Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 1

Aptitudinea este o dimensiune după care se diferenţiază indivizii a căror conduită este studiată.
Diferenţele individuale direct observabile într-o probă sunt, în general, atribuite unor
caracteristici subiacente care nu se observă direct. Aptitudinile reprezintă o clasă de asemenea
caracteristici. -Aptitudinea este o însuşire sau sistem de însuşiri ale subiectului, mijlocind reuşita
într-o activitate; posibilitatea de a acţiona şi obţine performanţe. Aptitudinile sunt sisteme
operaţionale stabilizate, superior dezvoltate şi de mare eficienţă. -Aptitudinile sunt sisteme de
procese fizice şi psiliice organizate în mod original pentru efectuarea cu rezultate înalte a
activităţii. Orice aptitudine se realizează prin procese care uneori sunt mai numeroase şi mai
variate, iar alteori, pot fi mai reduse ca număr şi mai puţin variate.
Nu toate aptitudinile devin talente, ci numai acelea cultivate pânâ la un nivel care le fac capabile
de creaţii originale în domeniul nostru de obţinere a unor performanţe înalte. O realizare de talent
este rezultatul unor eforturi depuse de indivizi cu aptitudini.

Competentele semnifica aptitudinile, priceperea, dar si cunostintele pe care le detine o persoana


pentru a putea exercita anumite atributii. Termenul latin din care provine cuvantul competenta
desemna capacitatea unei persoane de a face un anumit lucru. Notiunea aceasta de baza s-a
pastrat si in intelesul actual al cuvantului, insa, definitiile conceptului graviteaza in jurul unor
cuvinte cheie cum ar fi: cerinta standard, performanta in job, combinatie de cunostinte, abilitati si
comportamente/ atitudini, dar se articuleaza si prin notiuni precum calificare, abilitate in
contextul unei anumite functii etc.

Autoritatea personala este calitatea, însușirea sau carisma pe care o are cineva de a se face
ascultat, respectat, a fi urmat de alții prin îndeplinirea poruncilor, dispozițiilor, sfaturilor,
învățăturilor sau îndrumărilor pe care acela le dă. Deci, autoritatea este acel lucru nevăzut, ci
doar sesizat care influențează viețile semenilor celui înzestrat sau investit cu autoritate. Ea nu
este un petic de hârtie, ori de unde ar veni el, care să confere autoritate, decât în măsura în care
cel care o primește, o obține este capabi să producă efectiv și durabil autoritate în rândul celor
care trebuie să se raporteze la ea. Autoritatea este temelia Puterii. 

Dintre componentele personalității, caracterul este cel care se construiește în raport


cu norme socioculturale și valori, ca un ansamblu de atitudini psihosociale – față de
sine, față de lume/oameni/viață/viitor și față de activitate/efort. Tot în definirea
caracterului intră și valorile noastre personale, idealurile, visurile pe care le avem. E
vorba de poziționarea noastră față de lucrurile importante din viață, convingerile,
„brandul” nostru, care ne face să avem afinități sau respingere față de ceea ce se
întâmplă în lume – experiențe, evenimente și așa mai departe.
Temperamentul este latura dinamico-energetica a personalitatii care se exprima cel mai
pregnant in conduita. Dintre cele trei laturi ale personalitatii (temperament, aptitudini, caracter),
temperamentul este cea care poate fi cunos 212f54c cuta cel mai usor, tocmai datorita
multitudinii si varietatii manifestarilor sale. Toate trasaturile comportamentale evidentiaza unele
particularitati ale dinamicii activitatii psihice (mai accelerata sau mai domoala, mai uniforma sau
mai neuniforma) si ale energiei ei (prezenta unui surplus sau a unui deficit de energie). Ele nu
apartin doar unui anumit proces psihic, doar unei anumite conduite, ci intregii personalitati; nu se
manifesta sporadic, intamplator, ci sunt stabile si cu manifestare continua in viata psihica a
individului.

Personalitatea reprezintă ansamblul tuturor valorilor, atitudinilor, comportamentelor,


competențelor și aptitudinilor unei persoane. Altfel spus, ea reflectă trăirile și efectele provocate
de acestea asupra fizicului și intelectului.

Fiind un concept atât de popular și de utilizat, el ajunge adesea să fie folosit eronat, fiind privit
doar dintr-o perspectivă simplificată, minimalistă. Există nenumărate clasificări ale personalității.
Unele se bucură de mai multă popularitate în timp ce altele sunt studiate doar în treacăt de
viitorii psihologi. 

Managerul de resurse umane dezvoltă responsabilitatea și sporește productivitatea fiecărui


sector. Conectează echipe și oameni, accelerează și facilitează procesele din cadrul companiei.
Selecția profesională și evaluarea orientării profesionale a angajaților, predispozițiilor și
motivației lor.

Managerul de resurse umane comunică în mod activ cu toate departamentele companiei,


cunoaște în mod constant oameni noi, cercetează, dezvăluie și stimulează calitățile lor bune, îi
ajută să depășească obstacole și să atingă realizări. În final, se bucură de o atmosferă în care
angajații sunt mulțumiți și foarte motivați, iar compania are succese în afaceri.

Astfel, este necesar ca fiecare manager HR să radieze energie pozitivă. A fi expert în acest
domeniu necesită efort, studiu și perfecționare.

Există o legătură puternică între aptitudini, talent, competențe, autoritate, profesionalitate,


caracter, temperament și personalitate în resurselor umane

In managementul resurselor umane , este important să se cunoască bine angajații, să se


încurajeze dezvoltarea lor profesională și să se ofere oportunități de creștere și dezvoltare. Acest
lucru poate ajuta la motivarea angajaților și la creșterea performanței lor, ceea ce va beneficia
atat angajații cat și organizația. Așadar, toate aceste concepte sunt interconectate în resurselor
umane și un manager de resurse umane trebuie să le ia în considerare pentru a se asigura că
angajații sunt utilizați în mod eficient și că departamentul de resurse umane funcționează la
standarde înalte
Tema 2
Factorii motivatori din viata personala.

Factorii care ma motiveaza de zi cu zi in viata mea personala care este destul de interesanta si
colorata, provin din disciplina serioasa pe care o aplic in fiecare zi.

Ma motiveaza foarte mult faptul ca la sfarsit de zi analizez toate intmplarile, le enumuar una cate
una, datorita acestui lucru imi dau seama ca ziua nu a trecut in zadar.

Atl factor este obtinerea acelui lucru care ti l ai pus ca scop sa il faci. muncind pentru acest scopt,
din greu, cu multe retrairi, si alte obstacole intalnite in drum, starea de spirit si energia care o
primesti nu se compara cu nimic. Ma motiveaza oamenii acestia imi aduc un val mare de energie
pura care ma face sa traiesc orice clipa pe aceasta lumea cruda.

Asadar, pot afirma ca sunt puternic motivate de aspiratii si emotii, dar nu pot nega faptul ca, intr-
o oarecare masura, si partea financiara constituie uneori un factor motivator.

Comparatie intre politicile de stimulare morala si cele de stimulare materiala.

In opinia mea, politicile de stimulare morala si cele de stimulare materiala nu ar trebui tratate in
paralel, ci simultan, pentru ca se completeaza reciproc. Astfel, cred ca, de exemplu, angajatii ar
aprecia mai mult daca ar beneficia atat de recompense morale, cat si de recompense materiale;
cele morale i-ar stimula psihologic, iar cele materiale i-ar stimula din punct de vedere financiar si
angajatii s-ar bucura si de aporecierea angajatorului, dar si de siguranta financiara.

Totusi, consider ca nu ar trebui sa se generalizeze care dintre cele doua politici este cea mai
potrivita. Cum am mentionat si mai sus, importanta fiecareia depinde de reactia angajatilor la
fiecare dintre ele

Relatiile dintre metodele si tehnicile de evaluare, pe de o parte, dar si cele de


planificare si management al carierei, pe de alta parte.

Relatia dintre metodele si tehnicile de evaluare este reprezentata de necesitatea aprecierii


personalului sau a evaluarii performantelor in munca, indiferent de domeniul de activitate.

Relatiile dintre metodele si tehnicile de evaluare sunt reprezentate de stabilirea obiectivelor


carierei, de elaborarea si implementarea strategiilor, de autoevaluare si analiza oportunitatilor,
precum si de evaluarea rezultatelor. Astfel, procesul de planificare al carierei implica atat
responsabilitatea individului, cat si a organizatiei. In acest sens, individul trebuie sa-si identifice
abilitatile si aspiratiile, iar prin consultanta si evaluare sa stabileasca cerintele de pregatire si
dezvoltare, dar si eforturile pe care ar trebui sa le depuna. Metodele de planificare și
management al carierei sunt inter-relaționate în managementul resurselor umane, deoarece
planificarea carierei este esențială pentru a ajuta angajații să-și atingă obiectivele și scopurile
profesionale, iar managementul carierei este necesar pentru a asista angajații în atingerea acestor
obiective și scopuri.
Tema 3
Comportamentul organizaţional este un termen aplicat studiului sistematic al
comportamentului indivizilor în cadrul grupurilor, inclusiv analiza naturii grupurilor, dezvoltării
structurilor în cadrul grupului şi între grupuri şi procesul de implementare a schimbării.
Cercetarea climatului organizațional constituie unul dintre cele mai importante instrumente
disponibile în zona de resurse umane.  Aceasta poate ajuta o organizație să creeze condițiile
necesare ameliorării rezultatelor de afaceri și a retenției talentelor.
Climatul organizațional este un construct, adică un concept creat din alte concepte. Prin urmare,
atunci când vorbim despre climat, vorbim neapărat despre componentele sale. Potrivit literaturii
științifice pe această temă, climatul organizațional este o amalgamare a percepțiilor angajaților în
raport cu diverse aspecte ale experienței lor, cum ar fi:

 Remunerație și beneficii
 Oportunități de dezvoltare în carieră
 Corectitudine în ceea ce privește meritele și promovările
 Echipamente de lucru (software, birou, computere etc.)
 Lucrul în echipe
 Leadership direct etc

Cultura organizatională se referă la valorile, credințele și practicile comune care definesc


modul în care o organizație funcționează.
Toate aceste elemente sunt interdependente, deoarece cultura organizatională poate influența
comportamentul și climatul angajaților, iar comportamentul și climatul angajaților pot afecta
cultura organizational.
In concluzie, comportamentul organizational, climatul organizational și cultura organizatională
sunt interconectate și interdependente, influențându-se reciproc. o abordare integrata si o analiza
a acestor elemente poate ajuta la crearea unui mediu de lucru mai eficient și mai productiv

S-ar putea să vă placă și