Sunteți pe pagina 1din 150

Terapia antibacteriană

(antibioticoterapia)
Prof. Dr. Emanoil Ceaușu
Dr. Lazăr Ștefan
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș”
București

1
Sumar
• Noţiuni generale;
• Activitatea antibacteriană (efectul bactericid şi bacteriostatic);
• Antibiotice dependente de timp, antibiotice dependente de
concentraţie;
• Evaluarea în vitro a activităţii antibacteriene (CMI, CMB);
• Noţiuni de farmacocinetică şi farmacodinamie;
• Mecanisme de acţiune ale antibioticelor;
• Mecanisme de rezistenţă bacteriană la antibiotice;
• Reguli şi principii de antibioticoterapie judicioasă.

2
- Procariote: virusuri, bacterii
- Eucariote: fungi, paraziți (protozoare)
Antibiotice - substanțe cu efect antibacterian produse și extrase din ciuperci,
bacterii
Chimioterapice antibacteriene- produse de sinteză, semisinteză
• Antibioticele au crescut speranța de viață 10 ani
• Antibioticoterapie
• Denumire comună internațională
• Denumire comercială
Cotrimoxazol= Biseptol/Septrin/Bactrim
Fenoximetilpenicilina= Penicilina V/ Ospen
3
Istoric
• 2500 ani în urmă în China: mucegaiuri (pâine), lapte fermentat,
miere- tratarea plăgilor.
• Ev mediu: fitoterapia – tratamente locale
• Paul Erlich, 1907: salvarsan sau arsfenamină – tratamentul sifilisului
sau tripanosomiazei africane
• Gerhard Domagk,1932: prima sulfamidă, prontozilul roșu (Prontosil),
premiul Nobel (1939)
• Penicilina: Alexander Fleming (1928): Penicillium notatum
- Ernst Chain și Howard Walter Florey au continuat cercetările lui
Fleming și au reușit într-un final să obțină Penicilina într-o formă
purificată (premiul Nobel – 1945)
Primul antibiotic descoperit: Tirotricina (René Dubos -1939) 20%
gramicidină și 80% tirocidină
Farmacodinamie = efectul antibioticului pe bacterie
• Antibiotice bactericide - distrug bacteriile
- CMB≈CMI*
- repaus și multiplicare bacteriana: Aminoglicozide, Polimixine
- multiplicare bacteriana: Peniciline, Cefalosporine, Fluoroquinolone, Rifamicine,
Cotrimoxazol
• Antibiotice bacteriostatice – opresc creșterea bacteriană (organismul omoara
bacteria)
- CMB>CMI
• Bacteriostatic Bactericid– Eritromicina, Penicilina, Cloramfenicol
(bactericid/meningococ)

* CMB – concentrația minimă bactericidă (μg/ml)


CMI – concentrația minimă inhibitorie (μg/ml)
5
Farmacodinamie
Antibiotice bacteriostatice Antibiotice bactericide
• Infecții ușoare, medii • Infecții severe, potențial severe,
• Nu se administrează gazdelor generalizate, cronice, focare greu de
compromise imuno-biologic sterilizat (endocard, os)
• Exemple: Cloramfenicol • Organisme compromise biologic
Tetracicline • Exemple: Betalactamine
Sulfamide Aminoglicozide
Lincosamide Polipeptide
Oxazolidinone Rifamicine
Macrolide Glicopeptide
Cotrimoxazol
Quinolone
Nitroimidazoli 6
Mod de acțiune - ținte
• Inhibarea sintezei peretelui bacterian
Betalactamine, Glicopeptide, Fosfomicina, Vancomicina
• Inhibarea sintezei ADN
Quinolone
• Inhibarea sintezei ARN
Rifampicina
• Inhibarea sintezei proteinelor bacteriene
Aminoglicozide, Macrolide, Tetracicline, Lincosdamide

7
Eficacitatea antibioticelor (activitatea antibacteriană)
1. Dependentă de timp
2. Dependentă de concentrație

1. Dependentă de timp – de durata expunerii bacteriilor la antibiotice


peniciline, cefalosporine, vancomicina, fluoroquinolone (pe stafilococ)

2. Dependentă de concentrația realizată de antibiotic


aminoglicozide, fluoroquinolone - pe bacteriile Gram (-)

9
Spectrul antibacterian
Bacili Gram (+) Coci Gram (+) Coci Gram (-) Bacili Gram (-) Chlamydia Mycoplasma Rickettsia
2
1
3
4

1. Ȋngust de tip penicilinic


2. Ȋngust de tip streptomicinic
3. Lărgit
4. Larg
10
Farmacocinetica antibioticelor
1. Absorbție
2. Difuziune
3. Metabolizare
4. Eliminare

11
Farmacocinetica antibioticelor - Absorbția
Concentrația maximă sangvină:
• IV: 10-15’; bolus 3-5’; perfuzie ≥15’;
• IM: ½ - 1 h
• Oral: 1-2 h;

• Antibiotice – resorbabile
- neresorbabile: Aminoglicozide, Colistin, Penicilina G
ampicilina↓ / amoxicilina ↑ tetraciclina↓/doxiciclina↑
40% 75% 60-70% 95-100%

12
Farmacocinetica antibioticelor - Absorbția
Absorbție scăzută: condiție fiziologică (alimentația)
condiție patologică (TA↓)
inactivare Ca, Mg (tetracicline, fluoroquinolone)
necomplianța pacientului

Administrarea Tetraciclinei concomitent cu laptele ↓ absorbția cu 50%!

Absorbție orală crescută (~iv, im): cloramfenicol, fluoroquinolone,


sulfamide, linezolid, amoxicilina, doxiciclina, metronidazol
Tratament secvențial : parenteral -> oral
13
Farmacocinetica antibioticelor - Difuziunea
• Difuziunea tisulara, concentratia tisulara
Diferită=> medicament, pacient, țesuturi
- vascularizație
- legarea de proteinele plasmatice (Meropenem 2-10%, Ampicilina 20%,
Ciprofloxacina 65%, Ceftriaxona 97%, aminoglicozide 10%)
- solubilitatea ȋn apă, lipide,
- dimensiunea moleculară
- factori locali: aminoglicozidele au un efect diminuat ȋn mediul acid

14
Farmacocinetica antibioticelor - Difuziunea
Afinități tisulare/concentrație bună tisulară sau ȋn lichide biologice:
• os: flurorquinolone, lincosamide, tigeciclina, rifampicina
• epiteliul bronșic și sinusal: doxiciclina
• biliar: ampicilina (x 300 nivel plasmatic), macrolide, tetraciclina,
doxiciclina, quinolone (pefloxacina, ciprofloxacina), ceftriaxona,
cefoperazona, tigeciclina (x37 nivel plasmatic)
• urinar: sulfamide, cotrimoxazol, quinolone (cu excepția
moxifloxacinei), nitrofurantoin, cefalosporine gen. I-IV, aminoglicozide
(X 25-100 nivel plasmatic)

15
Zone protejate “Sanctuare” (acces dificil al antibioticului):
• SNC (LCR, encefal): Aminopeniciline, Ureidopeniciline, Cefalosporine
gen III și IV, Carbapeneme, Doxiciclina (neuroborelioză),
Cloramfenicol (50% din concentrația serică), sulfamide,
rifampicina, Metronidazol (40% din concentrația serică)

• Prostata: Fluoroquinolone

• Ochi: antibiotice cu administrare locală


Bacterii intracelulare:
• Legionella
• Brucella
• Haemophilus influenzae (HI)
• Salmonella
• Chlamydia

Antibiotice cu penetrabilitate intracelulară scăzută: betalactamine,


vancomicina, aminoglicozide

Antibiotice cu penetrabilitate intracelulară bună: macrolide,


tetraciclina, cloramfenicol, rifampicina, quinolone, cotrimoxazol,
metronidazol, Clindamicina, Tigeciclina, telitromicina (x 55-2100
concentrația serică)
Farmacocinetica antibioticelor - Metabolizarea
Metaboliți:
- Ficat
activi ↓=↑
inactivi

18
Farmacocinetica antibioticelor - Excreția
• Rinichi
• Căi biliare (Pefloxacina, Tigeciclina)
• Colon (Doxiciclina)
• Salivă

• Produși activi sau inactivi (Cl ȋn urină 70% produși inactivi)

19
Efectul postantibiotic
= blocarea ȋnmulțirii bacteriene (bacteriopauză) după scăderea
nivelelor de antibiotic sub CMI

Mare: aminoglicozide, vancomicina (2h), fluoroquinolone, linezolid,


macrolide, tetraciclina, rifampicina, meropenem, lincosamide
Mic: betalactamine (mai ales pe bacterii Gram (-))

20
Rezistența bacteriană la antibiotice
I. Rezistența naturală - apărută odată cu bacteriile
- Listeria și Enterococci - la cefalosporine
- Anaerobii - la aminoglicozide
- Bacilii Gram (-) la Penicilina G, glicopeptide

II. Rezistența dobândită - unele sușe și-au dezvoltat mecanisme de


rezistență la antibiotic
- Pneumococul - la Penicilina G, macrolide
- Stafilococul - la penicilină, oxacilină
- Pseudomonas, Proteus, Acinetobacter – la multiple antibiotice
Rezistența bacteriană la antibiotice
Mecanismele de rezistență pot fi legate de:
• secreția unei enzime care inactivează antibioticul (betalactamaze,
carbapenemaze);
• modificarea țintei de acțiune a antibioticului (ex. modificarea proteinei de
legătură a penicilinelor ȋn cazul pneumococului, St. aureus);
• diminuarea permeabilității membranare (Porine) la antibiotic, limitând intrarea
antibioticului ȋn bacterie;
• creșterea mecanismelor de eflux, favorizând eliminarea antibioticului din
bacterie.

Porine – proteine ce penetrează ambele fețe ale membranei externe și formează pori (canalicule)
prin care difuzează spre interiorul celulei molecule cu greutate moleculară ≤600daltoni (Da).
Un Da este egal cu masa unui atom de hidrogen.
22
Rezistența bacteriană la antibiotice
• Bacterii care și-au modificat puțin/deloc sensibilitatea la antibiotice:
Brucella, Treponema pallidum, Leptospirele, Borrelia, Streptococi gr A,
C, G la peniciline

• Bacterii care și-au modificat din ce ȋn ce mai mult sensibilitatea la antibiotice:


Pneumococul, Enterococii, Stafilococii, Gonococul, Enterobacteriaceele
(ȋn special E. coli, Proteus, Klebsiella, Serratia, Enterobacter), Acinetobacter,
Pseudomonas
Rezistența bacteriană la antibiotice
• Cromozomică (naturală sau câștigată, prin mutații sau prin ȋncorporarea
unei gene pe cromozomul bacterian)
- poate fi față de unul sau mai multe antibiotice
- ȋn general netransferabilă de la o specie bacteriană la alta
- este ȋntâlnită mai ales la quinolone, rifamicine, fosfomicină
Rezistența bacteriană la antibiotice
• Extracromozomică (plasmidică)
- cea mai frecventă (80-90% din rezistența caștigată)
- transmisibilă ȋntre bacterii de aceeași specie sau specii diferite
- poate determina apariția rezistenței la multiple antibiotice

Plasmida - macromoleculă de ADN care se poate replica autonom de


cromozomul celulei, dar folosind aparatul replicativ al celulei
- ADN dublu catenar și formă circulară
- ȋn celula: 1 -> mii de copii ale aceleiași plasmide
- conțin gene care codifică rezistența la antibiotic
- transfer prin intermediul pililor
Rezistența bacteriană la antibiotice
• Modificarea căilor metabolice la nivelul cărora acționează
antibioticele - cazul unor bacterii rezistente la sulfamide, care în loc să
sintetizeze acidul folic pornind de la acid para-aminobenzoic, folosesc
acid folic preformat, ca în celulele mamiferelor.
• Inhibarea pătrunderii antibioticului în celulă - de exemplu mecanismul
de rezistență a E. coli la macrolide
• Eliminarea antibioticului (efluxul activ) - observat la unele specii, de
ex. E. coli și S. aureus.
Sursa:https://courses.lumenlearning.com/microbiology/chapter/drug-resistance/
28
Heterorezistența

• Fenotipuri diferite in cadrul aceleiasi


populații bacteriene
• Intalnită la procariote&eucariote
• Bacterii, fungi paraziți dar si la celule
canceroase rezistente la chimioterapie
• Foarte greu de demonstrat prin
metodele actuale de laborator
• Mecanism de producere: necunoscut
• Enterococcus cloacae, A.baumanii,
St.aureus, Klebsiella, Candida,
Criptococcus,
Asocierea de antibiotice

Obiectiv:
• obținerea de efect sinergic și acoperire completă, largă
Betalactamine + Aminoglicozide
• limitarea riscului de apariție a rezistenței
Fluoroquinolone, Rifampicina
• Imbunatațirea ratei de vindecare (rifampicina, pirazinamida omoară
bacteriile nonreplicative, gentamicina asociată la peni/ceftrixon crește
rata de vindecare in endocardite, asocierea hodroxicloriochinei la
doxiciclina crește rata de vindecare în bruceloză…)

10/6/2021 30
Asocierea de antibiotice
Se recomandă ȋn:
• infecții severe și/sau cu germeni necunoscuți
• infecții cu anumite localizări (endocardită)
• infecții la gazdele compromise
• infecții asociate ȋngrijirilor de sănătate
• infecții cu germeni cu sensibilitate variată la antibiotice
• tratament prelungit cu antibiotic la care rezistența bacteriană se
instalează rapid (Rifampicina, fluoroquinolone)
• heterorezistență?
31
Asocierea de antibiotice - asocieri posibile:
A. bactericid + A. bactericid:
efect sinergic (frecvent) sau indiferent (uneori)
niciodata antagonist

A. bacteriostatic + A. bacteriostatic:
efect aditiv sau indiferent, uneori antagonist
(macrolide + cloramfenicol sau lincosamide)
Principii de bază in antibioticoterapie

1. Tratamentul de primă intenție (“empiric”…) trebuie sa fie inițiat


NUMAI DACĂ există probabilitatea reală a unei infecții bacteriene

• Infecție virală-poate semăna cu una bacteriană!


• Atenție la colonizare! Un proces infectios are semne si simptome clinice
de infecție, modificari biologice inflamatorii…
• Atenție la microbiom și culturile din locuri nesterile (cavitate bucală,
respirator, gastrointestinal, plăgi..)
• Nu se va administra in cazul absenței semnelor clinice de boala!

10/6/2021 33
Principii de bază in antibioticoterapie

2. Chiar si in cazul unei infectii cu semne clinice, tratați doar dacă


tratamentul antibiotic ar putea influența cursul bolii

• Tratament pacienți terminali, prognostic infaust. Probleme etice…..


• Tratament antibiotic pacienți terminali , risc, efecte secundare>
beneficiu…. (Cl.diff, rezistența..... “primum non nocere”...)
• Tratament antiretroviral pacienti cu infectie HIV nonaderenti….
• Tratament antibiotic în leziuni cronice osoase/ abcese care necesită
intervenție locală….

34
Principii de bază in antibioticoterapie

3. Tratament antibiotic de prima intenție orientat în funcție de:

• spectrul de acțiune pentru sursa infecției: Comunitar/nosocomial


Infecțiile nosocomiale (IAAM) sunt determinate de germeni mult mai
rezistenți
• Tipul clinic de infectie: infecția cutanată comunitară nu necesită
acoperire cu peniciline anti-Pseudomonas; pneumonia comunitară la
fel.

10/6/2021 35
Principii de bază in antibioticoterapie

4. Momentul initierii tratamentului de prima intentie trebuie ghidat


de severitatea bolii
• Pacient stabil hemodinamic, conștient: se pot efectua testele de
laborator înainte de inițiere ( endocardita subacută…)
• Pacient hipotensiv, instabil, critic: inițiere terapie cât mai rapid,
deoarece întârzierea crește mortalitatea

36
Principii de bază in antibioticoterapie

5. Spectrul de actiune al terapiei de prima intentie trebuie lărgit in


funcție de factorii imunologici ai pacientului
• Neutropenie: predispoziție către infecții acute piogene, infecții
fungice invazive
• Deficit limfocite T: infectii cu microorganisme atipice (Pneumocistis,
Criptococcus, TB..)
• Deficite de imunitate umorală (deficit congenital limfocite B, lupus in
tratament cu rituximab, sindrom nefrotic cu pierdere de Ac): infecții
cu microorganisme capsulate (Neisseria, pneumococ, Haemophilus,
etc)
37
Principii de baza in antibioticoterapie
6. Farmacocinetica si farmacodinamia pot optimiza antibioticoterapia
• Volumul de distribuție- mare in sepsis
• Penetrarea in LCR – meningite (“doza de cap” de ceftriaxon, 4 g in loc
de 2 g, “doza de cap” de meropenem, 6 g in loc de 3 g….)
• Penetrare in tract urinar si rinichi-aminoglicozide, FQ, sulfamide…
• Absorbția din tractul digestiv e redusa la pacientii critici: medicatie i.v.
• Farmacocinetica: betalactamine au acțiune dependentă de durata de
timp in care actioneaza peste CMI (perfuzie continua….) /
amonoglicozide, FQ care au actiune dependenta de concentratie
(doza unica….)
38
Principii de bază in antibioticoterapie

7. Dezescaladarea tratamentului antibiotic in funcție de rezultatele


bacteriologice, clinice și biomarkeri
• Reevaluare la 72 ore in funcție de culturi (“time-out” de tratament…)
• Ameliorarea semnelor clinice (febra….)
• Ameliorarea semnelor biologice inflamatorii (leucocite, CRP,
procalcitonina…..)

10/6/2021 39
Principii de bază in antibioticoterapie

8. In caz de ineficienta terapeutica dupa 1-2 zile, se vor evalua alte


posibile cauze inainte de modificare schemei de antibioticoterapie:
• Device-uri: sonde, catetere, camere chimioterapie, proteze….
• Colecții purulente profunde/viscerale..
• Cauze noninfectioase de febra; vasculite, autoimun, neoplazic, etc
• Heterorezistența (??)
• Febra de antibiotic(??)

10/6/2021 40
Principii de bază in antibioticoterapie

9. Trebuie diferențiată o noua infecție de eșecul infecției inițiale


• Semne clinice noi: o nouă infecție (VAP la pacient cu sepsis….)
• Rar, poate apărea rezistența microbiană în timpul tratamentului
(Acinetobacter...)

10/6/2021 41
Principii de baza in antibioticoterapie
10. Durata tratamentului antibiotic trebuie sa fie cat mai scurta, bazata pe
datele obiective

10/6/2021 42
Durata optimă de tratament
• Angina streptococică (inf streptococice): 10 zile
• Angine cu alte etiologii: 5-7 zile
• Pneumonia pneumococică: 10 zile
• Enterocolita acută: 3-5 zile
• Septicemia cu bacili Gram (-): 3 săptămâni
• Septicemia stafilococică: 6 săptămâni

43
Durata tratamentului antibiotic
Variază în funcție de:
• ag. infecțios
• localizarea infecției
• gravitatea infecției
• teren
• evoluția bolii sub tratament

44
Antibioterapia - principii
• Se evită asocierea antibioticelor cu aceleași efecte toxice:
aminoglicozide + colimicina
aminoglicozide + vancomicina

• Se evită asocierea antibioticelor cu eliminare predominant biliară


(mai ales la pacienții cu icter):
- risc de acumulare în organism -> efecte toxice
macrolide, rifampicina, pefloxacina, lincosamide
Antibioterapia - principii
• NU se asociază antibiotice din aceeași clasă
Excepție: - penicilina G + alte peniciline (efect tip probenecid)
- betalactamine cu spectru de acțiune diferit:
penicilina G, oxacilina, ampicilina, cefalosporine
(Listeria, Legionella, Enterococ)

• Doza de antibiotic nu se modifică


• Administrarea antibioticului se face separat (nu se amestecă în
aceeași seringă sau flacon)
Antibioticoterapia - principii
• Se evită asocierea antibioticelor cu aceleași efecte toxice:
aminoglicozide + colimicina
aminoglicozide + vancomicina

• Se evită asocierea antibioticelor cu eliminare predominant biliară


(mai ales la pacienții cu icter):
- risc de acumulare în organism -> efecte toxice
macrolide, rifampicina, pefloxacina, lincosamide

47
Antibioticoterapia - principii
• NU se asociază antibiotice din aceeași clasă
Excepție: - penicilina G + alte peniciline (efect tip probenecid)
- betalactamine cu spectru de acțiune diferit:
penicilina G, oxacilina, ampicilina, cefalosporine
(Listeria, Legionella, Enterococ)

• Doza de antibiotic nu se modifică


• Administrarea antibioticului se face separat (nu se amestecă în
aceeași seringă sau flacon)

48
Supravegherea tratamentului antibiotic
• Eficiența tratamentului antibiotic:
- Febra ↓
- Simptomatologia ↓
- ↓ sdr inflamator biologic + hemoleucograma
- Imagistic
- Sterilizarea prelevatelor (spută, urină, scaun, etc.)

• Apariția reactiilor adverse

49
Supravegherea tratamentului antibiotic
• Interferențele medicamentoase:
- penicilinele, tetraciclina, aminoglicozidele, cotrimoxazol
-> cresc efectul medicamentelor anticoagulante
- fluoroquinolonele, rifampicina, metronidazol
-> scad efectul medicamentelor anticoagulante
- Furosemid -> crește nefotoxicitatea aminoglicozidelor
- AINS ↑tulburările neuropsihice datorate fluoroquinolonelor

50
Clasificarea antibioticelor
Clase:
11. Glicilcicline
1. Betalactamine
12. Polipeptide
2. Aminoglicozide 13. Rifamicine
3. Macrolide 14. Fenicoli
4. Lincosamide 15. Nitrofurani
5. Ketolide 16. Sulfamide
6. Glicopeptide 17. Quinolone
7. Lipoglicopeptide 18. Benzimidazoli
8. Lipopetide
19. Sinergistine
20. Fosfomicina
9. Oxazolidinone
21. Acid fusidic
10. Cicline 53
Betalactamine:
Peniciline
Cefalosporine
Carbapeneme
Monobactami
asocieri de betalactamine cu inhibitori de betalactamaze
inel betalactamic

Peniciline
I. naturale (de biosinteză)
II. semisinteză
54
I. Peniciline naturale - Benzilpenicilina,
Fenoximetilpenicilina, Benzatinbenzilpenicilina
Penicilina G (benzilpenicilina): - sodică ↓ (durere)
- potasică

Bacili Gram (+) aerobi și anaerobi: B. carbunos, Listeria, B. difteric,


Clostridium (tetani, perfrigens, botulinum)
Actynomices israeli
Coci Gram (+): Streptococi gr A, Pneumococi, Strept. Viridans, Stafilococi (5%),
Coci Gram (-): meningococ, gonococ
Spirochete: Leptospira, Treponema, Borrelia, Spirillum
55
Penicilina G (PG): sodică (fl a 400.000 UI și 1 mil UI)
potasică (fl a 1 mil UI)
1 g= 1.6 mil UI 1Mega UI= 1 mil UI
1 mil UI PG sodică = 100 mg Na
1 ml UI PG potasică= 65 mg K

Pe germenii sensibili efect de 8 ori > penicilinele de semisinteză


Doza 2-20 mil UI; 3-4-6 h (12 h)
>4-6 h temp camerei = inactivare;
T1/2=30’

56
Penicilina G (PG)
• PG + aminoglicozid = efect sinergic
• Vitamina B, C, glucoza, alcool: ↓
• Durere ↓ < 100.000 UI/ml

• Reacții adverse:
- alergice (febră, citopenii, erupții, șoc anafilactic 0.01 – 0.04% din pers. tratate)
- doze mari PG potasică iv – stop cardiac
- doze mari PG - convulsii
Testare –> ID 10 UI PG/ml
Substanțe reactogene, nu imunogene
- PPL (peniciloilpolilizina)
- MDM (mixtură de determinanți minori ai alergiei la penicilină) 57
Penicilina G (PG)
Indicații de elecție:
• Angina streptococică
• Scarlatina
• Reumatismul articular acut
• Erizipelul
• Gangrena gazoasă
• Leptospiroza
• Angina Plaut-Vincent
• Erizipeloidul Rosenbach
• Sifilisul
• Infecții cu anaerobi (excepție Bacteroides spp.)
• Profilaxie ȋn mușcătura de animal
58
Penicilina V (fenoximetilpenicilina) potasică
400.000 UI; 1 mil UI
Rezistentă ȋn mediu acid Absorbție ~40-60%
Indicații Doza 4-6 mil/zi Ad ½ h ȋnainte de masă
3 h după masă

PG + PV = efect de tip probenecid

59
Peniciline de depozit (“retard”)
Procainpenicilina - NU

Benzatinbenzilpenicilina – Moldamin
3 – 5 – 7 – 14 zile
terapeutic profilactic
Terapeutic: lues, sfârșitul tratamentului cu PG, PV
Profilactic: reinfecții streptococice = complicații post streptococice
Copii > 3-6 ani
Administrare: Apă distilată 3 ml/6 ml im profund
Doza: 600.000 UI/1.2 ml UI
60
Clasificarea antibioticelor
Clase:
11. Glicilcicline
1. Betalactamine
12. Polipeptide
2. Aminoglicozide 13. Rifamicine
3. Macrolide 14. Fenicoli
4. Lincosamide 15. Nitrofurani
5. Ketolide 16. Sulfamide
6. Glicopeptide 17. Quinolone
7. Lipoglicopeptide 18. Benzimidazoli
8. Lipopetide
19. Sinergistine
20. Fosfomicina
9. Oxazolidinone
21. Acid fusidic
10. Cicline 61
II. Peniciline de semisinteză
a) Rezistente la penicilinază, P. antistafilococice, Penicilina M (meticilina)
b) Aminopeniciline
c) Carboxipeniciline
d) Ureidopeniciline

62
a) Peniciline rezistente la penicilinază
Oxacilina
Cps. a 250 și 500 mg, fl a 500 mg
Doza 2-12 g/zi
Absorbție digestivă 30-40%
Indicații: inf stafilococice (MSSA): tegumente și țesuturi moi, endocardite,
osteoartrite, sepsis, profilaxie ȋn chirurgia
părților moi și a pielii
Eliminare biliară
Efecte adverse: asemănătoare Penicilinei + afectare hepatică (>14 zile)

Cloxacilina, Dicloxacilina, Nafcilina


63
b) Aminopeniciline
• Spectru lărgit:
Acț PG + Enterococcus faecalis, Neisseria + unii Bacili Gram (-) (HI,
Bordetella pertusis, E.coli, Salmonella, Shigella)
NU Stafilococi (ȋn prezent)
Acț față de Penicilina ↓ ~ 8 ori
Enterococi ↑↑

64
b) Aminopeniciline
• Ampicilina 2-12 g; oral ↓ 20-40%
fl inj și cps a 250 mg și 500 mg
concentrație biliară ↑, urinară ↑
indicație (azi) ↓
• Amoxicilina 1.5 -2 g/zi (4-6)
cps a 250 mg, 500 mg si 1000 mg
pulbere pt suspensie orala 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml
absorbție 75-90%, neinfluențată de alimente

65
b) Aminopeniciline
Indicații de elecție:
• endocardita cu enterococ și pneumococ
• profilaxia endocarditei
• pneumonia cu pneumococ
• meningita cu meningococ
• infecția cu Listeria
• infecția cu H. pylori

66
b) Aminopeniciline + inhibitori de betalactamaze:
Amoxicilina + Acid clavulanic = Augmentin/Amoksiclav/Amoxiplus
1-3 g/zi la 8 h sau 12 h, po,iv

• Amoksiclav: cpr a 625 mg (500mg Amox. și 125 mg Ac. clavulanic)


1000 mg (875 mg Amox. și 125 mg Ac. clavulanic)
• Amoxiplus: cpr 500 mg/125 mg și 875 mg/125 mg
sol. inj./perf.: 1200 mg (1000 mg Amox. și 200 mg Ac clav.)
• Augmentin: cpr 500 mg/125 mg și 875 mg/125 mg
cpr. eliberare prelungită 1062 mg (1000 mg Amox. + 62.5 mg Ac clav.)
67
b) Aminopeniciline + inhibitori de betalactamaze:
Ampicilină + Sulbactam = Ampiplus/ Unasyn

• Ampiplus: 1.5 g (1000 mg Ampicilina + 500 mg Sulbactam)


1.5-12 g/zi iv la 6 sau la 8 h
• Unasyn (Sultamicină): cpr 375 – 750 mg x 2/zi
dupa administrarea orală hidrolizează ȋn timpul
absorbției la sulbactam și ampicilină

68
b) Aminopeniciline + inhibitori de betalactamaze:
Indicatii de electie:
• Infecții respiratorii
• Infecții ORL
• Infecții stomatologice severe
• Infecții cutanate și de părți moi
• Infecții urinare
• Infecții genitale
• Mușcături animale/om

69
c) Carboxipeniciline
- activitate și pe alte bacterii Gram (-):
Enterobacter spp, Proteus, Moraxella, Serratia spp, Providencia,
Pseudomonas

- activitate mai redusă decât ampicilina pe enterococi, streptococi, pneumococi

Ticarcilina 4-24 g/zi la 6h, iv


Ticarcilina + ac. clavulanic = Timentin
1.6-3.2 g la 6-8h iv
fl. Inj./perf. A 3.2 g

Indicații de elecție: inf. cu bacili Gram (-) rezistenți la alte antibiotice


70
d) Ureidopeniciline
- activitate crescută pe bacterii Gram (-)
Azlocilina, Mezlocilina → Pseudomonas
Piperacilina + Tazobactam 13.5-22.5 g/zi iv la 4-6 h
fl. Inj./perf. A 2g/0.25g, 4g/0.5 g

Indicații de elecție: infecții severe cu germeni multirezistenți


infecții la neutropenici

71
Cefalosporine generația I - IV (CI-IVg)
• Spectru lărgit
• Administrare orală și parenterală
• Reacții alergice ȋncrucișate cu penicilinele (5-10%)
• NU au activitate pe Enterococ, Listeria, Legionella

72
Cefalosporine generația I (CIg)
• Cefalexin - oral
• Cefazolin - im, iv
• Cefadroxil - oral (neinfluențat de alimentație)

Spectru de acțiune: Pen↓+ Oxa+ Amp


Doza: 2-4 g/zi, la 6-8 h
Indicație: inf căi respiratorii superioare, otice, urinare, cutanate

73
Cefalosporine generația II (CIIg)
• Cefuroxim – oral 0.5-1.5 g/zi la 8 h
- parenteral 3-6 g/zi la 8 h, iv, im
• Cefaclor - oral 0.5 – 2 g/zi la 8 h
• Cefoxitina – parenteral 4-12 g/zi la 6 h, iv, im
• Cefotetan – parenteral 2-6 g/zi la 8h, iv, im

Spectru: Gram (-) ↑, Gram (+) ↓


Indicații: inf. ORL, pulmonare, cutanate și de părți moi, urinare, ginecologice

74
Cefalosporine generația III (CIIIg)
Administrare iv:
• Cefotaxim 4-12g/zi la 4-6 h Administrare orală:
fl. inj a 0.5g, 1g, 2 g • Cefixim - 400 mg/zi la 12 h
• Ceftazidim 2-6 g/zi la 8 h cpr a 200 mg, 400 mg
fl. inj. a 1g, 2g • Ceftibuten 200- 400 mg/zi, la 12 h
• Ceftriaxon 2-4 g/zi la 12-24 h • Cefpodoxim – 200 – 400 mg/zi, la 12 h
fl inj a 0.25 g, 0.5 g, 1g, 2 g cpr 100 mg, 200 mg
• Cefoperazona 4-12 g/zi la 8-12 h
fl. inj. a 0.5, 1g, 2g
• Cefoperazona + sulbactam 2-4 g/zi la
12 h, fl inj a 1g/1g
• Ceftazidim+avibactam (Zavicefta)
75
6g/zi, la 8h, (perf 2h)
Cefalosporine generația III (CIIIg)
Indicații:
• Infecții severe (pulmonare, meningeale, urinare, etc.)
endocardite, sepsis, b. Lyme, febra tifoidă

Reacții adverse:
• alergice
• psueudocolecistita prin sedimentare biliara (ceftriaxona)
• efect disulfiram (cefoperazna)
• citoliză hepatică
• neutropenie
• eozinofilie
76
Cefalosporine generația IV (CIVg)
• Cefepim ~ Ceftazidim
2 – 4 (6) g/zi la 8-12 h, iv, im
fl. Inj a 1 g
• Cefpirom - 2 g (4)g/zi la 12 h iv
fl inj a 1g, 2 g

Activitate crescută pe Pseudomonas, Stafilococ, Pneumococ, HI, Neisseria,


Enterobacter

77
Cefalosporine generația IV (CIVg)
Indicații:
• Inf. nosocomiale
• Inf. intraabdominale (ȋn asociere cu metronidazol)
• Inf. severe la neutropenici

Reacții adverse:
• asemanatoare cu cele de la CIIIg

78
Alte cefalosporine
• Ceftarolina fosamil - 600 mg x 2/zi iv, im
- fl inj a 600 mg
- Gram (+) Gram (-) ↑Staf. auriu meticilinorezistent
• Ceftolozan + tazobactam
(Zerbaxa) 1 g/0.5 g x 3/zi
fl inj a 1g/0.5 g
infecții intraabdominale, urinare, (pneumonii)

79
Carbapeneme
“super” antibiotice: efect pe bacterii Gram (+) si (-), aerobi și anaerobi
NU Legionella, Stafilococ meti-R

• Ertapenem: 1 g/zi; NU Pseudomonas, Acinetobacter


fl inj a 1g
• Imipenem: 1-2-3 g/zi la 6-8 h iv
fl inj a 0.5 g
• Meropenem: 2-3 (6) g/zi la 8 h iv
fl inj a 0.5-1g
• Doripenem (Pseudomonas +) 1.5g/zi, la 8 h iv
fl inj a 0.5 g
80
Monobactami
• Aztreonam: 2-6 g/zi la 6-8 h iv, im
fl inj a 1g-2g

Indicații:
• Inf severe cu bacili Gram (-), inclusiv la pacienți alergici la alte
betalactamine

81
Aminoglicozide (aminociclitoli)
• Spectru bacterian: Coci Gram (+)(-), Bacili Gram (-)
• Efect bactericid rapid de tip doză-dependent
• Efect post-antibiotic important
• Doză unică zilnică=eficacitate ↑
• Nu se absorb digestiv

82
Aminoglicozide (aminociclitoli)
Reacții adverse:
• Ototoxicitate (nerv acusticovestibular)
- ramura vestibulară (tulburari de echilibru)
- ramura cohleară 60% (clinic 3-15%)
- ireversibilă
- dependentă de doză și durata tratamentului
- apare ȋn timpul tratamentului sau la 1-2 săpt după

83
Aminoglicozide (aminociclitoli)
Reacții adverse:
• Nefrotoxicitate (5-25%) – prin acumulare ȋn celulele tubului contort proximal
-> niveluri de 5-50 de ori mai mari decât cele serice
-reversibilă (zile-săptămâni)
-insuficiența renală cu diureza conservată – poate apărea și după 3
zile de tratament
- creatinina monitorizată la 1-3 zile (ȋn funcție de starea anterioară a
funcției renale)
gentamicina=amikacina>tobramicina=netilmicina

Ototoxicitatea și nefrotoxicitatea sunt favorizate de administrarea concomitentă


a diureticelor de ansă.
84
Aminoglicozide (aminociclitoli)
• Blocaj neuromuscular :
paralizii flasce (mm respiratori) abolire ROT, midriază
antidot: Ca gluconic, Neostigmina
!! NU se administrează la pacienți cu miastenie
!! NU se asociază la curarizante

Factori favorizanți: hipocalcemia, hipomagneziemia


!! Aminoglicozidele nu se administrează pe seroase iar adm iv >20-30’

85
Aminoglicozide (aminociclitoli)
• Streptomicina 0.5-1g/zi, la 24 h im
fl a 1 g
• Kanamicina 1g/zi, la 6 – 8 - 12 h im
fl inj a 1 g
• Spectinomicina inf. gonococice; 2 - 4 g/zi, doză unică im
fl a 2 g
• Gentamicina 3-5 mg/Kgc/zi; 160-240 mg
flacoane a 10, 20, 40, 80 mg
administrare 8 – 12 h (24 h), perf 30’; NU iv in bolus
• Tobramicină 3 mg/kgc/zi la 8 – 12 – 24 h im sau perf
flac a 25 mg, 75 mg, 100 mg
86
Aminoglicozide (aminociclitoli)
• Netilmicina 4-7 mg/kgc/zi la 8-12-24 h im sau perf
fl inj a 50 50 mg, 150 mg, 200 mg
• Amikacina 15 mg/kgc/zi la 12-24 h im sau perf
fl inj a 0.5 g
• Neomicina 4-12 g/zi, la 6 h oral

Kanamicina  Tobramicina, Amikacina (TBC)


Gentamicina  Sisomicina, Netilmicina

87
Aminoglicozide (aminociclitoli)
Indicații:
• Streptomicina – tuberculoză, pestă, bruceloză, tularemie
• Amikacina – inf. severe (ȋn asociere cu betalactamine), TBC, mycobacterii
atipice
• Gentamicina, Netilmicina - endocardită (ȋn asociere cu betalactaminele),
infecții severe (ȋn asociere cu alte antibiotice),
pielonefrite, inf. cu germeni multirezistenți
• Neomicina - decontaminarea tubului digestiv preoperator, comă hepatică

Eliminare renală 94%, Concentrații urinare ↑ (25-100 x nivel plasmatic)


88
Macrolide
Spectru de acțiune: Bacili Gram (+), Coci Gram (+)(-), unii bacili Gram (-),
Spirochete, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Rickettsia,
Streptococ βhemolitic de grup A (20-30% rezistente la
eritromicina),
Spectru specific:
• Toxoplasma gondi: Spiramicina, Claritromicina, Azitromicina
• Mycobacterium avium complex, M Kansasii: Claritromicina, Azitromicina
• Criptosporidium: Azitromicna, Spiramicina

89
Macrolide
• Eritromicina - po (etilsuccinat ↑alim)
concentrație ↑ in țesuturi, polinucleare, macrofage
spectru: penicilina G + staf + unii bacili Gram (-) (Pertusis, HI, Legionella)
Chlamydia
Mycoplasma (de 50 de ori mai activă ca Tetraciclina)
indicații: - infecții streptococice (alergie la Penicilină)
- tuse convulsivă
- inf stafilococice cutanate
- Mycoplasme
1.5 – 2 g/zi
90
Macrolide
• Spiramicina (Rovamicina) - toxoplasmoza (femeia gravidă)
cpr 1.5 mil UI și 3 mil UI; 6-9 mil UI/zi –> 2-3 prize
3 mil UI = 1g

91
Macrolide ”noi”
• Claritromicina – spectru ~ eritromicina, ↑HI, Legionella, Chlamydia
Helicobacter pylori
Mycobacterium avium
cpr 250/500 mg
sol perf iv 500 mg
Doza: 500-1000 mg/zi, la 12 h

92
Macrolide noi
• Azitromicina - ~ eritromicina + alți Bacili Gram (-): E.coli, Salmonella,
Shigella, Yersinia
↓ stafilococi, pneumococi, streptococici
Toxoplasma
Borrelia (profilactic)
micobacterii atipice
Helicobacter pylori
cp 125/250/500 mg (500-1000 mg/zi)
sol perf iv 500 mg
remanență tisulară crescută (în urină până la 4 sapt)
trat 3-5 zile; T1/2 tisulară – 60 h;
conc tisulară x 50 conc sangvină
absorbția digestivă ↓ ȋn prezența alimentelor
93
Glicopeptide
• Vancomicina - produs de Streptococcus orientalis
acțiune pe bacterii Gram (+) aerobe și anaerobe
indicații: inf stafilococice severe cu Staf meti-R
inf staf severe la pacientii alergici la betalactamine
inf severe cu pneumococi si enterococi, rezistenți la betalactamine
inf cu Clostridium difficile
2 g/zi iv (iritarea venelor); im (durere ↑)

94
Glicopeptide
Vancomicina - reacții adverse:
• Ototoxicitate – la doze mari de vancomicină
toxicitate cohleară (tinitus sau surditate) sau vestibulară
(ataxie, vertij, nistagmus, grețuri, vărsături)
• Nefrotoxicitate – la doze mari de vancomicină
reversibilă la oprirea tratamentului
• Febră
• Erupții
• Sdr. omului roșu (↑ elib de histamină): roșeață tegumentară și prurit (de
obicei pe umeri și gât), angioedem, hipotensiune arterială (incosntant)±
spasme musculare toracale
- prevenție: perfuzie > 1-2 h
95
Oxazolidinone
• Antibiotice bacteriostatice
• Timp-dependente
• Efect post-antibiotic redus/mediu
• Apariție rapidă a rezistenței (chiar ȋn primele 14 zile de tratament)
• Spectru: coci Gram (+), inclusiv rezistenți la vancomicină, bacili Gram (+),
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium complex
• Difuziune tisulară bună ȋn pulmon, os, țesut adipos, mușchi, LCR
• Excreție renală
• T50: Linezolid 4-5 ore, Tedizolid 12 h

96
Oxazolidinone
Efecte adverse:
• Mielosupresie: trombocitopenie (de obicei la tratament >14 zile,
mediată imun), anemie prin supresia eritropoiezei, neutropenie (rar)
• Flush syndrome: febră, agitație, tremor, HTA, modificări ale statusului
mental
• Citoliză hepatică
• Acidoză lactică (tratamente prelungite)
• Greață, diaree, constipație
• Cefalee, insomnie, psihoză acută
97
Oxazolidinone
Indicații:
• Inf sistemice cu germeni rezistenți
• Inf asociate ȋngrijirilor medicale
• Inf cu mycobacterii MDR

98
Oxazolidinone
• Linezolid
- cpr a 600 mg, sol perf a 600 mg
- administrare iv/oral; 600 mg x 2/zi

• Tedizolid
- cpr a 200 mg
- administrare orală: 200 mg la 12 h, timp de 6 zile
-Indicații: infecții ale țesutului cutanat

99
Ketolide
• derivate din macrolide
• spectru: Gram (+) rezistenți
• Telitromicina (Ketek) – cpr 400 mg (adm 800 mg la 24 h)
• Indicații: pneumonii, angine, sinuzite

100
Glicilcicline
~ tetraciclina
• Tigeciclina – Gram (+) și (-) + anaerobi
Clostridium difficile
NU Pseudomonas
fl a 50 mg im, iv
prima doză 100mg, urmată de 50 mg la fiecare 12 h

101
Polipeptide
• Colimicina (Colistin)
Bacili Gram (-) (inclusiv Pseudomonas) rezistenți la antibiotice
r. adv: nefrotoxicitate, neurotoxicitate (blocaj neuromuscular)
NU în miastenia gravis
administrare iv
flacon a 1 mil UI; 50.000 – 100.000 UI/Kgc/zi; 2-3 prize
intratecal (60.000 UI/zi)
10.000 UI=1 mg

102
Rifamicine
• Rifampicina
spectru lărgit: Bacili Gram (+)(-)
Coci Gram (+)(-)
Chlamydia (cel mai activ antibiotic)
Leishmania, Legionella
absorbție digestivă 95%, neinfluențată de alimentație
cps 150-300 mg
doza 10-20 mg/kgc/zi
colorație orange a lichidelor biologice
r. adverse: alergice (sdr pseudogripal, pancitopenie)
hepatită acută (toxică)
insuficiență renală acută 103
Rifamicine
Rifampicina
• Cps a 150 mg și 300 mg
• Spectru: bacili Gram (+), coci Gram (+) și (-)
unii bacili Gram (-): HI, Legionella
mycoplasme, chlamydii
Mycobacterium tuberculosis
• Difuziune bună: pulmonar, urinar, hepatobiliar, osos, LCR, seroase, abcese,
biofilme
• Efecte adverse: - hepatotoxice: hepatită, icter colestatic
- hipersensibilitate: febră, milagii, nefropatie interstițială (±
insuficiență renală acută), eozinofilie, anemie hemolitică, erupții alergice
- sdr pseudogripal (20%) la doze mari 104
Rifamicine
Rifampicina:
• indicații: tuberculoza pulmonară și extrapulmonară
infecții stafilococice (inclusiv pe material protetic – implanturi)
pneumonia cu Legionella
Bruceloza, Lepra, Leishmaniaza cutanată
Gonoree: 900 mg doza unică
• doza: 600 mg/zi
900-1200 mg/zi ȋn inf stafilococice
priză unică ȋn tuberculoză, 2 prize/zi ȋn alte infecții bacteriene
• rezistență ȋn o singură treaptă
105
Rifamicine
• Rifabutin cps a 150 mg
inf cu M. tuberculosis, M. avium și alte mycobacterii atipice
300 mg/zi, priză unică

• Rifaximin (Normix) – absorbție digestivă <1%


cpr 200 mg x 3 - 4/zi
inf bacteriene tub digestiv (E. coli, Salmonella,
Shigella, ± Clostridium difficile)

106
Lincosamide

Spectru:
• bacili Gram (+) aerobi
• coci Gram (+) aerobi
• unii bacili Gram (-) aerobi (Bordetella pertusis, Campylobacter jejuni)
• anaerobi (Peptostreptococcus, Clostriddium perfringens, Propionibacterium, etc)
• Mycoplasma hominis
• Chlamydia trachomatis

107
Lincosamide
• Lincomicina - nu în România
• Clindamicina - cpr 150 mg, 300 mg și 600 mg
sol inj iv im 150 mg și 300 mg
iv, im 600-2400 mg/zi (inf f severe 4800 mg/zi) în 3-4 prize
po 600 – 1800 mg/zi (inf severe 2400 mg/zi) în 3-4 prize
Spectru - Plasmodium falciparum, Pneumocystis, Toxoplasma, Babesii
Difuziune tisulară bună (inclusiv os)
NU LCR
Absorbție digestivă 90%
Indicații: inf osteoarticulare, respiratorii, ORL
108
Fenicoli
Spectru – bacili și coci Gram (+) și (-)
aerobi și anaerobi
spirochete, chlamydia, mycoplasma, rickettsia

Cloramfenicol
• Indicații – infecții cu germeni rezistenți la alte antibiotice
Rickettsioze
• cps a 125 mg și 250 mg
• fl inj a 1 g

109
Fenicoli
Cloramfenicol
• Administrare: oral, im, iv; 2 (3-4) g/zi, în 4 prize
absorbție digestivă 90%
administrat parenteral este hidrolizat, realizând niveluri serice
mai reduse (~70% din cele realizate după administrarea orală)
• Difuziune tisulara f bună (ȋn LCR 50% din concentrația sangvină)
• Eliminare urinară sub formă inactivă

110
Fenicoli
Cloramfenicol
• Efect supresiv pe măduva osoasă
- reversibil: doze ↑, durată ↑
- ireversibil: aplazie medulară – 1/50.000 – 100.000 trat
(mecanism imunoalergic)
• R. adverese: sdr cenușiu – la prematuri (deficit de glucuronoconjugare)
flaciditate, dureri și distensie abdominala
detresă respiratorie
insuficiență cardiacă
colorație cenușie a tegumentului
manif neurologice: nevrită optică, periferice, confuzie
manif digestive: greață vărsături, diaree
111
Cicline
Spectru:
• bacili si coci Gram (+) si (-)
• Leptospire, Borrelii, Mycoplasme, Chlamidii, Rickettsii, Entamoeba histolitca
Absorbtie digestiva:
• Doxiciclina 90-100%
• Tetraciclina 60% (administrată cu lapte și/sau alimente, absorbția se reduce
la jumătate)
Difuziune tisulară bună: respirator, biliar, piele
nivelurile ȋn SNC sunt crescute ȋn caz de inflamație
meningeală cronică (neuroborelioză)
112
Cicline
Efecte adverse:
• Hepatotoxicitate – până la insuficiență hepatică acută, după doze mari de
tetraciclină, ȋn special la femeia gravidă
• Nefrotoxicitate - afecțiune renală preexistentă
• Neurotoxicitate (hipertensiune intracraniană)
• Hematologice (anemie hemolitică, trombocitopenie, neutropenie, eozinofilie)
• Anomalii dentare (ȋn primii 8 ani de viață): colorarea brun-cenușiu-galben a
dinților, malformații dentare, etc.
• Digestive: greață, vărsături, epigastralgii, ulcerații esofagiene (doxiciclina)
• Cutanate: fotosensibilizare, urticarie, eritem polimorf, etc.
113
Cicline
• Tetraciclina
spectru: bacili, coci Gram (+) si (-)
Mycoplasme, Rickettsii, Chlamydia
Entamoeba histolitica
Holera
cpr a 250 mg
adm 2 g/zi, ȋn 4 prize, oral
NU se administrează la copii <12 ani și gravide

114
Tetracicline
• Doxiciclina
cps a 100 mg, fl perf a 100 mg
adm oral, iv 100 mg/zi ȋn priză unică (prima zi 100 mg x 2)
absorbție digestivă neinfluențată de alimentație
excretată la nivelul colonului sub formă de compuși chelați inactivi
indicații: bronșite, sinuzite
profilaxia malariei
tratamentul malariei (asocieri)

115
Nitrofurani
• Furazolidon - inf digestive
cpr a 25 mg și 100 mg
100 mg x 4;
deficit de glucozo-fosfat dehidrogenaza ->anemie hemolitică
• Nitrofurantoin inf urinare
cpr 100 mg
50-100 mg x 3-4/zi
profilactic 50-100 mg seara
• Nifuroxazid (Ercefuryl, Enterofuryl) - inf digestive
cps a 200 mg
200 mg x 4/zi 116
Sulfamide
• Neoxazol
• Sulfametin
• Cotrimoxazol – sulfametoxazol 400 mg
trimetoprim 80 mg
cpr, sol. perf a 480 mg
administrare oral, iv 2 g/zi (1 g x 2)
spectru: bacterii Gram (+)↓(-)↑
Pneumocystis jiroveci
Toxoplasma

117
Quinolone
Acid nalidixic cp 500 mg ; 2 g/zi – infecții urinare
- infecții digestive
Fluoroquinolone
• Generația 1: Norfloxacina 400 mg (adm 400 mg x 2 po)
• Generația 2: Ciprofloxacina - flac 100 mg, 200 mg
cpr. 250 mg, 500 mg, 750 mg
oral 500-1500 mg (12 h); iv 400-1200 mg (12 h)
nu sol clorură de sodiu
absorbție digestivă 70%
Pefloxacina - eliminare biliară
oral, iv 400 mg x 2
absorbție digestivă 100% 118
Quinolone
• Generația 3: Levofloxacina (Tavanic) cp 250-500 mg, sol perf a 250 mg și 500 mg
250 mg x 1, 500 mg x 1, 500 mg x 2
inf respiratorii
administrare oral, iv
Moxifloxacina (Avelox): cpr, sol perf a 400 mg
400 mg x 1/zi, oral, iv

• Efect terapeutic
stafilococ x 8 față de ciprofloxacină
pneumococ x 15 față de ciprofloxacină
119
Quinolone
• Spectru de acțiune: bacterii Gram (+), (-)
Legionella, Bk
• De elecție in infecții - prostată
- os

120
Quinolone
• R. adverse: > SNC (hipertensiune intracraniană): cefalee, halucinații,
convulsii, manifestări epileptiforme, insomnie. Sunt favorizate de:
- vârsta înaintată
- AINS
- Teofilină
> leziuni ale cartilajelor ->inflamație ->necroză ->ruptură
> prelungirea intervalului QT -> deces (quinolone gen III)

• Nu se administrează la copii. Ȋn caz de necesitate (ciprofloxacină 15


mg/kgc/zi) 121
Benzimidazoli (Nitroimidazoli)
• Metronidazol – anaerobi
protozoare: giardia, trichomonas, Entamoeba histolitica
Helicobacter pylori
Clostridium difficile
cpr a 250 mg, sol perf a 500 mg, ovule a 500 mg
1-2 g/zi
oral (absorbție 90%), iv
r. adverse: vertij, acufene, tulburări digestive, convulsii, ataxie
Efect de tip disulfiram (antalcol)

122
Sinergistine
• Spectru asemanator cu al macrolidelor
• Activitate superioara pe coci Gram (+) (pneumococi, stafilococi,
enterococi), coci Gram (-), anaerobi, mycoplasme, chlamydii

• Pristinamicina 3 g/zi, ȋn 3 prize, oral


• Dalfopristina
• Quinopristina
• Dalfopristina + quinopristina: 22.5 mg/kgc/zi, ȋn 3 prize iv

123
Fosfomicina
• Spectru: coci Gram (+) si (-)
bacili Gram (-) (enterobacterii)
Stafilococ
• Indicații: infecții urinare (tract urinar inferior) 3 g (doza unica) po
plicuri a 3 g
inf severe cu germeni rezistenți la antibiotic: Fosfocin a 1 g si 4 g
8-12-16 g/zi iv

124
Medicația antivirală, antifungică
și antiparazitară
Medicația antivirală
• Replicarea virală se produce intracelular

• Un antiviral trebuie să inhibe diferite etape ale invaziei virale a


celulei sau ale multiplicării virale intracelular și să nu afecteze
structura sau funcțiile celulei

• Unele antivirale prezintă un risc, mai mare sau mai mic, de


interferență cu funcții celulare, ceea ce antrenează un potențial
de toxicitate pentru celula gazdă
Medicația antivirală
Dupa modul cum acționează se disting:
• Antivirale cu acțiune directă asupra virusului (herpes zoster, VHC)
• Imunomodulatoare (interferon-IFN) – potențează răspunsul
organismului gazdă față de infecția virală
• Anticorpi monoclonali: imunoterapie pasivă
• H5N1, HIV, virusul herpes simplex (HSV), citomegalovirus (CMV),
virusul hepatitei C (VHC), virusul Ebola, virusul Marburg,
SARS-CoV2, virusul dengue, virusul rabiei, virusul Hendra, virusul
Nipah, virusul febrei galbene și virusul West Nile
Medicația antivirală
Virusuri față de care există tratament etiologic:
• v. varicelo-zosterian (VZV)
• v. herpes simplex (VHS)
• citomegalovirus (CMV)
• v. gripal
• v. hepatitic B și C (VHB/VHC)
• v. imunodeficienței umane (HIV)
ChemPlusChem, Volume: 85,
Issue: 9, Pages: 2105-2128, First
published: 21 August 2020, DOI:
(10.1002/cplu.202000460)

129
Medicația antifungică
• Infecțiile fungice sistemice sunt ȋn continuă creștere datorită
creșterii numărului de persoane imunodeprimate

• Agenții fungici sunt cel mai adesea patogeni oportuniști


Medicația antifungică
Fungii cel mai frecvent implicați ȋn patologia umană:

• Levuri:
Candida (C. albicans, C. glabrata)
Criptococii (Cryptococcus neoformans, C. gattii)
Medicația antifungică

• Fungi filamentoși:
Aspergillus
Fusarium
Mucorales – micoze invazive la persone imunodeprimate
Medicația antifungică

• Fungi dimorfi (sub formă de levuri și filamente):


Histoplasma
Blastomices
Coccidioides
Medicația antifungică

• Dermatofiți:
Microsporum
Epidermophyton
Dermatofiți cutanați și ai fanerelor
Medicația antifungică
4 mari clase de antifungice utilizate ȋn micozele sistemice:
• Azoli (Triazoli)
• Poliene
• Inhibitori de biosinteză ai acizilor nucleici
• Echinocandine
Medicația antifungică - Azoli
• Fluconazol
• Itraconazol
• Voriconazol
• Posaconazol
Medicația antifungică - Azoli
Fluconazol - Candida albicans, tropicalis
- Cryptococcus neoformans
cps. 50, 100, 150, 200 mg
fl inj 50, 100, 200, 400 mg
doza uzuală - 50 mg profilactic
- 100 – 400 mg curativ
absorbție digestivă 90%
Medicația antifungică - Azoli
Itraconazol - Candida
- Aspergillus
- Histoplasma
- Blastomices
- Coccidioides
- Cryptococcus (neoformans)
cps. 100 mg
doza uzuală 100-200 mg/zi
Medicația antifungică - Azoli
Voriconazol – Candida (sușe rezistente la fluconazol)
- Aspergillus
- Cryptococcus
cpr. 50, 200 mg
sol perf. 200 mg
4 mg/kgc x 2/zi
Medicația antifungică - Azoli
Posaconazol ~ Voriconazol
cps. 100 mg
sol perf. 300 mg
100 mg – 800 mg/zi
Medicația antifungică - Poliene
Amfotericina B liposomală (Ambisome)
• Candida
• Aspergillus
• Criptococcus
• Histoplasma
• Leishmania (leishmaniaza viscerală)
• Streptomices nodosus

sol perf. 50 mg
0.5-1 mg/kgc/zi
4-6 ore,iv
Medicația antifungică – Inhibitori ai acizilor nucleici
5-fluorocitosina (Ancotil)
• Candida
• Cryptococcus

cpr. 500 mg
100 mg/kgc/zi (50-150 mg/kgc/zi)
Medicația antifungică - Echinocandine
• Caspofungin – Candida rezistenți la alte antifungice
- Cryptococcus
sol perf 50, 70 mg
zi 1, 70 mg, in continuare 50 mg/zi
• Micafungin
sol perf 50-100 mg
100 mg/zi
• Anidulafungin
sol perf 100 mg
100 mg/zi
Medicația antifungică – mod de acțiune
• Cele mai multe antifungice acționează asupra ergosterolului de
la nivelul membranei celulare fungice
- Azolii inhibă sinteza de ergosterol
- Polienele se fixează direct pe ergosterol
• 5-fluorocitosina se transformă ȋn fluorouracil care este
ȋncorporat ȋn ARN blocând sinteza de proteine
• Echinocandinele inhibă sinteza de beta D glucani din peretele
fungic
Medicația antiparazitară
Metronidazol
• cp 250 mg, ovule 500 mg, iv 500 mg
• Amibiază: 1.5 g/zi timp de 7 zile
• Giardiază: 1 g/zi 5 zile
• Trichomoniază: - 500 mg/zi + 1 ovul/zi 10 zile
- doza unică 2 g
Medicația antiparazitară
Albendazol
• cp 200, 400 mg

• 400 mg ȋn priză unică


Oxiuroză (Enterobius vermicularis)
Tricocefaloză (Trichiuris trichiura)
Ascaridioza (Ascaris limbricoides )
Necator americanus
Medicația antiparazitară
Medicație antimalarică – profilactic

• Mefloquine - cp 250 mg
- 1 cp/sapt cu 10 zile ȋnainte de plecare ȋn zona
endemică de malarie și 4 săptămâni după
ȋntoarcere
• Doxiciclina – cp a 100 mg
- 1 cp/zi din ziua plecării și 4 săpt după ȋntoarcere
Medicația antiparazitară
Medicație antimalarică – curativ

• Clorochina - cp 100, 300 mg


- 5 mg/kgc/zi = 3-5 zile (ziua 1 10 mg/kgc)
Medicația antiparazitară
Medicație antimalarică – curativ

• Chinina – cp 100, 250, 500 mg


- 500 mg x 3/zi 7 zile

• Mefloquine – cp a 250 mg
- 3 cp, 2 cp, 1 cp la 8 h
Medicația antiparazitară
Medicație antimalarică – curativ

• Artesunat iv (forme grave)


2.4 mg/kgc ora 0, 12, 24, apoi 1 data/zi ≥ 3 zile (oral)
Artemisina – substanța activă a Artemisia annua
(pelinul dulce = pelinița = mătura raiului)
2 cercetători chinezi de la Universitatea din Washington – tratamentul
malariei ȋn războiul din Vietnam 1972
Medicația antiparazitară
• Medicație antimalarică – curativ
- Dihidroartemisiva /Piperaquine (comp 320/40 mg), 3 cp/zi x 3 zile
- Artemether/ Lumefantine (comp 120/20 mg), 4 cp la ora 0, 8, 24,36,48,
60
Medicația antiparazitară
• Medicație antimalarică – curativ
Doxiciclina 100 mg x 2/zi 7 zile (ȋn asociere cu alte antimalarice)

S-ar putea să vă placă și