Sunteți pe pagina 1din 13

Realizat de: Maftei Ștefania

Studentă: UMF Carol Davila


Termeni intâlniți
 Genă = segment al macromoleculei de ADN format dintr-o anumită
secvență de nucleotide, care acționează ca o unitate funcțională și
conține informația genetică.
 Genom = totalitatea genelor prezente în cromozomii unui organism
sau în setul haploid de cromozomi, care conține informația genetică
necesară formării unui organism
 Hibridizare = incrucișarea genetică între organisme parentale care
diferă prin una sau mai multe perechi de caractere ereditare
fenotipice
 Deleții = tip de mutaţie genetică implicând pierderea de ADN
cromozomial
 Duplicații =prezența în dublu exemplar a unui segment cromozomial
Cuprins:
 Introducere
 Istorie
 Metodă de bază
 Aplicații
 Limitări
Ce este CGH?
 este o analiză citogenetică moleculară care permite
identificarea precisă și rapidă a unor anomalii
cromozomiale neechilibrate asociate cu modificări ale
numărului de copii ADN (microdeleţii şi microduplicaţii),
care nu pot fi detectate prin analiza cromozomială clasică.
 examinează întregul genom la o rezoluție superioară și
poate explica un fenotip de 5-10 ori mai frecvent decât
cariotipul clasic, având avantajul aplicabilității în situații
în care cultura celulară nu este posibilă.
Istoric
 Motivația care stă la baza dezvoltării CGH a provenit din
faptul că formele disponibile de analiză citogenetică la
momentul respectiv ( bandajul Giemsa și hibridizarea
fluorescentă in situ-FISH) erau limitate de către
microscoapele necesare interpretării rezultatelor furnizate.
 Primul raport al analizei CGH a fost realizat de
Kallioniemi și colegii săi în 1992 la Universitatea din
California, San Francisco, care a utilizat CGH în
analiza tumorilor solide pe care le-a comparat cu
țesuturi normale.
Metode de bază
Laboratorul Synevo România utilizează platforma de
microarray Agilent, care permite investigarea întregului genom la
o rezoluție medie de detecție de 60Kb.
Tehnica arrayCGH se bazează pe hibridizarea genomică
comparativă (CGH) a două tipuri de ADN genomic, proba de
ADN a pacientului și proba de ADN de control, folosind lame
array ce conţin zeci de mii de sonde care ţintesc multiple gene şi
regiuni cromozomiale.
Aplicații
 În cercetare în domeniul cancerului
 Aberațiile cromozomiale (Cri du Chat (CdC) este un sindrom
cauzat de o deleție parțială a brațului scurt al cromozomului 5)
 Array CGH *
 Aberații submicroscopice
 Diagnostic genetic prenatal (Deși nu este încă o tehnică pe
scară largă, utilizarea CGH-ului ca instrument de screening
genetic preimplantare devine un concept din ce în ce mai
popular. Are potențialul de a detecta SNC și aneuploidia în ouă,
spermatozoizi sau embrioni, care pot contribui la eșecul
embrionului de a se implanta cu succes, la avort spontan sau
malformații cum ar fi sindromul Down (trisomia 21).
În diagnosticul postnatal, cariotipul molecular
arrayCGH este test de primă intenție pentru:

 Pacienți cu malformații congenitale multiple / trăsături


dismorfice neîncadrabile într-un sindrom genetic cunoscut
 Nou-născuți cu malformații congenitale multiple la care
nu poate fi obținut cariotipul
 Copii cu întârziere în dezvoltarea psihomotorie
 Pacienți cu dizabilitate intelectuală
 Pacienți cu tulburări din spectru autist
Care sunt avantajele metodei
arrayCGH?
 Utilitate clinică crescută. Rata detecției de CNV(variația numarului de copiere)
patogenice la copiii cu retard de dezvoltare, dizabilitate intelectuală și anomalii
congenitale multiple este de 18-20%, față de 3% prin cariotipul clasic. Ulterior,
testarea altor membri ai familiei probanzilor afectați permite identificarea stării de
purtător și caracterul moștenit sau de novo al anomaliei.
 Rezoluție medie de detecție de aproximativ 60kb. Oferă o perspectivă asupra
întregului genom la o rezoluție înaltă, de 10 ori mai mare decât cea a cariotipului
clasic.
 Un singur test arrayCGH este echivalentul simultan a mii de experimente FISH
(hibridizare în fluorescență multiplă) / MLPA (amplificarea sondei dependente de
ligatura multiplă).
 Detectează duplicații și deleții submicroscopice, rearanjamente cromozomiale
neechilibrate, diferite grade de mozaicism.
 Nu necesită cultură celulară, precum cariotipul clasic.
Care sunt limitele metodei
arrayCGH?
 Nu identifică modificări cromozomiale echilibrate
(translocații, inversii, inserții), mutații punctiforme,
mozaicismul de nivel scăzut.
 Nu furnizează informații despre natura structurală a
anomaliilor identificate.
Bibliografie
 https://www.synevo.ro/cariotip-molecular-hibridizarea-
genomica-comparativa/
 http://www.rarechromo.org/translations/Romana/Hibridiza
rea%20genomica%20comparativa%20Array%20CGH%2
0Romanian%20QFN.pdf
 http://www.gyne.ro/mod/page/view.php?id=2
 https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_genomic_hybr
idization
 https://www.nature.com/scitable/content/comparative-
genome-hybridization-37797