Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULA CONTABILĂ

Definiție: Formula contabilă este forma de reprezentare a unei operații


economico – financiare, a raportului de egalitate valorică stabilit între conturile
corespondente, pe baza dublei înregistrări.
Exemplu: 302 = 401 2000
Materiale consumabile Furnizori
Elementele formulei contabile:
- simbolurile și denumirea conturilor debitoare și creditoare
- suma care face obiectul înregistrării
- semnul =, care arată corespondența (egalitatea) reciprocă dintre conturile
corespondente.
- semnul % (se citește „următoarele”) se folosește atunci când în formula
contabilă se regăsesc mai mult de două conturi.

!!!!!
În formula contabilă, contul care se debitează se trece în stânga
semnului „=” deoarece debitul este partea stângă a unui cont, iar contul
care se creditează se trece în partea dreaptă a semnului „=” deoarece
creditul este partea dreaptă a unui cont.
Clasificarea formulelor contabile:
1. După numărul conturilor corespondente:
a) formulă contabilă simplă: de fiecare parte a egalului există câte un
singur cont (un singur cont debitor și un singur cont creditor)
b) formulă contabilă compusă: de o parte a egalului este un singur cont,
iar de partea cealaltă sunt două sau mai multe conturi.
c) formulă contabilă recapitulativă sau cumulativă: de fiecare parte a
egalului vor exista mai multe conturi.
2. După scopul pentru care se întocmesc:
a) Formule contabile curente: evidențiază în mod normal operațiile
economico-financiare realizate de societate.
b) Formule contabile de stornare: corectează alte formule contabile
întocmite greșit sau anulează formulele contabile care nu mai sunt necesare.
- stornare în negru: constă în anularea înregistrării efectuate greșit
anterior, prin inversarea conturilor corespondente din formula contabilă greșită
anterior (suma se scrie tot în negru) și apoi întocmirea și înregistrarea formulei
contabile corecte.
- stornare în roșu: constă în anularea unei formule contabile efectuate
anterior greșit, prin întocmirea și înregistrarea unei noi formule contabile,
similară cu cea eronată, însă cu suma înscrisă în roșu (sau în negru încadrată
într-un chenar, sau cu semnul „minus” în față). Scrierea sumei în roșu are ca
efect anularea sumei înscrise anterior în mod eronat.