Sunteți pe pagina 1din 25

AD XD

tatăl bolnav poate avea şi fete sănătoase şi fete + AD


bolnave

consanguinitatea absentă sau redusă + AD + XD

doi părinţi bolnavi pot avea copii sănătoşi atât + AD


fete, cât şi băieţi

frecvenţa mare în familie + AD + XD

continuitatea transmiterii de la o generaţie la alta + AD + XD

doi părinţi sănătoşi au întotdeauna copii + AD + XD


sănătoşi

mama sănătoasă are întotdeauna băieţi + XD


sănătoşi

doi părinţi bolnavi pot avea copii sănătoşi + AD + XD

dacă mama este sănătoasă şi tatăl bolnav,


transmiterea bolii de la tată la fiu este + XD
imposibilă

+ XD
doi părinţi bolnavi pot avea copii sănătoşi, dar
numai băieţi

dacă mama e sănătoasă, iar tatăl e bolnav, + AD


transmiterea bolii de la tată la fiu este posibilă.

+
tatăl bolnav are întotdeauna fetele bolnave AD

persoane sănătoase pot avea copii bolnavi + XD


se întâlnesc şi în familiile neconsanguine, cu o + AD
frecvenţă la fel de mare

căsătoria consanguină poate creşte riscul + XD


nașterii unor copii bolnavi

persoanele bolnave vor transmite la copii numai + XD


gene anormale

boala se manifesta numai la homozigoţi sau + XD


hemizigoţi
persoanele heterozigote pot transmite unor copii + AD + XD
genele normale, pot avea şi copii sănătoşi

doi părinţi bolnavi au numai copii bolnavi + XD

consanguinitatea absentă sau redusă + AD

consanguinitate prezentă + XD

doi părinţi sănătoşi au întotdeauna copii sănătoşi + AD

AR XR
doi părinţi sănătoşi pot ave a + AR
copii bolnavi atât fete cât şi
băieţi
tatăl sănătos poate avea şi fete + AR
sănătoase şi fete bolnave

dacă tatăl e sănătos şi mama + XR


bolnavă, transmiterea boliide la
mamă la fiică este imposibi lă

mama bolnavă are toţi băie ţii + XR


bolnavi

doi părinţi bolnavi au numa i copii + AR + XR


bolnavi

doi părinţi sănătoşi pot ave a + XR


copii bolnavi, dar numai bă ieţi

dacă tatăl e sănătos şi mama + AR


bolnavă, transmiterea bolii de la
mamă la fiică este posibilă

mama bolnavă poate avea şi băieţi bolnavi şi băieţi + AR


sănătoşi

SDR.MARFAN-BOALA GENETICA Fenilcetonuri-Boala genetica


ARGUMENT; Argument;
-Determinism prenatal. Determinism prenatal
-Manifestare congenitala -Manifestare congenitala
-Transmitere AD - Transmitere AR
-Agregare familiala mare - Agregarea familiala mica
-Concordanta 100% la GMZ SI H>70% - Concordanta 100% la GMZ si H>70%
-Frecventa populationala stabila(1;1000)-p2 +2pq. - Frecventa populationala stabila(1;10..)
-q2

6CONDITII PENTRU O POPULATIE IDEALA(HARDY-WEINBERG). Factorii care

-pOPULATIA ESTE NUMEROASA(peste 1,5mii) -izolatele,deriva genica


-panmictica(casatorii la intimplare) -consangviniz si casatori
-lipsa migratiilor -migratiile si fluxul genic
-rata mutatiilor constanta -mutatiile,selectia
-lipseste selectia -lipsesc.undele popula -undele populationale

Legea Hardy-Weinberg-intro populatie ideala frecventa alelelor pentru un anumit locus ramine constanta de-a
lungul generatiilor
p+q=1 unde p-frecventa alelei dominante (N)-recesiv (A)-dominant
q-frecventa alelei recesive. (a)-recesiv (n)-dominant

p2+2pq+q2=1,unde p2-Frecventa homozigotilor dominanti(NN). (AA)


2pq-frecventa heterozigotilor (Na) (An) q2-frecventa
homozigotilor recesivi (aa) (nn)

COEFICIENTUL DE EREDITATE H-VALOAREA CARE CARACTERIZEAZA ROLUL FACTOR


EREDITAR IN FORMAREA FENOTIPULUI H=CONCORD.GMZ-CON.GDZ/100-GDZ* 100%
-H= 100-70% -CARACTER EREDITAR
-H= 70-40%- CARACTER MULTIFACTORIAL,CU PREDESPOZITIE GENETICA
-H= < 40% -CARACTER ECOLOGIC

PENETRANTA ; BOLNAVI/An*100% dominare neregulata

CAPIT 21

Pentru ce tip de moştenire sunt caracteristice expresivitatea şi penetranţa?


a) autozomal dominant;
b) autozomal recesiv;
c) gonozomal dominant;
d) gonozomal recesiv;
e) codominant.

Recunoaşterea modului de transmitere a caracterelor patologice se efectuează prin metoda:


a) populaţional-statistică;
b) genealogică;
c) citogenetică;
d) gemenologică;
e) biochimică.

Care din criteriile enumerate nu este caracteristic transmiterii dominante? a)


frecvenţa mare în familie;
b) se manifestă în fiecare generaţie;
c) doi părinti ş ănătosi pot avea copii bolnavi;̧
d) doi părinţi bolnavi pot avea copii sănătoşi;
e) doi părinţi sănătoşi au întotdeauna copii sănătoşi.

. Care caractere se manifestă în stare hemizigotă la bărbaţi şi în stare homozigotă la femei?
a) autozomale dominante;
b) recesive gonozomale;
c) recesive autozomale;
d) Y-linkate;
e) codominante.

Ce boli ereditare se manifestă mai frecvent la bărbaţi, dar se transmit prin femei purtătoare sănătoase? a) dominante
autozomale; b) Y-linkate;
c) dominante recesive;
d) dominante gonozomale;
e) recesive gonozomale.

Criteriul de recunoaştere a transmiterii recesive gonozomale: a)


continuitatea transmiterii în fiecare generaţie;
b) părinţii bolnavi pot avea copii sănătoşi;
c) tatăl bolnav poate avea fii şi sănătoşi, şi bolnavi;
d) mama sănătoasă întotdeauna are fii sănătoşi;
e) doi părinti ş ănătosi pot avea bolnavi numai fii.̧

In ce tip de transmitere frecvenţa naşterii copiilor bolnavi creşte semnificativ în cazul căsătoriilor consanguine? a)
dominantă autozomală;
b) recesivă autozomală;
c) dominantă gonozomală;
d) recesivă gonozomală;
e) citoplasmatică (mitocondrială).

Criteriul de recunoaştere a transmiterii anomaliilor dominante gonozomale:


a) tatăl bolnav poate avea şi fiice bolnave, şi fiice sănătoase;
b) tatăl bolnav are intotdeauna fiice bolnave;̂
c) tatăl bolnav are fii bolnavi;
d) părinţii bolnavi pot avea copii sănătoşi atât fete, cît şi băieţi;
e) doi părinţi sănătoşi pot avea copii bolnavi.

Criteriul de recunoaştere a transmiterii anomaliilor recesive: a)


frecvenţa mare în familie;
b) continuitatea transmiterii;
c) părinţii bolnavi pot avea copii sănătoşi;
d) doi părinti ş ănătosi ̧ pot avea copii bolnavi;
e) tatăl bolnav are întotdeauna fiice bolnave.

Care afirmaţie referitor la caracterele monofactoriale anormale este falsă? a)


sunt consecinţe ale mutaţiilor genice;
b) se manifestă fenotipic ca boli monogenice;
c) manifestarea fenotipică depinde de mai multi factori genetici ̧ si de mediu;̧
d) sunt caractere pur ereditare;
e) se moştenesc conform legilor lui Mendel.
Bolile multifactoriale:
a) sunt determinate monogenic;
b) nu sunt dependente de factorii de mediu;
c) au o distribuţie discontinuă;
d) sunt determinate de genele numai ale unui cromozom;
e) sunt determinate de mai multe gene din loci diferiti.̧

Transmiterea genealogică a caracterelor monogenice anormale:


a) se realizează conform legilor lui Mendel;
b) se realizează prin celulele somatice;
c) este determinată exclusiv de genele autozomale;
d) este determinată exclusiv de genele gonozomale;
e) este dependentă de factorii externi.

Analiza genealogică permite determinarea: a)


tipului de mostenire a̧ caracterului;
b) anomaliilor cromozomale;
c) bolilor poligenice;
d) determinarea anomaliilor congenitale;
e) modului ereditar de transmitere.

Variaţiile în manifestarea fenotipică a genelor dominante autozomale se datorează fenomenelor de:
a) penetranta̧ ̆ incompletă;
b) mutaţii cromozomice;
c) expresivitatea diferită;
d) mutaţii mitocondriale;
e) mutaţii dinamice.

Alegeţi caracterele ce sunt determinate de gene umane cu penetranţă incompletă: a)


factorul Rh;
b) hemofilia;
c) sindactilia; d) albinismul e) polidactilia.

Penetranţa:
a) reprezintă frecvenţa cu care o genă autozomală recesivă se manifestă în fenotip;
b) reprezintă frecvenţa cu care o genă X-linkată se manifestă în fenotip;
c) reprezintă frecventa cu care o ̧ genă autozomală dominantă se manifestă in fenotip̂

; d) poate fi completă şi incompletă;


e) se caracterizează prin manifestarea fenotipică variabilă a genei.

Alegeţi afirmaţiile corecte


a) reprezintă căsătoria dintre două persoane înrudite; pentru fenomenul
b) măreşte riscul homozigotizării unor alele recesive patologice consanguinităţii:
;
c) măreşte riscul homozigotizării unor alele dominante;
d) riscul homozigotizării este absent sau redus în cazul transmiterii autozomale recesive;
e) are o importanta̧ ̆ semnificativă in cazul transmiterii autozomale recesive.̂

criterii de recunoaştere a transmiterii anomaliilor dominante sunt: a)


frecvenţa mică în familie;
b) părinţii sănătoşi au întotdeauna copii sănătoşi;
c) părinţii bolnavi pot avea copii sănătoşi;
d) părinţii bolnavi au numai copii bolnavi;
e) continuitatea transmiterii in succesiunea generâ tiilor.̧

Criterii de recunoaştere a transmiterii anomaliilor recesive autozomale sunt:


a) mama bolnavă are toţi băieţii bolnavi;
b) doi părinti ş ănătosi pot avea copii bolnavi;̧
c) părinţii sănătoşi au copii sănătoşi;
d) continuitatea transmiterii anomaliei în succesiunea generaţiilor;
e) părintii ş ănătosi pot avea fiice ̧ si fii ̧ bolnavi.
Criterii de recunoaştere a transmiterii anomaliilor recesive sunt: a)
părinţii bolnavi pot avea copii sănătoşi;
b) mama sănătoasă poate avea şi fii bolnavi, şi fii sănătoşi; c) frecvenţa mare în familie;
d) părinţii bolnavi au toţi copii bolnavi;
e) părinţii sănătoşi pot avea copii bolnavi

În cazul transmiterii genealogice a anomaliilor dominante, mama bolnavă: a)


poate avea fii bolnavi;
b) poate avea fii sănătoşi;
c) poate avea fiice bolnave;
d) poate avea fiice sănătoase;
e) are toţi copiii bolnavi.

. Alegeţi situaţiile care sunt caracteristice transmiterii recesive gonozomale: a)


mama bolnavă are toti fiii bolnavi;̧
b) tatăl bolnav are toate fiicele bolnave;
c) mama bolnavă nu poate transmite boala fiicelor;
d) tatăl sănătos are numai fiice sănătoase;
e) doi părinţi sănătoşi pot avea numai fii bolnavi.

Recunoaşterea caracterului ereditar al unei boli este posibilă când boala: a)


este mai frecventă în familia studiată decât în populaţie;
b) apare mai frecvent în căsătorii consangvine;
c) apare la toţi sau la majoritatea membrilor familiei cercetate;
d) este somatică;
e) se conformează transmiterii mendeliene.

Analiza arborelui genealogic se utilizează în scopul:


a) stabilirii caracterului ereditar sau mezologic al unei boli;
b) determinării variaţiei de distribuţie a caracterului între membrii familiei cercetate;
c) determinării aneuploidiilor;
d) determinării tipului de transmitere ereditară a bolii;
e) diagnosticului prenatal al unor bolii.

Caracterul dominant este determinat de:


a) expresia fenotipică a unei alele in stare heterozigot̂ ă;
b) expresia fenotipică are loc numai în prezenţa a două alele în stare homozigotă;
c) expresia fenotipică la indivizii homozigoti ̧ si heterozigo̧ ti;̧
d) interacţiunile factorilor genetici şi de mediu;
e) câteva perechi de gene dominante nealele.

TESTUL NOSTRU
Calculați riscul de recurență în familia III-9 și III-10

E. 25% numai pentru baieti

B. 50% numai pentru baieti

A. 50% numai pentru fete

D. 25% numai pentru fete

C. 50% pentru fete si baieti

Identificați bolile ce se transmit dupa modelul dat

Osteogeneza imperfecta Boala

polichistică renală

S. Li-Fraumeni Hemofilia

Anemia S

Identificati tipul te transmitere

XR
AD

XD

AR

Identificați genotipul tuturor persoanelor

I-1 An

I-2 nn

II-1 nn

II-2 nn

II-3 An

II-4 nn

II-5 An

II-6 nn

III-1 v

III-2 nn

III-3 An

III-4 An

III-5 nn

III-6 nn
Analizați arborele și idențificați caracteristicile

doi părinţi bolnavi au copii sănătoşi

discontinuitate în succesiunea generaţiilor doi

părinţi sănătoşi au copii bolnavi doi părinţi

bolnavi au numai copii bolnavi continuitatea

transmiterii de la o generaţie la alta doi părinţi

sănătoşi au copii sănătoşi

Calculați riscul de recurență în familia III1 și III-2

C. 25% numai pentru baieti

B. 25% numai pentru fete

D. 50% numai pentru fete

E. 50% numai pentru baieti

A. 25% pentru fete si baieti


Calculați riscul de recurență în familia probandului dacă se casatoreste cu o persoană sănătoasă

100% pentru fete și 0% pentru baieti

25% pentru ambele sexe

50% pentru fete

50% si pentru fete și pentru baieti

50% pentru baieti

Evaluati cum vor fi descendenții cuplului unde tata suferă de s. X-FRA iar mama este sănătoasă:

bolnavi baietii bolnavi si fetele sanatoase

bolnavi sau sanatosi indiferent de sexul copiilor

baietii sanatosi si fetele bolnave sanatosi

Analizați arborele și idențificați caracteristicile

discontinuitate în succesiunea generaţiilor continuitatea

transmiterii de la o generaţie la alta doi părinţi sănătoşi

au copii bolnavi doi părinţi bolnavi au copii sănătoşi


doi părinţi sănătoşi au copii sănătoşi doi

părinţi bolnavi au numai copii bolnavi

Selectati criteriile de recunoastere pentru transmiterea recesivă autosomala:

doi parinti sanatosi pot avea copii bolnavi, dar numai baieti

doi parinti bolnavi pot avea copii sanatosi, dar numai fete

frecventa mica in familie doi parinti bolnavi pot avea

numai copii bolnavi doi parinti sanatosi pot avea copii

bolnavi, dar numai fete doi parinti bolnavi pot avea copii

sanatosi, dar numai baieti

Calculați riscul de recurență în familia II-1 dacă soția lui va fi heterozigotă

B. 50% numai pentru baieti

D. 25% pentru fete si pentru baieti

E. 0%

C. 50% pentru fete si pentru baieti

A. 50% numai pentru fete


Identificați genotipul persoanelor din generația II

II-1 XNY

II-2 XNXa

II-3 XNY

II-4 XNXa XNXN


II-5 XNXa

II-6 XNY

Selectati situatile cind pot aparea copii bolnavi din parinti sanatosi:

boli dominante cu penetranta completa

boli autosomal recesive boli X-recesive

boli dominante cu penetranta incompleta

mutatii de novo

Identificați bolile ce se transmit dupa modelul dat

Hipercolesterolemia familială

Boala Huntington

Sdr X-fra

Hemofilia A

Fenilcatonuria
Calculați riscul de recurență în familia II-8 si II-9

B. 25% numai pentru fete

A. 25% pentru fete si baieti

C. 25% numai pentru baieti

E. 50% numai pentru baieti

D. 50% numai pentru fete

Analizați arborele și idențificați caracteristicile

doi părinţi bolnavi au numai copii bolnavi

discontinuitate în succesiunea generaţiilor doi părinţi

sănătoşi au copii bolnavi, dar numai băieţi mama

bolnavă are toţi băieţii bolnavi tatăl sănătos are şi fete

sănătoase şi fete bolnave mama bolnavă are şi băieţi

bolnavi şi băieţi sănătoşi doi părinţi sănătoşi au copii

bolnavi atât fete cât şi băieţi tatăl sănătos are

întotdeauna fete sănătoase doi părinţi sănătoşi au copii

bolnavi
Identificați genotipul bolnavilor

XaY
XAY

An aa

Identificati tipul de transmitere

XD

AR
XR

AD

Analizați arborele și idențificați caracteristicile

doi părinţi sănătoşi au copii sănătoşi

continuitatea transmiterii de la o generaţie la alta

doi părinţi bolnavi au numai copii bolnavi doi

părinţi sănătoşi au copii bolnavi doi părinţi bolnavi


au copii sănătoşi discontinuitate în succesiunea

generaţiilor

Selectati criteriile de recunoastere pentru transmiterea recesivă X-lincata:

doi parinti sanatosi pot avea copii bolnavi, dar numai fete

tatal sanatos are intotdeauna fete sanatoase mama

bolnava are toti baietii bolnavi doi parinti sanatosi pot

avea copii bolnavi, dar numai baieti mama bolnava are si

baietii bolnavi si baieti sanatosi

Calculați riscul de recurență în familia II-1 si II-2

D. 25% numai pentru fete

E. 25% numai pentru baieti

C. 50% pentru fete si baieti

B. 50% numai pentru baieti

A. 50% numai pentru fete

Selectati criteriile de recunoastere pentru transmiterea dominanta autosomala:

doi parinti bolnavi pot avea copii sanatosi, dar numai baieti doi

parinti bolnavi pot avea copii sanatosi, dar numai fete doi

parinti sanatosi pot avea doar copii sanatosi doi parinti

bolnavi pot avea copii sanatosi atit fete, cit si baieti doi

parinti sanatosi pot avea copii bolnavi atit fete, cit si baieti
Identificati tipul transmiterii

AD

XD

XR

AR

Analizați arborele și idențificați caracteristicile

doi părinţi sănătoşi au copii bolnavi discontinuitate în

succesiunea generaţiilor doi părinţi sănătoşi au copii

bolnavi atât fete cât şi băieţi mama bolnavă are şi băieţi

bolnavi şi băieţi sănătoşi tatăl sănătos are şi fete

sănătoase şi fete bolnave mama bolnavă are toţi băieţii

bolnavi

doi părinţi bolnavi au numai copii bolnavi doi părinţi

sănătoşi au copii bolnavi, dar numai băieţi tatăl

sănătos are întotdeauna fete sănătoase


Identificați bolile ce se transmit dupa modelul dat

Hemofilia A

Distrofia musculară Duchenne

Beta-talasemia

Fenilcetonuria

Anemia S

Asociați AR XR

tatăl sănătos are întotdeauna fete sănătoase XR doi părinţi sănătoşi pot avea copii bolnavi,

dar numai băieţi XR doi părinţi sănătoşi pot avea copii bolnavi AR XR tatăl sănătos poate

avea şi fete sănătoase şi fete bolnave AR dacă tatăl e sănătos şi mama bolnavă, transmiterea

bolii de la mamă la fiică este imposibilă XR mama bolnavă are toţi băieţii bolnavi XR dacă tatăl

e sănătos şi mama bolnavă, transmiterea bolii de la mamă la fiică este posibilă AR doi părinţi

sănătoşi pot avea copii bolnavi atât fete cât şi băieţi AR discontinuitate în succesiunea

generaţiilor AR XR doi părinţi bolnavi au numai copii bolnavi AR XR


AR
mama bolnavă poate avea şi băieţi bolnavi şi băieţi sănătoşi

AR XR
frecvenţă mică în familie

Asocia
ti AD XD

XDbăieţi
doi părinţi bolnavi pot avea copii sănătoşi, dar numai

AD XD
doi părinţi bolnavi pot avea copii sănătoşi

AD XD
doi părinţi sănătoşi au întotdeauna copii sănătoşi

XD
mama sănătoasă are întotdeauna băieţi sănătoşi

XD
tatăl bolnav are întotdeauna fetele bolnave

tatăl bolnav poate avea şi fete sănătoase şi fete AD


bolnave

AD XD
consanguinitatea absentă sau redusă

AD XD
frecvenţa mare în familie

dacă mama e sănătoasă, iar tatăl e bolnav, transmiterea boliilade


fiulaeste
tatăposibilă.
AD

doi părinţi bolnavi pot avea copii sănătoşi atât fete, câtAD
şi băieţi

dacă mama este sănătoasă şi tatăl bolnav, transmiterea bolii de la tată la fiu este
XD
imposibilă

continuitatea transmiterii de la o generaţieAD XD


la alta

Identificați genotipul bolnavilor


aa
An

XaXa sau XaY

XaXn sau XAY

Identificați genotipul bolnavilor

An

XaXa sau XaY XAXn

sau XAY

aa

Identificati tipul de transmitere

XR XD

AD
AR

Identificați genotipul bolnavilor

XaY sau XaXa aa

XAXn sau XAY


An

Selectati criteriile de recunoastere pentru transmiterea dominanta X-lincata:

doi parinti sanatosi pot avea doar copii sanatosi doi parinti

bolnavi pot avea copii sanatosi, dar numai baieti doi parinti

sanatosi pot avea copii bolnavi atit fete, cit si baieti doi parinti

bolnavi pot avea copii sanatosi, dar numai fete doi parinti

bolnavi pot avea copii sanatosi atit fete, cit si baieti

Identificați bolile ce se transmit dupa modelul dat

C. Anemia S

B. Hemofilia B

D. Osteogeneza imperfecta

E. Sdr Marfan

A. Sdr X-FRA

Identificați bolile ce se transmit dupa modelul dat

A. HemofiliaA

C. Sdr X-FRA

D. Fenilcetonuria
E. Mucoviscidoza

B. Sdr Li-Fraumeni

Identificați genotipul bolnavilor

XaXa sau XaY

XAXn sau XAY aa


An

Analizați arborele și idențificați caracteristicile

discontinuitate în succesiunea generaţiilor doi părinţi

sănătoşi au copii bolnavi tatăl sănătos are şi fete

sănătoase şi fete bolnave doi părinţi sănătoşi au copii

bolnavi atât fete cât şi băieţi mama bolnavă are toţi

băieţii bolnavi tatăl sănătos are întotdeauna fete

sănătoase doi părinţi sănătoşi au copii bolnavi, dar numai

băieţi doi părinţi bolnavi au numai copii bolnavi mama

bolnavă are şi băieţi bolnavi şi băieţi sănătoşi


Analizați arborele și idențificați caracteristicile

doi părinţi bolnavi au numai copii bolnavi doi

părinţi sănătoşi au copii bolnavi doi părinţi

sănătoşi au copii sănătoşi discontinuitate în

succesiunea generaţiilor doi părinţi bolnavi au

copii sănătoşi continuitatea transmiterii de la o

generaţie la alta

Calculați riscul de recurență în familia II-5 și II-6

B. 50% numai pentru baieti

E. 25% numai pentru baieti D.

25% numai pentru fete

C. 50% pentru fete si baieti

A. 50% numai pentru fete

Identificați tipul de transmitere


AD

XR AR

XD

Identificati tipul de transmitere

XD

AD

XR

AR

Asociați criterilee de recunoastere a unei anomalii cu tipul de transmitere genealogică

se întâlnesc şi în familiile neconsanguine, cu o frecvenţă la fel de mare - DOM


toţi indivizii purtători ai genelor anormale manifestă boala- DOM boala se
manifesta numai la homozigoţi sau hemizigoţi - REC persoane sănătoase pot
avea copii bolnavi- REC
căsătoria consanguină poate creşte riscul nașterii unor copii bolnavi- REC toți
indivizii bolnavi pot transmite genele anormale copiilor lor, aceştia la rândul lor
manifestând boala- DOM
persoanele bolnave vor transmite la copii numai gene anormale- REC persoanele
heterozigote pot transmite unor copii genele normale, pot avea şi copii sănătoşi-
DOM REC

Selectati criteriile de recunoastere pentru transmiterea recesivă:


frecventa mare in familie doi parinti

bolnavi pot avea copii sanatosi

continuitete in succesiunea generatiilor

discontinuitete in succesiunea generatiilor

frecventa mica in familie

Analizați arborele și idențificați caracteristicile

mama bolnavă are şi băieţi bolnavi şi băieţi sănătoşi doi

părinţi sănătoşi au copii bolnavi atât fete cât şi băieţi

discontinuitate în succesiunea generaţiilor tatăl

sănătos are întotdeauna fete sănătoase doi părinţi

sănătoşi au copii bolnavi doi părinţi sănătoşi au copii

bolnavi, dar numai băieţi doi părinţi bolnavi au numai

copii bolnavi tatăl sănătos are şi fete sănătoase şi fete

bolnave mama bolnavă are toţi băieţii bolnavi

Selectati criteriile de recunoastere pentru transmiterea dominanta:

frecventa mare in familie continuitatea transmiterii

de la o generatie la alta doi parinti bolnavi pot


avea copii sanatosi frecventa mica in familie

discontinuitatea transmiterii de la o generatie la alta