Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Propunător/ propunătoare: Zaharia Anelia Cosmina


Data:
Şcoala:
Clasa: A IV-a
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Științe ale naturii
Unitatea de învăţare: Circuite electrice
Subiectul: Circuite electrice simple
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Scopul: familiarizarea elevilor cu informații referitoare la curentul electric, precum și componentele unui circuit electric simplu.
Obiectivele operaţionale – pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1: să exemplifice alte circuite;

O2: să recunoască elementele unui circuit electric simplu.

O3: să exemplifice modalități de utilizare a curentului electric

O4: să creeze un circuit electric simplu

O5: să denumească conductorii și izolatorii dintre cei prezentați

Metode, procedee, tehnici: conversția, explicația, exercițiul,


Mijloace de învăţământ: manualul clasei a IV-A , bec, conductor, baterie,
Forme de organizare a activităţii: Frontal, individual,
Resurse:
temporale:
umane:
Bibliografie:
Desfăşurarea lecţiei:

Nr. Etapele/ Obiect Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt. secvenţele lecţiei + ive Metode, Mijloace de Forme de
intervalul de timp operaţ procedee, învăţământ organizare
alocat ionale tehnici a
activităţii
1. Momentul
organizatoric Se crează condițiile necesare desășurării
orei.

2. Reactualizarea O3 Voi începe cu întrebarea: Conversația - Frontal Evaluarea


cunoștințelor Copii, la ce folosim noi curentul capacității
electric? școlarilor de a
Imaginați-vă o zi din viața voastră fără răspunde
curent electric? De ce activități v-ar întrebărilor.
priva acest lucru?
Unde ați mai auzit voi de circuit? (La
circuitul apei în natură)
Și ce reprezenta acest circuit? (Modul în
care apa circulă în natură)

3. Captarea atenției Se va realiza prin tragerea jaluzelelor și Demonstrația Frontal


închidrea becurilor, în sala de clasă
devenind întuneric. După ce am aprins
din nou becurile, le voi explica copiilor
că prin această acțiune a mea, am închis
și am dechis un CIRCUIT ELECTRIC
4. Anunțarea temei Le voi explica copiilor faptul că astăzi Explicația Caiete Frontal
și a obiectivelor vom avea o discuție despre circuitele Pixuri
electrice și vom nota data și titlul pe
caiete.
5. Dirijarea învățării Ei bine, dacă asta înseamna circuitul Conversația Evaluarea
apei, ce credeți voi că este circuitul capacității
O1 electric? (Modul în care circulă curentul elevilor de a fi
de la producătorul de energie până la atenți la
consumator). explicații și de
Voi continua discuția: ”Ei bine, copii, a răspunde
așa este. Circuitul electric reprezintă când sunt
modul în care circulă curentul de la solicitați.
producător care poate fi bateria de
exemplu, la consumator care poate fi de
exemplu becul.
Circuitul electric simplu este constituit
dintr-o baterie care este cea care
produce energia(le voi arăta bateria pe
care am adus-o pentru circuitul pe care
îl voi crea,dar îi voi ruga și pe ei să-mi
arate bateriile pe care i-am rugat să le
aducă de acasă, niște fire prin care trece
curentul electric, și la fel le vom arăta, Explicația
și un consumator adică un bec.
Vom crea circuitul electric simplu prin
conectarea componentelor și prin
vizualizarea aprinderii becului.
Ce observați? (Becul s-a aprins)
De ce s-a aprins becul? (Pentru că a Demonstrația
ajuns curentul la el)
Cum a ajuns curentul la bec? (prin firele
conductoare) Baterie
Fire conductoare
Bec

Exercițiul
Conversația

6. Obținerea O4 Vom crea cu ajutorul lucrurilor aduse Exercițiul Baterie Frontal Evaluarea
performanței de acasă de copii un circuit simplu Fire conductoare capacității
format din baterie, fire conductoare și Bec elevilor de a
bec. Vom separa conductorii și pe rând Agrafă de birou crea circuitul
voi ruga copiii să introducă în locul de Observația Scobitoare și de a face
completare o agrafă de birou, o Pai observații cu
scobitoare, un cârlig de rufe, un pai de Cârlig de rufe privire la
plastic, sare, apă distilată, apă distilată Sare
în care turnăm sare. Vom face Apă distilată
observații în cazul fiecărui Vom
O5 observa faptul că doar în cazul agrafei
se va aprinde consumatorul.
Vom adresa anumite întrebări:
De ce doar în cazul agrafei s-a aprins Conversația
becul? (pentru că agrafa este și ea un
conductor deoarece este din material
conductor)
De ce s-a întrerupt în cazul celorlalte?
(Deoarece sunt izolatoare care nu condu
curentul ci îl opresc. )

7. Încheierea Vom face dansul roboților și vom Frontal


activității elibera în pași de dans sala de clasă.
ANEXE

S-ar putea să vă placă și