Sunteți pe pagina 1din 2

Juganaru Cosmin

Grupa 137, Seria B

1. În vederea fundamentării deciziei de înlocuire a unor utilaje din dotarea unei fabrici,
managerul acesteia solicită o analiză a vechimii utilajelor şi a costului de întreţinere anual al
acestora. Astfel, pentru cele 20 utilaje din dotarea fabricii – care sunt grupate după vechime
(ani) in 3 grupe: vechime mica (<5 ani), vechime medie (5-10 ani) si vechime mare (>10 ani).
– s-a inregistrat costul de intretinere al acestora (u.m.). In urma aplicarii metodei ANOVA de
analiza dispersionala, si a prelucrarii datelor cu Excel, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Source of SS df MS F P-value F crit


variation
Between 135 r-1=2 MSB=67, Fcalc=10,136925 0,001264 3,591531
groups 5
Within groups SSW=113,2 n-r=17 6,658824
Total 248,2 n-1=19

Se cere să se determine datele lipsa si sa se interpreteze rezultatele prelucrarii.

Unitatea statistica este un utilaj


-Variabila X este cea care arata vechimea utilajului, avem 3 grupe de vechime:
Grupa 1 (vechime mica <5ani)
Grupa 2 (vechime medie 5-10 ani)
Grupa 3 (vechime mare >10)
Variabila X se mai numeste si variabila exogena

-Variabila Y semnifica numarul de utilaje in cauza, n=20


Variabila Y se mai numeste si variabila endogena

Se stabilesc ipotezele:
H0: μ1=μ2 (vechimea nu influenteaza semnificativ costurile de intretinere)
H1: μ1≠μ2 (factorul exogen influenteaza semnificativ costurile)

df df
r-1 3-1 =2
n-r 20-3=17
n-1 20-1=19

Cum SST = SSB+SSW => SSW = SST-SSB = 248,2-135 = 113,2


Cum MSB = SSB/r-1 => MSB = 135/2 = 67,5
Cum Fcalc = MSB/ MSW => Fcalc = 67,5/6,58824 = 10,136925

2. În urma tratamentelor clasice aplicate pacienţilor operaţi chirurgical în vederea recuperării


lor, se ştie că aceştia petrec în medie 2 ore în salonul de recuperare. Un medic susţine, însă, că
aplicarea unui nou tratament va conduce la micşorarea timpului de recuperare. Pentru a
verifica această ipoteză, este efectuat un studiu pe 17 pacienţi operaţi chirurgical, pentru care
se măsoară timpul petrecut în salonul de recuperare, în urma aplicării noului tratament
postoperator (xi). S-au obţinut următoarele rezultate: Σ xi=35,7; Σ(xi-x̄)2=0,096.
Există suficiente dovezi pentru a susţine afirmaţia medicului, la un nivel de încredere de 90%?
Σ xi=35,7
Juganaru Cosmin
Grupa 137, Seria B

Σ (xi-x̄)2=0,096
n=17
μ0=2h
P=90%
Etapa 1: Se identifica ipotezele, n<30
H0: μ=μ0 Timpul petrecut in salonul de recuperare ramane acelasi odata cu aplicarea noului tratament;
H1: μ≠μ0 Timpul petrecut in salonul de recuperare scade
Etapa 2
100-P = α => α = 100-90 = 10%
Etapa 3
S2 = Σ (xi-x̄) /n-1 = 0,096/16 = 0,006
2

S = √0,006 = 0,07746
x̄ = Σ xi/n
x̄ = 35,7/17 = 2,11
tcalc = x̄-μ0/S/√n = 2,1-2/0,07746/√17 = 0,1/0,07746/4,1231 = 0,1/0.018787 = 5,3228