevilor. Fiecare grupă va
trebui să spună pe rând ceva despre păpușa grupului (înălțime, vârstă, nume, ocupație, familie,
etc) după care vor fi încurajați să spună câte un lucru rău ( defect) fără a da însă explicații de ce
facem asta. Însă de câte ori un participant spune un lucru rău despre păpușă, voi rupe o bucată
mare din ea până când aceasta este făcută bucăți.
Se va face următoarea procesare urmând întrebările de mai jos.
Analiza activității:
Ce ați avut de făcut? Ce a urmat apoi?
Cum v-ați simțit să colorați păpușa și să-i dați o identitate?
Cum v-ați simțit când ați făcut comentarii negative?
Dar când am rupt în bucăți din păpușă?  Ce stări, gânduri, emoții și sentimente v-au încercat?
Vi s-a întâmplat vreodată în viața de zi cu zi să fi fost în ipostaza păpușii când primea remarci
negative? Cum a fost pentru voi atunci?
Ați făcut voi comentarii negative în viața reală față de cineva? Cum credeți că s-au simțit cei care
le-au primit?
Cum ar trebui să ne comportăm cu cei din jurul nostru?
Putem schimba cursul vieții cuiva prin ceea ce spunem sau facem?

Tema/denumirea 7.Expoziție de afișe la nivel de clasă/școală STOP


activității BULLYING!

Tipul de activitate Art-terapie

Grupţintă Elevi de gimnaziu

Profesor Profesor consilier școlar

Scop Promovarea unor atitudini/valori/comportamente prosociale

-să exemplifice prin artă viziunea personală despre


fenomen
-să surprindă cele mai relevante caracteristici ale
Obiective fenomenului bullying
-să promoveze comportamente prosociale în relația cu
colegii

Resurseprocedurale Turul galeriei, exercițiul


1 oră
Resurse de timp
Descrierea activității (scenariul):
Finalul programului va fi marcat de realizarea unui concurs de afișe prin intermediul căruia
să ajutăm la conștientizarea necesității menținerii siguranței în școală, cunoașterea implicațiilor
pe care fenomenul de bullying le are la nivel personal și social asupra persoanelor implicate. De
asemena, educarea unor comportamente prosociale și oferirea unor recomandări cu privire la
ceea ce ar trebui să facem în cazul în care suntem implicați într-un fel sau altul într-o astfel de
situație.
Sarcina elevilor este de a realiza un afiș prin care să ilustreze aspectele pe care ei le
consideră cele mai importante din ceea ce au învățat pe parcursul derulării programului. Pot
realize desene, compuneri, poezii, cântece, orice le place pentru a-și exprima părerea și a le oferi
colegilor o altă perspectivă asupra acestui fenomen. Încurajarea exprimării și înțelegerii emoțiilor
poate fi redată prin intermediul creațiilor lor.
Se va realiza o expoziție la nivel de școală prin care elevii vor fi apreciați și premiați pentru
munca lor.

Bibliografie:
Benga, O., Băban, A., & Opre, A. (2015). Strategii de prevenție a problemelor de comportament.
Enea, V. (2009) Interventii psihologice in scoala. Manualul consilierului scolar, Editura Polirom,
Iași
Olweus, D., & Limber, S. P. (2010). Bullying in school: evaluation and dissemination of the
Olweus Bullying Prevention Program. American journal of Orthopsychiatry, 80(1), 124.
Tiberiu Culidiuc (coord), IMPACT – jocuri și povestiri, Manual de educație nonformală, ediția a
II-a, 2015, Fundația Noi Orizontur
http://www.scolifarabullying.ro/despre
https://www.unicef.org/romania/stories/cyberbullying-what-it-and-how-stop-it
https://oradenet.ro/viata-ta-online/prietenii/ce-este-cyberbullying-ul
https://oradenet.ro/docs/Sfaturi_de_la_Facebook.pdf
Anexa 1
Fișa de lucru Scenarii bullying

Crina și colega ei se joacă cu mingea. Mingea ,, Și mie mi se întâmplă să mai lovesc din
cade în capul Crinei, care se gândește:,, M-a greșeală. Toți facem greșeli. Dacă cineva
lovit intenționat! Este rea! "Furioasă, trage un greșește nu înseamnă că este rău. Îi voi spune
șut mingii lovindu-și colega. prietenei mele să fie mai atentă unde aruncă
mingea."
Un coleg are un nou joc pe telefon. Toți colegii ,Sunt dezamăgit că nu am primit telefonul, dar
se adună în jurul lui pentru a-l vedea. Raul știu că toți copiii își doresc la fel de mult ca
încearcă să ajungă mai în față, dar nu reușește mine să se joace. Poate că ar fi bine să am
și telefonul a ajuns la un alt coleg. Nervos, răbdare și să-mi aștept rândul."
Raul ia telefonul și zice:,, Hei, și eu vreau să
mă joc! Dă-mi-l acum! "
Trei colegi se jucau ,,Hoții și vardiștii". Când a ,,Nu prea îmi place rolul acesta. Și ceilalți au
venit rândul lui Ionuț să fie hoț, a zis: ,,Eu nu fost hoți, așa că nu pot să fiu tot timpul
vreau să fiu să fiu hoț! Nu mă mai joc!!" vardistul. Le voi spune totuși ca din când în
când să facem schimb de roluri. "
Recent, un băiat din altă clasă îți tot trimite Te gândești că e o situație neplăcută și că nu
mesaje jignitoare pe o rețea de socializare. Te poți să o rezolvi de unul singur. Cel mai bine ar
simți jignit și nu știi ce să faci. Într-un final te- fi să vorbești cu un adult care să te ajute în
ai hotărât că ar fi bine să îi răspunzi înapoi și să rezolvarea acestei probleme
vorbești la fel de urât, în speranța că o să scapi.
Situația nu se îmbunătățește deloc. 

S-ar putea să vă placă și