Sunteți pe pagina 1din 27

CEREBELUL

ANATOMIACEREBELULUI

Cerebel=creierulmic(cerebellum:cerebrum=1:10)
Situatnfosacerebralposterioarnspatelepuniiia
bulbului rahidian, de care este separat prin cavitatea
ventriculului IV. Este acoperit de cortul cerebelos
(tentorium cerebelli) i este conectat cu trunchiul
cerebralprin3pedunculicerebeloi
CEREBELANATOMIE
Esteformatdin:
2emisfere,fiecaredivizatnlobanterioriposterior
Vermis
Lobulflocculonodular
Substanacenuie(cortexcerebelos),substanaalb(arborvitae),nucleii(substanacenuie)
3pedunculi:superior,mijlociu,inferior
4nuclei:Dinat,Emboliform,Globos,Fastigial(dinsprelateralspremedial)(DontEat
GreasyFood)
3tipurideneuroni:Purkinje(singureleeferenealecortexuluicerebelos),granulari(micii
mari=Golgi),stelai(mariicelulelenpanera)
3tipurideaxoni:fibremuchioase,fibreagtoare(patrundncerebeldinexterior)ifibre
paralele(axoniaicelulelorgranulare)
Aferene:
Fibrespinocerebeloase(directeFlechsig,ncruciate
Gowers)sensibilitateaproprioceptivincontient
Fibreexterne(fasciculcuneatBurdach)
sensibilitateaproprioceptivcontient
Fibrevestibulocerebeloasenerviinucleivestibulari
Olivocerebeloase(extrapiramidale)
Reticulocerebeloase
Corticopontocerebeloase

Eferene:
cerebelnucleiivestibulari
cerebelnucleulroutalamuscortex
cerebelnucleulroumduvaspinrii
conexiuniintercerebeloase
FUNCII:
Echilibru(staticidinamic),
Coordonare(micrifineicomplexe),

Tonusmuscular

DARdeasemenea:anumiteaspectealememoriei,
nvrii,cogniiei

Leziunilecerebeloasepotproducedeasemeneatulburri
afectivecerebeloase,afectareafunciilorexecutive,
modificridepersonalitate,emoionalei
comportamentale(potfipartecomponentasindromului
demutism)
ECHILIBRUL
COORDONAREA
PROPRIOCEPIEECHILIBRUCOORDONARECEREBEL
FEEDBACK
MICAREVOLUNTAR
COORDONAT
1.Planmotor(caremuchisfiecontractai?cttimp?ctdetare?)
2.Informaiidesprepoziiadiferitelorsegmentealecorpului
3.Feedback

1.a)Cortexcerebralneuronmotorcentral(NMC)trunchicerebralmduvaspinrii
neuronmotorperiferic(NMP)muchi
b)NMCtrunchicerebralpedunculcerebelosmijlociucerebel
2.Muchi(proprioceptori)mduvaspinriitrunchicerebralpedunculcerebelosinferior
cerebel
3.CerebelpedunculcerebelossuperiortalamusCortexNMCtrunchicerebral
mduvaspinriiNMPmuchi
ARHICEREBEL(vestibulocerebel,zonamedial)
lobulflocculonodular,partedinvermis
ECHILIBRU(BALANCE)
Interconectarestrnscunucleiivestibulari,coordoneaz
micrileochilor,capului,gtuluiiajutla
meninereaechilibrului

PALEOCEREBEL(spinocerebel,vermis)ajutla
coordonareatrunchiului(structuriaxiale)i
coordoneazmicrilemembrelorinferioare
ORTOSTAIUNEAiMERSUL

NEOCEREBEL(emisferelaterale)

COORDONARE
Controleazmicrilerapide,fine,precise,nspecialla
nivelulmembrelorsuperioare
EXAMINARECLINIC
Localizarealeziunilorpebaza
examenuluiclinic
CARACTERISTICILECARDINALEALEDISFUNCIEI
CEREBELOASE
Ataxiasemnularhetipalaldisfuncieicerebeloase
ORTOSTAIUNEAbazlarg,membresuperioarenabducie,
titubare(RombergNUesterelevant),astazoabazie
MERSCEREBELOS(ebrios)(nuseamelioreazprincontrolul
vizualcumestecazultulburriiproprioceptive,mersulnstea)
Dismetria(probaindicenas,indiceindice,clcigenunchi)
Hipotonia(nleziuniacute,maifrecventproximalila
membrelesuperioare)
Dizartria(vorbirescandat,sacadat)
Disdiadocokinezia/Adiadocokinezia(probamarionetelor,
btaiadegetelorpemas,inchiderea/deschidereapumnilor)
Tremor(intenional)(probaindicenas,desenmelc,spir)
Asinergia(StewartHolmes,DrgnescuVoiculescu)
Disfunciamotorieocular
Reflexeosteotendinoase(ROT)pendulare(exrotulian)
secundarhipotoniei
Scris(macrografie)
Nistagmus(orizontal,giratorbtndspreparteleziunii)
SEMNEDELEZIUNE
CEREBELOAS
Deficit Manifestare
Ataxia Mers cu baz de susinere lrgit
Descompunerea micrii Inabilitatea de a obine secvene corecte ale micrilor
fine, ale micrilor coordonate
Dizartria Inabilitatea de a articula cuvintele corect, cu ncetineli
i frazeologie inadecvat
Disdiadocokinezia Inabilitatea de a executa micri alternative rapide
Dismetria Inabiltatea de a controla intervalul de desfurare al
micrii
Hipotonia Scderea tonusului muscular
Nistagmus Oscilaii involuntare, rapide ale globilor oculari
orizontal, vertical, rotator, cu componenta rapid
maxim spre partea leziunii cerebeloase

Vorbirea scandat, sacadat Enunare lent, cu tendina la ezitare la nceputul unui


cuvnt sau al unei silabe
Tremor Micare ritmic, alternativ, oscilatorie a unui membru
n apropierea atingerii unei inte (tremor intenional)
sau al musculaturii proximale cnd exist o poziie fix
sau cnd transport o greutate (tremor postural)
Seciunesagital3zonepentrulocalizarealeziunilor:funcialiniei
medianecerebeloase(zonamedial)ifunciaemisferelorcerebeloase
(zonaintermediarilateral)
ZONAMEDIAL

Anatomie:Vermisul(prileanterioariposterioar),nucleulfastigial,
afereneieferene
Funcie:postura,deplasare,poziiacapuluirelativfadetrunchi,controlul
micriloroculare
Leziunesemne:tulburrideortostaiune/mers,deposturatrunchiului,
posturirotatealecapului,tulburrialemicrilorglobiloroculari(dificulti
delocalizare),nistagmus(evocatdeprivire,optokinetic,vertical)
Testare:Observaie(postur,poziiacapului,mers,micrileochilor);Proba
Romberg(nesistematizat),testareamersului:mersulntandem=clcivrf
clci....,mersulpevrfuri,peclcie,napoi,sriturantrunpicior.
Mersmicrintoatedireciile

ZONAINTERMEDIAR(PALEOCEREBEL)

Anatomie:regiunileparavermiene,nucleiiemboliformiglobos,aferenei
eferene
Funcii:controlulvitezei,foreiipatternuluiactivitiimusculare
Leziunesemne:nusuntclarprecizate
Testare:Observaie
ZONALATERAL(NEOCEREBEL)

Anatomie:emisfercerebelosinucleuldinat,afereneieferene
Funcii:planificareamicriinlegturcuneuroniipiramidali
(micrilefinesuntimprecise,deficitarcontrolate)potafecta
membrele,trunchiul,mersul
Leziunesemne:anomaliialemicrilorvoluntaredeprecizie:
hipotonie,dizartrie(maimultdectnleziunilevermiene),dismetrie,
disdiadocokinezie,reboundexagerat(StewartHolmes),afectarea
controlului,tremorkineticistatic
Testare:Observaie;probaindicenas,micrialternativerapide,proba
clcigenunchi
Mersnclinat,nesigur,cadespreoparte(ipsilateralleziunii)

Lobulflocculonodularconectatcunervulvestibularinucleiivestibulari

Numruliintensitateasimptomelorsecoreleazcuextinderealeziunii
cerebeloase.Semneleisimptomelesuntntotdeaunaipsilaterale.Semnele
cerebeloasesuntpozitivenabsenaunuideficitmotor.Lipsdecoordonaren
contraciasecvenialamuchiloragoniti/antagoniti

SINDROAMECEREBELOASE

Clasificareanatomic

1.Sindromuldevermisrostral(lobanterior)
PALEOCEREBELOS
2.Sindromuldevermiscaudal(lobflocculonodular,lob
posterior)ARCHICEREBELOS
3.Sindromulemisferic(lobposterior,variabilianterior)
NEOCEREBELOS
4.Sindrompancerebelos
1.SINDROMULDEVERMISROSTRAL(LOB
ANTERIOR)PALEOCEREBELOS
Ortostaiuneimers:bazlarg,tendinadeacdeape
spate
Ataxie:ataxiamersului,ataxieuoarlaprobaclci
genunchindecubitdorsal
Coordonare(membre):normalsauuorafectat
Hipotonie
Dizartrie
Nistagmusrar

Cauze:alcoolism(formdedegenerarecortical
cerebeloas),tumori,atrofiavermisului
2.SINDROMULDEVERMISCAUDAL
(FLOCCULONODULAR,LOBPOSTERIOR)
ARCHICEREBELOS

Tulburaredeechilibruaxial,titubareantero
posterioar
Mers:nesigur,cubazlarg
Ataxie:uoarataxieamembrelorsauabsent
Nistagmus:rarspontan
Poziiacapului:rotat
TremorABSENT

Cauze:leziunialelobuluiflocculonodular(accident
vascularcerebral(AVC),tumoriexmeduloblastom)
3.SINDROMULEMISFERIC(LOBPOSTERIOR,
VARIABILIANTERIOR)NEOCEREBELOS
Coordonare:tulburaredecoordonarenmicareamembrelor
ipsilateral,nspecialpentruactivitimotoriidefinee
(degete)(Dismetrie,Asinergie,Disdiadocokinezie,Tremor
intenional)iafectareamuchilorimplicainvorbire
Hypotonie

Cauze:AVC,tumori,abcese

4.Sindrompancerebelos

Semnebilateraledeafectarecerebeloascuprinznd
trunchiul,membrele,musculaturacranian(ocombinaiea
tuturorcelorlaltesindroame)

Cauze:infecii,paraneoplazice,bolitoxicometabolice(alcool,
hipoglicemie)
LEZIUNI ALE PEDUNCULULUI CEREBELOS INFERIOR
Hipotonie
Asinergie
Dismetrie
Semneasociatedelezareabulbuluirahidian

Cauze:AVCexsindromWallenberg

LEZIUNIALEPEDUNCULULUICEREBELOSMIJLOCIU
Ataxie(lateropulsie)
Asinergie
Dismetrie
Disdiadocokinezie
Semnedeleziunepontinasociate(semnedeNMC,tulburrisenzitiveiale
micrilorglobiloroculari,parezedenerviVIiVII)
Cauze:leziunipontine(AVC,tumori)

LEZIUNIALEPEDUNCULULUICEREBELOSSUPERIOR
Asinergie
Dismetrie
Hipotonie
Tremorintenional(foarteintens)

Cauze:leziunipontinesuperioare,alemezencefaluluiisubtalamusului
DIAGNOSTICULSINDROMULUICEREBELOS

Importantsntrebmdespre:

Debutulsimptomelor(acut/progresiv)

Istoricmedicalpersonalifamilial(infecios,toxic,
neoplazic)
Medicaieconcomitent
CAUZEALESINDROMULUI
CEREBELOS
INFECIOASE:encefalitviralprimar(arbovirus),encefalitsecundar
(varicel,rubeol,scarlatin,tifos,tuberculomsauabcescerebelos

TUMORI:tumorprimar(meduloblastom,astrocitomchistic),tumori
secundare(metastaze),neurinom,meningeom

TOXICE:intoxicaieacutcuetanol,consumcronicdealcool,intoxicaie
croniccubarbiturice,hidantoin,monoxiddecarbon,metalegrele,litiu,
fenitoin,anticonvulsivantendozemari,solveni

TRAUMATISME:contuzie,hematomintracerebelos,subdural,extradural

ACCIDENTVASCULARCEREBRAL(AVC,STROKE):AVCcerebelos
ischemicsauhemoragic(arteracerebeloasanterosuperioar)sauAVCde
trunchicerebral.

ATAXIIDOBNDITE
Bolineurodegenerative:Atrofiamultisistemica(MSA)
Sclerozamultipl(SM)
Bolisistemice(alcoolism,boalaceliac,hipotiroidism,deficituldevitamin
E)
DEGENERESCENSPINOCEREBELOAS(ataxiiereditare)
AtaxiaFriedreich(autozomalrecesiv)sindromcerebeloscutulburri
proprioceptive,semnepiramidale,nistagmusipiciorscobit,
equinovarus,scolioz,cardiomiopatieprogressiv.
Ataxiispinocerebeloase(SCA)autozomaldominante.Ceamai
frecventtipul3BoalaMachadoJosephincludeataxie,parkinsonism,
distonie,contraciimusculareinvoluntarefaciale,oftalmoplegie,
exoftalmie.
BoalaPierreMarie
Ataxiavestibulocerebeloas(Farmer)
AtrofiaolivopontocerebeloasDejerineThomas
DegenerescenaolivocerebeloasHolmes
Ataxietelangiectazie
abetalipoproteinemia
AtaxiacudeficitizolatvitaminaE
XantomatozaCerebrotendinoas

MALFORMAIICONGENITALEsporadice,adeseaparteaunui
sindromcomplexmalformativafectndialteprialeSNC
AtrofiecerebeloasHassin
Aplaziesauhipoplaziecerebeloas
Displaziecerebeloas(Microgirie,macrogirie,agirie)
BoalaArnoldChiari
SindromulDandyWalker
ALTECAUZE
DegenerescenahepatolenticularWestphalStrumpell
CoreeaHuntington

DIAGNOSTICcliniciparaclinic:imagistic(CTscan,RMN),teste
genetice

TRATAMENT:suportivdaccauzaedobanditireversibil

COMPLICAII:
Locale:

hidrocefalieobstructiv,generatdeotumorlocalizatncerebel,
nconjuratdeedemcomprimventricululIV
herniereaamigdaleicerebeloasecucompresiepetrunchiulcerebral

Generale:

cderi
problemedescris,vorbit
afectareacalitiivieii