Sunteți pe pagina 1din 14

Conservarea de alimente este procesul de tratare a alimentelor cu

scopul de a păstra un timp cât mai îndelungat alimente bune pentru


consum. Prin conservare se încearcă păstrarea atât a gustului
alimentelor, a aromei, prospețimii, texturii cât și ca din punct de vedere
chimic și microbiologic ele să fie (rămână) apte consumului uman. După
procesul de conservare, unele alimente ușor perisabile, precum carnea,
peștele, legume, care în mod normal încep să se strice după câteva ore
sau zile, pot fi consumate și după câțiva ani în stare conservată.
Conservarea trebuie să prevină efectul fermenților, microorganismelor,
mucegaiurilor, râncezirea grăsimilor, uscarea alimentelor, oxidarea.
În general procesul de conservarea a unor alimente este realizat prin mai
multe etape, cum ar putea fi:

 prima etapă: fierberea, prin fierbere se distrug microorganismele,


se reduce umiditatea
 a doua etapă: adăugarea de zahăr, sare sau alți conservați după
caz
 a treia etapă: păstrarea produsului într-un mediu bine închis, steril,
lipsit de aer (borcan cu capac, pungi bine închise , etc)

În unele cazuri încercarea de a conserva unele alimente au dat naștere


la mâncăruri diferite mult de produsul de conservat dar foarte
apreciate: murături, vin, brânzeturi cu mucegai, iaurturi.
Primele metode de conservare au fost păstrarea alimentelor în locuri reci
și aerisite, acoperirea acestora, înghețarea hrănii, păstrarea alimentelor
în substanțe protectoare precum zahărul, sarea, uleiul, oțetul, miere,
untură sau prin afumare
METODE DE CONSERVARE A PRODUSELOR
ALIMENTARE (ALIMENTELOR)
Alegerea metodei de conservare pentru un produs alimentar depinde de următorii
factori:

 compatibilitatea produsului finit cu metoda de conservare. Există metode de


conservare care se pot aplica la majoritatea produselor, ca de exemplu refrigerarea,
congelarea, tratamentul termic etc., dar sunt și metode care nu se pot aplica decât la
anumite produse, ca de exemplu afumarea, fermentația lactică etc.
 considerații economice. În alegerea metodei de conservare un factor este
influența procesului de conservare asupra prețului de const.
 dotarea tehnică existentă. Există metode de conservare care nu necesită o
aparatură specială, ca de exemplu sărarea, fermentația lactică, zaharificarea etc, dar
sunt și procedee unde trebuie să existe anumite utilaje, ca de exemplu refrigerare,
congelare, sterilizare, concentrare, conservare cu ajutorul câmpului magnetic, a
radiațiilor ultraviolete etc.
 influența procesului de conservare asupra produsului. Sunt procese de
conservare prin care se modifică profund calitățile psihosenzoriale ale produsului
(acrirea murăturilor, a laptelui etc.), pe când în alte cazuri se caută păstrarea cât mai
intactă a calităților native (de exemplu conservarea prin refrigerare).
CONSERVAREA ALIMENTELOR LA TEMPERATURI
SCĂZUTE
Microorganismele reprezintă una din cauzele principale care determină modificări
importante, de cele mai multe ori nedorite, în produsele agroalimentare. Aceste
modificări pot reduce calitățile nutritive, psihosenzoriale, valoarea comercială și pot
conduce, în final, la alterarea produsului alimentar. Microorganismele patogene pot
transmite boli oamenilor sau pot provoca toxiinfecții alimentare.

Creșterea și metabolismul microorganismelor au la bază procese biochimice


complexe ce sunt puternic influențate de condițiile de mediu, de natura și compoziția
produsului alimentar respectiv pH-ul mediului, natura și concentrațiile de săruri,
structura microflorei la suprafața produsului etc. Factorul de mediu cel mai important
este temperatura. Spre deosebire de enzime care la o temperatură a aproximativ
0°C își încetează simțitor activitatea, microorganismele au un grad ridicat de
adaptare la temperatură, anumite specii fiind capabile să se dezvolte și la
temperaturi sub -18°C sau la temperaturi mai mari de 70°C. După domeniile de
temperatură în care se înmulțesc și se dezvoltă microorganismele pot fi în mod
convențional împărțite în termofile, mezofile, psihotrofe și psihofile.
Conservarea alimentelor cu ajutorul temperaturilor scăzute prezintă un mare avantaj
că produsele agroalimentare își modifică foarte puțin proprietățile inițiale.
Conservarea alimentelor prin frig se realizează prin două procedee: refrigerare și
congelare.

CONSERVAREA ALIMENTELOR PRIN REFRIGERARE


Conservarea alimentelor prin refrigerare se bazează pe principiul biologic anabioză-
fiziobioză și ca metodă de conservare psihroanabioza. Conservarea prin refrigerare
asigură păstrarea produselor alimentare la temperaturi cuprinse între -1 și 4 °C și
chiar mai mult, în spații speciale, cu o umiditate de 85 – 90%. Refrigerarea produce
micșorarea activității enzimelor în procesele biochimice de hidroliză și oxidare.
Refrigerarea produselor almentare de origine animală și depozitarea acestora în
stare refrigerată nu determină, de regulă, scăderea valorii nutritive, singurele excepții
sunt pierderile de suc ce conțin proteine în procesul de tranșare a cărnii.

Legumele au un pH scăzut, de aceea vitamina C conținută de acestea are o


stabilitate relativ mare. Unele legume cum ar fi varza rețin bine vitamina C, în timp ce
tomatele prezintă o stabilitate redusă. Datorită respirației, fructele și legumele pierd
din valoarea calorică, dar, pentru că ele nu reprezintă o sursă importantă de calorii în
alimentație, această pierdere nu reprezintă o importanță deosebită. Temperatura de
refrigerare previne și încolțirea unor legume (cum ar fi cartofi, rădăcinoase).
Refrigerarea are o mare importanță pentru transport și păstrarea produselor
alimentare în spațiile frigorifice.

CONSERVAREA ALIMENTELOR PRIN CONGELARE


Această metode de conservare se bazează pe aceleași principii biologice ca și
refrigerare, dar metoda de conservare este crioanabioza. Conservarea alimentelor
prin congelare constă în păstrarea produselor alimentare la temperaturi inferioare
punctului de congelare (solidificare) de obicei -18…-45°C. În afara asigurării unor
temperaturi scăzute, constante de depozitare cel puțin egală cu temperatura de
congelare, este necesar să se asigure o serie de condiții cu privire la:

 URA (umiditatea relativă a aerului), care trebuie să fie cât mai apropiată de
starea de saturație, pentru a elimina pierderile în greutate ale produselor depozitate.
 ventilația și distribuția aerului la nivelul produselor, care au ca scop
uniformizarea temperaturilor și prelucrarea căldurii ce a pătruns în depozit prin
deschiderea ușilor etc.
 congelarea prealabilă a produselor introduse în depozite, pentru că produsele
care nu sunt congelate conduc la fluctuații nedorite de temperatură în depozit cu
implicații nefavorabile asupra celorlalte produse depozitate.
 ambalarea și așezarea produselor în depozit. De regulă, produsele care se
congelează sunt ambalate. Așezarea lor în depozite se realizează în așa fel, încât să
nu perturbe circulația aerului și să nu fie în contact direct cu pardoseala sa cu pereții
depozitului.
 asigurarea igienei pe tot parcursul conservării produselor. Cu toate că
temperatura este scăzută, deci nu se pot dezvolta microorganisme, mai există surse
de contaminare microbiană cum ar fi praful ce se formează prin rularea
electrostivuitoarelor, de aceea cel puțin odată pe an se organizează dezinfecția
spațiilor de depozitare a produselor congelate. Procesul de congelare al produselor
alimentare este influențat de valoarea temperaturii și timpul de congelare, așa cum
este prezentat mai jos.
Tipuri de congelare în funcție de temperatură și timp:

 lentă – temperatura de -18…-20°C, timp de 80 de ore;


 semirapidă – temperatura de -20…-24°C, timp de 60 de ore;
 rapidă – temperatura de -30…-35°C, timp de 24 de ore;
 ultrarapidă – temperatura de -35…-40°C
Prin congelare se produc și o serie de modificări:

 Modificări fizice ce se referă la volum, consistență și greutate. Prin congelare


volumul alimentelor crește cu 6-7%, pentru ca prin răcire apa din produs se solidifică
și își mărește volumul cu 9-10%. Prin scăderea temperaturii consistența alimentelor
crește și are o duritate cu atât mai mare cu cât temperatura de congelare este mai
scăzută. Produsele supuse congelării, neambalate în material impermeabil la vapori
de apă, pierd în greutate prin uscare, datorită fenomenului de sublimare.
 Modificări biochimice ce sunt prezente prin oxidarea coloranților din produse
în prezența aerului azonificat în mod artificial, din spațiile de congelare. Acest proces
biochimic duce la modificarea de culoare a produselor congelate. Scade activitatea
enzimatică a țesuturilor vegetale și animale.
 Modificări histologice (de structură) care se produc, în special, la produsele
congelate lent, datorită ruperii țesuturilor de către cristalele mari de gheață. Această
metodă de conservare este consumatoare de energie electrică, și se aplică, în
general, în combinate de produse agroalimentare și în complexe comerciale (Metro,
Mall etc.). Temperatura economică este de -18°C. Pentru a se asigura conservarea
prin frig a produselor alimentare dela producător la comerciant și până la consumator
este necesar să existe un lanț frigorific format din stații de răcire, secții de fabricare a
produselor congelate, depozite frigorifice, mijloace de transport frigorifice, frigidere
pentru deservirea în magazine, frigidere casnice, etc. Întreruperea lanțului frigorific
atrage după sine degradarea calitativă și cantitativă a produselor alimentare. Cu
ajutorul frigului se pot conserva marea majoritate a alimentelor, carne, pește, lapte,
ouă, brânzeturi, legume, fructe. Această metodă prezintă avantajul că păstrează
vitaminele din alimente aproape în întregime.
Decongelarea se face cu scopul consumului ca atare sau în scopul utilizării
produsele în diverse procese de prelucrare. În funcție de natura produsului congelat,
caracteristicile acestuia și de scopul decongelării, există mai multe metode pentru
decongelare:

 decongelarea în aer, care este o metodă cu largă aplicabilitate, dar, în


comparație cu celelalte metode de decongelare, prezintă dezavantajul că durează
mai mult, produsele pierd în greutate și există posibilitatea de oxidare a straturilor
superficiale ale produselor.
 decongelarea în apă, care are avantajul că se decongelează repede, nu
pierde în greutate, nu se oxidează straturile superficiale, dar există dezavantajul că
se decolorează produsele, se pierd substanțe nutritive, scade consistența straturilor
superficiale. Temperatura apei trebuie să fie mai mică de 20°C și, uneori, se mai
poate adăuga 1-4% sare.
 decongelarea cu abur, care are avantajul că durata procesului de decongelare
este mai mică și nu există riscul să se oxideze lipidele.
 decongelarea cu microunde, care are ca avantaje durate foarte mici de
decongelare, uniformitatea decongelării în toată masa produsului și gabarite foarte
mici ale aparatelor.
CONSERVAREA ALIMENTELOR LA TEMPERATURI
RIDICATE
Încălzirea produselor agroalimentare la temperaturi mai mult sau mai puțin apropiate
de temperatura de fierbere a apei face ca microflora să fie distrusă parțial sau total.
Acest tip de conservare aparține principiilor biologice abioză, fizioabioză, iar metoda
de conservare se numește termoabioza. Conservarea alimentelor la temperaturi
ridicate se face prin două procedee: pasteurizare și sterilizare.

CONSERVAREA ALIMENTELOR PRIN PASTEURIZARE


Conservarea alimentelor prin pasteurizare este o metodă ce constă în tratarea
termică a produselor alimentare în general la temperaturi mai mici de 100°C, având
drept scop distrugerea formelor vegetative ale microorganismelor patogene din
produse agroalimentare cu un pH mai mare (de exemplu laptele)  sau la produsele
alimentare cu pH mic (legume) se distrug atât microorganismele cât și enzimele care
catalizează procese biochimice nedorite, micșorând stabilitatea biologică a
produsului finit. Produsele alimentare solide (produse din pește, carne, fructe etc.)
trebuie să fie astfel pasteurizate, încât în centrul termic să fie temperatura minimă de
69,5°C. Pasteurizarea se aplică la produse lichide (lapte, sucuri de legume și fructe)
și la conserve (de carne, de legume, de pește etc.)

CONSERVAREA ALIMENTELOR PRIN STERILIZARE


Conservarea alimentelor prin sterilizare are ca scop distrugerea tuturor
microorganismelor ce se găsesc sub formă de spori, a toxinelor microbiene și a
enzimelor din produsele agroalimentare, prin temperaturi mai mari de 100°C. Factorii
care influențează distrugerea termică a microorganismelor sunt:

 temperatura de sterilizare, în general, cu cât este mai mare cu și timpul mai


scurt, efectul încălzirii este mai bun, cu excepția conservelor cu pateuri sau carne
tocată care se caramelizează pe straturile periferice.
 valorile pH-ului, microorganismele se dezvoltă în mediu neutru, sunt distruse
la pH mic (mediu acid).
 gradul de contaminare inițială a produsului. Pentru o sterilizare corectă este
necesar ca materiile prime, ambalajele, personalul și secțiile de prelucrare să fie bine
igienizate.
 lipidele, în acest caz ne referim la uleiul din conserve care conține spori, ce se
pot dezvolta în anumite condiții.
 aerul rămas în țesuturi sau în recipient, după închiderea acestuia duce la
corodarea cutiilor, creează presiune, modifică culoarea, gustul și mirosul.
 soluțiile concentrate de NaCl și zahăr măresc rezistența la căldură a
microorganismelor.
Fluxul tehnologic de sterilizare pentru fiecare tip de conservă cuprinde trei etape:

1. încălzirea aparatului de sterilizare a ambalajului și a produsului până la


temperatura de sterilizare și creșterea presiunii în autoclavă.
2. sterilizarea propriu-zisă la temperatură constantă, specifică pentru fiecare tip
de produs.
3. reducerea temperaturii și presiunii în aparat.
În general există trei clase de sterilizare în funcție de temperatura și presiunea
aplicată:

 100°C, la o presiune de 1 atm. (se aplică în general la compoturi)


 100-1115°C, 1,3 – 2 atm. (se aplică în general la conserve de legume)
 115-120°C, 2 – 2,5 atm. (se aplică în general la conserve de carne, pește)
Conservele sterilizate pot suferi modificări chimice, microbiologice și fizice care se
manifestă prin bombaj sau fără bombaj. Conservele cu modificări chimice și
microbiologice sunt toxice și nu se dau pe piață. Conservele deformate fizic nu sunt
toxice, dar ele nu trebuie vândute în comerțul cu amănuntul, ci numai în alimentația
publică, după un control sanitar riguros. Operațiile de pasteurizare și sterilizare
trebuie astfel optimizate, încât să nu fie afectate calitățile produsului finit.

CONSERVAREA ALIMENTELOR PRIN DESHIDRATARE


Conservarea alimentelor prin deshidratare se bazează pe principiile biologice:
anabioza și fizioanabioza și pe metoda de conservare xeroanabioza. Conservarea
alimentelor prin deshidratare se face prin: uscare, criodeshidratare și concentrarea
produselor lichide.

CONSERVAREA ALIMENTELOR PRIN USCARE


Conservarea alimentelor prin uscare este un procedeu de păstrare a produselor
solide, prin reducerea umidității până la nivelul la care nu mai au loc procese chimice
și microbiologice, catalizate de enzime. Se știe că toate produsele alimentare conțin
apă de la 0,1% în zahăr, sare la 72% la ouă, 87% la mere și lapte, 94% frunze de
salată, 97% la castraveți etc. În produsele uscate nu au loc procese biochimice, iar
limita inferioară a conținutului de apă pentru dezvoltarea microdăunătorilor este de
12%, a bacteriilor de 15%, iar a microorganismelor este de 30%.

Tehnicile de uscare utilizate în industria alimentară se pot realiza prin:

 uscarea clasică care se execută în camere speciale, uscătoare-tunele,


uscătoare cu benzi etc.
 uscare în instalații speciale cum ar fi: uscare în pat fluidizant, care se aplică la
produsele granulare (mazăre, cereale, morcovi feliați) care vin în contact cu aer
încălzit. Temperatura aerului de fluidizare este în funcție de produs; Uscare prin
pulverizare, fiind metoda cea mai folosită pentru uscarea produselor alimentare sub
formă lichidă sau semilichidă (laptele, zerul, melanjul de ouă, albușul, gălbenușul,
cafeaua instant, ceaiul etc.); Uscarea prin procedee speciale, în prezența radiațiilor,
infraroșii, curenți de înaltă frecvență, ultrasunete, cu microunde etc.
Viteza de uscare este cu atât mai mare cu cât temperatura aerului este mai mare și
conținutul de vapori este mai mic. Pentru o bună uscare se recomandă ca viteza
aerului cald să fie >3m/s, iar temperatura de uscare oscilează între 45…90°C.

Avantajele uscării produselor alimentare constau în:

 micșorarea volumului față de cel inițial;


 crește valoarea energetică pe unitatea de greutate;
 se pot păstra un timp mai îndelungat;
 se transportă mai ușor decât în stare proaspătă.
CONSERVAREA ALIMENTELOR PRIN CRIODESHIDRATARE
Conservarea alimentelor prin criodeshidratare este un procedeu modern de
conservare care se realizează prin uscarea rapidă a produselor alimentare congelate
(carne, legume, pește etc.) prin sublimarea gheții sub vid, urmată de o uscare
secundară pentru îndepărtarea apei necongelate. Avantajele liofilizării:

 produsele liofilizate își păstrează proprietățile psihosenzoriale (textură, gust,


miros)
 se conservă vitaminele, proteinele, lipidele, aromele.
 scad în greutate și în volum, de aceea transportul și depozitarea se fac mai
ușor.
 produsele alimentare fiind aproape total deshidratate rezistă la temperaturi
diferite, fără a se lua măsuri speciale.
 datorită porozității fine, produsele liofilizate se rehidratează ușor. Dacă înainte
de congelare produsul a fost fiert, fript sau prăjit, după rehidratare se poate consuma
imediat.
Dezavantajele liofilizării:

 aparatură specială
 randament mic
 deshidratarea parțială trebuie făcută în condiții speciale care să evite
coagularea ireversibilă a coloizilor, care trebuie să-și mențină capacitatea de
hidratare;
 produsele liofilizate necesită o preambalare în vid sau în atmosferă de gaz
inert, folosindu-se materiale de ambalaj adecvate.
CONCENTRAREA PRODUSELOR LICHIDE
Este o metodă înrudită cu uscarea și se aplică la sucuri de legume, de fructe, lapte
etc. Gradul de concentrare este în funcție de produs și de metoda de uscare. De
exemplu, în cazul uscării prin pulverizare, concentrația laptelui degresat este între
45…50% , iar a laptelui normal este cuprinsă între 42…48%. Produsele concentrate
sunt ambalate în materiale speciale, impermeabile, în special la gaze și vapori de
apă.

CONSERVAREA ALIMENTELOR PRIN SĂRARE


Adăugarea de sare în produsele alimentare duce la creșterea presiunii osmotice în
produs și, ca urmare a acestui fapt, celulele țesuturilor din produs și ale
microorganismelor se deshidratează treptat, se produce plasmoliza celulei, fenomen
invers turgescenței. Metodele de sărare utilizate în industria cărnii sunt: sărarea
uscată, sărarea umedă (în soluție de NaCl 12-24%), sărarea mixtă (se combină
sărarea uscată cu sărarea umedă). De regulă, saramurile folosite în industria cărnii
sunt cât mai pure, dar pot să conțină pe lângă NaCl și  azotit de sodiu, zahăr,
polifosfați, acid ascorbic și sărurile lui. La sărarea peștelui metodele de sărare pot fi
clasificate și după temperatura la care se face sărarea: la cald, la rece, după
congelare. Din punct de vedere al concentrației în NaCl, saramurile pot fi: slabe (10%
NaCl), medii (<18% NaCl) și tari (>18% NaCl).

Saramurile utilizate în industria cărnii și a peștelui pot fi saramuri proaspete, care se


utilizează o singură dată și saramuri naturale, care au fost folosite la sărarea mai
multor cantități de carne, după o prealabilă purificare prin fierbere, urmată de filtrate
sau centrifugare. Produsele conservare prin saramură au dezavantajul că proteinele,
fosfații etc. din compoziția lor trec în saramură și deci scade valoarea nutritivă a
produselor.

 CONSERVAREA ALIMENTELOR PRIN ADAOS DE ZAHĂR


Conservarea alimentelor prin adaos de zahăr se bazează pe aceleași principii
biologice și metode de conservare ca la sărare. Plasmoliza celulelor
microorganismelor (se elimină apa din citoplasmă) are loc în condiții optime la o
concentrație de 70% în produsul finit. Factorii care favorizează conservarea
alimentelor prin zaharificare sunt:

 cantitatea de zahăr invertit folosit


 cantitatea de zaharină obținută din materiile prime (fructe).
 prezența pectinei care mărește vâscozitatea fazei lichide ce îngreunează
pătrunderea apei și a substanțelor nutritive la microorganisme.
 pH-ul mare duce la formarea gelului din zahăr și acid
Factorii care defavorizează conservarea alimentelor prin zaharificare sunt:

 creșterea cantității de apă, datorită faptului că produsele nu sunt acoperite


corespunzător și sunt păstrare în medii cu umiditatea relativă a aerului destul de
ridicată.
 cristalizarea zaharurilor duce la scăderea concentrației de zahăr din produs.
CONSERVAREA ALIMENTELOR PRIN ACIDIFIERE
Conservarea alimentelor prin acidifire aparține principiului biologic anabioză și mai
concret chimioanabioză și metodei de conservare acidoanabioză. Există conserve
prin acidificare naturală și conserve prin acidificare artificială.

CONSERVAREA ALIMENTELOR PRIN MURARE (ACIDIFIERE


NATURALĂ)
Conservarea alimentelor prin murare are la bază crearea de condiții optime de
fermentare a glucidelor sub acțiunea bacteriilor lactice, rezultând acidul lactic care
are proprietatea de a inhiba bacteriile dăunătoare și care catalizează procesele
biochimice de maturație. Conservarea alimentelor prin murare se aplică la obținerea
produselor lactate acide (iaurt, lapte bătut, brânză de vacă) și la conservarea
legumelor și a fructelor (varză, castraveți, gogonele, măsline), dar și unele sucuri de
legume și fructe din care se obțin produse terapeutice.
Factorii care favorizează conservarea alimentelor prin murare sunt:

 adaosul de NaCl care influențează gradul de aciditate, previne înmuierea


produselor (la varză se sărează cu saramură în concentrație de 5-6%, la castraveți 5-
8%, la măsline 4-7%).
 temperatura de fermentare, ca de exemplu varza fermentează la 13-18°C,
castraveții la 20-25°C.
 calitatea apei (nu se pune apă distilată)
 existența condimentelor (mărar uscat, frunze de vișin, boabe de muștar,
hrean, usturoi care au acțiune antibiotică (fitoncide) și aromatizantă.
 pH-ul saramurii trebuie să fie între 3,4 și 41 pentru ca bacteriile de alterare să
nu se dezvolte.
 procesul de fermentare lactică se dezvoltă normal în mediu anaerob,
deoarece aerul și lumina favorizează apariția bacteriilor de alterare.
Dezavantajele murării:
 textura legumelor devine mai moale pe măsură ce crește concentrația în acid
lactic.
 scade valoarea nutritivă a produsului datorită faptului că o parte din sărurile
minerale, vitamine, glucide trec în saramură
 apariția în interiorul castraveților mari a unor cavități lenticulare etc.

CONSERVAREA ALIMENTELOR PRIN MARINARE (ACIDIFERE


ARTIFICIALĂ)
Conservarea alimentelor prin marinare este o altă metodă de conservare artificială la
care se folosește oțetul (acidul acetic). Concentrația mare de oțet în mediu distruge
microorganismele. Mucegaiurile și drojdiile au o rezistență la acizi mai mare pentru
că: oțetul la aceste produse nu asigură protecție față de drojdii și mucegaiuri,
conservarea prin marinare se dublează cu conservarea prin pasteurizare/sterilizare
termică; concentrația de NaCl și zahăr care întărește rolul de conservant al acidului
acetic.

În practică se mai folosește la conservarea castraveților și acidifierea mixtă care


constă în acidifierea naturală a castraveților până se ajunge la o concentrație de acid
lactic 0,5 – 0,8%, urmată de acidiferea naturală prin adaos de oțet până se ajunge la
o concentrație de 3%. Produsele conservate prin această metodă au un gust și
aromă deosebită.

CONSERVAREA ALIMENTELOR CU SUBSTANȚE


ANTISEPTICE, ANTIBIOTICE SAU FUNGICIDE
Ansipeticidele sunt substanțe care au proprietatea de a opri dezvoltarea și acțiunea
unor microorganisme (deci au proprietăți bacteriostatice) sau le pot distruge
(proprietăți bactericide). Activitatea anstisepticelor este influențată de:
 concentrația antisepticului, cu cât este mai mare cu atât are o activitate mai
mare;
 durata de contact a antisepticului este invers proporțională cu concentrația
antisepticului (la concentrație mare, durata de contact este mică și invers).
 temperatura. La temperatură mare activitatea antisepticelor crește.
 numărul inițial de microorganisme. Cu cât numărul de microorganisme este
mai mare, scade eficiența antisepticelor.
 pH-ul mediului. La valoare mică a pH-ul (puternic acid), activitatea
antisepticelor este mare.
 compoziția chimică a alimentului. Scade activitatea antisepticelor la produsele
bogate în proteine și zaharuri reducătoare.
Principalele antiseptice folosite sunt:

 acidul benzoic și sărurile acestuia – se folosesc la conservarea icrelor negre,


sucurilor de fructe, produselor de cofetărie, măslinelor în saramură.
 dioxidul de sulf, metabisulfitul de sodiu se folosesc la conservarea dulceților,
siropurilor naturale, bulionului, vinurilor.
 formiatul de sodiu – se folosește pentru conservarea icrelor de pește
 acidul sorbic și sărurile sale distrug mucegaiurile și drojdiile la următoarele
produse: pastă de tomate, legume și fructe congelate, produse zaharoase.
Antibioticele asociate cu alte metode de conservare (frig, prelucrare termică, radiații
gama) pot contracara alterarea produselor alimentare. Antibiotice folosite în domeniul
conservării (păsările tăiate, peștele, carnea de vită și porc etc.) sunt: clortetraciclina,
oxitetraciclina, nizina. Se pare că antibioticele frecvent utilizate în conserve nu sunt
indicate, deoarece provoacă apariția unor forme rezistente la microorganismele
patogene, care se pot distruge foarte greu după aceea.
Fitoncidele se cunosc din cele mai vechi timpuri (ceapa, usturoiul, ardeiul,
cuișoarele, frunzele de dafin etc.) pentru proprietățile acestora ca substanțe
antiinfecțioase. De exemplu din usturoi s-a extras alicina care distruge bacilul
tuberculozei mult mai repede și mai eficace decât acidul formic. Fitoncidele se
folosesc la conservarea legumelor (de exemplu murare, marinare etc.)
CONSERVAREA ALIMENTELOR PRIN AFUMARE
Afumarea este o metodă mixtă de conservare ce are la bază principiul abiozei cu
modul de conservare chimioabiozei care acționează prin substanțele antiseptice din
fum și în măsură mai mică se aplică principiul anabiozei cu modul de conservare
xeroanabioza care realizează deshidratarea parțială a produselor. Combustibilul
întrebuințat la obținerea fumului este rumegușul sau talajul din lemn de esență tare:
arțar, fag, frasin, stejar etc. Fumul se obține prin ardere sau distilare uscată (piroliză).
Din punct de vedere fizic, fumul este un aerosol (agentul de dispersie este aerul, iar
faza dispersă o constituie componentele solide și lichide formate din arderea
lemnului. Fumul din punct de vedere fizic este format din peste 204 componente, o
parte din ele fiind: acizi (acid acetic), fenoli (acid carbonic), acetonă, formaldehidă,
acetaldehidă, furfurol, diacetil. Hidrocarburile aromatice condensate au acțiune
cancerigenă.

Afumarea se poate realiza: la rece (20-32 °C) se aplică de obicei la pește, salamuri;


la cald (60-70°C) se aplică la carne sărată; afumare în fum fierbinte (75-170°C) se
aplică la mezeluri proaspete; afumarea cu lichid de fum (120-180°C) a peștelui și a
cărnii prin imersie sau pulverizare umedă de un tratament termic cu radiații infraroșii
ca să frăgezească carnea.

Afumarea alimentelor imprimă aroma specifică, culoare atrăgătoare (datorită fenolilor


și compușilor carbonilici) și conservabilitatea dată în special de difenoli care sunt
antioxidanți și acizi organici, aldehidă formică care au acțiune bacteriostatică și
bactericidă.

METODE MODERNE DE CONSERVARE A ALIMENTELOR


Metodele moderne de conservare a alimentelor sunt: conservarea cu radiații,
conservarea cu ajutorul câmpului magnetic, conservarea prin filtrare sterilizată
(ultrafiltrare), conservarea sub presiune de dioxid de carbon și conservarea cu
ajutorul microundelor.

Conservarea alimentelor cu radiații (α, β, γ și raze X) care sunt de natură


electromagnetică (fotonii). Această metodă face parte din principiile biologice abioza
și fizioabioza cu metoda de conservare radioabioza. Procesele chimice prin această
metode de conservare, au loc la nivel de moleculă, unde radiațiile ionizante pot
produce degradări ale glucidelor, proteinelor, lipidelor, vitaminelor, enzimelor etc. De
aceea metoda de conservare cu radiații are aplicație practică redusă, fiind în faza de
experimentare, pentru a înlătura deficiențele legate de calitatea produselor rezultate
și prețurile de cost ridicate.

Conservarea alimentelor cu ajutorul câmpului magnetic. Câmpurile magnetice pot fi


statice (SMF) și câmp magnetic oscilant (OMF) care distrug microorganismele.
Această metodă este avantajoasă pentru că păstrează calitățile psihosenzoriale și
nutritive, deoarece se lucrează la temperaturi mici, ambalajele sunt ieftine, cuantumul
de energie mic.

Conservarea alimentelor prin filtrare sterilizată (ultrafiltrarea) are la bază principiile


biologice abioza și mecanoabioza și metoda de conservare este sestoabioza. Se
aplică la filtrarea sterilizată a sucurilor de fructe.

Conservarea alimentelor sub presiune de dioxid de carbon are la bază principiul


biologic anabioza cu metoda de conservare narcoanabioza. Această metodă constă
în folosirea dioxidului de carbon sub presiune în concentrație de 1,5% la conservarea
fructelor, ouălelor, produsele din carne și a sucurilor de fructe, păstrate în rezervoare
ermetic închise. Dioxidul de carbon sub presiune distruge microorganismele și
micșorează activitatea enzimelor.

Conservarea alimentelor cu ajutorul microundelor se aplică la pasteurizarea,


sterilizarea produselor ambalate ermetic, liofilizarea cărnii, peștelui, fructelor, uscarea
pastelor, cartofilor prăjiți, morcovilor, a cepei etc

S-ar putea să vă placă și