Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect de activitate

integrată
Grădinița: cu program prelungit ”Paradisul Piticilor”, Dej
Grupa : Mijlocie
Educatoare:
Studentă:Băbuță Liliana Gabriela
Data : 22.01.2020
Tema anuală: ,, Cum este, a fost sau va fi aici pe Pământ?”
Tema săptămânii: ”Țara mea în sărbătoare”
Tema activității: ” Țara mea”
Forma de realizare: Activitate integrată (ADP+ALA 1+DLC+DOS+ALA 2)
Categorii de activitati:

ADP: Rutine: prezenţa, calendarul naturii, servirea mesei .


Tranziţii: poezii liniştitoare, cântec ,,Drag mi-e jocul românesc”

ALA 1:
♦ Artă: -,,Țara mea” –colorăm imagini;
-Obiecte populare-modelare;
♦ Bibliotecă: -„Din frumuseţile ţării mele”-realizare album citire de
imagini/,,Covorasul,,/Obiecte populare-decorare cu semne grafice
♦ Construcţii: „Case , blocuri şi castele / Toate-s ale ţării mele”
♦ Joc de masă: ,,Conturul României ”-cu ajutorul pionezelor
,,Țara mea” –puzzle;
ALA II – Dans popular „Hora”

- Joc de atenție „Schimbă partenerul”


ADE: ♦ DLC: ,,Țara mea” de Otilia Cazimir–memorizare;
♦ DOS: ,,Conturul României” –activitate practică.
Comportamente urmărite:
• Iși coordonează mușchii in desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei.

• Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate.

• Iși coordonează mișcările in funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii.

• Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, in diferite situații educaționale.

• Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și invățarea in situații noi.

• Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.

• Demonstrază extinderea progresivă a vocabularului.

• Demonstrează ințelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor, etc.

• Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene/relații din mediul apropiat.

Obiective :
ADP:-să salute educatoarea şi colegii la intrarea în clasă;
-să socializeze cu colegii;
-sa fixeze data calendarului,precum şi fenomenul meteo caracteristic zilei;
-sa participe la activităţile zilnice de ordine şi disciplină;
ALA- să completeze puzzle-ul propus;
- să modeleze obiecte tradiționale;
-să lucreze independent;
- să decoreze cu semnele grafice studiate obiectele populare propuse;
-să construiască din materialele puse la dispoziţie case, blocuri;
-să ,,citească” imagini cu frumusețile tării noastre;
-să coloreze în contur;
- să realizeze cu ajutorul pionezelor conturul României;
ADE-DLC O1-să răspundă la întrebările adresate, referitoare la țara noastră;
O2-să recite expresiv, respectând pauzele, folosind un ton şi un ritm potrivit;
O3- să utilizeze în contexte noi cuvintele :,,ageri”, ,,străveche”, ,,văi”;
ADE-DOS O4 - să recunoască materialele puse la dispoziţie;
O5- să lipească bucăţile de hârtie pe suprafaţa de lucru;
O6- să lucreze îngrijit şi să ducă lucrarea la bun sfârşit.
O7-să facă aprecieri corecte cu privire la munca sa sau a colegilor
Strategii didactice:
Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, recitarea, problematizarea, demonstrația ,frontal, lucrul individual, în
grupuri mici.
Material didactic : - trăistuța tradițională,costum popular, păpușă, imagini cu frumusețile țării noastre, instrumente de
colorat, fişe cu conturul României, hârtie colorată, pastă de lipit,recompense.
Forma de organizare: individual, frontal și pe grupe
Metoda de evaluare : evaluare orala, fișă de lucru
Locul desfasurarii: sala de grupă
Durata: 1 zi.
Bibliografie:

 http://zlk.scrieunblog.com/articles/educatia-patriotica-a-copiilor-prescolari.html
 https://ro.pinterest.com/pin/427842033329763854/?lp=true
 Glava, A., Pascal, M., Tătaru, L., L. -,,Educaţie timpurie – ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar”, Ed.
Paralela 45 Piteşti, 2009;
 Dumitru, G., Moroianu, M., Simiciuc, E., Novac, C., Bangă, Ionescu, I. -,,Metodica activităţilor instructiv-educative în
învăţământul (pre)primar, vol. II, Ed. Didactica Nova Craiova (2008);
 Ezechil, L., Lăzărescu, P., M. -,,Laborator preşcolar – ghid metodologic”, Ed. V&I , INTEGRAL Bucureşti (2007).

SCENARIU DIDACTIC
În cadrul întâlnirii de dimineaţă educatoarea îi salută pe copii ,,Bună dimineaţă, românași și româncuțe!”. Copiii salută educatoarea după
care se salută de la stânga la dreapta cu numele.

Tranziţie: ,,După ce ne-am adunat


Şi frumos ne-am salutat
Pe scăunele ne aşezăm,
Cu toţii să discutăm.”
Educatoarea va nominaliza copiii de serviciu, aceştia vor împărţi buburuze pentru prezenţă. În timp ce educatoarea face prezenţa copiii îşi
pun buburuzele în bolul notat cu P (prezenţi). Educatoarea va număra buburuzele rămase în bolul notat cu A. Se identifică absenţii.
Tranziţie: ,,Data, ziua, luna, anul
Anotimpul ni-l arată,
Calendarul naturii
Să îl completăm îndată.”
Se completează calendarul naturii.
Împărtăşirea cu ceilalţi. Educatoarea va iniţia o discuţie despre tema studiată în această săptămână prin metoda brainstorming .Copiii vor vorbi
despre țara noastră, despre frumusețile și bogățiile ei.
Noutatea zilei este o păpușă , care se numește Dochia și care a primit un coșuleț cu diferite obiecte tradiționale în el și care este supărată că nu
le cunoaște. Vreți să o ajutați voi și să îi denumiți obiectele , spunând și ce reprezintă ele/ la ce folosesc?
Moment de mişcare: Alunelul
ALA 1:
♦ Artă: -,,Țara mea” –colorăm imagini;
-Obiecte populare-modelare;
♦ Bibliotecă: -„Din frumuseţile ţării mele”-realizare album citire de imagini/,,Covorasul,,/Obiecte populare-decorare cu semne grafice
♦ Construcţii: „Case , blocuri şi castele / Toate-s ale ţării mele”
♦ Joc de masă: ,,Conturul României ”-cu ajutorul pionezelor
,,Țara mea” –puzzle;
Tranziție:Bat in palme:clap, clap, clap
Din picioare: trap, trap, trap,
Mă-nvârtesc, mă răsucesc
Și la centre eu pornesc.
Copiii lucrează la centrele de interes deschise şi în funcţie de cum lucrează Dochia le mulţumeşte. Se vor analiza lucrările prin metoda
,,Turul galeriei”.
Tranziţie: ,,Câte unul pe cărare
Mergem cu toţi la mâncare
Înainte ne spălăm
Şi la rând ne aşezăm.”
Rutină: Copiii merg la baie , se spală pe mâini.
Tranziţie: Copiii se întorc în pași de dans popular.(horă)
Rutină: Se serveşte masa .
Copiii merg din nou la spălat pe mânuţe și la baie.
Copiii se aşează pe scăunele în semicerc.
În cadrul activității integrate DLC+DOS 2 copiii vor memoriza poezia ”Țara mea”, de Otilia Cazimir, Vor discuta despre frumusețile țării
noastre, vor recita cele două strofe ale poeziei ”Țara mea” de Otilia Cazimir.
Rutină:Copiii merg la baie.
Prin tranziția: Bat in palme:clap, clap, clap
Din picioare: trap, trap, trap,
Mă-nvârtesc, mă răsucesc
Și la mese eu pornesc.
Copiii se așează la mesele pregătite cu materialele necesare realizării conturului României ,utilizând culorile steagului românesc și hora din
hârtie gata decupată. Intuiesc materialele, se demonstrează tehnica de lucru.
Copiii vor realiza un colaj. Se vor face aprecieri verbale și se realizează o expoziție cu lucrările copiilor.Primesc recompense.
Desfățurarea activității:
1.Moment organizatoric: : Se asigură condițiile optime pentru desfășurarea activității:aerisirea sălii de grupă;aranjarea mobilierului;intrarea
copiilor şi aranjarea pe scăunele;
2.Captarea atentiei: Se realizează sub formă de surpriză: prezentarea păpușii Dochia , care a primit un coșuleț cu diferite imagini și obiecte ,
pe care nu le cunoaște, iar copiii sunt rugați să o ajute.Într-un coșulet Dochia are o stema a României, un steguleț, un obiect din ceramică, o lingură
de lemn, imagini cu țara noastră. Îi solicit pe copii să le denumească și să spună câte ceva despre ele. La final le voi spune că acestea sunt obiecte
trafiționale românești.
3.Anunțarea temei și a obiectivelor: Se prezintă copiilor tema zilei „ Țara mea” de Otilia Cazimir, obiectivele și modul de desfășurare a
activității.
4.Reactualizarea cunoștințelor: Cu ajutorul versurilor și a unui steguleț, educatoarea adresează întrebări copiilor:
,, Stegulețulul fermecat,
Către tine a plecat
Și frumos te-a întrebat.”
Copiii vor fi întrebați:
- „Cum se numeşte ţara noastră?”(Țara noastră se numește România.)
- „Cum se numeşte capitala ţării?”
-„Cum se numesc locuitorii țării noastre?”
- „Ce limbă vorbim?”
- Ce mare sărbătoare va fi la 1 decembrie? (Mica Unire)
- „Ce sărbătorim la 24 Ianuarie?” (Ne bucurăm, suntem veseli, cântăm, dansăm.)
- „Cum s-au bucurat strămoşii noştri când s-a realizat Unirea?”
( Au strigat Uraa! Uraaa!)
5. Prezentarea optimă și dirijarea procesului de învățare: Copiii sunt anunțați că vor învăţa o poezie în cadrul activităţii de educare a
limbajului. Se va respecta metodologia desfăşurării activităţii de memorizare.
1. Anunţarea titlului - vom învăţa poezia „Țara mea”, de Otilia Cazimir
2. Familiarizarea copiilor cu conţinutul poeziei se realizează prin prezentarea unor ilustraţii care corespund conţinutului fiecărei strofe din poezie;
3. Recitarea model a poeziei de către educatoare (de două ori) se realizează clar, expresiv, cu respectarea pauzelor necesare;
4. Aprofundarea conţinutului poeziei folosindu-se de imaginile prezentate în prealabil;
5. Însuşirea fragmentara a poeziei de către copii (prima strofă).
Educatoarea recita prima şi a doua strofă; prima, a doua strofă.
6. După fiecare recitare a educatoarei urmează recitarea individuală de către 2-3 copii a fiecărui fragment.
Se îmbină recitarea individuală cu recitarea colectivă (3-4 copii deodată), pentru a stimula participarea cât mai multor copii la activitate. Se insistă pe
titlul poeziei;
7. Recitarea în întregime a poeziei de către doi copii, prezentarea mesajului transmis de conţinutul poeziei.
( România este o țară foarte frumoasă prin tot ceea ce are și de aceea trebuie să o iubească.)
Copiii vor fi apreciați pentru activitatea desfășurată.
Rutină și tranziție: Copiii părăsesc sala de grupă interpretând – cântecul „Sunt român, român voinic”.
6. Obținerea performanței: Se îmbină recitarea individuală cu recitarea colectivă (3-4 copii deodată), pentru a stimula participarea cât mai
multor copii la activitate, se insistă pe titlul poeziei; Recitarea în întregime a poeziei de către doi copii, prezentarea mesajului transmis de conţinutul
poeziei.
Recitarea pe grupe: Grupa fetelor, grupa băieților
Se reamintește titlul, autorul și semnificația zilei de 24 Ianuarie.
Tranziție: Bat in palme:clap, clap, clap
Din picioare: trap, trap, trap,
Mă-nvârtesc, mă răsucesc
Și la mese eu pornesc.
7. Asigurarea retenței și a transferului: Le voi explica copiilor că vom lucra individual şi vom realiza tablouri ce înfățișează simboluri ale
țării noastre. Intuirea materialului didactic aflat pe fiecare masuţă:foaie cu conturul hărţii,castronele cu floricele perforate de culorile roșu, galben și
albastru, lipici, o horă din hârtie gata decupată.
Explicarea modalităţii de realizare a activităţii practice: se vor lipi floricelele perforate pe conturul României respectând culorile
indicate,astfel încât spațiile să fie pline , iar la final vor lipi o imagine reprezentând copii în port popular prinși în horă.
Se vor executa câteva exerciţii de încălzire a musculaturii mici a mâinilor:,
„Mâna lebadă o fac ,
Care dă mereu din cap,
Lebedele-n jur privesc,
Mâinile eu le rotesc,
Mâinile nu stau deloc
Şi se pregatesc de joc.
Degetele-mi sunt petale
Le deschid ca la o floare.
Ploaia cade neîncetat
Vârful degetelor bat
Şi apoi le rasfirăm
Şi la un pian cântăm"
Copiii vor începe lucrul, eu dau indicaţiile individuale şi colective dacă este cazul. Activitatea se va desfăşura pe fond muzical ,,Rapsodia
română,, de G.Enescu
Vor realiza fișa de lucru din caietul special.
8. Încheierea activității: Copiii sunt felicitați și recompensați de către educatoare cu medalii confecționate din carton, reprezentând simboluri
ale țării noastre.

Ţara mea
Anexa 1:

de Otilia Cazimir
Frumoasă mi-e ţara străveche,
Întinsă pe munţi şi pe văi,
Cu fete cu flori la ureche,
Cu mândri şi ageri flăcăi!

Frumoasă mi-e ţara cea nouă,


Când râde cu râs tineresc,
Cum râde grădina când plouă
Şi florile când înfloresc.
„Mâna lebădă o fac ,
Care dă mereu din cap,
Lebedele-n jur privesc,
Mâinile eu le rotesc,
Mâinile nu stau deloc
Şi se pregatesc de joc.
Degetele-mi sunt petale
Le deschid ca la o floare.
Ploaia cade neîncetat
Vârful degetelor bat
Şi apoi le răsfirăm
Şi la un pian cântăm"

S-ar putea să vă placă și