Sunteți pe pagina 1din 9

/

Studente:
Amaftioaie Raluca
Holic Roxana

Olanda Vatavu Andreea

Terminologie Legislaţie Programe Selecţie

Aspecte Leonardo schools Bibliografie


Terminologie

Se utilizează termenul de ,,supradotaţi’, însă nu în mod oficial.


Aceşti tineri sunt de asemenea consideraţi „tineri cu talente
speciale”.

02.11.2012
Legislaţie

Politica „Mergem la şcoala împreună” este valabilă pentru şcolile care intră sub incidenţa Legii
Învăţământului primar. Politica vizează toţi elevii cu nevoi educaţionale speciale, dar acest grup amplu
poate fi împărţit în patru categorii specifice:
• Copiii cu autism
• Copiii care suferă de ADHD
• Copiii dislexici
• Copiii supradotaţi.
Şcoala este obligată să:
• Adapteze programa conform posiblităţilor elevilor;
• Ofere o paletă largă de obiective bazate pe: cunoştinţe, creativitate, dezvoltare emoţională, socială şi
fizică;
•Cultive societatea multiculturală.
Programe

 Stimularea excelenţei

 Programul de “excelenţă în şcoala primară” a fost creat ca o componentă a


sistemului educaţional, fiind parte a sistemul primar bazat pe calitatea educaţiei;

 In-class enrichment

 În cadrul acestui program important este modul de selectare şi de structurare a


conţinuturilor de către profesor.

 Acest program conduce la dezvoltarea relaţiei dintre profesor şi elev şi la crearea


unei atmosfere plăcute în clasă

 Accelerarea studiilor

 permite reducerea perioadei de educaţie formală, prin asigurarea condiţiilor de


progres în ritmul propriu elevilor cu aptitudini înalte;
Programe

 Pull out program

 toţi elevii talentaţi se întâlnesc săptămânal pentru câteva ore;

 Acesta poate începe din clasa I, dar de cele mai multe ori, începe în clasa

a III a;

 Uneori aceste ore sunt intercalate cu programul de studiu obişnuit

 Programul pune accent pe îmbogăţirea cunoştinţelor de matematică şi de literatură;

 Comunicarea liberă dintre elev, profesorul clasei normale şi profesorul programului


este indespensabilă pentru buna funcţionare al acestui program

 Clasele speciale

 programul este adaptat nevoilor copiilor talentaţi.

 Majoritatea elevilor socializează mai bine atunci când trec de la clasă normală la o clasă
specială ( pentru elevi talentaţi).
02.11.2012
Selecţie

 Fiecare şcoală sau organizaţie care oferă selecţii îşi definesc singure
criteriile.

 Opiniile părinţilor, elevilor şi profesorilor sunt luate în considerare, iar


deciziile finale sunt luate de către comisia special concepută.
Aspecte...

 puţină atenţie acordată formării iniţiale a profesorilor din domeniu


 cursuri opţionale
 două institute : Informatiepunten Hoogbegaafdheid [unul pentru
învățământul primar (CPS) şi unul pentru învăţământul secundar (SLO) ]
 programul de studii postuniversitare "Specialist în Gifted Education" - titlul
"Specialist în Gifted Education" (ECHA-Diploma)
 puţine cercetări pe acest subiect până în anii 1980
 psihologi, pedagogi fac schimb de experienţă şi de cunoştinţe
 elevii supradotaţi --> elevi cu nevoi speciale
 Curricule speciale
 modificare a criteriilor de identificare şi procedurile de numire
Şcoala Leonardo

 august, 2007; Jan Hendrickx


 46 de şcoli, 8 colegii
 educaţie pentru elevii cu IQ de peste 130
 test de personalitate
 tehnologia informaţiei, ştiinţă, a învăţa să înveţi, afaceri, lecţii lingvistice
(olandeză) şi matematice, artă, filosofie şi cultură, muzică, exerciţii mentale şi
sport
 elevii de capacităţi similare
 dezvoltarea potenţialului în ritmul lor propriu şi într-un mediu care îi stimulează
 "o şcoală într-o şcoală"
 plan de învăţare personalizat
 abordare holistică
Bibliografie

1. Curriculum Provision for Exceptionally Able Students- Report of a CIDREE collaborative


project, March, 2010
2. Eurydice- Măsuri Educaţionale Specifice pentru Promovarea Tuturor Formelor de Excelenţă
în Şcolile din Euro2.pa, Iunie,
2006
3. Eurypedia- Netherlands: Specific Ongoing Reforms and Policy Developments at National
Level
4. LEONARDO- A special school for high gifted children in The
Netherlands
5. Lianne Hoogeveen- Gifted Education in the
Netherlands
6. Mönks, F.J.& Pflüger, R.- Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and
Perspective, February, 2005
7. RoJED- Sistemul Educaţional din Olanda. Descentralizarea şi Procesul de Evaluare, volum 1 ,
number 3-4, 2010