Sunteți pe pagina 1din 90

ef lucr.dr.

Paul Dobre

Baza energetic i maini horticole


Partea a doua Maini horticole

Bucureti 2010
1

1.INTRODUCERE Mecanizareaproceselordelucrudinhorticulturreprezintunmijlocimportantde reducereacosturilorproduselorhorticoleideobinereaproduciilorridicate,constantei debuncalitate. Particularitile produciei horticole impun mainilor horticole cerine generale specifice:mainilesfieuniversale,ctmaiuoareictmaiieftine,sfiectmaifiabile, ctmaisimpleisrespectecondiiileimpusedetehnicasecuritiimunciiipazacontra incendiilorlaexecutarealucrrilor. Mainileutilizatelaexecutarealucrrilordinhorticultursecaracterizeazngeneral prin grad de complexitate ridicat. Condiiile de exploatare ale mainilor sunt diferite n funcie de particularitile impuse de sectorul horticol n care sunt executate lucrrile mecanice(legumicol,floricol,dendrologic,pomicol,viticoletc.). Executareamecanizatalucrrilorhorticolepresupuneocunoatereaprofundata mainilor agricole, respectiv horticole, privind destinaia, alctuirea, procesul de lucru i reglajele,pregtireapentrulucru,moduldeexploatareetc. innd cont de dotarea actual i de perspectiv a unitilor horticole, cu utilaje produse de industria romneasc sau din import, din ce n ce mai performante i mai complexe,seimpuneinstruireaviitorilorspecialitihorticolicareexploateazacestemaini direct sau indirect, astfel nct s capete cunotine superioare privind construcia, funcionareaiexploatareaacestorancondiiideeficienmaxim. Lucrarea de fa constituie partea a doua a disciplinei Baza energetic i maini horticoleiafostrealizatpebazaprogrameianaliticeprevzutnplanuldenvmnt pentrufacultateadeHorticultur,anulI,nvmntladistan.
2

2.GENERALITI Clasificarea mainilor horticole se face dup mai multe criterii care au n vedere lucrrile pe care le execut, modul de executare a lucrrilor, natura sursei de energie i moduldeacionare. a.Duplucrrilepecareleexecut,mainilehorticoleseclasificn:mainisursede energie; maini pentru lucrrile solului; maini i instalaii pentru pregtirea amestecurilor depmntipentruexecutareadeghivecenutritive;mainidesemnat;mainideplantat; maini pentru protecia culturilor; maini pentru lucrri specifice de ntreinere a culturilor horticole; maini pentru recoltarea culturilor horticole; maini i instalaii pentru condiionareaproduselorhorticole;mainiiinstalaiipentruvinificaie. b. Dup modul de executare a lucrrilor, mainile horticole se clasific n: maini mobile(executlucrrilendeplasare);mainistaionare(executlucrrilelastaionarinu sepotdeplasa);mainisemimobile(executlucrrilelastaionar,darsepotdeplasa). c. Dup natura sursei de energie i modul de acionare, mainile horticole se clasificn:mainicuacionaremanual;mainicutraciuneanimalcarepotfiacionate delaroilepropriisaudemotoaretermice;mainicuacionareelectric;mainicuacionare mecanic. Mainilecuacionaremecanic,larndullorseclasificn: maini purtate (n poziia de transport sunt susinute n totalitate pe tractor prin tiraniiridictoruluihidraulic); mainisemipurtate(npoziiadetransportsuntsusinuteparialpetractoriparial peroileproprii); mainitractate(npoziiadetransportsuntsusinutenumaiperoileproprii); maini autopropulsate ( au motoare proprii care servesc att la deplasare ct i pentruacionareaorganeloractive); mainiaeropurtate(montatepeavioaneielicoptere). Agregatulagricolreprezintansamblulformatdinmainasursdeenergie(maina defor)iunasaumaimultemainiagricoledelucru.Agregatullacaresursadeenergie estereprezentatprinanimaledetraciunepoartdenumireadeatelaj. Clasificareaagregatelorhorticole,sefacecelmaifrecvent:dupmodulderealizarea lucrrilor, dup numrul de maini din agregat i lucrrile executate, dup destinaia mainilordelucrudinagregat. a.Dupmodulderealizarealucrrilor: agregatehorticolemobile; agregatehorticolestaionare. b.Dupnumruldemainidincomponenaagregatuluiilucrrileexecutate: agregatehorticolesimple,formatedinsursadeenergieiunasaumaimulte mainihorticolecareexecutaceeailucrare; agregate horticole complexe, formate din sursa de energie i mai multe mainihorticolecareexecutlucrridiferite. c.Dupdestinaiamainilordelucrudinagregat: agregatehorticoledearat; agregatehorticoledesemnat; agregatehorticoledeplantatetc.
3

3.PROBLEMEGENERALEDEEXPLOATAREAAGREGATELORHORTICOLE 3.1.INDICIDEAPRECIEREAITEHNOLOGIILORDEMECANIZARE Prin tehnologie de mecanizare se nelege ansamblul de msuri tehnice, organizatoriceieconomicecareimplicutilizareancondiiioptimedelucruauneigame de maini precis determinate, n scopul realizrii unei producii horticole maxime i de calitatesuperioar. Determinareaindicilordeapreciereaitehnologiilordemecanizarepermitealegerea varianteioptimedeagregathorticolcaresasigureefecteeconomicemaximencondiiile concretealefiecreiexploataiihorticole. Indicii de apreciere ai tehnologiilor de mecanizare utilizai cel mai frecvent sunt: capacitatea orar de lucru; capacitatea de lucru pe schimb, rezistena la naintare, coeficientuldeutilizareaforeidetraciuneatractorului,coeficientuldeutilizareaputeriide traciune a tractorului, puterea necesar de tractare i acionare, consumul orar de combustibil,consumulspecificdecombustibil,numrulnecesardeagregate,coeficientulde disponibilitatetehnic,consumulspecificdefordemunciinvestiiaspecific. a. Capacitatea orar de lucru se determin separat pentru agregate mobile i agregatestaionare: Pentruagregatemobilecapacitateaorardelucru,Whm,sedetermincurelaia: Whm=o,1Blvlkr,[ha/h](1) ncare:Bllimeadelucruamainiihorticole,nm; vlvitezadelucruaagregatului,nkm/h; krcoeficientrealdefolosireatimpuluidelucruisecalculeazcurelaia: kr= ,(2)

n care: Tl timpul efectiv de lucru, n ha; Ts timpul unui schimb de lucru, n h (conformcoduluimunciiestede8h). Pentruagregatestaionarecapacitateaorardelucru,Whs,sedetermincurelaia: Whs=103 kr,[t/h](3) n care: V volumul materialului prelucrat (m3); greutatea specific a materialului(kg/m3);ttimpuldelucru(h). b.Capacitateadelucrupeschimbsecalculeazcurelaia: Wsch=WhTs,[ha/sch](4) c.Rezistenalanaintareopusdemainaagricol,R,secalculeazcurelaia: R=kaabn,[daN](pentrupluguri);(5) sau:R=kBl,[daN](pentrualtemaini)(6) ncare:karezistenaspecificasoluluilaarat,daN/cm2; krezistenaspecificasoluluilalucrri,alteledectarat,daN/cm2;
4

aadncimeadelucruamainii,cm; blimeadelucruauneitrupie,cm; nnumruldetrupie; Bllimeadelucruamainii,m. Rezistena specific a solului depinde de tipul solului, de umiditatea solului i de lucrareaefectuat. d.Coeficientuldeutilizareaforeidetraciuneatractorului,CFt,secalculeazcu relaia: (7) CFt= n care: R rezistena la naintare, daN ; fora de traciune a tractorului disponibilntreaptadevitezaleas. Valoarea optim a acestui coeficient este cuprins ntre 0,80 i 0,90 i permite alegereacorectatractoruluipentruformareaagregatuluiiatrepteidevitezdelucru. e. Coeficientul de utilizare a puterii de traciune a tractorului se determin cu relaia:

Cpt = 0,80 (8) n care: Pd puterea de traciune a tractorului, disponibil n treapta de vitez aleas,kW; putereanecesartractriiiacionriimainiloragricole,kW. Cunoaterea coeficientului de utilizare a puterii de traciune a tractorului permite apreciereafolosiriieconomiceatractorului(ncrcriitractorului). f.Putereanecesartractriiiacionriimainilorhorticole, sedetermincu relaia: (9) (10) = ,

[kW]

ncare:Rrezistenalanaintare,daN; vitezadelucruaagregatului,nkm/h. g.Consumulorardecombustibil,Ch,sedetermincurelaia: Ch = , [kg/h ncare: consumulorardecombustibilnlucru,kg/hsaul/h; sau

l/h]

consumulorardecombustibilladeplasareangol,kg/hsaul/h; consumulorardecombustibillastaionar,kg/hsaul/h; tl,tg,tstimpulctagregatulfuncioneaznlucru,ngolsaulastaionar,h; Tstimpulunuischimbdelucruisecompunedintl+tg+tsnh. h.Consumulspecificdecombustibil,ct,sedetermincurelaia:


5

ct = , [kg/ha sau kg/t; l/ha sau l/t] (11) ncare:Chconsumulorardecombustibilexprimatnkg/hsaul/h; Whcapacitateaorardelucruexprimatnha/hsaut/h. Pentru reducerea cheltuielilor cu lucrrile mecanice, consumul specific de combustibil trebuie s fie ct mai sczut. Agregatele horticole care au n componen tractoaredeputeremare,auunconsumspecificdecombustibilmaisczut,iarcelecareau ncomponentractoaredeputeremic,auunconsumspecificdecombustibilmairidicat (consumul orar de combustibil este mai redus, dar i capacitatea orar de lucru este mai redusinconsecinconsumulspecificcrete). I. Numrul necesar de agregate pentru efectuarea unei lucrri horticole, Nagr , se calculeazcurelaia:

Nagr = 1,1 , (12) ncare:Ssuprafaacaretrebuielucrat,ha; nsnumruldeschimburidelucrupezi; znumruldezilencaretrebuieefectuatlucrarea; Whcapacitateaorardelucruexprimatnha/hsaut/h; Tstimpulunuischimbdelucru,h. Deregulnhorticulturselucreaznschimburiprelungitede1012ore/zi.Pentru agregateledemareputereseorganizeaz23schimburipezi.Deinrelaiadecalculsa prevzutorezervde10%(1,1),numruldeagregateserotunjetentotdeaunanplus. j.Consumulspecificdefordemunc,Cfm,sedetermincurelaia:

Cfm = , [ore om/ha; ore om/t] (13) ncare:nmnumruldemuncitoricaredeservescagregatul; Whcapacitateaorardelucruexprimatnha/hsaut/h. npracticacestindicetrebuiesfiectmaimic.Aceastcerinserealizeazcnd capacitateadelucruorarestectmaimare. k.Coeficientuldedisponibilitatetehnic,D,sedetermincurelaia: (14) D =

0,98

ncare:ttimpulmediudebunfuncionare,h; trtimpulmediuderemediereauneidefeciuni,h. Timpulmediudebunfuncionaresedetermincurelaia:

t= ,[h](15) ncare:dsduratatotaldeserviciuaagregatului,h; ncnumrultotaldedefeciunipeduratadeserviciu. Coeficientul de disponibilitate tehnic apreciaz fiabilitatea unui agregat horticol i depindeattdefabricant(calitateamaterialelor,preciziadeprelucrareetc)ctidecelcare exploateaz agregatul (calitatea combustibilului i lubrifianilor, respectarea ciclului de ntreineriireparaii,moduldeexploatareetc.) nconcluziesepotafirmaurmtoarele: Celmaiimportantindicedeapreciereaagregatelorhorticoleestecapacitateaorar delucru,influenndmajoritateacelorlaliindici; Ocapacitateaorardelucrumareasigurunconsumspecificdecombustibilredus, unconsumspecificdefordemuncredusiunnumrmicdeagregatepentruexecutarea lucrrilorhorticole; Capacitateaorardelucruesteinfluenatdirectdecoeficientuldedisponibilitate tehnic; Tractoareledemareputereasiguragregatelorhorticolecapacitioraredelucru ridicate datorate vitezelor mari de deplasare i a limilor mari de lucru ale mainilor din agregat,darpreuldecostestefoartemareidemulteorinhorticulturnusepreteaz tractoareledeputerifoartemari. Verificareacunotinelor 1.Ceesteunagregatagricol? 2.Cesenelegeprintehnologiedemecanizare? 3.Cesenelegeprinmainhorticolpurtat? 4.Cesenelegeprinmainhorticoltractat? 5.Cesenelegeprinagregathorticolsimplu? 6.Cesenelegeprinagregathorticolcomplex? 7. S se determine capacitate orar de lucru, Wh, a unui agregat horticol de arat formatdintractorulU650MiplugulPP330,cunoscndclimeadelucruamainii,Bl= 0,9m,vitezadelucruaagregatului,vl=4,3km/h,coeficientulrealdefolosireatimpuluide lucru,kr=0,8.Rspuns:0,31ha/h. 8. S se determine capacitate de lucru pe schimb, Wsch, a unui agregat horticol de aratformatdintractorulU650MiplugulPP330,cunoscnd:capacitateorardelucru, Wh=0,31ha/h,timpulschimbuluidelucru,Ts=8h.Rspuns:2,48ha/sch. 9.Ssedeterminenumruldeagregatedearatnecesarepentrualucraosuprafa de58hantroperioadde2zile,cuunschimbdelucrupezi,durataunuischimbdelucru fiindde10ore,iarcapacitateaorardeproducieestedeo,31ha/h. Rspuns:9,35agr.cu rotunjirenplus 10agregate. 3.2.CINEMATICAAGREGATELORHORTICOLE Cinematica agregatelor horticole reprezint modul sau metoda de deplasare a acestorapesuprafaapecareexecutoanumitlucrare.

ntimpulexecutriilucrrilorhorticolemecanizate,agregateleparcurgdistanemari din care o parte pentru lucrul efectiv i o parte pentru deplasrile n gol, n timpul ntoarcerilorlacapeteleparcelelor,deplasrilordinunitatencmpetc. Seurmretecadeplasrilengolsaibvalorictmaimici,elefiindneproductive, nacestscopaufostelaborateschemedentoarcereimetodededeplasarenfunciede specificullucrriiidenaturaterenuluipecareseexecutlucrarea. 3.2.1.Schemedentoarcereaagregatelorhorticolelacapeteleparcelelor Lacapeteleparcelelorsaupostaelorestenecesarntoarcereaagregatelorpentrua schimba sensul de deplasare. ntoarcerile la capete presupune deplasarea n gol i sunt determinatedetipulagregatuluiidecondiiiledelucru.ntoarcerileseporrealiza:la900; la1800frschimbareasensuluidedeplasare;la1800cuschimbareasensuluidedeplasare (deplasareasprenapoi). Laalegereaschemeidentoarcereaagregatuluisearenvederecalimeazoneide ntoarcere s fie ct mai mic. Mrimea zonei de ntoarcere, Zi, depinde: de limea constructiv a agregatului, de distana parcurs de agregat de la comanda descoatere a mainiidinlucrupnlatrecereanpoziiedetransportiinvers( )iderazaminimde ntoarcereaagregatului(R). La ncheierea parcelei, zona de ntoarcere se lucreaz perpendicular pe direcia lucrriidebaz,deaceeamrimeazoneidentoarcereZitrebuiesfieunmultipluallimii delucruamainii. Mrimeazoneidentoarcere,Zi,sedetermincurelaia: (16) Z i =

2R

[m]

n care: este distana parcurs de agregat de la comanda de scoatere a mainii din lucru pn la trecerea n poziie de transportiinvers,nm; Rrazaminimdentoarcerea agregatului,nm; Bl limea de lucru a agregatului,nm. ntoarcerile la 900 (fig.3.1) se aplic atuncicndagregatullucreazpetoatelaturile parcelei i se efectueaz la colurile acesteia pentruaschimbasensuldedeplasare. 0 ntoarcerile la 180 (fig. 3.2 i fig. 3.3) se alic atunci cnd agregatul se deplaseaz numai pe laturile lungi ale parcelelor. Pentru ntoarcere sunt delimitate zone de ntoarcere pe capetele parcelelor. ntoarcerile cu schimbareasensuluidedeplasaresuntutilizate
8

lamecanizarealucrrilorpeterenurilenpant,pentruevitareapericoluluidersturnare,n vii, n livezi i n sere unde limea zonelor de ntoarcere trebuie s fie mic. Metoda de ntoarcere cu schimbarea sensului de deplasare reduce limea zonei de ntoarcere dar mretespaiulparcursngoliimplicittimpuldentoarcere. Figura3.1.Schemedentoarcereaagregatelorla900.
R. raza minim de ntoarcere a agregatului; . distana parcurs de agregat de la comanda de scoatereamainiidinlucrupnlatrecereanpoziiedetransportiinvers;Bl.limeadelucrua agregatului.

Figura 3.2. Scheme de ntoarcere a agregatelor la 1800, fr schimbarea sensului de deplasare.


R. raza minim de ntoarcere a agregatului; . distana parcursdeagregatdelacomandadescoatereamainii din lucru pn la trecerea n poziie de transport i invers;Bl.limeadelucruaagregatului.

Figura 3.3. Scheme de ntoarcere a agregatelor la 1800, cu schimbarea sensului de deplasare.


. distana parcurs de agregat de la comanda de scoatereamainiidinlucrupnlatrecerean poziie detransportiinvers;Bl.limeadelucruaagregatului. 9

3.2.2.Metodededeplasareaagregatelorhorticole

Modul de deplasare a agregatelor horticole n teren este determinat de caracteristicileconstructiveifuncionalealeagregatului,deformaidimensiunileparcelei i de cerinele impuse de cultur, rezultnd diferite metode de deplasare care se difereniazntreigrupe: Metodededeplasarenparcursuriliniare,caracterizateprindeplasareaagregatului cu maina n lucru paralel cu laturile lungi ale parcelei, iar la capete se realizeaz ntoarcerilecumainanpoziiedetransport; Metode de deplasare n diagonal, caracterizate prin deplasarea agregatului cu mainanlucrusubunanumitunghifadelaturileparcelei; Metode de deplasare n parcursuri circulare, caracterizate prin deplasarea agregatuluicumainanlucruparalelcutoatelaturileparcelei. Deplasarea agregatelor horticole n parcursuri liniare se poate realiza n mai multe moduri:lacorman,npri,combinat,prinacoperire,nsuveic. Deplasareaagregatelorhorticolendiagonalsepoaterealiza:cuosingururm,cu douurme. Deplasarea agregatelor horticole n parcursuri circulare se poate realiza n dou moduri:delacentruspremargini,delamarginisprecentru.nambelesituaiinuseimpun zonedentoarcereaagregatelorlacapeteleparcelelor. 3.2.2.1. Metoda de deplasare la corman (fig.3.4) const n ptrunderea agregatului pe mijlocul parcelei, lucrarea executnduse de la centru spre margini. La capetele parcelei se delimiteaz zone de ntoarcere Zi. Spaiul parcurs n gol se mrete odat cu creterea suprafeei lucrate, de aceea parcelele cu suprafa mare se mpart n postaeacrorlimetrebuiesfiemultipluallimiidelucruaagregatului.Pentrureuita lucrriiestenecesarjalonareaaxeidesimetrieaparceleirespectivapostaei. Agregatul horticol se deplaseaz ntotdeauna spre dreapta (n sensul acelor de ceasornic) iar ntoarcerea se face la primele parcursuri cu bucl simpl la 1800 iar apoi fr bucl. Metoda se folosete la arat cu pluguri normale i la pregtirea terenului n vederea semnatului sau plantatului. Dezavantajul metodei la lucrarea de arat const n formarea unei coame pe mijlocul parcelei i a unor anuri la marginile acesteia, rezultnd un teren denivelat care influeneaz negativ lucrrileulterioare.
10

Figura3.4.Schemametodeidedeplasarenparcursuriliniarelacorman. Cplimeaparcelei;Zilimeazoneidentoarcere. 3.2.2.2.Metodadedeplasarenpri(fig.3.5)constnptrundereaagregatului peunadinlaturilelungialeparcelei(deregulpelaturadindreapta),ntoarcereala1800 frbucliintrareanparcursulurmtor de lucru pe latura opus a parcelei. Ultimelentoarcerisefaccubuclsimpl (ntoarceriledinzonacentral).Seimpun aceleai reguli de mprire a parcelei n postae i delimitare a zonelor de ntoarcere. Figura 3. 5. Schema metodei de deplasarenparcursuriliniarenpri. Cplimeaparcelei;Zilimeazoneide ntoarcere. Spaiulparcursngolscadeodat cu creterea suprafeei lucrate. Metoda se folosete la arat cupluguri normale i lapregtireaterenuluinvedereasemnatuluisauplantatului.Dezavantajulmetodeilaarat const n formarea unui an pe mijlocul parcelei i a unor coame la marginile acesteia, influenndnegativlucrrileulterioare. 3.2.2.3. Metoda de deplasare combinat (fig. 3.6) const n folosirea alternativ a metodeilacormaniaceleinpri.Se impune mprirea parcelei ntrun numrfrsodepostaeidelimitarea zonelor de ntoarcere. Se lucreaz mai nti postaele fr so (1, 3, 5, ) la corman i apoi cele cu so (2, 4, ) n pri. Metoda are ca scop reducerea numrului de denivelri pozitive i negative(anuriicoame).Sefolosete
11

laexecutarealucrriidearatcuplugurinormale. Figura 3. 6. Schema metodei combinate (la corman i n pri) de deplasare n parcursuriliniare. 1,2,3,parcele;Zilimeazoneidentoarcere. 3.2.2.4.Metodadedeplasareprinacoperire(fig.3.7)constnmprireaparcelei n dou jumti care vor fi lucrate concomitent. Lucrarea se ncepe pe marginea din stnga a primei jumtiaparcelei,sefacentoarcereafrbucl,se intrpelaturadinstngaaceleideadouajumtia parcelei continunduse n acelai mod pn se lucreaz toat suprafaa. Se evit astfel ntoarcerile cubucl.Metodaseapliclalucrrilenvii,nlivezi,n legumicultur,lalucrriderecoltatetc. Figura3.7.Schemametodeidedeplasareprin acoperire.
Cplimeaparcelei;Zilimeazoneidentoarcere.

3.2.2.5. Metoda de deplasare n suveic (fig. 3.8)presupunerealizareazonelordentoarcerefrmprireaparceleinpostaeiconst n ptrunderea agregatului pe una din laturile lungi ale parcelei urmat de ntoarcerea la 1800cubucliefectuareaparcursuluiurmtorpelngprecedentul.Metodaseaplicla executarea lucrrii de arat cu pluguri reversibile, de semnat, de plantat, de ntreinerea culturiloretc. Figura3.8.Schemametodeidedeplasarensuveic. Zi limeazoneidentoarcere. 3.2.2.6.Metodadedeplasarendiagonalcu osingururm(fig.3.9)impunedelimitareazonelor de ntoarcere pe toate laturile parcelei. Se ncepe lucrareapeodiagonalexecutndntoarcerila1800 cu bucl simpl. Se lucreaz o jumtate a parcelei dupcareselucreazicealaltjumtate.Metodase aplic la executarea lucrrii de grpat, nivelat, tvlugitetc.
12

Figura3.9.Schemametodeidedeplasarendiagonal,cuosingururm. Zi limeazoneidentoarcere. 3.2.2.7. Metoda de deplasare n diagonal cu dou urme (fig. 3. 10) const n executarea lucrrii prin deplasarea ncruciat a agregatului, suprafaa practic lucrnduse de dou ori. Se ncepe executarea lucrrii pe una din diagonale, se face ntoarcerea agregatului cu bucl simpl i se deplaseaz n continuare cu ntoarceri fr bucl pe marginileparcelei.naceastsituaienumaisuntnecesarezonedentoarcere.Metodase apliclalucrareadegrpat. Figura 3. 10. Schema metodei de deplasare n diagonal,cudouurme. 3.2.2.8. Metoda de deplasare n parcursuri circularedelacentruspremargini(fig.3.11)constn executarealucrrilorpetoatelaturileparceleincepnd delacentru.Pentruaceastaestenecesarjalonareaaxei desimetrieaparceleiceconstituieprimulparcurs. Figura 3. 11. Schema metodei de deplasare n parcursuricircularedelacentruspremargini. Cplimeaparcelei 3.2.2.9. Metoda de deplasare n parcursuri circulare de la margini spre centru (fig. 3.12) nu mai presupune jalonarea parcelei i const n nceperea execuieilucrriipeolaturaparceleiisecontinucu celelaltelaturipnsencheienzonacentral. Figura 3.12. Schema metodei de deplasare n parcursuricircularedelacentruspremargini. Metodele de deplasare circular se folosesc la lucrri de recoltare a cerealelor pioase sau furaje, precumilalucrridepregtireaterenuluinvederea plantatului sau semnatului. nainte de nceperea
13

lucrrii se face pregtirea parcelei care const n prelucrarea colurilor parcelei care reprezint locurile de ntoarcere. Avantajul acestor metode const n reducerea semnificativaspaiuluiparcursngol. Laexecutarealucrrilorpeterenurilenpant,deplasareaagregatelortrebuiesse fac pe direcia curbelor de nivel, n parcursuri liniare. ntoarcerea se face la 1800 cu schimbareadirecieidedeplasare,nformdeciuperc. Laexecutarealucrrilornsereisolarii,ntoarcereaagregatelorsefacela1800cu schimbareadirecieidedeplasare(deplasarenaintenapoi),nformdeciuperc. Verificareacunotinelor 1.Cndseaplicntoarcereaagregatelorhorticolela900? 2.Cndseaplicntoarcereaagregatelorhorticolela1800? 3.Cedezavantajeprezintmetodadedeplasarelacormanaagregatuluilalucrarea dearatcuplugurinormale? 4. Ce avantaje prezint metoda de deplasare combinat (folosirea alternativ a metodei la corman i a celei n pri) a agregatului horticol la lucrarea de arat cu plugurinormale? 4.MAINIPENTRULUCRRILESOLULUI Lucrrilesoluluiaucascopmbuntireaproprietilorfizicochimiceibiologiceale acestuia, n vederea crerii unor condiii corespunztoare dezvoltrii plantelor cultivate. Pentru executarea acestor lucrri se folosesc urmtoarele grupe de maini horticole: pluguri, freze, maini de spat solul, grape, tvlugi, cultivatoare, combinatoare, maini pentruafnareaadncasolului,mainidemodelatsolul,mainidespatgropi. 4.1.PLUGURI Plugurile sunt maini care au ca destinaie executarea lucrrii de baz a solului, numit arat. n cadrul acestei lucrri, stratul superior al solului este tiat n fii de o anumit lime i grosime numite brazde, care sunt ridicate, mrunite, deplasate lateral, rsuciteirsturnate. Arturapoatefirealizatvara,toamna,iarnaiprimvara. Arturadevarseexecutvara,imediatdupeliberareaterenului(cerealepioase, rapi, leguminoase pentru boabe, seminceri legumicoli etc.), n vederea nsmnrii culturilordetoamnsaudeprimvar. Artura de toamn se execut pe suprafeele care se elibereaz dup recoltarea culturilordetoamn,nvedereansmnriiculturilordetoamnsauprimvar. Pe suprafeele care nau putut fi lucrate pn la venirea ngheului, se execut arturideiarn,nferestreleiernii,caresuntinferioarecelordevarsautoamn. Artura de primvar se execut pe suprafeele care nu au putut fi lucrate pe perioada de iarn din diverse motive. Adncimea de lucru este mic, de 16 18 cm. n Romnia primverile sunt scurte, cu vnturi puternice, uscate, de aceea arturile de primvarnusuntrecomandate. 4.1.1.Clasificareaplugurilor
14

Clasificareaplugurilorsefacedupmaimultecriterii: a.Dupadncimeadelucru: Pluguripentruarturisuperficiale(1520cm); Pluguripentruarturinormale(2030cm); Pluguripentruarturiadnci(3040cm); Pluguripentruarturifoarteadncisaudesfundat(4080cm). b.Duptipultrupielor: Pluguricutrupieclasice; Pluguricutrupiedisc. c.Dupsursadeenergie: Pluguricutraciuneanimal; Pluguricutraciunemecanic(carepotfitractate,purtatesausemipurtate); d.Dupdestinaie: Pluguripentruarturinormale(deuzgeneral); Plugurispecialereprezentateprin: Pluguripentrudeschiscanale; Pluguripentruaratnvii; Pluguripentruaratnlivezi; Pluguripentruscospuiei; Pluguripentrudesfundatetc. e.Dupmoduldersturnareabrazdei: Pluguri cu rsturnarea brazdei pe o singur parte (de regul pe partea dreapt),sauplugurinormale; Pluguri cu rsturnarea brazdei pe stnga sau pe dreapta succesiv (pluguri reversibile,pluguribalansiere); Pluguricursturnareabrazdeipestngaipedreapta,concomitent(pluguri pentruvii,pluguripentrudeschiscanale).

4.1.2.Plugulcutrupiclasicprocesuldelucru n timpul lucrrii de arat solul este tiat de ctre trupi n brazde cu limea b i adncimea a. Brazdele sunt ridicate pe suprafaa activ a trupiei, deplasate lateral, mrunite,irsturnate(fig.4.1). Figura 4.1. Schema procesului de rsturnare a brazdei. a. adncimea
brazdei(adncimeadelucruatrupiei);b. limea brazdei (limea de lucru a trupiei).

Procesul de rsturnare a brazdei este posibil numai dac raportul dintre limea i adncimea brazdei, k, numit i raportdersturnareestecelpuinegalcu1,27.Sedetermincurelaia: k= 1,27(17)
15

Pentrusituaiancarek<1,27,brazdelenuserstoarn.ncazultrupielorechipate cuantecormansautrupisuplimentar,rsturnareabrazdelorsefacemaibine.naceast situaie: k= 1,0(18) BrazdadesolABCD,tiatdecuit(cuitdiscsaucuitlung)nplanverticalibrzdar n plan orizontal, sub aciunea cormanei este rotit cu 900 n jurul punctului C i apoi n continuarenjurulpunctuluiDIpnsesprijinpebrazdarsturnatanterior. 4.1.3.Prilecomponentealeplugurilorcutrupieclasice Prilecomponentealeplugurilorsempartndougrupe: a.organedelucru(organeactive)trupie,cuiteiscormonitori; b.organeanexedispozitivdeprinderelatractor,cadru,suportdegrap,roat, mecanismedereglareetc. 4.1.3.1. Organele de lucru (active) ale plugului cu trupie clasice sunt acele pri carenprocesuldelucruacioneazdirectasuprasolului.Principalulorganactivalplugului este reprezentat prin trupia clasic, care realizeaz tierea, ridicarea, ncovoierea, rsucirea,deplasarealateralirsturnareabrazdelor. a.Trupiaclasic(cucorman)esteformatdin:brzdar,cormaniplazmontate pe o brs (fig. 4.2). Trupia poate s mai aib n componen i alte organe: corman suplimentar,prelungitordecorman. Figura 4.2. Schema uneitrupieclasice.1.brzdar;2.
corman; 3. corman suplimentar; 4. prelungitor de corman;5.plaz;6.clcideplaz; 7.brs.

a1.Brzdarul(figura4.3)esteorganulactivaltrupieicareareroluldeatiabrazda nplanorizontalideridicareaeipesuprafaacormanei.Esterealizatdinoelcumangani siliciu n mai multe variante constructive: brzdar trapezoidal, brzdar trapezoidal cu vrf dalt,brzdartrapezoidalcuvrfreglabil(amovibil)etc.Brzdarulesteprevzutpepartea posterioar cu o rezerv de material, pentru ca periodic,prinforjaressepoatrefaceparteauzat. Semonteazpebrsprinuruburicucapngropat. Figura 4.3. Brzdar cu vrf dalt. 1 vrf dalt;2ti;3corp.
16

a2.Cormana(fig.4.4)esteorganulactivaltrupiei,respectivalplugului,carepreia brazdadelabrzdariosupuneoperaiilorconcomitentederidicare,mrunire,ncovoiere, rsucire,deplasarelateralirsturnare.Serealizeazdintabldeoelcarbonsautablde oel triplex. De regul, suprafaa ei activ este cementat pe adncimea de 1,0 1,8 mm pentrumrirearezisteneilauzur. Laocormandeosebimtreizone:pieptul,corpuliaripacormanei.Pieptulcormanei este cel mai supus la uzur, de aceea la unele pluguri se realizeaz ca pies detaabil, nlocuinduselanevoie. Figura 4.4. Principalele tipuridecormane.
1 corman elicoidal; 2 corman cilindric;3semielicoidal.

4.5), caracterizat prin unghiurile icareacioneazconcomitent. Suprafaaactivapenei1facecufundulbrazdeiunghiul numitiunghideatac, avndcaefectdesprindereabrazdeidesol,ridicarea,ncovoiereaimrunireei. Suprafaa activ a penei 2 face cu peretele brazdei unghiul , numit i unghi de tiere, avnd ca efect deplasarea lateral i ncovoierea brazdei de sol, contribuind la mrunireaei. Suprafaa activ a penei 3 face cu fundul brazdei unghiul , numit i unghi de rsturnare,avndcaefectrsucireairsturnareabrazdeidesol. Figura 4.5. Procesul de lucru al unei cormane OABC (triedrul compus din penelesimple 1,2,3): unghiul de mrunire al brazdei; unghiuldersturnare abrazdei; ughiuldedeplasare lateralabrazdei. Celetreiunghiuri reprezintparametriigeometriciaicormanelorcare determinindiciicalitatividelucruailor.Odatcucretereaunghiurilor ,cretei gradul de mrunire a solului. Creterea unghiului determin o rsturnare mai bun a brazdeidesolioncorporaremaibunaresturilorvegetale. Clasificareacormanelorarelabazacetiparametriigeometrici(unghiurile caredeterminiformacormanei.
17

Pentruaanalizaparametrii geometrici principali (unghiurile ai diferitelor tipuri de cormane,caredetermincalitatea arturii, se reduce suprafaa cormanei dispus n spaiu la o pan n form de triedru OABC

(fig.

Dupform,cormaneleseclasificn: 0 Cormancilindricunghiul , unghiul =401100,unghiul =45 500.Lucreazbinensoluriuoareimijlocii,realizndomrunirefoartebunabrazdeii orsturnaresatisfctoare; 0 Cormanelicoidalunghiul , unghiul =201800,unghiul =30 0 50 .Lucreazbinensolurigrele,mltinoaseinelenite,realizndorsturnarefoarte bun a brazdei i o mrunire satisfctoare. Cele dou tipuri de cormane reprezint extremeleisefolosescmaipuinnpractic; Corman cultural este o corman universal, fiind apropiat de cormana cilindric, dar cu parametrii geometrici mbuntii, rsturnarea brazdei fiind bun. Lucreazbinensolurimijlocii; Cormansemielicoidalderivdincormanaelicoidal,unghiurile avnd valorimaimari.Lucreazbinensoluriuoareimijlociicumulteresturivegetale; Corman combinat (culturalsemielicoidal) mbin calitile de rsturnare i mrunirealecormanelorculturaleielicoidale.Lucreazbinensolurigreleicompacte. a3.Cormanasuplimentarsemonteazpebrsdeasupracormaneiiareroluldea prelua stratul superior al brazdei pe carel rstoarn pe fundul acesteia, mbuntind graduldersturnareabrazdeiicretereaadncimiidelucrucupnla8cm. a4.Antecormanaesteocormandedimensiunimaimici,darcuparametriidevalori mai mari. Se monteaz pe brs n partea superioaranterioar a cormanei principale i asiguroncorporaremaibunaresturilorvegetale. a5. Prelungitorul de corman este o pies care se monteaz pe aripa cormanei, reglabilcapoziieiareroluldeambuntiprocesuldersturnareabrazdeidesol. a6.Plazulesteorganultrupieicareasigurstabilitateapluguluinplanorizontal,prin sprijinirea lui n timpul lucrului pe peretele vertical al brazdei. La plugurile cu mai multe trupie, plazul de la ultima trupi este mai lung i este prevzut cu o pies detaabil i reglabilcapoziienumitclci.Areroluldeaasigurastabilitateapluguluinplanvertical, sprijinindusepefundulbrazdei. a7. Brsa reprezint organul trupiei pe care se monteaz cormana, brzdarul (organeactive)iplazul(organajuttor).Eapoatesfienalt,cndparteasuperioaraei depete nivelul superior al cormanei, prinderea fcnduse direct la cadrul drept al plugului,saujoas,cndparteasuperioaraeiestesubnivelulsuperioralcormanei, prinderealacadruldreptalpluguluifcnduseprinintermediulunuisuportdelegtur. Pentru a se evita deformarea brsei, sunt folosite dispozitive de siguran care permit trecerea trupiei peste eventualele obstacole. Acestea pot fi realizate cu bol de forfecare(fig.4.6),hidraulice(fig.4.7)saucuarc.

18

Figura4.6.DispozitivdesigurancubolFigura4.7.Dispozitivdesiguranhidraulic. deforfecare:1trupi;2boldeforfecare;1cilindrudefor;2rezervordeazot; 3obstacol.3obstacol. b. Cuitul are rolul de a tia brazda de sol n plan vertical pentru a lsa un perete drept i de a separa resturile vegetale de pe terenul arat de cele de pe terenul nearat, pentruoncorporaremaibunalor.Constructivesterealizatndouvariante:cuitlungi cuitdisc. b1.Cuitullungsemonteazpecadrulpluguluiprinintermediulmneruluiialunei bride. Prin construcie i montare lama cuitului formeaz cu planul vertical al peretelui brazdei un unghi de 1 20 iar cu planul orizontal un unghi de 65 700. Fa de vrful brzdarului,vrfulcuituluisemonteazcu25cmnfaimaisus.Cuitullungesteun organ activ simplu, uor i ieftin, mrind stabilitatea plugului n lucru, de aceea cu cuite lungiseechipeaznspecialplugurilecutraciuneanimalcaresuntuoareiunelepluguri cutraciunemecanic(pluguridedesfundat,plugurireversibile). b2. Cuitul disc (fig.4.8) este reprezentat printrun disc plan realizat din oel manganos,ascuitpeperiferie,cuconturuldreptsaucrestat,montatliberprinbutuculsu pe un ax care prin furc sau bra este prins la suportul cotit, care la rndul su se prinde la cadrulplugului.Sedispunelaodistande13 cmspreterenulnearatfadeplanulanterioral trupieiicu25cmmaisusinfaavrfului brzdarului. Figura4.8.Schemademontajacuitului disclaplug. Butuculcuituluitrebuiesfiesituatla12cm fa de suprafaa solului. Cuitele disc sunt utilizate la majoritatea plugurilor cu traciune mecanic. c. Antetrupia este o trupi mai mic lipsit de plaz, care se monteaz pe cadrul plugului n faa trupiei principale. n timpul lucruluieataieobrazdcudimensiunileseciuniitransversaleegalecuaproximativ1/2din dimensiunile seciunii transversale ale brazdei tiate de trupia principal, pe care o rstoarnpefundulbrazdeirsturnatedetrupiaanterioar.Sedispunelaodistande1 cmspreterenulnearatfadeplanultrupieiicu23cmmainfaaacesteia. d.Scormonitorulesteunorganactivalpluguluicaresemonteaznspateletrupiei, cu posibilitatea de reglare n plan vertical, avnd rolul de a afna stratul de sol aflat sub adncimea de lucru a trupiei pentru refacerea regimului aerohidric la solului. Adncimea maxim de lucru este de circa 15 cm sub adncimea de lucru a trupiei. Cei mai utilizai scormonitori sunt cei cu micare de translaie de tip sgeat ngust sau dalt, dar se pot utiliza i scormonitori cu micare de rotaie de tip rotor cu cuite unilaterale dispus orizontaltransversal,acionatdelaprizadeputereatractorului. 4.1.3.2.Organeleajuttoare(auxiliare)alepluguluicutrupieclasice
19

a.Cadrulreprezintorganulajuttorpecaresuntmontatecelelalteorgane(activei ajuttoare)aleplugului.Laplugurilecutraciuneanimalcadrulestereprezentatprintrun lonjeron numit grindei. La cele cu traciune mecanic este realizat n diferite variante constructive: cadru tubular realizat din eav cu seciune ptrat sau circular, din mai multelonjeroanesolidarizatentreeleetc. b.Triunghiuldetraciuneesteprezentlapluguriletractateiestemontatarticulat nparteaanterioaracadrului.Prinintermediulluisefacelegturadintreplugisursade energie. c. Dispozitivul de cuplare la tractor este partea component a plugurilor purtate, formatdintrunaxcucoturidecalatela1800sauobartransversaldecapetelecreiase prind tiranii laterali ai ridictorului hidraulic i dintrun suport vertical de care se prinde tirantulcentralalridictoruluihidraulicaltractorului. d. Roile reprezint organele de susinere ale plugului. Plugul purtat este prevzut de regul cu o singur roat limitatoaredeadncime(fig.4.9),reglabilcapoziienplanvertical iestefolositnumainlucru. Figura 4.9. Schema roii limitatoare de adncime la plugurile purtate: 1 roat de reglare a adncimii de lucru; 2 suport; 3 mecanismdereglareaadncimiidelucrucuurubipiuli. Plugulcutraciunemecanic,tractat,esteprevzutcutreiroi care servesc la susinere att n lucru ct i n transport. Plugul semipurtat este prevzut de regul cu dou roi de susinere n transportinlucru. e. Mecanismele plugurilor servesc la reglarea adncimii de lucru, la reglarea limii de lucru, la reglarea paralelismului cadrului plugului cu suprafaa soluluinplantransversalilongitudinaletc.Suntreprezentatederegulprin:mecanismcu urubipiuli,mecanismparalelogramdeformabil,mecanismhidraulic. 4.1.4.Plugulcutrupiecudisc Plugurilecutrupiecudisc(fig.4.10)secomportmaibinedectplugurilecutrupie clasicenterenurimltinoase,proasptdeselenite,cupietre,cioateetc. Figura 4.10. Plug cu discuri. 1 trupi disc; 2 roatspecial;3curitor. Trupia cu disc are organul activ reprezentat printrun disc (calot sferic) ascuit pe periferie, cu diametrul de 600 800 mm realizatdintabldeoelmanganos.Estedispusnclinatfadedireciadenaintaresubun unghi = 45 480 i fa de vertical sub un unghi = 15 250. Discul se fixeaz prin butuc i ax n lagrul de pe brs. Curitorul joac rol de arip de corman. n timpul lucrului, discul n sol gsinduse n micare de rotaie. Brazda tiat este antrenat n
20

micare de rotaie de disc i ridicat peste nlimea axului de unde, sub aciunea forei centrifuge i a greutii proprii, este rsturnat. Procesul de rsturnare este definitivat de curitor. 4.1.5.Plugurispeciale Din categoria plugurilor cu destinaie special fac parte: plugurile reversibile; plugurile pentru deschis canale; plugurile pentru desfundat; plugurile pentru arat n vii; plugurilepentruaratnlivezi;plugurilepentruscospuieietc. a. Plugurile reversibile (fig. 4. 11) au ca destinaie executarea lucrrii de arat pe terenuri n pant, lucrnd pe direcia curbelor de nivel cu rsturnarea brazdelor spre amontesauspreaval.Peterenorizontal,plugurilereversibilepermitexecutarealucrriicu deplasarea agregatului dup metoda n suveic, cnd rezult o artur de calitate fr coameianuri. Fa de plugurile clasice, la cele reversibile cadrul este format din dou pri. Un cadrufixcareseprindelatractoriunulreversibil,montatpecelfix. Pecadrulreversibilsuntmontatedouseturidetrupieclasicedispusela1800din care unul rstoarn brazdele pe partea dreapt iar cellalt pe partea stng. Cadrul reversibilpoatefirotitstngadreaptaprinintermediulmecanismuluidereversare,astfel nctsfieadusenpoziiadelucrusetuldetrupiecaresasigurersturnareabrazdelor pestecelersturnateanterior. Figura 4.11. Schema pluguluireversibil.
1cadrufix;2cadrureversibil;3 trupi;4antetrupi.

b.Plugurilepentrudeschiscanaleaucadestinaieexecutareadecanaleprovizoriipentru irigaiisaudesecri.Acestetipurideplugurisuntechipatecutrupiespecialedetiprari, caredeschidcanaleiarsolulmobilizatestedeplasatstngadreaptaconcomitent. c.Plugurilepentrudesfundatsuntpluguricarelucreazlaadncimimaride4080 cm. De regul sunt realizate ca pluguri balansiere (fig.4.12) echipate cu trupie care rstoarnbrazdapeparteadreaptitrupiecarerstoarnbrazdapeparteastng. Figura 4.12. Schema plugului balansier: 1avantren;2
cuit lung; 3 grindei; 4 lonjeron; 5 roat limitatoaredeadncime; 6scaun;7i8mecanism de direcie; 9 rzuitori; 10 corman. 21

Trupiele lucreaz n sol alternativ, n funcie de sensul de deplasare al agregatului, nct brazdelesfiersturnatepeaceeaiparte.Astfeldeplugurisefolosescnterenuridestinate nfiinriideplantaiinoidevidevie,depomi,pepinierepomicolesaucolidevidevie d.Plugurilepentruaratnvii(fig.4.13)aucadestinaieexecutarealucrriidearatn vii. Sunt echipate cu 1 2 trupie care rstoarn brazdele spre stnga, 1 2 trupie care rstoarn brazdele spre dreapta i o trupi de tip rari care rstoarn brazdele concomitentnambelepri. Figura 4.13. Schema de
amplasare a trupielor pe cadrul plugului pentru arat n vii: a plugul pregtitpentruarturadetoamn(n pri); b plugul pregtit pentru arturadeprimvar(lacorman).

Lucrarea de arat n vii toamna are ca scop principal protejarea butucilor mpotriva ngheului, de aceea artura se executnpri(cursturnareabrazdelorsprernduriledevi).nzonacentralrmne unanrealizatdetrupiadetiprari,ncaresecolecteazaparezultatdinprecipitaiipe timpuliernii(fig.4.13.a). Lucrareadearatnviiprimvaraarecascopdeplasareasoluluidelabutuciidevi pecentrulintervalului,cucareocazieseacoperanulrezultatntoamnisedezvelesc butuci de videvie. n aceast situaie se renun la trupia de tip rari, iar celelalte se monteazpecadrunctsrezultearturlacorman(fig.4.13.b). e. Plugurile pentru arat n livezi au ca destinaie executarea arturilor printre rnduriledepomi.Suntrealizatendouvarianteconstructive:pluguridezaxabileipluguri cuseciimobile. e1.Pluguriledezaxabile(fig.4.14)aucadrulrealizatdindoupri:opartefixcare se prinde la ridictorul hidraulic al tractorului i una dezaxabil pe care sunt montate organeleactivealeplugului.Prinintermediuldispozitivuluidedezaxare,cadruldezaxabilcu organele active se poate apropia de rndul de pomi, reducnduse limea zonelor nelucrate. Figura 4.14. Schema plugului dezaxabilpentruaratnlivezi.
1 cadru fix cu dispozitiv de cuplare la tractor.2cadrudezaxabil;3dispozitivde dezaxare;4roatlimitatoaredeadncime; 5trupie.

Laacestepluguriadncimeadelucruafiecreitrupieestereglabil,nctsnufie afectatsistemulradicularalplantelorcndselucreazpelngrnduriledepomi.

22

Lucrareadearatnlivezicupluguriledezaxabilesepoateexecutafiedupmetoda de deplasare la corman, fie dup metoda n pri. Dezaxarea plugului se realizeaz numaicndselucreazpelngrnduriledepomi,laprimeleparcursuricndagregatulse deplaseaz dup metoda n pri i respectiv la ultimele parcursuri cnd agregatul se deplaseazdupmetodalacorman. e2.Plugurilecuseciimobilesuntprevzutecuoseciedecadrumobil,montatn partea din spate a cadrului principal, secie care lucreazpe axa rndului, ntre pomi. Un palpator urmrete trunchiurile pomilor i la ntlnirea acestora comand un dispozitiv mecanicsauhidrauliccareretrageseciamobil,trupieledepeaceastaocolindpomiidup carerevinnpoziiainiialdintrepomipernd. f. Plugurile pentru scos puiei (fig. 4.15) execut recoltarea n dou etape a puieilordepomidinpepinieresauacelordevideviedincoliledevi.nprimaetap plugurileechipatecuorganeactivenformdeU realizeaz afnarea solului n zona rdcinilor plantelor, dup care n etapa a doua se realizeaz extragereamanualaplantelor. Figura4.15.Schemapluguluidescospuiei:
1brzdar;2i4roilimitatoaredeadncime;3 cadru;5bardeprinderelatirantulcentral;6brae deprinderelatiraniilaterali;7mecanismdereglarea adncimiidelucru.

4.1.6.Cuplareaplugurilorlatractor Lacuplareapluguluilatractorestenecesarsseasigureuntransferctmaimareal foreiderezistenlatraciuneapluguluiasupraroilormotoarealetractorului,nscopul reducerii patinrii i creterii vitezei de deplasare. Pentru ca agregatul de arat format din tractoriplugsaibstabilitatenplanorizontal,trebuiecaforaderezistenlatraciunea pluguluissegseascpedireciaaxeidesimetrieatractorului,axdupcareacioneazi foradetraciuneatractorului. Tractoarele pe roi ruleaz cu roile din dreapta pe fundul brazdei (fig. 4.16) sau cu toate roilepeterenulnearatiarcelepeenileruleazcu ambeleenilepeterenulnearat(fig.4.17). Figura 4.16. Schema agregatului de arat: tractorperoi+plugcareasigurcondiiaoptimde cuplare: Eecartamentulroilortractorului; b0 limea pneului; c distana de la pneu la peretelebrazdei;blimeadelucruauneitrupie (limeabrazdei);ntnumruldetrupie; Bllimeadelucruaplugului.
23

EcartamentultractoruluiE(distanadintreroilesauenileletractoruluiamplasate peaceeaipunte)sestabiletenfunciedelimeadelucruapluguluiastfel: Pentru tractoarele pe roi care se deplaseaz cu roile din partea dreapt pe fundulbrazdei(fig.4.16): E=nt b+2c+b0,[m](19) Pentrutractoareleperoisaupeenilecaresedeplaseazcuroilesauenilepe terenulnearat(fig.4.17): E=nt b2cb0,[m];(20) ncare:cdistanadesigurandintrepereteleverticalalbrazdeiiplanulroiisau enilei,nm; b0limeaenileisauabalonuluiroii,nm; ntnumruldetrupie. blimeadelucruauneitrupie,nm. Limea de lucru a plugului, Bl se determin curelaia:Bl=ntb,[m](21) Pornind de la relaia 20 se poate determina numruldetrupie,nt,cucaresevaechipapluguln vedereaasigurriistabilitiinplanorizontal. nt= (22) Figura 4.17. Schema agregatului de arat: tractorpeenile+plugcareasigurcondiiaoptim decuplare:Eecartamentulenilelortractorului;
b0 limea enilei; c distana de la enil la peretele brazdei; b limea de lucru a unei trupie (limea brazdei);ntnumruldetrupie;eexcentricitatea;Bl limeadelucruaplugului.

4.1.7.Principalelereglajealeplugurilor Reglajele plugurilor se realizeaz dup formarea agregatului, pe o platform plan, de regul betonat i dup realizarea condiiilor din teren (roile din dreapta pe fundul brazdeidacesteuntractorperoi,roatadecopierelanlimecorespunztoareadncimii dearatminustasareaetc.)cuajutorulcalelordinlemn. a.Reglareaparalelismuluicadruluipluguluicusuprafaasoluluinplanlongitudinal inplantransversal.Esteunreglajcareseapliclamareamajoritateamainilorhorticole. nplanlongitudinalserealizeazprinacionareatirantuluicentral,nctparteadin fa i cea din spate a cadrului plugului s fie la aceeai distan de sol (cadrul paralel cu solulnplanlongitudinal);

24

n plan transversal se realizeaz prin acionarea tiranilor verticali de care sunt priniceilaterali,nctcadrulpluguluisfieparalelcusuprafaasoluluinplantransversal. b.Reglareaparalelismuluipluguluicudireciadenaintareaagregatuluidearatse realizeazprinacionareaaxuluicotitcuajutorulunuimecanismcuurub.Seproiecteazpe platform arborele final al prizei de putere (n spatele tractorului) i dispozitivul de remorcare(nfaatractorului).Cuorigllungseunescpunctelecorespunztoareaxeide simetrie a tractorului i se prelungete pe sub plug, prin marcare cu o cret. Se traseaz paralelelaaxadesimetrieprinvrfuriletrupielorplugului.Semsoardistanadintredou paralele apropiate. Dac plugul este paralel cu direcia de naintare, distana msurat trebuiesfieegalculimeaconstructivdelucruauneitrupie.Dacnucorespundese acioneaz axul cotit care rotete plugul fie spre terenul arat, fie spre terenul nearat, n funciedecerine. c.Reglareaadncimiidelucruserealizeazcuajutorulroiidereglareaadncimii de lucru (roii de copiere) care se ridic fa de nivelul solului cu o distan egal cu adncimeadelucruminustasareasoluluicareseconsider23cm(roataseafundnsol). d.Reglarealimiidelucruaprimeitrupie: Laplugurileculimedelucrufixreglarea limii de lucru a primei trupie se realizeazprindeplasareaaxuluicotitspreterenularatpentrumrirealimiidelucru,sau spreterenulnearatpentrureducerealimiidelucru; Laplugurileculimevariabildelucrureglarealimiidelucruaprimeitrupiese realizeaz prin deplasarea corespunztoare a dispozitivului de prindere la ridictorul hidraulic al tractorului, cu ajutorul unui mecanism cu urub i piuli. Valoarea reglat se citetepeaxulcotitprevzutcumarcaje.Limeadelucruacelorlaltetrupiealepluguluise regleaz cu ajutorul unui tirant dublufiletat, montat pe diagonala unui paralelogram deformabil.Valoarealimiidelucrusecitetepeunsectorgradatitrebuiesfieegalcu ceaaprimeitrupie. e. Reglarea poziiei cuitului disc se realizeaz prin rotirea suportului n plan orizontalastfelnctsserealizezeodistande13cmntreplanulcuituluidisciplanul trupiei, iar n plan longitudinal trebuie s se asigure o distan de 2 5 cm ntre axa cuituluidiscivrfulbrzdarului.Butuculcuituluitrebuiesfiesituatla12cmfade suprafaasolului. f.Reglareaunghiuluideinversarealplugurilorreversibileserealizeazprinlimitarea cursei axului de reversare la 1800 , asigurnd i paralelismul cadrului cu suprafaa solului.Unghiul reprezintunghiulpanteiterenului. Verificareacunotinelor 1.Enumeraiorganeleactivealeplugurilorcutrupieclasice. 2.Caresuntprilecomponentealeuneitrupieclasice? 3.Careesterolulcuituluideplug? 4.Cerolarebrzdarulcaorganactivaltrupieiclasice? 5.Careesterolulcormaneicaorganactivaltrupieiclasice? 6.Ceestescormonitorul? 7.Careestedestinaiaplugurilordedesfundat? 8.Careestedeosebireaesenial,dinpunctdevedereconstructiv,dintreplugurile reversibileicelecarerstoarnbrazdapeosingurparte?

25

9. Care este limea de lucru a unui plug echipat cu patru trupie, cunoscnd c limeadelucruauneitrupieestede300mm?Rspuns:1,2m. 10.Ssedetermineecartamentultractoruluiperoinvedereaformriiagregatului dearat,cunoscndcpluguldinagregatesteechipatcutreitrupie,limeadelucruaunei trupiebestede30cm,distanadesigurancestede10cm,iarlimeabalonuluiroiidin spateatractoruluib0estede45cm.Rspuns:1,55m. 4.2.MAINIDESPATSOLUL Mainile de spat solul au ca destinaie executarea lucrrii de spat solul n spaii acoperite (sere i solarii), nlocuind lucrarea de arat, care nu ar fi posibil n condiii corespunztoare, n special din cauza registrelor de nclzire. Aceste maini ncep lucrarea soluluidinloculdecoborrepesol.Suntmainipurtate,acionatedelaprizadeputerea tractorului. Pentru acionarea lor n bune condiii se impune formarea agregatului cu tractoarecarerealizeazvitezedelucrusub1,5km/h(echipatecudublureductor). Clasificareamainilordespatsolulsefacedupmoduldelucrualorganeloractive ianume:mainilacareorganeleactiveimitspatulcucazmauaimainilacareorganele activeimitspatulcusapa. 4.2.1.MAINIDESPATSOLULCAREIMITSPATULCUCAZMAUA Parteaprincipallaacestemainiestereprezentatprintrunrotororizontal,dispus perpendicular pe direcia de naintare, montat pe un cadru cu dispozitiv de prindere la tiraniiridictoruluihidraulicaltractorului.Pentrureglareaadncimiidelucru,cadruleste prevzutcudoupatine.Rotorulesteprevzutcu36seciidelucru,fiecareseciearen componenctetreibraecurbatedecalatela1200,pecaresuntmontateorganeleactive. Rotorul este format din doi arbori concentrici, arborele interior este fix iar cel exterior(tubular)esterotativ,primindmicareadelaprizadeputereatractorului.Arborele fix este prevzut la exterior cu came spaiale, realizate sub forma unor canale n care ptrund rolele de ghidare ale cremalierelor care la rndul lor sunt angrenate cu pinioane solidarizatecuaxelebraelorcurbatealeseciilor.Axelebraelorcurbatesuntmontatepe arboreleexterior. n timpul lucrului arborele tubular se gsete n micare de rotaie, determinnd organeleactivesptrundnsollaoadncimedepnla30cmisdislocebucidesol pecareleridicpnlaoanumitnlime(fig.4.18),apoiprinrotireabraelorcurbatecu organe active n jurul axei proprii cu circa 900 (rotire transversal comandat de camele spaiale prin role, cremaliere i pinioane), bucile de sol se desprind i cad n spatele mainii,dupcarebraelecurbatesuntrotitensensinversirevinlapoziiainiial. Grosimeabuciidesoltiatdefiecareorganactiv,esteegalcuspaiulparcursde agregat n timpul t n care arborele tubular se rotete cu un unghi de 1200 i poart denumireadepasulmainiidespatS.PasulmainiiSsedetermincurelaia: S = t , (23) ncare: vitezadedeplasareaagregatuluinlucru,nm/s; nturaiarotorului,nrot/min; znumruldeorganeactivedepeosecie. [

m]

26

ttimpulncarearboreleparcurgeunghiuldintredouorganeactive,ns. Figura4.18.Schemaprocesuluidelucru al mainii de spat solul care imit spatul cu cazmaua.


1 organe active; 2 suport; 3 arbore tubular rotativ;4arboreinteriorfix;5bucatdesol;a adncimeadelucru

Gradul de mrunire a solului se poate reglafieprinmodificareavitezeidedeplasarea agregatului, fie prin modificarea raportului de transmitereamicriilaarboreletubular. Dei maina execut o lucrare bun din punct de vedere calitativ, inconvenientul principal const n rsturnarea bucilor de sol la prima trecere pe terenul nelucrat, fiind necesarinterveniamanualpentruremediereaneajunsului. 4.2.2.MAINIDESPATSOLULCAREIMITSPATULCUSAPA Mainile care imit spatul cu sapa au o utilizare mai larg, constructiv fiind mai simple i nu mai prezint inconvenientul menionat la mainile de spat solul care imit spatul cu cazmaua. Sunt maini purtate, acionate de la priza de putere a tractorului. O astfeldemain(fig.4.19)arencomponenuncadrucudispozitivdeprinderelatiranii ridictorulhidraulicaltractoruluiipatinepentrureglareaadncimiidelucru.Pecadrueste montatnlagreunarborecotit,dispusorizontaltransversal.Defusurilemanetoanealelui suntprinsebielelaextremitilecrorasuntmontateorganeactive.nzonacentralbielele suntprinsearticulatlabraelebalansiere(oscilante)articulatelacadru.Bielele,manivelele, cadrul i braele balansiere formeaz mecanisme patrulater care determin o micare complexaorganeloractive.ntimpullucruluiorganeleactiveptrundnsolitaiebuci de sol pe care le disloc i le arunc n partea posterioar izbindule de capotajul de protecie, definitivnd mrunirea solului i nivelarea terenului lucrat. n figura 4.20 este prezentatschemaprocesuluidelucrualmainiidespatsolulcareimitspatulcusapa. Pasul mainii de spat solul S care imit spatul cu sapa reprezint spaiul parcurs de agregatntimpultcorespunztoruneirotaiiaarboreluicotitisedetermincurelaia:

S = t , [m] (24) ncare: vitezadedeplasareaagregatuluinlucru,m/s; nturaiaarboreluicotit,rot/min. ttimpulncarearborelecotitparcurgeorotaiecomplet,ns. Prin urmare, viteza de deplasare a agregatului de spat determin grosimea bucilordesoldislocate,influenndgraduldemrunireasolului. Figura 4.19. Schema mainii de spat solul care imit spatul cu sapa.
1cadru;2arborecotit;3biel; 27

4organactiv;5brabalansier.

Figura 4.20. Schema procesului de lucru al mainiidespatsolulcareimitspatulcusapa.


1cadru;2brabalansier;3biel;4arborecotit;5 organactiv;aadncimeadelucru; A,B,C,traiectoria organuluiactiv.

4.3.FREZEAGRICOLE Frezele sunt maini agricole care au ca destinaieexecutarealucrrilordemrunire,afnare inivelareasoluluinvedereasemnatuluisauplantatului,lucrrideprit(afnareasolului i distrugerea buruienilor) n culturi de cmp, culturi legumicole, culturi viticole, culturi pomicole,tocarearesturilorvegetaleiarboretului,executareadeanuriibiloaneetc. Organeleactivealefrezelorsuntmontateperotoarecarentimpullucruluisegsesc nmicarederotaie,primindmicareadelaprizadeputereatractorului,ctinmicare detranslaiedeterminatdedeplasareantreguluiagregat. 4.3.1.Clasificareafrezelor Frezeleseclasificdupmaimultecriterii: a.Dupmoduldeexecuiealucrriisoluluiseclasificn: Frezepentrulucrareatotalasolului,careauorganeleactivemontatepeun singurrotor; Freze pentru lucrarea parial a solului (prit), care au organele active montateperotoaredispusepeseciiindependentecelucreazpeintervalele dintrernduriledeplante. b.Duppoziiarotoruluicucuitefrezeleseclasificn: Frezecurotororizontal(frezelepentrupregtireapatuluigerminativ,pentru pritetc.); Frezecurotorvertical(frezelepentrupajiti); Frezecurotornclinat(frezelepentruspatcanale). c.Dupdestinaieseclasificn: Frezepentruculturidecmp.Suntfrezecuunsingurrotordispusorizontal, culimivariabile; Freze pentru pomicultur. Sunt freze cu rotor orizontal , cu posibilitatea de dezaxarenctslucrezepnlngtrunchiurilepomilorsauperndurilede pomi, cnd sunt echipate cu dispozitive cu palpatoare care comand retragereafrezeicndatingpomul,dupcarerevinpernduldepomi; Frezepentruviticultur.Suntfrezecuunsingurrotor,darculimidelucru carespermitprelucrareasoluluidintrernduriledevidevie;

28

Freze pentru legumicultur. Sunt freze realizate cu secii independente de lucru,cuposibilitateareglriidistaneidintreseciidarialimiidelucrua rotoarelordelucrualeseciilor. Frezepentrupuniifnee.Suntfrezerealizatecurotorverticalcareauca destinaietiereaitocareaarboretului,tiereaimprtiereamuuroaielor decrtietc. d.Dupmoduldecuplareiacionarefrezelepotfi: Frezetractate; Frezepurtate; Frezesemipurtate; Frezeautodeplasabilesaumotofreze. 4.3.2.Construciafrezeloriprocesuldelucru Frezelecelemairspnditesuntcelepurtate.Ofrezpurtatprezinturmtoarele pricomponenteprincipale:cadru,rotorcucuiteimecanisme. Cadrulesteprevzutcuundispozitivdeprinderelaridictorulhidraulicaltractorului icuuncapotajdeproteciecaresecontinunparteadinspatecuunoblonsaucuobar cucoli.Pentrureglareaadncimiidelucruamainii,cadrulpoatesfieprevzutcudou roisaudoupatinereglabilecapoziienplanvertical. Rotorulcucuiteesteorganulprincipaldelucrualfrezelor.Estemontatprinlagre subcapotajuldeprotecieiesteconstituitdintrunarboredispusorizontal,perpendicular pedireciadenaintare,pecaresuntmontatecuiteleprinintermediulunordiscuri.Frezele suntdotatecuunrotor(fig.4.21)saucumaimulterotoare(fig.4.22). Figura 4.21. Construcia general a unei freze cu un singur rotor: 1
dispozitiv de prindere la tractor;2rotorcucuite;3 disc; 4 cuit; 5 roat de reglare a adncimii de lucru; 6 carcas;7oblonrabatabil;8 transmisie; 9 mecanism pentru reglarea adncimii de lucru.

Cuitele pot fi dispuse simetric (fig. 4.23.a) sau asimetric (fig. 4.23.b) fa de axa longitudinalamainii.Cuitepentrufrezepotaveaformediferite(fig.4.24):cuitedrepte (utilizatenconstruciafrezelorpentrufneeipajiti),cuitecurbate(pentrumajoritatea culturilor)icuitedalt(utilizatelafrezelepentrulucrrileadncialesolului).

29

Figura 4.22. Construciageneralaunei freze cu mai multerotoare (freza legumicol): 1


carcas de protecie, 2 cadru frez, 3 dispozitiv de prinderelatractor;4cadru secie; 5 arbore pentru transmiterea micrii la rotoare;6cuite;7patin stabilizatoare.

Celmairspndittipdecuitestecelcurbat,nformdeL,culimeacuprinsntre10i 15cm.Cuitelecurbate,deregul,suntcuiteunilaterale,fiindconstruiteslucrezepe parteadreaptsaupeceastng.Elesedispunperotornspiral(elicoidal),astfelncts ptrundperndnsol,asigurndunmersliniuniformalrotorului.

ab
Figura4.23.Tipuriderotoaredefreze:

a.rotorcuaxorizontalcucuitedispusesimetric(seciefrezlegumicol):1cuite;2disc;3 arboresecie;4cadru;5capotajdeprotecie;6patincuitstabilizatoare;7butuc;b.rotor cu ax orizontal cu cuite dispuse asimetric (frez de cmp): 1 transmisie cardanic; 2 grup conic;3arbore;4disc;5cuit.

Figura4.24.Formedecuitepentru freze: a.cuitdrept;b.cuitcurbat;c.cuit


dalt.

Mecanismele frezelor servesc pentru transmiterea micrii la rotorul cu cuite, pentru reglarea adncimii de lucru, pentru dezaxare n raport cu axa de simetrie a tractoruluisaupentruprotejareapomilorprinocolireaacestora,ncazulfrezelorpomicole cupalpator.

30

Mecanismul pentru transmiterea micrii la rotorul cu cuite trebuie s asigure turaia corespunztoare rotorului, care de regul este cuprins ntre 200 600 rot/min pentrumajoritateafrezelor.Rotoarelefrezelorpentrupajitiauturaiacuprinsntre1000 1500rot/min. n timpul lucrului, datorit micrii de translaie determinat de deplasarea agregatuluiiamicriiderotaiearotorului,fiecarecuitvadetaaofeliedesolpecareo va deplasa n partea din spate, izbindo de capotajul de protecie, realiznd concomitent mrunireasoluluiidistrugereaburuienilor. Traiectoriatiuluicuituluinlucruesteocurbsubformdetrohoid(fig.4.25). Pasulfrezei(avansulfrezeisaugrosimeafelieidesoltiatdecuit)Sesteegalcuspaiul parcurs de agregat n timpul t n care rotorul parcurge unghiul dintre dou cuite care lucreaznacelaiplanisepoatedeterminacurelaia: S = t =

[m]

(25)
ncare: vitezadedeplasareaagregatuluinlucru,nm/s; nturaiarotoruluicucuite,nrot/min; t timpul n care arborele rotorului parcurge unghiul dintre dou organe active,ns; znumruldecuitecarelucreaznacelaiplan.

ab

Figura4.25.Schemaprocesuluidelucrualfrezelor a.schemageneralafrezei: 1cadrulfrezei;2dispozitivdeprinderelatractor;3capotajde


protecie;4oblonmobil;5lanurilimitatoare;6arborerotor;7disc;8cuite;9feliedesol dislocat. b. traiectoria unui punct de pe tiul cuitului frezei: fs seciune prin felia de sol tiat de cuitul frezei; a adncimea de lucru; d. grosimea feliei de sol; c creast rmas pe sol; hc nlimeacrestei.

Din relaia 25 i schema procesului de lucru al frezelor se deduce c odat cu cretereavitezeidedeplasareaagregatuluicretevaloareagrosimiifelieidesolivaloarea nlimii crestelor, iar gradul de mrunire al solului scade. Se constat de asemenea c odatcucretereaturaieirotoruluiianumruluidecuitescadevaloareagrosimiifeliilor desolivaloareanlimiicrestelor,iargraduldemrunireasoluluicrete.
31

4.4.GRAPE Grapele sunt maini care au ca destinaie, de obicei, executarea de lucrri superficialealesoluluicareconstaun:afnareaacestuia,sfrmareabulgrilorrezultain urma arturii, nivelarea suprafeei terenului, spargerea crustei, grparea semnturilor, ncorporareangrmintelor,aerbicideloretc. 4.4.1.Clasificareagrapelor Grapeleseclasificdupmaimultecriterii:dupnaturasurseideenergie,duptipul organelordelucru,dupmicareaorganeloractiventimpullucrului. a.Dupnaturasurseideenergieseclasificn: grapecutraciuneanimal; grapecutraciunemecanic(tractate,purtatesausemipurtate); b.Duptipulorganelordelucruseclasificn: grapecucoli; grapecudiscuri; grapestelate; grapeelicoidalesaucuvergele; c.Dupmicareaorganeloractiventimpullucruluiseclasificn: grapecuorganeactivenmicaredetranslaie(grapecucoli); grapecuorganeactivenmicareoscilatorie(grapeoscilante); grape cu organe active n micare de rotaie n plan orizontal (grape cu coli rotativi); grapecuorganeactivenmicarederotaienplanvertical(graperulante). d.Dupmasacerevinepeunorganactiv: grapeuoare; grapemijlocii; grapegrele. 4.4.2.Grapecucoli Grapele cu coli au ca destinaie grpatul arturilor, semnturilor, miritilor, punilorifneelor.Elesuntalctuite,deregul,dintrunnumrdeseciisaucmpuride grapprinsearticulatlaundispozitivdetraciune.Oseciedegrapesteconstituitdintr uncadrupecaresuntmontaicolii. Dinpunctdevedereconstructivseclasificn: grapecucolificiicadrurigid; grapecucolificiicadruarticulat; grapecucolireglabili; grapecucoliicadruflexibilgrapaplas; grapecucolioscilani; grapecucolirotativi; grapecucolielastici.

32

Grapelecucolificiicadrurigid(fig.4.26.a)sefolosescpentrugrpareaarturilor, avnd o pronunat aciune de nivelare a solului, dar adncimea de lucru a colilor este neuniform,nfunciededenivelrileterenului.

ab Figura4.26.Grapecucolifici a. Grap cu coli fici i cadru rigid: 1 bar de legtur; 2 bar de traciune; 3 bare transversale(cadru);4coli;5landetraciune;6landelegtur;7barenclinate (cadru); b.Grapcucolificiicadruarticulat:1cadru;2coli;3dispozitivdetraciune;IiII cmpuridegrap. Grapelecucolificiicadruarticulat(fig.4.26.b)aucadrullongitudinalformatdin elementearticulatentreeleastfelnctpotcopiadenivelrileterenuluipedirecie longitudinal,darpedirecietransversalcadrulesterigid,ceeacedeterminoadncime delucrumaiuniformdaronivelareasoluluimairedus.Sefolosescpentrugrparea terenuluinvedereaspargeriicrusteiiafnriisolului. Grapele cu coli cu cadru flexibil (fig. 4.27). La aceste grape fiecare col are posibilitatea s urmreasc denivelrile solului pe direcie transversal i longitudinal, realiznd o lucrare mai uniform ca adncime. Se folosesc pentru grparea terenului modelat n vederea spargerii crustei, afnrii solului i distrugerea buruienilor n curs de rsriresauimediatduprsrire,cndnusuntbinenrdcinate. Figura 4.27. Grap cu coli i cadru flexibil (grapa plas): 1 bar de traciune; 2 col; 3 vergele de legturacadrului. Grapelecucolireglabili(fig.4.28)auseciileformatedintruncadrucuopartefix reprezentat prin bare longitudinale solidarizate ntre ele i o parte mobil reprezentat
33

prinbarelongitudinalemontatearticulatpebaretransversaledecaresuntprinicolirigizi. Fiecare secie (cmp de grap) este prevzut cu un mecanism de reglare a unghiului de atacalcolilor (fig.4.29)irespectivadncimealordelucru.Sefolosescpentrugrparea arturiloriasemnturilor. Figura 4.28. Grap cu coli reglabili(vederegeneral):
1manetdereglaj;2parteamobil acadrului;3parteafixacadrului;4 colireglabili;5articulaie;6col patin; 7 sector crestat; 8 roi de sprijin.

Figura 4.29. Schema mecanismului de reglareaunghiuluideatacalcolilor:


1 manet de comand; 2 partea mobil a cadrului; 3 partea fix a cadrului; 4 coli reglabili; 5 articulaie; 6 col patin; 7 sector dinat; unghiul de nclinare a colilor (unghiul deatac).

Procesuldelucrualgrapelorcucoli.ntimpullucruluisubaciuneamaseigrapeice serepartizeazpefiecarecolidatoritdeplasrii(micaredetranslaie),colulptrunde nsolpecareldespicildeplaseazlateral(fig.4.30.a).Fiecarecolalgrapeimobilizeaz solulntrozontriunghiular,subununghi cuprinsntre50900ioadncimedepnla 12cm.

a b Figura4.30.Procesuldelucrualcolilordegrap a.Efectuldemobilizareasolului: aadncimeadelucru;dcdistanadintreurmelevecineale colilor; unghiulzoneidemobilizare; zonadeacoperire; b.Poziiacolilor:Ipoziievertical;IInclinaresprenainte;IIInclinaresprenapoi:


Gcgreutateacerevinepecol;Rrezultantaforelorceacioneazasupraunuicol; denclinareacolilor;aadncimeadelucru. unghiul

Coliipotfidispuidrepisaunclinai,formndcuplanulorizontalununghide900, maimicde900saumaimarede900(fig.4.30.b).
34

Fora R reprezint rezultanta forelor ce acioneaz asupra colului n sol: Rx componenta orizontal ce reprezint fora de rezisten la traciune i Ry componenta verticalarezisteneisolului.Daccoliisuntnclinaisprenainte 900),ptrunderea lornsolserealizeazsubaciuneaforeiGc+Ry,iardaccoliisuntnclinaisprenapoi 0 90 ),ptrunderealornsolserealizeazsubaciuneaforeiGcRy,situaiencareRy trebuiesfiemaimicdectGc,pentrucaorganulactivsintrensol.Daccoliisuntdispui vertical 900),ptrunderealornsolserealizeazsubaciuneaforeiGc. nfunciededestinaiagrapei,coliiauformediferite(fig.4.31) Figura4.31.Formedecolidegrape Acolicuseciuneptratsaurombic;Bcolicuseciunecircularsaueliptic; Ccolinformdelam. Grapele cu coli oscilani (fig.4.32) au organele active reprezentate prin coli rigizi, drepi,dispuipedournduritransversale,carentimpullucruluisegsescattnmicare de translaie pe direcia de naintare ct i n micare de rectilinie alternativ pe direcia transversal.Caurmareacelordoumicri,ntimpullucruluicoliidescriunsoltraiectorii sinusoidale. Figura 4.32. Grapa cu colioscilani: 1cadru;2brae
oscilante;3barecucoli;4coli.

Colii dispui pe dou bareoscilante,ntimpullucrului primesc micarea prin intermediul unei transmisii cu mecanism cu excentric sau cu mecanism bielmanivel de la priza de putere a tractorului, deplasnduse n sensuri opuse pe direcie transversal, n acest fel asigurnd i echilibrarea dinamic a mainii n timpul lucrului. Deplasarea agregatului asigur micarea de translaie a mainii. Ca urmare a celor dou tipuri de micri imprimate organelor active se asigur o mrunire corespunztoare a solului, distrugereaburuienilorinivelareapelimeadelucruamainii. Grapele cu coli rotativi (grape rotative) sunt prevzute cu rotoare pe care sunt montaicoliverticalirigizi,dediferiteforme(fig.4.33).Suntacionatedelaprizadeputere atractoruluiisuntrealizatecelmaifrecventcamainipurtate.
35

Grapelerotativedinpunctdevedereconstructivsuntmainicomplexe(fig.4.34), avndncomponen,decelemaimulteoriiuntvlugsauograpcuvergele,situaie cndformeazograprotativcomplex. Figura 4.33. Tipuri constructive de rotoare cu coli: a.


rotor cu coli lamelari; b. rotor cu coli nguticuseciunetrapezoidal;c.rotor cu coli nguti cu seciune triunghiular.

Figura 4.34. Grapa cucolirotativi:


1 carcasa transmisiei; 2 rotoareverticalecucoli; 3tvlugagresiv(cupinteni); 4 mecanism de reglare a adncimii de lucru; 5 grup conic.

Rotoarelecucolialeuneigrapeauoconstrucieidenticiarcoliideladourotoare vecine sunt dispui la un unghi de 900. n timpul lucrului rotoarele se nvrt n sensuri contrare,asigurndoprelucrarecomplexiintensivasoluluinvedereasemnatuluisau plantatului, putnd s lucreze att arturile ct i terenul nelucrat (miritii) pn la adncimeamaximde2830cm.Pelimeadelucruamainiiterenulrmnenivelat. Grapele cu coli elastici se utilizeaz pentru mrunirea i nivelarea superficial a solului,lucrndngeneral,nagregatcualtemainidelucratsolulsaumainidesemnat. 4.4.3.Grapecudiscuri Grapelecudiscuriaucadestinaiepregtireaterenuluipentrusemnatsauplantat, ntreinereaintervalelordintrernduriledepomiividevie,dezmiritituletc. Dupdestinaieeleseclasificn: grapecudiscuripentruculturidecmp; grapecudiscuripentrulivezi; grapecudiscuripentruvii. Dupmasacerevinepeunorganactiveleseclasificn: grapecudiscuriuoare(<30kg/disc); grapecudiscurimijlocii(3070kg/disc); grapecudiscurigrele(70120kg/disc); grapecudiscurifoartegrele(>120kg/disc). Organele active ale acestor grape sunt reprezentate prin discuri concave (calote sferice) cu marginea ascuit, continu (lis) sau discontinu (crestat), realizate din oel (fig.4.35).Celecrestateauoaciunemaienergicasuprasolului.Discurilesuntgrupaten

36

baterii dispuse perpendicular pe suprafaa solului i sub un unghi de 10 300 fa de direciadenaintare,numitunghideatac. Datoritcontactuluicusolul,ntimpullucruluidiscurileserotesciptrundnsolla oanumitadncimecaredepindedemasacerevinepeunorganactividecomponenta verticalarezisteneiopusedesol,condiionatdemrimeaunghiuluideatac . Figura4.35.Tipuriconstructive de discuri i poziia discului n timpul lucrului:
1 calot sferic cu contur ntreg; 2 calotsfericcuconturcrestat;3trunchi decon.

Adncimea maxim amax de lucrusedetermincurelaia:

amax = 3; [cm] (26) ncare: Ddiametrulexterioraldiscului,ncm; ddiametrulexterioralflaneibuceidedistanare,ncm. O baterie are n componen un ax cu seciune ptrat pe care sunt montate discurile cu concavitatea orientat n acelai sens i distanate ntre ele prin buce distaniere. Prinderea axului cu discuri la cadrul bateriei se face prin lagre i supori. Pentru curirea organelor active i desfundarea lor, pe cadrul bateriei sunt montate rzuitoare. Pentru o aciune mai energic asupra resturilor vegetale i a bulgrilor, la unele grapecudiscuribateriadinfaarencomponendiscuricrestateiarceadinspatediscuri lise(fig.4.36). Figura 4.36. Grap cu discuri semipurtat: 1 cadru grap; 2 cadru
baterie;3bucedistaniere;4lagrbaterie; 5 suport baterie; 6 ax baterie; 7 disc crestat;8disclis;9triunghidetraciune;10 roi de transport; 11 dispozitiv de reglare a unghiului de atac al bateriei; 12 suport cu rzuitori.

Figura 4.37. Scheme de dispunere a bateriilor pe cadrul grapei:


a.bateriidispusesimetricnX; b.bateriidispusesimetricnV; c.bateriidispuseasimetricnV. 37

Pecadrulgrapei,bateriilecudiscurisuntmontatenformdeX,simetricpedou rnduri,saunV,simetricpeunrndiasimetricpedournduri(fig.4.37). Cnd bateriile sunt montate pe dou rnduri, discurile de pe bateria posterioar ruleaz pe centrul intervalelor dintre discurile de pe bateria anterioar i au concavitile orientatensensopuscelordepebateriaanterioar,nscopulnivelriiterenului. 4.4.4.Grapestelate Grapelestelatesuntrealizatendouvarianteconstructive:cucolidrepiicucoli curbai. 4.4.4.1. Grapele stelate cu coli drepi au ca destinaie grparea arturilor concomitentcuaratulidistrugereacrustei.Organeleactive,reprezentateprinstelecu4 5 coli drepi, sunt montate pe axe cu seciune ptrat, constituind baterii. Bateriile n numrde23suntprinselacadrulgrapei prin lagre (fig. 4.38), perpendicular pe direcia de naintare. Stelele sunt montate pe ax cu joc pentru a se asigura autodesfundarea de bulgrii care ptrund ntrecolintimpullucrului. Figura4.38. Schema grapei stelatecucolidrepi:
1cadru;2triunghidetraciune; 3bateriicuorganeactive;4organeactive.

ncadrulbaterieicoliistelelorsuntdispuipepatrusaucinciliniielicoidalepentrua asiguramersullinalgrapei.Coliistelelordepeobaterieruleazpeintervaleledintrecolii stelelordepealtbaterie,astfelnctdistanadintreurmelelsatepesoldecoliistelelor grapeisfiectmaimic. n timpul lucrului, colii stelelor ptrund n sol i execut spargerea crustei, mrunireabulgrilor,aezareasoluluiitasarealuicndestepreaafnat. 4.4.4.2.Grapelestelatecucolicurbaimaisuntdenumiteisaperotative(fig.4.39) i au ca destinaie ntreinerea culturilor pritoare, cerealelor pioase, plantelor tehnice, legumicoleetc.naintedersrireaplantelor(prailaoarb)sauduprsrirealor. Figura 4.39. Schema sapeirotative:
1 disc cu coli curbai; 2 col curbat; 3 cadru grap; 4 baterii; 5 suport pentru greuti suplimentare; 6 dispozitivdetraciune.

38

n timpul lucrului sapa rotativ execut spargerea crustei, mrunirea i afnarea stratuluisuperficialalsoluluiidistrugereaburuienilorncursdersriresauduprsrire cndausistemulradicularslabdezvoltat. Organeleactivealegrapeistelatecucolicurbaiseprezintsubformaunordiscuri cu coli curbai care se monteaz libere pe axe cu seciune circular, n general pe dou rnduri, formnd baterii. Bateriile se prind la cadrul seciei prin lagre. O grap are n componenmaimulteseciiprinsearticulatattntreelectiladispozitivuldetraciune almainii. Adncimeadelucrudepindedemasaceapaspecoliisteleloridesensulderotire alstelelor(dedeplasareaseciilor).Dacserotescnsensulcurburiicolilor,suprafaade contact cu solul a colului este mic i acesta ptrunde adnc n sol, lucrarea fiind mai energic.Dacserotescnsensinverscurburiicolilor,corespunztorschimbriisensuluide deplasare a seciilor, suprafaa de contact cu solul a colului este mai mare i acesta ptrundemaipuinnsol,lucrareafiindmaipuinenergic. Calitatea lucrrii executate de aceste maini depinde i de viteza de deplasare a agregatului care se alege n funcie de cultur, mrimea plantelor i starea terenului. Cretereavitezeidedeplasaredetermincretereagraduluidemrunireasoluluidaria graduluidevtmareaplantelor. 4.4.5.Grapeelicoidale(cuvergele) Grapele elicoidale (fig. 4.40) au ca destinaie pregtirea solului n vederea semnatului,lucrndngeneralncadrulcombinatoarelorsauaagregatelorcomplexe,ele realiznd finisarea lucrrii de pregtire a terenului (nivelare, tasare uoar i afnare superficial). Eleauncomponenseciidelucruprinsearticulatlacadrulmainii,alctuitedin unulsaudourotoare.Unrotor(fig.4.40)esteformatdintrunaxpecaresuntsolidarizate discuri de form circular, hexagonal sau stelat, pe care sunt nfurate elicoidal bare (vergele)dediferiteprofile.ntimpullucruluivergeleledeperotoareptrundnsolla26 cm adncime i realizeaz mrunire, tasarea uoar n profunzime, nivelarea i afnarea stratuluisuperficialalsolului.

Figura4.40.Rotoarealegrapelorelicoidale:
1discuri;2vergelenfurateelicoidal;3axe;4lagre.

4.5.Tvlugi Tvlugiisuntmainicareaucadestinaieexecutarealucrrilordetasareasolului naintesaudupsemnat,mrunireabulgrilorduparat,distrugereacrustei,tvlugirea


39

semnturilordetoamncarenprimvarauieitdesclate(rdciniparialdezvelite desol)etc. Clasificarea tvlugilor se face dup natura sursei de energie i dup forma suprafeeiactive. Dupnaturasurseideenergieseclasificn:tvlugicutraciuneanimal;tvlugi cutraciunemecanic. Dup forma suprafeei active se clasific n: tvlugi cu suprafaa neted (tvlugi netezi);tvlugicusuprafaadenivelat(tvlugiinelari). 4.5.1.Tvlugulneted(fig.4.41.a)arencomponen,deregul,treiseciidelucru (una central i dou laterale) i obar decuplare a seciilor laterale la seciacentral. O secieesteformatdintruncadruprevzutcudispozitivdetraciune,pecareestemontat prin intermediul lagrelor organul activ, reprezentat printrun cilindru metalic neted, realizat din oel, gol n interior. La capete este prevzut cu orificii cu capace, prin care se poateintroduceapsaunisippentruamrimasatvlugului,respectivgraduldetasareal solului.

Figura 4.41. Scheme de tvlugi: a. neted; b. inelar: 1 dispozitiv de traciune; 2 cadrulsecieidelucru;3axbaterie;4cilindruneted;5lagre;6inele;7bardecuplarea seciilordelucru.

4.5.2.Tvlugulinelar(fig.4.41.b)arencomponen,deregul,treiseciidelucru iobardecuplareaseciilorlateralelaseciacentral(caicelneted).Oseciedelucru estecompusdincadruiunasaumaimultebateriicuorganeactive,montateprinlagre. Obaterieesteformatdintrunaxcuseciunecircularmontatprinlagrelacadrulseciei i organele active ale bateriei (inelele), montate liber pe ax. Cadrul este prevzut cu dispozitivdetraciune. Organeleactive(fig.4.42)suntdediferitedimensiuniipotfirealizatecusuprafaa exterioar neted (lis) sau denivelat. Cele cu suprafaa denivelat sunt prevzute cu proeminenesubformdedini. Figura4.42.Diferiteprofilede organe active (inele) la tvlugiiinelari.
a i b inele cu suprafaa dinat; c inel cu suprafaa neted(lis).

ncadrulbaterieiinelelepotaveaaceeaiformidimensiuni(fig.4.43.AiD)sau potfidiferitecadiametruiprofil,montatealternativpeax(fig.4.43.BiC),situaiencare
40

datoritdiametrelordiferite,inelelesevorroticuvitezeunghiularediferite,asigurnduse autodesfundareaiomrunirebunastratuluisuperficialalsolului. Figura4.43.Diferitetipurideseciidetvlugiinelari.


Adetipcuinelelise,groase;BdetipCambridge;CdetipCroskill;DdetipChampbell. 1.organedelucru(inele);2.cadrulseciei;3.dispozitivdetraciune.

ntimpullucrului,tvlugulsedeplaseazprinrostogolire,realizndtasareasolului datoritgreutiiproprii. Adncimeadetasarehestecuattmaimarecuctdiametrulorganeloractiveeste maimare. Presiunea realizat de tvlug pe unitatea de lime de lucru p se determin cu relaia: P= ,[daN/cm](27) ncare: greutateatvlugului,ndaN; limeadelucruatvlugului,ncm. 4.6.CULTIVATOARE Cultivatoarele sunt maini destinate pentru executarea lucrrilor superficiale ale solului nainte de nfiinarea culturilor sau pentru lucrri de ntreinere a culturilor pritoare. n timpul lucrului cultivatoarele pot s execute: afnarea solului, distrugerea buruienilor,deschidereaderigolepentruudaresaurefacereaacestora,bilonareaculturilor pritoare,ncorporareangrmintelornsoletc. Lucrriledecultivaieseexecutcurespectareaunorcerineagrotehnice: Cultivaie total are ca scop pregtirea patului germinativ n vederea semnatului sau plantatului i trebuie s respecte urmtoarele cerine: s asigure uniformitatea de adncimepetoatsuprafaalucrat,sasiguredistrugereaburuienilorpelimeadelucru, s nu deniveleze terenul, s realizeze o bun afnare i mrunire a solului pe limea de lucru; Cultivaia parial sau pritul se execut n timpul vegetaiei i are ca scop combaterea mecanic a buruienilor de pe intervalele dintre rndurilede plante, afnarea,
41

mrunirea i aerisirea solului. Praila se execut dup rsrirea plantelor i trebuie s respecte urmtoarele cerine: asigurarea unei zone de protecie de o parte i de alta a rndurilor de plante cu limea de 7 15 cm; adncime de lucru uniform i distrugerea buruienilorpelimeadelucruaseciilor;mrunireaiafnareasolului.Primeleprailese realizeaz cu viteze de deplasare mici (3 5 km/h), pentru a evita acoperirea cu sol a plantelor. 4.6.1.Clasificareacultivatoarelor Cultivatoarele se pot clasifica dup culturile la care se folosesc, dup destinaie i dupfelultraciunii. a.Dupculturilelacaresefolosesccultivatoarelesegrupeazn: cultivatoarepentruculturidecmp(fig.4.45); cultivatoarepentruculturilegumicole; cultivatoarepentruculturipomicole(fig.4.50); cultivatoarepentruculturiviticole; cultivatoarepentruplantetehnice(fig.4.44). b.Dupdestinaiecultivatoarelesegrupeazn: cultivatoarepentrucultivaietotal; cultivatoarepentrucultivaieparialsauprit; cultivatoarepentrubilonatipentrudeschisrigoledeudare; cultivatoare hrnitoare care concomitent cu lucrarea de prit realizeaz i ncorporareansolangrmintelorchimice; cultivatoareuniversale. c.Dupfelultraciuniicultivatoarelesegrupeazn: cultivatoaremanuale; cultivatoarecutraciuneanimal; cultivatoarecutraciunemecaniccarepotfipurtatesautractate

Figura4.44.Cultivatorpentruplantetehnice:
1.cadru;2.seciedelucru;3.dispozitivdeprinderelatractor;4.tiraniderezisten; 5.baresuporiorganeactive;6.bridedeprindereasuporilor;7.suporiorganeactive; 8.roatdecopiereaseciei;9.roideconducereacultivatoruluinlucru;10.scaunpentrumuncitor; 42

11.volancumecanismdeconducere.

4.6.2.Prilecomponentealecultivatoarelor Prile componente ale cultivatoarelor (fig.4.45) sunt reprezentate prin organe active (care particip direct la procesul de lucru) i organe ajuttoare (de transport, de susinere,dereglareetc). Figura 4.45. Alctuirea generalaunuicultivator:
1. dispozitiv de prindere la tractor; 2. organ activ; 3. cadru; 4. dispozitiv de protecie a organului activ; 5. mecanismdereglareapoziieiroii;6. roat de susinere a cultivatorului n lucruireglareaadncimiidelucru.

a. Organele active ale cultivatoarelor, dup operaiile pe care le execut pot fi: pentru extirparea buruienilor; pentruafnare;pentrubilonareideschisrigoledeudare;pentruncorporatngrminte chimiceetc. Organeleactivepentruextirpareaburuienilor(fig.4.46)executtiereaburuienilor concomitentcuafnareasuperficialasoluluiisuntrealizatesubformaunorsgeicuaripi egalesausgeiunilaterale(stngasaudreapta). Principalii parametrii ai organelor active de tip sgeat sunt: limea de lucru a organului activ bl; unghiul de atac msurat ntre pieptul sgeii i planul de tiere; unghiul de nclinare a aripilor fa de planul de tiere ; unghiul de tiere 2 (unghiul dintre muchiile tietoare); la sgeata unilateral unghiul de tiere este unghiul dintre muchiatietoareiscut;unghiuldeascuireaaripilorsgeii Sgeileunilateralesuntprevzutecuscutdeproteciearnduluideplanteiarip carelucreazpeparteastngsaudreapt,putndsptrundnsolpnlaadncimeade 10 cm. Scutul de protecie permite sgeilor unilaterale s lucreze pe lng rndurile de plante,cndacesteasuntncmici,frpericoluldeafiacoperitecusol. Figura 4.46. Organe active pentru extirparea buruienilor: a. sgeat cu aripi egale;b.sgeatunilateral;
1aripsgeat;2scutdeprotecievertical;3 ti;4pieptulsgeii;bllimeadelucrua organuluiactiv;unghiuldeatac;unghiul denclinareaaripilor; unghiuldetiere; iunghiuldeascuire.

Organeleactivepentruafnareasolului(fig.4.47)lucreazpnlaadncimeade25 cmipotfidetipdalt,ghearsausgeatcuaripinguste.

43

Organele active pentru afnare de tip ghear sau sgeat cu aripi nguste se pot monta pe supori rigizi sau elastici. Suporii elastici asigur vibrarea organelor active n timpul lucrului, pe direcia longitudinal i transversal, efectul de afnare i mrunire a solului fiind mai pronunat, naintarea mai uoar a agregatului i totodat consumul energeticmairedus. Figura 4.47. Organe active pentru afnareasolului:
a.organactivtipdalt;b.organeactivedetip ghear; c. organe active de tip sgeat cu aripinguste: bllimeaorganuluiactiv; H nlimea organului activ; unghiul de atac.

Organele active pentru bilonare i deschidere de rigole de udare (fig.4.48) sunt reprezentate prin rarie. O rari este compus dintro brs pe care este montat o cormandubl,cuaripireglabileattnplanorizontalct i n plan vertical i un vrf detaabil de regul de tip ghear pe post de brzdar. n timpul lucrului solul este deplasat n prile laterale, realiznd o rigol i dou biloaneacrordimensiunisuntdeterminatedeadncimea de lucru a rariei i de deschiderea aripilor n plan orizontal.Adncimeadelucruestedeaproximativ1012 cm. Figura 4.48. Organ activ pentru bilonare i deschidereaderigoledeudare,tiprari:
1. vrf detaabil (brzdar); 2. corman dubl; 3. aripi reglabile; 4. suport vertical pentru prindere la cadrul seciei b limea corpului rariei; unghiul de atac; 2 i tiere. unghiuri de

Organele active pentru ncorporat ngrminte chimice (fig. 4.49) sunt reprezentateprinorganeactivedetipdaltnspatelecrorasuntprevzutetuburipentru conducereangrmintelornstaresolidgranulatesaueviprevzutelaparteainferioar cu duze (orificii calibrate) pentru introducerea n sol a ngrmintelor chimice n stare lichid.Adncimeamaximdelucruestedecirca15cm. Figura 4.49. Organe active pentru ncorporat ngrminte chimice: a. organ activ pentru ncorporat
ngrminte chimice solide; b. organ activ pentru ncorporat ngrminte chimice lichide; 1. organ activ tip dalt; 2. tub de conducere a ngrmintelor chimice solide; 3. eav pentru conducerea ngrmintelor chimice lichide; 4. orificiu calibrat (duz).

44

n afar de organele active prezentate cu care se echipeaz n mod curent cultivatoarele, acestea se mai pot echipa: cu discuri pentru protecia plantelor, care se dispun pe lng rndurile de plante, protejndule pentru a nu fi acoperite cu sol la executareaprimelorlucrrideprit;cuorganeactiverotativecareexecutcuiburi(gropi) pentruplantatcartofietc. b.Organeleajuttoarealecultivatoarelorsuntreprezentatenprincipalprincadru idiversemecanisme. Cadrulcultivatoareloresterealizatndiferitevarianteiesteprevzutcudispozitiv de prindere la sursa de energie. Roile cadrului servesc la susinere n poziia de lucru la cultivatoarelepurtate,saulasusinerenpoziiadelucruidetransport,lacultivatoarele tractate.Roilecadruluiservescilastabilireaadncimiidelucruacultivatorului. Mecanismele cultivatoarelor servesc pentru reglarea adncimii de lucru, pentru trecerea din poziia de lucru n cea de transport, pentru acionarea seciilor mobile care lucreazsoluldintrepomipernd,pentrutrecereaorganeloractivepesteobstacole,pentru vibrareaorganeloractive,pentruconducereacultivatorului. Mecanismelepentruacionareaseciilormobilecarelucreazsoluldintrepomisau butucidevidevieperndrealizeazretragereaseciilorndreptulpomilorsaubutucilor i introducerea lor pe intervalul dintre pomi sau butuci pe rnd. Ele sunt prevzute cu palpatoare care la atingerea pomilor sau butucilor comand hidraulic sau mecanic retragereaseciilormobilepentrucadupocolireaacestorasrevinlapoziiainiial. Mecanismele pentru trecerea organelor active peste obstacole echipeaz cultivatoarele pentru livezi i sunt realizate, de regul, cu arcuri (fig.4.50). Figura 4.50. Cultivator pentru culturipomicole:
1. cadru; 2. grap cu coli; 3. organ de lucru tip ghear; 4. col de grap cu suportelastic;5.arcurialemecanismului de protecie al organului de lucru; 6. punct de articulare; 7. roi de sprijin; 8. dispozitivdeprinderelatractor.

Organeleactiveseprindindividualarticulatlacadruisemeninnpoziianormal delucrusubaciuneaunorarcuriputernice.Cndorganulactivntlneteunobstacol(ex.o rdcin puternic) care opune o rezisten ce depete fora de rezisten opus de arcuri, organul activ respectiv se rotete n jurul punctului de articulare i trece peste obstacoldupcare,subaciuneaarcurilorrevinelapoziiainiial. Mecanismelepentruvibrareaorganeloractivenplanverticalsuntreprezentatecel maiadeseaprinsuporielasticipecaresemonteazorganeleactiveicarentimpullucrului permit acestora s exercite o aciune mai energic asupra stratului de sol prelucrat i totodat reducerea rezistenei opuse de sol la executarea lucrrii ceea ce are ca efect imediatreducereaconsumuluienergetic. Mecanismele pentru conducerea cultivatorului se ntlnesc de regul la cultivatoarelepentruplantetehniceilegume(fig.4.44),undedistanadintrerndurilede plante este relativ mic, existnd riscul de a vtma plantele. Mecanismul de conducere
45

permite modificarea direciei de deplasare a cultivatorului, ntre anumite limite, fa de tractor. 4.6.3.Prindereaorganeloractivelacadrulcultivatorului Prinderea organele active la cadrul cultivatorului se poate face rigid sau articulat, prinintermediulsuporilor. Prinderea rigid a organelor active la cadru este caracteristic cultivatoarelor manuale,cultivatoarelorcutraciuneanimalilaunelecultivatoarecutraciunemecanic. Acest mod de prindere nu ofer posibilitatea urmririi microdenivelrilor terenului, adncimeadelucruaorganeloractivefiindneuniform. Prinderea articulat a organelor active la cadrul cultivatorului se poate face: individualsauprinintermediulseciilor. Prindereaarticulatindividualestentlnitlaunelecultivatoarepentrucultivaie totalilacultivatoarelepentruculturipomicole,oferindposibilitateafiecruiorganactivs urmreascdenivelrilesolului. Prinderea articulat prin intermediul seciilor se poate realiza prin montarea organelor active pe secii prinse articulat la cadrul cultivatorului sau prin montarea organelor active pe secii prinse la cadru prin paralelograme deformabile, soluie tehnic careareolargutilizare.naceastsituaieroatasecieicopiazdenivelrilesolului,dari menine i poziia n spaiu, tiurile organelor active rmnnd paralele cu suprafaa solului. 4.6.4.Repartizareaorganeloractivepecultivator La repartizarea organelor active pe cultivator trebuie avut n vedere respectarea cerineloragrotehniceiagregatulsfieechilibratntimpullucrului.Totodatlaechiparea cultivatoruluicuorganeactivedeafnaresevainecontclimeadelucruefectivalor estemaimaredectceaconstructiv. Pregtireacultivatoruluipentrulucrareadecultivaietotal,folosindorganeactive de afnare (fig. 4. 51) impune repartizarea acestora pe mai multe rnduri transversale pentruaseevitanfundareacultivatoruluicusolsauburuieni. LimeadelucruacultivatoruluiBlsecalculeazcurelaia: Bl=nb,[m](28) ncare: nreprezintnumruldeorganeactivedeafnarecucareseechipeazcultivatorul; blimeadelucruaunuiorganactiv,nm. Figura 4.51. Schema de repartizareaorganeloractivepe cultivator, pentru lucrarea de cultivaietotal,folosindorgane activedeafnare:Bllimeade
lucru a cultivatorului; b limea efectiv de lucru a organului activ; 46

bclimeaconstructivaorganuluidelucru;ddistanalongitudinaldintredouorganeactive apropiate.

Pregtireacultivatoruluipentrulucrareadecultivaietotal,folosindorganeactive deextirpare(fig.4.51.C.).Pentruaceastsituaietrebuiesseasigurezonedeacoperire pentruaseevitarmnereadezonenelucratesaucuburuieninetiate,iarpentruevitarea nfundriicultivatorului,organeleactivetrebuierepartizatepemaimulternduri. Figura 4.51. Scheme de echipare a cultivatoarelor.


A. cu organe de extirpare de tip sgeat cu aripi egale i sgeat unilateral, pentru cultivaieparial; B. cu organe de extirpare de tip sgeat unilateral,pentrucultivaieparial; C.cuorganedeextirparedetipsgeatcuaripi egale, pentru cultivaie parial; 1 rnd de plante;2organeactive;Bl limeadelucrua cultivatorului; b limea de lucru a organului activ;b1limeadelucruasgeiiunilaterale; b2limeadelucruasgeiicuaripiegale;d distanadintrernduriledeplante;Zzonade protecie a rndurilor de plante; c zona de acoperire;

Limea de lucru a cultivatorului pregtitpentrucultivaietotal,echipatcuorganeactivedeextirpareBlsedetermincu relaia: Bl=nb(n1)c,[m](29) ncare: nnumruldeorganeactivemontatepecultivator; blimeadelucruaunuiorganactiv,nm; czonadeacoperire,nm; Mrimeazoneideacoperirecseconsider48cm. Pregtirea cultivatorului pentru lucrarea de cultivaie parial (prit), folosind organe active de extirpare (fig. 4. 51. A i B.). La pregtirea cultivatorului trebuie s se respectezoneledeproteciecarermnnelucratepelngrnduriledeplanteizonelede acoperire a organelor active care lucreaz pe intervalul dintre rndurile de plante, de asemenea trebuie evitat nfundarea cultivatorului. La prima prail , cnd plantele sunt mici,adncimeadelucruestemaimic,vitezadedeplasareaagregatuluiestemairedus, de asemenea zona de protecie este mai mic, dar fr s existe riscul de vtmare a plantelor. La prailele urmtoare, cnd talia plantelor este mai mare i sistemul radicular maibinedezvoltat,adncimeadelucrucrete,zonadeproteciesemrete,vitezadelucru crete.nfigura4.51.AiBsuntprezentatedouvariantedemontareaorganeloractivede extirpare pentru lucrarea de prit. Din figur se constat c organele active tip sgeat unilateralsuntmontatedeoparteidealtaarndurilordeplante,acesteafiindferitede acoperireacusolprinintermediulscuturilorverticale.

47

Lapregtireacultivatoruluipentrupritpeterenmodelat,trebuieavutnvederei montareararielorpentrurefacerearigolelordeudare(fig.4.52).

Figura4.52.Schemademontareaorganeloractivedeextirpare pecultivatorpentrulucrareadeprit,cndlucreazpeterenmodelatnbrazdenlate:
1 roata seciei de lucru; 2 organ activ tip sgeat cu aripi egale; 3 organ activ tip sgeat unilateral;4rari;5rigoldeudare;6brazdnlat;7rnddeplante;Bl limea de lucruacultivatorului;ddistanadintrernduriledeplante.

La o trecere cultivatorul lucreaz numai jumtate din limea brazdelor nlate laterale,urmndcalantoarcereaagregatuluisfielucraticealaltjumtate. Dacconcomitentculucrareadepritseexecutiadministrareadengrminte chimice,organeleactivepentruncorporareangrmintelorchimicesemonteazpelng zoneledeprotecie. 4.7.MAINICOMBINATE Mainilecombinateaucadestinaieexecutareaconcomitentamaimultorlucrri. Dupdestinaieeleseclasificntreigrupe: Mainicombinatepentrupregtireapatuluigerminativ(combinatoare); Mainicombinatepentrupregtireapatuluigerminativ,concomitentcuaplicarea deerbicide,insecticideingrmintechimice; Mainicombinatepentrupregtireapatuluigerminativ,concomitentcuaplicarea de erbicide, insecticide, ngrminte chimice i cu executarea lucrrii de semnatsauplantat. Celemairspnditesuntmainilecombinatepentrupregtireapatuluigerminativ combinatoarele (figura 4.53), care la o singur trecere asigur pregtirea terenului n vedereasemnatuluisauplantatului. Combinatoarelesepotrealizaprinmontareapeuncadruamaimultororganeactive delucru,specificediferitelormainidelucratsolul(cultivatoare,freze,grape,tvlugietc.) sauprincuplareamaimultorseciidemaini(fig.4.54)saumainidelucratsolul(fig.4.55), formndagregatecomplexe.

48

Figura4.53.Schemageneralaunuicombinator:
1dispozitivdeprinderelatractor;2organactivtipsgeatcuaripiegale;3lamnivelatoare; 4organactivdegrapelicoidal;5roatpentrureglareaadncimiidelucru;6dispozitivde protecieaorganuluiactiv;7mecanismdereglareapoziieiroii;8cadru.

Figura4.54. Combinatorpentrupregtirea patuluigerminativ. Combinatoarele sunt echipate cu diferite tipuri de organe active : tip sgei cu aripi egale; tip gheare sau dalt; grape cu coli, grape elicoidale, grape cu discuri; rotoare de frez; lame nivelatoare, etc., de aceea pot realiza concomitent extirparea buruienilor, mrunirea bulgrilor, nivelarea terenului, afnareasuperficialitasareanprofunzimeasolului. Mainile combinate au n componen maini i echipamente corespunztoare efecturii lucrrilor de pregtire a patului germinativ, aplicarea de ngrminte chimice, erbicideiinsecticide,semnatsauplantat(fig.4.55).Prinexecutareamaimultorlucrrilao singur trecere, se reduce numrul de treceri ale agregatelor pe parcele, reducnduse gradul de tasare a solului de ctre roile tractoarelor i ale mainilor de lucru la treceri repetate pe teren, reducnduse consumul energetic, respectiv consumul de combustibil pentru executarea acestor lucrri. De asemenea, prin folosirea mainilor combinate, lucrrile de pregtire a patului germinativ i de semnat sau plantat se pot executa n perioadeleoptime,corespunztoarecerineloragrotehnice. Figura 4.55. Main combinat pentru afnat, fertilizat, pregtit pat germinativ, semnat i aplicat pesticide.

49

1 main de afnat solul; 2 echipament de aplicat ngrminte chimice; 3 frez; 4 semntoare;5echipamentdeerbicidat;6echipamentdeaplicatinsecticidegranulate.

4.8.MAINIPENTRUAFNAREAPROFUNDASOLULUI Acestemainiaucadestinaieafnareaprofundasoluluipnlaadncimide120 cmnscopulcreriicondiiilordeinfiltrareaapei,deaerisireidedezvoltarenprofunzime a sistemului radicular al plantelor. Concomitent cu lucrarea de afnare a solului se pot ncorpora ngrminte chimice n sol, se pot realiza rigole la suprafa pentru irigare sau desecri,iarnprofunzimedrenuricrtipentruscurgereaapei,nspecialpesolurilemai puin permeabile (podzolice i podzolite). Aceste maini solicit fore de traciune relativ mari,deaceeasuntmainicutraciunemecanic. Clasificarealorsefacenprincipaldupmoduldecuplarelasursadeenergie,dup adncimeadelucruiduplucrrilepecareleexecut. a.Dupmoduldecuplarelasursadeenergieseclasificn: mainipentruafnareaprofundasoluluipurtate; mainipentruafnareaprofundasoluluitractate. b.Dupadncimealacarelucreazseclasificn: maini pentru afnarea solului la adncime mic (pn la 40 cm), numite scarificatoaresaucizele; maini pentru afnarea solului la adncime medie (ntre 40 80 cm), numite subsoliere; mainipentruafnareasoluluilaadncimemare(80120cm),numiteafntoare adnci. c.Duplucrrilepecareleexecutseclasificn: mainisimple,careexecutnumaiafnareaprofundasolului; maini combinate, care concomitent cu afnarea profund a solului execut ncorporareadengrminte,canaledeirigaiisaudesecri,canalededrenajetc. Scarificatoarele numite i cizele sunt cultivatoare speciale care lucreaz la adncimeadepnla40cm(fig.4.56).Elenlocuiesclucrareadearat,asigurndafnareai mrunireasoluluifrrsturnareabrazdei. Suntechipatecu511organeactivedediferitetipuri(fig.4.58)montatepesupori rigizisauelastici(fig.4.57)idecelemaimulteorisuntechipateicuechipamenteauxiliare (figura4.59),careaucadestinaiemrunireasuplimentarasoluluiinivelarealui. Figura 4.56. Schema unui scarificator sau cizel: 1 cadru; 2 dispozitiv de prindere la tractor; 3 organ activ; 4 suport;5roatdereglareaadncimiide lucru.
50

Figura4.57. Tipuridesupori:a.
simplu, plat, bilamelar; b. simplu pe arc plat; c. dublu plat, cu arc simplu saudublu;d.simpluplat,cuarc simplusaudublu.

a.b.c.d.

Figura4.58.Tipurideorganeactivecucaresuntechipatemainiledeafnatsolul. Figura 4.59. Scheme de echipamente complementare ale mainilordeafnatsolul nfigura4.60seprezintmoduldeaciunealscarificatoarelornteren. Figura4.60. Modul de aciune al scarificatoarelor(sus) i profile de sol dup lucrarea de afnare (jos).
51

Subsolierele(fig.4.61)suntechipatecu1pnla4organeactivecomplexeformate dincteunsuportvertical,ngust,pecaresuntfixatedouorganeactive:uncuitvertical montatsubununghidecirca800iunbrzdatdaltcuununghideatacdecirca270. Figura 4.61. Schema unui subsolier purtat: a. cu un organ activ; b. cu trei organe active:
1cadru;2suportcuitvertical; 3cuitvertical;4brzdar;5 suport brzdar; 6 dispozitiv de cuplarelatractor.

a.

b.
Mainile pentru afnarea adnc a solului (fig.4.62) se aseamn din punct de vedereconstructivcusubsolierele,fiindprevzutecu12organeactive. Figura 4. 62. Schema unei maini de afnare adnc a solului echipat cu organe active cu micarevibratorie:
1 dispozitiv de cuplare la tractor; 2 cadru; 3 suportul cuitului vertical; 4 organe active mobile (cuit vertical i brzdar); 5 mecanism de acionare a organelor active; 6 roat de reglare a adncimii de lucru;7cilindruhidraulicpentruacionareamainiin poziiedetransportsaudelucru.

Dac mainile pentru afnarea adnc a solului sunt echipate cu organe active cu micare vibratorie,foraderezistenlanaintaresereducecupnla40%icupnla20%dac suntechipatecuorganeactivecusuporielastici.ntimpullucruluiorganeleactiveptrund n sol la adncimea a (reglat din roile de susinere a mainii) i realizeaz o afnare pe limea ,carederegularevaloarea =2a(fig.4.63).Datoritafnriiadnci,stratul de sol impermeabil (care se formeaz sub stratul arabil, aa numitul hardpan sau talpa plugului,podulbrazdei,cuogrosimede520cm,foartecompact,greupermeabilpentru apicuostructurmasiv)estespart,crendcondiiideaerisireasoluluiidedezvoltare a sistemului radicular al plantelor n profunzime i totodat permite infiltrarea apei la adncime,framaibltilasuprafa.

52

Figura4.63.Schemaprocesuluidelucruauneimainiicombinatedeafnareadnc asolului:1zonaafnat;2particuledengrmnt;3canaldedrenaj;aadncimea delucru; limeadeafnare. Drenulcrtiestereprezentatprintruncorpdeformcilindricsausferic,prinsn parteadinspateasuportuluiorganuluiactivicareladeplasareaprinsolrealizeazuncanal pentru drenarea solului, amplasat n profunzime, aproape de adncimea de lucru a organuluiactivalmainii. 4.9.MAINIDEMODELATSOLUL Modelarea solului a fost impus n special de tehnologia unor culturi legumicole irigate i const n profilarea stratului superior al solului n straturi nlate sau n biloane simetrice. 4.9.1.Modelareanstraturinlate Modelarea n straturi nlate se realizeaz dup efectuarea lucrrilor de baz ale solului,inclusivnivelarea.Acestsistemdelucrareasoluluiprezintoseriedeavantaje:n primvarstraturilenlatesezvntmairepededectterenulnemodelatceeacepermite ncepereamaitimpuriealucrrilorncmp;excesuldeapprovenitdinprecipitaiisaudin irigarea prin aspersiune se scurge mai repede pe rigolele dintre straturi; la executarea cu mijloace mecanice a lucrrilor de ntreinere a culturilor, roile tractorului i mainilor vor rulaperigoleledintrestraturi;amplasareapestraturiaculturilorlegumicoleasigurcondiii bunepentrurecoltareamecanizat. Mainiledemodelatsolulnstraturinlate(fig.4.64.a)suntmainipurtatecareau ncomponenuncadruprevzutcudispozitivdecuplarelatractoriorganedeconducere reprezentateprinmarcatoare.Pecadrusuntmontateorganeleactivetipraripatincare deschidrigole,plcileformatoarecaresecontinucuplciledetasarereglabilecapoziiei borduriledefinisare,careauroluldeaprofilasolulafnatsubformdestraturinlate,de form trapezoidal, separate ntre ele prin rigole (fig. 4.64.b). Modelarea solului se realizeazdupdiferitescheme,respectivcudiferitelimialestratuluilacoronament:50 cm, 94 cm, 104 cm, deschiderea rigolelor la nivelul coronamentului este de 46 cm, iar nlimea straturilor, reglabil concomitent cu modificarea gradului lor de tasare, este de aproximativ15cm.

a.b.


53

Figura4.64.a.Schemauneimainidemodelatsolulnstraturinlate:
1i2baretransversalealecadrului;3barelongitudinalealecadrului;4dispozitivdecuplarela tractor;5raripatin;6brse;7i10plciformatoaredestraturi;8i11plcidetasare; 9i12borduridefinisare;13supori;14platformpentrumasesuplimentare: b.Schemademodelareasoluluinstraturinlate:1stratnlat;2rigol;3rndde plante;hnlimeastratuluinlat;ddistanadintrernduriledeplante.

Alegereaschemeidemodelaresefaceinndcontdetehnologiadecultur, denaturaitipulsolului,decerineleplanteidecultur. 4.9.2.Modelareanbiloanesimetrice Acest tip de modelare cu distana ntre biloane de pn la 70 cm este prevzut n tehnologia unorculturilegumicole(varz,conopidetc.).Rsadulseplanteazpeunadin prile bilonului, rigola servind la irigat. Lucrarea se execut cu cultivatoare echipate cu organeactivetiprarisaucumainispecialepentrudeschisrigole. ncoliledevidevieundeseimpunerealizareadebiloanecudistanemarintre eleseutilizeazdiversetipuridemaini:pluguricudoutrupie,unarstoarnbrazdape parteastngiarcealaltpeparteadreapt,rsturnndbrazdelespreinteriorconcomitent, rezult un bilon cu dimensiuni reglabile; freze pentru fcut biloane, echipate cu dou rotoarecucuitemontatenclinatfadedireciadenaintare,carerealizeazunbilonlao singurtrecereaagregatului. 4.10.MAINIDESPATGROPI Mainile de spat gropi au ca destinaie executarea de gropi n vederea plantrii pomilor fructiferi, a vieidevie, a stlpilor i pentru sparea gropilor n vederea scurgerii apeicestagneazlasuprafaasolului. 4.10.1.Clasificareamainilordespatgropi Clasificareamainilordespatgropisefacedupmaimultecriterii:dupmodulde cuplarelasursadeenergieiacionareidupmoduldeexecuieagropilor. a.Dupmoduldecuplarelasursadeenergieiacionareseclasificn: mainidespatgropicuacionaremecanicpurtatepetractor; mainidespatgropicuacionaremanualsaumecanic,portabile. b.Dupmoduldeexecuieagropilorseclasificn: mainidespatgropicuacionarecontinu,careexecutgroapaprintrosingur introducereaburghiului; mainidespatgropicuacionarediscontinu,careexecutgroapaprinmaimulte introduceriiscoaterialeburghiului; 4.10.2.Construciaiprocesuldelucrualmainilordespatgropi Prile componente principale ale mainilor de spat gropi sunt reprezentate prin (fig.4.65.a):cadrul,burghiul,transmisiaimecanismedereglare.

54

a.b.
Figura4.65.a.Schemamainiidespatgropi:1cadru;2transmisie;3grupconicreductor;
4spireelicoidale;5cuite;6vrf;7burghiu:unghiuldenclinareatransmisieicardanice; tluminalasol;A,B,C,Dmecanismpatrulaterarticulat;b.Vrfurideburghie:1daltdreapt triunghiular;2daltdespicat;3burghiuconic;4daltspiral;5daltspiraldespicat.

Burghiul primete micarea de rotaie de la priza de putere a tractorului prin intermediulunuiarborecardaniciaunuigrupconicreductorsaudelaunmotorpropriu. La partea inferioar burghiul este prevzut cu un vrf de diferite forme (fig. 4.65.b) i cu cuitecarepotaveatiuldinatsaulis. ntimpulprocesuluidelucru,burghiulareomicarederotaieiunadeavans.Prin micarea de avans burghiul ptrunde n sol i cu ajutorul cuitelor taie felii pe care le mruneteiprinintermediulspirelorsolulesteridicatiprincentrifugareestearuncatpe margineagropii. Gropilepentruplantatvidevieipentrustlpiauadncimeade400800mmi diametrulde200400mm;pentruplantatpomidiametrulgropilorestede6001000mm iaradncimeaesteaceiai.Adncimeagropilorpentruscurgereaapeiestede10002500 mm. Verificareacunotinelor 1.Careestedestinaiamainilordespatsolul? 2.Dupcecriteriisepotclasificamainiledespatsolul? 3.Careestedestinaiafrezelor? 4.Enumeraiprileprincipalealeuneifreze. 5.Caresuntparticularitileconstructivealefrezelorlegumicole? 6.Cereprezintpasulfrezei? 7.Caresuntfactoriidecaredepindegraduldemrunireasoluluincazulfrezelor? 8.Careestedestinaiagrapelor? 9.Caresuntprilecomponenteprincipalealegrapelorcudiscuri? 10.Caresuntfactoriidecaredepindeadncimeadelucruagrapelorcudiscuri? 11.Princesuntreprezentateorganeleactivealegrapelorcucoli? 12.Caresuntvarianteleconstructivealegrapelorstelate? 13.Careestedestinaiasapelorrotative? 14.Caresuntdifereneleconstructivedintretvlugiineteziiceiinelari? 15.Caresuntavantajelemontriialternativeainelelordediametreiprofilediferite ncadrulbaterilortvlugilorinelari? 16.nceconstcultivaiaparial?
55

17.Careesterolulzoneidesuprapunereaorganeloractivelacultivatoare? 18.Cerolarescutulorganeloractiveunilaterale? 19. Ce condiii se impun la pregtirea cultivatorului pentru lucrarea de cultivaie parial(prit),folosindorganeactivedeextirpare? 20.Ceoperaiiexecutorganeleactivedetiprari? 21.Cedestinaieaumainilecombinate? 22.Caresuntavantajeleutilizriimainilorcombinate? 23.Careestedestinaiamainilordefcutgropi? 5.MAINIIINSTALAIIPENTRUPREGTIREAAMESTECURILORDEPMNT IPENTRUEXECUTAREAGHIVECELORNUTRITIVE

Multedintrelegumelecultivatencmpsaunspaiiprotejateimpunproducereade rsad (tomate, ardei, vinete, varz, praz, conopid, elin etc). Rsadurile sunt produse n sere,rsadnie,solariisauterenneprotejat,pesubstraturispecificedeamestecurinutritive iulterior,cndcondiiilepermit,seplanteazncmpdeschissaunspaiiprotejate(sere, solarii etc.). innd cont de modul de producere, rsadurile se pot realiza prin semnare direct(pepatnutritiv,nghivece,nldie)cndseseamnmairarirmnnacelailoc pnlaplantare,sauprinrepicaresituaiencareseseamncudensitatemare,iardup rsrireserepic(semutpepatnutritiv,nghivece,nldiesaudirectncmp,asigurnd spaiumaimaredenutriie). Pentru semnat i pentru repicat sunt necesare amestecuri de pmnt sau amestecurinutritivecaracteristice(nfunciedespecie,devrst,descopulurmritetc.), caretrebuiepregtitedintimp. 5.1.MAINIPENTRUPREGTIREAAMESTECURILORNUTRITIVE Amestecurile de pmnt folosite la confecionarea ghivecelor nutritive i pentru realizarea paturile nutritive trebuie s cuprind n proporii bine determinate, pmnt de elinsaudelucernier,turb,mrani,nisip,compostdefrunzeetc. Pregtirea amestecurilor de pmnt presupune n primul rnd existena unei platformebetonate,depreferinacoperit,carevaserviladepozitareacomponentelori realizareaamestecurilor.naldoilearndsuntnecesaremainiiinstalaiicuajutorulcrora seexecutoperaiilelegatedepregtireaamestecurilordepmnt.Amestecurilenutritive trebuie s fie libere de corpuri dure, dozate n proporii corespunztoare, bine mrunite, omogene,liberedeboliiduntori.Operaiilenecesarepregtiriiamestecurilordepmnt constau n: aducerea componentelor pe platforma de depozitare, dozarea volumetric a componentelor; amestecarea componentelor n vederea omogenizrii; mrunirea amestecului; cernerea amestecului; dezinfecia amestecului; depozitarea amestecului pregtit. Aducerea componentelor pentru amestec se realizeaz cu mijloace de transport reprezentate prin tractoare cu remorci, autocamioane sau vagoane de cale ferat. Se descarcpeplatformngrmezi(nvrac)separat. Dozarea volumetric a componentelor amestecului se realizeaz cu ncrctorul pivotant cu graifer echipat cu cup sau cu ncrctorul frontal cu cup, cu care componentele amestecului se depun n straturi succesive (fig.5.2.a), innd cont de proporiilestabilite.
56

Amestecarea componentelor n vederea omogenizrii se face tot cu ncrctorul pivotantsaucelfrontal,prinumplereacupeidingrmadacumaterialdozatidescrcareaei ntro grmad nou, din poziie superioar. Operaia se repet pn la omogenizare. Amestecareasepoatefaceicumainispecialrealizatenacestscop(fig.5.1),saupentru cantitimaimicisepoatefacemanualculopeiigreble(fig.5.2.b). Figura 5.1. Schema mainii de amestecatpmnt:1cadru;2camer
de amestec; 3 motor electric; 4 transmisie prin curele; 5 capac de protecie; 6 ntreruptor; 7 co de alimentare; 8 rotor cu palete de amestecare;9paletedeevacuare.

Figura 5.2. a. Schema dozrii componentelor amestecului nutritiv n straturi succesive; b. Schema omogenizrii amestecului nutritiv manual. ab

a.b. Figura5.2.Schemamainiidemrunitamestecdepmnt: a.mainademrunit:1codealimentare;2transportorelicoidal;3moarcuciocnele;


4i5motoareelectrice;6gurdeevacuare; b.moaracuciocnele:1guradealimentare;2rotorcuciocnele;3contrabttorcucuie.

Mrunireaamesteculuidepmnturmretereducereadimensiunilor componentelorsub10mmidefinitivareaomogenizrii.Serealizeazcumainispecialede mrunit(fig.5.3.a),careauncomponendecelemaimulteoriomoarcuciocnele(fig. 5.3.b). Mainaestealimentatcumijloacemecanice(ncrctorpivotant,ncrctorfrontal etc.).Materialuldincouldealimentareestepreluatdetransportorulelicoidalideplasatla moaracuciocneleundearelocmrunireadupcareesteevacuatpeplatform,pringura deevacuare.

57

Cernereaamesteculuidepmntarecascopobinereadeparticulemaimicide10 mm,frcorpuridurereprezentateprinpietre,corpurimetaliceetc.,folosinduseutilajede cernut,prevzutecusiteplane(fig.5.3)saucilindrice(fig.5.4). Figura5.3.Schemamainiidecernut cusiteplane(ciurvibrator):


1codealimentare;2sitplan;3sistem desuspensie;4mecanismvibrator;5cadru.

Figura5.4.Schemamainiidecernutcu sit cilindric: 1 co de alimentare, 2


transportorelicoidal;3rotorcusitcilindric;4i 5transmisia;6impuriti;7materialcernut.

La mainile de cernut cu site plane organul activ de cernere este o sit plan cu ochiuri de 10/10 mm, susinut pe un cadru ( batiulsitei)nclinatlacirca150carentimpullucruluisegsetenmicarevibratorie(1300 vibraii/minut).Materialulesteseparatndoufraciuni:unacaretreceprinsitiunacare rmnepesiticonstituieimpuritile. Lamainadecernutcusitcilindricorganulactivdecernutestereprezentatprintr ositcilindric,carentimpullucruluisegsetenmicarederotaie(maxim50rot/min.) icareseparmaterialulcainprimulcaz. Pentru cantiti mai mici de amestec cernerea se poate realiza i cu ciurul simplu careestereprezentatprintrositdinplasdesrmcuochiuride10/10mmsusinutpeo ram de lemn, aezat n poziie nclinat pentru a permite scurgerea i cernerea materialuluiaruncatpeeade12persoane. Dezinfeciaamesteculuidepmntsepoaterealizapecaletermicsauchimic. Dezinfecia termic se realizeaz cu vapori de ap supranclzii. Pe platform se amenajeazunspaiuundeseinstaleazevicuorificiiprincarecirculvaporiisupranclzii la75800.Amesteculpentrutratatseaeazpesteevinstratgrosde0,51,0mdup careseacopercuprelateimpermeabile,apoisedeschidevanapentruabur.Tratamentul dureazcirca1or,dupcareamesteculrmneacoperitpnlarcire. Dezinfecia pe cale chimic const n stropirea amestecului de pmnt cu produse chimicecuajutorulaparatelordestropitdediferitetipuri.Amesteculsentindenstraturicu grosimeade2530cm,iardupaplicareatratamentuluisenvelete,pentrusudaie,cuo prelatdefoliedepolietilencirca3zile. Depozitareaamesteculuidepmntmrunitidezinfectatsefacenspaiispeciale sauchiarpeplatformundeseacopercuprelate. 5.2.MAINIIINSTALAIIPENTRUPREGTIREAGHIVECELORNUTRITIVE
58

Ghivecele nutritive pentru rsaduri se realizeaz prin presare din amestecuri nutritivesauprinumplereacuamestecnutritivapaharelorrealizatedindiferitemateriale (maseplastice,hrtieetc). 5.2.1. Presele i mainile pentru executat ghivece nutritive prin presare pot s realizeze ghivece de form cubic (cuburi nutritive cu latura de 3 pn la 10 cm) sau cilindric.Umiditateaoptimaamesteculuiestede6570%ncazulfolosiriimainilorde presat,sau80%pentrupreselemanuale.nunitilemicideculturalegumelor,undenuse lucreaz cu un numr mare de ghivece, acestea se pot realiza cu prese manuale care pot executa2pnla12ghivecelaopresare(fig.5.5.a). Figura 5.5.a. Prese manuale pentru confecionarea ghivecelor nutritive. n figura 5.5.b. se prezint schema unei maini pentru executat ghivece nutritive prin presare. Mainaarencomponenuncode alimentare,transportorcumicareintermitentcaredeplaseazamesteculdepmntctre matripentrupresareaghivecelor.ntimpullucruluitransportorulcubanddeplaseazun stratdeamestecnutritivdincouldealimentaresprematri,acruigrosimeilimesunt reglate de plcile limitatoare. Cnd stratul de amestec nutritiv ajunge sub matri, transportorul se oprete iar matria coboar i preseaz stratul de amestec formnd ghivece.Dupridicareamatriei,oplacculisantapasasupraghivecelormeninndule n contact cu transportorul; odat cu presarea ghiveciului, n zona central un pinten execut o mic adncitur n care se va introduce smna. Banda transportoare se deplaseaz cu o lungime corespunztoare lungimii matriei i aduce alt strat de amestec nutritiv sub ea, pentru presare. Matria execut circa 20 curse/minut. De la captul transportorului ghivecele sunt preluate i aezate la loculdefinitiv n vederea semnatului saurepicatului. Figura 5.5.b. Schema mainii de executat ghivece nutritive prin presare: 1 co de
alimentare; 2 transportor; 3 motor electric; 4 reductor; 5 matri; 6 glisiere; 7 mecanism cuexcentric;8tij.

5.2.2. Instalaiile pentru umplereaghivecelorcuamestecnutritivrealizeazumplereaghivecelorcuamestecnutritiv nepresat(fig.5.6),situaiencaredezvoltareardcinilorplantelorestemaibun. Procesul de lucru al mainii se deruleaz astfel: ldiele cu ghivece goale ajung n dreptul mainii de umplut, unde distribuitorii asigur umplerea ghivecelor cu amestec nutritiv,surplusulfiindnlturatderzuitor,dupcareserealizeaztasareaamesteculuin ghivece,prinapsareadirectatasatoriloriprinvibrare.netapaurmtoareghivecelesunt golitepnlaadncimeadensmnaredectrerolaperie,apoildiaajungelamainade
59

semnat unde este oprit i se realizeaz nsmnarea de ctre duzele distribuitorului pneumatic,carelasscadseminelenorificiilepanouluidecontroliapoinghivece; pn ajunge o nou ldi cu ghivece pentru nsmnare, distribuitorul este deplasat la cutia de alimentare unde prinde pneumatic seminele n duze, pe care le aduce i le descarcnorificiilepanouluidecontrol;ldielecughivecelensmnateajunglamaina care acoper seminele cu amestec nutritiv, dup care un tasator realizeaz o uoar apsare; ldiele cu ghivecele nsmnate ajunse la captul transportorului cu role, se stivuiescpepaletesausuntncrcatenmijloacedetransportideplasatelaloculdefinitiv. Figura5.6.Schemainstalaieipentruumplereaghivecelorcuamestec nutritiv,cuifrsemnatconcomitent:
1transportorcuband;2transportorelicoidal;3elevatorcunec;4buncrtampon;5 buncrpentruumplereaghivecelor;6distribuitori;7i15reductor;8obturator;9agitator; 10rzuitor;11vibrator;12motorelectric;13ghidaj;14tasatori;16jgheabcolector;17i 18motorelectric;19transportorcurole;20cadrulmainiidesemnat;21cutiade alimentarecusemine;22pedalacutieidealimentarecusemine;23distribuitorpneumatic;24 furtun;25panoudecontrol;26opritorulldieicughivece;27ghidaj;28vibratorulcutiei dealimentare;29aspirator;30buncruldeamestecnutritivalmainiideacoperitseminelen ghivece;31transportorcurole;32obturatorpentrureglareadebituluideamestecnutritiv;33 agitatoricudegete;34transportorcurole;35transportorelicoidal;36reductor;37 agitatoarecudegete;38transportornclinatcuraclei;39rolperie.

Verificareacunotinelor 1.ncescopserealizeazamestecareacomponentelornutritive? 2.Ceseurmreteprinmrunireaamestecurilordepmnt? 3.Careestescopulcerneriiamestecurilordepmnt? 4.Cumsepotrealizaghivecelenutritive? 5.Careesteumiditateaoptimpentruexecutareaghivecelornutritivecuprese manuale? 6.Careesteumiditateaoptimpentruexecutareaghivecelornutritivecumainide presat? 6.MAINIDESEMNAT Mainiledesemnataucadestinaieefectuarealucrriidesemnatcareconstn repartizareauniformnsol,laadncimecorespunztoare,aseminelordiferitelorspecii,n vedereapuneriilorncondiiioptimedegerminaieidezvoltareaviitoarelorplante.

60

Principaleleoperaiicetrebuieexecutatelasemnatsunt:deschidereaderigolela adncimea impus, distribuirea uniform a seminelor n rigole i acoperirea lor cu sol. Concomitent cu semnatul mai pot fi aplicate ngrminte chimice, erbicide, insectofungicideetc. Cerineleprincipalepecaretrebuieslendeplineascmainiledesemnatsunt: smeninconstantadncimeadesemnat; snuproducvtmriseminelor; sfieuniversale; sasigureuniformitatededistribuiepelimeailungimeadelucru; spermitreglareaadncimiidelucruiadistaneidintrernduri; spermitreglareadebituluideseminenlimitelargi; sasigurentimpullucruluiomanevrabilitateridicatiodeservireuoar. 6.1.CLASIFICAREAMAINILORDESEMNAT Clasificareamainilordesemnatsefacedupurmtoarelecriterii: a.Dupmetodadesemnat: mainidesemnatprinmprtiere; mainidesemnatnrnduri; mainidesemnatncuiburi. b.Dupdestinaiesempartn: mainidesemnatuniversale(folositepentrumaimulteculturi); mainidesemnatspeciale(folositepentruosingurcultursaugrupdeculturicu cerineagrotehniceasemntoare); maini de semnat combinate (n afar de semnat efectueaz i alte operaii fertilizat,aplicareaerbicidelor,insecticideloretc.); c.Dupmoduldecuplarelasursadeenergie: mainidesemnattractate; mainidesemnatpurtate; mainidesemnatsemipurtate; d.Dupsursadeenergie: mainidesemnatcutraciuneanimal; mainidesemnatcutraciunemecanic. 6.2.MAINIDESEMNATNRNDURI nsmnarea culturilor n rnduri se realizeaz cu maini universale (fig. 6.1) care asigurdistribuiaseminelornfluxcontinuupernduriechidistante. O main de semnat n rnduri este format din urmtoarele pri componente (fig.6.2):cadru,cutiadealimentarecusemine,aparatededistribuie,tuburideconducere aseminelor,brzdare,organedeconducere,transmisie,dispozitivdetraciune,mecanisme etc. ncadrulprocesuluidelucru,mainaexecuturmtoareleoperaii: deschiderearigolelorpentruseminecuajutorulbrzdarelor; distribuirea i dirijarea seminelor spre brzdare prin intermediul aparatelor de distribuieiatuburilordeconducere;

61

Figura6.1.Mainde semnat n rnduri: 1


cutie de alimentare cu semine; 2 brzdare; 3 aparate de distribuie a seminelor;4transmisie;5 marcatoare; 6 roat motric;7cutiedeviteze.

acoperireaseminelorcusolprinintermediulbrzdarelorialgrapeicuzalesaual celeidetippiepten. ntimpullucrului,semineledincutiadealimentareajungncaseteleaparatelorde distribuiedeundesuntdistribuiteuniformincantitatea reglat,printuburiledeconducere,nrigoleledeschisede brzdare,apoiacoperitecusol. Figura6.2.Schemamainiidesemnatnrnduri: 1


cutia de alimentare cu semine; 2 agitator; aparat de distribuie;4tubdeconducereaseminelor;5brzdar;6 organedeacoperire;7roatmotric;8cutiedeviteze;9 transmisie; 10 caset distribuitor; 11 fund mobil; a adncimeadelucru.

6.2.1.Cutiadealimentarecusemineareroluldea depozita o anumit cantitate de semine necesar alimentriiaparatelordedistribuie.Esterealizatdintabl de oel sau mase plastice, cu pereii nclinai pentru a se asigura curgerea uoar a seminelor. Este prevzut cu capac pentru evitarea pierderilor de semine n timpul transportuluiipentruaprotejasemineledeeventualeleprecipitaii.Laparteainferioara cutiei,peunuldinperei,suntprevzuteferestredetrecereaseminelorspreaparatelede distribuie, reglabile ca mrime cu ajutorul obturatoarelor. Obturatoarele servesc i la ntreruperea trecerii seminelor ctre aparatele de distribuie cnd este cazul. Pentru a permitesemnatulpepantnbunecondiii,cutiadealimentareesteprevzutcuperei despritori(nupermitdeplasareaseminelorspreaval). 6.2.2.Agitatorulareroluldeapunenmicaresemineledelaparteainferioara cutiei de alimentare, n scopul asigurrii curgerii continue a seminelor spre aparatele de distribuie. Este montat n cutie, la partea inferioar, n dreptul ferestrelor aparatelor de distribuieiestereprezentatprintrunaxcudegete. Dup micarea pe careo au n timpul lucrului agitatorii se clasific n: agitatoricu micarederotaieiagitatoricumicareoscilatorie. 6.2.3. Aparatele de distribuie au rolul de a doza i distribui seminele la brzdare prin intermediul tuburilor de conducere. La mainile universale, aparatele de distribuie realizeazdistribuireaseminelorsubformaunuifluxcontinuu. Clasificareaaparatelordedistribuieaseminelorsefacedupurmtoarelecriterii: a.Dupmoduldedistribuieaseminelorsegrupeazn: aparatededistribuiedetipmecanic; aparatededistribuiedetipcentrifugal; aparatededistribuiedetippneumatic.
62

b.Duptipuldistribuieiseminelorsempartn: aparatecudistribuieindividual(cilindrucupinteni,cilindrucanelat,culingurie); aparatecudistribuiecentralizat(aparatecentrifugale,pneumatice). a.Aparatededistribuiedetipmecanic a1. Aparatul de distribuie cu cilindru cu pinteni (fig. 6.3) are distribuitorul reprezentatprintruncilindrudinmaterialplasticprevzutpesuprafaaperifericcudou rnduri de pinteni (dini) intercalai i un perete median de dirijare a seminelor. Este montat ntro caset, prevzut la partea inferioar cu un fund mobil (clapet mobil), reglabilcapoziienfunciedemrimeaseminelor.Reglareadebituluideseminelaacest tipdeaparatserealizeazprinmodificareaturaieidistribuitoruluiprinintermediulcutieide viteze. Figura 6.3. Schema aparatului de distribuiecudistribuitorcilindrucupinteni:1 caseta distribuitorului; 2 distribuitor cilindru cupinteni;3tubdeconducereaseminelor;4 fund mobil; 5 urub de reglaj; 6 creat mediandeghidareaseminelor;7pinten: Fiecare clapet mobil este prevzut cu un urub de reglare cu arc, pentru modificarea distanei dintre aceasta i pintenii distribuitorului. Semineleajunsencasetadistribuitoruluiprinfantacuobturator,suntantrenatede distribuitor pe la partea inferioar, prin spaiul dintre el i clapeta mobil spre tubul de conducere a seminelor. Acest tip de distribuie poart numele de distribuie inferioar. Pentru a menine constant debitul de semine, distribuitorii sunt antrenai de la roile de sprijinalesemntorii. La mainile de semnat cu lime mare de lucru, prile laterale sunt rabatabile, pentruapermitetransportulncondiiidesiguran.naceastsituaiecutiadealimentare cusemineavndlungimeamaimicdectlimeadelucruasemntorii,seminelenuar putea s ajung n mod continuu i uniform la toate brzdarele, n special la cele marginale, de aceea transportul lor este pneumatic (fig. 6.4). O astfel de main este prevzut i cu un ventilator care refuleaz aerulspreoconductdedistribuie,amplasatparalelcu cutiadealimentarecusemine.Conductaesteprevzut cu un numr de racorduri de evacuare egal cu numrul aparatelor de distribuie. n timpul lucrului, seminele antrenatededistribuitoriajungncurentuldeaercarele transportsprebrzdare. Figura 6.4. Schema unei maini de semnat echipat cu aparate de distribuie de tip mecanic i transportpneumaticalseminelor:1distribuitorcilindrucupinteni;2ventilator;3conduct
dedistribuie;4racord;5tubdeconducere.

63

a2. Aparatul de distribuie cu cilindru canelat (fig.6.5) este prevzut cu un distribuitorformatdintropartecilindricprevzutcucaneluriialtafrcaneluri,pecare estemontatobuccuaripioare.Ansamblulformatdincilindrucanelat,cilindrunetedi buca cu aripioare este montat pe axul distribuitorului cu posibilitatea de deplasare axial,modificnduseastfellungimeaactivadistribuitoruluicarereprezintlungimea priicanelateaflatencaseticareacioneazasupraseminelor.Cndparteacanelatse aflnntregimencaset,lungimeaactivadistribuitoruluiestemaximrespectiv,debitul distribuitoruluiestemaxim. Figura 6.5. Schema aparatului de distribuiecudistribuitorcilindrucanelat:
1distribuitor;2casetadistribuitorului;3urub dereglaj;4clapetmobil;5obturator;6tub deconducere.

Clapeta mobil, ca i la aparatele de distribuiecucilindrucupinteni,estereglabil capoziienfunciedemrimeaseminelor. Acesttipdeaparatdedistribuieesteutilizatnspecialpentrusemineledecereale iseminemicidelegume. a3. Aparatul de distribuie cu lingurie (fig.6.6) are o rspndire mai restrns. Distribuitorii pot fi prevzui cu lingurie cu suprafaa activ reglabil sau fix. n timpul lucrului,distribuitoriinmicarederotaiedeterminncrcarealingurielorcuseminepe careleridiclaparteasuperioariledescarcntuburiledeconduceredeundeajungn brzdare. Din acest punct de vedere distribuia este superioar, ceea ce nu pune probleme de vtmare a seminelor, dar terenul trebuie s fie foarte bine pregtit, iar viteza de lucru redus, pentru a se asigura meninerea seminelor n lingurientimpullucrului. Figura 6.6. Schema aparatului de distribuie cu distribuitoricu lingurie: 1 discuri; 2 lingurie; 3 tub deconducereaseminelor;4ax. b. Aparatul de distribuie centrifugal are o rspndiremairestrns(fig.6.7).Aredistribuitorulsub forma unui rotor conic montat cu baza mic n jos, prevzutcupaletecurbepeinterior.Laparteasuperioardistribuitorulestedeschis,iarla partea inferioar este prevzut cu un orificiu de alimentare, reglabil ca mrime prin intermediul unui obturator. Seminele din cutia de alimentare ajung n caseta distribuitorului, de unde, puse n micare de agitator, trec prin orificiul de alimentare n distribuitorisubaciuneaforeicentrifugesuntantrenatedepaletepetraiectoriicurbilinii, spreparteasuperioaraaparatuluidedistribuie,deundeptrundnorificiiledeevacuare, care sunt dispuse circular, iar de aici spre tuburile de conducere a seminelor, care fac legturacubrzdarele.Reglareadebituluidesemineserealizeazprinmodificareamrimii orificiuluidealimentarealdistribuitoruluicuajutorulobturatorului.

64

Figura 6.7. Schema aparatului de distribuiedetipcentrifugal:


1distribuitor;2caset;3corpdedistribuie;4 orificiudealimentareadistribuitorului;5obturator; 6agitator; 7canaleprincareseminele dincutia de alimentare trec n caseta distribuitorului; 8 orificiiprincaresemineledindistribuitorsuntdirijate spre tuburile de conducere; 9 obturator, 10 tub pentruaer.

c. Aparatul de distribuie pneumaticcudozaremecanicaseminelor(fig. 6.8)esteprevzutcuundozatordeseminemecanicdetipcilindrucucanelurinclinate,cu lungimea activ reglabil. Smna dozat este distribuit uniform de distribuitori pneumaticicuajutorulcurentuluideaerrefulatdeunventilator.Curentuldeaerasiguri transportul pneumatic al seminelor. Ventilatorul primetemicareadelaprizadeputereatractorului,iar dozatoruldelaroilemainii. Figura 6.8. Schema aparatului de distribuie pneumaticcudozaremecanic: 1cutiedealimentarecu
semine; 2 dozator mecanic de tip cilindru canelat; 3 ventilator; 4 tub Venturi; 5 distribuitor pneumatic principal;6tuburideconducereaseminelor.

6.2.4. Tuburile de conducere a seminelor au rolul de a conduce seminele de la aparatele de distribuielabrzdare.Eletrebuiesasigureocurgereuoaraseminelor,frainfluena negativ uniformitatea de distribuie a seminelor i s permit brzdarelor s se mite n planverticalntimpullucrului. Tuburile de conducere se prezint sub diferite forme (fig. 6.9), ele putnd fi clasificatentreigrupe: tuburitelescopice(fig.6.9.6); tuburiflexibile(fig.6.9.1,2,4,5); tuburicuplnii(fig.6.9.3). Figura6.9.Tuburideconducereaseminelor:
1tubflexibildinbandmetalicplat;2tubflexibil dinpnzcauciucat;3tubdinplniisuprapuse;4 tub flexibil din mase plastice profilate; 5 tub flexibil dinsrmspiralat;6tubtelescopic.

Tuburiletelescopicepotfirealizatedinoelsaumaseplastice,fiindformatedinmai multetronsoanecilindrice,culisante,cudiametrecresctoaredesusnjos.Tuburileflexibile sunt reprezentate prin tuburi metalice spiralate, tuburi din pnz cauciucat, tuburi din maseplastice.Tuburilecuplniisuntrealizatedinelementetronconicesubformdeplnii suprapuse,prinsentreeleprinlanuri.Celemaiutilizatetuburideconducereaseminelor suntceletelescopicedinmaseplasticeiceleflexibileprofilatedinmaseplastice.
65

6.2.5. Brzdarele au rolul de a deschide rigole (anuri) pentru introducerea semineloriacoperirealorcusol.Dupunghiuldeptrunderensolbrzdareleseclasific ndoucategorii: brzdarecuunghiascuitdeptrunderensol(tipancor); brzdarecuunghiobtuzdeptrunderensol(tipcultural,tipdisc). 6.2.5.1. Brzdarele cuunghi ascuit de ptrundere n sol denumite i brzdare tip ancor(fig.6.10)auuncorpsubformdeplniecuvrfulascuit,montatepebraesupori. Figura 6.10. Schema brzdarului
tipancor: a.brzdarcombinatpentruncorporatsemine ingrmintechimice; b. brzdar simplu: 1 vrful brzdarului; 2 corpulbrzdarului(plniapentrusemine);3 plniapentrungrminte;4baresupori; unghiuldeptrunderensol.

Acesttipdebrzdarepoatelucrala adncimi cuprinse ntre 4 i 12 cm, ptrundebinensol(unghiuldeptrunderensolestemaimicde900),darimodific adncimeadelucrulavariaiarezisteneisolului.Esteutilizatnspecialpentruintroducerea ngrmintelor n sol, lucrnd bine i pe teren mai puin pregtit. Este mai puin recomandatpentruintroducereaseminelornsol,adncimeadesemnatfiindneuniform. 6.2.5.2. Brzdarele cu unghi obtuz de ptrundere n sol mai sunt denumite i brzdareculturale.Brzdarulcultural(fig.6.11)esteconstituitdintruncorpsubformde plnie prevzut la partea inferioarcu un vrfcurbat, realizat din font. n timpul lucrului brzdarul deschide rigola i concomitent taseaz fundul acesteia, realiznd un pat germinativfoartebunpentrusemine.imeninebine adncimeadelucrureglat,darlucreazcorespunztor pe terenuri bine pregtite. Este cel mai utilizat tip de brzdar(unghiulestemaimarede900). Figura6.11.Schemabrzdaruluidetipcultural:
1vrfulbrzdarului;2corpulbrzdarului;3barsuport; unghiuldeptrunderensol.

6.2.5.3. Brzdarele cu discuri pot fi realizate cu undiscicudoudiscuri. Brzdarulcuundisc(fig.6.12.a)arencomponenundiscconcav,montatliberpe un ax, dispus sub un unghi de 5 80 fa dedireciadenaintareioplacsolidar cu axul, ntre care se formeaz plnia de conducereaseminelornsol. Figura6.12.Brzdarecudiscuri: a. brzdar cu un disc; b. brzdar cu dou discuri: 1disc;2plniapentrusemine;3
baresuport. 66

Brzdarulcudoudiscuriarencomponendoudiscuriplanemontateliberpeun axcomun,nclinatentreelesubununghide9120,avndunpunctdetangennpartea anterioar la circa 7 cm de fundul rigolei. ntre discuri este montat plnia pentru conducereaseminelorpefundulrigolei. Acest tip de brzdar lucreaz bine i n terenuri mai puin pregtite (cu resturi vegetale,cuumiditatemairidicatetc.). Prinderea brzdarelor la cadrul mainii se face prin intermediul barelor suport. Acestea sunt de lungimi diferite, nct permit montarea brzdarelor pe dou sau trei rnduri, transversale (barele suport montate intercalat), spre a se evita nfundarea. Astfel trebuie respectat distana minim dintre brzdarele de pe acelai rnd, de 15 cm la brzdareleculturale,de20cmlabrzdareletipancoride25cmlabrzdarelecudiscuri. Numruldebrzdarenb cucarepoatefiechipatomaindesemnatnrndurise determincurelaia:

+1(30) nb= ncare: La reprezint lungimea activ a barei de montare a brzdarelor, n m (ea se msoar ntre mijloacele dispozitivelor de prindere a brzdarelor extreme, montate la capetelebareidemontare); distanadintrernduri(dintrebrzdare),nm; Rotunjireacalcululuinumruluidebrzdaresefacentotdeaunanminus. Distana dintre brzdarele extreme Db ale mainii de semnat se determin cu relaia: Db=(nb1) ,[m](31) LimeadelucruamainiidesemnatBlsedetermincurelaia: Bl=nb ,[m](32) Pentru semnatul seminelor mici, la unele maini, brzdarele sunt prevzute cu limitatori de adncime. Pentru brzdarele culturale, limitatorii de adncime sunt de tip patin,iarpentrubrzdarelecudiscurilimitatoriideadncimesuntreprezentaiprininele dintabldeoel,caresemonteazpeprilelateralealediscurilor. 6.2.6. Organele de acoperire a seminelor, de tasare i nivelare a solului sunt reprezentate prin aripi de acoperire, roi de tasare, tvlugi sau lanuri nivelatoare. Sunt montatenparteadinspateabrzdareloriauroluldeaacoperimaibineseminele,deale punencontactmaibuncusolulideanivelasolul. 6.2.7.Mecanismelemainilordesemnatnrndurisuntreprezentatenprincipal prin:mecanismuldetreceredinlucruntransport;mecanismuldeprotejareabrzdarelor; mecanismuldetransmitereamicrii(transmisia). 6.2.7.1. Mecanismul de trecere din lucru n transport este prezent la mainile tractate. Are rolul de a ridica brzdarele din sol concomitent cu ntreruperea transmiterii micrii la distribuitori i agitatori. La mainile de semnat cu traciune mecanic mecanismul este acionat hidraulic sau mecanic, iar la cele cu traciune animal este acionatmanual. 6.2.7.2.Mecanismuldeprotejareabrzdareloresteprezentlamainiledesemnat purtatepetractor.Latrecereadinpoziiadetransportnceadelucruelasigurajungerea pesolmaintiaroilormainiiiapoiabrzdarelor,nvedereaevitriinfundriicusolsau adeformriibarelorsuportanterioare.Latrecereadinpoziiadelucrunceadetransport
67

sunt ridicate mai nti brzdarele deasupra planului de sprijin al roilor i apoi ntreaga main.Acionareaacestuimecanismsefacefiemecanic,fiehidraulic. 6.2.7.3.Mecanismuldetransmitereamicriiservetelatransmitereamicriide laroilemotoareladistribuitoriiagitatori.Mecanismulpoatefirealizatcuroidinate,cu lan,cucurelesaucombinat.Deregultransmisiaincludeiocutiedevitezecarepermite realizareaunuinumrmarederapoartedetransmitereamicriiladistribuitori. 6.2.8. Organele de conducere ale mainilor de semnat n rnduri sunt reprezentateprinavantren,marcatoareiindicatoaredeurm. 6.2.8.1.Avantrenulesteprezentlamainiledesemnatcutraciuneanimal,avnd rol de conducere i de susinere n partea anterioar. Este format dintrun cadru montat pe dou roi susinute pe dou semiosii separate i o prghiedeconduceresauunmecanismdedirecie prevzutcuprghiedecomand. n timpul lucrului, maina de semnat se conduce cu ajutorul avantrenului urmrinduse ca roata acestuia, dinspre terenul semnat, s ruleze peurmaroiisemntoriidelatrecereaanterioar (fig.6.13). Figura 6.13. Schema reglrii ecartamentului roilor avantrenului: l distana dintre rnduri; Bl
limea de lucru a mainii; Ea ecartamentul roilor avantrenului;Drdistanadintreroilesemntorii.

Ecartamentul avantrenului trebuie calculat i reglat astfel nct, conducnd semntoareaaacumsamenionat,rndurileextremesemnateladoutrecerisuccesive sfieparalele,iardistanadintreelesfieegalcudistanadintrerndurileinterioare. Ecartamentulroiloravantrenuluisedetermincurelaia: Ea=2BlDr,[m](33) ncare: Blreprezintlimeadelucruasemntorii,nm; Dr reprezintdistanadintreroilesemntorii,msuratlapunctuldecontactcu solul,ntrezonelecentralealeobezilor. 6.2.8.2.Marcatoarelesuntprezentelamainiledesemnatnrnduricutraciune mecaniciauroluldeatrasaurmepeterenulnesemnat,nvedereaconduceriinvederea conducerii agregatului la trecerea imediat urmtoare. Un marcator este format dintrun suporttelescopic,revzutlacaptulexteriorcuunorganactiv,reprezentatderegulprintr undiscconcav. Conducereaagregatuluidesemnatsefacenmaimultemoduri,nfunciedecare se calculeaz i se regleaz deschiderea marcatoarelor. Cel mai frecvent, agregatul se conduce cu roile din fa ale tractorului, alternativ cu roata din dreapta i respectiv din stngadinspreterenulsemnat,peurmalsatdemarcatoruldinaceeaipartelatrecerea anterioar(fig.6.14).Pentruacestmoddeconducere,deschidereamarcatoruluidinstnga Mst este egal cu deschiderea marcatorului din dreapta Mdr i de determin cu una din relaiile:

68

Mdr = Mst = + , (34) Mdr=Mst=,[m](35) ncare: Eecartamentulroilordinfaaletractorului,nm; Dbdistanadintrebrzdareleextreme,nm; Bllimeadelucruamainiidesemnat,nm. Figura6.14.Schemareglriideschideriimarcatoarelor n cazul conducerii cu roile din fa ale tractorului, alternativcuroatadindreaptairespectivdinstnga, dinspre terenul semnat, pe urma lsat de marcatoruldinaceeaipartelatrecereaanterioar:
E ecartamentul tractorului; Db distana dintre brzdarele extreme; Mdr i Mst deschiderile marcatoarelordindreaptaidinstnga.

[m]

6.2.8.3.Indicatoareledeurmsuntorganede conducere care se utilizeaz atunci cnd se fac agregatecumaimultemainidesemnat.Indicatorul deurmsemonteaznparteadinfaatractorului iconstdintrobarsuport,decare,prinlanurisau tijeseprindeogreutate.Seconduceurmrindcuindicatorulurmalsatdemarcatorsau de roata mainii la trecerea anterioar. Lungimea indicatorului de urm I se calculeaz cu relaia: cndurmaestelsatderoat: I=Bl ,[m](36) cndurmaestelsatdemarcator:

I=Bl M,[m](37) 6.3.MAINIDESEMNATNCUIBURI Mainiledesemnatncuiburinumiteisemntorideprecizie,suntutilizatepentru semnatul culturilor pritoare (porumb, floarea soarelui, fasole, soia, pepeni, castravei, tomate etc). Aceste maini realizeaz semnatul bob cu bob, cte una sau mai multe seminencuib.Acestlucrupresupunedistribuireauniformaseminelorladistanefixepe rnduri, ceea ce determin asigurarea unui spaiu de nutriie optim pentru plante i reducereacantitiideseminepeunitateadesuprafa. Mainile de semnat n cuiburi sunt realizate ca maini speciale (folosite pentru nsmnarea unei anumite culturi) sau ca maini universale. Concomitent cu lucrarea de semnat maina poate aplica ngrminte chimice, erbicide, insecticide, situaie n care esteprevzutcuechipamentespecifice.
69

6.3.1.Prilecomponenteiprocesuldelucru O main de semnat n cuiburi (fig. 6.15) este format din urmtoarele pri principale:cadru,roidesprijin,seciidelucru,organedeconducere,dispozitivdetraciune saudecuplarelaridictorulhidraulicaltractorului,mecanismeetc. Figura 6.15. Schema unei maini de semnatncuiburi: 1cadru;2roidesprijinal
cadrului; 3 cutie de alimentare cu semine; 4 aparatdedistribuieaseminelor;5brzdar,6 roat de antrenare a aparatului de distribuie a semineloridetasareasolului;7exhaustor;8 transmisie; 9 dispozitiv de prindere la ridictorul hidraulicaltractorului.

Oseciedelucruesteformatdincadru prevzut cu dispozitiv de prindere la cadrul mainii cu posibilitatea de a urmri microrelieful terenului cu ajutorul roilor proprii, care au i rol de tasare (la unele maini roile seciilor sunt i roi motoare), cutie de alimentare cu semine, aparat de distribuie, brzdar,transmisie. 6.3.1.1. Cutia de alimentare cu semine de form prismatic sau cilindric, este prevzut cu indicator de nivel al seminelor i fereastr de trecere a seminelor spre aparatuldedistribuie.Arecapacitateade820dm3iesterealizatdintabldeoelsau maseplastice. 6.3.1.2. Aparatele de distribuie a seminelor au rolul de a antrena seminele din cutiiledealimentare,prinintermediuldistribuitoriloridealedistribuinrigoleledeschise de brzdare, asigurnd semnatul de precizie n cuiburi, cu una sau mai multe semine n cuib. La realizarea mainilor de semnat n cuiburi se are n vedere ca aparatele de distribuie s fie amplasate ct mai aproape de fundul rigolelor deschise de brzdare sau chiarnbrzdare,pentrucanlimeadecdereaseminelorsinfluenezectmaipuin uniformitatea de distribuie a seminelor pe rnd. Dup modul cum realizeaz distribuia seminelor,aparatelededistribuieseclasificn: aparatededistribuiecudistribuitoricuaciunemecanicasupraseminelor: detipdisc(tambur)orizontalsauverticalcualveolesaucuorificii; detipbandperforat; cudegete. aparatededistribuiecudistribuitoricuaciunepneumaticasupraseminelor: prindepresiuneaaerului; prinpresiuneaaerului. 6.3.1.2.a. Aparatele de distribuie cu distribuitori cu aciune mecanic asupra seminelorrealizeazsemnatuldeprecizienumaicusmncalibratinecesitseturide distribuitoricuorificiisaualveolecalibratenfunciededimensiuneaseminelor.nanumite condiiiuneleseminesuntvtmate. Aparatuldedistribuiecudistribuitordetipdiscorizontalcualveolesaucuorificii cu aciune mecanic asupra seminelor (fig. 6.16) are distribuitorul reprezentat printrun disc orizontal dispus la partea inferioar a cutiei de alimentare cu semine, prevzut cu
70

orificii circulare sau tronconice sau cu alveole periferice corespunztoare ca form i dimensiunicusemineleceurmeazafisemnate. n timpul funcionrii, distribuitorul rotinduse pe fundul cutiei de alimentare cu semine,alveolelesauorificiilesuntalimentatecuseminesubaciuneacoloaneidesemine din cutie. Seminele ptrunse n alveole sau orificii sunt antrenate de distribuitor spre rzuitor, care nltur surplusul de semine i n continuare spre orificiul de trecere spre brzdar,undeexpulzorulasigurtrimiterealorpefundulrigolei. Figura6.16.Schemaaparatuluidedistribuie cu distribuitor de tip disc orizontal cu alveole cu aciunemecanicasupraseminelor:
1cutiedealimentarecusemine;2placdeflectoare; 3distribuitor;4rzuitor;5expulzor.

Aparatul de distribuie cu distribuitor tip tambur vertical cu alveole cu aciune mecanic asupra seminelor (fig. 6.16). Distribuitorul la acest tipdeaparatestereprezentatprintruntamburdispusvertical,prevzutpeperiferiecuunul saumaimulternduridealveole. Figura 6.16. Schema aparatului de distribuie cu distribuitor tip tambur vertical cu alveole cu aciunemecanicasupraseminelor: 1tambur;2
cutie de alimentare cu semine; 3 dispozitiv de ndeprtareasurplusuluidesemine;4deflector.

Umplerea alveolelor cu semine se face gravitaional, seminele din cutia de alimentare venindncontactcuparteasuperioaratamburului. Surplusul de semine este ndeprtat de dispozitivul de nlturare a surplusului. Seminele rmase n alveole sunt antrenate n micare de rotaie i transportate la partea inferioar a distribuitorului,undesuntevacuateprincderelibersaucuajutorulunuideflector. Utilizarea acestor aparate de distribuie impune folosirea de smn calibrat i nlocuireatamburilorcualveolecualiicualveolecorespunztoaredimensiuniiseminelor ceurmeazafinsmnate. Aparatul de distribuie cu distribuitor tip band (curea) cu orificii cu aciune mecanicasupraseminelor(fig.6.17).Laaceastcategoriedeaparatedistribuitoruleste reprezentat printro band continu perforat, simplsaudubl. Figura6.17.Schemaaparatuluidedistribuie cudistribuitortipband(curea)cuorificiicuaciune mecanicasupraseminelor:
1 cutia de alimentare cu semine; 2 camera de alimentareadistribuitorului;3distribuitor;4placade

71

sprijin;5rolmotoare;6roledeghidaj;7rolarzuitorexpulzor.

La acest tip de aparate riscul spargerii seminelor este mult diminuat, de aceea el esteutilizatcuprecderelasemnatulseminelorcuriscdespargeremare(floareasoarelui, sfecl de zahr sau furajer etc). i aici se impune utilizarea de semine calibrate i schimbareabenzilorcuorificiinfunciededimensiuneaseminelor. Aparatul de distribuie cu distribuitor cu degete cu aciune mecanic asupra seminelor(fig.6.17). La acest tipde aparat distribuitorii sunt reprezentai prin discuri cu degete radiale, care n timpul procesului de lucru prind cte una sau mai multe semine, ns numai una este lsat s cad ntrunul din compartimentele unei benzi cu palete care are aceeai vitezperifericcaidisculcudegete. Figura 6.17. Schema aparatului de distribuiecudistribuitordisccudegetecuaciune mecanicasupraseminelor:
1 disc cu degete; 2 camera de alimentare cu semine; 3 band cu palete pentru recepia i transportul seminelor de la distribuitor la rigola deschis de brzdar; 4 cutia de alimentare cu semine.

Acest aparat de distribuie asigur uniformitate de distribuie i precizie n ce privetenumruldeseminelsatencuibilavitezededeplasaremaimari.Sepreteazla semnatul culturilor de porumb i soia, cu semine calibrate sau necalibrate, de orice mrime.EsterealizatdefirmaJohnDeere. 6.3.1.2.b. Aparatele de distribuie cu distribuitori cu aciune pneumatic asupra seminelorexecutsemnatuldepreciziecusmnnecalibratinuvatmseminelen timpullucrului.Eleibazeazprincipiuldefuncionarefiepedepresiuneacreatntimpul lucrului de ctre un exhaustor ntro camer de depresiune, fie pe presiunea realizat n interioruldistribuitorului,fiepepresiuneidepresiune.Legturaexhaustoruluicuaparatele dedistribuieserealizeazprintuburiflexibile. Dinpunctdevedereconstructivacesteaparatededistribuiepotfi: cudistribuitoridetipdisccuorificii: cudistribuitoridetiptambursautobcuorificii. Dinpunctdevederealmoduluiderealizarealdistribuieiseminelor,acesteapotfi: cudistribuieseparat(individual); cudistribuiecentralizat. ncazuldistribuieiindividualefiecaresecieasemntoriiesteprevzutcuaparat de distribuie propriu. Marea majoritate a mainilor de semnat n cuiburi sunt de tip cu distribuieindividual. Aparatele de distribuie care funcioneaz pe baza depresiunii realizate de exhaustor au cea mai mare rspndire. Ele sunt puse n legtur cu exhaustorul prin conducteflexibile.Laacesteaparateseminelesuntaspiratedatoritdepresiuniiilipitede orificiile distribuitorului care le deplaseaz pn n zona n care depresiunea nceteaz, momentncareseminelesubpropriagreutatesedesprinddedistribuitoriajungnrigola
72

deschisdebrzdar.Exhaustorulesteunventilatorinversatiesteacionatdelaprizade putereatractorului Aparatul de distribuie cu distribuitor de tip disc vertical cu orificii cu aciune pneumatic asupra seminelor (fig. 6.18) este prevzut cu un distribuitor de tip disc care prezint la partea periferic un anumit numr de orificii corespunztor distanelor de semnatntrecuiburipernd.Diametrulorificiilortrebuiesfiecorelatcucelalseminelor, deaceeamainileechipatecuastfeldeaparatededistribuiesuntprevzutecuseturide discuri cu orificii pentru majoritatea culturilor pritoare i cu seturi de discuri oarbe (neperforate)pentrurealizareadeorificiiparticulare. Figura 6.18. Schema aparatului de distribuie cu distribuitor de tip disc verticalcuorificiicuaciunepneumatic asupra seminelor, care funcioneaz pe bazadepresiuniicreatedeexhaustor: 1
disc distribuitor; 2 camera de alimentare cu semine (caseta); 3 camera de depresiune; 4 agitator; 5 rzuitor (dispozitiv pentru ndeprtarea surplusului de semine); 6 conduct de legtur cu exhaustorul.

Funcionarea acestor aparate const n realizarea unei depresiuni n dreptul orificiilor discului distribuitor n zona n care acestea trec prin camera de alimentare cu semine. Seminele sunt aspirate pe orificiile discului aflate n dreptul camerei de depresiune.ntimpulmicriiderotaieadisculuidistribuitor,orificiilecuseminetrecprin dreptulrzuitorului,carenulasstreacdectosingursmnpeorificiu.Cndorificiile cu semine depesc camera de depresiune, seminele cad una cte una, sub greutatea proprie,nrigoladeschisdebrzdar(fig.6.19). Forelecaretindsdesprindsmnadepediscsuntreprezentatepringreutatea seminei G i fora centrifug Fi, care dau rezultanta R a crei valoare maxim este atins cndsmnaseaflnpoziiainferioar. Forele care se opun desprinderii seminei de distribuitor sunt reprezentate prin foradeapsareasemineipeorificiiP,datoritdifereneidepresiunepeceledoufeeale disculuiiforadefrecareFdintresmnidistribuitor. Pentrucasmnasnusedesprinddedistribuitornsituaiaceamaidefavorabil, atuncicndseaflnpoziiainferioar,trebuiesatisfcuteurmtoarelerelaii: fP G+Fi(38)

P (G+ Fi) (39) ncare: Imaxlungimeamaximaseminei,nm; f coeficientul de frecare dintre smn i distribuitor (pentru porumb, mazre, fasolef=0,150,20); d0diametrulorificiuluidistribuitorului,nm.

73

O prim condiie pentru ca aparatul de distribuie s funcioneze are n vedere limeaminimasemineibminidiametrulorificiuluid0iestedatderelaia: bmin>d0 (40) Adouacondiiedefuncionareaaparatuluidedistribuieoconstituiedepresiunea creatdeexhaustorncameradedepresiune ,acreivaloareestedatderelaia: (41) Figura 6.19. Forele care acioneaz asupra seminelor n timpul rotirii distribuitorului de tip disc vertical cu orificii cuaciunepneumaticasupraseminelor:
Ggreutateabobului;Fiforacentrifug; R rezultanta forelor G i Fi; P fora de apsareabobuluipeorificiu;Fforadefrecare dintre bob i distribuitor; d0 diametrul orificiuluidistribuitorului.

[kgf/m2]

Aparatuldedistribuiecudistribuitordetipdiscverticalcuorificiialungitedispuse radial,cuaciunepneumaticasupraseminelor(fig.6.20)permiteseleciaseminelorcu vitez redus aproape de centrul discului, dup care acestea sunt deplasate spre exterior datorit comunicaiei ntre camera de depresiune i cea de selecienformdespiral. Figura6.20.Schemaaparatuluidedistribuiecu distribuitordetipdiscverticalcuorificiialungitedispuse radial: 1 disc distribuitor; 2 orificiu alungit; 3
comunicaie ntre camera de depresiune i camera de selecie.

Aparatul de distribuie cu distribuitor de tip disc i roat cu palete (aripioare) cu aciune pneumaticasupraseminelor(fig.6.21)aresistemuldeseleciecompusdintrundisccu dousautreirnduriconcentricedeorificii,oroatcupalete,undispozitivdendeprtarea surplusuluidesemineiunejector. Seminele din cutia de alimentare ajung ntro camer intermediar de unde sunt aspirate datorit depresiunii i lipite una sau mai multe de fiecare orificiu, pe rndul exterior de orificii al discului. Discul n micare de rotaie mpreun cu seminele lipite trece prin faa dispozitivului pentru ndeprtarea surplusului de semine, care transfer seminele pe rndul de orificiiinteriorpentrueliminareasurplusului.Laun
74

momentdatsemineleieitedesubinfluenadepresiunii,suntpreluatedepaleteleroilori trimisesprebrzdardeunejector. Figura 6.21. Schema aparatul de distribuie cu distribuitor de tip disc i roat cu palete:
1disc;2roatcupalete;3dispozitivpentrundeprtareasurplusuluidesemine;4tubde legturcuexhaustorul.

Aparatele de distribuie care funcioneaz pe baz de presiune utilizeaz pentru distribuie un curent de aer sub presiune produs de un ventilator acionat de la priza de putereatractorului. Aparatuldedistribuiecudistribuitordetipdisccualveolecuaciunepneumatic asupraseminelor(fig.6.22)estedotatcuundistribuitorreprezentatprintrundiscrotativ prevzutpeperiferiecualveoleconice. Figura 6.22. Schema Aparatul de distribuiecudistribuitordetipdisccualveolecu aciunepneumaticasupraseminelor:1disccu
alveole; 2 cutie de alimentare cu semine; 3 selectorcuaersubpresiune;4brzdar.

Seminele din cutia de alimentare ptrund n alveole, dup care un curent de aer sub presiune prin intermediul unui selector pneumaticndeprteazsurplusuldesemine,n alveol rmne numai o singur smn care estelipitdefundulalveolei.Disculnmicarederotaiempreuncusemineledinalveole la un moment dat iese de sub influena presiuni, acestea fiind reinute n continuare de pereiicaseteidistribuitoruluicareseterminlaparteainferioarilasscadseminele sprebrzdar. Dimensiunile alveolelor discului corespund pentru o gam variat de tipuri de semineidimensiunidiferite.Nusepreteazlanfiinareaculturilorcuseminealecror dimensiunisuntmari,iarpedealtpartedisculcualveoleareunpredefabricaiemare. Distribuia centralizat permite echiparea mainilor pneumatice de semnat cuun singuraparatdedistribuiecareestemontatncutiadealimentarecusemineiosingur cutie de alimentare de dimensiuni mari. Transportul seminelor la brzdare se face pneumatic,existndrisculvtmriiseminelorfragile.Preciziadesemnatesteinfluenat delungimeatronsonuluidetransportpneumatic. 6.3.1.3. Brzdarele utilizate la mainile de semnat n cuiburi sunt de tip patin (fig.6.23), ncadrnduse n grupa brzdarelor cu unghi obtuz de ptrundere n sol. Aripile brzdarelor sunt prelungite pentru meninerea pereilor laterali ai rigolelor i decupate la partea posterioarinferioar pentru a da posibilitatea acoperii seminelor mai nti cu un stratdesolumed. Pentru semnat semine mici (n stratul superficial de sol) brzdarele sunt prevzute cu limitatorideadncimedetippatin,reglabilicapoziie(fig.6.24). Figura6.23.Schema brzdaruluitippatin:1vrf;2
75

pereilaterali;3zonadeintroducereaseminelor;unghiuldeptrundereabrzdaruluinsol.

Figura 6.24. Brzdar cu unghi obtuz de ptrunderensolculimitatordeadncime:


1brzdar;2limitatordeadncimedetippatin;3 dispozitivdereglareapoziieilimitatorului.

6.3.1.4.Transmisiamainilordesemnatn cuiburiasigurtransmitereamicriiderotaiedelaroiledetasarealeseciilorsaudela roiledesusinerealecadruluiladistribuitoriiagitatori,cuposibilitateadeobinereamai multor rapoarte de transmitere a micrii, respectiv mai multe distane ntre cuiburi pe rnd. Distanarealntrecuiburipernddcsedetermincurelaia: dc= ,[m](42)

ncare: circumferinaroiidetasareaseciei,nm; raportuldetransmitereamicriidelaroatadetasareasecieiladistribuitor; Znumruldeorificiisaudealveoledeladistribuitor; alunecarearoiidetasareaseciei,n%. 6.3.1.5.Organeledeconducerealemainilordesemnatncuiburisuntaceleaica ilamainiledesemnatnrnduri:avantren,marcatoareiindicatoaredeurm. Verificareacunotinelor 1.Careestedestinaiamainilordesemnatnrnduri? 2.Menionaiprilecomponenteprincipalealeuneimainidesemnatnrnduri. 3.Careesterolulaparatelordedistribuiencadrulmainilordesemnatnrnduri? 4. Cum se regleaz debitul aparatului de distribuie cu distribuitor cilindru cu pinteni? 5.Princesedeosebetebrzdarultipancordebrzdarultipcultural? 6.Ssedeterminenumrulmaximdebrzdarecucarepoatefiechipatomainde semnatnrnduri,cunoscndclungimeaactivabareidemontareabrzdarelor Laestede355cm,iardistanaminimdintrerndurilestede12,5cm. Rspuns:nb=29debrzdare 7.SsecalculezedistanadintrebrzdareleextremeDbauneimainidesemnatn rnduri,cunoscndcnumruldebrzdarenbcucareesteechipatsemntoarea este21,iardistanadintrerndurilelestede12,5cm.Rspuns:Db=250cm. 8. S se determine limea de lucru Bl a unei maini de semnat n rnduri, cunoscndc numruldebrzdarenbcucareesteechipatsemntoareaeste31, iardistanadintrernduriesteleste12,5cm. Rspuns:Bl =
387,5cm.

9. S se calculeze deschiderea marcatoarelor unei maini de semnat n rnduri pentru situaia n care agregatul se conduce cu roile din fa ale tractorului, alternativ cu roata din dreapta i respectiv din stnga dinspre terenul semnat, pe urma lsat de marcatorul din aceeai parte la trecerea anterioar (Mst = Mdr),
76

cunoscnd c distana dintre brzdarele extreme Db este de 250 cm, iar ecartamentul roilor din fa ale tractorului E este de 165 cm.
Rspuns:Mst=Mdr=55cm.

10.Menionaidestinaiamainilordesemnatncuiburi. 11. Prin ce se deosebesc aparatele de distribuie cu aciune pneumatic asupra seminelordecelecuaciunemecanic? 12.Cumtrebuiesfiediametrulorificiuluidistribuitoruluid0fadelimeaminim a seminei bmin pentru ca aparatul de distribuie cu aciune pneumatic asupra seminelorsfuncioneze? 7.MAINIDEPLANTAT Mainile de plantat sunt utilaje agricole care au ca destinaie plantarea rsadurilor delegume,atuberculilor,abulbiloriapuieilordepomisauvidevie. Principaleleoperaiipecaretrebuiesleexecutemainiledeplantatsunt: sasiguredeschidereaderigole,gropisaucuiburi; sdistribuieuniformmaterialuldeplantatlaadncimeaidistanareglat; sasigureacoperireacusolatuberculilorsaubulbiloritasareasoluluilngrsad saupuiei; snuproducvtmareamaterialuldeplantat. 7.1.CLASIFICAREAMAINILORDEPLANTAT Mainiledeplantatsepotclasificadupmaimultecriterii: a.Dupdestinaieeleseclasificn: mainideplantatrsaduri; mainideplantattuberculi; mainideplantatpuiei; mainideplantatbulbi; b.Dupmoduldecuplarelasursadeenergieeleseclasificn: mainideplantattractate; mainideplantatpurtate; mainideplantatsemipurtate. c.Dupmoduldealimentarealaparatelordedistribuieseclasificn: mainideplantatcualimentaremanual; mainideplantatcualimentareautomat; mainideplantatcualimentaresemiautomat. 7.2.MAINIDEPLANTATBULBI Mainilepentruplantatbulbiaucadestinaieplantareabulbilordearpagiciacelor de usturoi (cei) pe teren modelat sau nemodelat. Ele lucreaz pe principiul mainilor de semnat n rnduri sau al mainilor de semnat n cuiburi realiznd distribuia bulbilor n fluxcontinuu. Mainiledeplantatbulbirealizatepeprincipiulmainilordesemnatnrndurisunt prevzute cu aparate de distribuie cu distribuitori cu lingurie sau caneluri cu aciune

77

mecanicasupraseminelor,cutiidealimentarecuagitatori,tuburideconducereabulbilor, brzdare,organedeacoperireitasareasolului. Mainiledeplantatbulbirealizatepeprincipiulmainilordesemnatncuiburi,aun componenuncadrucuroidesusinerelacaresuntprinseseciidelucrucuposibilitatea reglriidistaneidintrernduri,organedeconducere,transmisie,dispozitivdeprinderela sursadeenergie. O secie de plantat (fig. 7.1) are n componen o cutie de alimentare cu bulbi prevzutlaparteainferioarcuunagitatorcumicareoscilatorie,aparatdedistribuiede tip disc vertical cu cupe, brzdar de tip patin, tub de conducere a bulbilor, aripi de acoperireabulbilordupplantareiroidetasare. Un distribuitor este format din dou discuri dispuse vertical, pe periferie fiind prevzute cu cte zece degete cu cupe. Discurile sunt montate decalat pe arborele de antrenare, astfel nct cupele de pe un disc sunt montate ntre cupele de pe cellalt disc. Antrenareadistribuitorilorsefacedelaroiledesusinereacadruluimainii. Procesuldelucru:ntimpullucruluibulbiidincutiadealimentaretrecprinfereastra deschisdeobturatorncameradealimentaredeundesuntluaidecupeledistribuitorului, cte unul sau doi deodat n funcie de dimensiuni i sunt transportai pn n dreptul plnieitubuluideconducere,undesuntlsaiscad i ajung n rigola deschis de brzdar, fiind apoi acoperiicusol,dupcaresolulestetasatderoatade tasare. Figura7.1.Schemauneiseciideplantatbulbi:
1 cutie de alimentare cu bulbi; 2 obturator; 3 distribuitor; 4 deget cu cup.; 5 cam de acionare a agitatorului;6tubdeconducereabulbilor;7brzdar;8 aripi de nivelare i acoperire; 9 roat de tasare asolului; 10agitatorcumicarependular;11cadrulmainii;12 dispozitivdecuplarelaridictorulhidraulicaltractorului.

7.3.MAINIDEPLANTATTUBERCULI Acestemainiaucadestinaieplantareancuiburiperndatuberculilordecartofla adncimea i distana stabilit prin reglaje i acoperirea lor cu sol, suprafaa terenului rmnndbilonatsauneted. Tuberculiirecomandaipentruplantaresunttuberculicudiametrulde3045mm dinfraciunilemicisaudinfraciunilemijlociicudiametrulde4560mm. Mainiledeplantattuberculi,dupmoduldealimentareaaparatelordedistribuie seclasificn: mainideplantattuberculicuaparatededistribuiecualimentaremanual; mainideplantattuberculicuaparatededistribuiecualimentaremecanic. 7.3.1.Mainiledeplantattuberculicuaparatededistribuiecualimentare manualsuntutilizatederegulpentruplantareatuberculilorncolii(nscopulnfiinrii culturilor timpurii), ele executnd mecanizat toate operaiile din cadrul procesului de plantare mai puin alimentarea distribuitorilor cu tuberculi, care se face manual.
78

Aparatelededistribuiecelmaifrecventutilizatesuntceleechipatecudistribuitori detiptamburorizontalcompartimentat(fig.7.2). Figura 7.2. Schema unei secii de la maina de plantat tuberculi cu distribuitor cu alimentare manual: 1 cadrul mainii; 2 stelaj pentru ldiele cu tuberculi; 3 dispozitiv de
prinderelatractor;4roatadesprijinamainii;5roatamotricaseciei;6suportdeprinderea seciei la cadrul mainii; 7 cadrul seciei; 8 brzdar monodisc plan; 9 tub de conducere a tuberculilor; 10 distribuitor de tip tambur compartimentat orizontal; 11 organe de acoperire a tuberculilorcusol(discuri);12patin;13scaunpentrumuncitor.

Omaindeplantattuberculicualimentaremanualechipatcuastfeldeaparate dedistribuiearencomponenunnumrdeseciiprinsearticulatlacadrulmainii,stelaj pentru ldie cu tuberculi, marcatoare i transmisie. Pe cadrul fiecrei secii este montat aparatuldedistribuie,tubuldeconducereatuberculilor,brzdarul,organeledeacoperire iscaunulpentrumuncitorulcarealimenteazdistribuitorul. Distribuitorul unui astfel de aparat de distribuie este reprezentat printro carcas cilindric dispus orizontal, prevzut cu un numr de compartimente al cror fund mobil este reprezentat prin clapete, prinse articulat la carcas. Sub distribuitor este montat o bar de ghidaj care susine clapetele ce nchid compartimentele la partea inferioar. n dreptul tubului de conducere a tuberculilor, bara de ghidaj prezint o ntrerupere care elibereaz clapeta ce susine tuberculul i acesta este lsat s cad n rigola deschis de brzdar. Procesuldelucru:ntimpuldeplasriiagregatuluibrzdareleseciilordeschidrigole pentru plantarea tuberculilor. Muncitorii instalai pe scaunele seciilor de lucru, introduc tuberculii din ldie n compartimentele distribuitorilor aflai n micare de rotaie. n momentulncareclapetelecutuberculiajungndreptultuburilordeconducere,datorit ntreruperii barelor de ghidaj, se rotesc i las tuberculii s cad n rigolele deschise de brzdare. Organele de acoperire (discuri sau rarie) acoper tuberculii cu sol, modelnd totodatibilonul. Distanarealdintrecuiburipernddcsedetermincurelaia: ,[m](43) dc= ncare: circumferinaroiimotoare,nm; raportuldetransmitereamicriidelaroatamotoareladistribuitor; Zcnumruldecompartimentedeladistribuitor; alunecarearoiimotoare,n%. 7.3.2.Mainiledeplantattuberculicuaparatededistribuiecualimentare mecanic au ca destinaie plantarea tuberculilor nencolii. Toate operaiile din cadrul procesuluideplantaresuntexecutatemecanic. O main de plantat tuberculi cu aparate de distribuie cu alimentare mecanicestealctuitdintruncadru,cutiedealimentarecutuberculi(buncr),aparatede distribuie,brzdare,organedeacoperire,organedeconducere(marcatoare),transmisie. ntimpulprocesuluidelucruaparatelededistribuieasigurdistribuireauniforma tuberculilornrigoleledeschisedebrzdare.Elesuntrealizatecudistribuitoridetip:disccu cupe,disccudegete,bandcucupe,lancucupeetc.

79

Aparatul de distribuie de tip disc cu cupe (fig.7.3) are distribuitorul reprezentat printrundiscdispusverticalprevzutspreperiferiecudispozitivedeprindereatuberculilor compusedintroplacsuport,ocupiundegetdefixareatubercululuincup,degetaflat subaciuneaunuiarcelicoidal. Figura 7.3. Schema distribuitorului de tuberculi de tip cu cupe:
1 disc; 2 dispozitiv de prindere a tuberculului;3plac;4cup;5deget; 6arc;7brauldeacionareadegetului; 8camdeghidajadegetului.

Pe cadru este fixat o cam de ghidaj care acioneaz asupra degetelor cnd se gsesc la partea inferioar i le scoate din cupe. n timpul lucrului, cupele cu degetele extrase trec prin camera de alimentare i se ncarc cu cte un tubercul care este fixat de deget care depete ghidajul, pn n dreptul brzdarului unde, sub aciunea camei de ghidaj, degeteleelibereaztuberculiicarecadnrigoladeschisdebrzdar. Aparatuldedistribuiedetipdisccudegete(fig.7.4)aredistribuitorulreprezentat printrun disc dispus vertical prevzut spre periferie cu degete lite montate articulat, fiecaredegetfiindprevzutcucteunarcelicoidal.ntimpullucruluidegeteleantreneaz tuberculiidincameradealimentareiifixeazpedisc.nrestfuncioneazcaiaparatulde distribuie precedent. Din punct de vedere constructiv este mai simplu dect aparatul de distribuiecudisccucupe. Aparatul de distribuie de tip lan cu cupe este mai simplu din punct de vedere constructiv i mai sigur n funcionare. n figura 7.5. se prezint schema unei maini de plantat tuberculi echipat cu aparate de distribuie cu distribuitori de tip lan cu cupe. n timpul lucrului, cupele trec prin camera de alimentare i sencarccutuberculi,dupcareiridiciidescarcn tubul de conducere, unde sunt susinui de partea posterioaracupelorpnlaparteainferioarundecad nrigoladeschisdebrzdar. Figura7.4.Schemadistribuitoruluidetuberculide tip cu degete: 1 deget; 2 axul degetului; 3 arc; 4
suportulaxuluicudegete;5camdeghidajadegetelor;6 disc.

Cupelegoalenealimentateiniialdincutiadealimentarecutuberculisaudincareau czut tuberculii n timpul ridicrii, sunt alimentate cu cte un tubercul din cutia suplimentardealimentare. Figura 7.5. Schema unei maini de plantat tuberculi echipat cu aparate de distribuie cu distribuitoridetiplancucupe:
1 brzdar; 2 plan oscilant scuturtor; 3 organe de acoperire; 4 obturator; 5 disc palpator; 6 co suplimentardealimentare. 80

Transmisiilemainilordeplantattuberculisuntreprezentateprintransmisiiculani roi dinate i transmit micarea de la roile de susinere ale mainii la distribuitorii aparatelordedistribuie,astfelnctvariaiilevitezeidedeplasarenuinflueneazdistana dintrecuiburipernd. Distana real dintre cuiburi pe rnd dc n cazul mainilor echipate cu aparate de distribuiecudistribuitoridetipdisccucupesaudisccudegetesedetermincurelaia: ,[m](44) dc= ncare: circumferinaroiimotoare,nm; raportuldetransmitereamicriidelaroatamotoareladistribuitor; Znumruldecupesaudedegetedepedisculdistribuitor; alunecarearoiimotoare,n%. Pentru mainile de plantat tuberculi echipate cu aparate de distribuie cu distribuitorilancucupe,distanarealdintrecuiburiperndsedetermincurelaia: dc= ,[m](45) ncare: Y este raportul dintre numrul de dini al roii motoare a lanului cu cupe i numruldezaledelandintredoucupe. Organeledeacoperireauroluldeaacopericusoltuberculiiplantai,lsndterenul nivelat sau modelat n biloane. Organele de acoperire care realizeaz acoperirea tuberculilor i bilonarea terenului sunt reprezentate prin rarie sau discuri (fig. 7.6.a); cele care realizeaz acoperirea tuberculilor i nivelarea terenului sunt reprezentateprinaripideacoperire(fig.7.6.b)igrape. Figura7.6.Organedeacoperireatuberculilorcusol:
a. organe active (perechi de discuri) pentru acoperirea tuberculilor concomitentcubilonareaterenului; b. organe active (aripi de acoperire) pentru acoperirea tuberculilor concomitentcunivelareaterenului.

Principalele reglaje care se fac la mainile de plantat tuberculi constau n: reglarea orizontalitii cadrului mainii; reglarea adncimii de plantare prin reglarea poziiei brzdarului n plan vertical; reglarea distanei dintre rnduri prin modificarea distanei dintre brzdare; reglarea distanei dintre tuberculi pe rnd conform relaiilor 44 i 45; reglareadeschideriimarcatoarelor;reglareaorganelordeacoperire. 7.4.MAINIDEPLANTATRSADURI Mainiledeplantatrsaduriaucadestinaieplantarearsadurilordeardei,vinete, tomate,varz,tutunetc.cusaufrudare,peterenplansaucupantapnla60.

81

Operaiilecaretrebuieexecutatelaplantareconstaundeschiderearigolelorsaua gropilor pentru plantare, introducerea n ele a rsadului n poziie vertical, acoperirea rdcinilorcusol,tasareasoluluinjurulplanteloriudarealor. 7.4.1.MAINIDEPLANTATRSADURINCMP Mainiledeplantatrsadurincmpexecuttoateoperaiiledeplantaremecanic, mai puin alimentarea distribuitorilor cu rsad, care se face manual. La o trecere ele pot planta 2 pn la 8 rnduri de plante. Sunt maini cu traciune mecanic, tractate sau purtate. Principalelepricomponentealeuneimainideplantatrsadurisuntreprezentate prin: cadru cu dispozitiv de prindere la ridictorul hidraulic al tractorului, roi de sprijin a mainiinlucru,stelajpentruldie,seciidelucru,marcatoareiinstalaiadeudare. O secie de lucru este format din cadrul seciei, brzdar, aparat de distribuie (de plantare), roi de tasare, transmisie, scaun pentru muncitor, suport pentru ldie i dispozitivdeudare. 7.4.1.1. Brzdarele folosite la mainile de plantat rsaduri sunt de tip patin sau pan (cu unghi ascuit de ptrundere n sol) i au rolul de a deschide rigola n care va fi plantatrsadul. 7.4.1.2.Aparatelededistribuie(deplantare)auroluldeatransportarsadurilen rigolele deschise de brzdare unde sunt fixate n sol, asigurnd distana corespunztoare ntrersaduripernd.Elesuntechipatecudistribuitoridetip:disccucleme,lancucleme sau discuri elastice. Indiferent de tipul distribuitorului, toate aparatele de plantare sunt alimentatemanual. a. Aparatul de plantare cu distribuitor de tip disc cu cleme (fig. 7.7) are distribuitorul reprezentat printrun disc montat vertical, prevzut cu mai multe plcue prinse prin arcuri i cptuite cu burete de protecie a rsadurilor. Distribuitorul primete micarea printro transmisie cu roi dinate, de la una din roile de tasarealeseciei,careesteiroatmotric. Figura 7.7. Schema aparatului de plantare cu distribuitordetipdisccucleme:
1disc;2clem;3ghidaj;4brzdar;5rsad.

n timpul lucrului rsadul este aezat manual n clem, cu rdcina spre exterior i este meninut n aceast poziie pn la nchiderea clemei de ctre ghidaj. Cnd rsadul ajunge cu rdcina pe fundul rigolei, clema iese de sub aciunea ghidajului i elibereaz rsadul,momentncareacestaestefixatdesolulrevenitduptrecereabrzdarului.Roile detasaretaseazpmntuldinprilardcinarsadului,punndulmaibinencontactcu solul.Dacestecazul,concomitentcufixarearsaduluinsolsepoateadministraiomic cantitatedeapcuajutorulinstalaieideudarecucareesteprevzutmainadeplantat. Distanarealntrecuiburipernddcsepoatereglaprinmodificareanumruluide cleme pe discul distribuitor i araportului de transmitere a micrii it.Distana real ntre cuiburiperndpoatefideterminatcurelaia:
82

dc= ,[m](46) ncare: circumferinaroiimotoareaseciei,nm; raportuldetransmitereamicriidelaroatamotoareladistribuitor; Zpnumruldeplcue(cleme)montatepedisculdistribuitor; alunecarearoiimotoareaseciei,n%. b. Aparatul de plantare cu distribuitor de tip lan cu cleme (fig. 7.8) are distribuitorul reprezentat printrun lan cu cleme dispus n plan vertical i acionat de la roata de sprijin a mainii. O clem este compus dintro partefixiopartemobil. Figura 7.8. Schema seciei de plantat rsaduri cu aparat deplantare cudistribuitorde tiplancucleme:1lan,2clem;3ghidaj;4
brzdar, 5 roi de tasare i limitare a adncimii de lucru;6conductadispozitivuluideudare.7scaun.

Rsadul este aezat ntre cele dou elemente ale clemei, cu rdcina spre nainte i este susinut pn cnd clema ajunge n dreptul ghidajului. n continuare rsadul este transportatnrigoladeschisdebrzdar.nmomentulcndrsadulajungenplanvertical, cu rdcinape fundul rigolei, ghidajul elibereaz clema, rsadul fiind fixat de solul revenit dup trecerea brzdarului, totodat avnd loc presarea solului spre rsad de roile de tasare,pentrucaacestasrmnvertical. Distanarealntrecuiburipernddcsedetermincurelaia: dc= ,[m](47) ncare: Y este raportul dintre numrul de dini al roii motoare a lanului cu cleme i numruldezaledelandintredoucleme. c. Aparatul de plantare cu distribuitor de tip cu discuri elastice (fig. 7.9) are distribuitorulreprezentatprindoudiscuriflexibiledinoel,dispusenclinatfadedirecia de naintare avnd o zon de suprapunere n partea din fa pe circa 1200 . La periferie discurile sunt prevzute cu borduri din cauciuc pentru protecia rsadurilor i cu orificii numerotatepentrumontareamarcajelor. n timpul lucrului, muncitorul care deservete secia de plantat introduce rsadul ntre cele dou discuri, n dreptul marcajului, cu rdcina n exterior il menine pn n punctul de contact al lor, cnd discurile preiau rsadul. n continuare, rsadul este transportatpnnrigoladeschisdebrzdar,momentncarediscurilesedeprteazil elibereaz.Concomitentarelocfixarealuiipresareasoluluisprersadderoiledetasare. Figura 7.9. Schema seciei de plantat rsaduri cu aparat de plantare cu distribuitor de tip cu discurielastice:
83

1 brzdar; 2 discuri elastice; 3 marcaj; 4 rsad; 5 conduct de ap cu ventil; 6 roi de tasare;7transmisiacuroidinate;8cadrulseciei;9scaun;10suportpentrupicioare.

Distanarealntrersaduriperndsedetermincurelaia:

dc= ,[m](48) ncare: circumferinaroiimotoareaseciei,nm; raportuldetransmitereamicriidelaroatamotoareladistribuitor; Zreprezintnumruldemarcajedepedisculdistribuitor; alunecarearoiimotoareaseciei,n%. Distanarealntrersaduriperndsemodificprinintermediulmarcajelordepe discul distribuitor i prin modificarea raportului de transmitere a micrii de la roata motoareladistribuitor. 7.4.2.MAINIDEPLANTATRSADURINSERE Plantarea rsadurilor n sere se realizeaz cu maini purtate pe tractor sau maini autopropulsate. La o trecere planteaz 2 3 rnduri. De regul , n sere se planteaz rsaduri crescute n ghivece nutritive. Aceste maini se mpart n maini de plantat cu introducereamanualaghivecelornsol,careexecutmecanizatnumaigropiledeplantare imainicuintroducereamecanicaghivecelornsol. 7.5.MAINIDEPLANTATPUIEI Mainiledeplantatpuieiaucadestinaieplantareapuieilorde12aninterenuri aratelaadncimeadepnla30cm. Dupmoduldeplantareapuieilor,elesegrupeazn: mainideplantatcuintroducereamanualapuieilornsol; mainideplantatcuintroducereamecanicapuieilornsol. O main de plantat cu introducerea manual a puieilor n sol (fig. 7.10) are n componen un cadru, o trupi de construcie special, dou roi de tasare, organe de nivelareiafnareasolului,douscaunepentrumuncitoriicutiepentrupuiei. ntimpullucruluiceidoimuncitoriplantatoridepemainintroducperndcteun puietnrigoladeschisdetrupi,pecarelinpncndsolulserevarspesterdcini. Roiledetasareastuprigolaitaseazsolulpesterdcini. Mainile de plantat cu introducerea mecanic a puieilor n sol sunt realizate pe principiulmainilordeplantatrsaduricuaparatededistribuiecudistribuitoridetipdisc cu cleme. Aceste maini execut mecanizat toate operaiile de plantare a puieilor, numai alimentarea aparatelor de distribuie se execut manual. Uniformitatea de distribuie a puieilorperndestemaibundectncazulmainilorcuplantaremanualapuieilor. Figura 7.10. Schema unei
mainideplantatcuintroducerea manual a puieilor n sol: 1 cadru;2brzdar;3puiet;4 roi de tasare; 5 organe de afnare a solului; 6 scaun; 7 84

roidetransport;8manetamecanismuluidetreceredinlucruntransport;9ladpentrupuiei; 10triunghidetraciune.

Verificareacunotinelor 1.Careestedestinaiamainilordeplantattuberculi? 2. Menionai prile componente principale ale unei maini de plantat tuberculi cu alimentaremecanic. 3.Menionaiprincipaleletipuridedistribuitoarecucaresuntechipateaparateledeplantat tuberculicualimentaremecanic. 4.Peceprincipiulucreazmainiledesemnatbulbi? 5.ncescopsuntutilizatemainiledeplantattuberculicuaparatededistribuiecu alimentaremanual? 6.Careesterolulorganelordeacoperirelamainiledeplantattuberculi? 7.Menionaiprincipaleletipuridedistribuitoarecucaresuntechipateaparateledeplantat rsaduri. 8. Care sunt posibilitile de modificare a distanei ntre rsaduri pe rnd la aparatul de distribuiecudiscurielastice? 8.APARATE,MAINIIECHIPAMENTEPENTRUPROTECIAPLANTELOR Creterea continu a produciei vegetale depinde n mare msur de mecanizarea tehnologiilor de protecia culturilor. Acest lucru presupune dotarea corespunztoare a unitilor agricolecu tractoare performante, maini i echipamente performante,de mare randament.Sarcinideosebiterevinspecialitilorcareaucapreocupareproteciaculturilor agricole,specialiticarenpermanentrebuiesfielacurentcunoutilendomeniu. Plantele agricole sunt atacate de o serie de boli i duntori , care pot provoca pagube nsemnate prin reducerea cantitativ a produciei i deprecierea calitativ a produselor obinute. Pe de alt parte, plantele consum din sol substane nutritive, care trebuie completateprinaplicareasistematicangrmintelor.Pentruproteciaplanteloragricole mpotrivaatacurilorboliloriduntorilorsepoateapelaladiferitemetode: metodeagrotehnice; metodefizicomecanice; metodechimice; metodeorganizatorice. Desigur c protecia plantelor agricole presupune apelarea la toate metodele menionate, dar cel mai frecvent se apeleaz la metoda chimic deoarece are aciune rapid, eficacitate maxim, se poate mecaniza, mainile i echipamentele utilizate au o capacitatedelucrumare,timpuldeexecuieesteredus. Metoda chimic const n distribuirea pe sol, pe plante sau pe semine a ngrmintelor organice sau chimice, sau a unor substane chimice (insecticide, nematocide, acaricide, fungicide, erbicide, etc.), cu rol n mrirea rezistenei la atacul agenilor patogeni, n prevenirea atacului, sau n combaterea acestora. Pentru executarea lucrrilor de protecie a plantelor se folosesc mijloace mecanizatecare se pot grupa dup destinaieiprocesultehnologicn: mainipentruaplicareangrmintelororganicesolide;
85

mainipentruaplicareangrmintelororganicelichide; mainipentruaplicareangrmintelorchimicesolide; mainipentruaplicareangrmintelorchimicelichide; mainiiaparatedestropit; mainiiaparatedeprfuit; mainiiaparatecombinatedestropitiprfuit; instalaiidestropitiprfuitpurtatepeavioaneielicoptere; mainidetratatsemine; instalaiipentrudezinfeciasolului. 8.1.MAINIPENTRUAPLICAREANGRMINTELORORGANICESOLIDE ngrminteleorganicesuntngrmintecomplexe,ceconinattmacroelemente ct i microelemente, cu aciune fertilizant asupra plantelor i influen pozitiv asupra structurii solului. Pentru aplicarea ngrmintelor organice solide sunt necesare urmtoarele operaii: ncrcarea ngrmintelor organice din platform n mijloace de transport,transportulimprtierealorpesuprafaasolului. ngrmintele organice solide sunt reprezentate prin gunoi de grajd proaspt sau fermentat, sau composturi realizate din diferite materiale organice vegetale, gunoaie menajere etc. Ponderea o constituie gunoiul de grajd provenit de la diferite categorii de animale. Pentruncrcareangrmintelororganicedinplatformnremorcisaunmainile de mprtiat se folosesc ncrctoare pivotante echipate cu organe de lucru corespunztoare (cup cu bare pentru ncrcat gunoi de grajd i materiale fibroase) sau ncrctoarefrontale(fig.8.25). 8.1.1.ncrctoarelepivotantesuntmainipurtatesauautopropulsate,deplasabile, care lucreaz la staionar, cnd se sprijin pe sol cu ajutorul a dou picioare de sprijin. ncrctorul pivotant (fig. 8.24.a) are n componen un suport rotitor (pivot), dou brae articulateiunechipamentdelucru(cupcugheare,cufurci,cupsimpl,frezpentru gropi,etc.).

a.b.

Figura8.1.a.Tractorulncrctorhidraulicautopropulsat:1asiu;2motor; 3roi;4picioaredesprijin;5bra;6instalaiehidraulic;7cabin;8cupcubare; b.Cuppentruncrcatmaterialenvrac(dindotareatractoruluincrctorhidraulic).


86

Acionareabraelorarticulate,apicioarelordesprijiniaorganelordelucruseface hidraulic,prinintermediulunorcilindriidefor,comandaidelaundistribuitorhidraulic.El executunnumrmaredeoperaii,inclusivncrcareangrmintelororganice(situaien careseechipeazcucupacubare)iamaterialelorfriabilenvrac(ngrmintechimice solide i amendamente, situaie n care se echipeaz cu cupa pentru materiale friabile n vrac,figura8.24.b). 8.1.2. Mainile pentru transportul i mprtierea ngrmintelor organice solide Acestemainisuntfolositeattlatransportctilamprtiatngrminteorganice solidelasuprafaasolului.Oastfeldemain(fig.8.2)arencomponenobenmontatpe uncadrususinutdedousaupatruroi,untransportorcuraclei,undispozitivde mprtiere (tob de mprtiere) i un mecanism de acionare. Transmiterea micrii la organele de lucru se poate face de la arborele final al prizei de putere sau de la roile de transportalemainii. De regul, mainile sunt echipate cu mai multe tobe care realizeaz nivelarea materialului,mrunireaimprtiereaacestuiapesuprafaasolului. Figura 8.2. Main de mprtiat gunoi de grajd: 1
transportor cu raclei; 2 tob de mrunire;3tobdenivelare;4tob de mprtiere; 5 ben; 6 roat; 7 dispozitivdetraciune;8transmisie;vt viteza transportorului; h nlimea stratului de ngrmnt organic care ajungelatobademprtiere.

8.1.2.1. Benele mainilor de mprtiat gunoi de grajd au capaciti diferite, n funciededestinaie: mainiledestinatepentruviiiliveziaucapacitimici(13t); mainiledestinatepentruculturidecmpaucapacitimari. 8.1.2.2. Transportoarele sunt realizate din dou sau patru lanuri montate pe doi tamburi(unulmotriciunuldentindere),pelanurisemonteazracleiirealizaidinbare deoel.Transportoruldeplaseazngrmntulorganicdinbenspretobeledemrunire i mprtiere cu vitez foarte mic. Viteza de deplasare a transportorului se stabilete n funciedenormadengrmntQ,caretrebuieadministratpehectar. Debitultransportoruluiialdispozitivuluidemprtiereqsedetermincurelaia: q=Btht,[kg/s](49) ncare:Btlimeatransportorului,nm; hnlimeastratuluidengrmntdinbenpreluatdetob,nm; tvitezatransportorului,nm/s; masavolumetricangrmntuluiorganic(500950kg/m3),nkg/m3. Debitulnecesarqnfunciedenormadengrmntpehectarsecalculeazcurelaia: Q q=Blvl 4 [kg/s](50) 10 ncare:Bllimeadelucruamainii,nm; lvitezadelucruamainii,nm; Qnormadengrmntpehectar,nkg/h.
87

Norma de ngrmnt pe hectar Q, care trebuie administrat pe teren se determincurelaia:

Q = , [kg/ha] (51) ncare:lvitezadelucruamainii,nm; qdebitultransportorului,nkg/s. Transportorul este acionat prin intermediul unor mecanisme cu clichet sau melcroat melcat,carepermitrealizareavitezeide390mm/s. 8.1.2.3. Mecanismul cu clichet poate fi realizat cu raza manivelei reglabil sau cu razamaniveleiconstant. 8.1.2.3.a.Mecanismulcurazamaniveleireglabil(fig.8.3.a)arencomponen o roatdeclichet,unmecanismbielmanivel,clichetpentruacionare,clichetdereinere. Clichetulesteacionatprinintermediulbielei,lafiecarecursantrenndroatadeclichetcu un anumit numr de dini, n funcie de raza manivelei r care este reglabil. Modificarea vitezeitransportoruluivtserealizeazprinreglarearazeimanivelei. Figura 8.3. Mecanisme cu clichet pentruacionareaarboreluitransportorului:
a cu raza manivelei reglabil; b cu raza manivelei constant; 1 roat de clichet; 2 arbore de acionare; 3 clichet de acionare; 4 clichet de reinere; 5 obturator; 6 manet de acionare; vt viteza transportorului;rrazamanivelei.

8.1.2.3.b. Mecanismul cu raza manivelei constant (fig. 8.3.b) realizeaz modificareavitezeitransportoruluivt prinacoperireaparialadanturiiroiideclichetcu ajutorul unui obturator acionat de o manet. n acest caz se modific cursa activ a clichetului. 8.1.2.4.Dispozitiveledemprtierepotfireprezentateprin:tobecudegete,tobe cupaleteelicoidalesautobecuplcicrestate(fig.8.4). Tobeledemprtierepotfidispusenplanverticalsaunplanorizontal.Modulde dispunere a lor influeneaz i limea de lucru a mainilor de mprtiat gunoi. n cazul tobelororizontale(fig.8.5),limeadelucruBl =(11,5)Bt,ncareBt estelimeatobeide mprtiere,iarncazultobelorverticaleBl=(34)Bt(fig.8.6). Figura8.4.Tobedemprtiere:
atobcupaleteelicoidalecumargineazimat; btobcupaletecuplcicrestate.

88

Figura8.5.Maindemprtiatgunoidegrajdcutobdemprtiereorizontal. Figura 8.6. Main de mprtiat gunoi de grajd cu tob de mprtierevertical.

Exploatareamainilorpentruaplicareangrmintelororganicesolide Pregtirea mainii pentru lucru const n executarea operaiilor prevzute n normativeledentreineretehnic,ateniesporitacordndreglriicuplajuluidesiguran iverificriintinderiitransportoruluicuraclei. Reglarea orizontalitii mainii se realizeaz prin intermediul mecanismului de ridicarealtractoruluisauabareidetraciune. Reglarea normei de ngrmnt organic se realizeaz prin reglarea vitezei de deplasare a transportorului cu raclei i a vitezei de deplasare a agregatului n timpul lucrului. Dinrelaia50sepoatedeterminavitezadelucruamainii:

= , [m/s] (52) Metodadedeplasareaagregatuluidefertilizatestensuveic.Esterecomandatca ntoarcerile s se fac cu vitez redus i cu transmisia decuplat, n scopul prevenirii deteriorrilor cuplajelor cardanice. De asemenea, trebuie evitat ncrcarea mainii cu material ce conine corpuri tari (crmizi, pietre, buci metalice, etc.) care pot produce deteriorareatransportoruluimainii. 8.2.MAINIPENTRUAPLICAREANGRMINTELORORGANICELICHIDE ngrmintele organice lichide provin din mustul de gunoi de grajd dispus n platforme n vederea compostrii, din urina animalelor i de la evacuarea hidraulic a dejeciilor. Colectarea ngrmintelor organice lichide se realizeaz n bazine speciale amplasate n apropierea platformelor de compostare i a adposturilor pentru animale. Datoritconinutuluimarenparticulesolidensuspensie,suntnecesaremijloaceadecvate pentrumanipulareaiadministrareaacestortipuridengrminteorganice. n general, mainile pentru administrat ngrminte organice lichide au n componen: pompepentruscoatereangrmntuluilichiddinbazineledecolectare; cisternepentrutransport; echipamentedemprtieresaudencorporarensol.
89

Acestemainisuntrealizatesubformderemorcicisterncucapaciticuprinsentre28 m3 , prevzute cu pompe de vacuum i pompe centrifuge, care sunt utilizate att la umplereactilagolireacisternelor. n figura 8.7. este prezentat remorca cistern pentru mprtiat urin i must de gunoi de grajd pe pajiti, n culturi de cmp sau culturi legumicole. Maina este format dintrun cadru susinut pe dou roi cu pneuri pe care se gsete cistern, pomp de vacuum, pomp centrifug, filtru, dispozitive de mprtiere, transmisie, conducte, furtunuri, robinete, dispozitive de comand. n partea superioaracisterneisegseteamplasat unmanometruiosupapdesiguran.n partea inferioar, o van prin care se realizeaz umplerea i golirea acesteia. Filtrul este montat pe conducta de aspiraieapompeicentrifugeiservete la filtrarea materialului ce urmeaz s fie trimis sub presiune la aspersor. Alimentarea cisternei se face din bazinele colectoare prin intermediul pompei de vacuum care creeaz depresiune n cistern, ceea ce asigur urcarea lichidului din bazine n cistern prin intermediul furtunului de aspiraie. mprtierea ngrmintelor lichide se poate face cu ajutoruldeflectorului,nformdeevantai,situaiencarepompadevidfuncioneazcai compresor,realizndninteriorulcisterneiopresiunede1,22daN/cm2 ,saucuajutorul unuiaspersor,situaiencarepompacentrifugaspirlichiduldincisternilrefuleazsub presiunespreaspersor. Figura8.7.Schemadefuncionareauneiremorcicistern:
1pompdevacuum;2,3,4,8,19vanedenchidere;5furtundealimentare;6racord;7,9, 10, 12, 21, 22 conducte; 11 bazin de alimentare; 13 vizoare; 14 ajutaj; 15 deflector; 16 manometru;17supapdesiguran;18pomp;20filtru;23aspersor.

PrincipalulreglajalmainiiconstnasigurareanormeidelichidlahectarQ,care este influenat de debitul q, viteza de deplasare vl i limea de lucru a mainii Bl . Deoarece debitul i limea de lucru sunt determinate de metoda de mprtiere i felul lichidului,normadelichidlahectarQseasigurprinalegereacorespunztoareavitezeide deplasare. Pentrustabilireavitezeidelucrusefoloseterelaia: = (53) ncare: qdebituldelichid,nl/min; Qnormadelichid,nl/ha; Bllimeadelucruamainii,nm.

[m/s]

90