Sunteți pe pagina 1din 21

MINISTERUL EDUCATIEI INVATAMINTULUI SI SPORTULUI

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

FACULTATEA URBANISM SI ARHITECTURA

DEPARTAMEN ALIMENTARE CU CALDURA SI GAZE , VENTILARE

LUCRAREA DE AN
la : Sisteme tehnico-sanitare interioare
Tema: Sisteme de alimentare cu caldura si ventilatie

A efectuat st. Gr. DIN-162 : Rusnac Elena


A verificat lec. sup. ing.: Colomiet Tatiana

Chisinau 2018
Cuprins
1. Noțiuni generale
2. Date inițiale
3. Calculul termotehnic pentru ingradirile de protecție
 Calculul termotehnic al pereților exteriori
 Calculul termotehnic al planșeului ultimului nivel
 Calculul termotehnic al pardoselei deasupra subsolului
4. Calculul termotehnic al ingradirilor vitrate
 Calcul termotehnic a ferestrilor
 Calcul termotehnic ușilor
5. Calcul pierderilor de caldura
6. Alegerea și calculul cazanului
7. Calculul și alegerea corpurilor de încalzit
8. Calculam coeficientul de vitrare a cladirii
9. Calculam coeficientul de compactitate a cladirii
10. Proiectarea și calculul instalațiilor de ventilare
 Calcul debitului necesar de aer
 Dimensionarea canalelor de ventilare
 Calculul secțiunilor grilelor cu jaluzele
 Calculul aerodinamic
Notiuni generale
Proiectul de curs prevede proiectarea sistemelor de încalzire centrală cu apa și a
sistemelor de ventilare în blocuri de locuit cu trei nivele .
În proectul dat se va efectua calcul elementelor sistemelor de încălzire și
ventilare , precum și proiectarea sistemelor de încălzire și ventilare în
conformitate cu normele în vigoare . Încălzirea și ventilarea unei case de locuit cu
3 nivele din orașul Balti.

Date ințiale
 Varianta planului 9
 Orașul Balti
 Temperetura celei mai reci zile i
t e =-24°C
 Temperatura celor mai reci 5 zile v
t e = - 18°C
 Temperatura medie a celei mai reci luni t m .l = -4.4
 Temperatura medie pe sezonul de încălzire t m .s = +0,2
 Durata sezonului de încalzire z s . î =172 zile
 Orientare fatadei principale Sud
 Tip acoperiș cu pante din rulouri de ruberoid
 Nodul termic este prevăzut în partea DREAPTA fața de axa de simetrie .
Calculul termotehnic pentru îngradirile de protecție

Calculul termotehnic a pereților exterior

1 2 34

Nr. Strat Materialul Densitatea Gosimea str. Coeficient de


stratului materialului constructive δ conductibilitate
p,kg/m3 ,m termica λ
,w/m°c
1 Mortar din nisip 1600 0,02 0,70
si var
2 Carămida 1800 0,38 0,70
obișnuita din
argila cu mortar
din ciment si nisip
3 Placi din vata 50 X 0,052
minerala cu liant
sintetic
4 Mortar cu ciment 1800 0,02 0,76
și nisip

Pentru orașul Balti avem tev.=-24°C ; tm.s= +0,2°C; zs.î=172 zile.


Determinăm indicele grad*zi:Dd=(24+0,2)*172=3405°C*zi
Calcum Rpeg=A*Dd+b; unde : A=0.00035; b=1.4;
Rpeg =0,00035*3405+1,4=2,59
Determinam valoare rezistenței termice R cu formula:
1 δ1 δ2 δ 3 δ 4 1
R pi=
α 1 + λ1 λ2 λ 3 λ 4 α ext
+ + + +

1 0,02 0,38 x 0,02 1


2,59= 8,7 + + + + +
0,7 0,7 0,052 0,76 23
x
2,59=0,753+ 0,052

X=0,095, se adoptă grosimea x=0.095


1 δ1 δ2 δ 3 δ 4 1 1 0,02 0,38 0,095 0,02 1
Rr = α +λ + + + + = + + + + + =2,573
1 1 λ2 λ 3 λ 4 α ext 8,7 0,7 0,7 0,052 0,76 23

Unde α i; αe- coeficienții de schimb de căldura pe suprafețele interioară și


exterioară clădirii .Se adoptă din N.C.M. G.04.02.-99 și sunt egale cu :
α i=8,7; α e=23

Coeficientul termic global se determine cu relația:


1 w
K pe = =0.388 2
Rr m ∗℃

Calcul termotehnic al planșeului ultimul nivel

5
4
3
2
1

Pentru orașul Balti avem tev.=-24°C ; tm.s= +0,2°C; zs.î=172 zile.


Determinăm indicele grad*zi:Dd=(20+0.2)*172=3405°C*zi
Calcum Rpeg=A*Dd+b; unde : A=0.0045; b=1.9;
Rpeg =0,0045*3405+1,9=3,432
Nr. Materialul stratului Densitatea Gosimea str. Coeficient de
Strat materialului constructive δ conductibilitatea
p,kg/m3 ,m termica λ ,w/m°c
1 Placa di biton oțel 2500 0,20 1,92

2 Ruberoid 600 0,0015 0,17


3 Polistiren expondat 40 X 0,041

4 Mortar cu ciment și 1800 0,04 0,76


nisip
5 Ruberoid 600 0.0045 0.17

Determinam valoare rezistenței termice R cu formula:


1 δ1 δ2 δ 3 δ 4 δ 5 1
R pi=
α 1 + λ1 λ2 λ 3 λ 4 λ 5 α ext
+ + + + +

1 0,2 0.0015 x 0,04 0.0045 1


3.43= 8,7 + 1.92 + + + +
0,17 0,041 0,76 0.17 23
+

x
3.43=0.304+ 0,041

X=0,128, se adoptă grosimea x=0.15

1 δ1 δ2 δ 3 δ 4 δ 5 1 1 0,2 0.0015 0.15 0,04 0.0045 1


Rr = α +λ + + + + + = 8,7 + 1.92 + 0,17 + 0,041 + 0,76 + 0.17 + 23 =3.95
1 1 λ 2 λ 3 λ 4 λ 5 α ext

Unde ai;ae- coeficienții de schimb de căldura pe suprafețele interioară și


exterioară clădirii .Se adoptă din N.C.M. G.04.02.-99 și sunt egale cu :
ai=6; ae=12
Coeficientul termic global se determine cu relația:
1 w
K pe = =0.253 2
Rr m ∗℃
Calcul termotehnic al pardoselei deasupra subsolului
Nr. Strat Materialul Densitatea Gosimea str. Coeficient de
stratului materialului constructive δ conductibilitatea
p,kg/m3 ,m termica λ ,w/m°c
1 Placa di beton 2500 0,20 1,92
oțel
2 Ruberoid 600 0,0015 0,17
3 Placi din vata 100 X 0,06
minerala cu lianti
bituminos
4 Mortar cu ciment 1800 0,04 0,76
și nisip
5 Parchet laminat 500 0,012 0,29

5
4
3
2
1

Pentru orașul Balti avem tev.=-24°C ; tm.s= +0,2°C; zs.î=172 zile.


Determinăm indicele grad*zi:Dd=(20+0.2)*172=3405°C*zi
Calcum Rpeg=A*Dd+b; unde : A=0.0045; b=1.9;
Rpeg =0,0045*3405+1,9=3,432

Determinam valoare rezistenței termice R cu formula:


1 δ1 δ2 δ 3 δ 4 δ 5 1
R pi=
α 1 + λ1 λ2 λ 3 λ 4 λ 5 α ext
+ + + + +

1 0,2 0.0015 x 0,04 0.012 1


3.43= 6 + 1.92 + + + +
0,17 0,06 0,76 0.29 12
+

x
3.43=0.458+ 0,06

X=0,17, se adoptă grosimea x=0.17

1 δ1 δ2 δ 3 δ 4 δ 5 1 1 0,2 0.0015 0.178 0,04 0.012 1


Rr = α +λ + + + + + = 6 + 1.92 + 0,17 + 0,06 + 0,76 + 0.29 + 12 =3.5
1 1 λ 2 λ 3 λ 4 λ 5 α ext

Unde ai;ae- coeficienții de schimb de căldura pe suprafețele interioară și


exterioară clădirii .Se adoptă din N.C.M. G.04.02.-99 și sunt egale cu :
ai=6; ae=12
Coeficientul termic global se determine cu relația:
1 w
K pe = =0.285 2
Rr m ∗℃

Calcul termotehnic al ingradirilor vitrete


Rezistența normată la transfer al ferestrilor se adoptă in funcție de distinația
clădirii și indicele Dd, al localitatii.
w
;
Astfel R
¿fd ¿¿¿ = 0,39
2 ∘
m∗C

Se adoptă timplărie de lemn sau masa plastică cuplată cu 2 foi de geam .


Valoare coeficientului de transfer termic global ,K , se determină cu relația :

1 1
w
K fd = = ;
2 ∘
R 0.39 m∗C

Tipul ușilor de acces: Se adoptă uși duple cu tambur între ele .


Rezistența la transfer termic se determina din relația:
m2∗∘ C
RU =0 . 6∗R normal=0,6∗2 . 5=1,5
W
Valoarea coeficientului de transfer termic global, K; se determină cu relația:
1 w
K u= =0 , 67 2 ∘
Ru m∗C

Calcul pierderilor de caldura


Pentru asigurarea in incaperi a parametrilor aerului conform normelor in vigoare
la calculul puterii termice a sistemului de incalzire este necesar să se ia în
considerație :
 Pierderile de caldura prin ingrădirile exterioare de construcție (pereti
exteriori PE, planseul ultimului nivel P, ingradiri vitrate FD și UD), respectiv ,
prin ingradirile dintre incaperile a caror diferența de temperatura nu
depașește 3 grade.
 Necesarul de caldura pentru încalzirea aerului exterior infiltrat in incaperea
incalzita.
 Necesarul de caldura pentru incalzire materialelor , unităților de transport
intrate în incapere.
 Aporturile reglate de căldura degajate de la aparatele electrice , corpurile
de iluminat , oamenii utilajul tehnologic și altele surse.

Pierderile de baza de caldura


Pierderile de caldura se calculeaza cu formula :
c c
Qb =K∗F∗(t i −t e )∗n , W

In care , K-coeficientul de transfer termic global al ingradirilor , w/( m2∗∘ C );


F- aria suprafeței perpendiculare didectie fluxului de caldura a ingrădirii, m2

n-coef.ce ține cont de pozitia îngradirii față de aerului exterior ,


ti și t ce - temperaturile de calcul ale aerului interior și exterior

Necesarul de caldura pentru incalzirea aerului infiltrat


Cantitatea de caldura necesara pentru incalzirea aerului rece infiltrat prin
rosturile ferestrelor si ușilor de balcon trebuie calculat cu formula :

Qinf =2 .8∗La∗p∗c∗(t i −t ce )
2
p-densitatea aerului din incapere, kg/ m

La - debitul de aer pătruns, 3


m /h

K a − coeficientul in care ține cont de influența asupra temperatura aerului


infiltrat a fluxului termic ;
ti și t ce - temperaturile de calcul ale aerului interior și exterior ;

Degajeri de caldura
Din aceste considerente la calcul pierderilor de caldura a cladirii de locuit pentru
bucatarii și încaperile de locuit se permite a considera fluxul de caldura degajat a
fie agal cu 10W pentru un metru patrat de suprafața vie a pardoseli.
Qd =10∗F pd , W

Bilanțul de caldura al încaperilor


Pentru determinarea pierderilor totale de caldura se intocmeste bilanțul de
caldura al incaperilor pentru timpul de iarna:
Qtot =Q b +Qinf −Qd
Parametriiing

caldura Necesarul de
caldura cu Pierderile de

,Degajzari de

totale de Pierderile
Adaosuri
Incapere

radirii
β1 β2 β3 Qd
Densitatea și temperature aerului interior t

Coeficientul total de adaoduri 1+∑β


Denumirea

Orientarea

,W
Dimensiuni,a*b,m

-
Numarul incaperii

m2

Coeficientul de transfer termic global,K,


t ❑i

caldura,
Qb

Aria, F,

Pentru 2 si mai multi pereti,


La orientare,

Usi exterioare,
)*n, °CDiferenta de calcul de temperatura (

Pierderile pe baza de caldura


m 2∗° C
1 2° C 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
W/

P01 Came PE N 3.0x3.0 9 0.38 40 139.6 0.1 1.1 154


ra de PE W 6.0X3.0 18 0.38 40 8 0.05 1.05 293
locuit FD N 1.5X1.4 2.1 2.56 40 279.3 0.1 1.1 237 670 145 1333.8
+22 Pd - 5.6X2.6 14.56 0.28 30 6 0 1 125
215
124.5

P03 Bucat PE N 3.0x3.0 9 0.38 36 125.7 0.1 1.1 138


arie FD N 1,5X1.4 2.1 2.56 36 193.5 0.1 1.1 213 311 75 645
+18 Pd - 3.0X2.5 7.5 0.285 27 58 0 1 58

101 Came PE N 3.0X3.0 9 0.38 40 139.7 0.1 1.1 154


ra de PE W 6.0X3.0 18 0.38 40 279.4 0.05 1.05 293.3 670 145 1209.3
locuit FD N 1.5X1.4 2.1 2.56 40 215 0.1 1.1 237
+22
103 Bucat PE N 3.0X3.0 9 0.38 36 123.7 0.1 1.1 138.3 310. 75 587
arie FD N 1.5X1.4 2.1 2.56 36 193.5 0.1 1.1 213 7
+18

201 Came PE N 3.0x3.0 9 0.38 40 139.6 0.1 1.1 154


ra de PE W 6.0X3.0 18 0.38 40 8 0.05 1.05 293
locuit FD N 1.5X1.4 2.1 2.56 40 279.4 0.1 1.1 237 670 145 1654
+22 P - 5.6X2.6 14.56 0.292 36 215 0 1 154
153
203 Bucat PE N 3.0x3.0 9 0.38 36 125.7 0.1 1.1 138.3
arie FD N 1,5X1.4 2.1 2.56 36 193.5 0.1 1.1 213 310. 75 808
+18 P - 3.0X2.5 7.5 0.292 32. 71 0 1 72 7
4
CS Casa PE S 2.4X9.0 21.6 0.38 34 284.9 0 1 284.9
scarii UD S 1.2X2.2 2.64 0.67 34 60.1 0 2. 3.43 206.2 313 80 1217
+16 FD S 1.0X1.4 1.4 2.56 34 121.8 0 43 1 121.8
FD - 1.0X1.4 1.4 2.56 25. 121.8 0 1 121.8
Pd - 2.0X4.0 8 0.285 5 57.5 0 1 57.5
P S 2.0X4.0 8 0.285 30. 69.7 0 1 69.7
6
Calculul si alegerea cazanului
Calculam totalul pierderilor de caldura in casa de locuit cu formula:
Qsi =Σ Q=Q P 01+Q P 03 +Q101 +Q 103 + Q201 +Q203 + 2∗QCS + F inc∗100;w

F inc=896

Qsi =1334+645+1210+587+1654+808+2*1217+896*100=98275w ≈ 98.28 kw

Se adopta 3 cazane de marca: Centrala termica in condensatie VAILLANT ECOTEC


PLUS VUW 346/5-5 (34,7 кВт)

Specificații:
Tipul de combustibil: gaz;
Putere: 34.7 kW;
Gama de putere termică utilă 6.4 – 30 kW;
Dimensiuni: înălțime: 720 mm, lățime: 440 mm Adâncime: 372 mm.

Calculul si alegerea corpurilor de incalzit


In proiectul de curs ,calcul de dimensionarea a corpurilor de incalzire se
efectueaza pentru 7 incaperi a blocului. Se recomanda de folosit radiatoare din
otel tip Feroli
Coeficien
Pierderile

Temperaturile si diferentele Dimens corp


Nr

Tipul

lor de incalzire
de

nom
q real q acceptat
tul ф

corpului de incalzire
caldura
incaperii
n ,W ,W

aerului
Agentului
termic ∆ ∆
intra iesir tn tc H, L, mm
re e °C °C mm
Qo , ∆ ∆ ∆
w
t ai t1 ° t2
°C C °C
P01 1334/2= +22 80 60 60 48 1.31 0.75 889 935 500 500 TIP
667 22

P02 645 +20 80 60 60 52 1.30 0.83 777 804 500 800 TIP
11

101 1209,3/2= +22 80 60 60 48 1.31 0.75 807 935 500 500 TIP
605 22

102 587 +20 80 60 60 52 1.30 0.83 707 703 500 700 TIP
11

201 1654/2=8 +22 80 60 60 48 1.31 0.75 1103 1182 500 600 TIP
27 22

202 808 +20 80 60 60 52 1.30 0.83 974 1005 500 1000 TIP
11

CS 1217 +16 80 60 60 54 1.34 0.87 1399 1632 900 400 TIP


33
Calculam coeficientul de vitrare a cladirii
Coeficientul de vitrare- este raportul dintre aria golurilor de ferestre si area
totala asupra fatadelor elementelor de inchidere a fatadei cladirii inclusive
golurile de fereastra. Se determina elementele in conformitatea cu normative
NCM E04-01-2006
Coeficientul de vitrare a cladirii se calculeaza din formula :
ATot ..fer . 144.2
% % %
F= A Tot .. fatada =100 = 1411.2
*100 =10.21
Concluzia : Pentru casele de locuit coeficientul de vitrare nu trebuie sa
depaseasca 18% deci cladirea examinata corespunde normelor in vigoare,f=10.21
%

Calculam coeficientul de compactitatea a cladirii


Coeficientul de compactitatea a cladirii este raportul dintre area totala si a
suprafetei interiore a elementelor exterioare de inchideree ale cladirii la volumul
incalzit cuprins intre ele.
sum
des
e Ae
K = sum
Vh ; Unde A e - area totala a suprafetei interior a elementeor de
inchidere exterior, V h -volum incalzit .
V h = hint ∗lint∗b int =65.2*11.6*9=6806.88 m3

m2
A=787.2+787.2+1411.2=2985.6

des A sum
K e
= e 2985.6 2
V h = 6806.88 =0.44 W/m ∗° C

Concluzia:In case de locuit cu 3 nivele coeficientul de compactitate nu trebuie sa


des
depaseasca 0.54 K =0.45<0.54 deci compactitatea coincide.
e

Proiectarea sa calcul instalatiilor de ventilare


Sistemul de ventilare in cladire propusa este natural ,neorganizat, de refulare
desciderea usilor si ferestrelor. Ventilare de aspiratie este organizata prin canale
separate amplasate in bucatarii si GTS, cite un canal separate pentru fiecare
incapere. Calculul se face pentru un apartamet de colt.

Calcul debitului necesar de aer

Nr. incaperii Denumire Dimensiunile Surafata Indicii n sau Debitul de


incaperii m incaperii k aer necesar
2 3
m m /h
Debitul de aer necesar conform spatial locativ
3
P01(101,201) Odaie de 5.6X2.6 14.56 3, m /h* 43.68
locuit m2
3
P02(102,202) Odaie de 2.1X4 8.4 3, m /h* 25.2
2
locuit m
3
Total=68.88, m /h
Debitul de aer necesar pentru incaperi auxeliare
3
P18(118,218) Bucatarie - - 90 m /h 90
3
Bloc sanitar - - 50 m /h 50
3
Total=140, m /h

In apartament cu 2 sau o singura odaie se ampaseaza aragazcu 2 ochiuri, cu 3 si


mai multe odai –cu 4 ochiuri. In dependent de numarul de ochiuri se determina
debitul necesar de aer.
Pentru 2 ochiuri=60, m3 /h
Pentru 4 ochiuri=90 , m3 /h
Valorea de calcul este egala cu-68.88, m3 /h

Dimensionare canalelor de ventilare


Se proicteaza separate p=u fiecare bucatarie , viceu, camera de baie. Canalele
de ventilare se monteaza din caramida obisnuita in pereti interior sau alature.
Sectiunile standarte propuse:
2
m
140x140=0.0196
m2
140x270=0.0378
2
m
270x270=0.073

Calcul dimensionarii pentru Bucatarie –parter


Sectiunea canalului de ventilare se determina din formula :
L
F=
3600∗V adm m
2
, unde
V adm
=0.5÷1.5m/s
m3 /h
L-debitul de aer p-u bucatarie 90
90 m2
F= 3600∗1 =0.025

Se adopta sectiunea reala conform dimensiunilor standard.


Fr =140 x 270=0 .0378 m2

Se determina viteza reala :


L
V r=
3600∗Fr
,m/s
90
V r=
3600∗0 .0378 =0.66,m/s

Vr V min
Concluzie: Viteza reala >Viteza minim admisibili =0.5 si nu depaseste
1.5, decisectiunea canalului de ventilare a fost aleasa corect.

Calculdimensionarii pentru Bloc sanitar


50
F= 3600∗1 =0.0138 m2 m3 /h;
, unde L=50

Fr =140 x 140=0 .0196 m2

L
V r=
3600∗Fr
,m/s
50
Vr= 3600∗0.0196 ==0.7,m/s

Nivelul 1,2 p-u bucatarie si GTS calculul se face analogic parterului.

Calculul sectiunilor grilelor cu jaluzele


Sectiune grilelor cu jaluzele se determina din relatia:
L
F g=
3600∗V adm m
2
,
V adm
=0.5÷1.5m/s
m3 /h
L-debitul in
Dimensiunile standarte pentru grilele de ventilare:
2
m
150x150=0.0225
m2
150x200=0.03
m2
200x250=0.05

Calcul dimensionarii pentru Bucatarie-parter:


L
F g= 90
3600∗V adm 2
= 3600∗1 =0.025 m

Sectiunea adoptata este 150x200

Sectiune vie a grilei cu jaluzele:


F v=0. 6∗F ad=0 .018 m2

L
V r= 90
3600∗F v 2
= 3600∗0.018 =1.33 m

m2
Trebuie de marit sectiunea grilei:Facem recalcul cu sectiunea 200x250=0.05,
m2
Fv=0.05*0.6=0.03
90
Vr= 3600∗0.03 =0.83,m/s
Calcul dimensionarii pentru Bloc sanitar
L
F g= 50
3600∗V adm 2
= 3600∗1 =0.0138 m
2
m
Sectiunea adoptata este 150x150=0.0225,

Sectiune vie a grilei cu jaluzele:


2
m
Fv=0.05*0.6=0.0135
L
V r=
3600∗F v
=1.03,m/s

Dimensionarea grilelor de ventilare la nivelul 1,2 se face analogic parterului

Calcul aerdinamic
Calcul aerodinamic,in proiectul de curs se efectueaza pentru 3 canale de ventilare
din bucatarie si 3 canale de ventilare din bloc sanitar .
Dimensiunile Denumirea rezistentei Valoarea si suma
Nr. Canalului canalului,mm rezistetei,∑

1,2,3 14x270 Grila cu jaluzele fixe, 2+1.28+1.3=4.58


Bucatarie cot, caciula de
protective.
1,2,3 140x140 Grila cu jaluzele fixe, 2+1.2+1.3=4.5
Bloc sanitar cot, caciula de
protectie.

Calcul aerodinamic al instalatiilor de ventilare


Nr. L, I Vr Fr axb de R β R*I* ∑£ hd Z= R*I*β
3
can m m
m/s m2 mm mm Pa/m β Pa hd +Z
/h Pa *∑£ Pa
Pa
Bucatarie parter ,∆Pg= 5.27Pa
1 90 7.88 0.65 0.038 140x270 184 0.05 1.3 0.51 4.58 0.27 1.24 1.75
Bucatarie nivel ,1∆Pg= 3.21 Pa
2 90 4.88 0.65 0.038 140x270 184 0.05 1.3 0.32 4.58 0.25 1.15 1.47
Bucatarie nivel2 ,∆Pg= 1.15 Pa
3 90 1.88 0.65 0.038 140x270 184 0.05 1.3 0.12 4.58 0.25 1.15 1.27
Bloc sanitar parter ,∆Pg= 6.77Pa
4 50 7.88 0.7 0.0196 140x140 140 0.08 1.4 0.88 4.5 0.3 1.35 2.23
Bloc sanitar nivel ,1∆Pg=4.13Pa
5 50 4.88 0.7 0.0196 140x140 140 0.08 1.4 0.55 4.5 0.3 1.35 1.9
Bloc sanitar nivel2 ,∆Pg= 1.45 Pa
6 50 1.88 0.7 0.0196 140x140 140 0.08 1.4 0.21 4.5 0.3 1.35 1.56

β-coeficientul de rogozitatea a materialului


R-pierdere de presiune liniara (pierderi de fiecare)
hd -presiunea dinamica

Z-pierderi de presiune in rezistenta locala

Calculul presiunilor gravitationale


Calcul pentru bucatarie (parter)

∆Pg1=∆P*g*
2
Unde g=9.81 m/ s ,
h1 =7.675 m

353 3
ρext = =1,27Kg/ m
273+5

ρ∫ ¿¿= 353 = =1,2 Kg/ m3


273+18

∆ ρ = Pext −P int =1.27-1.2=0.07, Kg/ m3

∆Pg=∆p*g* h1 =0.07*9.81*7.675=5.27Pa
Calcul pentru bucatrie(1etaj)

∆Pg1=∆p*g* h1 , Pa,
2
Unde g=9.81 m/ s , h1 =4.675m
353 3
ρext = =1,27Kg/ m
273+5

ρ∫ ¿¿= 353 =1,2 Kg/ m3


273+18

∆ ρ = Pext −P int =1.27-1.2=0.07, Kg/ m3

∆Pg=0.07*9.81*4.675=3.21 Pa
Calcul pentru bucatarie(2etaj)

∆Pg1=∆p*g* h1 , Pa,
2
Unde g=9.81 m/ s , h1 =1.675m
353
ρext = =1,27Kg/ m3
273+5

ρ∫ ¿¿= 353 =1,2 Kg/ m3


273+18

∆ ρ = Pext −P int =1.27-1.2=0.07, Kg/


3
m

∆Pg=0.07*9.81*1.675=1.15 Pa

Calcul pentru Bloc sanitar (parter)

∆Pg1=∆P*g*
2
Unde g=9.81 m/ s ,
h1 =7.675 m

353
ρext = =1,27Kg/ m3
273+5

ρ∫ ¿¿= 353 = =1,18 Kg/ m3


273+25

∆ ρ = Pext −P int =1.27-1.18=0.09, Kg/ m3

∆Pg=∆p*g* h1 =0.09*9.81*7.675=6.77Pa
Calcul pentru Bloc sanitar (1etaj)

∆Pg1=∆p*g* h1 , Pa,
2
Unde g=9.81 m/ s , h1 =4.675m
353 3
ρext = =1,27Kg/ m
273+5

ρ∫ ¿¿= 353 = =1,18 Kg/ m3


273+25

∆ ρ = Pext −P int =1.27-1.18=0.09, Kg/ m3

∆Pg=0.09*9.81*4.675=4.13Pa
Calcul pentru Bloc sanitar (2etaj)

∆Pg1=∆p*g* h1 , Pa,
2
Unde g=9.81 m/ s , h1 =1.675m
353 3
ρext = =1,27Kg/ m
273+5

ρ∫ ¿¿= 353 = =1,18 Kg/ m3


273+25

∆ ρ = Pext −P int =1.27-1.18=0.09, Kg/


3
m

∆Pg=0.09*9.81*1.675=1.45 Pa

Concluzie : ∆Pg>R*I*β+Z ⇒ sistemele de ventilare functioneaza si a evacuarea


nocivitatilor

S-ar putea să vă placă și