Sunteți pe pagina 1din 4

Ciobanu Bianca Gr.

1
Pintilii Elena Alexandra Gr.3

Activităţile managerului

Managementul este definit ca procesul de proiectare şi de menţinere a unui mediu


în care persoanele lucrând împreună în grupuri îndeplinesc în mod eficace scopuri
selectate şi bine definite. Dintre multele definiţii care au fost oferite de-a lungul timpului
cea dată de David Gustafson este simplă şi la obiect : „Managementul este procesul prin
care munca este făcută prin intermediul altora - bine, la timp şi în limita bugetului.”

Managerul este o persoană din organizaţie cărei i s-a încredinţat responsabilitatea


de a face posibilă îndeplinirea unei activităţi prin colaboratorii săi din interiorul unei unităţi
operaţionale.

În activitatea managerială autoritatea este atributul pe care îl are un conducător de a


pretinde ascultare. Autoritatea face posibilă luarea şi executarea deciziilor.

Ca principii generale ale conducerii pot fi descrise:

 Conducerea prin obiective

 Învăţarea din experienţă

 Diviziunea muncii

 Înlocuirea resurselor rare

 Convergenţa muncii

 Funcţiile determină structura

 Delegarea autorităţii

 Conducerea prin excepţie

 Utilizarea celui mai scurt drum, până la decizie.

1
În activitatea managerială se manifestă în prezent câteva tendinţe noi şi anume:

 în domeniul planificării: alianţele strategice

 în domeniul organizării: cultura organizaţională sau corporatistă

 în domeniul personalului: competenţa, controlul stresului şi plată în funcţie de


performanţă

 în conducere-dirijare: activitatea antreprenorială desfăşurată în interiorul


organizaţiei

 în activitatea de control: mecanismele de asigurare şi evaluare a calităţii


îngrijirilor de sănătate.

Activitatea manageriala desemneaza:

a) ansamblul de acţiuni intreprinse ce decurg din exercitatrea funcţiei de conducere;

b) munca de zi cu zi a managerului desfăşurată ȋn conformitate cu obligaţiile şi ȋndatoririle


prevăzute ȋn  fişa postului;

c) totalitatea atribuţiilor desfăşurate, folosind metode şi tehnici specifice de management ȋn


scopul realizării obiectivelor organizationale.

2
Activităţile managerului

Asigurarea unui echilibru între scopurile și prioritățile aflate în competiție


Managerii se confruntă cu numeroase obiective organizaționale, cu probleme și necesități
care nu sunt în concordanță cu resursele organizației; alteori timpul nu este suficient pentru
soluționarea unor probleme. În astfel se situații managerii trebuie să ierarhizeze prioritățile, astfel
încât să soluționeze problemele importante.

Luarea deciziilor potrivite


Analiza comparativă a informațiilor disponibile în momentul și contextul dat pentru
luarea unei decizii optime.

Gândirea analitică și conceptuală


Pentru a rezolva problemele organizației, managerul trebuie să fie capabil să le abordeze
analitic fără a neglija în același timp ansamblul și implicațiile induse de o anumită soluție
adoptată.

Asigurarea suportului motivațional


Stilul de conducere trebuie sa fie adecvat rezolvării fiecărei probleme, astfel încât
personalul să fie permanent motivat pentru a rezulta îndeplinirea obiectivelor organizației.

Managerul lucrează cu și prin „alți oameni”


Termenul de „alți oameni” definește atât colaboratorii, subordonații, cât și consumatorii
de servicii, furnizori, sindicatele, reprezentanți guvernamentali, etc., cu care managerul stabilește
relații în vederea îndeplinirii obiectivelor.

3
Lucrează ca mediator
Managerul trebuie să armonizeze interesele individuale și de grup cu cele ale organizației
în ansamblul ei.

Acționează responsabil
Managerul Acționează responsabil atât pentru propria activitate cât și pentru cea a
subordonaților. Acesta trebuie să elaboreze obiective concrete și criterii de evaluare pentru a face
acțiunile manageriale eficiente.

Bibliografie:

Curs - Prof. Univ. Hab. Dr. Elena Cărăuşu - Introducere ȋn management

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2016/11/Introducere_in_management-198-209.pdf

https://www.scrigroup.com/management/FUNCTII-ACTIVITATI-SI-ROLURI-M23983.php