Sunteți pe pagina 1din 12

Capitolul I

Vodafone România

1.1 Prezentarea Vodafone România

Vodafone, compania care a lansat prima retea GSM in Romania, in aprilie 1997, sustine si
investeste permanent in inovatie, in idei noi, in creativitate. La 1 iunie 2005, România cebenit parte
a celei mai mari comunităţi mobile din lume, dupa achiziţionarea Connez de către Vodafone Group
Plc, prin ceea ce a fost apreciatăla acea dată ca fiind cea mai mare tranzacţie din România, în ultimii
15 ani.

In cei 12 ani de activitate in Romania, Vodafone a contribuit semnificativ la dezvoltarea


mediului de afaceri, prin investitii majore la nivel national, orientate in principal spre extinderea
acoperirii retelelor 2G si 3G, lansarea de noi produse si servicii de comunicatii, extinderea retelei de
magazine la nivelul intregii tari si, nu in ultimul rand, programe sociale in sprijinul comunitatii.
Viziunea Vodafone este de a deveni lider de piata si un model in ceea ce priveste conduita de
afaceri in Romania.
Vodafone a fost recunoscută recent, de unele dintre cele mai prestigioase topuri
internaţionale, pentru valoarea business-ului, inovaţie, incredere şi etică. Conform topului Forbes
Global 2000 pentru anul 2009, Vodafone se situează printre cele mai mari companii din lume, în
timp ce revista Business Week plasează Vodafone în topul celor mai inovatoare companii la nivel
mondial, în urma analizei realizate împreună cu Boston Consulting Group. În acelaşi timp, conform
studiului realizat de revista Reader’s Digest, Trusted Brand 2009, Vodafone a fost nominalizat drept
cel mai de incredere brand de telecom din Romania, iar analiza institutului american Ethisphere
include Vodafone în topul celor mai etice companii la nivel global.1

1.2 Principiile de conduită în afaceri ale Vodafone

Vodafone doreşte să fie recunoscută ca un model de conduită în afaceri, ceea ce înseamnă un


comportament etic şi integru în relaţiile cu partenerii. Aşa cum arată Principiile de conduită în
afaceri de mai jos, fiecare dintre noi are un rol important în promovarea acestui model, prin modul

1
Despre Vodafone România https://www.vodafone.ro/despre-vodafone/descriere-si-
istoric/index.htm
de relationare cu colegii, clienţii şi furnizorii noştri, precum şi cu autorităţile, comunităţile, mediul
şi societatea în ansamblul ei.
Ca o consecinţă a globalizării activităţii sale, Vodafone activează sub diverse jurisdicţii. Ca atare,
Vodafone respectă statul de drept din fiecare jurisdicţie şi promovează standardele internaţional-
acceptate, inclusiv pe cele referitoare la drepturile omului. Principiile noastre de conduită în afaceri
reflectă o dat în plus angajamentele noastre ferme faţă de toţi partenerii noştri.

Principiile de conduită în afaceri ale Vodafone sunt valabile pentru toate societăţile la care suntem
acţionari majoritari şi pentru toţi angajaţii Vodafone. Chiar şi atunci când operăm în asociere cu
parteneri de afaceri, terţe părţi sau în baza unor aranjamente joint venture, unde nu suntem acţionar
majoritar, ne străduim să promovăm aplicarea Principiilor de conduită în afaceri ale Vodafone.

Ne străduim în permanenţă să mentinem un nivel ridicat de competitivitate, să măsurăm, să


analizăm şi să raportăm deschis nivelul nostru de performanţă în raport cu principiile noastre de
conduită în afaceri.

Crearea valorii
Suntem de părere că, într-o economie de piaţă, concurenţa bazată pe principiile eticii este cea mai
bună metodă de a genera beneficii pentru toţi partenerii implicati. Suntem hotărâţi să oferim
acţionarilor noştri profituri cât mai mari. Criteriile care stau la baza investiţiilor, achiziţiilor şi
relaţiilor noastre de afaceri sunt, în principal, de ordin economic, însă ele valorizeaza şi
componentele de ordin social şi de protectia mediului.

Politica publică
Ne exprimăm întotdeauna deschis opinia cu privire la iniţiativele guvernamentale sau la orice alte
chestiuni care ar putea afecta interesele clientilor noştri, însă nu vom face niciodată cadouri sau
donaţii partidelor politice şi nu vom interveni în politicile de partid.

Comunicare
Comunicăm deschis şi transparent cu grupurile cointeresate, respectând însă limitele
confidenţialităţii comerciale.

Clienţi
Suntem hotărâţi să oferim clienţilor noştri produse şi servicii sigure şi rentabile din punctul de
vedere al raportului calitate-preţ. Ne străduim să înţelegem, să anticipăm şi să răspundem nevoilor
clienţilor noştri şi să le oferim produse şi servicii de ultimă oră. Încrederea clientilor noştri este

2
importantă pentru noi şi asiguram securitatea informatiilor pe care aceştia ni le oferă, în
concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Angajaţi
Relaţiile cu şi dintre angajaţii Vodafone se bazează pe respectarea persoanei şi a drepturilor omului.
Respectăm principiul egalităţii şanselor şi principiul diversităţii prin politicile noastre de angajare.
Îi încurajăm pe angajaţii noştri să-şi valorifice întregul potenţial prin politicile noastre de formare şi
dezvoltare profesională. Implicam angajatii nostri prin planurile de acordare de actiuni Vodafone.

Comportament individual
Angajaţii noştri trebuie să se comporte onest, integru şi cinstit.
Nu tolerăm darea şi luarea de mită sau alte tipuri de avantaje nemeritate în rândul angajaţilor noştri.
Toate societăţile Vodafone, directorii şi angajaţii acestora au obligaţia de a respecta legile,
standardele şi principiile locale şi internaţionale anticorupţie, precum şi toate celelalte legi şi
reglementări legale aplicabile
Cerem angajaţilor noştri să evite orice fel de contacte care ar putea conduce la un conflict de
interese real sau potenţial între activităţile lor personale şi activitatea Vodafone. Angajaţii noştri
trebuie să evite să accepte cadouri sau favoruri care le-ar putea crea obligaţii într-un fel sau altul.

Mediu
Promovăm practicile comerciale sustenabile şi protecţia mediului. Folosim cu grijă resursele finite.
Promovăm aplicarea practicilor operaţionale menite să reducă impactul de mediu asociat
activităţilor noastre.
Sprijinim inovaţia în domeniul produselor şi serviciilor care generează beneficii sociale şi de mediu.

Comunităţi şi societate
Sustinem programe dedicate comunitatii si investim în societate, promovând utilizarea eficientă a
resurselor noastre, inclusiv sub forma sprijinirii organizaţiilor de caritate.

Sănătate şi securitate
Protejăm sănătatea şi siguranţa clienţilor şi angajaţilor noştri, precum şi a comunităţilor în care ne
desfăşurăm activitatea. Orice informaţie care demonstrează clar că unul din produsele sau din
serviciile noastre încalcă standardele şi reglementările de siguranţă internaţional acceptate va fi
făcută publică.

3
Parteneri de afaceri şi furnizori
Relaţiile noastre cu partenerii de afaceri şi furnizorii se bazează pe avantajul reciproc. Promovăm
aplicarea Principiilor de conduită în afaceri de către partenerii şi furnizorii noştri.

Recomandări
Nici o politică referitoare la principiile de conduită în afaceri ale unei companii nu poate acoperi
toate situaţiile concrete posibile şi nici nu este cazul să facă acest lucru. Noi suntem convinşi că
viaţa unei companii înseamnă libertatea angajaţilor ei de a lua decizii, atâta timp cât deciziile
respective sunt în consonanţă cu principiile stabilite de aceasta.
Este însă inevitabil să existe şi cazuri în care ne confruntăm cu situaţii pentru care nu există un
precedent sau o procedură anume, astfel că suntem obligaţi să judecăm singuri asupra modulului
celui mai potrivit de a acţiona.

În astfel de situaţii, când lucrurile nu sunt clare, recomandăm să vă puneţi următoarele întrebări:
Sunt legale acţiunile pe care intenţionez să le întreprind?
Sunt cinstit şi onest?
Acţiunile mele vor rezista probei timpului?
Cum mă voi simţi după acţiunile pe care le iau?
Cum ar arăta acţiunile mele, dacă ar fi să apară pe prima pagină a unui ziar?
Îmi pot justifica acţiunile în faţa familiei?

Asigurare
Vodafone doreşte să fie recunoscută pentru integritate; ca atare, este esenţial să fim apreciati după
acţiunile noastre. Aşa cum principiile de faţă o demonstrează clar, acest lucru depinde de conduita
fiecărui angajat al Vodafone.
Avem cu toţii datoria să cunoaştem aceste Principii şi să le aplicăm consecvent şi riguros în
activitatea noastră de zi cu zi în cadrul companiei.
Cu toţii răspundem de aplicarea acestor Principii în întreaga companie şi trebuie să fim fiecare un
exemplu de urmat în acest sens. Acţiunile noastre trebuie să respecte în permanenţă principiile eticii
şi trebuie să ne asigurăm ca toţi cei cu care colaborăm cunosc Principiile de conduită în afaceri ale
Vodafone şi acţionează în concordanţă cu acestea.

Cadrul general stabilit de aceste principii este susţinut de măsuri precum:

• Programele de orientare şi dezvoltare profesională vor include informaţii despre Principiile


de conduită în afaceri ale Companiei

4
• Prezentarea la adunarea Consiliului Executiv a unui raport asupra funcţionării Principiilor
• Măsuri disciplinare împotriva celor care încalcă Principiile de conduită în afaceri
• Analizarea modului de aplicare a Principiilor cu ocazia întrunirilor şi evaluărilor periodice şi
cu diverse alte ocazii, şi discutarea eventualelor probleme apărute.

Persoanele din conducerea executivă a Vodafone răspund de aplicarea Principiilor în sfera lor de
responsabilitate.
Mecanismul de siguranţă cel mai eficient este să fim în permanenţă vigilenţi, pentru a ne asigura că
Vodafone este foarte clar percepută ca o companie care acţionează în spiritul angajamentului său de
a se menţine la cele mai înalte standarde etice.2

1.3 Fundaţia Vodafone România

Fundaţia Vodafone România este o organizaţie non-guvernamentală românească cu statut


caritabil, distinctă de operaţiunile comerciale ale companiei. De la înfiinţarea sa, în anul 1998,
Fundaţia Vodafone România a susţinut sute de programe în beneficiul copiilor, bătrânilor,
persoanelor defavorizate, cu dizabilităţi şi al victimelor calamităţilor naturale.
Fundaţia Vodafone România este parte a Vodafone Group Foundation (VGF), ce cuprinde în
prezent 24 de filiale în întreaga lume.
Vodafone Group Foundation (VGF) a fost lansată în iunie 2002 pentru a unifica eforturile
filialelor Vodafone de pretutindeni sub umbrela unei singure organizaţii caritabile, de sine
stătătoare, menite să continue activitatea în plan social - sprijinind astfel angajamentul companiei de
a fi un membru responsabil al societăţii.
Fundaţia Vodafone România susţine şi dezvoltă programe care: previn abandonul familial şi abuzul
asupra copilului, prin susţinere de centre maternale, locuinţe protejate şi proiecte care vizează
prevenirea abandonarii copiilor in maternităţi; previn abandonul şcolar şi neşcolarizarea prin
oferirea de burse, susţinerea centrelor de tip after-school şi a centrelor de zi pentru copii şi tineri din
familii nevoiaşe; ceează şanse egale pentru copii şi tinerii cu nevoi speciale şi urmăresc integrarea
lor socială; susţin competiţii sportive pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi psiho-motorii şi
intelectuale; îmbunătăţesc condiţiile de viaţă ale vârstnicilor nevoiaşi prin servicii de îngrijire la
domiciliu şi centre de zi.3

2
Principiile de conduită in afaceri ale Vodafone https://www.vodafone.ro/responsabilitate-corporativa/principiile-de-
conduita-in-afaceri-ale-vodafone/index.htm
3
Fundaţia Vodafone https://www.vodafone.ro/fundatia-vodafone/despre-noi/index.htm

5
Capitolul II
Elemente teoretice privind responsabilitatea socială

2.1 Conceptul de responsabilitate socială

Dicţionarul explicativ l limbii române (DEX), defineşte responsabilitatea ca fiind o atitudine


conştientă, un simţ de răspundere fată de obligaţiile sociale ori o sarcină, raspundere faţă de
obligaţiile sociale.4

Responsabilitate socială este principiul etic fundamental care exprimă faţă de CINE şi
pentru CE este responsabilă o societate comercială, prin prisma sistemului etic acceptat şi promovat
de aceasta. În baza acestui principiu, respectarea legilor şi a prevederilor contractuale, precum şi
onestitatea nu sunt suficiente, ci trebuie considerate simultan şi dezideratele diferitelor grupuri
interesate în existenţa şi funcţionarea unei societăţi comerciale.5
Responsabilitatea socială a corporaţiei sau a companiei (RSC)reprezintă un concept care, în
doar câţiva ani, a reuşit să capteze atenţia comunităţii ştiinţifice şi de afaceri, la nivel internaţional.
Conform definiţiei date de Comisia Europeană, RSC „se referă la acel comportament prin care
companiile decid, fără a li se impune, să integreze diferite obiective de ordin ecologic sau social în
preocupările lor, instituind în acest sens un nou tip de relaţiei şi parteneriate cu diferite grupuri de
interes (stakeholders)”.6

Se poate susţine că responsabilitatea socială a societăţilor comerciale este o răspundere


morală a respectivelor a respectivelor societăţi comerciale privind interacţiunea propriei activităţi cu
clienţii/consumatorii, proprii angajaţi, comunitatea în ansamblu. Responabilitatea socială mai este
caracterizată ca fiind obligaţia fermă a unei societăţi comerciale de a acţiona dincolo de obligaţiile
legale sau de cele impuse de obligaţiile legale sau de cele impuse de restricţiile economice şi de a
urmari obiective pe termen lung care sunt în folosul comunităţii.7

4
DEX OnLine. Dicţionareale limbii române: Definiţii pentru etic, etică. http://dexonline.ro/search.php?cuv=etică
5
Muresan, L., Potincu, C.: Etica in afaceri, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, 2007, p.3

6
Muresan, L., Potincu, C.: Etica in afaceri, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, 2007, p.38
7
Mureşan, L. : Etica in afaceri, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, 2009, p.38

6
În literatura de specialitate care abordează problematica responsabilităţii sociale se vorbeşte
despre mişcarea responsabilităţii sociale corporatiste. Aceasta este definită ca fiind acea mişcare în
care noi aranjamente guvernează relaţiile dintre jucători pieţei şi în care politicile, în sens larg, sunt
inventate, testate şi instituţionalizate.8

În statele dezvoltate din Uniunea Europeană, responsabilitatea socială corporatistă a devenit


un termen utilizat frecvent în lumea afacerilor. Multe din marile societăţi comerciale elaborează
propriile strategii de afaceri în conformitate cu acest tip de responsabilitate.9

Pentru a fi responsabilă din punct de vedere social, o societate comercială trebuie să menţină
un dialog deschis cu toţi cei interesaţi de soarta sa, se afirmă în literatura de specialitate din
România. Nicio societate comercială nu ar putea să aibă un dialog pe termen lung cu aceşti
parteneri şi să ţină secrete în acelaşi timp. A fi transparent înseamna ca nu îţî poţi permite sa nu fii
preocupat de mediu sau de societate. În prezent, transparenţa a devenit esenţială pentru o societate
comercială orientată spre durabilitate.10

2.2 Reglementări juridice privind responsabilitatea socială a societăţilor comerciale din


România

În România, până în prezent, în domeniul strict al responsabilităţii sociale a societăţilor


comerciale, nu au fost adoptate acte normative, la nivel intern. Bieînţeles, caracterul moral al
atitudinii responsabile social nu poate fi impus printr-o lege cu caracter obligatoriu, impunând o
sancţiune în caz de nerespectare. Reglementarea legislativa cuprinzând norme imperative ale unei
activităţi morale cum este activitatea responsabilă social a activităţii comerciale ar transforma-o
într-o activitate obligatorie sancţionată, in cazul în care o anumită societate comercială nu ar avea o
astfel de conduită responsabilă social, într-o sancţiune care ar putea consta intr-o amendă ori chiar
desfiinţarea respectivei societăţi comerciale.
Plecând de la definiţia responsabilităţii sociale a socităţii comerciale – o răspundere morală a
respectivei societăţi comerciale privind interacţiunea propriei activităţi cu: mediul natural,
8
Zadek, S. : The civil Corporation. Earthscan, London, 2007, p.1
9
Gago, F. : Administracion dela Responsabilidad Social Corporativa, International Thompson Editores Spain Parainfo,
Madrid, 2005, p.1
10
Oprea, L. : Responsabilitate socială corporatistă. De la teorie la practică, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005, pp 11-24

7
consumatorii, proprii angajaţi, putem concluziona că respectiva socitate comercială, pentru a avea
un comportament responsabil social, trebuie, în primul rând, să respecte legislaţia care protejează
mediul, consumatorii, angajaţii – deci ansamblul actelor normative în vigoare care stabilesc
aspectele juridice ale activiăţii comerciale. Legilaţia de protecţie a mediului, a consumatorilor şi a
angajaţilor este amplu reglementată în legislaţia românească, iar actele normative interne sunt
armonizate cu legislaţia comunitară în aceste domenii.11

2.3 Responsabilitate socială corporatistă – Vodafone România

2.3.1 O sansa pentru viata (2008-2009)

Motivaţia:

Acest proiect inscris in domeniul social, a avut la bază faptul că în România, mai puţin
de 2% dintre români donează sânge (în comparaţie cu media UE, care e 7%). Ca urmare, criza de
sânge din spitalele româneşti este o realitate crudă. În 2007, doar 66% dintre cererile de sânge
lansate de spitalele românesti au putut fi onorate de către Institutul Naţional de Hematologie. Acesta
a inregistrat doar 339.199 unităţi sangvine donate, în comparaţie cu numărul de 506.494 de
solicitări. Practic, doar doi din trei pacienţi au primit sange cand au avut nevoie. Mii de operatii au
fost amanate din cauza lipsei sangelui.

Derularea proiectului :

Campania, derulată de Vodafone România în parteneriat cu Asociatia REACT, a constat din


4 sesiuni naţionale de donare de sânge, derulate în paralel în 25 de orase. Campania i-a convins pe
50.000 de tineri să doneze o cantitate de sânge necesară pentru salvarea a 70.000 de vieţi.
Proiectul prevedea 4 sesiuni naţionale de donare, în cel puţin 15 oraşe în paralel, fiecare
desfăşurandu-se timp de o săptamană. Ulterior, pâna în decembrie 2008, alte 10 orase s-au alăturat
programului. Compania şi-a asumat toate costurile acestor acţiuni. Bugetul investit de Vodafone, în
perioada mai 2008-aprilie 2009, a fost de 50.000 de euro. În plus, Vodafone a ţinut să organizeze şi
4 sesiuni de donare de sânge în sediile sale din Bucureşti, Ploieşti si Braşov. Ele au avut loc in

11
Mureşan, L. : Etica in afaceri, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, 2009,p. 53

8
lunile: iulie 2008, septembrie 2008, noiembrie 2008 si martie 2009. Un procent de 19% din
12
angajaţii Vodafone au donat sânge pe parcursul anului 2008.

Rezultatele proiectului:
În total, la sesiunile de donare au participat 50000 de donatori, s-au recoltat 22500 de litri de sânge,
o cantitate care poate corespunde unei cifre de 70000 de vieţi salvate.

2.3.2 SOS Maşina cu Jucării

Motivaţia:

În Romania, educaţia informală a copiilor cunoaşte reale dificultăţi. Cea mai des folosită
metodă de invăţare informală este jocul. Aceasta este insa folosită aproape exclusiv in gradiniţe.
Învatarea prin joc dispare odată cu intrarea copiilor în învăţământul obligatoriu. Privarea copiilor de
educaţia prin joc poate duce la probleme de comunicare şi de adaptare în mediul şcolar.

Desfăşurarea proiectului:
În 2002 a fost lansat singurul proiect de tip playbus din România, derulat de Fundaţia Vodafone şi
SOS Satele Copiilor Romania. "Playbus" este un centru mobil, dotat cu diferite jocuri, materiale
recreative şi jucării. Cu ajutorul centrului o echipă de pedagogi se deplasează dintr-o locatie în alta.
În fiecare locaţie, echipa de pedagogi susţine diferite activităţi de învaţare prin joc pentru copii,
precum şi cursuri de formare pentru părinţi şi cadre didactice.
Ediţia 2006 – 2007 a programului "Sos Maşina cu Jucării" a fost destinată copiilor cu vârste între 4
şi 12 ani, din 30 de localităţi, din judeţele Sibiu, Ilfov, Dolj, Vâlcea, Galaţi, Braşov, Cluj, Timiş şi
din Municipiul Bucuresti.

Centrul mobil a poposit în fiecare localitate pentru un interval de 2 - 4 ore. Activităţile centrului s-
au desfasurat în instituţii de invăţământ (şcoli, grădiniţe), centre de zi şi rezidenţiale, locuri de joacă
din parcuri publice. Copiii au participat la jocuri de grup, concursuri sportive, jocuri de
perspicacitate, jocuri de stimulare a limbajului şi îmbogăţire a vocabularului, jocuri de observaţie şi
memorie, ateliere de pictură, modelaj şi confecţionare de jucării şi decoraţii, teatru de păpuşi, dans,
spectacole sau jonglerie.

12
O şansă pentru viaţă (2008-2009) http://www.responsabilitatesociala.ro/studii-de-caz-csr/vodafone-romania/o-sansa-
pentru-viata-2008-2009.html

9
Rezultatele proiectului:

Programul "SOS Maşina cu Jucării", ediţia 2006 – 2007 a inclus 194 de activităţi de educaţie prin
joc, în 30 de localităţi. La aceste activităţi au participat 9.875 de copii şi 3.100 de adulţi. De
asemenea, în perioada iunie 2006 – iunie 2007, au fost organizate 3 seminarii de formare în educaţia
prin joc la care au participat 45 de persoane. Investiţia Fundaţiei Vodafone în ediţia 2006 – 2007 a
programului "SOS Maşina cu Jucării" a fost de peste 43.000 de Euro. Parteneriatul Fundaţiei
Vodafone România cu SOS Satele Copiilor România pentru programul "SOS Maşina cu Jucării" a
continuat şi în 2007-2008.13

3.2.3 Programul naţional de reciclare a telefoanelor

Motivaţia:

Directivele europene recomandă ca în fiecare ţară membră UE să fie reciclate anual minim 4
kg de echipamente electrice şi electrocasnice uzate, pe cap de locuitor. România este sub nivelul
prevăzut de politicile europene. Colectarea pentru reciclarea şi recondiţionarea telefoanelor mobile
este o direcţie prioritară a programului de responsabilitate corporativă la nivelul Grupului
Vodafone.

Desfaşurarea proiectului:

Începand din martie 2007, în toate magazinele Vodafone din tara s-au instalat puncte de
colectare a telefoanelor mobile şi a acesoriilor de telefonie mobilă. Acesta este primul program la
nivel naţional de reciclare a telefoanelor mobile derulat în România.
Indiferent de starea de funcţionare a aparatului, toţi utilizatorii de telefonie mobilă au putut "arunca"
gunoiul electronic intr-unul din centrele Vodafone.Telefoanele şi accesoriile colectate (baterii,
încarcătoare, dispozitive hands-free, cabluri de date) au fost procesate de Fonebak UK. Vodafone
colaborează la nivel internaţional cu Fonebak pentru reciclarea dispozitivelor uzate.
Telefoanele în stare de funcţionare au fost recondiţionate şi trimise spre reutilizare în ţări din Africa
aflate în curs de dezvoltare. Astfel, Vodafone facilitează accesul la telefonie mobilă utilizatorilor cu
posibilităţi materiale limitate.

Rezultatele proiectului:

În primele patru luni ale programului cele 83 de puncte de colectare Vodafone au adunat
3.250 de telefoane mobile şi peste 163 kg de accesorii (baterii, încărcătoare, dispozitive hands-free,
cabluri de date).
Din numărul total de telefoane colectate, 67% au fost recondiţionate pentru a fi reutilizate în ţări în
curs de dezvoltare. Telefoanele şi accesoriile care nu au putut fi reparate, au fost dezmembrate.
Materialele componente ale acestora vor fi folosite pentru fabricarea a noi echipamente în industria

13
SOS masina cu jucării http://www.responsabilitatesociala.ro/studii-de-caz-csr/vodafone-romania/sos-masina-cu-
jucarii.html

10
de telecomunicaţii sau în alte industrii.14

3.2.4 Cupa Vodafone la tenis de camp in scaun rulant

Motivaţia:

În România, la 30 septembrie 2008, existau aproximativ 616.000 de persoane cu handicap (conform


datelor oferite de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap). Indiferent de natura
handicapului (locomotor, psihic etc.), astfel de persoane se simt excluse de societate şi involuntar,
ajung sa se izoleze.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, Fundaţiile Vodafone şi Motivation


au organizat o serie de concursuri pentru acestea, care au urmărit să aibă un impact pozitiv asupra
utilizatorilor de scaune rulante.

Desfăşurarea proiectului:

În 2007, fundaţiile Vodafone şi Motivation au iniţiat programul “Parteneriat pentru Sport in Scaun
Rulant". Prin el, cei doi organizatori au dorit să atragă atenţia asupra problemelor persoanelor
cu dizabilităţi locomotorii şi să le ajute să se integreze în societate, prin sport.

Cupa Vodafone la Tenis de Camp în Scaun Rulant este una din competiţiile organizate în cadrul
programului "Parteneriat pentru Sport în Scaun Rulant". Ea s-a desfasurat între 1 si 6 iulie
2008, în Bragadiru, la o distanţă de 8 kilometri de Bucuresti. Pentru organizarea ei, cele două
fundaţii s-au bucurat de sprijin din partea Federatiei Internaţionale de Tenis şi a Federaţiei
Române de Tenis. Acestea au oferit suport logistic şi s-au ocupat de organizarea "tehnica" a
concursului (amenajarea unor terenuri speciale, arbitrii etc.)

Rezultatele proiectului:

La finalul competiţiei, toţi cei 18 sportivi inscrişi au primit trofee şi diplome. În tribune s-au aflat
angajaţii Vodafone, invitaţi de companie să ia parte la eveniment. Totodată, ei s-au implicat în
diverse competiţii sportive (meciuri de fotbal, tenis), făcând echipă cu beneficiarii Fundaţiei
Motivation. Vodafone a investit în organizarea Cupei Vodafone la Tenis in Scaun Rulant 2008
suma de 10.800 RON.15

14
Programul naţional de reciclare a telefoanelor http://www.responsabilitatesociala.ro/studii-de-caz-csr/vodafone-
romania/programul-national-de-reciclare-a-telefoanelor.html

15
Cupa Vodafone la Tenis de Camp in Scaun Rulant http://www.responsabilitatesociala.ro/studii-de-caz-csr/vodafone-
romania/cupa-vodafone-la-tenis-de-camp-in-scaun-rulant.html

11
12