Sunteți pe pagina 1din 2

LOCUL ȘI ROLUL CONSUMATORULUI ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ

În economia de piaţă,

producţia este orientată spre satisfacerea nevoilor, gusturilor şi preferinţelor consumatorilor. = repere care orientează activitatea producătorului.

Consumul = ideea de bază şi scopul producţiei.

Consumul = actul final al activitǎţii economice, care constǎ în folosirea bunurilor economice, de cǎtre populaţie şi stat, în scopul satisfacerii nevoilor personale şi sociale.

Consumul este determinat de:

 oferta de bunuri şi servicii


 veniturile consumatorilor.

Termenul de „protecţia consumatorului”, (întâlnit din ce în ce mai mult în vocabularul românesc în ultimii ani) arată, poziţia şi rolul pe care îl ocupă consumatorii în buna funcţionare a pieţei.

Consumatorii trebuie să fie protejaţi mereu, atât pe termen mediu, cât şi lung de o serie de riscuri.

Consumatorii au nevoie de informaţii şi de educaţie, ei trebuie să înţeleagă diferenţa dintre o necesitate reală şi una imaginară, ei trebuie să înveţe să devină selectivi pentru a putea cu adevărat
să-şi satisfacă nevoile.

Politica de protecţie a consumatorilor cuprinde acţiuni care se referă la reprezentarea consumatorilor, informarea lor, siguranţa produselor şi a tranzacţiilor.

În raporturile lor cu agenții economici, consumatorii nu dețin o poziție de egalitate, fiind defavorizați, confruntându-se astfel cu o serie de dezechilibre:

- pe plan economic – achiziționarea unui produs de folosință îndelungată este o investiție mare pentru consumator, însă pentru agentul economic este doar o unitate (=un obiect dintr- o
multime) în totalul vânzărilor;

- pe plan juridic – consumatorii cunosc într-o mai mică măsură decât agenții economici reglementările drepturilor într-o tranzacție (=schimb comercial);

- pe plan informațional – agentul economic știe mai multe despre ceea ce vinde, decât consumatorul

- pe planul reprezentării intereselor – reprezentarea intereselor consumatorilor are mai multe lipsuri în comparație cu cea a agentului economic care își reprezintă propriile interese în fața
autorităților.

CONCEPTUL DE CONSUMATOR

În general, când se vorbeşte despre consumator, se face referire la o persoană fizică ce consumă în scop particular şi neprofesional, produse şi servicii oferite pe piaţă de producători,
distribuitori-vânzători şi furnizori.

Consumul poate fi:

· intermediar - folosirea bunurilor şi serviciilor pentru producerea altor bunuri şi servicii;

· final - consum destinat satisfacerii directe a nevoilor. În analiza consumatorului, a comportamentului său raţional se are în vedere consumul final. Consumul final = folosirea bunurilor şi
serviciilor de către populaţie pentru satisfacerea directă a nevoilor umane, individuale şi colective.
Un consumator responsabil:

1. Se informează cu privire la caracteristicile esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite pe piaţă, prin citirea elementelor de identificare şi caracterizare a acestora,
înscrise la vedere, după caz, pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare sau în cartea tehnică, a instrucţiunilor de folosire ce însoţesc produsul sau serviciul;

2. Înainte de a cumpăra, trebuie să cunoască informaţii despre:

- denumirea produsului, denumirea şi/său marca producătorului, adresă producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul de garanţie, de valabilitate sau data durabilităţii
minimale, principalele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare, conservare sau păstrare, despre contraindicaţii, precum şi despre valoarea nutritivă la
produsele alimentare preambalate şi despre ţara producătoare, în cazul produselor din import;

-categoria calitativă a serviciului, timpul de realizare, termenul de garanţie, tariful, riscurile previzibile şi, după caz, declaraţia de conformitate;

- prevederile contractului de vânzare – cumpărare, inclusiv cele privind caracteristicile calitative şi condiţiile de garanţie,

- indicarea exactă a preţurilor sau tarifelor, precum şi stabilirea cu exactitate a condiţiilor de credit şi a dobânzilor.

S-ar putea să vă placă și