Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Gavril Maria


Data: 27. 11. 2018
Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Satu Mare
Clasa: a VI-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecției: Recapitularea unității de învățare ”Dumnezeu se face cunoscut omului” (Nașterea și copilăria lui Iisus Hristos,
Botezul Domnului, Iisus Hristos, Învățătorul lumii)
Tipul lecției: recapitulare, consolidare, aprofundare.
Durata: 50 de minute

Competențe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
2. Manifestarea unui comportament moral, în viaţa personală şi în societate, în acord cu valorile religioase
3. Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identităţii şi diversităţii religioase

Competențe specifice:
1.1. Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viața şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice
1.3. Selectarea de informații adecvate din surse şi cu mijloace variate, pe teme cu relevanță moral-religioasă
2.1. Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate
2.2. Relaționarea pozitivă cu colegii, în activități, sarcini de învățare, situații-problemă, utilizând reguli de comportament moral-religios
3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală, a grupurilor de apartenență, a comunității

Competențe derivate:
CD1 – recunoașterea din imagini a unor scene și personaje;
CD2 – formularea de întrebări referitoare la Nașterea Mântuitorului Hristos;
CD3 – identificarea unor aspecte din viața Sfântului Ioan Botezătorul;
CD4 – rezumarea conținutului pildelor studiate;

1
CD5– explicarea simbolurilor apărute în pilde;
CD6– formularea învățăturilor necesare progresului vieții spirituale.

Strategia didactică

1. Metode și procedee: conversaţia, explicația, observarea, exercițiul, metoda ciorchinelui.


2. Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, planșe, proiecție de imagini
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală și individuală

Resurse
1. Oficiale: • Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a VI-a ; Planificarea calendaristică orientativă
• Cristian Alexa, Religie- cultul orthodox. Manual pentru clasa a VI-a, Editura Akademos Art, București, 2018

2.Bibliografice:

 Biblia sau ,Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988.
 Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă, clasa a V-a, Editura „Sf. Mina", Iaşi, 2017
 Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000;

2
Scenariul didactic

Nr ETAPELE C. ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA METODE/ FORME DE


crt LECŢIEI D. ELEVILOR MIJLOACE ORGANIZARE
/ EVALUARE

1. Moment *Salutul. *Salutul. Activitate


organizatoric *Rugăciunea *Rugăciunea frontală
*Notarea absenţelor. *Anunțarea absențelor

Anunțarea *Se anunţă titlurile lecţiilor ce vor fi


2. titlurilor recapitulate și obiectivele propuse. Activitate
lecțiilor ce frontală
urmează a fi
recapitulate şi
prezentarea
obiectivelor
propuse

3
C1 Se prezintă elevilor o icoană cu Nașterea Elevii descriu scena Proiecție cu Activitate
Domnului și li se cere să recunoască scena reprezentată. icoana Nașterii frontală
reprezentată. Domnului.
Li se impart elevilor bilețele colorate, fiecare Elevii formulează întrebări, iar Observarea
culoare corespunzând uneia dintre sintagmele: colegii răspund.
C2 ”cine?”, ”ce?”, ”de ce?”. Li se cere elevilor să
formuleze întrebări legate de tema Nașterii Bilețele
Domnului, folosind sintagma de pe bilețel. Aprecieri
Conversația verbale
Se impart elevilor fișa nr. 1 și li se cere să Elevii completează fișa nr. 1
3. Recapitularea completeze ciorchinele cu informații legate de Fișă de lucru
și C3 persoana Sfântului Ioan Botezătorul. Metoda Activitate
sistematizarea ciorchinelui Frontală
cunoştinţe Se fac referiri la predica Mântuitorului. Se cere Elevii răspund: ”…pe înțelesul
elevilor să prezinte caracteristici ale acesteia. oamenilor, însoțită de minuni
și pilde.”

C1 Se prezintă planșa cu ”Pilda samarineanului Elevii povestesc pilda și Planșă didactică


C4 milostiv”. Se cere elevilor să relateze conținutul explică simbolurile apărute. Observarea
pildei reprezentate in imagine și să explice
C5 simbolurile apărute. Conversația

Se cere elevilor să prezinte și o altă pildă pe Elevii rezumă Pilda fiului


care o cunosc. risipitor și prezintă simbolurile
apărute.

4. Asocierea, Se cere elevilor să prezinte învățăturile morale Elevii completează fișa, Fișă de lucru Activitate
aplicarea și C6 ce se desprind din aceste pilde. Se împarte fișa precizând învățăturile morale individuală
generalizarea nr. 2 pentru a fi completată cu aceste informații. și clasificându-le în faptele Metoda Aprecieri
milei trupești și faptele milei ciorchinelui verbale
sufletești.

4
Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale, privind Elevii ascultă aprecierile
5. activităţii implicarea elevilor în activitate și modul de făcute de profesor. Conversația Activitate
elevilor colaborare. frontală

6. Încheierea Se rostește rugăciunea Elevii rostesc rugăciunea Activitate


activităţii „Cuvine-se cu adevărat” „ Cuvine-se cu adevărat” frontală
Salutul Salutul.

S-ar putea să vă placă și