Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ”Diaconu Coresi” Fieni


Clasa: a VII – a A
Profesor: Cremenciuc Viorica
Obiectul: Cultură civică
Aria curriculară: Om şi societate
Unitatea de învățare: Instituţii şi practici democratice
Titlul lecţiei: Autoritatea legislativă
Tipul lecţiei: Predare-învăţare-evaluare
Data: 24.02.2017
Timp: 50 de minute
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Competențe generale: Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de
cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală
Competențe specifice:
2.5 Caracterizarea instituţiilor democratice din România
Competențe derivate:
C1.Descrierea constituirii și structurii Parlamentului în România
C2. Indicarea activității parlamentului și atribuțiile acestuia
C3. Argumentarea rolului autorității legislative în luarea şi punerea în practică a deciziilor politice
Metodode și procedee: conversația euristică, conversația examinatoare jocul didactic, rebus istoric,
exercițiul, problematizarea, demonstrația, învățarea prin descoperire, copacul ideilor, puzzle, explozia
stelară,

Forme de organizare a activității: activitate frontală, individuală, grupe și perechi

Evaluarea: continuă(formativă), prin fișe de evaluare,observarea sistematica a elevilor, sumativă

Mijloace de învățământ: Fișe de lucru, markere, videoproiector, steluțe

Bibliografie:

1. Manualul de «Cultură civică», clasa a VII-a, Autori : E.Nedelcu, E. Morar, Editura ALL;
2. Manualul de «Cultură civică», clasa a VII-a, Autori : Maria Liana, Lăcătuş, Editura UNIVERS;
3. Manualul de «Cultură civică», clasa a VII-a, Autori : D. Georgescu, D.O. Ştefănescu, Ed.
HUMANITAS EDUCAŢIONAL;
4. Constituţia României, 2003.
5. Cecilia Deme, Ileana Iepure ”Educație civică”, manual cl XI-a, Editura Mirton, 2004
6. https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_Rom%C3%A2niei
7. www.google.ro
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Cp. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse
metodologice
-pregătirea, selectarea materialelor Pregătesc cele necesare desfășurării Conversaţia
-realizarea unui climat optim desfăşurării lecției
lecţiei

Profesorul pune întrebări din lecţia Elevii răspund la întrebări Organizator grafic Ap
precedentă despre principiul separării Activitate frontală răs
puterilor în stat
Care sunt autorităţile unui stat democratic
?
Ce presupune principiul separării puterilor
în stat ?
ei Împarte elevilor piese ale unui puzzle Pe grupe elevii reconstituie imagini Puzzle Ap
sugestive ale Parlamentului activitate pe grupe ele
Elevii rezolvând puzzle-ul vor pri
descoperi subiectul lecției de astăzi puz
imaginea Parlamentului.
i Profesorul anunță tema : Elevii sunt atenți la competențele Expunere
”Autoritatea legislativă” expuse
Enunță competențele lecției

rii C1 Profesorul dă elevilor câte o fișă de lucru Elevii lucrează în perechi şi Copacul ideilor Ap
cu Copacul ideilor.(anexa 2) completează fişa „Copacul ideilor”
Se ajunge la definiția Parlamentului: “acea cu idei care reprezintă cunoştinţele Activitate în pereche
institutie a statului care reprezinta puterea lor despre Parlamentul României .
poporului”. Conversaţia
Conform Constitutiei “Parlamentul este Ob
organul reprezentativ suprem al poporului sis
C1 roman si unica autoritate legiuitoare a
tarii”.

Propune elevilor să urmărească o Elevii vor urmări cu atenție, notănd Explicaţia


prezentare a Parlamentului prin Power ideile principale despre Parlament
C2 point
C3 Profesorul oprește derularea ppt-ului
pentru ca elevii să noteze.
C1 La finalul prezentării explică neclaritățile Elevii ascultă, pun întrebări
C2 elevilor
C3
Pentru asigurarea retenției, le propune Elevii se întorc la grupul lor și
următoarea activitate: elaborează întrebări pornind de la Explozia stelară
Fiind deja formate grupele, profesorul întrebarea de bază aflată pe steluță Înc
invită un reprezentant al fiecărui grup să Explicația ele
vină la catedră pentru a alege o steluță. Copiii celorlalte grupuri răspund la rea
Elevii se vor întoarce la grupul său și vor întrebări
rezolva sarcina. Conversația euristică
Fiind 4 grupe și 5 steluțe,ultima va fi
completată de toată clasa, frontal.
Exemple de întrebări:
1. Cine alege Parlamentul și cine poate fi
ales în Parlament? Ap
C1 2. Ce reprezintă și care este activitatea răs
C2 Parlamentului?
3. Când se întrunesc cele două camere ale
Parlamentului?
4. De ce Parlamentul este unica autoritate
legislativă?
5. Unde este sediul Parlamentului?
Se notează cele mai bune răspunsuri şi cei Notează tema în caiete: Conversația Ap
care au participat activ la oră. Identificați o problemă cu care se No
/ Profesorul anunță tema pentru acasă confruntă societatea și care s-a
necesită adoptarea unei legi. im
rez

Despre Constituþia
Schița lecției

Autoritatile statului român


- organizate conform principiului separarii puterilor in stat:
- I. Autoritate legislativa;
- II. Autoritate executiva;
- III. Autoritate judecatoreasca.

Autoritatea legislativa
- este reprezentata de catre Parlament
- acesta are o structura bicamerala: Senat, Camera Deputatilor;
- parlamentarii sunt alesi pe un mandat de 4 ani, prin vot universal, direct, egal, secret si liber
exprimat;
- varsta minima de a fi parlamentar este de 23 ani pentru deputati si de 33 pentru senatori;
- atributii:
 adopta legile statului roman;
 aproba bugetul;
 aproba componenta Guvernului;
 organizeaza Armata si sistemul de aparare nationala;
 stabileste sistemul de taxe si impozite;
 organizeaza sistemul de invatamant.
- organizare: Presedinte, birou permanent, grupuri parlamentare si comisii speciale.
Initiativa legislativa: Guvernului, deputatilor si senatorilor, si unui numar de 100.000 de cetateni cu drept
de vot.
Clasificarea legilor date de catre Parlament:
1. Legi constitutionale:
- Constitutia
- Legea de modificare a Constiutiei.
2. Legi organice:
- sistemul electoral;
- organizarea si functionarea partidelor politice;
- organizarea invatamantului etc.
3. Legi ordinare:
- legea bugetului;
- legea platii de taxe si impozite
Anexa 1
Anexa 2

Scrieți trei idei despre Parlamentul României apelând la propriile cunoștințe.


Scrieți trei idei despre Parlamentul României apelând la propriile cunoștințe.

Anexa 3

Ce?

Cine?

Parlamentul-