Sunteți pe pagina 1din 23

NEGOCIEREA COMERCIALĂ

INTERNAŢIONALĂ
CURS II CONF.UNIV.DR. DOREL PARASCHIV
COMUNICAREA INTERNAŢIONALĂ DE
AFACERI

Comunicarea promoţională:

- Publicitate
- Relaţii publice
- Publicitate online
- Marketing direct
COMUNICAREA INTERNAŢIONALĂ DE
AFACERI

PROSPECTAREA PIEŢEI prin:

- Intermediari naţionali
- Participarea la manifestări comerciale naţionale
- Organizarea de delegaţii în străinătate
- Participarea la târguri şi expoziţii internaţionale
COMUNICAREA INTERNAŢIONALĂ DE
AFACERI

PROSPECTAREA PIEŢEI – etape - :

- Identificarea partenerilor potenţiali


- Pregătirea instrumentelor de prospectare
- Planificarea prospectării
- Finanţarea prospectării
- Realizarea şi valorificarea prospectării
COMUNICAREA INTERNAŢIONALĂ DE
AFACERI

MANIFESTĂRI COMERCIALE INTERNAŢIONALE:

I. Periodice - Târguri internaţionale


- Saloane specializate
- Congrese tehnice

II. Ocazionale - Expoziţii


- Zile ale tehnicii
- Zile comerciale
COMUNICAREA INTERNAŢIONALĂ DE
AFACERI
CORESPONDENŢA COMERCIALĂ

CERERA DE OFERTĂ – Circulară


- Generală
- Specială

OFERTA – fermă
- facultativă
NEGOCIEREA COMERCIALĂ
INTERNAŢIONALĂ
NEGOCIEREA:
- Proces de decizie
- Formă de comunicare
- Proces complex

NEGOCIEREA COMERCIALĂ
- Obiect: afacere, activitate lucrativă
- Tip de relaţie: vânzător - cumpărător
NEGOCIEREA COMERCIALĂ
INTERNAŢIONALĂ
STRUCTURA NEGOCIERII COMERCIALE INTERNAŢIONALE:

- MEDIUL NEGOCIERILOR (politic, economic, instituţional-


juridic, cultural)
- CARACTERISTICI ALE NEGOCIERII (obiective şi motive,
interese comune / conflictuale etc.)
- CARACTERISTICI ALE NEGOCIATORILOR (număr,
personalitate, capacitate de exprimare etc.)
- OPŢIUNI STRATEGICE (cooperare / conflict, ofensivă /
defensivă)
- REZULTATELE NEGOCIERII (acord, blocaj, ruptură)
NEGOCIEREA COMERCIALĂ
INTERNAŢIONALĂ
PROCESUL DE NEGOCIERE:

- PĂRŢI (negociatori)
- OBIECT / POZIŢIE
- REZULTAT (OUTCOME)
- Win – Win
- Win – Lose
- Lose – Lose
- No deal
TEORIA JOCURILOR
JOCUL = Situaţie de interdependenţă între doi
sau mai mulţi decidenţi.

COMPONENTELE JOCULUI:
- Strategiile jucătorilor
- Câştigurile
- Regulile jocului
- Dotarea iniţială
TEORIA JOCURILOR
TEORIA JOCURILOR
MODELE DE JOCURI ÎN NEGOCIEREA
INTERNAŢIONALĂ

- Jocul Matching Pennies (strategia negocierii)


- Dilema prizonierului (preţul noncooperării)
- Jocul motocicliştilor (conflictul)
- Chicken (costul noncoordonării)
- Jocul Vânătoarea de cerbi (necesitatea
coordonării)
- Trompetistul şi pianistul (jocuri nenegociabile
vs. jocuri negociabile)
NEGOCIERE
DIMENSIUNEA INTERCULTURALĂ

DIFERENŢE CULTURALE:

1) Modul de comunicare
2) Modul de structurare a timpului
3) Spaţiul
MODUL DE COMUNICARE
CULTURI SLAB CULTURI ÎNALT
CONTEXTUALE CONTEXTUALE
Mesaje explicite, interpretate Mesaje implicite, interpretate în
literal, în afara contextului. cadrul contextului în care au
fost emise.
Abordare directă a obiectului Perioadă de observare care
negocierii. precede negocierea pentru
cunoaştere şi stabilirea unei
relaţii de încredere reciprocă.
Comunicare directă, fără Comunicare bazată pe forme
ambiguităţi sau eufemisme. de politeţe, expresii nuanţate,
în funcţie de interlocutor şi de
context.
Prezentare logică, limbaj Demers intuitiv, limbaj
concis, demers tehnic, complex, abordare calitativă.
abordare cantitativă.
Relaţii interpersonale puţin Relaţii interpersonale durabile.
MODUL DE STRUCTURARE A TIMPULUI

CULTURI MONOCRONICE CULTURI POLICRONICE


Timpul perceput obiectiv. Timpul perceput subiectiv.
Timpul este liniar, putând fi Timpul curge pe mai multe
segmentat şi ordonat. planuri, în ritmuri şi cu
intensităţi diferite.
Timpul este o resursă rară şi Timpul este o resursă
trebuie utilizat cu abundentă.
economicitate (Time is
money)
NEGOCIERE
DIMENSIUNEA CULTURALĂ

DIFERENŢE CULTURALE:

1) Omul în societate
2) Acţiune şi risc
3) Distanţa faţă de putere
4) Masculinitate vs. feminitate
OMUL ÎN SOCIETATE

COLECTIVISM INDIVIDUALISM
Interesele colective predomină Interesele individuale predomină
Legi şi drepturi diferite de la un Legile şi drepturile se presupun a fi
grup la altul aceleaşi pentru toţi
Statul – rol dominant în sistemul Rol restrâns al statului
economic
Relaţia patron – salariat – legătură Relaţia patron – salariat are la bază
de grup un contract
Angajare şi promovare – în funcţie Angajarea şi promovarea se fac pe
de interesele de grup bază de merite
ACŢIUNE ŞI RISC
GRAD DE EVITARE A INCERTITUDINII

SCĂZUT RIDICAT
Linişte, calm în situaţii Teama de situaţii
ambigue şi în condiţii de ambigue şi riscuri
riscuri neobişnuite neobişnuite
Legi şi reguli puţine şi Legi şi reguli multe şi
generale precise
Atitudine pozitivă a Atitudine negativă a
cetăţenilor faţă de cetăţenilor faţă de
instituţii instituţii
Toleranţă, moderaţie Conservatorism,
extremism
DISTANŢA FAŢĂ DE PUTERE

SCĂZUTĂ ÎNALTĂ
Ierarhia = distribuţie Ierarhia = inegalitate socială
convenţională de roluri
Descentralizare Centralizare
Subordonaţii aşteaptă să fie Subordonaţii aşteaptă să li se
consultaţi spună ce să facă
Şef democrat Şef autocrat
Privilegiile pentru manageri nu Privilegiile pentru manageri sunt
sunt bine privite normale şi aşteptate
MASCULINITATE VS. FEMINITATE

MASCULINITATE FEMINITATE
Succes material şi prosperitate Grija pentru ceilalţi şi perseverenţa

Managerii iau decizii şi sunt Managerii folosesc intuiţia şi caută


autoritari consensul
Echitate, competiţie, performanţă Egalitate, solidaritate, calitate
Dispută Compromis, negociere
Menţinerea creşterii ecconomice Protecţia mediului
NEGOCIERE COMERCIALĂ
INTERNAŢIONALĂ

MODELE COMPORTAMENTALE:

1) Orientarea spre afacere vs. orientarea spre relaţii


(deal focus vs. relationship focus)
2) Culturi informale vs. culturi formale (informal vs.
formal cultures)
3) Culturi cu raportare rigidă vs. fluidă la timp (rigid-
time vs. fluid-time cultures)
4) Culturi expresive vs. culturi rezervate (expressive
vs. reserved cultures)
NEGOCIERE COMERCIALĂ
INTERNAŢIONALĂ
INFLUENŢA CULTURII ASUPRA NEGOCIERILOR

FACTORI AI NEGOCIERII SCALA RĂSPUNSURILOR


CULTURALE
Finalitate Contractare Stabilirea de
relaţii
Atitudinea faţă de negociere Distributivă Integrativă
Comunicarea Directă Indirectă
Importanţa factorului timp Mare Scăzută
Importanţa factorilor emoţionali Scăzută Mare
Stilul personal Informal Formal
Înclinaţia faţă de risc Ridicată Scăzută
Configurarea acordului De sus în jos De jos în sus
Organizarea echipei Individualism Colectivism
Felul contractului Specific General
STRATEGII, TACTICI ŞI STILURI DE
NEGOCIERE
CURS III CONF.UNIV.DR. DOREL PARASCHIV