Sunteți pe pagina 1din 14

CONTABILITATE FINANCIARĂ, TC

6, 7, 8
Coef.
13,662

4. Contabilitatea decontărilor cu terţii

4.1 Contabilitatea decontărilor cu furnizorii şi clienţii

Livrări-cumpărări pe credit comercial cambial

1. Societatea A livrează societăţii B mărfuri în valoare de 136.620 lei, TVA 19%. Costul de achiziţie al
mărfurilor livrate de societatea A este de 109.296 lei. Furnizorul acceptă ca decontarea să se efectueze pe
baza unui bilet la ordin întocmit de client. După primirea efectului comercial, furnizorul îl depune la bancă
şi îl încasează la scadenţă. Să se înregistreze aceste operaţii atât în contabilitatea furnizorului cât şi a
clientului.

R1.
a) în contabilitatea furnizorului
Vânzarea mărfurilor 4111 = % ### 162,577.80
707 ### 136,620.00
4427 ### 25,957.80
Scoaterea din gestiune a mărfurilor vândute 607 = 371 ### 109,296.00
Acceptarea biletului la ordin 413 = 4111 ### 162,577.80
Primirea efectului comercial 5113 = 413 ### 162,577.80
Încasarea la scadenţă a biletului la ordin 5121 = 5113 ### 162,577.80

b) în contabilitatea clientului
Achiziţia mărfurilor % = 401 ### 162,577.80
371 ### 136,620.00
4426 ### 25,957.80
Întocmirea biletului la ordin 401 = 403 ### 162,577.80
Achitarea datoriei privind efectul comercial la 403 = 5121 ### 162,577.80
scadenţă

2. O societate „A” livrează unei alte societăţi „B” produse finite evaluate la preţ de vânzare de 683.100 lei,
TVA 19 %, costul lor de producţie fiind de 601.128 lei (în contabilitatea societăţii „B” bunurile respective
sunt considerate mărfuri). Societatea „B” livrează la rândul ei mărfuri unei alte societăţi „C” cu un preţ de
vânzare de 683.100 lei, TVA 19 %, costul lor de achiziţie fiind de 628.452 lei (în contabilitatea societăţii „C”
bunurile respective sunt considerate tot mărfuri). Pentru decontare, cu acceptul societăţilor „A” şi „C”,
societatea „B” emite o cambie cu o valoare nominală de 812.889 lei prin care dă un ordin societăţii „C” să
plătească suma respectivă direct societăţii „A”, la scadenţă sau la ordinul acesteia. La scadenţă
contravaloarea cambiei este achitată de societatea „C” societăţii „A”.

R2.
a) în contabilitatea societăţii A
Vânzarea produselor 4111 = % ### 812,889.00
701 ### 683,100.00
4427 ### 129,789.00
Descărcarea din gestiune a produselor vândute 711 = 345 ### 601,128.00
Acceptarea cambiei 413 = 4111 ### 812,889.00
Primirea cambiei 5113 = 413 ### 812,889.00
Încasarea cambiei 5121 = 5113 ### 812,889.00

b) în contabilitatea societăţii B
Achiziţia mărfurilor % = 401 ### 812,889.00
371 ### 683,100.00
4427 ### 129,789.00
Vânzarea mărfurilor 4111 = % ### 812,889.00
707 ### 683,100.00
4427 ### 129,789.00
Scoaterea din evidenţă a mărfurilor vândute 607 = 371 ### 628,452.00
Emiterea cambiei 401 = 4111 ### 812,889.00
0.00
c) în contabilitatea societăţii C
Achiziţia mărfurilor % = 401 ### 812,889.00
371 ### 683,100.00
4427 ### 129,789.00
Acceptarea cambiei 401 = 403 ### 812,889.00
Achitarea datoriei privind efectul comercial la 403 = 5121 ### 812,889.00
scadenţă

3. Societatea A livrează societăţii B produse finite (pentru furnizor), respectiv materiale consumabile
(pentru client) la preţul de 273.240 lei, TVA 19% pe bază de factură. Furnizorul acceptă ca decontarea să se
facă pe baza unui bilet la ordin întocmit de client. După primirea efectului comercial, furnizorul îl depune
la bancă şi se încasează cu 20 de zile înainte de scadenţă. Taxa scontului este de 20% anual. Preţul de
înregistrare la furnizor a produselor finite livrate este de 191.268 lei. Clientul îşi achită datoria la scadenţă.

R3.
a) În contabilitatea furnizorului
Livrarea bunurilor pe bază de factură 4111 = % ### 325,155.60
701 ### 273,240.00
4427 ### 51,915.60
Descărcarea gestiunii de produsele livrate 711 = 345 ### 191,268.00
Acceptarea biletului la ordin 413 = 4111 ### 325,155.60
Primire bilet la ordin 5113 = 413 ### 325,155.60
Depunerea biletului la ordin la bancă spre 5114 = 5113 ### 325,155.60
scontare
Scontarea biletului la ordin (taxa scontului % = 5114 ### 325,155.60
325.155,6 x 20% x20/365)
5121 ### 321,592.28
627 ### 3,563.32
Evidenţa extrabilanţieră a efectului scontat D8037 ### 325,155.60

b) În contabilitatea clientului
Cumpărarea bunurilor pe bază de factură % = 401 ### 325,155.60
302 ### 273,240.00
4426 3800 51,915.60
Acceptarea biletului la ordin 401 = 403 ### 325,155.60
Achitarea datoriei de către client băncii la 403 = 5121 325,155.60
scadenţă ###

Datorii şi creanţe comerciale externe

1. O societate comercială vinde mărfuri unui client extern în condiţia de livrare FOB în valoare de 136.620
euro, cursul valutar la data facturării fiind de 3,3000 lei/euro. Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă
pe baza unui bilet la ordin întocmit de client. După primirea efetului, furnizorul îl depune la bancă spre
scontare (cursul valutar 3,3000 lei/euro). Taxa scontului percepută de bancă e de 10%. La data încasării
efective a efectului comercial scontat, cursul valutar e de 3,4000 lei/euro.

R1.
Livrarea mărfurilor 4111 = 707 ### 450,846.00
Acceptarea biletului la ordin 413 = 411 ### 450,846.00
Primire bilet la ordin 5113 = 413 ### 450,846.00
Depunerea biletului la ordin la bancă spre 5114 = 5113 ### 450,846.00
scontare
D8037 ### 450,846.00
Înregistrarea extrabilanţieră a efectului scontat
Actualizarea efectului la data încasării 5114 = 765 ### 13,662.00
Încasarea efectului comercial scontat, la cursul % = 5114 ### 464,508.00
de 3,4000 lei / euro 5124 ### 418,057.20
667 ### 46,450.80
Scoaterea din evidenţa extrabilanţieră a C8037 ### 450,846.00
efectului scontat, la data scadenţei

2. Se primeşte de la un client extern, la 12 decembrie 200N, un avans în valoare de 136.620 euro, cursul
valutar fiind de 3,2000 lei/euro. La 31 decembrie 200N cursul valutar este de 3,1500 lei/euro. La 12
ianuarie 200N+1 se livrează clientului extern produse finite în condiţia de livrare FOB, în valoare de 546.480
euro, cursul valutar la data facturării fiind de 3,2500 lei/euro. Costul mărfurilor vândute este de 6783.100
lei. La 30 ianuarie 200N+1 se încasează contravaloarea produselor vândute şi se regularizează avansul
primit, cursul valutar fiind de 3,2700 lei/euro.

R2.
Primirea avansului 5124 = 419 ### 437,184.00
Reevaluarea datoriei la sfârşitul ex.(curs 3,15 419 = 765 ### 6,831.00
lei/euro)
Livrarea produselor finite (curs 3,2500 lei/euro) 4111 = 701 ### 1,776,060.00
Descărcarea gestiunii produselor finite 711 = 345 ### 683,100.00
Regularizarea avansului(curs 3,2700 lei/euro) % = 4111 ### 446,747.40
419 ### 430,353.00
665 ### 16,394.40
Încasarea creanţei (curs 3,2700 lei/euro) 5124 = % ### 1,337,509.80
(409.860 euro X (3,2700 – 3,2500)) 4111 ### 1,329,312.60
765 ### 8,197.20

Avansuri comerciale acordate/primite


1. În data de 01.02.200N S.C. A100 SRL primeşte de la S.C. B200 SRL un avans în sumă de 487.733,4 lei. În
data de 02.02.200N, SC A100 SRL livrează către S.C. B200 SRL produse finite, (pe care SC B200 SRL le
consideră mărfuri) cost de producţie 956.340 lei la un preţ de vânzare de 1.366.200 lei, TVA 19%.
Decontarea se realizează prin regularizarea avansului, pentru restul sumei se va emite un bilet la ordin în
valoare de 1.366.200 lei cu scadenţa peste trei luni, acceptat de către S.C. A100 SRL, primit în data de
03.02.200N şi încasat la scadenţă. Să se efectueze înregistrările în contabilitatea ambelor societăţi
comerciale.

R1.
a) în contabilitatea societăţii B
Acordare avans % = 5121 ### 487,733.40
409 ### 409,860.00
4426 ### 77,873.40
Achiziţie mărfuri % = 401 ### 1,625,778.00
371 ### 1,366,200.00
4426 ### 259,578.00
Regularizare avans % = 401 ### 487,733.40
409 ### 409,860.00
4426 ### 77,873.40
Emitere bilet la ordin % = 403 ### 1,366,200.00
401 ### 1,138,044.60
471 ### 228,155.40
Regularizare cheltuieli în avans (x 3) 666 = 471 ### 76,051.85
Plată bilet la ordin 403 = 5121 ### 1,366,200.00

b) în contabilitatea societăţii A
Primire avans 5121 = % ### 487,733.40
419 ### 409,860.00
4427 ### 77,873.40
Livrare produse finite 4111 = % ### 1,625,778.00
701 ### 1,366,200.00
4427 ### 259,578.00
Descărcarea gestiunii produselor vândute 711 = 345 ### 956,340.00
Regularizare avans 4111 = % ### 487,733.40
419 ### 409,860.00
4427 ### 77,873.40
Acceptare bilet la ordin 413 = % ### 1,366,200.00
4111 ### 1,138,044.60
472 ### 228,155.40
Primire bilet la ordin 5113 = 413 ### 1,366,200.00
Regularizare venit în avans (x 3) 472 = 766 ### 76,051.85
Încasare bilet la ordin 5121 = 413 ### 1,366,200.00
2. Conform contractului, clientul acordă furnizorului un avans în numerar de 32.515,56 lei. Ulterior,
furnizorul livrează clientului semifabricate, respectiv materii prime, în valoare de 204.930 lei, TVA 19%.
Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 136.620 lei. Decontarea facturii se face prin
bancă, ţinându-se seama de avansul acordat anterior. Se înregistrează operaţiile atât în contabilitatea
furnizorului, cât şi în cea a clientului

R2.
a) în contabilitatea furnizorului
Primire avans 5121 = % ### 32,515.56
419 ### 27,324.00
4427 ### 5,191.56
Livrare semifabricate 4111 = % ### 243,866.70
702 ### 204,930.00
4427 ### 38,936.70
Scoatere din gestiune semifabricate 711 = 341 ### 136,620.00
Regularizare avans 4111 = % ### 32,515.56
419 ### 27,324.00
4427 ### 5,191.56
Încasarea creanţei 5121 = 4111 ### 211,351.14

b) în contabilitatea clientului
Acordare avans % = 5121 ### 32,515.56
409 ### 27,324.00
4426 ### 5,191.56
Achiziţie materii prime % = 401 ### 243,866.70
301 ### 204,930.00
4426 ### 38,936.70
Regularizare avans % = 401 ### 32,515.56
409 ### 27,324.00
4426 ### 5,191.56
Achitarea datoriei 401 = 5121 ### 211,351.14

Livrări-cumpărări neînsoţite de facturi

1. S.C. ALFA SRL primeşte de la S.C. BETA SRL un avans în sumă de 650.311,2 lei. SC ALFA SRL livrează S.C.
BETA SRL mărfuri, cost de achiziţie 1.366.200 lei cu preţ de vânzare de 2.185.920 lei, TVA 19%, pentru care
va emite ulterior factură. Decontarea se realizează prin regularizarea avansului, restul prin virament
bancar. Să se efectueze înregistrarea în contabilitatea ambelor societăţii comerciale.

R1.
a) în contabilitatea SC Alfa SRL
Primirea avansului 5121 = % ### 650,311.20
419 ### 546,480.00
4427 ### 103,831.20
Livrarea mărfurilor 418 = % ### 2,601,244.80
707 ### 2,185,920.00
4428 ### 415,324.80
Scoaterea din gestiune a mărfurilor vândute 607 = 371 ### 1,366,200.00
Emiterea facturii 4111 = 418 ### 2,601,244.80
Transformare TVA neexigibilă în TVA colectată 4428 = 4427 ### 415,324.80
Regularizarea avansului 4111 = % ### 650,311.20
419 ### 546,480.00
4427 ### 103,831.20
Încasarea creanţei 5121 = 4111 ### 1,950,933.60
b) în contabilitatea SC Beta SRL
Acordarea avansului % = 5121 ### 650,311.20
409 ### 546,480.00
4426 ### 103,831.20
Recepţia mărfurilor % = 408 ### 2,601,244.80
371 ### 2,185,920.00
4428 ### 415,324.80
Primirea facturii 408 = 401 ### 2,601,244.80
Transformarea TVA neexigibilă în TVA 4426 = 4428 ### 415,324.80
deductibilă
Regularizarea avansului % = 401 ### 650,311.20
409 ### 546,480.00
4426 ### 103,831.20
Plata datoriei 401 = 5121 ### 1,950,933.60

Reduceri de preţ acordate de furnizor clientului

1. SC CIG SRL livrează SC FB SRL produse finite, cost de producţie 683.100 (care sunt considerate de către
cumpărător mărfuri) la preţul de vânzare 1.366.200 lei. Pe factură emisă în data de 10.05.05 sunt înscrise
două categorii de reduceri: rabat de 5%, şi remiză de 10%. Termenul de plată stabilit prin contrat este
10.06.05, în contract fiind prevăzut un scont de 1% pentru achitarea facturii înainte de termenul stabilit.
Să se efectueze înregistrarea în contabilitatea societăţii comerciale SC FB SRL ştiind că plata facturii se
efectuează în data de 31.05.05.

R1.
Notă de calcul :

Valoarea rabatului = 1.366.200 X 5% = 68.310 lei


Valoarea actuală a mărfurilor = 1.366.200 – 68.310 = 1.297.890lei
Valoarea remizei = 1.297.890 X 10% = 129.789 lei
Valoarea actuală a mărfurilor = 1.297.890 – 129.789 = 1.168.101 lei
Valoare TVA = 1.168.101 X 19% = 221.939,19 lei
Total factură = 1.390.040,19
Valoare scont = 1.390.040,19 X 1% = 13.900,4 lei
TVA aferentă scontului = 13.900,4 x 19/119 = 2.219,39 lei (sau 221.939,19 x 1%)

Achiziţia mărfurilor % = 401 ### 1,390,040.19


371 ### 1,168,101.00
4426 ### 221,939.19
Achitarea facturii 401 = % ### 1,390,040.19
5121 ### 1,376,139.11
767 ### 13,901.09
Înregistrarea TVA privind scontul primit 4426 = 767 ### 2,219.39
2. Societatea A livrează societăţii B un mijloc de transport (produs finit pentru societatea A, mijloc fix
pentru societatea B) în valoare de 1.229.580 lei, TVA 19% convenindu-se ca decontarea să aibă loc peste 2
luni. Costul de producţie al produsului este de 683.100 lei. După o lună societatea B îşi plăteşte datoria faţă
de societatea A obţinând un scont (o reducere financiară) de 40% pe an. Decontarea se face prin virament
bancar. Să se facă înregistrările contabile în contabilitatea ambelor societăţi.

R2.
a) în contabilitatea societăţii A
Livrarea produsului finit 4111 = % ### 1,463,200.20
701 ### 1,229,580.00
4427 ### 233,620.20
711 = 345 ### 683,100.00
Scoaterea din gestiune a produsului finit vândut
Încasarea creanţei (mai puţin scontul) % = 4111 ### 1,463,200.20
5121 ### 1,415,095.07
667 ### 48,105.13
TVA privind scontul (48.105,13 x 19/119) 667 = 4427 ### 7,680.64

b) în contabilitatea societăţii B
Recepţia mijlocului de transport % = 404 ### 1,463,200.20
2133 ### 1,229,580.00
4426 ### 233,620.20
Achitarea datoriei (mai puţin scontul) 404 = % ### 1,463,200.20
5121 ### 1,415,095.07
767 ### 48,105.13
TVA privind scontul 4426 = 767 ### 7,680.64

Creanţe comerciale incerte

1. Entitatea SC STARWARS SRL a facturat societăţii SC ET SRL, în luna ianuarie 2006, produse finite în
valoare de 3.251.556 lei (TVA inclus), (cost de producţie 2.049.300 lei) din care a încasat prin banca suma
de 2.978.316 lei. La 31.12.2006, cu ocazia inventarierii creanţelor, SC STARWARS SRL, constată că este
posibil ca suma restantă de la SC ET SRL, să nu se mai încaseze în viitorul apropiat deoarece această
societate a intrat în incapacitate de plată. În anul 2007, se pronunţă falimentul SC ET SRL, iar lichidatorii
virează entităţii SC STARWARS SRL suma de 81.972 lei.

R1.
Vânzarea produselor finite 4111 = % ### 3,251,556.00
701 ### 2,732,400.00
4427 ### 519,156.00
Scoaterea din evidenţă a produselor finite 711 = 345 ### 2,049,300.00
Încasarea parţială a creanţei 5121 = 4111 ### 2,978,316.00
Înregistrarea creanţei incerte 4118 = 4111 ### 273,240.00
Constituirea ajustării pentru deprecierea 6814 = 491 ### 273,240.00
creanţei la sfârşitul anului
5121 = 4118 ### 81,972.00
Încasarea parţială a sumei restante, din lichidare
Anularea creanţei incerte 654 = 4118 ### 191,268.00
Anularea ajustării pentru deprecierea creanţei 491 = 7814 ### 273,240.00

4.2 Contabilitatea decontărilor sociale

1. O societate comercială care îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale de muncă în cadrul comerţului
cu amănuntul (tarif de risc 0,546%) are un angajat cu contract de muncă, a cărui salariu brut este de
21.859,2 lei. Salariatul respectiv are un copil minor în întreţinere iar lunar (la chenzina a II-a) i se mai reţine
o chirie de 1.366,2 lei. Chenzina I (avansul) în sumă de 5.464,8 lei este virată pe card. Să se înregistreze în
contabilitate următoarele: - avansul acordat
(chenzina I), - cheltuielile
salariale ale firmei (Salariul brut, CAS 19,5%, CASS 6%, CCIASS 0,85%, CFS 2%, CAMBP 0,546%, Comision
ITM 0,75%, CFGPCS 0,25%) - reţinerile din
salariu (avans chenzinal, CAS 9,5%, CASS 6,5%, CFS 1%, impozit 16% x Vi, alte reţineri-chirii)
- plata prin virament
bancar a chenzinei a II-a şi a datoriilor legate de salarii.

R1.
Notă de calcul:
Salariul brut: 21.859,2 lei
Contribuţii (pt. simplificare dacă baza este aceeaşi 17%): 3.716,06 lei
Venit net din salarii: 18.143,14 lei.
Deducerea personală: 3.347,19 lei
Venit impozabil: 14.795,95 lei.
Impozit pe salarii (16% x Vi): 2.367,3 lei.

Plata avansului salarial 425 = 5121 ### 5,464.80


Cheltuiala cu salariul brut 641 = 421 ### 21,859.20
CAS unitate 6451 = 4311 ### 4,262.54
CASS unitate 6453 = 4313.1 ### 1,311.55
CCIASS 6453 = 4313.2 ### 185.80
CFS unitate 6452 = 4371 ### 437.18
CAMBP 6458 = 4381.1 8.74 119.41
Comision ITM 622 = 4281 ### 163.94
CFGPCS 6458 = 4381.2 4.00 54.65
Reţinerile salariale 421 = % ### 12,914.42
425 ### 5,464.80
4312 ### 2,076.62
4314 ### 1,420.85
4372 ### 218.59
444 ### 2,367.35
427 ### 1,366.20
Plata chenzinei a II-a 421 = 5121 ### 8,944.78
Achitarea datoriilor legate de salarii către stat % = 5121 ### 13,984.70
4311 ### 4,262.54
4312 ### 2,076.62
4313.1 ### 1,311.55
4313.2 ### 185.80
4314 ### 1,420.85
4371 ### 437.18
4372 ### 218.59
4281 ### 163.94
4381.1 8.74 119.41
4381.2 4.00 54.65
444 ### 2,367.35
427 ### 1,366.20

2. Un salariat al unei întreprinderi private nu-şi ridică la termen chenzina a II-a în sumă de 35.521,2 lei. Să
se înregistreze salariile neridicate la timp.

Varianta I: Achitarea ulterioară a salariului în numerar;


Varianta II: Prescrierea salariului neridicat de către angajaţi.

R2.
Înregistrarea salariului neridicat 421 = 426 ### 35,521.20
V1. Achitarea ulterioară a salariului 426 = 5311 ### 35,521.20
V2. Prescrierea salariului neridicat 426 = 7588 ### 35,521.20

4.3 Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului

3. Să se calculeze şi să se înregistreze în contabilitate impozitul pe profit (şi plata acestuia) pentru primele
două trimestre ţinând cont de pierderea fiscală din exerciţiul precedent de 348.381, de o cifră de afaceri pe
primul semestru de 3.415.500 lei, precum şi de următoarelor date:

Trimestrul I
Venituri totale din care: 180,000.00 2,459,160.00
venituri din dividende 20,000.00 273,240.00
Cheltuieli totale, din care: 1.366.200 + X= 1.455.385,54
cheltuieli cu amenzile (către instituţii de stat) 3,000.00 40,986.00
cheltuieli de protocol 5,000.00 68,310.00
Cheltuieli cu impozitul pe profit X= 6,528.00 89,185.54
Trimestrul II Venituri totale, din care: 200,000.00 2,732,400.00
venituri din anularea unui provizion nedeductibil fiscal 6,000.00 81,972.00
Cheltuieli totale (exceptând cheltuiala cu impozitul pe profit) 130,000.00 1,776,060.00
din care:
lipsă la inventar nerecuperabilă (inclusiv TVA) 1,000.00 13,662.00
cheltuieli de sponsorizare 2,000.00 27,324.00

R3.
Notă de calcul:
Trimestrul I:
Rezultat contabil = Venituri totale – Cheltuieli totale (fără ch. cu impozitul pe profit)
= 2.459.160 - 1.366.200 = 1.092.960 lei
Rezultat impozabil = Rezultat contabil + Cheltuieli nedeductibile – Venituri
neimpozabile – Pierderea fiscală reportată =1.092.960 + [40.986 + (68.310 – 2% x 1.161.270)] –
273.240 – 348.381 = 557.409,6 lei

Impozit pe profit = 16% x Rezultat impozabil = 16% x 557.409,6 = 89.185,54 lei.


Impozit pe profit aferent trimestrului I 691 = 4411 6528 89,185.54
Plata impozitului 4411 = 5121 6528 89,185.54
Trimestrul II:
Rezultat contabil cumulat = Venituri totale cumulate – Cheltuieli totale cumulate =
5.191.560 – 3.231.445,54 = 1.960.114,46lei.
Rezultat impozabil cumulat = Rezultat contabil cumulat + Cheltuieli nedeductibile cumulate – Venituri
neimpozabile cumulate – Pierderea fiscală reportată = 1.960.114,46 + [40.986 + (68.310 – 2% x 2.117.610)
+ 13.662 + 27.324 + 89.185,54] – (273.240 + 81.972) – 348.381 = 1.453.636,8 lei

Impozit pe profit cumulat= 16% x Rezultat impozabil cumulat = 16% x 1.453.636,8 = 232.581,89 lei.
Impozit pe profit aferent trimestrului II: Impozit pe profit cumulat – Impozit pe profit cumulat la sfârşitul
trimestrului anterior = 232.581,89 – 89.185,54 = 143.396,35 lei
Reducere aferentă cheltuielilor de sponsorizare: min (ch. sponsorizare, 3‰xCA, 20%xIp) = 10.246,5
Impozit de plătit = 133.149,85 lei

Impozit pe profit aferent trimestrului II 691 = 4411 9746 133,149.85


Plata impozitului 4411 = 5121 9746 133,149.85

4. Societatea „X” face parte, potrivit legii, din categoria microîntreprinderilor. Să se calculeze şi să
înregistreze în contabilitate impozitul pe venit (şi plata acestuia) cunoscând următoarele date:
Venituri: - venituri din vânzarea mărfurilor 1.639.440 lei;
venituri din vânzarea produselor finite 1.092.960 lei;
venituri din producţia stocată 273.240 lei;
venituri din producţia de imobilizări corporale 273.240 lei;
Cheltuieli: - cheltuieli privind mărfurile 819.720 lei;
cheltuieli cu materiile prime 683.100 lei;
amenzi şi penalităţi 273.240 lei.
R4.
Notă de calcul:
Impozitul pe venit = (Total venituri – Venituri din producţia stocată şi imobilizări) x 2% = (3.278.880
–546.480) x 2% = 54.648 lei
Înregistrarea impozitului pe venit 698 = 4418 4000 54,648.00
Plata impozitului pe profit 4418 = 5121 4000 54,648.00

5. O întreprindere achiziţionează pe bază de aviz de însoţire a mărfii materii prime în valoare de 136.620
lei + TVA 19%. Ulterior se primeşte factura care se decontează prin ordin de plată. Se vând apoi, produse
finite la preţul de vânzare de 204.930 lei + TVA 19%, costul de producţie fiind de 109.296 lei. La sfârşitul
lunii se efectuează regularizarea TVA.

R5.
Achiziţie materii prime pe bază de aviz % = 408 ### 162,577.80
301 ### 136,620.00
4428 ### 25,957.80
Primirea facturii 408 = 401 ### 162,577.80
Transformarea TVA neexigibilă în TVA 4426 = 4428 ### 25,957.80
deductibilă
Achitarea facturii 401 = 5121 ### 162,577.80
Vânzare produse finite 4111 = % ### 243,866.70
701 ### 204,930.00
4427 ### 38,936.70
Descărcarea din gestiune a produselor finite 711 = 345 ### 109,296.00
vândute
Regularizarea TVA la sfârşitul lunii 4427 = % ### 38,936.70
4426 ### 25,957.80
4423 ### 12,978.90

6. Un detailist prezintă la începutul lunii un sold de marfă evaluat la preţul de vânzare cu amănuntul de
146.320,02 lei (109.296 lei preţul de achiziţie, 13.662 lei adaosul comercial, 23.362,02 TVA neexigibilă). Se
achiziţionează mărfuri la preţul de cumpărare de 204.930 lei, plus TVA 19%, care se achită prin bancă. Cota
de adaos comercial pentru mărfurile cumpărate este de 20%. Se vând în numerar mărfuri în valoare de
162.577,8 lei, inclusiv TVA. La sfârşitul lunii se efectuează regularizarea TVA.

R6.
Notă de calcul:
Adaos comercial (Ct. 378) = 204.930 X 20% = 40.986 lei
TVA neexigibilă (Ct. 4428) = 245.916 X 19% = 46.724,04 lei
Notă de calcul:
Preţ de vânzare cu amănuntul (Ct. 371) = 162.577,8 lei
TVA = 25.957,8 lei
Preţ de vânzare cu amănuntul fără TVA = 136.620 lei.
13.662+40.986
k= =0 .168
146 .320.02+204 .930+40.986+3 .420−23.362.02−46.724 .04
Adaos comercial (Ct. 378) = 136.620 X 0,168 = 20.219,76 lei
Cost de achiziţie (Ct. 607) = 136.620– 20.219,76 = 116.400,24 lei
Achiziţie mărfuri % = 401 ### 243,866.70
371 ### 204,930.00
4426 ### 38,936.70
Înregistrare adaos comercial şi TVA neexigibilă 371 = % ### 87,710.04
378 ### 40,986.00
4428 ### 46,724.04
Achitarea datoriei 401 = 5121 ### 243,866.70
Vânzarea mărfurilor 4111 = % ### 162,577.80
707 ### 136,620.00
4427 ### 25,957.80
Descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute % = 371 ### 162,577.80
607 ### 116,400.24
378 ### 20,219.76
4428 ### 25,957.80
Încasarea mărfurilor în numerar 5311 = 4111 ### 162,577.80
Regularizarea TVA la sfârşitul lunii % = 4426 ### 38,936.70
4427 ### 25,957.80
4424 ### 12,978.90

4.4 Contabilitatea decontărilor în cadrul grupului şi cu asociaţii


1. SC Solaris S.A. (societatea mamă) acordă filialei SC Mercur Srl prin bancă un împrumut pe 9 luni de
1.366.200 lei, cu dobândă de 16% (pe an). La scadenţă, filiala achită dobânda şi restituie împrumutul. Să se
înregistreze aceste operaţii în contabilitatea ambelor societăţi.

R1.
a) în contabilitatea societăţii mamă
Acordare împrumut 4511 = 5121 ### 1,366,200.00
Încasare dobândă şi împrumut 5121 = % ### 1,530,144.00
4511 ### 1,366,200.00
766 ### 163,944.00

b) în contabilitatea filialei
Primire împrumut 5121 = 4511 ### 1,366,200.00
Plată dobândă şi restituire împrumut % = 5121 ### 1,530,144.00
4511 ### 1,366,200.00
666 ### 163,944.00

2. Un asociat împrumută la 1 iulie 200N societatea cu numerar în sumă de 273.240 lei pentru efectuarea
unor plăţi către furnizori. La sfârşitul exerciţiului se înregistrează datoria privind dobânda. La 30 iunie
200N+1 asociatului i se restituie suma prin virament bancar, împreună cu dobânda de 30% pe an.

R2.
Primire împrumut de la asociat 5311 = 4551 ### 273,240.00
Înregistrarea dobânzii pe anul 200N 666 = 4558 ### 40,986.00
Restituire împrumut şi achitare dobândă în nume % = 5121 ### 355,212.00
4551 ### 273,240.00
4558 ### 40,986.00
666 ### 40,986.00

3. SC Saturn Srl acordă, prin virament bancar, un ajutor financiar, în sumă de 6.831.000 lei filialei SC Titan
Srl. La finele exerciţiului financiar dobânzile calculate, dar încă nedecontate, aferente exerciţiului expirabil
sunt de 409.860 lei. În exerciţiul financiar următor se decontează dobânzile (în total 683.100 lei) şi se
restituie 2.732.400 lei, din ajutorul financiar acordat.

R3.
Acordare împrumut unei filiale 4511 = 5121 ### 6,831,000.00
Înregistrare dobânzi la sfârşitul exerciţiului 4518 = 766 ### 409,860.00
financiar
Restituirea parţială a împrumutului şi încasarea 5121 = % ### 3,415,500.00
dobânzii 4511 ### 2,732,400.00
4518 ### 409,860.00
766 ### 273,240.00
4. SC Galaxy Srl încasează în numerar de la asociatul său unic suma de 54.648 lei pentru finanţări curente.
La finele exerciţiului financiar se calculează şi se înregistrează dobânzi în sumă de 6.831 lei. În exerciţiul
financiar următor se achită, în numerar, dobânzile cuvenite asociatului, concomitent cu retragerea de către
acesta a unei sumei de 27.324 lei.

R4.
Încasare împrumut de la asociat 5121 = 4551 ### 54,648.00
Înregistrarea dobânzii la finele exerciţiului 666 = 4558 ### 6,831.00
Achitarea dobânzii şi restituirea parţială a % = 5121 ### 34,155.00
împrumutului 4551 ### 27,324.00
4558 ### 6,831.00

4.5 Contabilitatea operaţiunilor de regularizare

1. În exerciţiul financiar curent se achită prin virament bancar suma de 2.049,3 lei, reprezentând
abonamente la reviste de specialitate pentru trimestrul I al exerciţiul financiar următor. (Editorul este tot o
societate comercială)

R1.
Achitare abonamente în avans 471 = 5121 ### 2,049.30
Regularizare lunară a cheltuielilor în avans în 628 = 471 ### 683.10
trim.1 (x 3)

2. Într-un extras de cont, eliberat de bancă, apare o încasare de 16.257,78lei, fără a fi anexate documente
care să permită identificarea plătitorului. Ulterior se constată că plătitorul este un client vechi, înregistrat în
contabilitatea curentă la clienţi incerţi.

R2.
Încasare sumă cu plătitor neidentificat 5121 = 473 ### 16,257.78
Identificarea plătitorului 473 = 4118 ### 16,257.78

4.6 Contabilitatea decontărilor în cadrul unităţii

1. SC Campus S.A., transferă unei subunităţi (care ţine contabilitate proprie până la balanţa de verificare),
piese de schimb în valoare de 81.972 lei, a căror contabilitate (la ambele entităţi) se ţine prin inventar
permanent. Ulterior piesele de schimb sunt consumate de subunitate. Să se efectueze înregistrările atât în
contabilitatea entităţii cât şi în contabilitatea subunităţii.

R1.
a) în contabilitatea entităţii
Transfer piese de schimb la subunitate 481 = 3024 ### 81,972.00

b) în contabilitatea subunităţii
Primire piese de schimb de la entitate 3024 = 481 ### 81,972.00
Consum piese de schimb 6024 = 3024 ### 81,972.00
2. O subunitate Z, transferă unei subunităţi Y materii prime în valoare de 683.100 lei, ambele subunităţi
având contabilitatea proprie până la balanţa de verificare, şi practicând pentru evidenţa stocurilor de
materii prime metoda inventarului permanent. Să se efectueze înregistrările în contabilitatea ambelor
subunităţi.

R2.
a) în contabilitatea subunităţii Z
Transfer materii prime către subunitatea Y 482 = 301 ### 683,100.00

b) în contabilitatea subunităţii Y
Primire materii prime de la subunitatea Z 301 = 482 ### 683,100.00