Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

TESTUL 1
la disciplina Instrumente manageriale de performanță
Anul III
Studentul Platonov Olga Grupa CON 192 Facultatea Științe
Economice
Timpul alocat pentru test – 2 ore academice

Secțiunea “A”: Sunt prezentate 5 întrebări a câte 10 puncte fiecare.


1. Metoda ABC, poate fi descrisă ca:
a) metodă ce aplică standarde stabilite de entitate, care sunt revizuite sistematic;
b) metodă unde toate costurile sunt gestionate ca costuri directe;
c) metodă în care purtătorii de costuri sunt gestionați pe tipuri de activități
2. Entitatea din anul viitor va aplica metoda de calculație a costurilor target-costing, prin urmare este
într-un proces de reorganizare a procesului de producție. Entitatea dorește să obțină un profit de 25%.
Indicatori Produsul 001
Prețul produsului, lei 94,5
Costuri unitare de materiale directe, lei 11,5
Costuri unitare indirecte variabile, lei 25,5
Costuri unitare constante indirecte, lei 18,1
Timpul necesar pentru producere pentru 1 unitate, ore 3,1
Tariful pentru o oră (lei/oră) 5,6
Costul total unitar al produsului 001 calculat prin metoda tradițională este: (de demostrat calculele)
a) 72,46 lei b) 60,7 lei c) 55,1 lei d) nici un răspuns corect
Costul unitar total = 11,5 + 25,5 + 18,1 = 55,1 lei
3 . În baza datelor din punctul 2 costul țintă unitar al produsului 001 este: (de demostrat calculele)
a) 67,10 lei b) 72,46 lei c) 70,87 lei d) nici un răspuns corect
Costul tinuta unitar = ( 3,1 x 5,6 ) + 55,1 = 72,46 lei
4. Care din următoarele expresii aferente marjei de contribuție sunt corecte:
a) constituie partea venitului necesară pentru acoperirea costurilor și cheltuielilor operaționale constante;
b) reprezintă rezultatul obținut din realizarea produselor după deducerea tuturor costurilor și cheltuielilor
variabile, care include profitul, costurile și cheltuielile constante;
c) veniturile totale din vânzări sunt egale cu costurile și cheltuielile totale ale entității, iar
profitul este egal cu zero
5. Strategia entității este o concentrare a:
a) evaluării și controlului b) coordonării c) previziunii,
iar performanța este:
a)a face lucru cum trebuie; b) a face lucru care trebuie; c) rezultatul atingerii obiectivelor în urma unui
sistem organizat de lucru

Secțiunea “B”: Este prezentat de un studiu de caz a câte 3 întrebări fiecare, primele două întrebări fiind
evaluate cu 20 puncte, iar a treia – cu 10 puncte.
6. Problemă. Entitatea realizează pe piață trei produse A,B,C. Se cunosc următoarele date:
Produsul A Produsul B Produsul C Total
1. Cantitatea de produse, unități 400 200 500
2. CD, lei 2500 2000 3500 8000
3. CIP, lei 4800
4. Cheltuieli curente, lei 2100
CIP sunt repartizate în baza CD, iar cheltuielile curente – în baza costului de producție.
Adaosul este de 25% la costurile și cheltuielile unitare.
Costul activităților este repartizat pe aceste trei produse folosindu-se inductorii de cost al activităților.
Activități Cost, lei Inductorul de cost al activității
A B C
Aprovizionare 2570 Numărul comenzilor lansate 50 20 60
Recepționare 2482 Numărul notelor de recepție 60 30 64
Livrare 2748 Numărul contractelor de livrare 40 50 35
Se cere: De calculate costul și cheltuielile totale unitare, prețul de vânzare pentru fiecare produs prin:
a) metoda tradițională; (20 p.)
b) metoda ABC: (20 p.)
c) de comparat rezultatele și de explicat diferențele (10 p.)
Rezovare:

1. Metoda traditionala (metoda globala)


Cost de productie = CIP + Cost Direct
Suma totala de costuri si cheltuieli = CP + Cheltuieli Curente
Coeficient de repartizare CIP = CIP total / CD total
Coeficientul de raport = 4800 / 8000 = 0,6 lei

Pentru produsul A : 2500 x 0,6 = 1500 lei


Pentru produsul B : 2000 x 0,6 = 1200 lei
Pentru produsul C : 3500 x 0,6 = 2100 lei

Coeficientul De repartizare a cheltuielelor curente = Cheltuieli curente / cosul de productie =


2 100 / (8 000 + 4 800) = 2 100 / 12 800 = 0,1640625 lei

Pentru produsul A : 0,16406 x (2500 +1500) = 656, 25 lei


Pentru produsul B : 0,16406 x (2000 + 1200) = 525 lei
Pentru produsul C : 0,16406 x (3500 + 2100) = 918,25 lei
Total = 2100

Indicatori A B C
1. Cost direct
2500 2 000 3 500
2. Cost indirect
1500 1 200 2 100
3. Cost de productie
4000 3 200 5 600
4. Cheltuieli curente
656,25 525 918,25
5. Total costuri si chelt.
4 656,25 3 725 6 518,75
6. Cantitatea produsului
400 200 500
7. Cost chi cheltuieli unit.
11,64 18,63 92,59
8. Adaos (25 %)
2,91 4,66 8,15
9. Pret unitar
14,55 23,29 40,74
10. Profit unitar
2,91 4,66 8,15
11. Rentabilitatea
vinzarilor 25,00 % 25,01 % 25,01 %

2. Metoda ABC
Calculul costului inductor

Activitati Cost. Acticit. Val.Induct Cost pe ind.


1 2 3 4 = 2/3
Aprovezionare 2 570 (50+20+60)=130 19,77
Vanzare 2 482 (60+30+64)=154 16,12
Livrare 2 748 (40+50+35)=125 21,98

Repartizarea costurilor activitatilor pe produse

Cost Volum Volum Volum


Activitat unitar induct CIP A induct CIP B induct CIP C
de A B C
induc
1 2 3 4=2x3 5 6=2x5 7 8=2x7
Aproviz. 19,77 50 988,50 20 395,40 60 1186,20
Vanzare 16,12 60 967,20 30 483,60 64 1031,68
Livrare 21,98 40 879,20 50 1099 35 769,30
Total X X 2834,90 X 1978 X 2987,18

Calculul Costurilor si cheltuielilor pe produse

Indicatori A B C
1.Cost direct 2 500 2 000 3 500
2.Cheltuieli indiv. 2 835 1 978 2 987
3.Total cost si chelt. 5 335 3 978 6 487
4.Cont si chelt.unitar 13,34 19,89 12,97
5.Adaos comercial (25%) 3,34 4,97 3,24
6.Pret unitar 16,68 24,86 16,21
7.Rentabilitatea 25,04 24,99 24,98

Compararea rezultatelor

Metoda Metoda ABC


traditionala
Produsul A
Cost unitar 11,64 13,34
Rentabilitatea 25,00 25,04
Produsul B
Cost unitar 18,63 19,89
Rentabilitatea 25,01 24,99
Produsul C
Cost unitar 32,59 12,97
Rentabilitatea 25,01 24,98

Examinator _____________V. Paladi

S-ar putea să vă placă și