Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a XI-a

Nume și prenume :
Test de evaluare formativă

1. Explică semnificaţia titlului Baltagul,raportându-te la text. 6 puncte


2. Indică motivele literare ale romanului? 6 puncte
3. Numește două dintre superstițiile în care crede Vitoria, precizând semnificația acestora.
10 puncte
4. Comentează, în 50-80 de cuvinte, pozitiv sau negativ, afirmația “Nechifor este personajul
principal absent al romanului.”. 10 puncte
5. Identifică trăsăturile lui Gheorghiţă, precizând şi modalităţile de caracterizare, valorificând
următorul fragment, în minim 50 de cuvinte: ,,Gheorghiţă era flăcău sprâncenat ş-avea ochii ei.
Nu prea era vorbăreţ, dar ştia să spuie destul de bine despre cele ce lăsase şi cele ce văzuse.
Avea un chimir nou şi-i plăcea, vorbind, să-şi desfacă bondiţa înflorită şi să-şi cufunde mâinile
în chimir.”10 puncte
6. Redactează un text, de 250-400 de cuvinte, în care să încadrezi romanul, Baltagul, scris de
Mihail Sadoveanu, în categoria roman tradiționalist-realist. 35 de puncte
În redactarea textului vei avea în vedere:
- încadrarea textului la cele două curente, realism și tradiționalism;
- prezentarea subiectului romanului, utilizând exemple semnificative pentru încadrare în curent
literar;
- prezentarea personajului principal;
- conținut adecvat;
- încadrarea în limita de cuvinte.

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Se acordă 13 puncte redactare.